Ceangail le linn

saoránacht Eorpach

Léiríonn suirbhé Eorabharaiméadair tacaíocht d’AE níos láidre le comhbheartas cosanta

ROINN:

foilsithe

on


Léiríonn an Eorabharaiméadair Caighdeánach is déanaí a eisíodh inniu gur mian le hEorpaigh an AE a fheiceáil níos láidre agus níos neamhspleáiche, go háirithe i bhfianaise na ndúshlán domhanda atá ann faoi láthair, agus iad ag éirí dóchasach faoin todhchaí.

Ionchais le haghaidh AE níos láidre, níos neamhspleáiche agus níos athléimní

Tá níos mó ná trí cheathrú d’Eorpaigh (77%) i bhfabhar comhbheartas cosanta agus slándála i measc thíortha an AE agus aontaíonn breis is seachtar as deichniúr saoránach AE (71%) gur gá don AE a chumas trealamh míleata a tháirgeadh a neartú. Ag an am céanna, tá beagnach seachtar as gach deichniúr saoránach AE (69%) ar son comhbheartas eachtrach de chuid na mBallstát. Aontaíonn níos mó ná dhá thrian de na saoránaigh gur áit chobhsaíochta é an AE i ndomhan trioblóideach (67%) agus go bhfuil dóthain cumhachta agus uirlisí ag an AE chun leasanna eacnamaíocha na hEorpa a chosaint sa gheilleagar domhanda (69%).

De réir na nEorpach, is é an tslándáil agus an chosaint (34%) an réimse tosaíochta do ghníomhaíocht an AE sa mheántéarma, agus an aeráid agus an comhshaol go dlúth (30%) ina dhiaidh sin. Tagann sláinte (26%) sa tríú háit, geilleagar agus imirce – sa cheathrú háit (25%). Ag an am céanna, ceapann beagnach leath (46%) de na saoránaigh go léir go mbeidh an tionchar dearfach is airde ag an tsíocháin agus an chobhsaíocht ar a saol sa ghearrthéarma, agus ina dhiaidh sin soláthairtí bia, sláinte agus tionscail a áirithiú san AE (28%). , ag cruthú níos mó deiseanna fostaíochta, agus ag bainistiú imirce (26%).

Tacaíocht leanúnach agus shuntasach d’fhreagairt an AE ar an gcogadh san Úcráin

I bhfianaise chogadh ionsaí na Rúise in aghaidh na hÚcráine, aontaíonn beagnach naonúr as gach deichniúr (87%) le tacaíocht dhaonnúil a sholáthar do na daoine a ndeachaigh an cogadh i bhfeidhm orthu, agus aontaíonn níos mó ná ochtar as gach deichniúr (83%) le fáilte a chur roimh mhuintir an AE. ag teitheadh ​​ón gcogadh. Tacaíonn 72% de shaoránaigh an AE le smachtbhannaí eacnamaíocha ar rialtas na Rúise, ar chuideachtaí agus ar dhaoine aonair agus aontaíonn 70% le tacaíocht airgeadais a sholáthar don Úcráin. Formheasann seisear as gach deichniúr an AE ag tabhairt stádas iarrthóra don Úcráin agus an AE ag maoiniú ceannach agus soláthar trealaimh mhíleata don Úcráin.

I measc na ngéarchéimeanna is déanaí, bhí an tionchar is mó ag ionradh na Rúise ar an Úcráin ar an mbealach a bhreathnaíonn saoránaigh an AE ar an todhchaí (42%), agus ina dhiaidh sin bhí an phaindéim agus géarchéimeanna sláinte eile (34%) agus an ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais (23%). ).

Aiseolas

Meastar an cogadh san Úcráin, i liosta de chúig cinn déag, mar cheann den dá shaincheist is tábhachtaí os comhair an AE, arb ionann é agus 35% de na roghanna, 7 bpointe céatadáin níos mó ná i mí na Samhna na bliana seo caite. Ina dhiaidh sin tá inimirce (24%), an staid idirnáisiúnta (22%) agus boilsciú (19%). Is í boilsciú an cheist is mó a luaitear fós os comhair na tíre, ag 38%, agus laghdú sé phointe céatadáin i gcomparáid leis an suirbhé roimhe seo.

Fásann dóchas faoin ngeilleagar

Tá feabhas tagtha ar an dearcadh atá ag staid an gheilleagair Eorpaigh ó fhómhar 2023 i leith, le 47% de na freagróirí á rá anois go bhfuil sé ‘go maith’, an leibhéal is airde ó 2019. Ceapann iolrachas na saoránach (45%) go bhfanfaidh staid eacnamaíoch na hEorpa cobhsaí. sna 12 mhí atá romhainn. Léirítear an treocht dhearfach freisin ag an ardtacaíocht chobhsaí don euro, san AE ina iomláine (70%) agus i limistéar an euro (78%).

Dearcadh dearfach ar an AE agus saoránacht AE

Roimh na toghcháin Eorpacha, deir beagnach trí cheathrú de na freagróirí (74%) go mbraitheann siad gur saoránaigh den AE iad, an leibhéal is airde arís le breis agus fiche bliain. Tá níos mó ná seisear as gach deichniúr saoránach AE (62%) dóchasach faoi thodhchaí an AE freisin, rud a léiríonn méadú beag i gcomparáid leis an suirbhé roimhe seo i bhfómhar 2023. Tá méadú tagtha freisin ar a muinín san AE agus tá sé anois ag 49%, agus tá muinín ag 33% sna rialtais náisiúnta.

Tá beagnach seisear saoránach den AE as gach deichniúr sásta leis an mbealach a oibríonn an daonlathas san AE (57%) agus ina dtír (58%). 

cúlra

Rinneadh Eorabharaiméadair Caighdeánach 101 (Earrach 2024) idir an 3 agus an 28 Aibreán 2024 ar fud na 27 mBallstát. Cuireadh 26,399 saoránach AE faoi agallamh duine le duine.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending