Ceangail le linn

Rialacha cánach corparáideach

Cuireann an AE moill ar thobhach digiteach díriú ar chomhaontú cánach íosta domhanda

foilsithe

on

Chinn an AE a thobhach digiteach a chur siar go dtí an fhómhar tar éis cruinniú dhá lá d’airí airgeadais an G20 sa Veinéis, áit ar thángthas ar chomhaontú stairiúil maidir le hailtireacht cánach idirnáisiúnta níos cobhsaí agus níos cothroime a thógáil, scríobhann Catherine Feore. 

Is as riarachán nua Biden a tháinig cuid mhaith den spreagadh athnuaite don dul chun cinn sa réimse seo. Inniu (12 Iúil) Rúnaí Stáit na Stát Aontaithe don Chisteáin Janet Yellen (phictiúr) bhuail sé le huachtarán agus leas-uachtarán feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh don gheilleagar, chomh maith leis an gCoimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni agus Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh Christine Lagarde, sular ghlac sé páirt i gcruinniú Eurogroup an lae inniu d’airí airgeadais. 

Tógfaidh an togra nua ar obair ‘creimeadh bonn agus aistriú brabúis’ (BEPS) an OECD agus tabharfaidh sé aghaidh ar dhá chomhpháirt na hoibre seo, eadhon leithdháileadh brabúis cuideachtaí ilnáisiúnta (MNEnna) agus íosráta cánach corparáideach domhanda éifeachtach. Mhol na SA i dtosach gur cheart íosráta cánach corparáidí a shocrú ag 21%, ach é a aistriú go tapa go 15%. 

Aiseolas

Ag dul isteach i gcruinniú Eurogroup an lae inniu, dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni go raibh cruinniú den scoth aige le Rúnaí Státchiste na SA Janet Yellen. Dúirt Gentiloni go gcuirfeadh príomhghnóthachtáil an deireadh seachtaine - an comhaontú domhanda maidir le cánachas - deireadh leis an “rás go bun” chun cánacha a athlonnú. Dúirt sé: “Sa chreat seo, chuir mé an Rúnaí Yellen ar an eolas faoinár gcinneadh an tobhach digiteach AE a chur ar fionraí chun ligean dúinn díriú ar an míle deireanach den chomhaontú stairiúil seo."

Dúirt urlabhraí an Choimisiúin Eorpaigh Daniel Ferrie go gcaithfeadh an Coimisiún aghaidh a thabhairt go tapa ar na saincheisteanna atá fós gan réiteach agus “eilimintí dearaidh éagsúla” a thabhairt chun críche, mar aon le plean mionsonraithe cur chun feidhme faoi Dheireadh Fómhair. Is é an smaoineamh go gceadódh ceannairí rialtais an G20 é seo ag cruinniú mullaigh sa Róimh. Dúirt Ferrie: “Ar an gcúis seo shocraíomar ár gcuid oibre a chur ar athló ar thogra le haghaidh tobhaigh dhigitigh mar‘ acmhainn féin ’nua le linn na tréimhse seo."

Chuir an Coimisiún Eorpach fógra i láthair maidir le tobhach digiteach nua AE don 14 Iúil, ansin cuireadh moill air go 22 Iúil, tá moill air anois go dtí tar éis an chomhaontaithe seo. Samhlaíodh go raibh an tobhach digiteach mar acmhainn nua féin a chuideodh leis an AE maidir le hiasacht NextGenerationEU a aisíoc. Is gá acmhainní nua féin a chur i bhfeidhm faoin 1 Eanáir 2023.

Aiseolas

Rialacha cánach corparáideach

Díbheadh ​​iarracht Nike imscrúdú an AE ar chúnamh stáit mídhleathach a dhíbhe

foilsithe

on

Dhíbh Cúirt Ghinearálta an AE inniu (14 Iúil) caingean a tionscnaíodh i gcoinne chinneadh an Choimisiúin an t-imscrúdú foirmiúil a thionscnamh ar rialuithe cánach Dúitseach a d’fhéadfadh a bheith ina státchabhair neamhdhleathach, scríobhann Catherine Feore. 

Baineann imscrúdú an AE le rialuithe cánach a d’eisigh riarachán cánach na hÍsiltíre chuig Nike European Operations Netherlands (‘Nike’) i 2006, 2010 agus 2015, agus chuig Converse Netherlands (‘Converse’) in 2010 agus 2015.

Is fochuideachtaí de chuid cuideachta sealbhaíochta Dúitseach iad Nike agus Converse, ar le Nike Inc. Bhain na rialuithe cánach le ríchíosanna nach gcomhfhreagraíonn don mhéid a bheadh ​​idirbheartaithe faoi dhálaí an mhargaidh d’idirbheart inchomparáide idir cuideachtaí neamhspleácha. Bítear ag súil go gcuirfidh cuideachtaí ‘prionsabal fad arm’ i bhfeidhm amhail is nach cuid den ghrúpa céanna iad. 

Aiseolas

Dar leis an gCúirt, tá ráiteas soiléir agus aonchiallach ar chúiseanna ón gCoimisiún nach féidir a thuairisciú mar 'neamhiomlán' sa chinneadh a chonspóidtear.

D'áitigh Nike gur spreag gníomhaíochtaí an Choimisiúin imscrúdú a fhoilsiú ag cuibhreannas idirnáisiúnta iriseoirí i mí na Samhna 2017 agus an brú polaitiúil a lean gur sheol an Coimisiún roinnt iarratas breise ar fhaisnéis. Mhaígh siad go raibh an “spriocdhíriú” seo éagórach toisc go maíonn siad gur eisigh an Ísiltír 98 rialú cánach cosúil leo siúd Nike.

D'fhreagair an Chúirt gurb é an aidhm a bhí leis an nós imeachta foirmiúil imscrúdaithe a thionscnamh ná a chur ar chumas an Choimisiúin na tuairimí go léir a theastaíonn uaidh a fháil chun a bheith in ann cinneadh deifnídeach a ghlacadh agus ní raibh sé de cheangal air roimh ré é seo a bhunú. 

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialacha cánach corparáideach

Tabharfar athruithe stairiúla ar a gcomhaontuithe cánach idirnáisiúnta do chuideachtaí ardteicneolaíochta

foilsithe

on

Le déanaí, tháinig cuid de na sainchomharthaí tíre agus tíortha is saibhre ar domhan, ar chomhaontú maidir le dúnadh bealaí éalaithe cánach idirnáisiúnta atá formhuinithe ag na corparáidí ilnáisiúnta is mó. Tá na praghsanna scaireanna is mó ag cuid de na cuideachtaí ardteicneolaíochta seo laistigh den mhargadh stoc, mar shampla Apple, Amazon, Google agus mar sin de.

Cé gur saincheist í cánachas ardteicneolaíochta le fada an lá a raibh ar rialtais idirnáisiúnta aontú eatarthu féin, tá fadhbanna den chineál céanna ag gealltóireacht, go háirithe mar gheall ar an méadú atá tagtha ar an tóir a bhí air agus ceadaíodh dlíthiú ar fud an domhain. Tá a suíomhanna gealltóireachta nua a chur i gcomparáid a leanann na dlíthe agus na dlíthiúlachtaí cánachais cearta atá riachtanach le haghaidh úsáide idirnáisiúnta.

Le linn chruinniú mullaigh an G7 - ar labhair ár dtuarascálacha deireanacha faoi ábhar Brexit agus déileálacha trádála, tháinig ionadaithe na Stát Aontaithe, na Fraince, na Gearmáine, na Ríochta Aontaithe, Ceanada, na hIodáile agus na Seapáine, ar chomhaontú aontaithe chun tacú le rátaí cánach corparáide domhanda 15% ar a laghad. Aontaíodh gur cheart go dtarlódh sé seo toisc gur cheart do na corparáidí seo cánacha a íoc i gcás ina bhfuil a ngnólachtaí ag feidhmiú, agus leis an talamh ina bhfeidhmíonn siad. Tá imghabháil cánach iomadaithe le fada ag baint úsáide as tionscnaimh agus bealaí éalaithe a aimsíonn aonáin chorparáide, cuirfidh an cinneadh d’aon toil seo a stad chun cuideachtaí ardteicneolaíochta a choinneáil freagrach.

Aiseolas

Creidtear go bhfuil an cinneadh seo blianta fada ó rinneadh é, agus tá cruinnithe mullaigh an G7 ag iarraidh teacht ar chomhaontú le fada chun stair agus athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras cánachais domhanda don nuálaíocht agus don aois dhigiteach atá ag dul i méid. Ag déanamh cuideachtaí mar AppleGlacfaidh Amazon agus Google cuntasacht, coimeádfaidh siad cánachas i sheiceáil le haghaidh borradh a bhforbairtí agus a rannpháirtíochta thar lear. Luaigh Rishi Sunak, Seansailéir Státchiste na Ríochta Aontaithe, go bhfuilimid i ngéarchéim eacnamaíoch na paindéime, ní mór do chuideachtaí a meáchan a choinneáil agus cur le hathchóiriú an gheilleagair dhomhanda. Is céim chun tosaigh é cánachas leasaithe chun é sin a bhaint amach. Mhéadaigh cuideachtaí teicneolaíochta domhanda mar Amazon agus Apple go mór i bpraghsanna scairshealbhóirí do gach ráithe tar éis an titim mhóir anuraidh, rud a fhágann go bhfuil ardteicneolaíocht ar cheann de na hearnálacha is inbhuanaithe chun cánacha a fháil uathu. Ar ndóigh, ní aontódh gach duine ar a leithéid de bharúlacha, is é sin gur rud agus ceist den am atá thart é bealaí éalaithe cánachais le fada an lá.

Cuirfidh an plé a comhaontaíodh air brú ollmhór ar thíortha eile le linn chruinniú an G20 atá le tarlú i mí Iúil. Má tá bonn comhaontaithe agat ó pháirtithe G7 is beag seans go dtiocfaidh tíortha eile ar chomhaontú, le náisiúin mar an Astráil, an Bhrasaíl, an tSín, Meicsiceo srl. A bheidh i láthair. Beidh tíortha tearmainn cánach níos ísle mar Éirinn ag súil le rátaí níos ísle le 12.5% ​​ar a laghad i gcás go mbeidh tíortha eile níos airde ag brath. Bhíothas ag súil go mbeadh an ráta cánach 15 faoin gcéad níos airde ag leibhéal 21% ar a laghad, agus creideann tíortha a aontaíonn leis seo gur cheart bunleibhéal 15% a shocrú le féidearthachtaí rátaí níos uaillmhianaí ag brath ar an gceann scríbe agus an réigiún sin oibríonn agus íocann cuideachtaí ilnáisiúnta cánacha ó.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Rialacha cánach corparáideach

Déileálann cáin tíortha móra le scoilt a nochtadh san Eoraip

foilsithe

on

By

Léann nóiméad 4

Fágann Coimisinéir Iomaíochta na hEorpa Margrethe Vestager ag caitheamh masc cosanta ceanncheathrú Choimisiún an AE sa Bhruiséil, an Bheilg 15 Iúil, 2020. REUTERS / Francois Lenoir / File Photo

Tá an chuma ar an scéal go gcuirfidh déileáil dhomhanda ar cháin chorparáideach cath domhain an Aontais Eorpaigh chun deiridh, ag cur baill mhóra sa Ghearmáin, sa Fhrainc agus san Iodáil i gcoinne na hÉireann, Lucsamburg agus na hÍsiltíre. Léigh níos mó.

Aiseolas

Cé gur chuir na comhpháirtithe AE níos lú i lár streachailt bliana ar feadh a gcóras fabhrach cánach, fáilte roimh mhargadh Ghrúpa na Seacht ar 5 Meitheamh le haghaidh íosráta corparáideach 15% ar a laghad, tuar roinnt criticeoirí go mbeidh trioblóid ann é a chur i bhfeidhm.

Tá sé deacair ag an gCoimisiún Eorpach, feidhmeannas an AE, comhaontú a fháil laistigh den bhloc ar chur chuige coiteann i leith cánachais, saoirse a rinne a 27 ball go léir a chosaint go fíochmhar, idir bheag agus mhór.

"Tá sealbhóirí cánach traidisiúnta an AE ag iarraidh an creat a choinneáil chomh solúbtha agus is féidir ionas gur féidir leo leanúint ar aghaidh ag déanamh gnó níos mó nó níos lú mar is gnách," a dúirt Rebecca Christie ón meitheal smaointe Bruegel atá lonnaithe sa Bhruiséil.

Aiseolas

Chuir Paschal Donohoe, aire airgeadais na hÉireann agus uachtarán Ghrúpa Euro a bpiaraí i limistéar an euro, fáilte roimh thíortha saibhre an G7, a chaithfidh grúpa i bhfad níos leithne a cheadú.

“Beidh ar aon chomhaontú freastal ar riachtanais tíortha beaga agus móra,” a dúirt sé ar Twitter, agus é ag tagairt do na “139 tír” a theastaíonn le haghaidh comhaontú idirnáisiúnta níos leithne.

Agus dúirt Hans Vijlbrief, leas-aire airgeadais san Ísiltír, ar Twitter gur thacaigh a thír le pleananna an G7 agus go raibh bearta déanta aici cheana féin chun seachaint cánach a stopadh.

Cé go bhfuil oifigigh an AE tar éis tíortha mar Éire nó an Chipir a cháineadh go príobháideach, tá muirear polaitiúil ag dul i ngleic leo go poiblí agus ní luann liosta dubh an bhloc d’ionaid chánach ‘neamh-chomhoibríocha’, mar gheall ar a chritéir, tearmann an AE.

Tháinig rath orthu seo trí rátaí níos ísle a thairiscint do chuideachtaí trí ionaid bosca litreacha mar a thugtar orthu, áit ar féidir leo brabúis a chur in áirithe gan láithreacht shuntasach a bheith acu.

"Níl aon leas ag tearmainn chánach na hEorpa a thabhairt isteach," a dúirt Sven Giegold, ball den Pháirtí Glas i bParlaimint na hEorpa atá ag stocaireacht ar son rialacha níos cothroime, faoi na hionchais don athrú.

Mar sin féin, d’fháiltigh aire airgeadais Lucsamburg, Pierre Gramegna, roimh chomhaontú an G7, ag cur leis go gcuirfeadh sé le plé níos leithne le haghaidh comhaontú idirnáisiúnta mionsonraithe.

Cé gur fháiltigh Éire, Lucsamburg agus an Ísiltír roimh an troid a rinneadh le fada i gcomhair athchóirithe, bhí freagra níos cosanta ag an gCipir.

"Ba cheart aitheantas a thabhairt do bhallstáit bheaga an AE agus iad a chur san áireamh," a dúirt Aire Airgeadais na Cipire Constantinos Petrides le Reuters.

Agus b’fhéidir go mbeadh sé deacair ar fiú ball G7 na Fraince dul i dtaithí go hiomlán ar na rialacha idirnáisiúnta nua.

"Tá straitéisí cánach ag tíortha móra mar an Fhrainc agus an Iodáil freisin a bhfuil rún daingean acu iad a choinneáil," a dúirt Christie.

Rangaíonn an Líonra um Cheartas Cánach an Ísiltír, Lucsamburg, Éire agus an Chipir i measc na tearmainn dhomhanda is suntasaí, ach tá an Fhrainc, an Spáinn agus an Ghearmáin ar a liosta freisin.

Tháinig rannáin na hEorpa chun solais in 2015 tar éis do dhoiciméid a fuair teideal na 'LuxLeaks' a thaispeáint gur chabhraigh Lucsamburg le cuideachtaí brabúis a threorú agus gan ach beagán cánach nó gan aon cháin a íoc.

Spreag sé sin clabhsúr le Margrethe Vestager, príomhfheidhmeannach cumhachtach in aghaidh trustaí an AE, a d’fhostaigh rialacha a choisceann tacaíocht mhídhleathach stáit do chuideachtaí, ag áitiú gur fóirdheontais éagóracha a bhí i ndéileálacha cánach den sórt sin.

D'oscail Vestager imscrúduithe ar chuideachta phacáistithe páipéir na Fionlainne Huhtamaki maidir le cánacha ar ais go Lucsamburg agus imscrúdú a dhéanamh ar chóireáil cánach na hÍsiltíre ar InterIKEA agus Nike.

Shéan an Ísiltír agus Lucsamburg na socruithe a sháraíonn rialacha an AE.

Ach bhí deacrachtaí aici mar a bhí anuraidh nuair a chaith an Chúirt Ghinearálta a hordú as déantóir iPhone Apple (AAPL.O) € 13 billiún ($ 16bn) a íoc i gcúl-chánacha na hÉireann, rialú atá á achomharc anois.

Diúltaíodh freisin d’ordú Vestager do Starbucks na milliúin a íoc ar ais-chánacha Dúitseach.

In ainneoin na gcosaintí sin, d’aontaigh breithiúna lena cur chuige.

"Tá cánachas cóir mar phríomhthosaíocht don AE," a dúirt urlabhraí don Choimisiún Eorpach: "Táimid tiomanta i gcónaí a chinntiú go n-íocann gach gnóthas ... a sciar cothrom den cháin."

Chuir an Ísiltír béim go háirithe ar thoilteanas athrú tar éis cáineadh a dhéanamh ar a ról mar bhealach chun cuideachtaí ilnáisiúnta brabúis a aistriú ó fhochuideachta amháin go ceann eile agus gan aon chánacha nó cánacha ísle a íoc.

Thug sé riail isteach i mí Eanáir ag cur cánach ar ríchíosanna agus íocaíochtaí úis a sheol cuideachtaí Dúitseach chuig dlínsí ina bhfuil an ráta cánach corparáidí níos lú ná 9%.

“Tá méadú tagtha ar an éileamh ar chothroime,” a dúirt Paul Tang, ball Dúitseach de Pharlaimint na hEorpa. "Agus anois tá sé comhcheangailte le riachtanas infheistíocht a mhaoiniú."

($ 1 = € 0.8214)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending