Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Tarraingíonn an Eoraip earnálacha de thionscail shibhialta, chosanta agus spáis le chéile chun nuálaíocht a spreagadh

Avatar

foilsithe

on

Chuir an Coimisiún Eorpach a plean gníomhaíochta maidir le sineirgí idir na tionscail shibhialta, chosanta agus spáis chun imeall teicneolaíochta na hEorpa a fheabhsú tuilleadh agus tacú lena bhonn tionsclaíoch.

Tá sé mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta leas a bhaint as acmhainneacht suaiteach teicneolaíochtaí ag an gcomhéadan idir cosaint, spás agus úsáidí sibhialta, mar scamall, próiseálaithe, cibear, chandamach agus intleacht shaorga.  

"Tá acmhainneacht láidir againn le Ciste Cosanta na hEorpa maidir le sineirgí idir nuálaíocht sa spás, cosaint agus taighde sibhialta agus nuálaíocht," a dúirt A Europe atá oiriúnach do Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin na hAoise Digití Margrethe Vestager. "Teastaíonn seo uainn le haghaidh roinnt criticiúil teicneolaíochtaí. Is é an smaoineamh atá ag nuálaíochtaí teacht ar úsáidí iolracha go córasach trí dhearadh. Agus leas a bhaint as acmhainneacht nuálaíochta ollmhór taighdeoirí agus gnólachtaí nuathionscanta. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: "Ginfidh nuálaíochtaí suaiteacha an leas is fearr a bhaint as Ciste Cosanta na hEorpa agus sineirgí láidre a chinntiú idir teicneolaíochtaí cosanta, spáis agus sibhialta agus ligfidh sé don Eoraip fanacht mar chaighdeánóir domhanda. Laghdóidh sé ár spleáchais ar theicneolaíochtaí criticiúla freisin. agus an cheannaireacht thionsclaíoch a threisiú a theastaíonn uainn a ghnóthú ón ngéarchéim. "

Spin-offs agus seach-ins

Is iad príomhspriocanna an Phlean Gníomhaíochta sineirgí a fhorbairt idir cláir éagsúla an AE, iniúchadh a dhéanamh ar an bhféidearthacht go mbeadh seachtháirgí ó thaighde ard-deireadh do shaoránaigh na hEorpa agus úsáid an tionscail shibhialta a iniúchadh chun 'seachtháirgeadh' a dhéanamh ar thionscadail chosanta na hEorpa.

EU

Deir WHO ag obair leis an gCoimisiún chun síntiúis réigiúnacha vacsaín COVID a bhainistiú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

WHO

Tá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) ag obair leis an gCoimisiún Eorpach chun síntiúis vacsaín COVID-19 a chomhordú do thíortha eile ar an mór-roinn, a dúirt ceann a oifige Eorpach Déardaoin (25 Feabhra), scríobh Stephanie Nebehay sa Ghinéiv agus Kate Kelland i Londain.

Dúirt Hans Kluge, a d’fhiafraigh faoi dháileoga do thíortha sna Balcáin, ag comhdháil nuachta: “Táimid ag obair go dlúth leis an gCoimisiún Eorpach ag gach leibhéal ar cheist na síntiús."

Bheadh ​​an Ostair ag comhordú na síntiús sin, a dúirt sé.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Dífhabhtú coróivíreas: Rinne ardáin ar líne níos mó beart chun troid i gcoinne dífhabhtú vacsaíne

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún na tuarascálacha nua le Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok agus Mozilla, sínitheoirí an Cód Cleachtais ar Dhífhaisnéis. Soláthraíonn siad forbhreathnú ar éabhlóid na mbeart a glacadh in Eanáir 2021. Leathnaigh Google a ghné cuardaigh ag soláthar faisnéise agus liosta de na vacsaíní údaraithe i suíomh an úsáideora mar fhreagairt ar chuardach gaolmhar i 23 tír AE, agus chuir TikTok an chlib vacsaín COVID-19 i bhfeidhm go dtí os cionn cúig mhíle físeán san Aontas Eorpach. Rinne Microsoft comhurraíocht ar an bhfeachtas #VaxFacts a sheol NewsGuard ag soláthar síneadh brabhsálaí saor in aisce a chosnaíonn ó mhífhaisnéis vacsaíní coronavirus. Ina theannta sin, thuairiscigh Mozilla gur bhailigh ábhar údarásach coimeádaithe óna fheidhmchlár Pocket (read-it-later) níos mó ná 5.8 billiún imprisean ar fud an AE.

Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Věra Jourová: “Ní mór d’ardáin ar líne freagracht a ghlacadh chun dífhabhtú díobhálach agus contúirteach, baile agus eachtrannach, a chosc ó bhaint ár gcomh-chomhraic i gcoinne an víris agus na hiarrachtaí i dtreo vacsaínithe. Ach ní leor iarrachtaí ardáin ina n-aonar. Tá sé ríthábhachtach freisin an comhoibriú le húdaráis phoiblí, na meáin agus an tsochaí shibhialta a neartú chun faisnéis iontaofa a sholáthar. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Tá an dífhoirmiú ina bhagairt nach mór a ghlacadh dáiríre, agus caithfidh freagairt na n-ardán a bheith dúthrachtach, láidir agus éifeachtach. Tá sé seo ríthábhachtach anois, nuair atáimid ag gníomhú chun an cath tionsclaíoch a bhuachan chun go mbeidh rochtain thapa ag na hEorpaigh ar vacsaíní sábháilte. "

Tá an clár tuairiscithe míosúil síneadh le déanaí agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí mí an Mheithimh de réir mar a thiocfaidh an ghéarchéim chun cinn. Is féidir é a sheachadadh faoin 10 Meitheamh 2020 Comhchumarsáid chun cuntasacht i leith an phobail a chinntiú agus tá díospóireachtaí ar siúl maidir le conas an próiseas a fheabhsú tuilleadh. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise agus na tuairiscí anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Sochaí atá ag dul in aois na hEorpa: D’fhéadfadh níos mó soghluaisteachta saothair cuidiú leis an AE freastal ar an éileamh ar oibrithe sláinte agus cúraim fadtéarmacha

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Deir tuarascáil a d’fhoilsigh Comh-Ionad Taighde an Choimisiúin (JRC) go gcaithfidh lucht saothair sláinte agus cúraim fhadtéarmaigh an AE fás 11 milliún oibrí idir 2018 agus 2030 chun éilimh sochaí atá ag dul in aois a chomhlíonadh. Tá cuid mhór den éileamh á chomhlíonadh ag oideachas agus oiliúint intíre, agus tá ról níos tábhachtaí fós ag imirce agus soghluaisteacht laistigh den AE. In 2018, bhí beagnach dhá mhilliún oibrí sláinte agus cúraim fadtéarmach san AE ag obair i dtír seachas a dtír bhreithe. Molann tuarascáil JRC na bealaí imirce saothair atá ann faoi láthair a chomhtháthú le cúinsí níos sainiúla do chórais sláinte agus cúraim fhadtéarmaigh, agus coinneáil ar aon dul le Cód Cleachtais Domhanda WHO.

D’fhéadfadh sé seo sreafaí soghluaisteachta a chothú, le tairbhí do thíortha tionscnaimh agus ceann scríbe. D'éascódh sé freisin aitheantas a thabhairt do cháilíochtaí agus do ghníomhachtú iomlán scileanna fhórsa saothair imirceach an AE. Dúirt Leas-Uachtarán an Daonlathais agus na Déimeagrafaíochta Dubravka Šuica: “Is mór-roinn atá ag dul in aois í an Eoraip, agus cé gur gnóthachtáil ar dtús é ionchas saoil níos faide agus maireachtáil níos mó blianta i ndea-shláinte, ní mór dúinn ullmhú d’éileamh méadaitheach i gcúram fadtéarmach. Is é an dúshlán a bheidh romhainn cúram fadtéarmach inrochtana, inacmhainne agus ardchaighdeáin agus fórsa saothair leordhóthanach a chinntiú. "

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Is rannchuidiú tráthúil í anailís an Chomh-Ionaid Taighde ar ár ndéimeagrafaíocht athraitheach agus a thionchar ar an éileamh ar chúram sláinte agus fadtéarmach agus an Eoraip ag dul i ngleic le ceann de na príomhdhúshláin a bhaineann le sochaí atá ag dul in aois. "

Tá sraith tionscnamh beartais glactha ag an gCoimisiún chun tacú le tíortha an AE aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le daonra atá ag dul in aois agus an tionchar ar na hearnálacha sláinte agus cúraim fhadtéarmaigh, lena n-áirítear na chéad chéimeanna i dtreo a Aontas Sláinte na hEorpa. An Coimisiún le déanaí Páipéar Glas ar Aosú D'oscail comhairliúchán poiblí leathan, freisin ar conas córais sláinte athléimneacha agus cúraim fhadtéarmaigh a thógáil. Tionscnamh tábhachtach eile atá le cur ar aghaidh go luath is ea an Plean Gníomhaíochta um Cholún Eorpach um Chearta Sóisialta. Soláthraíonn an Colún compás chun dul i ngleic le dúshláin shóisialta agus eacnamaíocha ár linne, lena n-áirítear athrú déimeagrafach. Léigh an JRC brúigh scaoileadh agus tuarascáil iomlán anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending