Ceangail le linn

Bithbhreoslaí

Formheasann an Coimisiún fadú bliana ar dhíolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú an bhirt díolúine cánach do bhithbhreoslaí sa tSualainn. Tá bithbhreoslaí leachta díolmhaithe ag an tSualainn ó chánachas fuinnimh agus CO₂ ó 2002. Tá an beart fada cheana féin arís agus arís eile, an uair dheireanach i Deireadh Fómhair 2020 (SA.55695). Le cinneadh an lae inniu, ceadaíonn an Coimisiún fadú bliana breise ar an díolúine cánach (ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2022). Is é cuspóir an bhirt díolúine cánach úsáid bithbhreoslaí a mhéadú agus úsáid breoslaí iontaise san iompar a laghdú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh.

Chinn an Coimisiún go bhfuil na díolúintí cánach riachtanach agus iomchuí chun táirgeadh agus tomhaltas bithbhreoslaí baile agus allmhairithe a spreagadh, gan iomaíocht a shaobhadh go míchuí sa Mhargadh Aonair. Ina theannta sin, rannchuideoidh an scéim le hiarrachtaí na Sualainne agus an AE ina hiomláine comhaontú Pháras a bhaint amach agus bogadh i dtreo spriocanna 2030 in-athnuaite agus CO₂. Ba cheart go bhfanfadh an tacaíocht do bhithbhreoslaí biabhunaithe teoranta, de réir na dtairseach a fhorchuireann an an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite athbhreithnithe. Ina theannta sin, ní féidir an díolúine a dheonú ach amháin nuair a thaispeánann oibreoirí go gcomhlíonann siad critéir inbhuanaitheachta, a thrasnóidh an tSualainn de réir mar a éilíonn an Treoir athbhreithnithe ar Fhuinneamh In-athnuaite. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoi ​​uimhir an cháis SA.63198.

Aiseolas

Bithéagsúlacht

Déanann taighde BIOSWITCH anailís ar pheirspictíochtaí tomhaltóirí na hÉireann agus na hÍsiltíre ar tháirgí bithbhunaithe

foilsithe

on

Tá taighde déanta ag BIOSWITCH, tionscadal Eorpach a fhéachann le feasacht a mhúscailt i measc úinéirí branda agus iad a spreagadh chun comhábhair bithbhunaithe a úsáid in ionad comhábhair iontaise-bhunaithe ina gcuid táirgí, chun iompar tomhaltóirí agus peirspictíochtaí táirgí bithbhunaithe a thuiscint. Is éard a bhí sa staidéar suirbhé cainníochtúil i measc tomhaltóirí 18-75 bliain d’aois in Éirinn agus san Ísiltír chun tuiscint a fháil ar pheirspictíochtaí tomhaltóirí maidir le táirgí bithbhunaithe. Rinneadh anailís, comparáid agus tiomsú ar na torthaí go léir i bpáipéar athbhreithnithe piaraí ar féidir dul i gcomhairle leis sa nasc seo.

“Tá sé ríthábhachtach tuiscint níos fearr a fháil ar an dearcadh atá ag tomhaltóirí ar tháirgí bithbhunaithe chun cuidiú leis an gclaochlú ó thionscal iontaise-bhunaithe go tionscal bithbhunaithe, tacú le haistriú na hEorpa go geilleagar ísealcharbóin agus cuidiú le príomhspriocanna inbhuanaitheachta a bhaint amach, ”A dúirt James Gaffey, comh-stiúrthóir ar an gCiorclán um Thaighde Bith-Eacnamaíochta in Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan. Tugann cuid de phríomhthorthaí an staidéir le fios go bhfuil dearcadh réasúnta dearfach ag tomhaltóirí sa dá thír maidir le táirgí bithbhunaithe, agus léiríonn tomhaltóirí na hÉireann, agus go háirithe mná na hÉireann, seasamh beagán níos dearfaí.

Thairis sin, tá tuiscint beagán níos dearfaí ag tomhaltóirí na hÉireann freisin go bhféadfadh a rogha tomhaltóra a bheith tairbheach don chomhshaol, agus ar an iomlán, go bhfuil siad níos sásta íoc breise as táirgí bithbhunaithe. Chuir tomhaltóirí sa dá thír in iúl go raibh praghas mar phríomhfhachtóir a raibh tionchar aige ar cheannach táirgí bithbhunaithe, agus níl thart ar leath de na hagallaithe toilteanach níos mó a íoc as táirgí bithbhunaithe. Mar an gcéanna, is dóichí go gceannóidh tomhaltóirí sa dá thír táirgí bithbhunaithe ó na catagóirí táirgí céanna, na príomhtháirgí ná táirgí pacáistithe, táirgí indiúscartha, agus táirgí glantacháin, sláinteachais agus sláintíochta.

Aiseolas

Is dóichí go n-íocfar préimh ghlas as catagóirí mar tháirgí indiúscartha, cosmaidí agus cúram pearsanta. Tomhaltóirí sa dá thír a cheaptar ar inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​mar fhachtóir suntasach agus iad ag roghnú idir tháirgí; áfach, bíonn níos mó meáchain ag téarmaí mar in-bhithmhillte agus in-mhúirínithe ná an téarma bithbhunaithe i measc tomhaltóirí, rud a léiríonn go gcaithfear níos mó oibre a dhéanamh chun eolas agus tuiscint na dtomhaltóirí ar tháirgí bithbhunaithe a fheabhsú. Ina ainneoin sin, ba léir an léiriú foriomlán ar rogha na dtomhaltóirí maidir le táirgí bithbhunaithe seachas táirgí iontaise, mar dúirt 93% de fhreagróirí na hÉireann agus 81% de fhreagróirí na hÍsiltíre gurbh fhearr leo táirgí bithbhunaithe a cheannach
Fuair ​​an tionscadal seo maoiniú ó Chomhghnóthas na dTionscal Bithbhunaithe (JU) faoi chlár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020 an Aontais Eorpaigh faoi chomhaontú deontais Uimh. 887727. seachas táirgí iontaise-bhunaithe. Bhí beagnach leath acu sásta fiú beagán níos mó a íoc as na roghanna bithbhunaithe.

“Bhí sé iontach dearcaí dearfacha a thabhairt faoi deara i measc tomhaltóirí i leith táirgí bithbhunaithe,” a dúirt John Vos, comhairleoir sinsearach agus bainisteoir tionscadal Eorpach ag Grúpa Teicneolaíochta Bithmhaise BTG. “Tá súil againn go mbeidh torthaí an staidéir seo mar bhunús le haghaidh tuilleadh iniúchta ar an ábhar seo agus spreagfaidh siad an margadh do tháirgí bithbhunaithe trí aghaidh a thabhairt ar neamhchinnteachtaí maidir le héileamh na dtomhaltóirí in Éirinn agus san Ísiltír."

Maidir le BIOSWITCH

Aiseolas

Is tionscnamh é BIOSWITCH arna mhaoiniú ag Comhghnóthas na dTionscal Bithbhunaithe (BBI JU) faoi chlár taighde agus nuálaíochta Horizon 2020 an Aontais Eorpaigh le buiséad iomlán de € 1 milliún. Comhordaíonn eintiteas na Fionlainne CLIC Innovation an tionscadal agus cruthaíonn cuibhreannas ildisciplíneach ocht gcomhpháirtí as sé thír dhifriúla é. I measc phróifílí na gcomhpháirtithe tá ceithre bhraisle tionsclaíocha: Nuálaíocht CLIC, Corporación Tecnológica de Andalucía, BIA Fhlóndras agus an Danmhairg Braisle Bia & Bith; dhá Eagraíocht Taighde agus Teicneolaíochta: Institiúid Teicneolaíochta na Mumhan agus Ionad Taighde Teicniúil VTT na Fionlainne; agus dhá FBM: Grúpa Teicneolaíochta Bithmhaise BTG agus Nuálaíochtaí Inbhuanaithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithéagsúlacht

Am na hEorpa: Conas gan é a chur amú?

foilsithe

on

Is nóiméad stairiúil é don Eoraip. Sin é an chaoi ar mheas an Coimisiún Eorpach liosta na mbeart atá beartaithe chun geilleagar an Aontais Eorpaigh a athbhunú ag an méid is airde ná 750 billiún euro, agus leithdháileadh 500 billiún saor in aisce mar dheontais agus 250 billiún eile - mar iasachtaí. Ba cheart do bhallstáit an AE plean an Choimisiúin Eorpaigh a cheadú d’fhonn «cur le todhchaí níos fearr do ghlúin nua».

Dar le ceann an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen, «Beidh ceadú éifeachtach an phlean ina chomhartha soiléir d’aontacht Eorpach, dár ndlúthpháirtíocht agus dár dtosaíochtaí comónta». Tá cuid shuntasach de na bearta téarnaimh dírithe ar an «Green Deal» a chur i bhfeidhm, aistriú céimnithe go neodracht aeráide thíortha an AE. Leithdháilfear thart ar 20 billiún euro chun cómhaoiniú a dhéanamh ar an gclár InvestEU atá ann cheana atá dírithe ar thacú le forbairt teicneolaíochtaí fuinnimh inbhuanaithe, lena n-áirítear tionscadail gabhála agus stórála carbóin.

Tá ceann de na tionscadail is geallta sa réimse seo á chur i bhfeidhm san Ísiltír faoi láthair i delta na Réine-Meuse, atá ríthábhachtach do loingseoireacht na hEorpa agus idirnáisiúnta. Tá feachtas seolta ag Cuibhreannas Acmhainní Smart Delta chun gach gné de thógáil na gcóras gabhála agus stórála carbóin a mheas lena n-athúsáid ina dhiaidh sin. Tá sé beartaithe go mbeidh an cuibhreannas ag gabháil 1 mhilliún tonna de dhé-ocsaíd charbóin in aghaidh na bliana ag tosú ó 2023 le méadú ina dhiaidh sin go 6.5 milliún tonna in 2030, rud a laghdóidh sciar iomlán na n-astaíochtaí sa réigiún faoi 30%.

Ceann de bhaill an chuibhreannais is ea scaglann Zeeland (comhfhiontar de chuid IOMLÁN agus LUKOIL a oibríonn leis an scaglann comhtháite iomlán is mó san Eoraip Scaglann Iomlán Antwerp). Tá an gléasra Dúitseach seo ar cheann de na ceannairí tionscail i neodracht aeráide. Tá córas optamaithe digiteach chun lár-dhriogáití a phróiseáil (lena n-áirítear breosla mara a chomhlíonann dianriachtanais IMO 2020 a tháinig i bhfeidhm le déanaí), chomh maith leis na háiseanna hidreacracála is mó san Eoraip a uasghrádaíodh le déanaí agus atá suiteáilte ag an planda.

De réir Leonid Fedun, Leas-Uachtarán um Fhorbairt Straitéiseach LUKOIL, is cuideachta Eorpach í an chuideachta agus, dá bharr sin, mothaíonn sí oibleagáid na treochtaí reatha a chomhlíonadh, lena n-áirítear treochtaí aeráide a shainíonn an margadh inniu.

Ag an am céanna, de réir Fedun, ní bhainfear neodracht aeráide amach san Eoraip ach faoi 2065, agus d’fhonn é a bhaint amach tá comhchuibhiú domhanda cuir chuige rialála na bpáirtithe uile i gComhaontú Pháras tábhachtach.

D’fhéadfadh na bearta a mhol an Coimisiún Eorpach chun tacú le geilleagair na mballstát a bheith ina gcéim shuntasach ar an gcosán seo, toisc gurb é a chéad chéim forbairt agus comhordú inmheánach gach plean atheagraithe ballstát in earnáil an fhuinnimh agus i réimse an gheilleagair.

Trí úsáid a bhaint as tionscadail cheannródaíocha atá ann cheana i réimse na neodrachta aeráide mar na cleachtais tionscail is fearr don réigiún iomlán d’fhéadfadh sé cabhrú chun an t-am a theastaíonn chun bearta tacaíochta a chur i bhfeidhm a ghiorrú chomh maith le bheith ina ionstraim le haghaidh idirphlé laistigh d’eagraíochtaí fornáisiúnta agus comhaontuithe idirnáisiúnta mar Chomhaontú Aeráide Pháras .

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Bithbhreoslaí

Forchuireann an Coimisiún dualgais frithchúitimh ar #IndonesianBiodiesel

foilsithe

on

Chuir an Coimisiún Eorpach dualgais fhrithchúitimh 8% go 18% ar allmhairí bithdhíosail fóirdheonaithe ón Indinéis. Tá sé mar aidhm ag an mbeart cothrom na Féinne a thabhairt ar ais do tháirgeoirí bithdhíosail an AE. Fuair ​​imscrúdú domhain an Choimisiúin amach go mbaineann táirgeoirí bithdhíosail Indinéisis leas as deontais, sochair chánach agus rochtain ar amhábhair faoi bhun phraghsanna an mhargaidh.

Cuireann sé seo bagairt ar dhochar eacnamaíoch do tháirgeoirí an AE. Forchuirtear na dleachtanna ar allmhairí nua ar bhonn sealadach agus leanfaidh an t-imscrúdú ar aghaidh le deis bearta cinntitheacha a fhorchur faoi lár mhí na Nollag 2019. Cé gur ola pailme an t-amhábhar is mó le haghaidh táirgeadh bithdhíosail san Indinéis, tá fócas an imscrúdaithe ar fhóirdheonú féideartha táirgthe bithdhíosail, beag beann ar an amhábhar a úsáidtear. Is fiú margadh measta bithdhíosail an AE a bheith measta le € 9 billiún in aghaidh na bliana, agus shroich allmhairí ón Indinéis thart ar € 400 milliún.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an rialachán a foilsíodh sa Iris Oifigiúil an AE agus a leathanach tiomanta don chás.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending