Ceangail le linn

africa

Smachtbhannaí AE: Foilsíonn an Coimisiún forálacha sonracha maidir leis an tSiria, an Libia, Poblacht na hAfraice Láir agus an Úcráin

ROINN:

foilsithe

on

Tá trí thuairim glactha ag an gCoimisiún Eorpach maidir le forálacha sonracha a chur i bhfeidhm i Rialacháin na Comhairle maidir le bearta sriantacha (smachtbhannaí) AE maidir le An Libia agus an tSiria, an Poblacht na hAfraice Láir agus caingne a bhaineann an bonn de shláine chríochach An Úcráin. Baineann siad le 1) athruithe ar dhá ghné shonracha de chistí reoite: a gcarachtar (smachtbhannaí maidir leis an Libia) agus a suíomh (smachtbhannaí maidir leis an tSiria); 2) cistí reoite a scaoileadh trí ráthaíocht airgeadais a fhorfheidhmiú (smachtbhannaí maidir le Poblacht na hAfraice Láir) agus; 3) an toirmeasc cistí nó acmhainní eacnamaíocha a chur ar fáil do dhaoine liostaithe (smachtbhannaí a bhaineann le hiomláine críochach na hÚcráine). Cé nach bhfuil tuairimí an Choimisiúin ceangailteach ar údaráis inniúla ná ar oibreoirí eacnamaíocha an AE, tá sé i gceist acu treoir luachmhar a thairiscint dóibh siúd a gcaithfidh smachtbhannaí AE a chur i bhfeidhm agus a leanúint. Tacóidh siad le smachtbhannaí a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an AE, de réir na Cumarsáide ar an Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: oscailteacht, neart agus athléimneacht a chothú.

Dúirt Coimisinéir an Aontais um Sheirbhísí Airgeadais, Cobhsaíocht Airgeadais agus Margaí Caipitil Mairead McGuinness: “Caithfear smachtbhannaí an AE a chur i bhfeidhm go hiomlán agus go haonfhoirmeach ar fud an Aontais. Tá an Coimisiún réidh chun cabhrú le húdaráis inniúla náisiúnta agus le hoibreoirí AE dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann leis na smachtbhannaí seo a chur i bhfeidhm. "

Is uirlis bheartais eachtraigh smachtbhannaí an AE, a chabhraíonn, i measc nithe eile, le príomhchuspóirí an AE a bhaint amach, mar shampla an tsíocháin a chaomhnú, slándáil idirnáisiúnta a neartú, agus an daonlathas, an dlí idirnáisiúnta agus cearta an duine a chomhdhlúthú agus tacú leo. Tá smachtbhannaí dírithe orthu siúd a gcuireann a ngníomhartha na luachanna seo i mbaol, agus féachann siad le haon iarmhairtí díobhálacha don daonra sibhialta a laghdú a oiread agus is féidir.

Aiseolas

Tá 40 córas smachtbhannaí éagsúla i bhfeidhm ag an AE faoi láthair. Mar chuid de ról an Choimisiúin mar Chaomhnóir na gConarthaí, tá an Coimisiún freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú smachtbhannaí airgeadais agus eacnamaíocha an AE ar fud an Aontais, agus as a chinntiú freisin go gcuirtear smachtbhannaí i bhfeidhm ar bhealach a chuireann riachtanais oibreoirí daonnúla san áireamh. Oibríonn an Coimisiún go dlúth freisin leis na ballstáit lena chinntiú go gcuirtear smachtbhannaí i bhfeidhm go haonfhoirmeach ar fud an AE. Tuilleadh faisnéise faoi smachtbhannaí an AE anseo.

Libia

Clár faisnéise faoin Libia: Scéal bréagach eile?

foilsithe

on

Chuir craoltóir stáit agus gníomhaireacht nuachta na Breataine BBC fiosrúchán chuig an bhfear gnó Rúiseach Yevgeny Prigozhin (sa phictiúr) agus é ag fógairt go bhfuil sé ar intinn aige clár faisnéise a dhéanamh faoi chinniúint shaoránaigh na Libia. Deirtear sa chur síos ar an tionscadal go mbeidh sáruithe tromchúiseacha ar chearta an duine sa scannán a líomhnaítear a doiciméadaíodh le linn na troda i gcomharsanacht Tripilí.

Bhí eagarthóirí an BBC ag iarraidh a fháil amach ó Prigozhin cén ról atá ag na Rúiseach i saol thír na hAfraice Thuaidh. Thug ionadaithe ó mheáin stáit na Breataine faoi deara gur dócha go ndéanfaidís tagairt do thrácht Prigozhin ina gcuid taighde.

D’fhoilsigh seirbhís preasa na cuideachta Concord Catering, faoi cheannas Yevgeny Prigozhin, freagra an fhiontraí.

Aiseolas

Mheabhraigh sé d’iriseoirí eachtracha gur chuir údaráis na SA poblacht na hAfraice Thuaidh i gcogadh cathartha nuair a mharaigh siad Muammar Gaddafi in 2011 agus gur líon siad an tír le foircní agus sceimhlitheoirí. Tá na cinn deiridh comhtháite fiú i struchtúir chumhachta na Libia. Cuidíonn Moscó, murab ionann agus Washington, le cónaitheoirí tíortha eile, de réir an fhir ghnó.

Mhol Prigozhin freisin gur cheart d’fhoireann an BBC tuairimí a iarraidh ó Fhondúireacht Frith-Fhreasaithe na Rúise más mian leis na meáin seo níos mó a fhoghlaim faoi sháruithe ar chearta an duine ag Washington agus a chomhghuaillithe.

“Níor chuala mé tada faoi shárú na Rúiseach ar chearta an duine sa Libia agus táim cinnte gur bréag iomlán é seo. Ach más mian leat liosta mionsonraithe de na sáruithe sin ag na Stáit Aontaithe agus a gcomhghuaillithe ar fud an domhain, ansin molaim duit teagmháil a dhéanamh leis an Anti-Repression Foundation chun tuairimí níos mionsonraithe a fháil. Nó Maksim Shugaley a caitheadh ​​isteach i bpríosún Mitiga sa Libia gan triail nó imscrúdú, áit ar tháinig sé slán as díothacht agus céasadh agus a bhfuil aithne níos mó aige ná ag aon duine eile faoi shárú ar chearta an duine sa tír seo. Is é mo chomhairle duit oibriú le fíricí, ní le do bharúlacha Russophobic, ”a dúirt an fear gnó le hiriseoirí an BBC.

De réir preasoifig an Concord Catering, d’fhoilsigh an chuideachta mínithe arís agus arís eile ar roinnt saincheisteanna a cuireadh isteach. Thuairiscigh siad go háirithe nach bhfuil aon bhaint ag Yevgeny Prigozhin leis na saoránaigh Rúiseacha sin a líomhnaítear a bhí rannpháirteach i gcogaíocht ar chríoch na Libia. I measc na líomhaintí gan bhunús, tá líomhain ann freisin go bhfuil baint ag fear gnó na Rúise leis an Euro-Polis LLC, ar cuideachta í, de réir ráflaí, a sholáthraíonn trealamh míleata don Libia. Séanann an preasoifig gach líomhain a bhaineann le ceangal Prigozhin le coimhlint na Libia ag rá gur gnóthais neamhghaolmhara iad lónadóireacht agus soláthar arm.

Luaigh an tseirbhís preasa Concord Catering freisin nach é an BBC na chéad mheáin a chuireann an cineál céanna ceisteanna. Bhí go leor gabháltas idirnáisiúnta eile ag gabháil do mhacasamhlú ráflaí.

Is fiú a lua gur sheas Eagraíocht um Chaighdeáin Preasa Neamhspleácha na Breataine le gearán a rinne Prigozhin i gcoinne an Daily Telegraph as faisnéis bhréagach a scaipeadh faoin staid sa Libia.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Seolann AE agus Poblacht na Céinia idirphlé straitéiseach agus glacann siad páirt i dtreo Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíochta Pobail Oirthear na hAfraice a chur i bhfeidhm

foilsithe

on

D’fháiltigh an Coimisiún Eorpach roimh sheoladh an Idirphlé Straitéisigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Céinia, agus neartú na comhpháirtíochta iltaobhaí idir an AE agus réigiún Chomhphobal Oirthear na hAfraice (EAC). I gcomhthéacs chuairt uachtarán Phoblacht na Céinia, bhuail Uhuru Kenyatta, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Coimisinéir Trádála Valdis Dombrovskis le Adan Mohamed, rúnaí comh-aireachta do Phobal Oirthear na hAfraice agus forbairt réigiúnach. Chomhaontaigh an dá thaobh dul i mbun forfheidhmiú déthaobhach na trádála agus na bhforálacha um chomhar eacnamaíoch agus forbartha den Chomhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíochta (EPA) le Pobal Oirthear na hAfraice.

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Dombrovskis (phictiúr) Dúirt: “Cuirim fáilte roimh iarrachtaí agus ceannaireacht na Céinia sa réigiún. Tá sé ar cheann de na comhpháirtithe trádála is tábhachtaí san AE san Afraic fho-Shahárach agus ina Chathaoirleach ar Phobal Oirthear na hAfraice. Ligeann cinneadh Chruinniú Mullaigh an EAC le déanaí do bhaill an EAC an EPA réigiúnach a chur i bhfeidhm go déthaobhach leis an AE, bunaithe ar phrionsabal ‘céimseata inathraithe’. Rachaidh an AE i dteagmháil anois leis an gCéinia - a shínigh agus a dhaingnigh an EPA réigiúnach cheana féin - maidir leis na rialacha mionsonraithe maidir lena chur i bhfeidhm. Is uirlis thábhachtach trádála agus forbartha é an EPA agus bheadh ​​a chur i bhfeidhm leis an gCéinia ina bhunchloch i dtreo lánpháirtiú eacnamaíoch réigiúnach. Spreagaimid baill eile de Phobal Oirthear na hAfraice an EPA a shíniú agus a dhaingniú. "

Dúirt an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen, a mhalartaigh leis an Rúnaí Comh-Aireachta um Ghnóthaí Eachtracha, Raychelle Omamo: “Fáiltím roimh an spreagadh nua don chaidreamh déthaobhach AE-Chéinia le comhaontú maidir le seoladh an idirphlé straitéisigh mar aon le caidreamh athnuaite le Pobal Oirthear na hAfraice. Cruthóidh sé seo idirphlé a dhíreoidh ar aidhmeanna comhbheartais agus ar bhuntáistí do gach duine atá bainteach leis. Cuirfimid tús láithreach le hobair ar threochlár chun an t-idirphlé straitéiseach a chur i bhfeidhm. Táimid tiomanta dul le hiarrachtaí uaillmhianacha aistrithe glasa, cruthú post agus digitithe na tíre. Ina theannta sin, beidh infheistíocht i nDaoine, san oideachas nó sa tsláinte, thar a bheith tábhachtach chun athléimneacht a thógáil agus chun dul i ngleic le dúshláin COVID-19 agus táimid ag obair go dian ar thionscnaimh Team Europe chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide agus tionscail chógaisíochta san Afraic chun na hiarrachtaí ag leibhéal na tíre. "

Aiseolas

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil sa brúigh scaoileadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Pléann an Afraic agus an Eoraip infheistíocht chun rogha bhréagach a dhíchóimeáil idir caomhnú agus forbairt ag Laethanta Forbartha na hEorpa 2021

foilsithe

on

Thionóil Fondúireacht Fiadhúlra na hAfraice (AWF) plé ar Thírdhreacha na hAfraice do Dhaoine agus Fiadhúlra: Ag díchóimeáil an rogha bhréige idir caomhnú agus forbairt Dé Céadaoin 16 Meitheamh 2021 ag 15h10 CET mar chuid de Laethanta Forbartha na hEorpa 2021.

Scrúdaíodh sa phlé an chaoi a dtacaíonn na seirbhísí a sholáthraíonn córais éiceolaíochta le saol an duine, le cobhsaíocht pholaitiúil agus le rathúnas eacnamaíoch, go háirithe san Afraic. Agus an chaoi a mbeidh infheistíocht san Afraic amhail is go bhfuil caomhnú agus forbairt mar chuspóirí iomaíocha, caillfear díghrádú speiceas agus gnáthóg go leanúnach. Maidir le réitigh, dhírigh an seisiún ar an ról atá ag ceannairí na hAfraice maidir le cosán níos inbhuanaithe a mhúnlú trí infheistíocht a dhéanamh i ngeilleagair fiadhúlra a spreagann caomhnú agus athchóiriú agus iad ag soláthar do dhaoine agus an tábhacht a bhaineann le slógadh i gcaomhnú agus a chinntiú go bhfaigheann maoiniú an áit a bhfuil sé ag teastáil. ach freisin conas a dhéanfaidh an beart glas athmhúnlú ar an gcaoi a ndéanann an Eoraip infheistíocht i dtírdhreacha na hAfraice. Rinne an plé cás soiléir maidir le hinfheistíochtaí níos cliste agus níos glaise i dtírdhreacha na hAfraice.

Ag labhairt dó tar éis an tseisiúin, dúirt Frederick Kumah, Leas-Uachtarán Gnóthaí Seachtracha ag AWF: “Tá áthas orm gur iniúchadh an seisiún an ról atá ag ceannairí na hAfraice i ról níos inbhuanaithe a mhúnlú trí infheistíocht a dhéanamh i ngeilleagair fiadhúlra a spreagann caomhnú agus athchóiriú agus iad ag soláthar do daoine. "

Aiseolas

Mhínigh Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ecotrust Pauline Natongo Kalunda, painéalóir ag an bplé: “Ní dhéantar go leor iarrachta i dtomhaltas domhanda a thuiscint gur sócmhainn é an dúlra agus go gcaithfear infheistíochtaí a dhéanamh chun é a chosaint agus tacú le fás…. Tá inbhuanaitheacht ag brath ar na tírdhreacha seo agus mura dtuigeann infheisteoirí é sin, beidh sé dodhéanta spriocanna inbhuanaitheachta a bhaint amach. "

Sa chaint thráthúil seo bhí cainteoirí painéil ón dá mhór-roinn Simon Malete, Ceannaire Ghrúpa Idirbheartaithe na hAfraice sa Choinbhinsiún ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch (CBD), Pauline Nantongo Kalunda, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Ecotrust agus Chrysoula Zacharopoulou, Ball de Pharlaimint na hEorpa. Rinne Simangele Msweli, Bainisteoir Sinsearach ar Chlár Ceannaireachta Óige an AWF modhnóireacht ar an seisiún.

Maidir le Fondúireacht Fiadhúlra na hAfraice

Is é Fondúireacht Fiadhúlra na hAfraice an príomh-abhcóide do chosaint fiadhúlra agus tailte fiáine mar chuid riachtanach den Afraic nua-aimseartha agus rathúil. Bunaithe i 1961 chun díriú ar riachtanais chaomhnaithe na hAfraice, cuirimid fís uathúil Afracach in iúl, droichead-eolaíocht agus beartas poiblí, agus léirímid buntáistí an chaomhnaithe chun a chinntiú go mairfidh fiadhúlra agus tailte fiáine na mór-roinne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending