Ceangail le linn

EU

Infheistíonn an Coimisiún agus an tionscal € 22 billiún i gComhpháirtíochtaí Eorpacha nua chun réitigh a sholáthar ar mhórdhúshláin shochaíocha

ROINN:

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún 11 Chomhpháirtíocht Eorpach nua in éineacht leis an tionscal, chun infheistíochtaí i dtaighde agus i nuálaíocht a threisiú agus chun mórdhúshláin aeráide agus inbhuanaitheachta a shárú, i dtreo an Eoraip a dhéanamh mar an chéad gheilleagar neodrach ó thaobh na haeráide de agus seachadadh ar an Déileáil Ghlas na hEorpa. Ag teacht le haidhmeanna an aistrithe uaine agus dhigitigh 'cúpla', comhlíonfaidh na Comhpháirtíochtaí uaillmhianta digiteacha an AE don chéad deich mbliana eile, Deich mBliana Digiteach na hEorpa. Gheobhaidh siad níos mó ná € 8 billiún ó Fís Eoraip, clár nua taighde agus nuálaíochta an AE do 2021-2027. Is ionann na gealltanais iomlána, lena n-áirítear gealltanais ó chomhpháirtithe príobháideacha agus ó bhallstáit, agus thart ar € 22bn.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Is éard atá i gceist leis na Comhpháirtíochtaí seo acmhainní taighde agus nuálaíochta a chomhthiomsú agus a chinntiú go ndéantar torthaí taighde a iompú ina nuálaíochtaí úsáideacha do na saoránaigh. Táimid tiomanta do Horizon Europe teacht amach as an ngéarchéim aeráide, réitigh inbhuanaithe a sholáthar ar mhórdhúshláin chomhshaoil ​​agus téarnamh inbhuanaithe a luathú. Rachaidh sé chun leasa gach Eorpach. "

Ligeann an mhais chriticiúil mhaoinithe seo do na Comhpháirtíochtaí réitigh nuálacha a shaothrú ar scála mór, mar shampla chun dul i ngleic le hastaíochtaí ó thionscail atá dian ar fhuinneamh agus ó earnálacha atá deacair a ndícharbónú, amhail loingseoireacht agus déanamh cruach, chomh maith le forbairt agus imscaradh cadhnraí ardfheidhmíochta, breoslaí inbhuanaithe, uirlisí faisnéise saorga, teicneolaíochtaí sonraí, róbataic, agus go leor eile. Ginfidh comhthiomsú iarrachtaí, acmhainní agus infheistíochtaí i gcomhpháirt agus ar scála mór faoi na Comhpháirtíochtaí tionchair dhearfacha fadtéarmacha, cuirfidh sé le hiomaíochas na hEorpa agus flaitheas teicneolaíochta agus cruthóidh sé poist agus fás.

Aiseolas

Is iad na haon Chomhpháirtíocht Eorpacha déag:

 1. Comhpháirtíocht Eorpach do Cloud Eolaíochta Oscailte na hEorpa. Tá sé mar aidhm aige timpeallacht fhíorúil oscailte, iontaofa a imscaradh agus a chomhdhlúthú le cur ar chumas an 2030 mhilliún taighdeoir Eorpach measta sonraí taighde a stóráil, a roinnt agus a athúsáid thar theorainneacha agus disciplíní.
 2. Comhpháirtíocht Eorpach um Intleacht Shaorga, Sonraí agus Róbataic. Chun an tairbhe is mó a bhaint amach don Eoraip ó Intleacht Shaorga (AI), sonraí agus róbataic, spreagfaidh an Chomhpháirtíocht seo nuálaíocht, glacadh agus glacadh leis na teicneolaíochtaí seo, chun leasa na saoránach agus na ngnólachtaí.
 3. Comhpháirtíocht Eorpach um Fhótóinic (teicneolaíochtaí éadrom-bhunaithe). Tá sé mar aidhm aige nuálaíochtaí fótónacha a bhrostú, ceannas teicneolaíochta na hEorpa a dhaingniú, iomaíochas gheilleagar na hEorpa a ardú agus cruthú post agus rathúnas fadtéarmach a chur chun cinn.
 4. Comhpháirtíocht Eorpach um Chruach Glan - Déanamh Cruach Ísealcharbóin. Tacaíonn sé le ceannaireacht an AE chun an tionscal cruach a athrú go tionscal atá neodrach ó thaobh carbóin de, agus é ina chatalaíoch d’earnálacha straitéiseacha eile.
 5. Comhpháirtíocht Eorpach Déanta san Eoraip. Beidh sé mar fhórsa tiomána do cheannaireacht na hEorpa i ndéantúsaíocht inbhuanaithe san Eoraip, trí phrionsabail an gheilleagair chiorclaigh (dramhaíl nialasach agus eile), claochlú digiteach agus déantúsaíocht neodrach aeráide a chur i bhfeidhm.
 6. Próisis Chomhpháirtíochta na hEorpa4Planet. Is í an fhís atá aici go bhfuil tionscail phróisis na hEorpa chun tosaigh go domhanda ar sprioc neodracht aeráide 2050 le fócas láidir ar theicneolaíochtaí ísealcharbóin, ciorclán, mar mhoil chiorclach agus iomaíochas.
 7. Comhpháirtíocht Eorpach um Chomhshaol Tógtha Inbhuanaithe Daoine-Lárnach (Built4People). Is í an fhís atá aici timpeallachtaí tógtha ardchaighdeáin, ísealcharbóin, fuinnimh agus tíosach ar acmhainní, cosúil le foirgnimh, bonneagar agus go leor eile, a spreagann an t-aistriú i dtreo inbhuanaitheachta.
 8. Comhpháirtíocht Eorpach i dtreo Iompar Bóthair nialais-astaíochtaí (2Zero). Tá sé mar aidhm aige forbairt iompair astaíochtaí nialasacha a luathú le cur chuige córais, ag tacú le córas iompair de bhóthar atá neodrach ó thaobh aeráide agus glan.
 9. Comhpháirtíocht Eorpach um Shoghluaisteacht Nasctha, Comharchumann agus Uathoibrithe. Is é an aidhm atá leis ná teicneolaíochtaí agus seirbhísí soghluaisteachta nuálacha, ceangailte, comhoibritheacha agus uathoibrithe a chur i bhfeidhm.
 10. Comhpháirtíocht Eorpach do Chadhnraí: I dtreo slabhra luacha ceallraí tionsclaíoch iomaíoch Eorpach. Tá sé mar aidhm aige tacú le héiceachóras taighde agus nuálaíochta Eorpach den scoth a fhorbairt ar chadhnraí, agus ceannaireacht thionsclaíoch na hEorpa a chothú i ndearadh agus i dtáirgeadh cadhnraí don chéad ghlúin eile d’fheidhmchláir stáiseanóireachta agus soghluaiste.
 11. Comhpháirtíocht Eorpach um Iompar Uisce-Astuithe Neamh-astaithe. Tá sé mar aidhm ag an AE claochlú iompair mhuirí agus uisce intíre a threorú agus a luathú chun deireadh a chur le gach astaíocht dhochrach chomhshaoil, lena n-áirítear gás ceaptha teasa, truailleáin aeir agus uisce, trí theicneolaíochtaí agus oibriú nuálach.

Ghlac an Coimisiún Meabhráin Chomhthuisceana inniu chun na Comhpháirtíochtaí a lainseáil, a chuirfidh tús lena gcuid oibríochtaí láithreach. Beidh searmanas sínithe do na Meabhráin Tuisceana ar siúl ag an Laethanta Taighde agus Nuálaíochta na hEorpa ar 23 Meitheamh.

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Eoraip Dhigiteach don Aois Dhigiteach: “Tá comhoibriú ríthábhachtach maidir leis na dúshláin in aistriú glas agus digiteach na hEorpa a shárú. Agus tá teicneolaíochtaí digiteacha ag tiomáint an aistrithe seo i dtreo geilleagar aeráide-neodrach, ciorclach agus níos athléimní. Déanfaidh an t-aon chomhpháirtíocht déag, a mhol an Coimisiún agus an tionscal le chéile inniu, acmhainní suntasacha, timpeall € 22bn, a shlógadh ionas gur féidir linn faisnéis shaorga iontaofa, sonraí, róbataic agus go leor uirlisí teicneolaíochta eile a aithint chun ár gcuspóirí comhshaoil ​​agus aeráide a bhaint amach, le haghaidh todhchaí níos glaine agus níos sláintiúla. "

cúlra

Tugtar Comhpháirtíochtaí Eorpacha 'comhchláraithe' mar a thugtar orthu inniu ar an aon Chomhpháirtíocht déag ar glacadh Meamraim Tuisceana ina leith inniu - comhpháirtíochtaí idir an Coimisiún agus comhpháirtithe príobháideacha den chuid is mó, ach uaireanta poiblí freisin. Rithfidh siad ó 2021 go 2030, rud a ligfidh dóibh ionchur a sholáthar i nglaonna deireanacha Horizon Europe agus a gcuid gníomhaíochtaí deiridh a fhilleadh ina dhiaidh sin.

Is é an Meabhrán Comhthuisceana bunús an chomhair i gComhpháirtíocht, mar a shonraíonn sé a chuspóirí, na tiomantais ón dá thaobh agus an struchtúr rialachais. Soláthraíonn na Comhpháirtíochtaí ionchur don Choimisiún freisin ar ábhair ábhartha atá le háireamh i gCláir Oibre Horizon Europe. Ritheann an cur i bhfeidhm i dtosach báire trí Chláir Oibre Horizon Europe agus a nglaonna ar thograí. Forbraíonn comhpháirtithe príobháideacha gníomhaíochtaí breise, nach maoinítear trí Horizon Europe, ach a chuimsítear i gClár Oibre um Thaighde Straitéiseach agus Nuálaíocht na Comhpháirtíochta agus díríonn siad ar shaincheisteanna amhail imscaradh an mhargaidh, forbairt scileanna nó gnéithe rialála.

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Leis na Comhpháirtíochtaí nua tá an Eoraip ag teacht chun tosaigh i bhforbairtí teicneolaíochta domhanda, ag tógáil príomhchumais tionsclaíocha agus ag luasghéarú a haistrithe glasa agus digiteacha. Cabhróidh sé seo leis an Eoraip a chur ar bhealach i dtreo neodracht aeráide faoi 2050 agus geilleagar ciorclach. Trína gcuid oibre, leagfaidh na Comhpháirtíochtaí béim freisin ar na teicneolaíochtaí digiteacha a fhorbairt atá riachtanach chun tacú le ceannaireacht thionsclaíoch na hEorpa. "

Tá na Comhpháirtíochtaí Eorpacha ‘comhchláraithe’ seo difriúil, ach comhlánaíonn siad freisin na Comhpháirtíochtaí Eorpacha ‘institiúidithe’ níos casta, atá bunaithe ar thogra reachtach ón gCoimisiún agus a bhfuil ‘Struchtúr Feidhmithe Tiomnaithe’ acu. Níos luaithe i mbliana, i mí Feabhra rinne an Coimisiún molta 10 gComhpháirtíocht Eorpach 'institiúidithe' nua a bhunú idir an tAontas Eorpach, na ballstáit agus / nó an tionscal. Le hinfheistíocht de bheagnach € 10 billiún, a mheaitseálfaidh na comhpháirtithe le méid coibhéiseach ar a laghad, tá sé mar aidhm acu an t-aistriú i dtreo Eoraip ghlas, neodrach aeráide agus digiteach a bhrostú, agus tionscal na hEorpa a dhéanamh níos athléimní agus níos iomaíche.

Tuilleadh eolais

Comhpháirtíochtaí Eorpacha

Ceisteanna Coitianta - Comhpháirtíochtaí Eorpacha

Bileog Fíricí

Infographic

Belgium

Glanadh carranna agus cosáin mar bhaile na Beilge a bhuail na tuilte is measa le blianta fada

foilsithe

on

By

Bhuail baile Dinant i ndeisceart na Beilge na tuilte is troime le blianta fada Dé Sathairn (24 Iúil) tar éis stoirm thunderstorm dhá uair an chloig sráideanna a iompú ina sruthanna torracha a nigh gluaisteáin agus cosáin ach nár mharaigh éinne, scríobhann Jan Strupczewski, Reuters.

Sáraíodh Dinant na tuilte marfacha 10 lá ó shin a mharaigh 37 duine in oirdheisceart na Beilge agus go leor eile sa Ghearmáin, ach chuir foréigean stoirm Dé Sathairn iontas ar go leor.

“Tá mé i mo chónaí i Dinant le 57 bliana, agus ní fhaca mé a leithéid riamh,” a dúirt Richard Fournaux, iar-mhéara an bhaile ar abhainn Meuse agus áit bhreithe aireagóir an sacsafóin, Adolphe Sax sa 19ú haois. ar na meáin shóisialta.

Aiseolas
Oibríonn bean chun a cuid giuirléidí a aisghabháil tar éis báistí troma i Dinant, an Bheilg 25 Iúil, 2021. REUTERS / Johanna Geron
Siúlann bean i gceantar atá buailte ag báisteach throm i Dinant, an Bheilg 25 Iúil, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Scuab an t-uisce báistí síos sráideanna géara an iliomad carranna, agus iad á gcarnadh i gcarn ag crosaire, agus nigh siad clocha, cosáin agus codanna iomlána den tarmac agus na háitritheoirí ag faire go huafásach ar fhuinneoga.

Ní dhearnadh meastachán beacht ar an damáiste, agus údaráis na mbailte ag tuar go mbeadh sé “suntasach”, de réir RTL na Beilge.

Rinne an stoirm scrios den chineál céanna, gan aon chailliúint beatha freisin, i mbaile beag Anhee cúpla ciliméadar ó thuaidh ó Dinant.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Poblacht na Seice

NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta € 7 billiún na Seice

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (19 Iúil) le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice. Is céim thábhachtach í seo i dtreo an AE ag íoc € 7 billiún i ndeontais faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Tacóidh an maoiniú seo le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Seice. Beidh ról lárnach aige maidir le cuidiú leis an tSeicis teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE. Tá plean na Seice mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach ón AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna Eorpacha trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú.

Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean na Seice bunaithe ar na critéir atá leagtha amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh anailís an Choimisiúin, go háirithe, an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá leagtha amach i bplean na Seice leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú.

Aiseolas

Aistriú glas agus digiteach na Seice a dhaingniú  

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Seice amach go dtugann sé 42% dá leithdháileadh iomlán do bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. Cuimsíonn an plean infheistíochtaí i bhfuinneamh in-athnuaite, nuachóiriú líonraí dáilte teasa ceantair, coirí breoslaithe a athsholáthar agus éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh cónaithe agus poiblí a fheabhsú. Cuimsíonn an plean bearta freisin maidir le cosaint an dúlra agus bainistíocht uisce chomh maith le hinfheistíocht i soghluaisteacht inbhuanaithe.

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Seice amach go dtugann sé 22% dá leithdháileadh iomlán do bhearta a thacaíonn leis an aistriú digiteach. Déantar foráil sa phlean d’infheistíochtaí i mbonneagar digiteach, digitiú an riaracháin phoiblí, lena n-áirítear réimsí na sláinte, an cheartais agus riarachán ceadanna tógála. Cuireann sé digitiú gnólachtaí agus tionscadal digiteach chun cinn sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha. Cuimsíonn an plean bearta freisin chun scileanna digiteacha a fheabhsú ar gach leibhéal, mar chuid den chóras oideachais agus trí chláir thiomnaithe uasoiliúna agus athoiliúna.

Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta na Seice a threisiú

Measann an Coimisiún go dtugann plean na Seice aghaidh go héifeachtach ar na dúshláin eacnamaíocha agus shóisialta go léir, nó ar fho-thacar suntasach, a leagtar amach sna moltaí tír-shonracha a thug an Chomhairle don tSeicis sa Seimeastar Eorpach in 2019 agus in 2020.

Déantar foráil sa phlean do bhearta chun dul i ngleic leis an ngá le hinfheistíocht in éifeachtúlacht fuinnimh agus i bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite, iompar inbhuanaithe agus bonneagar digiteach. Tá sé mar aidhm ag roinnt beart aghaidh a thabhairt ar an ngá scileanna digiteacha a chothú, cáilíocht agus uilechuimsitheacht an oideachais a fheabhsú, agus infhaighteacht áiseanna cúram leanaí a mhéadú. Déantar foráil sa phlean freisin chun an timpeallacht ghnó a fheabhsú, go príomha trí bhearta fairsinge r-rialtais, athchóiriú ar na nósanna imeachta chun ceadanna tógála agus bearta frith-éillithe a dheonú. Feabhsófar na dúshláin i réimse na T&F trí infheistíocht atá dírithe ar chomhar poiblí-príobháideach agus tacaíocht airgeadais agus neamhairgeadais do ghnólachtaí nuálacha a neartú.

Léiríonn an plean freagairt chuimsitheach chothromaithe go leor ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Seice, agus ar an gcaoi sin cuireann sé go cuí leis na sé philéar dá dtagraítear i Rialachán an RRF.

Tacú le hinfheistíochtaí suaitheanta agus tionscadail athchóirithe

Molann plean na Seice tionscadail i ngach ceann de na seacht limistéar suaitheanta Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo a thugann aghaidh ar shaincheisteanna is coiteann do gach ballstát i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus a theastaíonn le haghaidh an aistrithe cúpla. Mar shampla, tá € 1.4bn beartaithe ag an tSeicis chun tacú le hathchóiriú éifeachtúlachta fuinnimh foirgneamh agus € 500 milliún chun scileanna digiteacha a threisiú trí oideachas agus infheistíochtaí i gcláir uasoiliúna agus athoiliúna don lucht saothair ar fad.  

Faigheann measúnú an Choimisiúin amach nach ndéanann aon bheart a chuimsítear sa phlean aon dochar suntasach don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF.

Is leor na socruithe a mholtar sa phlean téarnaimh agus athléimneachta maidir le córais rialaithe chun éilliú, calaois agus coinbhleachtaí leasa a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú. Meastar freisin go seachnóidh na socruithe maoiniú dúbailte faoin Rialachán sin agus faoi chláir eile an Aontais. Comhlántar na córais rialaithe seo le bearta breise iniúchta agus rialaithe atá i dtogra an Choimisiúin maidir le Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle mar garspriocanna. Caithfear na garspriocanna seo a chomhlíonadh sula gcuirfidh an tSeicis a céad iarraidh íocaíochta faoi bhráid an Choimisiúin.

Dúirt an tUachtarán Ursula von der Leyen: “Inniu, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach a sholas glas a thabhairt do phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice. Beidh ról ríthábhachtach ag an bplean seo i dtacú le hathrú i dtreo todhchaí níos glaise agus níos digití don tSeicis. Tá bearta a fheabhsaíonn éifeachtúlacht fuinnimh, a dhéanann an riarachán poiblí a dhigitiú agus a choisceann mí-úsáid cistí poiblí ar aon dul le cuspóirí NextGenerationEU. Fáiltím freisin roimh an mbéim láidir a leagann an plean ar athléimneacht chóras cúraim sláinte na Seice a neartú chun é a ullmhú do dhúshláin sa todhchaí. Seasfaimid leat gach céim den bhealach lena chinntiú go gcuirfear an plean i bhfeidhm go hiomlán.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Tabharfaidh plean téarnaimh agus athléimneachta na Seice borradh láidir d’iarrachtaí na tíre a chosa a fháil ar ais tar éis an turraing eacnamaíoch ba chúis leis an bpaindéim. Tacóidh an € 7bn i gcistí NextGenerationEU a shreabfaidh chuig an tSeicis sna cúig bliana amach romhainn le clár leathan leasuithe agus infheistíochtaí chun geilleagar níos inbhuanaithe agus níos iomaíche a thógáil. Cuimsíonn siad infheistíochtaí an-mhór in athchóiriú foirgneamh, fuinneamh glan agus soghluaisteacht inbhuanaithe, chomh maith le bearta chun bonneagar agus scileanna digiteacha a threisiú agus digitiú seirbhísí poiblí. Bainfidh an timpeallacht ghnó leas as bearta r-rialtais agus frith-éillithe a chur chun cinn. Tacóidh an plean freisin le feabhsuithe i gcúram sláinte, lena n-áirítear cúram athneartaithe ailse agus cúram athshlánaithe. "

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún le togra inniu le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle chun € 7bn a sholáthar i ndeontais don tSeicis faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine ag an gComhairle anois, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh.

Cheadódh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 910m leis an tSeicis i réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh ar an tSeicis.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Cuirfidh an plean seo an tSeicsia ar an mbealach chun téarnamh agus cuirfidh sí borradh faoin bhfás eacnamaíoch de réir mar a bheidh an Eoraip ag ullmhú do na haistrithe glasa agus digiteacha. Tá sé i gceist ag an tSeicis infheistíocht a dhéanamh i bhfuinneamh in-athnuaite agus in iompar inbhuanaithe, agus éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh a fheabhsú. Tá sé mar aidhm aige nascacht dhigiteach níos mó a rolladh amach ar fud na tíre, oideachas agus scileanna digiteacha a chur chun cinn, agus cuid mhaith dá seirbhísí poiblí a dhigitiú. Agus leagtar béim mhaith air ar an timpeallacht ghnó agus ar an gcóras ceartais a fheabhsú, le tacaíocht ó bhearta chun éilliú a chomhrac agus r-rialtas a chur chun cinn - iad uile mar fhreagairt chothrom ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Seice. Nuair a chuirfear i bhfeidhm i gceart é, cuideoidh an plean seo leis an tSeicis a chur ar bhonn fónta don todhchaí. "

Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i gCinneadh Feidhmithe na Comhairle, ag léiriú an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe. 

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus freagraí: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta na Seice

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta: Ceisteanna agus freagraí

Fbileog act ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice

Togra le haghaidh Comhairle ag Cur i bhFeidhm Cinneadh maidir le ceadú an mheasúnaithe ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice

Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Comhairle ag Cur Cinneadh i bhFeidhm maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta don tSeicis

Doiciméad oibre foirne a ghabhann leis an togra le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta

Rialachán um Shaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Ardaíonn dola báis go 170 sa Ghearmáin agus sa Bheilg tuilte

foilsithe

on

D'ardaigh an dola báis i dtuilte tubaisteacha in iarthar na Gearmáine agus sa Bheilg go 170 ar a laghad Dé Sathairn (17 Iúil) tar éis do aibhneacha pléasctha agus splanc-tuilte tithe a thit an tseachtain seo agus bóithre agus línte cumhachta a shracadh, scríobh Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi i Duesseldorf, Philip Blenkinsop sa Bhruiséil, Christoph Steitz i Frankfurt agus Bart Meijer in Amstardam.

Fuair ​​thart ar 143 duine bás sa tuile sa tubaiste nádúrtha ba mheasa sa Ghearmáin le breis agus leathchéad bliain. Áiríodh leis sin thart ar 98 i gceantar Ahrweiler ó dheas ó Köln, de réir na bpóilíní.

Bhí na céadta daoine fós ar iarraidh nó neamh-inrochtana toisc go raibh roinnt réimsí inrochtana mar gheall ar leibhéil arda uisce agus an chumarsáid i roinnt áiteanna fós laghdaithe.

Aiseolas

Cónaitheoirí agus úinéirí gnó bhí sé deacair orthu na píosaí a bhailiú i mbailte buailte.

"Tá gach rud scriosta go hiomlán. Ní aithníonn tú an radharcra," a dúirt Michael Lang, úinéir siopa fíona i mbaile Bad Neuenahr-Ahrweiler in Ahrweiler, agus é ag troid ar ais deora.

Thug Uachtarán na Gearmáine Frank-Walter Steinmeier cuairt ar Erftstadt i stát na Réine Thuaidh-Westphalia, áit ar mharaigh an tubaiste 45 duine ar a laghad.

"Táimid ag caoineadh leo siúd a chaill cairde, lucht aitheantais, baill teaghlaigh," a dúirt sé. "Tá a gcinniúint ag sracadh ár gcroí óna chéile."

Aslonnaíodh timpeall 700 cónaitheoir go déanach Dé hAoine tar éis damba a bhriseadh i mbaile Wassenberg in aice le Köln, a dúirt údaráis.

Ach dúirt méara Wassenberg, Marcel Maurer, go raibh leibhéil an uisce ag cobhsú ón oíche. "Tá sé ró-luath an rud uile-soiléir a thabhairt ach táimid dóchasach go cúramach," a dúirt sé.

Bhí an damba Steinbachtal in iarthar na Gearmáine fós i mbaol sáraithe, a dúirt údaráis tar éis thart ar 4,500 duine a aslonnú ó thithe le sruth.

Dúirt Steinmeier go dtógfadh sé seachtainí sula bhféadfaí an damáiste iomlán, a bhfuiltear ag súil go n-éileoidh sé roinnt billiúin euro i gcistí atógála, a mheas.

Dúirt Armin Laschet, premier stáit na Réine Thuaidh-Westphalia agus iarrthóir an pháirtí CDU atá ag rialú in olltoghchán Mheán Fómhair, go labhródh sé leis an Aire Airgeadais Olaf Scholz sna laethanta amach romhainn faoi thacaíocht airgeadais.

Bhíothas ag súil go dtaistealódh an Seansailéir Angela Merkel Dé Domhnaigh go Rhineland Palatinate, an stát ina bhfuil sráidbhaile scriosta Schuld.

Siúlann baill d’fhórsaí Bundeswehr, timpeallaithe ag gluaisteáin atá faoi uisce go páirteach, tríd an uisce tuile tar éis báistí troma in Erftstadt-Blessem, an Ghearmáin, 17 Iúil, 2021. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Baineann baill d’fhoireann tarrthála na hOstaire úsáid as a gcuid bád agus iad ag dul trí limistéar atá buailte ag tuilte, tar éis báistí troma, i Pepinster, an Bheilg, 16 Iúil, 2021. REUTERS / Yves Herman

Sa Bheilg, d’ardaigh an dola báis go 27, de réir an ionaid ghéarchéime náisiúnta, atá ag comhordú na hoibríochta faoisimh ansin.

Dúirt sé freisin go raibh 103 duine “ar iarraidh nó neamh-inrochtana”. Is dócha go raibh cuid acu neamh-inrochtana toisc nach raibh siad in ann fóin phóca a athluchtú nó go raibh siad san ospidéal gan páipéir aitheantais, a dúirt an t-ionad.

Le roinnt laethanta anuas tá na tuilte, a bhuail stáit na Gearmáine Palatinate na Réine agus Réine Thuaidh-Westphalia agus oirthear na Beilge den chuid is mó, tar éis pobail iomlána a ghearradh ó chumhacht agus cumarsáid.

RWE (RWEG.DE)Dúirt an táirgeoir cumhachta is mó sa Ghearmáin, Dé Sathairn go raibh tionchar ollmhór ag a mianach oscailte i Inden agus i ngléasra cumhachta guail Weisweiler, ag cur leis go raibh an gléasra ag rith ag toilleadh níos ísle tar éis don staid cobhsú.

I gcúigí dheisceart na Beilge i Lucsamburg agus Namur, rinne údaráis ruaig ar uisce óil a sholáthar do theaghlaigh.

Thit leibhéil uisce tuile go mall sna codanna is measa den Bheilg, rud a thug deis do chónaitheoirí sealúchais damáiste a shórtáil. Thug an Príomh-Aire Alexander De Croo agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen cuairt ar roinnt réimsí tráthnóna Dé Sathairn.

D’fhoilsigh oibreoir líonra iarnróid na Beilge Infrabel pleananna deisiúcháin ar línte, agus ní bheadh ​​cuid acu ar ais i seirbhís ach ag deireadh mhí Lúnasa.

Bhí na seirbhísí éigeandála san Ísiltír an-airdeallach freisin toisc go raibh aibhneacha ag cur thar maoil ag bagairt bailte agus sráidbhailte ar fud chúige theas Limburg.

Aslonnaíodh na mílte cónaitheoirí sa réigiún le dhá lá anuas, agus d’oibrigh saighdiúirí, briogáidí dóiteáin agus saorálaithe go frantically i rith oíche Dé hAoine (16 Iúil) chun ballaí a fhorfheidhmiú agus tuilte a chosc.

Go dtí seo d’éalaigh na Dúitsigh tubaiste ar scála a comharsan, agus ó mhaidin Dé Sathairn níor tuairiscíodh aon taismeach.

Tá sé ráite ag eolaithe le fada go mbeidh laghdú níos troime mar thoradh ar athrú aeráide. Ach tógfaidh sé roinnt seachtainí ar a laghad taighde a dhéanamh ar a ról sna báistí gan staonadh seo a chinneadh, a dúirt eolaithe Dé hAoine.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending