Ceangail le linn

creat airgeadais an AE

Litearthacht airgeadais: Foilsíonn an Coimisiún agus OECD-INFE creat comhpháirteach chun scileanna airgeadais daoine aonair a fheabhsú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

D'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach agus Líonra Idirnáisiúnta an ECFE um Oideachas Airgeadais (OECD-INFE) comhchreat inniúlachta airgeadais AE/OECD-INFE do dhaoine fásta. Tá sé mar aidhm ag an gcreat seo scileanna airgeadais daoine aonair a fheabhsú ionas gur féidir leo cinntí fónta a dhéanamh maidir lena n-airgeadas pearsanta. Tacóidh sé le forbairt beartas poiblí, cláir litearthachta airgeadais agus ábhar oideachais ag na ballstáit, institiúidí oideachais agus an tionscal. Tacóidh sé freisin le malartú dea-chleachtas idir lucht déanta beartas agus geallsealbhóirí san AE.

Trí thuiscint níos fearr a bheith acu ar airgeadas cuirtear ar a gcumas do dhaoine aonair a n-airgeadas pearsanta a bhainistiú agus ligeann sé dóibh páirt níos sábháilte agus níos muiníní a ghlacadh sna margaí airgeadais. Leanann creat inniúlachta airgeadais an lae inniu ar aghaidh ón bearta a fógraíodh i bPlean Gníomhaíochta Aontas na Margaí Caipitil 2020. Is garsprioc thábhachtach é in obair an Choimisiúin ar litearthacht airgeadais agus is beart leantach tábhachtach é ar obair an OECD/INFE ar litearthacht airgeadais.

An comhchreat inniúlachta airgeadais do dhaoine fásta a foilsíodh inniu: leagann sé amach príomhscileanna chun cabhrú le daoine aonair cinntí fónta airgeadais a dhéanamh; agus cuireann sé leis na hinniúlachtaí atá sainithe i gcreat inniúlachtaí lárnacha INFE an G20/OECD ar litearthacht airgeadais do dhaoine fásta, iad a choigeartú do chomhthéacs an AE, agus scileanna digiteacha agus airgeadais inbhuanaithe a chomhtháthú.

Dúirt Mairead McGuinness, coimisinéir na seirbhísí airgeadais, cobhsaíochta airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil: “Cuirtear leas airgeadais agus rannpháirtíocht níos cinnte sna margaí airgeadais chun cinn nuair a chuirtear an t-eolas ar fáil do dhaoine le cinntí eolasacha a dhéanamh faoina n-airgeadas pearsanta. Tá sé seo níos tábhachtaí fós i bhfianaise an mhéadaithe atá tagtha ar an digitiú airgeadais. Tá leibhéil reatha na litearthachta airgeadais san AE thar a bheith íseal, agus bíonn tionchar díréireach acu ar na daoine is leochailí sa tsochaí. Is céim shuntasach chun cinn é fógra an lae inniu, agus obair chomhpháirteach an Choimisiúin agus an OECD-INFE, chun litearthacht airgeadais a neartú san AE trí na huirlisí a sholáthar do Bhallstáit agus do gheallsealbhóirí eile chun beartais agus cláir litearthachta airgeadais a fhorbairt. Is cuid lárnach dár bPlean Gníomhaíochta CMU an creat seo agus tugann sé níos gaire dúinn margadh aonair a thabhairt chun críche inar féidir le tomhaltóirí margaí caipitil a threorú go sábháilte.”

Na chéad chéimeanna eile

Díreoidh iarrachtaí an Choimisiúin agus an ECFE anois ar an gcreat inniúlachta airgeadais comhpháirteach AE/ECFE-INFE do dhaoine fásta a ghlacadh ag údaráis agus ag cleachtóirí náisiúnta. Eagrófar malartuithe leis na Ballstáit agus le geallsealbhóirí agus déanfaidh seirbhísí an Choimisiúin agus an ECFE iad a mhaolú go luath in 2022.

Ag an am céanna, cuirfidh an Coimisiún agus an ECFE, i gcomhar leis na Ballstáit, tús le hobair ar chreat inniúlachta airgeadais comhpháirteach AE/ECFE-INFE do leanaí agus don aos óg, a bhfuiltear ag súil leis a thabhairt chun críche in 2023.

Aiseolas

cúlra

Litearthacht airgeadais, de réir Mholadh 2020 an ECFE maidir leis an Litearthacht Airgeadais, tagraíonn sé do mheascán d’fheasacht airgeadais, eolas, scileanna, dearcthaí agus iompraíochtaí is gá chun cinntí fónta airgeadais a dhéanamh agus ar deireadh thiar leas airgeadais an duine aonair a bhaint amach. Mar sin féin, tá leibhéal na litearthachta airgeadais i measc daoine aonair fós íseal, rud a fhágann go bhfuil sé ina thosaíocht ag lucht déanta beartas agus ag geallsealbhóirí eile san AE.

Sin an fáth ar chuir an Coimisiún dhá bheart san áireamh sa Plean Gníomhaíochta Aontas na Margaí Caipitil 2020 a bhfuil sé mar aidhm acu leibhéil litearthachta airgeadais daoine aonair san AE a mhéadú:

  • measúnú féidearthachta a dhéanamh faoi R2 2021 maidir le creat inniúlachta airgeadais AE a fhorbairt:

Foilsíodh an measúnú indéantachta maidir le creat inniúlachta airgeadais a fhorbairt san AE i mí Aibreáin 2021 agus thacaigh sé le cruthú creataí inniúlachta airgeadais ar fud an AE i gcomhar leis an OECD-INFE.

  • faoi ​​réir measúnú tionchair dhearfaigh, togra reachtach a chur síos lena gceanglaítear ar na Ballstáit bearta a thacaíonn le hoideachas airgeadais tomhaltóirí a chur chun cinn:

Déanfar an gníomh seo a bheachtú tuilleadh i gcomhthéacs an tionscnaimh infheistíochta miondíola a ghlacfar i R4 2022.

An lae inniu creat inniúlachta airgeadais comhpháirteach AE/ECFE-INFE do dhaoine fásta a d’fhorbair an Coimisiún agus an OECD-INFE trí obair chomhordaithe. Roinn na Ballstáit agus saineolaithe a dtuairimí agus a dtuairimí maidir le forbairt an chreata trí fhoghrúpa tiomnaithe de Ghrúpa Saineolaithe Rialtas an AE ar Sheirbhísí Miondíola Airgeadais (GEGRFS). Ina theannta sin, chuir saineolaithe teicniúla ionchur ar fáil maidir le hinúsáidteacht an chreata trí phlé teicniúil a d'eagraigh seirbhísí an Choimisiúin agus an ECFE.

Beidh sé d'aidhm ag an gcreat inniúlachta airgeadais seo téarmaíocht agus creat coiteann a sholáthar ar leibhéal an AE chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt beartas agus clár litearthachta airgeadais, bearnaí a shainaithint sa soláthar oiliúna, agus uirlisí meastóireachta a chruthú.

Tuilleadh eolais

Creat inniúlachta airgeadais 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending