Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Bailíonn an Coimisiún Eorpach € 10 billiún breise i dtríú banna rathúil chun tacú le téarnamh na hEorpa

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá € 10 billiún breise eisithe ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú le téarnamh na hEorpa ón ngéarchéim coronavirus agus a iarmhairtí, i dtríú banna NextGenerationEU ó cuireadh tús leis an gclár i lár mhí an Mheithimh. D’eisigh an Coimisiún banna 20 bliain a bhí dlite an 4 Iúil 2041, ar chuir an margadh fáilte roimhe agus spéis an-láidir ann, le leabhair gar do € 100bn.

A bhuíochas leis an ró-liostáil beagnach 10 n-uaire - léiriú ar an spéis láidir leanúnach atá ag infheisteoirí - tá coinníollacha praghsála an-fhabhracha faighte ag an gCoimisiún, ar aon dul le feidhmíocht láidir an chláir NextGenerationEU go dtí seo.

Ba idirbheart dé-tráinse é seo, agus d’ardaigh an Coimisiún € 5.25 billiún breise in iasacht chúl-le-ais 10 mbliana a bhí dlite 22 Aibreán 2031 as a chláir um Sásra Cobhsaíochta Airgeadais Eorpach (EFSM) agus Cúnaimh Macra-Airgeadais (MFA).

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Tógann an tríú banna NextGenerationEU an t-iomlán a bailíodh do NextGenerationEU go € 45bn i gceann ceithre seachtaine. Is tús an-spreagúil é seo don chlár maoinithe NextGenerationEU. Ciallaíonn sé go bhfuil an Coimisiún i riocht maith chun tacú le gach íocaíocht NextGenerationEU atá beartaithe do bhallstáit i rith an tsamhraidh, agus ar an gcaoi sin tacú leis an téarnamh eacnamaíoch agus sóisialta. "

Is é seo an tríú idirbheart faoin gclár NextGenerationEU, tar éis an bhanna 20 mbliana € 10bn a d’eisigh an Coimisiún an 15 Meitheamh 2021 agus an t-idirbheart dé-tráinse de € 15bn - a bhí comhdhéanta de bhanna cúig bliana € 9bn agus banna € 6bn Banna 30 bliain - ón 29 Meitheamh.

Tar éis idirbheart an lae inniu (13 Iúil), tá € 45bn bailithe ag an gCoimisiún go dtí seo faoi NextGenerationEU. Úsáidfear na cistí anois le haghaidh na gcéad íocaíochtaí faoi NextGenerationEU, faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta agus faoi chláir bhuiséid éagsúla an AE. Tá an an chéad eisíocaíocht faoi NextGenerationEU ar siúl cheana ag deireadh mhí an Mheithimh, agus rinneadh é faoin gclár REACT-EU. Leanfaidh na chéad íocaíochtaí faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta in am trátha, tar éis don Chomhairle na Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta náisiúnta (a bhfuil 12 acu tar éis an chéim seo a rith cheana féin) a shíniú agus síniú na gcomhaontuithe maoinithe agus / nó iasachta faoi seach ag ballstáit an AE agus ag an gCoimisiún Eorpach.

Aiseolas

Tá € 5bn bailithe ag idirbheart an lae inniu freisin a úsáidfear chun cúnamh airgeadais a chuirtear ar fáil don Phortaingéil agus d’Éirinn a leathnú i ndiaidh na géarchéime airgeadais agus fiachais cheannasaigh. Bailíodh € 250 milliún eile chun iasacht don Iordáin a mhaoiniú faoin gclár Cúnaimh Macra Airgeadais.

Faoi dheireadh 2021, tá súil ag an gCoimisiún thart ar € 80bn a bhailiú i mbannaí, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, de réir an plean maoinithe a foilsíodh i Meitheamh 2021. Braithfidh méid cruinn na mBannaí AE agus na mBillí AE ar na riachtanais mhaoinithe bheachta, agus déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar a mheasúnú tosaigh san fhómhar. Ar an mbealach seo, beidh an Coimisiún in ann gach deontas agus iasacht phleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta, sa dara leath den bhliain, chomh maith le riachtanais bheartais an AE a fhaigheann maoiniú NextGenerationEU a chlúdach.

cúlra

Is ionstraim aisghabhála sealadach é NextGenerationEU de thart ar € 800 billiún i bpraghsanna reatha chun tacú le téarnamh na hEorpa ón bpaindéim coronavirus agus chun Eoraip níos glaise, níos digití agus níos athléimní a thógáil.

Chun NextGenerationEU a mhaoiniú, ardóidh an Coimisiún - thar ceann an AE - ó na margaí caipitil suas le thart ar € 800bn idir seo agus deireadh-2026. Beidh € 421.1bn ar fáil den chuid is mó le haghaidh deontas (faoi RRF agus cláir bhuiséid eile an AE); € 385.8bn le haghaidh iasachtaí. Aistreofar é seo go méideanna iasachta de thart ar € 150bn in aghaidh na bliana ar an meán.

I bhfianaise mhéid, mhinicíocht agus chastacht na n-oibríochtaí iasachta atá amach romhainn, leanfaidh an Coimisiún na cleachtais is fearr a úsáideann eisitheoirí móra agus minic, agus cuirfidh sé i bhfeidhm é straitéis mhaoinithe éagsúlaithe.

Cuireann an straitéis seo raon éagsúil ionstraimí agus teicnící i láthair, ag dul níos faide ná an cur chuige cúltaca a d’úsáid an Coimisiún go dtí seo chun iasachtaí a fháil ó na margaí, lena n-áirítear faoi chuimsiú an chláir SURE. Le 40 bliain anuas, reáchtáil an Coimisiún Eorpach roinnt clár iasachta chun tacú le ballstáit an AE agus le tríú tíortha. Maoiníodh na hoibríochtaí iasachta seo go léir ar bhonn cúltaca, go príomha trí eisiúint bannaí sindeacáite.

Rannán teicniúil

Banna NextGenerationEU Tá cúpón 20% ag an mbanna 0.45 bliain agus tháinig sé ag toradh aththairisceana de 0.471% ag soláthar leathadh +7 bps go babhtálacha lár, atá comhionann le +53.1 bps thar an mBund 20 bliain atá dlite i mí Iúil 2040. Bhí an leabhar ordaithe deiridh gar do € 100bn, rud a chiallaigh go bhfuil an banna beagnach 10 n-uaire ró-shuibscríofa. Bhris sé seo taifead nua, don leabhar ordaithe is mó riamh le haghaidh banna nua 20 bliain. Banna EFSM / MFA Tá cúpón 10% ag an mbanna 0 mbliana agus tháinig sé ag toradh ath-thairiscint de -0.043% ag soláthar leathadh -6 bps go dtí babhtálacha lár, atá comhionann le 30.1 bps thar an mBund 10 mbliana atá dlite i mí Feabhra 2031 Bhí an leabhar ordaithe deiridh os cionn € 51bn, rud a chiallaigh go bhfuil an banna seo beagnach 10 n-uaire ró-shuibscríofa. Ba iad comhbhainisteoirí ceannais an idirbhirt seo Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi agus Commerzbank.

Tuilleadh eolais

Preaseisiúint an chéad bhanna NextGenerationEU

Preaseisiúint An chéad phlean maoinithe ón gCoimisiún

Straitéis maoinithe éagsúlaithe Q&A

Bileog Fíricí - NextGenerationEU - Straitéis maoinithe

AE mar shuíomh Gréasáin iasachtaí

Líonra Déileálaí Bunscoile

Plean téarnaimh don Eoraip

coróinvíreas

Údaraíonn an Coimisiún scéim chúnaimh na Fraince de € 3 billiún chun tacú, trí iasachtaí agus infheistíochtaí cothromais, le cuideachtaí a dtéann an paindéim coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Tá pleananna na Fraince glanta ag an gCoimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, chun ciste € 3 billiún a bhunú a infheisteoidh trí ionstraimí fiachais agus ionstraimí cothromais agus hibrideacha i gcuideachtaí a mbeidh tionchar ag an bpaindéim orthu. Údaraíodh an beart faoin gCreat Cúnaimh Stáit Sealadach. Cuirfear an scéim i bhfeidhm trí chiste, dar teideal 'Ciste Idirthréimhseach do Ghnólachtaí a ndéanann Pandemic COVID-19 difear dóibh, le buiséad de € 3bn.

Faoin scéim seo, beidh an tacaíocht i bhfoirm (i) iasachtaí fo-ordaithe nó iasachtaí rannpháirteacha; agus (ii) bearta athchaipitlithe, go háirithe ionstraimí caipitil hibrideacha agus scaireanna roghnaithe gan vótáil. Tá an beart oscailte do chuideachtaí a bunaíodh sa Fhrainc agus atá i láthair i ngach earnáil (seachas an earnáil airgeadais), a bhí inmharthana roimh an bpaindéim coronavirus agus a léirigh inmharthanacht fadtéarmach a samhla eacnamaíochta. Meastar go mbainfidh idir 50 agus 100 cuideachta leas as an scéim seo. Mheas an Coimisiún gur chomhlíon na bearta na coinníollacha a leagtar amach sa chreat sealadach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar na Fraince a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha a leagtar amach sa mhaoirseacht shealadach. Ar an mbonn seo, d’údaraigh an Coimisiún na scéimeanna seo faoi rialacha státchabhrach an AE.

Aiseolas

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager (phictiúr), dúirt an beartas iomaíochta: “Ligfidh an scéim athchaipitlithe € 3bn seo don Fhrainc tacú le cuideachtaí a bhfuil tionchar ag an bpaindéim coronavirus orthu trína maoiniú rochtana a éascú sna hamanna deacra seo. Leanaimid orainn ag obair go dlúth leis na ballstáit chun réitigh phraiticiúla a fháil chun tionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus a mhaolú agus meas againn ar rialacháin an AE. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

Deir AE nach bhfuil aon rogha aige ach labhairt leis an Taliban

foilsithe

on

By

Níl aon rogha ag an Aontas Eorpach ach labhairt le rialóirí Taliban nua na hAfganastáine agus déanfaidh an Bhruiséil iarracht comhordú a dhéanamh le ball-rialtais chun láithreacht taidhleoireachta a eagrú i Kabul, a dúirt príomh-thaidhleoir an AE Dé Máirt (14 Meán Fómhair), scríobhann Robin Emmott, Reuters.

"Níl deireadh le géarchéim na hAfganastáine," a dúirt príomhfheidhmeannach bheartas eachtrach an AE, Josep Borrell (phictiúr) a dúirt sé le Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. "Chun aon seans a bheith againn tionchar a imirt ar imeachtaí, níl aon rogha eile againn ach dul i dteagmháil leis an Taliban."

Tá coinníollacha leagtha síos ag airí eachtracha an AE chun cúnamh daonnúil agus ceangail taidhleoireachta leis an Taliban a athbhunú, a ghlac smacht ar an Afganastáin an 15 Lúnasa, lena n-áirítear meas ar chearta an duine, go háirithe cearta na mban.

Aiseolas

“B’fhéidir gur oxymoron íon atá ann labhairt faoi chearta an duine ach is é seo a chaithfimid a iarraidh orthu," a dúirt sé.

Dúirt Borrell le lucht déanta dlí an AE gur chóir go mbeadh an tAontas sásta Afganaigh a fheiceáil ag iarraidh an Eoraip a bhaint amach má cheadaíonn an Taliban do dhaoine imeacht, cé go ndúirt sé nach raibh sé ag súil go mbeadh sreafaí imirce chomh hard le 2015 de bharr chogadh cathartha na Siria.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach maoiniú a fháil ó rialtais an AE agus ón gcomhbhuiséad de € 300 milliún ($ 355m) i mbliana agus an chéad bhliain eile chun an bealach a réiteach chun timpeall 30,000 Afganach a athlonnú.

Aiseolas

($ 1 = € 0.85)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Seoladh Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen: Anam na hEorpa a Neartú

foilsithe

on

Thug an tUachtarán Ursula von der Leyen a dara aitheasc faoi Stát an Aontais i bParlaimint na hEorpa inniu (15 Meán Fómhair).

Chuir an t-uachtarán fócas a cuid cainte ar athshlánú na hEorpa ón ngéarchéim coronavirus agus ar an méid a chaithfidh an tAontas Eorpach a dhéanamh chun téarnamh buan a sholáthraíonn buntáistí do chách - ó ullmhacht sláinte, go dtí an ghné shóisialta, go ceannaireacht theicneolaíoch agus Aontas cosanta.

Uachtarán von der Leyen rinne sé cur síos ar conas is féidir leis an Eoraip téarnamh buan a fháil trí í féin a ullmhú chun déileáil le géarchéimeanna sláinte sa todhchaí, a bhuíochas d’údarás HERA, trí chabhrú leis an domhan vacsaíniú a fháil agus trína chinntiú go ndéantar an téarnamh eacnamaíoch a chothú agus go rachaidh sé chun leasa gach duine.

Aiseolas

Chuir an t-uachtarán béim freisin ar a thábhachtaí atá sé fanacht dílis dár luachanna agus rinne sé pointe de dhualgas na hEorpa aire a thabhairt do na daoine is leochailí, seasamh suas ar son saoirse na meán, an Riail Dlí inár nAontas a threisiú agus cumhacht a thabhairt dár n-óige. Sin é an fáth gur mhol sí 2022 a dhéanamh mar Bhliain Óige na hEorpa.

Leanfaidh an Eoraip ag gníomhú ar fud an domhain agus an leas coiteann i gcuimhne. Sin é an fáth Uachtarán von der Leyen tiomanta do leanúint ag obair chun comhpháirtithe domhanda a spreagadh chun gníomhú ar athrú aeráide. Ina theannta sin, i bhfianaise na bhforbairtí le déanaí san Afganastáin, d’fhógair an t-uachtarán cúnamh daonnúil méadaithe d’Afganaigh agus leag sé amach an tábhacht don Eoraip a cumais chosanta féin a thógáil.

Tá an chaint ar fáil i ngach teanga anseo.

Aiseolas

Foilseachán ar phríomhéachtaí an von der Leyen Tá Coimisiún le bliain anuas ar fáil anseo

Faigh tuilleadh faisnéise faoi seo tiomnaithe láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending