Ceangail le linn

cosaint an tomhaltóra

Cosaint tomhaltóirí: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí maidir le cian-mhargaíocht seirbhísí airgeadais do thomhaltóirí

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá comhairliúchán poiblí seolta ag an gCoimisiún Eorpach maidir le cian-mhargaíocht na seirbhísí airgeadais a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí. Tá ag an AE rialacha i bhfeidhm chun tomhaltóirí a chosaint nuair a shíníonn siad conradh le soláthraí seirbhísí airgeadais miondíola i gcéin, mar shampla ar an bhfón nó ar líne. Tagann aon seirbhís de chineál baincéireachta, creidmheasa, morgáiste, árachais, pinsin phearsanta, infheistíochta nó íocaíochta faoi raon feidhme an Treoir maidir le cian-mhargaíocht seirbhísí airgeadais do thomhaltóirí aon uair a cheannaítear an tseirbhís airgeadais i gcéin.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Tá sé thar am ár rialacha AE a oiriúnú go dtí na hamanna reatha. Ceannaíonn tomhaltóirí seirbhísí airgeadais ar líne níos mó agus níos mó. Cuideoidh an comhairliúchán poiblí seo linn riachtanais na saoránach agus na gcuideachtaí a aithint ionas gur féidir linn an treoir a chosaint don todhchaí. "

 Cuirfidh torthaí an chomhairliúcháin phoiblí le breithnithe an Choimisiúin maidir le hathbhreithniú féideartha ar an treoir, a bhfuil súil leis in 2022. Baileoidh an comhairliúchán poiblí eispéiris agus tuairimí ó thomhaltóirí, ó ghairmithe seirbhísí airgeadais miondíola, ó údaráis náisiúnta agus ó aon gheallsealbhóirí leasmhara eile ar an treoir . Tá an comhairliúchán poiblí ar fáil anseo agus beidh sé ar oscailt go dtí an 28 Meán Fómhair 2021.

Aiseolas

cosaint an tomhaltóra

An chaoi a bhfuil sé mar aidhm ag an AE cosaint an tomhaltóra a threisiú

foilsithe

on

Faigh amach cé mar atá sé mar aidhm ag an AE cosaint an tomhaltóra a threisiú agus é a chur in oiriúint do dhúshláin nua amhail an t-aistriú glas agus an claochlú digiteach. Cumann 

De réir mar a éiríonn an geilleagar níos domhanda agus níos digití, tá an AE ag féachaint ar bhealaí nua chun tomhaltóirí a chosaint. Le linn seisiún iomlánach na Bealtaine, déanfaidh FPEnna díospóireacht ar an todhchaí dhigiteach na hEorpa. Díríonn an tuarascáil ar bhacainní ar fheidhmiú an mhargaidh aonair dhigitigh a bhaint agus úsáid na faisnéise ealaíne do thomhaltóirí a fheabhsú.

Léaráid infographic ar chosaint tomhaltóirí san Aontas Eorpach
Cosaint tomhaltóirí a threisiú  

Clár oibre nua do thomhaltóirí

Tá an Pharlaimint ag obair ar an clár oibre nua do thomhaltóirí strategy do 2020-2025, ag díriú ar chúig réimse: trasdul glas, claochlú digiteach, forfheidhmiú éifeachtach chearta tomhaltóirí, sainriachtanais grúpaí áirithe tomhaltóirí agus comhar idirnáisiúnta.

Aiseolas

É a dhéanamh níos éasca í a ithe go hinbhuanaithe

An Sprioc neodrachta aeráide 2050 mar thosaíocht don AE agus tá ról le himirt ag saincheisteanna tomhaltóirí - trí thomhaltas inbhuanaithe agus an geilleagar ciorclach.

Tacaíonn léiriú infographic ar Eorpaigh le dul i ngleic leis an athrú aeráide
Tomhaltas inbhuanaithe  

I mí na Samhna 2020, ghlac FPEnna a tuairisciú ar shingil inbhuanaithe margadh ag éileamh ar an gCoimisiún Eorpach mar a thugtar air a bhunú ceart a dheisiú deisiúcháin a dhéanamh córasach, costéifeachtach agus tarraingteach. D'iarr baill freisin lipéadú a dhéanamh ar shaolré táirgí chomh maith le bearta chun cultúr athúsáid a chur chun cinn, lena n-áirítear ráthaíochtaí ar earraí réamhúinéireachta.

Teastaíonn bearta uathu freisin táirgí a dhearadh go hoiriúnach ar bhealach a fhágann go mbeidh siad i léig tar éis tréimhse áirithe agus athdhearbhaíodh éilimh ar ghnáth-charger.

Aiseolas

Tá an Coimisiún ag obair ar cheart chun rialacha leictreonaice agus reachtaíochta maidir le lorg comhshaoil ​​táirgí a dheisiú chun a chur ar chumas tomhaltóirí comparáid a dhéanamh.

An t-athbhreithniú ar an An Treoir maidir le Díol Earraí, atá beartaithe do 2022, féachaint an bhféadfaí an ráthaíocht dlí dhá bhliain atá ann faoi láthair a leathnú le haghaidh earraí nua agus réamhúinéireachta.

I Meán Fómhair 2020, sheol an Coimisiún an tionscnamh táirgí inbhuanaithe, faoin nua Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán. Tá sé mar aidhm aige táirgí a dhéanamh oiriúnach do gheilleagar ciorclach atá neodrach ó thaobh aeráide, tíosach ar acmhainní agus atá éifeachtach agus dramhaíl a laghdú. Tabharfaidh sé aghaidh freisin ar cheimiceáin díobhálacha a bheith i láthair i dtáirgí mar leictreonaic agus trealamh TFC, teicstílí agus troscán.

An claochlú digiteach a dhéanamh sábháilte do thomhaltóirí

An claochlú digiteach ag athrú go mór ár saol, lena n-áirítear an chaoi a ndéanaimid siopadóireacht. Le cuidiú le rialacha tomhaltóirí an AE teacht suas, mhol an Coimisiún ceann nua i mí na Nollag 2020 An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha, sraith rialacha chun sábháilteacht tomhaltóirí a fheabhsú ar fud ardáin ar líne san AE, lena n-áirítear margaí ar líne.

Ba mhaith le FPEnna go mbeadh tomhaltóirí chomh sábháilte céanna agus tú ag siopadóireacht ar líne nó as líne agus ba mhaith leo go gcuirfeadh ardáin mar eBay agus Amazon dlús le hiarrachtaí chun dul i ngleic le trádálaithe a dhíolann táirgí bréige nó neamhshábháilte agus chun stop a chur le cuideachtaí calaoiseacha a gcuid seirbhísí a úsáid.

Mhol FPEnna rialacha freisin chun úsáideoirí a chosaint ar ábhar díobhálach agus mídhleathach ar líne agus iad ag cosaint saoirse cainte agus ag éileamh rialacha nua maidir le fógraíocht ar líne a thugann níos mó smachta d’úsáideoirí.

I bhfianaise thionchar na Faisnéise Intleachtúla, tá an AE ag ullmhú rialacha chun í a bhainistiú deiseanna agus bagairtí. Tá coiste speisialta curtha ar bun ag an bParlaimint agus leagann sí béim ar an ngá atá le reachtaíocht lárnach don duine. Tá córas dliteanais shibhialta beartaithe ag an bParlaimint maidir le hintleacht shaorga lena mbunaítear cé atá freagrach nuair a dhéanann córais AI díobháil nó damáiste.

Forfheidhmiú chearta tomhaltóirí a neartú

Tá tíortha AE freagrach as cearta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, ach tá ról comhordaithe agus tacaíochta ag an AE. I measc na rialacha a chuir sí i bhfeidhm tá an treoir maidir le forfheidhmiú agus nuachóiriú níos fearr ar dhlí na dtomhaltóirí agus rialacha maidir le sásamh comhchoiteann.

Aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha tomhaltóirí

Tomhaltóirí leochaileacha ar nós leanaí, daoine scothaosta nó daoine atá ina gcónaí faoi mhíchumas, chomh maith le daoine a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu nó tomhaltóirí a bhfuil rochtain theoranta acu ar an idirlíon, teastaíonn cosaintí ar leith uathu. Sa chlár oibre nua do thomhaltóirí, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún díriú ar fhadhbanna le hinrochtaineacht idirlín, tomhaltóirí leochaileacha airgeadais agus táirgí do leanaí.

Cuimsíonn pleananna an Choimisiúin níos mó comhairle as líne do thomhaltóirí nach bhfuil aon rochtain ar an idirlíon acu chomh maith le maoiniú chun infhaighteacht agus cáilíocht na seirbhísí comhairle fiachais a fheabhsú do dhaoine a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu.

Toisc go bhfuil leanaí i mbaol mór ó fhógraíocht dhochrach, cheadaigh an Pharlaimint rialacha níos déine maidir le seirbhísí meán closamhairc le haghaidh seirbhísí meán closamhairc.

Sábháilteacht táirgí a dhíoltar san AE a ráthú

Is minic a cheannaíonn tomhaltóirí earraí a mhonaraítear lasmuigh den AE. Dar leis an gCoimisiún, ceannacháin ó dhíoltóirí lasmuigh den Mhéadaigh AE ó 17% ​​in 2014 go 27% in 2019 agus leagann an clár oibre nua do thomhaltóirí béim ar an ngá atá le comhar idirnáisiúnta chun cosaint tomhaltóirí a chinntiú. Ba í an tSín an an soláthróir earraí is mó don AE in 2020, mar sin oibreoidh an Coimisiún ar phlean gníomhaíochta leo in 2021 chun sábháilteacht táirgí a dhíoltar ar líne a mhéadú.

I mí na Samhna 2020, rith an Pharlaimint a réiteach ag iarraidh iarrachtaí níos mó chun a chinntiú go bhfuil na táirgí go léir a dhíoltar san AE sábháilte, cibé acu a mhonaraítear laistigh den AE nó lasmuigh de nó a dhíoltar ar líne nó as líne.

Na chéad chéimeanna eile

Tá coiste inmheánach margaidh agus cosanta tomhaltóirí na Parlaiminte ag obair ar thogra an Choimisiúin don chlár oibre nua do thomhaltóirí. Meastar go vótálfaidh FPEnna air i mí Mheán Fómhair.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eolas Gnó

Comhlíonadh #GDPR: Manetu chun an tarrthála?

foilsithe

on

An 11 Márta, rialtóirí na Sualainne slapped Gearradh fíneáil de $ 7.6 milliún ar Google mar gheall ar mhainneachtain freagra leordhóthanach a thabhairt ar iarratais ó chustaiméirí go mbainfí a gcuid faisnéise pearsanta ó liostaí an innill chuardaigh. Ba é an pionós an naoú is airde ó thosaigh Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) tairseach an AE i bhfeidhm i mBealtaine 2018 - ach stad sé i gcomparáid leis na fíneálacha € 50 milliún a chosain údaráis cosanta sonraí na Fraince ar Google i mí Eanáir 2019.

Chun cúrsaí a dhéanamh níos measa, níos lú ná seachtain tar éis chinneadh na Sualainne, ceann de na hiomaitheoirí is lú atá ag Google comhdaithe gearán GDPR le rialtóirí na hÉireann. Líomhnaíonn an gnólacht iomaíocha, brabhsálaí gréasáin foinse oscailte Brave, gur mhainnigh an fathach ardteicneolaíochta toiliú sonrach a bhailiú chun sonraí na dtomhaltóirí a roinnt ar fud a sheirbhísí éagsúla, agus go bhfuil a pholasaithe príobháideachta  “Gan dóchas doiléir”. Ciallaíonn an gearán is déanaí go bhfuil cleachtais imscrúdaithe sonraí Google ag tabhairt aghaidh ar thrí imscrúdú oscailte faoi láthair ag údaráis phríobháideachta na hÉireann.

Ní hé Google an t-aon chuideachta le aghaidh grinnscrúdú méadaithe ar bhainistíocht sonraí a chustaiméirí. Cé gur ghlan an GDPR thart ar € 114 milliún i bhfíneálacha go dtí seo, tá rialtóirí ar fud an Aontais Eorpaigh  itching chun na rialacháin príobháideachta scuabtha a fhorfheidhmiú ar bhealach níos críochnúla. Ní ullmhaítear cuideachtaí, ar a shon féin. Beagnach dhá bhliain tar éis don GDPR teacht i bhfeidhm, cuid acu 30% tá gnólachtaí Eorpacha fós gan stad leis an rialachán, cé go ndearna suirbhéanna ar fheidhmeannaigh Eorpacha agus Mheiriceá Thuaidh aithníodh monatóireacht ar riosca príobháideachta mar cheann de na saincheisteanna is tromchúisí a théann i bhfeidhm ar a ngnólachtaí.

Aiseolas

In ainneoin caitheamh billiúin euro ar dhlíodóirí agus ar chomhairleoirí cosanta sonraí, nach raibh ag go leor cuideachtaí a phróiseálann agus a choinníonn sonraí tomhaltóirí - go praiticiúil, beagnach gach gnóthas forbartha plean soiléir lena chinntiú go gcomhlíonann siad go hiomlán an reachtaíocht phríobháideachta ceannródaíoch cosúil leis an GDPR. Tá imní ar fiú tromlach na gcuideachtaí a chomhlíon deimhnithe nach mbeidh siad in ann a gcomhlíonadh a choinneáil go fadtéarmach.

I measc na bhfadhbanna an-chorraitheacha a bhfuil gnólachtaí ag dul i ngleic leo tá conas na sonraí go léir atá acu ar aon tomhaltóir ar leith a tharraingt le chéile - agus conas na sonraí sin a mhodhnú nó a bhaint tar éis iarraidh ó chustaiméirí faoin GDPR nó reachtaíocht dá samhail, mar shampla Acht Príobháideachta Tomhaltóirí California ( CCPA).

Tá gnólachtaí nuathionscanta éagsúla ag teacht chun cinn, áfach, chun réitigh nuálacha a thairiscint chun an t-ualach a bhaineann le reachtaíocht phríobháideachta atá ag éirí níos déine a chomhlíonadh. Tá an ceann is déanaí, Manetu, beartaithe chun a bhogearraí Bainistíocht Príobháideachta Tomhaltóirí (CPM) a rolladh amach i mí Aibreáin. Na bogearraí Úsáideann halgartaim foghlama meaisín agus comhghaoil ​​chun aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta atá á coinneáil ag gnóthais a tharraingt le chéile - lena n-áirítear roinnt sonraí nach mbeadh ar eolas acu fiú. Ansin is féidir le tomhaltóirí rochtain a fháil ar an gcóras chun na ceadanna a thug siad dá gcuid sonraí a bhainistiú, lena n-áirítear ar leibhéal an-gráinneach.

Aiseolas
Ag croílár chur chuige Manetu tá an nóisean go bhfuil sé níos fearr do chustaiméirí agus do ghnólachtaí araon smacht níos fearr a thabhairt do thomhaltóirí ar a gcuid sonraí - colún reachtaíochta mar an GDPR. Mar a mhínigh an POF Moiz Kohari, “Ní hé an rud ceart amháin tomhaltóirí a chur faoi smacht. I ndeireadh na dála, is gnó maith é. Is sean-mantra é caitheamh le do chustaiméirí go maith, agus is ceann iontach é fós. Ach i saol an lae inniu, caithfimid caitheamh ceart lena gcuid sonraí freisin. Déan é sin, agus gheobhaidh tú banna muiníne a íocfaidh díbhinní ar feadh i bhfad. "

Chomh maith le muinín na gcustaiméirí a thuilleamh, is féidir le modh níos dírithe ar an tomhaltóir chun sonraí a bhainistiú cabhrú le cuideachtaí am agus acmhainní a bharrfheabhsú - agus iad ag próiseáil sonraí agus nuair a bhíonn siad ag comhlíonadh GDPR nó reachtaíocht phríobháideachta eile. Laghdaíonn iarratais uathoibrithe tomhaltóirí chun a gcuid sonraí a rochtain, a mhodhnú nó a scriosadh go suntasach na costais a thabhaíonn cuideachtaí faoi láthair trí aghaidh a thabhairt ar na hiarrataí seo de láimh.

Ar bhealach cosúil leis an gcaoi a bhfuil teicneolaíocht blockchain Déanann margaí níos trédhearcaí trí gach idirbheart a thaifeadadh i mórleabhar buan, comhcheanglaíonn ardán Manetu uathoibriú le log dochorraithe de na ceadanna a dheonaigh tomhaltóirí agus cathain, agus conas, a d’athraigh siad na ceadanna sin.

Is féidir leis an doiciméadacht seo a bheith fíorluachmhar do chuideachtaí ar gá dóibh a thaispeáint do rialtóirí go bhfuil siad ag comhlíonadh rialachán príobháideachta cosúil leis an GDPR. Bunaíonn rialacha an AE, i measc rudaí eile, “ceart go ndéanfaí dearmad ort.” Ligeann log Manetu do ghnólachtaí géilleadh d’iarrataí “déan dearmad orm” agus a chruthú go ndearna siad amhlaidh - gan rochtain a choinneáil ar fhaisnéis a d’iarr an tomhaltóir orthu dearmad a dhéanamh. Beidh gnólachtaí in ann clár cuimsitheach a chur in iúl de na ceadanna uile a dheonaigh nó a tharraing úsáideoirí siar.

Deimhníonn an cúpla buille i gcoinne Google - an fhíneáil GDPR a fhorchuireann údaráis na Sualainne agus an t-imscrúdú úr ag rialtóirí príobháideachta na hÉireann - go mbeidh príobháideacht sonraí ar cheann de na dúshláin is mó a bheidh roimh ghnólachtaí atá ag feidhmiú san Eoraip go ceann i bhfad. Beidh sé riachtanach níos mó agus níos mó do chuideachtaí a bpróisis bhainistíochta sonraí a shruthlíniú le go mbeidh siad in ann an leibhéal maoirseachta a bhfuil súil ag rialtóirí agus tomhaltóirí leis anois.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

cosaint an tomhaltóra

#FemTech - D’fhéadfadh na milliúin mná leas a bhaint as cóireáil nua neamh-ionrach do mhífheidhmeanna urlár pelvic

foilsithe

on

D'fhorbair an Dr. Elan Ziv feiste a d'fhéadfadh saol na mban a chónaíonn le prolapse na n-orgán pelvic (POP) a athrú. Agus muid ag tabhairt cuairte ar an mBruiséil, thapaíomar an deis agallamh a chur air agus tuilleadh a fháil amach faoi rogha bainistíochta neamh-mháinliachta agus indiúscartha atá go hiomlán nua do mhná le POP. Forbraíonn ConTIPI feistí faighne neamh-ionracha agus indiúscartha le haghaidh mífheidhmeanna éagsúla urlár pelvic i measc na mban. Fuair ​​Kimberly Clark Worldwide an chéad ghaireas, le haghaidh neamhchoinneálacht fuail strus i measc na mban, agus tá sé ar sheilfeanna i Meiriceá Thuaidh cheana féin. Tá an dara feiste do POP réidh don mhargadh, agus tá Marc CE aige le haghaidh margaíochta san Eoraip agus imréiteach 510 (k) ó FDA le haghaidh margaíochta sna SA. 

An féidir leat níos mó a insint dom faoi do aireagán is déanaí?

Tá feiste forbartha againn le haghaidh lomadh orgáin pheilíseach i measc na mban. Is é atá i gceist leis an bhfeiste seo atá beartaithe chun bainistiú neamh-mháinliachta agus indiúscartha a dhéanamh ar lomadh an orgáin pheilbhigh i measc na mban, ciallaíonn sé sin feiste neamh-mháinliachta, a bheidh mar réiteach don chuid is mó de na mná.

Ní gá aon chóireáil mháinliachta a bheith ag teastáil ó thart ar 80% de na mná ar fud an domhain, ach ní bhíonn gá le bainistiú nonsurgical. Agus chuireamar gléas nua ar fáil dóibh.

Cad is POP ann? Conas a chuirfeá síos air?

Bhuel, tá sé an-choitianta. Is coinníoll an-choitianta i measc na mban go mbraitheann siad go bhfuil rud éigin ag imeacht as an vagina. Is é an chúis is mó leis seo ná breith linbh, constipation agus seanaois agus easpa estrogen freisin. Tá sé an-choitianta, tarlaíonn sé do thart ar 50% de na mná ar fud an domhain.
Cuireann mná go mór leis sin. Ach tá drogall ar fhormhór na mban, a mheastar a bheith thart ar 93% teacht ar aghaidh agus a rá, tá fadhb agam. Ní thagann ach timpeall sé go seacht faoin gcéad de na mná chun tosaigh, le rá: "Tá fadhb agam, cuidigh liom le do thoil, nó ar a laghad comhairle a thabhairt dom cad atá le déanamh agus conas déileáil leis an bhfadhb seo."

Agus an é sin toisc go bhfuil náire orthu, nó an amhlaidh go bhfuil eagla orthu roimh an gcóireáil, go háirithe má tá tú ag rá go bhféadfadh idirghabháil máinliachta a bheith i gceist leis? 
Bhuel, náire den chuid is mó, sílim, is beag tabú fós é. Ceann de na taboos atá fágtha do mhná agus ní labhraíonn tú faoi, toisc go dtéann sé leis an íomhá choirp. Baineann sé le haon rud cosúil le dul in aois, b’fhéidir gur chuala tú gur fhulaing do sheanmháthair é. Is cuid de seo é, ach an chuid eile ná nach bhfuil an chóireáil atá againn inniu an-úsáideach. Níl an obráid maith go leor agus tá na modhanna cóireála eile neamhleor freisin.
An féidir leat smaoineamh ar cé mhéad duine a d'fhéadfadh tairbhe a bhaint as san Eoraip? Nó céatadán?
San Eoraip, measaimid go bhfuil thart ar 28% de na mná san Eoraip le fadhbanna ach le cineál éigin fadhbanna. Tá ceann amháin ar a laghad de na 50 neamhord ag níos mó ná 3% de na mná ar fud an domhain. I gcás prolapse na n-orgán pelvic, mheas sé go bhfuil timpeall 135 milliún bean ar fud an domhain leis an riocht seo, timpeall 28% san Eoraip. Tá líon na mban a bhfuil tionchar mór orthu, níl an mháinliacht ach go páirteach sásúil mar gheall ar ráta ard éifeachtaí díobhálacha, agus is é an modh bainistíochta neamh-ionrach atá ann faoi láthair ná pessary a úsáid - comhlacht rubair / silicone in-athúsáidte amháin a chuirtear isteach i bhformhór na gcásanna ag dochtúir isteach sa vagina ar feadh 3 mhí, ansin tógtha amach, glanadh agus athscríobh ar feadh 3 mhí eile - agus mar sin ar feadh blianta fada. Tá pian / míchompord / urscaoileadh / gabháil leis seoionfhabhtuithe agus neamhábaltacht lánúnas a bheith acu.
An bhfuil tú ag céim ina mbeidh an táirge seo ar fáil? An bhfuil eolas air faoi laistigh den ghairm gínéiceolaíoch i measc dochtúirí ginearálta?
Táimid díreach críochnaithe ag forbairt an ghléis. Is cuideachta muid a fhorbraíonn gairis ghinearálta, atá beartaithe le haghaidh bainistíocht neamh-mháinliachta agus indiúscartha ar mhífheidhm urláir pelvic den sórt sin. Mar sin, ceann acu is ea prolapse na n-orgán pelvic, atá díreach críochnaithe againn ag forbairt. Agus tá an gléas réidh don mhargadh. Tá marc CE air, rud a chiallaíonn an cumas margaíocht a dhéanamh laistigh de phobal na hEorpa. Agus ní bhfuair muid ach imréiteach FDA (Riarachán Cónaidhme Drugaí na SA). Anois táimid ag bogadh ar aghaidh i dtreo an fheiste a thráchtálú.
Ós rud é gur coinníoll coiteann é cén fáth nár forbraíodh rud mar seo níos luaithe? Nó an ceist taighde é seo ar dhálaí na mban atá á fhaillí agus á dearmad?
Cinnte, sea. Díreach mar sin. Is iontach an rud é a rá, ach tháinig an nuálaíocht neamh-mháinliachta deireanach sa réimse seo, isteach sa mhargadh thart ar 23 bliana ó shin. Agus maidir le do cheist, sea, níl a fhios ag na húdaráis go mór faoi riachtanas na mban agus is é seo an fáth go bhfuil gluaiseacht nua ann anois á forbairt féin ag iarraidh an smaoineamh maidir le teicneolaíocht FEM a forbraíodh do mhná a bhrú ar aghaidh. Agus táimid mar chuid den ghluaiseacht seo.
Cad é mar atá do tháirge?
Tagann ár bhfeistí laistigh de phacáiste séalaithe mar an gceann seo, ní gá ach an pacáiste a oscailt agus an gléas a thógáil amach. Is é seo ár bhfeistí mar a fheiceann tú go mór cosúil le tampon agus cuireann an bhean í féin isteach sa vagina aon uair is mian léi. Is cuma cá bhfuil sí ar saoire, níl aon dochtúir ag teastáil. Fanann an gléas sa vagina ar feadh suas le seacht lá go dtí an t-am a theastaíonn uaithi í a thógáil amach agus ansin ní tharraingíonn tú ach an sreangán laghdaíonn an gléas ar ais agus sleamhnaíonn sí amach as an vagina lena diúscairt. Tá dhá phríomhchoincheap anseo. Is é ceann an t-aistriú rialaithe. Ar dtús, aistriú i rialú an bhail leighis i lámha na mná. Agus is é an dara ceann an tsaoirse cinneadh a dhéanamh. Ciallaíonn sé sin go bhféadfadh bean cinneadh a dhéanamh cathain is mian léi an gléas a chur isteach nuair is mian léi í a thógáil amach. Tá sé seo suas go hiomlán léi.

cúlra

An Dr Elan Ziv, MD, OBGYN, FPMRS, POF & Stiúrthóir Leighis
Bhain an Dr Ziv céim amach ó Scoil Leighis an Sackler ag Ollscoil Teil-Aviv in Iosrael agus fuair sé a chéim MD i 1979. Chaith sé 5 bliain seirbhíse mar dhochtúir in Óglaigh na hÉireann Iosrael agus ansin bhí cónaí air i gCnáimhseachas agus Gínéiceolaíocht (OBGYN) ag Ionad Leighis Rabin (campas Beilinson), a bhain sé amach i 1990. Le linn na tréimhse sin bhí comhaltacht aige freisin in FPMRS (Urogynecology), mar chomhalta taighde cliniciúil in Ospidéal St Georges, i Londain, an Ríocht Aontaithe, faoin Ollamh Stuart Stanton (1987-88).
Go dtí 2014 bhí an Dr. Ziv ina stiúrthóir ar an institiúid ú-úiniceolaíochta in Ionaid Liachta Assuta i Tel Aviv, Iosrael.
Mar urogynecologist, tá spéis le fada an lá ag an Dr Ziv i gcóireálacha neamh-ionracha neamhchoinneálachta fuailíneachta agus i mboilgeog na n-orgán pelvic i measc na mban. Is rannpháirtí gníomhach agus láithreoir é i go leor cruinnithe gairmiúla idirnáisiúnta, ghlac sé páirt mar Phríomh-Imscrúdaitheoir i mórán staidéar cliniciúil, agus tá paitinní 19 aige a bhfuil níos mó ná iarratas ar phaitinn 100 aige.
Tar éis dó feistí faighne éagsúla a chumadh, bhunaigh sé ConTIPI Ltd, i 2002. Díoladh an chéad táirge suaitheanta - Gléas Impressa le haghaidh Neamhchoinneáchta Strus Úinéireachta i measc na mban le Kimberly-Clark Worldwide Inc. agus tá sé anois ar na seilfeanna mar tháirge thar an gcuntar.
Marcáil CE - Is marc deimhniúcháin é marcáil CE a léiríonn comhréireacht le caighdeáin sláinte, sábháilteachta agus cosanta comhshaoil ​​do tháirgí a dhíoltar laistigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending