Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Trádáil agus slándáil: Cuireann an Coimisiún béim ar obair chun leasanna agus luachanna an AE a chosaint

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá an Coimisiún Eorpach ag cur príomhthorthaí i láthair a bhaineann le leasanna an AE a chosaint maidir le rialuithe onnmhairiúcháin agus infheistíochtaí eachtracha san AE. Rinne an Coimisiún scagadh ar 400 infheistíocht choigríche ó tháinig an reachtaíocht scagtha nua um Infheistíocht Dhíreach Eachtrach (FDI) i bhfeidhm. Cé nach bhfuil sé i bhfeidhm ach ó bhliain amháin, glacadh go hiontach leis an meicníocht seo, rud a chiallaíonn go gcosnófar leasanna an AE níos fearr agus muid ag dul ar aghaidh. Ag an am céanna, rinne na Ballstáit athbhreithniú ar níos mó ná 30,000 iarratas ar earraí a onnmhairiú le húsáid mhíleata ionchasach faoi réimeas Rialaithe Easpórtála an AE, agus cuireadh bac ar 603 de na honnmhairí sin. Seo cuid de na buaicphointí a fógraíodh nuair a foilsíodh na chéad tuarascálacha ar scagadh FDI agus ar rialuithe onnmhairiúcháin.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus an Coimisinéir Trádála Valdis Dombrovskis: “Tá an AE fós oscailte d’infheistíocht trádála agus eachtrannacha - is colún é seo dár gcruthú post agus dár bhfás eacnamaíoch. Ach níl ár n-oscailteacht neamhchoinníollach agus caithfear í a chothromú le huirlisí iomchuí chun ár slándáil agus ár n-ord poiblí a chosaint. Cuidíonn scagadh infheistíochta eachtraí agus rialú onnmhairí earraí dé-úsáide leis an AE a choinneáil slán, agus cearta an duine á gcosaint. Is gnéithe lárnacha iad dár mbeartas trádála oscailte, inbhuanaithe agus treallúsach. Cuireann an dá thuarascáil seo béim ar an gcaoi ar féidir leis na huirlisí seo cabhrú leis an gCoimisiún agus le húdaráis inniúla Ballstáit gníomhú go cinntitheach nuair a éilíonn an cás, ár leasanna a chosaint agus ár luachanna a chur chun cinn. "

Scagadh FDI

Is í an tuarascáil seo ar scagadh FDI an chéad cheann a foilsíodh ó tháinig rialachán nua scagtha FDI an AE i bhfeidhm bliain ó shin. Faoin rialachán seo, oibríonn ballstáit agus an Coimisiún go dlúth le chéile chun a chinntiú go ndéantar aon infheistíocht dhíreach eachtrach a d’fhéadfadh a bheith ina riosca slándála do bhallstáit an AE nó do shócmhainní criticiúla an AE a scagadh go héifeachtach.

Aiseolas

Maidir le príomhthorthaí, leagann an tuarascáil béim ar:

 • Rinne an Coimisiún scagadh ar 265 idirbheart a chuir na ballstáit ar an eolas faoin tuarascáil go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2021 (tá an t-áiritheoir os cionn 400 anois);
 • Níor thug 80% de na hidirbhearta údar le himscrúdú breise agus mar sin rinne an Coimisiún measúnú orthu i gceann 15 lá amháin;
 • bhain an chuid is mó de na fógraí le haghaidh scagtha ó Bhallstáit leis an earnáil déantúsaíochta, TFC, mórdhíola agus miondíola;
 • ba iad na cúig thír thionscnaimh is mó d’infheisteoirí i measc cásanna FDI a fógraíodh ná cuideachtaí atá lonnaithe sna Stáit Aontaithe, sa Ríocht Aontaithe, sa tSín, i gCeanada agus in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha, agus;
 • d’eisigh an Coimisiún tuairim i níos lú ná 3% as 265 cás a scagadh.

Deimhníonn an tuarascáil go bhfanann an AE ar oscailt le haghaidh infheistíochta eachtraí, agus cosaint slándála an AE agus ord poiblí á chinntiú ag an am céanna. Oibríonn meicníocht comhair scagtha FDI go héifeachtach agus ní chruthaíonn sé moilleanna gan ghá d’idirbhearta. Tá a meicníocht scagtha féin glactha ag líon méadaithe ballstát - tá meicníocht i bhfeidhm ag 18 anois. Tá an Coimisiún Eorpach ag súil go nglacfaidh gach ballstát meicníochtaí náisiúnta scagtha. Cuirfidh sé seo tuilleadh le héifeachtacht an chórais scagtha agus cinnteoidh sé cur chuige cuimsitheach AE chun dul i ngleic le rioscaí a bhaineann le slándáil nó ord poiblí.

Rialuithe Easpórtála

Seo an tuarascáil dheireanach ar rialuithe onnmhairiúcháin sular tháinig an Rialachán uasghrádaithe um Rialuithe Easpórtála i bhfeidhm.

Aiseolas

Taispeánann an tuarascáil gur ionann onnmhairí dé-úsáide agus thart ar 2.3% d’onnmhairí iomlána an AE. Diúltaíodh 30.292 idirbheart (onnmhairí) as líon iomlán 603 iarratas ar onnmhairí faoi cheadúnais agus fógraí dóibh, in 2019) arb ionann iad agus thart ar 0.02% d’onnmhairí iomlána. Chuirfeadh sé seo luach na trádála dé-úsáide ag € 119 billiún in 2019.

Neartaíonn an Rialachán nua a tháinig i bhfeidhm an 9 Meán Fómhair i mbliana rialuithe onnmhairiúcháin a thuilleadh trí:

 • Toise nua 'slándála daonna' a thabhairt isteach chun teicneolaíochtaí dé-úsáide atá ag teacht chun cinn a ghabháil - go háirithe uirlisí cibear-fhaireachais;
 • nósanna imeachta a shimpliú agus an córas rialaithe onnmhairiúcháin a dhéanamh níos aclaí agus in ann teacht chun cinn agus dul in oiriúint do chúinsí;
 • clár tógála acmhainne agus oiliúna AE a fhorbairt d’údaráis cheadúnaithe agus forfheidhmithe na mballstát;
 • forfheidhmiú láidir rialuithe a chomhordú agus tacú leo, agus;
 • idirphlé a bhunú le tríú tíortha chun slándáil dhomhanda a fheabhsú agus cothrom na Féinne a chur chun cinn ar leibhéal domhanda.

Meabhrán maidir le Rialuithe Dé-úsáide 9 Meán Fómhair 2021.

cúlra

Tá rialuithe scagtha agus easpórtála FDI mar chuid de straitéis trádála athnuaite an AE, a fhéachann le cearta an AE a fhorfheidhmiú agus a luachanna a chosaint ar bhealach níos cinntithí. I measc na dtionscnamh agus na ngníomhartha eile faoin straitéis seo tá:

 • Togra maidir le hIonstraim Idirnáisiúnta um Sholáthar chun cothrom na Féinne a chinntiú sa mhargadh soláthair domhanda. Baineann sé seo le Parlaimint agus Comhairle na hEorpa faoi láthair.
 • Togra reachtach d’ionstraim nua frith-chomhéigin atá dlite i mí na Nollag 2021 a ligfidh don AE freagairt d’iarrachtaí tíortha eile iallach a chur ar an AE nó a thíortha athruithe beartais a dhéanamh.
 • Uirlis nua arna hullmhú ag an gCoimisiún faoi láthair, atá deartha chun dul i ngleic go héifeachtach le fóirdheontais eachtracha a dhéanann saobhadh agus a dhéanann dochar don chothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair in aon chás margaidh.
 • Seoladh tairseach nua 'Rochtain ar Mhargaí' i mí Dheireadh Fómhair 2020, ag soláthar faisnéise ilteangach inrochtana go héasca chun cabhrú le gnóthais de gach méid an leas is fearr a bhaint as comhaontuithe trádála an AE.
 • Pointe Iontrála Aonair a bunaíodh i mí na Samhna 2020, rud a fhágann go mbeidh sé tapa agus éasca d’aon gheallsealbhóir atá lonnaithe san AE gearáin a dhéanamh faoi neamhchomhlíonadh tríú tíortha lena ngealltanais trádála idirnáisiúnta i leith an AE.
 • Úsáid níos córasaí de na struchtúir institiúideacha arna mbunú le comhaontuithe trádála an AE chun a chinntiú go gcuirtear i bhfeidhm go héifeachtach tiomantais ag tríú tíortha agus chun constaicí rochtana margaidh a réiteach.
 • Úsáid níos gníomhaí as meicníochtaí um réiteach díospóidí chun ár gcearta a fhorfheidhmiú.
 • Slógadh leanúnach ionadaithe na sochaí sibhialta i gcur i bhfeidhm comhaontuithe agus socruithe trádála an AE, go háirithe maidir le trádáil agus forbairt inbhuanaithe.

Tuilleadh Eolais

Tuarascáil ar scagadh infheistíochtaí díreacha eachtracha isteach san Aontas

Doiciméad tionlacain le tuarascáil FDI

Tuarascáil ar rialú onnmhairí, bróicéireachta, cúnamh teicniúil, idirthuras agus aistriú earraí dé-úsáide

Bileog Fíricí

Bróisiúr

Comhroinn an t-alt seo:

Eorabharaiméadar

Eurobarometer: Taispeánann na hEorpaigh tacaíocht do phrionsabail dhigiteacha

foilsithe

on

Dar le Eurobarometer speisialta suirbhé a rinneadh i Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2021, measann tromlach mór de shaoránaigh an AE go mbeidh ról tábhachtach ag an idirlíon agus uirlisí digiteacha sa todhchaí. Thairis sin, tá sé úsáideach don chuid is mó den Aontas Eorpach cearta agus prionsabail na hEorpa a shainiú agus a chur chun cinn chun claochlú digiteach rathúil a chinntiú.

 1. Tábhacht an dhigitigh sa saol laethúil

Taispeánann torthaí an tsuirbhé go mbraitheann níos mó ná ochtar as gach deichniúr Eorpach (81%) go mbeidh uirlisí digiteacha agus an tIdirlíon tábhachtach ina saol faoi 2030. Ceapann níos mó ná 80% de shaoránaigh an AE go dtabharfaidh a n-úsáid an oiread buntáistí agus míbhuntáistí ar a laghad. Cé nach bhfuil ach mionlach beag (12%) ag súil le níos mó míbhuntáistí ná buntáistí ó úsáid uirlisí digiteacha agus Idirlín faoi 2030.

 1. Imní faoi dhíobhálacha agus rioscaí ar líne

Chuir níos mó ná leath (56%) de shaoránaigh an AE a ndearnadh suirbhé orthu a n-imní in iúl faoi chibear-ionsaithe agus cibearchoireacht mar ghoid nó mí-úsáid sonraí pearsanta, bogearraí mailíseacha, nó phishing. Ina theannta sin, léirigh níos mó ná leath (53%) díobh imní faoi shábháilteacht agus fholláine leanaí ar líne, agus tá imní ar bheagnach leath (46%) de shaoránaigh an AE faoi úsáid sonraí pearsanta agus faisnéise ag cuideachtaí nó ag an bpobal riaracháin. Tá imní ar thart ar aon trian (34%) de shaoránaigh an AE faoin deacracht a bhaineann le cothromaíocht mhaith saoil ar líne / as líne a dhícheangal agus tá imní ar thart ar aon as gach ceathrar (26%) faoin deacracht atá ann scileanna digiteacha nua a fhoghlaim atá riachtanach chun a bheith gníomhach páirt sa tsochaí. Faoi dheireadh, léirigh thart ar dhuine as gach cúigear (23%) de shaoránaigh an AE a n-imní faoi thionchar comhshaoil ​​táirgí agus seirbhísí digiteacha.

 1. Gá le tuilleadh eolais ar chearta ar líne

De réir thorthaí an tsuirbhé, síleann tromlach shaoránaigh an AE go gcosnaíonn an AE a gcearta sa timpeallacht ar líne go maith. Fós níl líon suntasach (beagnach 40%) de shaoránaigh an AE ar an eolas gur cheart a gcearta amhail saoirse cainte, príobháideacht, nó neamh-idirdhealú a urramú ar líne freisin, agus i sé Bhallstát den AE, dar le níos mó ná triúr as gach ceathrar ar an mbealach seo. Ina ainneoin sin, measann tromlach mór shaoránaigh an AE go bhfuil sé úsáideach níos mó eolais a fháil ar na cearta seo.

Aiseolas
 1. Tacaíocht do dhearbhú ar phrionsabail dhigiteacha

Measann tromlach mór (82%) de shaoránaigh an AE go bhfuil sé úsáideach don Aontas Eorpach fís choiteann Eorpach maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha a shainiú agus a chur chun cinn. Ba cheart go mbeadh impleachtaí nithiúla ag na prionsabail seo do shaoránaigh, mar shampla tá naonúr as gach deichniúr (90%) i bhfabhar an prionsabal a áireamh gur cheart do gach duine, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas nó atá i mbaol a eisiaimh, leas a bhaint as seirbhísí poiblí digiteacha atá inrochtana agus furasta le húsáid. . Ba mhaith le daoine a bheith ar an eolas go soiléir faoi na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann lena nasc idirlín, a bheith in ann rochtain a fháil ar an idirlíon trí nasc inacmhainne agus ardluais, agus a bheith in ann aitheantas digiteach iontaofa iontaofa a úsáid chun rochtain a fháil ar raon leathan seirbhísí poiblí agus príobháideacha ar líne.

Na chéad chéimeanna eile

Cuideoidh toradh an chéad suirbhé Eurobarometer seo leis an togra le haghaidh dearbhú Eorpach ar chearta agus phrionsabail dhigiteacha Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin a fhorbairt. Cuirfidh an Dearbhú trasdul digiteach chun cinn atá múnlaithe ag comhluachanna na hEorpa agus ag fís dhaonna-lárnach d’athrú teicneolaíochta.

Aiseolas

Tar éis an chéad suirbhé seo, déanfar sraith athfhillteach suirbhéanna Eurobaróiméadar a phleanáil ar bhonn bliantúil (ó 2023 ar aghaidh) chun sonraí cáilíochtúla a bhailiú, bunaithe ar thuiscint na saoránach ar an gcaoi a gcuirtear na prionsabail dhigiteacha, atá cumhdaithe sa Dearbhú, i bhfeidhm san AE. .

cúlra

Déanann an Eurobarometer speisialta (518) imscrúdú ar an dearcadh atá ag saoránaigh an AE ar thodhchaí uirlisí digiteacha agus ar an idirlíon, agus an tionchar a bhfuil súil leis a bheidh ag an idirlíon, táirgí digiteacha, seirbhísí agus uirlisí ar a saol faoi 2030. Rinneadh é idir 16 Meán Fómhair. agus 17 Deireadh Fómhair 2021 trí mheascán d’agallaimh ar líne agus duine le duine, nuair is féidir nó indéanta. Cuireadh 26,530 freagróir as 27 Ballstát an AE faoi agallamh.

An 9 Márta 2021, leag an Coimisiún a fhís amach maidir le claochlú digiteach na hEorpa faoi 2030 ina Chumarsáid ar an Compás Digiteach: an bealach Eorpach don Deichiú Digiteach, agus mhol sé tacar prionsabal digiteach a thiomsú a chuimsíonn an bealach Eorpach don chlaochlú digiteach agus a threoróidh beartas an AE i bhfoirm dhigiteach. Clúdaíonn sé seo réimsí mar rochtain ar sheirbhísí idirlín, ar thimpeallacht shlán iontaofa ar líne agus ar sheirbhísí poiblí digiteacha agus riarachán daonna-lárnach, chomh maith le saoirsí ar líne. 

Ag tógáil air sin, i Meán Fómhair 2021, mhol an Coimisiún creat láidir rialachais chun na spriocanna digiteacha a bhaint amach i bhfoirm a Conair chuig an Deichiú Digiteach.

Rinne an Coimisiún comhairliúchán poiblí oscailte freisin ar na Prionsabail Dhigiteacha, a bhí ar siúl ón 12 Bealtaine go dtí an 6 Meán Fómhair 2021. An torthaí léirigh an comhairliúchán seo tacaíocht leathan do Phrionsabail Dhigiteacha Eorpacha ó fhreagróirí. Fuair ​​an comhairliúchán 609 freagra, a raibh 65% díobh ó shaoránaigh, agus 10% ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

Tuilleadh eolais

Tuarascáil Eurobarometer

Compás Digiteach: an bealach Eorpach don Deichiú Digiteach

Cumarsáid ar an gCosán chuig an Deichiú Digiteach

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Dáta

An tAcht Sonraí: Gnólachtaí agus saoránaigh i bhfabhar geilleagar cothrom sonraí

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún na torthaí don comhairliúchán poiblí oscailte ar an Acht Sonraí, tionscnamh suaitheanta an Straitéis Eorpach Sonraí. Measann mórchuid na bhfreagróirí go bhfuil gá le gníomh ar leibhéal an AE nó ar leibhéal náisiúnta maidir le comhroinnt sonraí gnó-go-rialtas ar mhaithe le leas an phobail, go háirithe maidir le héigeandálaí agus bainistíocht géarchéime, cosc ​​agus athléimneacht. Taispeánann na freagraí, cé go mbíonn gnóthais i mbun comhroinnte sonraí, go bhfuil go leor constaicí de chineál teicniúil nó dlíthiúil fós ag idirbhearta sonraí.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán atá oiriúnach don Eoraip don Aois Dhigiteach: “Tionscnamh mór nua a bheidh san Acht Sonraí chun cothroime a chinntiú trí rialú níos fearr a sholáthar do chomhroinnt sonraí do shaoránaigh agus do ghnólachtaí, ar aon dul lenár luachanna Eorpacha. Cuirimid fáilte roimh an spéis leathan agus an tacaíocht i leith an tionscnaimh seo. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “I gcomhthráth leis an Acht seo, beidh níos mó smachta ag úsáideoirí ar na sonraí a ghineann siad trína gcuspóirí cliste agus níos mó féidearthachtaí ag gnólachtaí an AE dul san iomaíocht agus nuálaíocht a dhéanamh agus sonraí a aistriú go héasca idir soláthraithe seirbhíse. Mar chuid dár nDeichiú Digiteach, trí rochtain agus úsáid shlán sonraí a chothú, rannchuideoidh sé le Margadh Aonair Eorpach ceannasach le haghaidh sonraí. "

Reáchtáladh an comhairliúchán ón 3 Meitheamh go dtí an 3 Meán Fómhair 2021 agus bhailigh sé tuairimí ar bhearta chun cothroime a chruthú i gcomhroinnt sonraí, luach do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí. Cuirfidh torthaí an chomhairliúcháin leis an measúnú iarmharta a ghabhann leis an Acht Sonraí agus leis an athbhreithniú ar an Treoir maidir le cosaint dhlíthiúil bunachar sonraí. Beidh sé mar aidhm ag an Acht Sonraí soiléiriú a dhéanamh do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí an AE ar féidir leo na sonraí chun na gcríoch sin a úsáid agus rochtain a fháil orthu. Leanann sé ar aghaidh agus comhlánaíonn sé an An tAcht um Rialachas Sonraí, a bhfuil sé mar aidhm aige muinín a mhéadú agus comhroinnt sonraí a éascú ar fud an AE agus idir earnálacha agus a ndearnadh comhaontú polaitiúil ina leith sroichte an tseachtain seo caite idir Parlaimint na hEorpa agus ballstáit an AE.

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

An Coimisiún Eorpach ag agairt na Rómáine ar thruailliú

foilsithe

on

Theip ar thír oirdheisceart na hEorpa arís agus arís eile neamhrialtachtaí maidir le cáilíocht an aeir a dhíchur, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ón gCoimisiún Eorpach, scríobhann Cristian Gherasim.

Dhá chúis le cinneadh an Choimisiúin agra a dhéanamh ar an Rómáin. Níor chomhlíon an tír rialacha an AE maidir le truailliú tionsclaíoch a chomhrac agus níor chomhlíon sí a oibleagáid clár rialaithe truaillithe aeir a ghlacadh.

“Ar an gcéad dul síos, níor chinntigh an Rómáin oibriú trí shuiteáil thionsclaíoch le húdarú bailí faoin Treoir um Astuithe Tionscail (Treoir 2010/75 / AE) chun truailliú a chosc nó a laghdú. Ar an dara dul síos, níor ghlac an Rómáin a céad chlár náisiúnta um rialú truaillithe aeir faoi Threoir (AE) 2016/2284 maidir le hastaíochtaí náisiúnta truailleán aeir áirithe a laghdú ”, a dúirt ionadaithe an CE.

Níor chomhlíon an Rómáin an Comhshocrú Glas Eorpach

Aiseolas

Díríonn an Comhshocrú Glas Eorpach ar thruailliú aeir a laghdú, atá ar cheann de na príomhfhachtóirí a théann i bhfeidhm ar shláinte an duine. D’fhonn sláinte na saoránach agus an timpeallacht nádúrtha a chosaint, ní mór do thíortha an AE an dlí a fhorfheidhmiú go hiomlán, a mhíníonn an Coimisiún Eorpach. Leagtar síos sa Treoir seo rialacha chun astaíochtaí dochracha tionsclaíocha aeir, uisce agus ithreach a laghdú agus chun giniúint dramhaíola a chosc. Faoin treoir, caithfear suiteálacha tionsclaíocha a cheadúnú chun oibriú. Má tá an cead ar iarraidh, ní féidir comhlíonadh na luachanna teorann astaíochtaí a fhíorú agus ní féidir na rioscaí don chomhshaol agus do shláinte an duine a sheachaint.

Níl cead fós ag trí shuiteáil thionsclaíocha sa Rómáin chun a chinntiú nach sáraíonn a n-astaíochtaí na luachanna teorann astaíochtaí arna socrú le dlí an AE.

"Faoi Threoir an NPP, éilítear ar Bhallstáit cláir náisiúnta um rialú ar thruailliú aeir a fhorbairt, a ghlacadh agus a chur i bhfeidhm. Ba cheart go n-áireofaí sna cláir sin bearta chun leibhéil cháilíochta aeir a bhaint amach nach mbíonn ina gcúis le héifeachtaí díobhálacha nó rioscaí suntasacha do shláinte an duine agus don chomhshaol.

Aiseolas

Foráiltear leis an Treoir do ghealltanais chun astaíochtaí cúig thruailleán aeir (dé-ocsaíd sulfair, ocsaídí nítrigine, comhdhúile orgánacha so-ghalaithe neamh-meatáin, amóinia agus ábhar cáithníneach mín - PM2,5) a laghdú. Caithfidh na Ballstáit tuarascálacha bliantúla ar na truailleáin seo a chur isteach. Ba cheart go mbeadh a chéad chlár náisiúnta um rialú truaillithe aeir curtha faoi bhráid an Choimisiúin faoin 1 Aibreán, 2019, ach níor glacadh leis an gclár sin go fóill.

Dá bhrí sin, agraíonn an Coimisiún an Rómáin ar an dá chúis seo ", léiríonn an communiqué a sheol an Coimisiún Eorpach.

Is fadhb fhada í fadhb truaillithe aeir na Rómáine. Tá an tír fós ar cheann de na tíortha is truaillithe san Aontas Eorpach. De réir mar a chríochnaíonn an chuid is mó den dramhaíl ní in ionaid athchúrsála ach i ndumpaí mídhleathacha, déantar an bruscar a dhó de ghnáth, deatach tocsaineach agus ábhar cáithníneach mín a shruthlú isteach san aer.

Tá tinte mídhleathacha den sórt sin tar éis príomhchathair na Rómáine a ionghabháil, rud a chiallaíonn go bhfuil sí ar cheann de na cinn is truaillithe san Eoraip. Tá cásanna truaillithe ábhair cháithnínigh taifeadta ag Búcairist níos mó ná 1,000 faoin gcéad os cionn leibhéal na tairsí a nglactar leis.

Dhírigh an Bhruiséil an Rómáin arís agus arís eile ar thruailliú aeir agus ar láithreáin líonta talún mídhleathacha. Sheol sé caingean dlí maidir le leibhéil iomarcacha truaillithe aeir i gcathracha mar București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca agus Timișoara. Chuir Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa pianbhreith ar an Rómáin anuraidh go sonrach as na leibhéil arda truaillithe i mBúcairist.

An fhadhb dramhaíola

Chomh maith le truailliú aeir, leanann allmhairí dramhaíola ag déanamh ceannlínte. Allmhairíonn dramhaíl neamhdhleathach coireacht eagraithe breosla. Tháinig fadhb dramhaíola na Rómáine agus allmhairí mídhleathacha faoi scrúdú poiblí tar éis do na gníomhaíochtaí seo piocadh suntasach le bliain go leith anuas, go háirithe tar éis don tSín, príomh-allmhaireoir dramhaíola an domhain, toirmeasc plaisteach a chur i bhfeidhm.

Tháinig Aire Comhshaoil ​​na Rómáine amach go poiblí chun a rá go bhfuil eagraíochtaí coiriúla eagraithe á reáchtáil ag na gníomhaíochtaí seo, agus beidh ar údaráis stáit gach loingsiú a thagann isteach sa tír a scanadh féachaint an léiríonn cáipéisí iompair a bhfuil sa lasta.

Luaigh Tanczos Barna freisin nach bhfuil córas eagraithe ag an Rómáin chun diúscairt roghnach agus stóráil éiceolaíoch a dhéanamh ar dhramhaíl, agus go paradóideach nach bhfuil go leor dramhaíola le húsáid ag gnóthais a dhéileálann le hathchúrsáil mar gheall ar dhrochbhainistiú dramhaíola na Rómáine. Caithfidh gnóthais den sórt sin dul i muinín allmhairí dramhaíola.

Garda Cósta na Rómáine urghabhadh le roinnt míonna anuas coimeádáin luchtaithe le dramhaíl nach féidir a úsáid a seoladh chuig calafort Mhuir Dhubh na Rómáine ó thíortha éagsúla an AE. Bhunaigh ionchúisitheoirí gur dearbhaíodh go bréagach gur dramh-phlaisteach a seoladh dramhaíl ón bPortaingéil mar scrap plaisteach, ach gur dramhaíl neamh-inúsáidte agus tocsaineach é. Chomh maith leis sin rinne 25 tonna de dhramhaíl rubair a bhealach ón Ríocht Aontaithe go dtí an Port Constanta Rómáin céanna agus ghabh na Póilíní Custaim é.

Aithníodh 70 coimeádán eile le dramhaíl mhídhleathach, a tugadh chuig an Rómáin ón mBeilg i roinnt calafort eile sa Rómáin feadh chósta na Mara Duibhe. Arís, fógraíodh go bréagach earraí don údarás custaim mar dhramhaíl phlaisteach a úsáidtear. Léirigh tuarascáil na bpóilíní, in ainneoin na ndoiciméad a luaigh go raibh dramhaíl phlaisteach sa lasta, go raibh adhmad, dramhaíl miotail agus ábhair ghuaiseacha ann i ndáiríre. Bhí na coimeádáin luchtaithe sa Ghearmáin, agus tháinig na hearraí ó chuideachta Beilgeach.

Ach níl ach codán den mhéid a théann isteach sa tír ina dhramhaíl inúsáidte, ábhair neamh-inchúitithe agus tocsaineacha den chuid is mó, a allmhairítear go mídhleathach. Tugann níos mó agus níos mó cuideachtaí chuig an Rómáin, faoi rún táirgí dara láimhe a allmhairiú, toin scraps de threalamh leictreonach, plaistigh, dramhaíl leighis, nó fiú substaintí tocsaineacha. Críochnaítear an t-ábhar seo go léir a adhlacadh sna páirceanna nó a dhó go simplí.

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas

trending