Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Flaitheas digiteach: Comhghuaillíochtaí tosaithe an Choimisiúin do Leathsheoltóirí agus teicneolaíochtaí scamall tionsclaíocha

ROINN:

foilsithe

on

Tosaíonn an Coimisiún Eorpach inniu (19 Iúil) dhá Chomhghuaillíocht Thionsclaíoch nua: an Chomhghuaillíocht do Phróiseálaithe agus teicneolaíochtaí Leathsheoltóra, agus an Chomhghuaillíocht Eorpach um Shonraí Tionscail, Imeall agus Cloud.

Cuirfidh an dá chomhghuaillíocht nua an chéad ghlúin eile de mhicreascóip agus teicneolaíochtaí ríomhaireachta scamall / imeall tionsclaíochta chun cinn agus cuirfidh siad na cumais ar fáil don AE a theastaíonn chun a bhonneagair, táirgí agus seirbhísí digiteacha criticiúla a neartú. Tabharfaidh na comhghuaillíochtaí gnólachtaí, ionadaithe na mBallstát, an saol acadúil, úsáideoirí, chomh maith le heagraíochtaí taighde agus teicneolaíochta le chéile.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Eoraip Dhigiteach atá oiriúnach don Eoraip: “Tá acmhainneacht eacnamaíoch ollmhór ag saoránaigh, gnóthais agus lucht riaracháin poiblí mar gheall ar theicneolaíochtaí scamall agus imeall, mar shampla i dtéarmaí iomaíochais mhéadaithe agus freastal ar riachtanais atá sonrach don tionscal. Tá micreascóip i gcroílár gach feiste a úsáidimid sa lá atá inniu ann. Ónár bhfóin phóca go dtí ár bpasanna, tugann na comhpháirteanna beaga seo neart deiseanna chun cinn ó thaobh na teicneolaíochta de. Tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, tacú le nuálaíocht sna hearnálacha criticiúla seo agus is féidir leis cabhrú leis an Eoraip dul ar aghaidh i dteannta le comhpháirtithe ar aon intinn. "

Aiseolas

Comhghuaillíocht Thionsclaíoch do Theicneoirí Próiseálaithe agus Leathsheoltóra

Is príomhtheicneolaíochtaí iad micreascóip, lena n-áirítear próiseálaithe, a chumhachtaíonn gach feiste agus meaisín leictreonach a úsáidimid inniu. Tá sliseanna mar bhonn agus taca le héagsúlacht mhór gníomhaíochtaí eacnamaíocha, agus socraíonn siad a n-éifeachtúlacht fuinnimh agus a leibhéil slándála. Tá inniúlachtaí i bhforbairt próiseálaithe agus sceallóga ríthábhachtach do thodhchaí na ngeilleagar is úire inniu. Beidh an Chomhghuaillíocht Thionsclaíoch ar phróiseálaithe agus teicneolaíochtaí leathsheoltóra ina phríomhuirlis chun dul chun cinn tionsclaíoch a dhéanamh san AE sa réimse seo.

Déanfaidh sé scrogaill, riachtanais agus spleáchais reatha ar fud an tionscail a shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu. Saineoidh sé léarscáileanna teicneolaíochta teicneolaíochta ag cinntiú go mbeidh sé de chumas ag an Eoraip na sceallóga is úire a dhearadh agus a tháirgeadh agus a spleáchais straitéiseacha foriomlána a laghdú trína sciar de tháirgeadh domhanda leathsheoltóirí a mhéadú go 20% faoi 2030.

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Tá gach a thógann sé ag an Eoraip chun an rás teicneolaíochta a threorú. Ceapfaidh an dá chomhghuaillíocht treochláir uaillmhianacha teicneolaíochta chun an chéad ghlúin eile de theicneolaíochtaí próiseála sonraí a fhorbairt agus a imscaradh ón scamall go leathsheoltóirí ceannródaíocha scamall agus ceannródaíocha. Tá sé mar aidhm ag an gcomhghuaillíocht ar scamall agus imeall scamaill thionsclaíocha Eorpacha atá tíosach ar fhuinneamh agus an-urraithe a fhorbairt, nach bhfuil faoi réir rialaithe nó rochtana ag údaráis tríú tír. Déanfaidh an chomhghuaillíocht ar leathsheoltóirí slabhraí soláthair leathsheoltóra domhanda a athchothromú trína chinntiú go bhfuil sé de chumas againn na sceallóga is úire a dhearadh agus a tháirgeadh i dtreo 2nm agus níos ísle. "

Chuige seo, tá sé mar aidhm ag an gComhghuaillíocht an cumas dearaidh agus déantúsaíochta a bhunú atá riachtanach chun an chéad ghlúin eile de phróiseálaithe iontaofa agus comhpháirteanna leictreonacha a tháirgeadh. Ciallóidh sé seo an Eoraip a bhogadh i dtreo acmhainne táirgeachta 16 nanaiméadar (nm) go nóid 10nm chun tacú le riachtanais reatha na hEorpa, chomh maith le níos lú ná 5 go 2 nm agus níos faide anonn chun riachtanais teicneolaíochta amach anseo a réamh-mheas. Tá na cineálacha leathsheoltóirí is úire níos gníomhaí agus tá an cumas acu an fuinneamh a úsáideann gach rud ó fhóin go hionaid sonraí a ghearradh go mór.

Comhghuaillíocht Eorpach um Shonraí Tionscail, Imeall agus Cloud

Mar a aibhsíodh sa Straitéis Eorpach um Shonraí, tá líon na sonraí a ghintear ag méadú go mór agus táthar ag súil go ndéanfar cuid shuntasach de na sonraí a phróiseáil ar an imeall (80% faoi 2025, ó 20% amháin inniu), níos gaire do na húsáideoirí agus cá háit gintear sonraí. Is deis iontach é an t-athrú seo don AE a chumais scamall agus imeall féin a neartú, agus mar sin a fhlaitheas teicneolaíochta. Éileoidh sé teicneolaíochtaí próiseála sonraí atá bunúsach nua a fhorbairt agus a imscaradh, ag cuimsiú an chiumhais, ag bogadh ar shiúl ó mhúnlaí bonneagair próiseála sonraí atá láraithe go hiomlán.

Cothóidh an Chomhghuaillíocht Eorpach um Shonraí Tionscail, Imeall agus Cloud teacht chun cinn teicneolaíochtaí suaiteacha scamall agus imeall atá an-slán, tíosach ar fhuinneamh agus tíosach ar acmhainní agus go hiomlán idir-inoibritheach, ag cothú muiníne d’úsáideoirí scamall ar fud gach earnála. Freastalóidh an Chomhghuaillíocht ar shainriachtanais shaoránaigh an AE, gnólachtaí, agus na hearnála poiblí (lena n-áirítear chun críocha míleata agus slándála) chun sonraí an-íogair a phróiseáil, agus iomaíochas thionscal an AE ar theicneolaíochtaí scamall agus imeall a threisiú.

Le linn a saolré, urramóidh obair na Comhghuaillíochta na príomhphrionsabail agus noirm seo a leanas:

  • Na caighdeáin is airde i dtéarmaí idir-inoibritheachta agus iniomparthachta / inchúlaitheachta, oscailteachta agus trédhearcachta;
  • na caighdeáin is airde i dtéarmaí cosanta sonraí, cibearshlándála agus flaitheas sonraí;
  • úrscothacht i dtéarmaí éifeachtúlachta fuinnimh agus inbhuanaitheachta, agus;
  • comhlíonadh dea-chleachtas scamall na hEorpa, lena n-áirítear trí chloí le caighdeáin ábhartha, cóid iompair agus scéimeanna deimhniúcháin.
Rannpháirtíocht sna Comhghuaillíochtaí

Tá na Comhghuaillíochtaí seo oscailte do gach eintiteas poiblí agus príobháideach a bhfuil ionadaí dlíthiúil acu san Aontas agus le gníomhaíochtaí ábhartha, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann siad na coinníollacha atá sainithe sna Téarmaí Tagartha.

Mar gheall ar ábharthacht straitéiseach na ngníomhaíochtaí sna hearnálacha faoi seach, tá ballraíocht na gComhghuaillíochtaí faoi réir chomhlíonadh roinnt coinníollacha. Ní mór do gheallsealbhóirí ábhartha critéir incháilitheachta a chomhlíonadh, a bhaineann go háirithe le slándáil (lena n-áirítear cibearshlándáil), slándáil an tsoláthair, cosaint IP, cosaint sonraí agus rochtain ar shonraí agus áisiúlacht phraiticiúil don Chomhghuaillíocht. Caithfidh siad na Dearbhuithe a shíniú agus foirm iarratais a líonadh, a ndéanfaidh an Coimisiún Eorpach measúnú uirthi.

cúlra

Tógann an Chomhghuaillíocht Eorpach do Phróiseálaithe Tionscail agus Teicneolaíochtaí Leathsheoltóra ar uaillmhianta an Choimisiúin slabhraí luacha micrea-leictreonaice agus córais leabaithe na hEorpa a neartú agus an cumas déantúsaíochta ceannródaíoch a neartú. I mí na Nollag 2020, gheall na Ballstáit oibriú le chéile chun cumais na hEorpa i dteicneolaíochtaí leathsheoltóra a threisiú agus an fheidhmíocht is fearr a thairiscint d’iarratais i raon leathan earnálacha. Tá 22 Ballstát ag síniú an tionscnaimh seo faoi láthair.

An Eorpach Alliance for Industrial Data, Edge agus Cloud ag tógáil ar an toil pholaitiúil, arna chur in iúl ag na 27 Ballstát go léir i mí Dheireadh Fómhair 2020, chun forbairt chumais scamall agus imeall na chéad ghlúine eile a chothú do na hearnálacha poiblí agus príobháideacha. Ina gcuid Comhdhearbhú, d'aontaigh na ballstáit shínithe oibriú le chéile chun bonneagar agus seirbhísí scamall athléimneach agus iomaíoch a úsáid ar fud na hEorpa.

Tuilleadh eolais

Comhghuaillíocht Tionscail do Phróiseálaithe agus Teicneolaíochtaí Leathsheoltóra

Dearbhú comhpháirteach maidir le próiseálaithe agus teicneolaíochtaí leathsheoltóra

Comhghuaillíocht Eorpach um Shonraí Tionscail, Imeall agus Cloud

Straitéis thionsclaíoch na hEorpa

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

coróinvíreas

Teastas Digiteach COVID an AE: Glacann an Coimisiún cinntí coibhéise do dheimhnithe Vatacáine agus San Mairíne

foilsithe

on

Tá cinntí glactha ag an gCoimisiún lena chinntiú go measfar teastais COVID-19 arna n-eisiúint ag Stát Chathair na Vatacáine agus San Mairíne a bheith comhionann leis an Teastas Digiteach COVID an AE. Ciallaíonn sé seo go mbeidh an dá thír ceangailte le córas an AE agus go nglacfar le teastais COVID arna n-eisiúint ag an Vatacáin agus San Mairíne san AE faoi na coinníollacha céanna leis an Teastas Digiteach COVID an AE. Go praiticiúil, beidh sealbhóirí na ndeimhnithe seo in ann na teastais seo a úsáid faoi na coinníollacha céanna le sealbhóirí Teastas Digiteach COVID an AE. Ag an am céanna, thug an Vatacáin agus San Mairíne le fios go nglacfaidís le Deimhnithe COVID Digiteach an AE le haghaidh taistil chuig a dtíortha.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil níos mó tíortha ag cur córas i bhfeidhm bunaithe ar Dheimhniú Digiteach COVID an AE. Táimid ag glacadh céimeanna gníomhacha chun teastais arna n-eisiúint ag tríú tíortha eile a aithint. Mar sin féin, caithfidh siad a bheith idir-inoibritheach le creat an AE agus ligean dóibh a bhfíordheimhneacht, a mbailíocht agus a n-ionracas a fhíorú. "

Cinntíonn an Coimisiún maidir le coibhéis an Cathair na Vatacáine agus San Marino Tá teastais COVID ar fáil líne. Tá an Coimisiún ag obair freisin ar thríú tíortha eile a nascadh. Seiceálann sé an bhfuil a ndeimhnithe comh-inoibritheach le Deimhniú Digiteach COVID an AE, rud a fhágann gur féidir a bhfíordheimhneacht, a mbailíocht agus a n-ionracas a fhíorú. Féadann an Coimisiún cinneadh coibhéise a eisiúint ag bunú a choibhéise le Teastas Digiteach COVID an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Dheimhniú Digiteach COVID an AE a fháil ar an tiomnaithe láithreán gréasáin agus Q & A.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Seolann an Coimisiún glaonna ar fiú € 12 milliún iad mar thacaíocht do na meáin nuachta agus do réimse poiblí an AE

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún ceithre ghlaoch nua ar thograí arb é is aidhm dóibh réimse poiblí bríomhar agus éagsúil a spreagadh agus rochtain na saoránach ar fhaisnéis iontaofa a chur chun cinn ar fud an AE. Tacóidh glao amháin ábhar meán ilteangach ar ghnóthaí an AE trí ardáin dhigiteacha, agus tá sé mar aidhm ag an gceann eile táirgeadh ábhair sa réimse seo a mhéadú trí a líonra stáisiún raidió. Ina theannta sin, tacóidh tionscadal píolótach leis líonraí meán óige ábhar a spreagann smaointeoireacht ar chúrsaí reatha a tháirgeadh trí fhormáidí agus imeachtaí na meán sóisialta.

Ina theannta sin, gníomh ullmhúcháin do ardáin meán Féachann sé le rochtain na saoránach ar fhaisnéis iontaofa a fheabhsú, lena mbaineann craoltóirí agus foilsitheoirí. Le chéile, is ionann na glaonna agus gar do € 12 milliún i maoiniú an AE. Feidhmeoidh gach tionscadal maoinithe le neamhspleáchas eagarthóireachta iomlán. Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Věra Jourová: “Thaispeáin an paindéim ról lárnach na meán chun muid a chur ar an eolas, ach bhain sé an bonn de staid eacnamaíoch na hearnála freisin. Táimid ag méadú agus ag éagsúlú ár bhfoinsí maoinithe ar leibhéal na hEorpa, ag soláthar deiseanna, uirlisí agus cúnaimh nua. Táimid ag súil go ndéanfaidh na ballstáit an rud céanna, agus neamhspleáchas na meán á urramú go hiomlán. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Tá earnáil na meán nuachta buailte go mór ag dúshláin na paindéime, tá sé níos tábhachtaí anois ná riamh a athléimneacht a mhéadú agus nuálaíocht a spreagadh. Is trí thionscnaimh den sórt sin a leanaimid orainn ag cur chun cinn agus ag cosaint éiceachóras meán iolraíoch saor in aisce, ag cur an aire ar óige na hEorpa chomh maith le ar chomhoibriú, chun cabhrú le daoine dearcaí difriúla thar theorainneacha a chur i gcomparáid lena chéile. "

Aiseolas

Tógann na glaonna nua ar dhá cheann eile a seoladh le déanaí chun tacú le hearnáil na meán nuachta: glao ar comhpháirtíochtaí iriseoireachta chun comhoibriú trasteorann ar fud na hearnála a spreagadh i measc eagraíochtaí meán nuachta na hEorpa faoin gclár nua um Eoraip Chruthaitheach, agus glao arna mhaoiniú trí Horizon Europe, ag tacú le tionscadail atá dírithe ar nuálaíocht do na meáin. Tá na tionscnaimh seo mar chuid d’iarracht níos leithne tacú le timpeallacht meán saor in aisce, inmharthana agus iolraíoch ar fud an AE, mar a fógraíodh sa Plean Gníomhaíochta Daonlathais na hEorpa agus an Plean Gníomhaíochta Meán agus Closamhairc. Tá tuilleadh faisnéise faoi na glaonna seo agus glaonna eile a thacaíonn le hearnáil na meán ar fáil agus uirlis Foilsíodh freisin chun cabhrú leis na meáin deiseanna maoinithe a fháil. Is féidir le gairmithe sna meáin cúnamh a fháil ar an leibhéal náisiúnta tríd an Deasca na hEorpa Cruthaithí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún bearta Gearmánacha ar fiú breis agus € 2.5 billiún iad chun tacú le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, dhá scéim Ghearmánacha a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid agus leis an earnáil paisinéirí iarnróid fad-achair i gcomhthéacs na ráige coronavirus.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuideoidh na bearta a ceadaíodh inniu le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí sa Ghearmáin an staid dheacair ba chúis leis an ráig coronavirus. Cuideoidh na bearta le hiomaíochas iarnróid a choinneáil i gcomparáid le modhanna eile iompair, ar aon dul le cuspóirí Bheart Glas na hEorpa. Leanaimid orainn ag obair leis na ballstáit go léir chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Cinnteoidh an dá scéim tacaíocht mhéadaithe ón bpobal chun aistriú tráchta lasta agus paisinéirí a spreagadh ó bhóthar go hiarnród.

Aiseolas

Beidh tacaíocht faoi na scéimeanna i bhfoirm laghdú ar na muirir a íocann cuideachtaí iarnróid chun rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid sna hearnálacha lasta iarnróid agus paisinéirí iarnróid fadraoin. Ar an gcaoi sin cuideoidh na bearta le cailliúint scaireanna margaidh iompair iarnróid vis-à-vis modhanna iompair iomaíocha.   

Déanfaidh an chéad bheart, a bhfuil buiséad measta de € 2.1 billiún aige, faoiseamh a thabhairt d’oibreoirí paisinéirí iarnróid fadraoin de thart ar 98% de na muirir bhonneagair a íocadh le linn na tréimhse ón 1 Márta 2020 go dtí an 31 Bealtaine 2022.

Leasaíonn an dara beart an scéim chúnaimh atá ann cheana de 2018 ag tacú le hoibreoirí lasta iarnróid sa Ghearmáin. Le buiséad measta de € 410 milliún, méadaíonn an leasú an tacaíocht thart ar 98% de na muirir bhonneagair a d’íoc oibreoirí lasta iarnróid le linn na tréimhse ón 1 Márta 2020 go 31 Bealtaine 2021. Leanann an beart a méadú buiséid den chineál céanna don tréimhse ón 1 Meitheamh go dtí an 31 Nollaig 2021, a d’fhormheas an Coimisiún i mí na Bealtaine seo caite.  

Fuair ​​an Coimisiún amach go bhfuil na bearta tairbheach don chomhshaol agus don tsoghluaisteacht toisc go dtacaíonn siad le hiompar iarnróid, atá níos lú truaillithe ná iompar de bhóthar, agus ag laghdú plódú bóthair freisin. Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil na bearta comhréireach agus riachtanach chun an cuspóir a shaothraítear a bhaint amach, eadhon tacú leis an aistriú módúil ó bhóthar go hiarnród ach gan saobhadh iomaíochta míchuí a dhéanamh dá bharr.

Faoi dheireadh, tá laghdú na dtáillí bonneagair ar aon dul le Rialachán (AE) 2020 / 1429. Ligeann agus spreagann an Rialachán seo do bhallstáit údarú go sealadach laghdú, tarscaoileadh nó iarchur muirir as rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid faoi bhun chostais dhíreacha.

Mar thoradh air sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go gcomhlíonann na bearta rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an 2008 Treoirlínte an Choimisiúin maidir le Státchabhair do ghnóthais iarnróid (“Na Treoirlínte Iarnróid”).

cúlra

Soiléiríonn na Treoirlínte Iarnróid na rialacha atá leagtha amach i gconarthaí AE maidir le maoiniú poiblí cuideachtaí iarnróid agus soláthraíonn siad treoir maidir le comhoiriúnacht an chúnaimh Stáit do chuideachtaí iarnróid le conarthaí an AE.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.63635 sa clár cásanna státchabhrach ar Choimisiúin comórtas gréasáin uair amháin aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Foilseacháin nua chinntí státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil atá liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending