Ceangail le linn

Comhshaol

Fuíolluisce Uirbeach: Cinneann an Coimisiún SLOVENIA a tharchur chuig Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa maidir le cóireáil fuíolluisce

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Chinn an Coimisiún Eorpach inniu an tSlóivéin a tharchur chuig Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa mar gheall ar mhainneachtain ceanglais na Treorach um Chóireáil Fuíolluisce Uirbeach a chomhlíonadh (Treoir 91 / 271 / CEE). Éilíonn an Treoir ar Bhallstáit a chinntiú go ndéanann ceirtleáin uirbeacha (bailte, cathracha, lonnaíochtaí) a gcuid fuíolluisce a bhailiú agus a chóireáil i gceart, agus ar an gcaoi sin a n-éifeachtaí neamh-inmhianaithe go léir a dhíchur nó a laghdú.

An Déileáil Ghlas na hEorpa Stiúrann sé an AE i dtreo uaillmhian maidir le Truailliú nialais. Tá sé tábhachtach na caighdeáin atá cumhdaithe i reachtaíocht an AE a chur i bhfeidhm go hiomlán chun sláinte an duine a chosaint go héifeachtach agus an timpeallacht nádúrtha a chosaint.

Ba cheart go gcomhlíonfadh an tSlóivéin ceanglais na Treorach um Chóireáil Fuíolluisce Uirbeach ó 2016 i leith, de réir a comhaontuithe faoin gConradh Aontachais. Mar sin féin, ní chomhlíonann ceithre cheirtleán le daonra os cionn 10 000 (Liúibleána, Trbovlje, Kočevje, agus Loka) na ceanglais sin toisc nach bhfuil fuíolluisce uirbeach a théann isteach i gcórais bailithe faoi réir na leibhéal cóireála iomchuí sula scaoiltear é.

Ina theannta sin, ní chomhlíonann na ceirtleáin Kočevje, Trbovlje, agus Loka ceanglais bhreise na Treorach a bhaineann le ceantair íogaire, toisc nach bhfuil fuíolluisce uirbeach ag dul isteach i gcórais bailithe faoi réir cóireála níos déine sula scaoiltear isteach sna ceantair sin é.

Sheol an Coimisiún litir d’fhógra foirmiúil chuig údaráis na Slóivéine i mí Feabhra 2017, agus tuairim réasúnaithe ina dhiaidh sin in 2019. Cé go bhfuil sonraí monatóireachta roinnte ag údaráis na Slóivéine a bhfuil sé mar aidhm acu comhlíonadh le riachtanais na Treorach a thaispeáint, d’aithin na heasnaimh agus na bearnaí ann luaidhe an Coimisiún a thabhairt i gcrích gur mhainnigh na húdaráis comhlíonadh na gceirtleán thuasluaite a chruthú.

Dá bhrí sin, tá an Coimisiún ag tarchur na Slóivéine chuig Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

cúlra

Éilíonn an Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbeach ar bhallstáit a chinntiú go mbailíonn agus go gcaitheann a mbailte, a gcathracha agus a lonnaíochtaí fuíolluisce i gceart. Is féidir fuíolluisce gan chóireáil a éilliú le ceimiceáin, baictéir agus víris dhochracha agus dá bhrí sin tá riosca ann do shláinte an duine. Tá cothaithigh ann freisin mar nítrigin agus fosfar a fhéadann damáiste a dhéanamh d’uisce fionn agus do thimpeallacht na mara, trí fhás iomarcach algaí a chur chun cinn a bhuaileann beatha eile, próiseas ar a dtugtar eotrófú.

D’fhoilsigh an Coimisiún i Meán Fómhair 2020 an 10ú tuarascáil ar chur i bhfeidhm na Treorach léirigh sé sin feabhas foriomlán ar bhailiú agus ar chóireáil fuíolluisce i gcathracha agus i mbailte na hEorpa, ach léirigh sé leibhéil rathúlachta éagsúla idir na ballstáit.

Tuilleadh eolais

Treoir um Chóireáil Fuíolluisce Uirbeach - Forbhreathnú

Nós imeachta um shárú an AE

Talmhaíocht

CBT: Caithfear tuarascáil nua ar chalaois, éilliú agus mhí-úsáid chistí talmhaíochta an AE a mhúscailt

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá tuarascáil nua eisithe ag FPEnna atá ag obair ar bhuiséad an AE a chosaint ón ngrúpa Glasaigh / EFA: "Cá dtéann airgead an AE?", a fhéachann ar mhí-úsáid chistí talmhaíochta na hEorpa i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Breathnaíonn an tuarascáil ar laige sistéamach i gcistí talmhaíochta an AE agus déanann sí mapáil amach i dtéarmaí soiléire, ar an gcaoi a gcuireann cistí AE le calaois agus éilliú agus an bonn a bhaint den smacht reachta i gcúig cinn. Tíortha an AE: an Bhulgáir, an tSeicis, an Ungáir, an tSlóvaic agus an Rómáin.
 
Tugann an tuarascáil breac-chuntas ar chásanna cothrom le dáta, lena n-áirítear: Éilimh chalaoiseacha agus íocaíochtaí fóirdheontais talmhaíochta an AE sa tSlóvaic; na coinbhleachtaí leasa maidir le cuideachta Agrofert Phríomh-Aire na Seice sa tSeicis; agus cur isteach stáit ag rialtas Fidesz san Ungáir. Tagann an tuarascáil seo amach toisc go bhfuil institiúidí an AE i mbun caibidlíochta faoin gComhbheartas Talmhaíochta do na blianta 2021-27.
Deir Viola von Cramon FPE, ball de na Glasaigh / EFA den Choiste Rialaithe Buiséid: "Taispeánann an fhianaise go bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag spreagadh calaoise, éillithe agus ardú lucht gnó saibhir. In ainneoin go leor imscrúduithe, scannail agus agóidí, is cosúil go bhfuil an Coimisiún ag casadh súil dall ar mhí-úsáid rampant ar airgead an cháiníocóra agus is beag atá á dhéanamh ag na ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna córasacha. Níl an Comhbheartas Talmhaíochta ag obair. Soláthraíonn sé na dreasachtaí míchearta maidir leis an gcaoi a n-úsáidtear talamh, a dhéanann dochar don chomhshaol agus a dhéanann dochar don áit áitiúil. Ní samhail inbhuanaithe é an carnadh ollmhór talún ar chostas an leasa choitinn agus is cinnte nár cheart é a mhaoiniú ó bhuiséad an AE.
 
"Ní féidir linn leanúint ar aghaidh ag ligean do chás ina bhfuil cistí AE ag déanamh díobhála den sórt sin i go leor tíortha. Caithfidh an Coimisiún gníomhú, ní féidir leis a cheann a adhlacadh sa ghaineamh. Teastaíonn trédhearcacht uainn maidir le conas agus cá gcríochnóidh airgead an AE, nochtadh úinéirí deiridh cuideachtaí móra talmhaíochta agus deireadh a chur le coinbhleachtaí leasa Ní mór an CBT a athchóiriú ionas go n-oibríonn sé do dhaoine agus don phláinéid agus go mbeidh sé cuntasach do shaoránaigh an AE sa deireadh. Sa chaibidlíocht maidir leis an CBT nua, caithfidh foireann na Parlaiminte seasamh daingean taobh thiar de uasteorannú éigeantach agus trédhearcacht. "

Dúirt Mikuláš Peksa, FPE an Pháirtí Pirate agus na Glasaigh / Ball den EFA den Choiste um Rialú Buiséid: “Chonaiceamar i mo thír féin an chaoi a bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag saibhriú aicme iomlán daoine an bealach ar fad suas go dtí an Príomh-Aire. Tá easpa trédhearcach sistéamach sa CBT, le linn agus tar éis an phróisis dáilte. Teipeann ar ghníomhaireachtaí náisiúnta íocaíochta i CEE critéir shoiléire oibiachtúla a úsáid agus tairbhithe á roghnú acu agus níl siad ag foilsiú na faisnéise ábhartha go léir maidir le cá dtéann an t-airgead. Nuair a nochtar roinnt sonraí, is minic a scriostar iad tar éis na tréimhse éigeantacha dhá bhliain, rud a fhágann go bhfuil sé beagnach dodhéanta iad a rialú.
 
“Tá trédhearcacht, cuntasacht agus grinnscrúdú ceart riachtanach chun córas talmhaíochta a thógáil a oibríonn do chách, seachas cúpla ceann a shaibhriú. Ar an drochuair, tá sonraí maidir le faighteoirí fóirdheontais scaipthe thar na céadta clár, nach bhfuil idir-inoibritheach le huirlisí braite calaoise an Choimisiúin den chuid is mó. Ní amháin go bhfuil sé beagnach dodhéanta don Choimisiún cásanna éillithe a aithint, ach is minic nach mbíonn a fhios cé hiad na tairbhithe deiridh agus an méid airgid a fhaigheann siad. San idirbheartaíocht leanúnach don tréimhse nua CBT, ní féidir linn ligean do na Ballstáit leanúint ar aghaidh ag oibriú leis an easpa trédhearcachta agus maoirseachta AE seo. "

Tá an tuarascáil ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Todhchaí atá Athléimneach ar an Aeráid a Thógáil - Straitéis nua de chuid an AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le Straitéis nua AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide, ag leagan amach an chosáin chun ullmhú do thionchair dosheachanta an athraithe aeráide. Cé go ndéanann an AE gach a bhfuil ar a chumas chun athrú aeráide a mhaolú, sa bhaile agus go hidirnáisiúnta, ní mór dúinn a bheith réidh freisin chun aghaidh a thabhairt ar a iarmhairtí dosheachanta. Ó thonnta teasa marfacha agus triomaigh tubaisteacha, go foraoisí laghdaithe agus cóstaí a chreimeann leibhéil na farraige ag ardú, tá athrú aeráide ag dul chun dochair cheana féin san Eoraip agus ar fud an domhain. Ag tógáil ar Straitéis Oiriúnaithe don Athrú Aeráide 2013, is í aidhm mholtaí an lae inniu an fócas a athrú ó thuiscint na faidhbe go réitigh a fhorbairt, agus bogadh ó phleanáil go cur i bhfeidhm.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa, Frans Timmermans: “Is meabhrúchán lom é an paindéim COVID-19 nach féidir iarmhairtí dearfacha a bheith ag ullmhúchán leordhóthanach. Níl aon vacsaín ann i gcoinne na géarchéime aeráide, ach is féidir linn í a throid fós agus ullmhú dá éifeachtaí dosheachanta. Mothaítear tionchair an athraithe aeráide cheana féin laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach. Tugann an straitéis nua um oiriúnú aeráide deis dúinn ullmhóidí a bhrostú agus a dhoimhniú. Má ullmhaímid inniu, is féidir linn amárach atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a thógáil. "

Tá méadú ag teacht ar chaillteanais eacnamaíocha de bharr drochaimsire a bhaineann leis an aeráid. San AE, tá na caillteanais sin ina n-aonar cheana féin os cionn € 12 billiún in aghaidh na bliana. Taispeánann meastacháin coimeádacha go mbeadh caillteanas bliantúil de € 3 billiún ar a laghad mar thoradh ar gheilleagar an AE inniu a théamh go domhanda 170 ° C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. Bíonn tionchar ag athrú aeráide ní amháin ar an ngeilleagar, ach ar shláinte agus folláine na nEorpach freisin, atá ag fulaingt níos mó ó thonnta teasa; ba í an tubaiste nádúrtha ba mharfaí in 2019 ar fud an domhain an tonn teasa Eorpach, le 2500 bás.

Caithfidh gach cuid den tsochaí agus gach leibhéal rialachais, laistigh agus lasmuigh den AE, a bheith i gceist lenár ngníomh ar oiriúnú don athrú aeráide. Oibreoimid chun sochaí atá athléimneach ó thaobh na haeráide de a thógáil trí eolas a fheabhsú tionchair aeráide agus réitigh oiriúnaithe; le pleanáil oiriúnaithe a mhéadú agus aeráid measúnuithe riosca; le gníomh oiriúnaithe a luathú; agus trí chabhrú le hathléimneacht aeráide a neartú ar fud an domhain.

Oiriúnú níos cliste, níos gasta agus níos sistéamaí

Ní mór gníomhaíochtaí oiriúnaithe a bheith bunaithe ar uirlisí láidre agus uirlisí measúnaithe riosca atá ar fáil do chách - ó theaghlaigh ag ceannach, ag tógáil agus ag athchóiriú tithe go gnóthais i réigiúin chósta nó feirmeoirí ag pleanáil a gcuid barraí. Chun é seo a bhaint amach, molann an straitéis gníomhartha a teorainneacha an eolais ar oiriúnú a bhrú ionas gur féidir linn bailiú níos mó agus níos fearr sonraí maidir le rioscaí agus caillteanais a bhaineann leis an aeráid, agus iad a chur ar fáil do chách. Aeráid-ADAPT, déanfar an t-ardán Eorpach um eolas ar oiriúnú a fheabhsú agus a leathnú, agus cuirfear réadlann sláinte tiomnaithe leis chun tionchair an athraithe aeráide ar shláinte a rianú, a anailísiú agus a chosc níos fearr.

Tá tionchair ag athrú aeráide ar gach leibhéal den tsochaí agus ar fud gach earnáil den gheilleagar, mar sin caithfidh gníomhartha oiriúnaithe a bheith sistéamach. Leanfaidh an Coimisiún ag ionchorprú cúinsí athléimneachta aeráide i ngach réimse beartais ábhartha. Tacóidh sé le straitéisí agus pleananna oiriúnaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm tuilleadh le trí thosaíocht leathana: oiriúnú a chomhtháthú i beartas macra-fhioscach, réitigh bunaithe ar nádúr le haghaidh oiriúnaithe, agus oiriúnú áitiúil gníomhaíochta.

Gníomh idirnáisiúnta a mhéadú

Caithfidh ár mbeartais oiriúnaithe don athrú aeráide teacht lenár gceannaireacht dhomhanda maidir le maolú ar athrú aeráide. Bhunaigh Comhaontú Pháras sprioc domhanda maidir le hoiriúnú agus leag sé béim ar oiriúnú mar phríomh-rannchuiditheoir le forbairt inbhuanaithe. Cuirfidh an AE cuir chuige fo-náisiúnta, náisiúnta agus réigiúnacha i leith oiriúnaithe chun cinn, le fócas ar leith ar oiriúnú san Afraic agus i Stáit i mBéal Forbartha na nOileán Beag. Méadóimid an tacaíocht d’athléimneacht agus ullmhacht aeráide idirnáisiúnta trí acmhainní a sholáthar, trí thosaíocht a thabhairt do ghníomh agus éifeachtúlacht a mhéadú, tríd an maoiniú idirnáisiúnta a mhéadú agus trí níos láidre rannpháirtíocht agus malartuithe domhanda ar oiriúnú. Oibreoimid freisin le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun an bhearna i maoiniú aeráide idirnáisiúnta a dhúnadh.

cúlra

Tá athrú aeráide ag tarlú inniu, mar sin caithfimid amárach níos athléimní a thógáil. Tá an domhan díreach tar éis na deich mbliana is teo ar taifead a thabhairt chun críche nuair a buaileadh teideal na bliana is teo ocht n-uaire. Tá minicíocht agus déine na ndálaí foircneacha aeráide agus aimsire ag méadú. Cuimsíonn na foircinní seo tinte foraoise agus tonnta teasa gan fasach díreach os cionn an Chiorcail Artach go triomaigh tubaisteacha i réigiún na Meánmhara, agus ó hairicíní ag creachadh réigiúin is forimeallaí an AE go foraoisí arna ndíothú ag ráigeanna ciaróg coirt gan fasach i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Tá imeachtaí mall, mar fhásach, cailliúint bithéagsúlachta, díghrádú talún agus éiceachórais, aigéadú aigéin nó ardú leibhéal na farraige chomh millteach san fhadtéarma.

D’fhógair an Coimisiún Eorpach an Straitéis nua, níos uaillmhianaí seo de chuid an AE maidir le hoiriúnú don Athrú Aeráide sa Chumarsáid ar an Déileáil Ghlas na hEorpa, tar éis 2018 meastóireacht ar Straitéis 2013 agus comhairliúchán poiblí oscailte idir Bealtaine agus Lúnasa 2020. Beidh an Togra Eorpach um Dhlí Aeráide soláthraíonn sé an bunús le haghaidh uaillmhian méadaithe agus comhleanúnachas beartais maidir le hoiriúnú. Comhtháthaíonn sé an sprioc dhomhanda maidir le hoiriúnú in Airteagal 7 de Chomhaontú Pháras agus Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 13 i ndlí an AE. Geallann an togra don AE agus do na Ballstáit dul chun cinn leanúnach a dhéanamh chun acmhainn oiriúnaitheach a threisiú, athléimneacht a neartú agus leochaileacht i leith athrú aeráide a laghdú. Cuideoidh an straitéis oiriúnaithe nua leis an dul chun cinn seo a thabhairt i gcrích.

Tuilleadh eolais

2021 Straitéis an AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide

Ceisteanna agus Freagraí

Oiriúnú do shuíomh Gréasáin an athraithe aeráide

Déileáil Ghlas na hEorpa

Stoic físeáin ar oiriúnú don athrú aeráide

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Taispeáin an plean dúinn: Cuireann infheisteoirí brú ar chuideachtaí teacht glan ar an aeráid

Reuters

foilsithe

on

By

San am atá caite, bhí vótaí scairshealbhóirí ar an gcomhshaol annamh agus furasta iad a chur ar leataobh. D’fhéadfadh cuma dhifriúil a bheith ar rudaí sa séasúr cruinnithe bliantúla ag tosú an mhí seo chugainn, nuair a bheidh cuideachtaí ag tabhairt aghaidh ar na rúin is mó d’infheisteoirí atá ceangailte le hathrú aeráide le blianta, scríobh Simon Jessop, Matthew Green agus Ross Kerber.

Is dóigh go bhfaighidh na vótaí sin níos mó tacaíochta ná mar a bhí i mblianta roimhe seo ó bhainisteoirí móra sócmhainní ag lorg soiléireachta ar an gcaoi a bhfuil sé beartaithe ag feidhmeannaigh oiriúnú agus rath a bhaint amach i ndomhan ísealcharbóin, de réir agallaimh Reuters le níos mó ná dosaen infheisteoirí gníomhaígh agus bainisteoirí ciste.

Sna Stáit Aontaithe, tá scairshealbhóirí tar éis 79 rún a bhaineann leis an aeráid a chomhdú go dtí seo, i gcomparáid le 72 don bhliain seo caite agus 67 in 2019, de réir sonraí arna dtiomsú ag an Institiúid um Infheistíochtaí Inbhuanaithe agus arna roinnt le Reuters. Mheas an institiúid go bhféadfadh an comhaireamh 90 a bhaint amach i mbliana.

I measc na n-ábhar a gcaithfear vótáil ag cruinnithe ginearálta bliantúla (CGBanna) tá glaonna ar theorainneacha astaíochtaí, tuarascálacha truaillithe agus “iniúchtaí aeráide” a léiríonn tionchar airgeadais an athraithe aeráide ar a ngnólachtaí.

Téama leathan is ea brú a chur ar chorparáidí ar fud earnálacha, ó ola agus iompar go bia agus deoch, mionsonraí a thabhairt ar an gcaoi a bhfuil sé beartaithe acu a gcuid lorg carbóin a laghdú sna blianta amach romhainn, ar aon dul le gealltanais an rialtais astaíochtaí a ghearradh go glan nialas faoi 2050.

“Tá spriocanna glan-nialasacha do 2050 gan plean inchreidte lena n-áirítear spriocanna gearrthéarmacha ag dul i méid, agus ní mór do scairshealbhóirí iad a choinneáil cuntasach,” a dúirt bainisteoir ciste fálaithe na Breataine billiúnaí Chris Hohn, atá ag brú ar chuideachtaí ar fud an domhain vóta scairshealbhóra athfhillteach a choinneáil ar a gcuid pleananna aeráide.

Deir go leor cuideachtaí go soláthraíonn siad neart faisnéise cheana féin faoi shaincheisteanna aeráide. Deir roinnt gníomhaígh, áfach, go bhfeiceann siad comharthaí go bhfuil níos mó feidhmeannaigh i giúmar déileála i mbliana.

Dúirt Royal Dutch Shell an 11 Feabhra go mbeadh sé ar an gcéad mhór-ola agus gáis chun vóta den sórt sin a thairiscint, tar éis fógraí den chineál céanna ó oibreoir aerfoirt na Spáinne Aena, cuideachta earraí tomhaltóra na RA Unilever agus gníomhaireacht rátála na Stát Aontaithe Moody's.

Cé go bhfuil an chuid is mó de na rúin neamhcheangailteach, is minic a spreagann siad athruithe le tacaíocht fiú 30% nó níos mó de réir mar a fhéachann feidhmeannaigh leis an oiread infheisteoirí agus is féidir a shásamh.

“Tá na héilimh ar nochtadh méadaithe agus ar shocrú spriocanna i bhfad níos pointeáilte ná mar a bhí siad in 2020,” a dúirt Daniele Vitale, ceann rialachais Georgeson atá lonnaithe i Londain, a thugann comhairle do chorparáidí ar thuairimí scairshealbhóirí.

Cé go bhfuil níos mó agus níos mó cuideachtaí ag eisiúint spriocanna glan-nialasacha do 2050, de réir na gcuspóirí atá leagtha amach i dtréimhse aeráide Pháras 2015, is beag duine a d’fhoilsigh spriocanna eatramhacha. Staidéar anseo ón gcomhairleacht inbhuanaitheachta léirigh an Pol Theas nach raibh ach 10% de na 120 gnólacht a phóil sé, ó earnálacha éagsúla, tar éis é sin a dhéanamh.

“Tá an iomarca débhríochta agus easpa soiléireachta ann maidir leis an turas agus an bealach cruinn atá cuideachtaí ag dul a ghlacadh, agus cé chomh tapa agus is féidir linn a bheith ag súil le gluaiseacht,” a dúirt Mirza Baig, ceann na maoirseachta infheistíochta ag Aviva Investors.

Taispeánann anailís sonraí ó bhanc na hEilvéise J Safra Sarasin, arna roinnt le Reuters, scála an dúshláin chomhchoitinn.

Rinne Sarasin staidéar ar astaíochtaí thart ar 1,500 gnólacht in Innéacs Domhanda MSCI, seachfhreastalaí leathan do chuideachtaí liostaithe an domhain. Ríomh sé mura gcuirfeadh cuideachtaí ar fud an domhain a ráta astaíochtaí a laghdú, go n-ardóidís teochtaí domhanda níos mó ná 3 chéim Celsius faoi 2050.

Tá sé sin i bhfad níos giorra ná sprioc chomhaontú Pháras an téamh a theorannú go “i bhfad faoi bhun” 2C, 1.5 más féidir.

Ar leibhéal tionscail, tá difríochtaí móra ann, fuair an staidéar: Dá n-astaíonn gach cuideachta ag an leibhéal céanna leis an earnáil fuinnimh, mar shampla, bheadh ​​an t-ardú teochta ag 5.8C, agus earnáil na n-ábhar - miotail agus mianadóireacht san áireamh - ar ndóigh le haghaidh stáplaí 5.5C agus tomhaltóirí - lena n-áirítear bia agus deoch - 4.7C.

Tá na ríomhanna bunaithe den chuid is mó ar leibhéil astaíochtaí tuairiscithe cuideachtaí in 2019, an bhliain iomlán is déanaí a ndearnadh anailís orthu, agus clúdaíonn siad astaíochtaí Scóip 1 agus 2 - iad siúd is cúis le cuideachta go díreach, móide táirgeadh an leictreachais a cheannaíonn sí agus a úsáideann sí.

Is dóigh go mbeidh an brú is mó ar infheisteoirí ar mhaithe le soiléire in earnálacha a bhfuil astaíochtaí ardcharbóin acu.

I mí Eanáir, mar shampla, nocht ExxonMobil - laggard fada ó thionscal fuinnimh agus é ag leagan síos spriocanna aeráide - a astaíochtaí Scóip 3, iad siúd atá ceangailte le húsáid a tháirgí.

Spreag sé seo Córas Scoir Fostaithe Poiblí California (Calpers) rún scairshealbhóra a lorg ag lorg na faisnéise.

Dúirt Simiso Nzima ó Calpers, ceann rialachais chorparáidigh don chiste pinsin $ 444 billiún, go bhfaca sé 2021 mar bhliain gealladh fúthu d’imní aeráide, agus dóchúlacht níos airde ann go mbainfeadh cuideachtaí eile comhaontuithe le hinfheisteoirí gníomhaígh.

"Tá tú ag féachaint ar oiriúint maidir le hathrú aeráide."

D'iarr Exxon, áfach, ar Choimisiún Urrúis agus Malartaithe na SA cead chun vótaí a scipeáil ar cheithre thogra scairshealbhóra eile, trí cinn a bhaineann le cúrsaí aeráide, de réir comhdúcháin le CSS. Luann siad cúiseanna ar nós go ndearna an chuideachta leasuithe “curtha i bhfeidhm go substaintiúil” cheana féin.

Dúirt urlabhraí Exxon go raibh cainteanna leanúnacha aige lena gheallsealbhóirí, as ar eascair nochtadh astaíochtaí. Dhiúltaigh sé trácht a dhéanamh ar na hiarrataí ar vótaí a scipeáil, mar a rinne CSS, nár rialaigh fós ar iarratais Exxon amhail Dé Máirt déanach (23 Feabhra).

I bhfianaise thionchar scairshealbhóirí móra, tá gníomhaithe ag súil le níos mó ó BlackRock, an t-infheisteoir is mó ar domhan le $ 8.7 trilliún faoi bhainistíocht, a gheall cur chuige níos déine i leith saincheisteanna aeráide.

An tseachtain seo caite, d’iarr BlackRock ar bhoird plean aeráide a bhunú, sonraí astaíochtaí a scaoileadh agus spriocanna láidre gearrthéarmacha laghdaithe a dhéanamh, nó riosca go bhfeicfeadh stiúrthóirí vótáil síos ag an CGB.

Thacaigh sé le rún ag CGB Procter & Gamble, a tionóladh go neamhghnách i mí Dheireadh Fómhair, a d’iarr ar an gcuideachta tuairisc a thabhairt ar iarrachtaí chun dífhoraoisiú ina slabhraí soláthair a dhíchur, ag cabhrú léi pas a fháil le tacaíocht 68%.

“Is mór an trua é ach tá súil againn gur comhartha é ar rudaí le teacht” ó BlackRock, a dúirt Kyle Kempf, urlabhraí ar urraitheoir réitigh Green Century Capital Management i mBostún.

Agus é ag lorg tuilleadh sonraí faoina phleananna 2021, amhail is dá dtacódh sé le rúin Hohn, thagair urlabhraí BlackRock do threoir roimh ré go leanfadh sé “cur chuige cás ar chás agus gach togra á mheas de réir a fhiúntais”.

Dúirt an bainisteoir sócmhainní is mó san Eoraip, Amundi, an tseachtain seo caite go gcuirfeadh sé níos mó rúin ar ais freisin.

Ba chosúil nach raibh Vanguard, an dara hinfheisteoir is mó ar domhan le $ 7.1 trilliún faoi bhainistíocht, chomh cinnte.

D'áitigh Lisa Harlow, ceannaire maoirseachta Vanguard don Eoraip, sa Mheánoirthear agus san Afraic, go raibh sé “deacair a rá” an mbeadh a tacaíocht do rúin aeráide i mbliana níos airde ná a ráta tacaíochta traidisiúnta duine as gach deichniúr.

Tá sé mar aidhm ag Hohn na Breataine, bunaitheoir an chiste fálaithe $ 30 billiún TCI, meicníocht rialta a bhunú chun dul chun cinn aeráide a mheas trí vótaí scairshealbhóirí bliantúla.

I rún “Abair ar Aeráid”, iarrann infheisteoirí ar chuideachta glanphlean nialasach mionsonraithe a sholáthar, lena n-áirítear spriocanna gearrthéarmacha, agus é a chur chuig vóta neamhcheangailteach bliantúil. Mura bhfuil infheisteoirí sásta, beidh siad i riocht níos láidre ansin chun údar a thabhairt do vótáil síos stiúrthóirí, atá sa phlean.

Tugann comharthaí luatha le fios go bhfuil an móiminteam ag dul chun cinn.

Tá seacht rún ar a laghad comhdaithe ag Hohn trí TCI. Tá Fondúireacht an Chiste Infheistíochta Leanaí, a bhunaigh Hohn, ag obair le grúpaí feachtais agus bainisteoirí sócmhainne chun níos mó ná 100 rún a chomhdú sa dá shéasúr CGB eile sna Stáit Aontaithe, san Eoraip, i gCeanada, sa tSeapáin agus san Astráil.

“Ar ndóigh, ní thacóidh gach cuideachta leis an Say on Climate,” a dúirt Hohn le cistí pinsin agus cuideachtaí árachais i mí na Samhna. “Beidh troideanna ann, ach is féidir linn na vótaí a bhuachan.”

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending