Ceangail le linn

Cruinnithe Mullaigh an AE

Ráiteas comhpháirteach tar éis an 24ú Cruinniú Mullaigh idir an AE agus an Úcráin

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tháinig Charles Michel, uachtarán na Comhairle Eorpaí, Ursula von der Leyen, uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, agus Volodymyr Zelenskyy, uachtarán na hÚcráine, le chéile i Kyiv inniu (3 Feabhra) le haghaidh an 24th Cruinniú Mullaigh AE-Úcráin agus d'eisigh sé an ráiteas seo a leanas.

 1. Bhailíomar le chéile inniu i gcomhthéacs an chogaidh ionsaitheach in aghaidh na hÚcráine gan chúis agus gan údar maith leis. Cháineamar é ar na téarmaí is láidre agus is féidir agus phléamar conas tacaíocht bhreise a thabhairt don Úcráin agus conas brú comhchoiteann a mhéadú ar an Rúis deireadh a chur lena cogadh agus a cuid trúpaí a tharraingt siar. Tabharfaidh an AE tacaíocht don Úcráin agus do mhuintir na hÚcráine i gcoinne an chogaidh ionsaitheach atá ar siúl ag an Rúis chomh fada agus a thógann sé. Chuireamar chun suntais a thábhachtaí atá sé go stairiúil chinneadh na Comhairle Eorpaí an 23 Meitheamh 2022 peirspictíocht Eorpach na hÚcráine a aithint agus stádas na tíre is iarrthóir a dheonú don Úcráin. D’athdhearbhaíomar go luíonn todhchaí na hÚcráine agus a cuid saoránach laistigh den Aontas Eorpach. Tá comhluachanna againn mar an daonlathas, an smacht reachta, meas ar an dlí idirnáisiúnta agus cearta an duine, lena n-áirítear cearta daoine ar de chuid mionlaigh iad, chomh maith le comhionannas inscne. D’athdhearbhaigh an AE a thacaíocht gan staonadh agus a thiomantas do neamhspleáchas, ceannasacht agus sláine críche na hÚcráine laistigh dá teorainneacha a aithnítear go hidirnáisiúnta.

Comhaontú Comhlachais agus an próiseas aontachais

Comhaontú Comhlachais, lena n-áirítear Limistéar Saorthrádála domhain agus Cuimsitheach, agus an Próiseas Aontachais

 1. D’athdhearbhaíomar ár dtiomantas chun ár gcaidreamh a dhoimhniú tuilleadh, bunaithe ar chomhluachanna agus ar naisc dhlúthphribhléideacha. Bhí an Comhaontú Comhlachais idir an AE agus an Úcráin fíorthábhachtach agus tá sé fós ríthábhachtach chun comhtháthú breise na hÚcráine leis an AE a éascú agus a chur chun cinn. Mheabhraigh an AE an cinneadh a rinne an Chomhairle Eorpach peirspictíocht Eorpach na hÚcráine a aithint agus stádas tír is iarrthóir a thabhairt don Úcráin. D’athdhearbhaigh an AE a thiomantas tacú le tuilleadh lánpháirtíochta Eorpaí san Úcráin. Déanfaidh an AE cinneadh maidir le céimeanna breise a luaithe a chomhlíonfar na coinníollacha go léir atá sonraithe i dtuairim an Choimisiúin. Chuir an Úcráin béim ar a diongbháilteacht na ceanglais riachtanacha a chomhlíonadh chun tús a chur le caibidlíocht aontachais a luaithe is féidir.
 2. D’athdhearbhaigh an AE gur tugadh cuireadh don Choimisiún tuairisc a thabhairt ar chomhlíonadh na gcoinníollacha a shonraítear i dtuairim an Choimisiúin maidir le hiarratas ar bhallraíocht na hÚcráine mar chuid dá phacáiste rialta um mhéadú in 2023. Gan dochar don tuairisciú rialta cuimsitheach seo, tugaimid dá n-aire ráiteas an Choimisiúin. rún chun nuashonrú a sholáthar in earrach 2023 a chuirfear in iúl don Úcráin freisin trí na bealaí iomchuí.
 3. D’aithin an AE na hiarrachtaí suntasacha a léirigh an Úcráin le míonna beaga anuas chun na cuspóirí atá mar bhonn agus thaca lena stádas iarrthóra ar bhallraíocht san AE a bhaint amach, d’fháiltigh sé roimh iarrachtaí athchóirithe na hÚcráine in amanna deacra seo, agus spreag sé an tír chun leanúint ar aghaidh ar an gcosán sin agus na coinníollacha a shonraítear in AE a chomhlíonadh. tuairim an Choimisiúin ar a iarratas ar bhallraíocht chun dul ar aghaidh i dtreo bhallraíocht san AE amach anseo.
 4. D’athdhearbhaíomar go bhfuil cur chun feidhme cuimsitheach agus comhsheasmhach na n-athchóirithe breithiúnacha, i gcomhréir le moltaí Choimisiún na Veinéise, lena n-áirítear athchóiriú na Cúirte Bunreachtúla agus nós imeachta roghnúcháin breithiúna bunreachtúla atá neamhspleách go polaitiúil agus cáilithe, ríthábhachtach chun athléimneacht na hÚcráine a neartú agus chun dul chun cinn a dhéanamh ar. an próiseas méadaithe. D’aithníomar ról Mhisean Comhairleach sibhialtach an AE. Ba dhíol sásaimh dúinn ailíniú méadaithe na hÚcráine leis an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála (CBES) agus mheabhraíomar ár dtiomantas comhpháirteach na prionsabail atá cumhdaithe sa Chomhaontú Comhlachais a chur chun cinn, lena n-áirítear Airteagal 7(2). Ba dhíol sásaimh dúinn an dul chun cinn maidir le hoibriú neamhspleách agus éifeachtach na n-institiúidí frith-éillithe a áirithiú agus maidir le reachtaíocht meán na hÚcráine a ailíniú le acquis seirbhísí meán closamhairc an AE. D’athdhearbhaigh an AE agus an Úcráin a dtiomantas go n-urramófar cearta daoine de mhionlaigh, mar atá cumhdaithe i gcoinbhinsiúin na NA agus Chomhairle na hEorpa agus sna prótacail ghaolmhara. I ndáil leis sin, leanfaidh an Úcráin ar aghaidh ag dul i gcomhairle agus ag comhoibriú le Coimisiún na Veinéise agus saothróidh sí an t-idirphlé substainteach leanúnach le hionadaithe daoine ar de chuid mionlaigh iad, lena n-áirítear reachtaíocht ghaolmhar. Tá an AE réidh chun cabhrú leis an Úcráin tuilleadh ina cuid iarrachtaí athchóirithe agus ina gcur chun feidhme.
 5. Ba dhíol sásaimh don AE rún na hÚcráine an Clár Náisiúnta um Ghlacadh an Acquis (NPAA) a ullmhú ar bhonn na Tuarascála Anailíse ar ullmhacht na hÚcráine i gcaibidlí an acquis tar éis Thuairim an Choimisiúin maidir le hiarratas na hÚcráine ar bhallraíocht san Aontas Eorpach. Tá an AE réidh chun tacaíocht theicniúil a sholáthar do Rialtas na hÚcráine sa chéim thábhachtach seo i dtreo reachtaíocht na hÚcráine a ailíniú le acquis an AE.
 6. D’athdhearbhaíomar an rún leas iomlán a bhaint as acmhainneacht an Chomhaontaithe Comhlachais, lena n-áirítear an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (AA/DCFTA), chun dálaí a bhunú le haghaidh caidreamh eacnamaíoch agus trádála feabhsaithe chun an Úcráin a chomhtháthú i Margadh Inmheánach an AE. Is éard atá sa Phlean Gníomhaíochta Tosaíochta athbhreithnithe maidir le cur chun feidhme feabhsaithe an DCFTA do 2023-2024 an treochlár ina leagtar amach na chéad chéimeanna eile chun rochtain na hÚcráine ar Mhargadh Inmheánach an AE a éascú. Dhearbhaigh an AE go bhfuil sé toilteanach an tacaíocht ábhartha a sholáthar do na hathchóirithe gaolmhara. D'aibhsigh an AE na héifeachtaí a chuirfeadh le trádáil a chur ar fionraí go sealadach gach taraif agus beart cosanta trádála ar allmhairí ón Úcráin isteach san AE ó mhí an Mheithimh 2022. Breithneoidh an AE iarratas na hÚcráine na bearta a shíneadh thar an bhailíocht reatha. Agus éifeachtaí dearfacha bhearta léirscaoileadh trádála an AE á dtabhairt dá n-aire, gheall an dá pháirtí a áirithiú go ndéanfaí aon bhearta cosanta trádála go hiomlán i gcomhréir leis an WTO agus leis an gComhaontú Comhlachais/DCFTA. Chuireamar fáilte roimh athchóirithe na hÚcráine i réimse an chustam agus éascú trádála agus a tháinig isteach sa Choinbhinsiún Idirthurais. Ba dhíol sásaimh don Úcráin diongbháilteacht agus iarrachtaí leanúnacha an AE an Úcráin a áireamh sa limistéar fánaíochta Eorpach a luaithe is féidir. D’admhaigh an AE na hiarrachtaí atá déanta ag an Úcráin chun a earnáil teileachumarsáide a ailíniú le forálacha Eorpacha agus spreag sé an tír chun leanúint ar aghaidh leis an mbealach sin. D’aontaíomar dlús a chur le hobair mhisin réamh-mheasúnaithe an AE agus céimeanna riachtanacha eile d’fhonn tús a chur le caibidlíocht ar an gComhaontú ar Mheasúnú Comhréireachta agus ar Ghlacadh Táirgí Tionscail (ACAA).
 7. D’athdhearbhaigh an AE a thiomantas tacaíocht leanúnach a sholáthar faoi thionscadail agus faoi chláir leanúnacha. Chuireamar fáilte roimh chlár CUSTOMS agus FISCALIS an AE a tháinig isteach san Úcráin, an bhaint a bhí aici le Horizon Europe, Euratom, an Eoraip Dhigiteach agus Clár an Mhargaidh Aonair de chuid an AE chomh maith lena rannpháirtíocht i gComhlacht na Rialtóirí Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach.

Aontaithe i Freagairt do Chogadh Ionsaitheach na Rúise i gcoinne na hÚcráine

 1. Sárú follasach ar an dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear prionsabail Chairt na Náisiún Aontaithe, is ea cogadh foréigneach méadaitheach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. D’athdhearbhaigh an AE a thacaíocht gan staonadh don Úcráin agus a dhlúthpháirtíocht leis an Úcráin i bhfianaise chogadh ionsaitheach leanúnach na Rúise. Cáinimid úsáid chórasach na Rúise as diúracáin agus drones chun sibhialtaigh, agus réada agus bonneagar sibhialtach ar fud na hÚcráine a ionsaí, rud a sháraíonn an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta. Diúltaíonn muid go daingean agus cáineann muid go daingean an iarracht atá déanta ag an Rúis i réigiúin Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia agus Kherson an Úcráin a chur i gceangal go mídhleathach. Mar a tharla i gcás na Crimea agus Sevastopol, ní aithneoidh an tAontas Eorpach go deo gur dleathach aon iarracht ar iarscríbhinní mídhleathacha ar aon chuid de chríoch na hÚcráine. Éilímid go dtarraingeoidh an Rúis a cuid fórsaí míleata go léir siar láithreach, go hiomlán agus gan choinníoll ó chríoch iomlán na hÚcráine laistigh dá teorainneacha a aithnítear go hidirnáisiúnta.
 2. Mhol an AE misneach agus diongbháilteacht mhuintir na hÚcráine agus a gceannaireacht agus iad ag troid chun ceannasacht, sláine críche agus saoirse na hÚcráine a chosaint. De réir Chairt na NA agus an dlí idirnáisiúnta, tá an Úcráin
  ag feidhmiú a cheart féinchosanta in aghaidh ionsaí na Rúise. Tá sé de cheart aige smacht iomlán a shaoradh agus smacht iomlán a fháil ar na críocha uile faoi fhorghabháil laistigh dá theorainneacha a aithnítear go hidirnáisiúnta.

Tacaíocht dhaonnúil

 1. I gcomhthéacs ionsaithe leanúnacha na Rúise ar bhonneagar sibhialta agus criticiúil, atá ina bhagairt ar sholáthar seirbhísí bunúsacha, tá an AE lántiomanta leanúint de speictream iomlán na cabhrach daonnúla agus an chúnaimh dhaonnúil a sholáthar agus a chomhordú do shochaí na hÚcráine, i ndlúthchomhar le hidirnáisiúnta daonnúla. aisteoirí.

Cuntasacht

 1. Chuireamar i bhfios go láidir gur sár-sárú ar an dlí idirnáisiúnta iad coireanna cogaidh agus na coireanna is tromchúisí eile a rinneadh le linn chogadh ionsaitheach na Rúise in aghaidh na hÚcráine a bhfuil fianaise ag dul i méid orthu. Chuireamar béim ar ár dtacaíocht do na himscrúduithe a rinne ionchúisitheoir na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta. Déanfar an Rúis, agus gach ciontóir agus comhchoirí, a thabhairt chun cuntais. D’aontaíomar leanúint ar aghaidh ag obair le chéile chun cuntasacht iomlán a chinntiú, lena n-áirítear trí mheicníocht chuí a bhunú le haghaidh na coireachta ionsaitheachta, a bhfuil suim ag an bpobal idirnáisiúnta ina n-ionchúiseamh ina iomláine. Chuir an Úcráin béim ar a rogha Binse Speisialta a bhunú. Tacaímid le lárionad idirnáisiúnta a fhorbairt le haghaidh ionchúiseamh na coireachta ionsaithe san Úcráin (ICPA) sa Háig agus é mar chuspóir aige imscrúdú ar choir ionsaitheachta i gcoinne na hÚcráine a chomhordú, fianaise a chaomhnú agus a stóráil le haghaidh trialacha amach anseo. Bheadh ​​an t-ionad seo nasctha leis an bhFoireann Chomhpháirteach Imscrúdaithe a fhaigheann tacaíocht ó Eurojust.

Bearta Srianta

Aiseolas
 1. Phléamar conas tacaíocht bhreise a thabhairt don Úcráin agus conas brú comhchoiteann a mhéadú ar an Rúis deireadh a chur lena cogadh ionsaitheach agus a cuid trúpaí a tharraingt siar ón Úcráin.
 2. Tá a bhearta sriantacha i gcoinne na Rúise treisithe agus leathnaithe ag an AE, lena n-áirítear tríd an naoú pacáiste de bhearta sriantacha de chuid an AE agus an uasteorainn idirnáisiúnta ar phraghas ola agus caidhp praghais táirgí ola. Tá an AE réidh leanúint de na bearta sriantacha a atreisiú i ndlúthchomhar agus i ndlúthchomhar le comhpháirtithe domhanda, agus a gcur chun feidhme éifeachtach a áirithiú, imchéimniú a chosc agus a éascú. Sa chomhthéacs sin, athdhearbhaíonn an AE go bhfuil sé ag iarraidh ar gach tír ailíniú le smachtbhannaí an AE.
 3. Cháin muid go láidir an tacaíocht mhíleata a thug údaráis na hIaráine do chogadh ionsaitheach na Rúise, nach mór a stopadh. Sa chomhthéacs sin, ba dhíol sásaimh don Úcráin bearta sriantacha an AE a glacadh an 12 Nollaig 2022. D’iarramar ar údaráis na Bealarúise stop a chur le cogadh ionsaitheach na Rúise a chumasú trí chead a thabhairt d’fhórsaí armtha na Rúise úsáid a bhaint as críoch na Bealarúise agus trí thacaíocht agus oiliúint a chur ar fáil d’arm na Rúise. Ní mór do réimeas na Bealarúise cloí go hiomlán lena oibleagáidí faoin dlí idirnáisiúnta. Leanfaidh an AE ar aghaidh ag freagairt do na gníomhaíochtaí go léir a thacaíonn le cogadh ionsaitheach atá neamhdhleathach agus nach bhfuil údar maith leis agus tá sé réidh fós le bogadh go tapa le tuilleadh beart sriantach i gcoinne na Bealarúise.

Just a síocháin

 1. D’athdhearbhaigh an AE go bhfuil sé ullamh tacú le tionscnamh na hÚcráine maidir le síocháin chóir bunaithe ar urraim do cheannasacht agus do shláine críche na hÚcráine. Go dtí seo, níl aon fhíor-toilteanas léirithe ag an Rúis maidir le síocháin atá cothrom agus inbhuanaithe. Chuireamar in iúl ár dtacaíocht d’fhoirmle síochána an Uachtaráin Zelenskyy agus ár dtiomantas oibriú go gníomhach leis an Úcráin ar an bplean síochána 10 bpointe. Maidir leis seo, tacaímid leis an smaoineamh go mbeadh Cruinniú Mullaigh ar Fhoirmle na Síochána dírithe ar a chur i bhfeidhm a sheoladh. Oibreoimid le chéile chun an rannpháirtíocht idirnáisiúnta is leithne is féidir a chinntiú.

Tacaíocht mhíleata

 1. Ba dhíol sásaimh don Úcráin gealltanas an AE leanúint de thacaíocht pholaitiúil agus mhíleata a sholáthar chomh fada agus a thógann sé. Áirítear leis sin cúnamh míleata de níos mó ná EUR 3.6 billiún faoi Shaoráid Síochána na hEorpa, agus seoladh Misean Cúnaimh Mhíleata an AE chun 30 000 saighdiúir tosaigh a oiliúint in 2023. Mar aon leis an tacaíocht mhíleata a sholáthraíonn Ballstáit an AE, is é an t-iomlán míleata an AE. Meastar go mbeidh tacaíocht don Úcráin gar do EUR 12 billiún.

Dul i ngleic le cibear-bhagairtí agus hibrideacha

 1. D’athdhearbhaigh an AE a dhlúthpháirtíocht leis an Úcráin maidir le dul i ngleic le bagairtí hibrideacha agus cibearionsaithe agus a thiomantas leanúint den tacaíocht ina leith sin. Chuireamar béim ar ár gcomhoibriú feabhsaithe sa chibearshlándáil agus ar ár dtiomantas chun tuilleadh torthaí nithiúla a bhaint amach. D’aithníomar a thábhachtaí atá sé comhar a neartú chun dul i ngleic le hionramháil agus cur isteach faisnéise stát-rialaithe na Rúise, lena n-áirítear dífhaisnéisiú, chomh maith le hathléimneacht a fhorbairt i gclaochlú digiteach na hÚcráine.

Tacaíocht airgeadais

 1. Seasfaidh an AE leis an Úcráin chomh fada agus a thógann sé. D’fháiltigh an Úcráin roimh chúnamh geallta an AE mar fhreagairt ar chogadh ionsaitheach na Rúise. Is ionann an cúnamh iomlán don Úcráin atá geallta ar leibhéal an AE agus na mBallstát go dtí seo agus beagnach EUR 50 billiún, lena n-áirítear tacaíocht airgeadais, dhaonnúil, éigeandála, bhuiséadach chomh maith le tacaíocht mhíleata. Áirítear leis sin freisin an gealltanas suas le EUR 18 billiún MFA+ pacáiste a sholáthar le haghaidh faoiseamh airgeadais gearrthéarmach ón AE chun riachtanais láithreacha na hÚcráine a mhaoiniú agus chun bonneagar ríthábhachtach a athshlánú do 2023. Cuireadh EUR 10 billiún breise ar fáil mar thacaíocht do dhídeanaithe. Ba dhíol sásaimh don Úcráin an chéad eisíocaíocht de EUR 3 bhilliún a chuidigh leis na géar-riachtanais leachtachta a laghdú go luath sa bhliain.
 2. Tá foscadh tugtha do thart ar 8 milliún Ukrainians ó chogadh ionsaitheach na Rúise san AE. Leanfaidh daoine easáitithe ón Úcráin atá ag lorg tearmainn san AE de bheith faoi chosaint mar a fhoráiltear faoin Treoir um Chosaint Shealadach go dtí Márta 2024 ar a laghad.

Atógáil – Faoiseamh – Fuinneamh – Nascacht

 1. Cuireann feachtas leanúnach na Rúise maidir le stailceanna diúracán agus drone i gcoinne sibhialtaigh na hÚcráine, spriocanna sibhialtacha, bonneagar fuinnimh agus teileachumarsáide agus fóntais eile, níos mó fulaingthe ar mhuintir na hÚcráine agus is sárú tromchúiseach é ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta.
 2. Sa chomhthéacs sin, ba dhíol sásaimh dúinn an sásra comhordaithe a comhaontaíodh ag an gcomhdháil i bPáras ar athléimneacht agus atógáil na hÚcráine an 13 Nollaig 2022 agus ar ról Mheicníocht an Aontais um Chosaint Shibhialta ina chur chun feidhme agus leag muid béim ar a thábhachtaí atá sé dlúthchomhar leis an G7 agus leis na comhpháirtithe idirnáisiúnta go léir.
 3. Cháineamar gníomhartha na Rúise ag stáisiún cumhachta núicléiche Zaporizhzhia san Úcráin agus iarraimid ar an Rúis deireadh a chur láithreach le gníomhaíochtaí a chuireann sábháilteacht agus slándáil áiseanna núicléacha sibhialta i mbaol. Chuireamar béim ar ár dtacaíocht iomlán d’obair na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta d’Fhuinneamh Adamhach chun cabhrú leis an Úcráin sábháilteacht agus slándáil núicléach a chinntiú. Fanfaidh an AE aontaithe in aghaidh armú fuinnimh na Rúise.
 4. Chuir an AE agus a Bhallstáit cúnamh comhchineáil arbh fhiú €527 milliún é, lena n-áirítear i réimse an fhuinnimh, trí Mheicníocht an Aontais um Chosaint Shibhialta, agus luach EUR €485 milliún de chúnamh daonnúil in 2022. Phléamar an soláthar leanúnach de chúnamh daonnúil agus daonnúil. cúnamh cosanta sibhialta don Úcráin, lena n-áirítear comhchineáil, agus cúnamh chun bonneagar ríthábhachtach na hÚcráine a athchóiriú chun cabhrú leis an Úcráin dul tríd an gheimhreadh agus slite beatha agus seirbhísí bunúsacha a chaomhnú, lena n-áirítear athshlánú na tithíochta do Dhaoine atá Díláithrithe go hinmheánach, scoileanna do leanaí Úcránach agus an-phráinneach trealamh fuinnimh ar nós ia autotransformers, gineadóirí fuinnimh agus bolgáin solais LED.
 5. Mheabhraigh an AE a thiomanta atá sé tacaíocht a sholáthar, in éineacht le comhpháirtithe, do théarnamh agus atógáil tapa na hÚcráine, lena n-áirítear an bonneagar sóisialta a atógáil agus cúnamh a shainiú, chomh maith le tacaíocht a sholáthar maidir le hathshlánú sláinte agus síceolaíoch agus le hath-imeascadh sa saol sóisialta gníomhach. Sa chomhthéacs sin, d’fhógair an AE pacáiste nua suas le EUR 25 milliún chun tacú le gníomhaíocht dhaonnúil mianach. Dhearbhaigh an AE go bhfuil sé ar intinn aige ról ceannaireachta a ghlacadh, go háirithe tríd an Ardán Comhordaithe Deontóirí ilghníomhaireachta a comhaontaíodh idir an Úcráin, an G7, Institiúidí Airgeadais Idirnáisiúnta agus príomh-chomhpháirtithe eile, ag tógáil freisin ar thorthaí chomhdháil idirnáisiúnta Lugano agus Beirlín ar an atógáil an Úcráin. Chuir an AE agus an Úcráin in iúl go láidir go bhfuil faoiseamh, atógáil, athchóirithe agus cosán Eorpach na hÚcráine ag neartú a chéile, rud a thacaíonn le hiarrachtaí na hÚcráine a nuachóiriú agus a ailíniú le caighdeáin an AE. D'aithníomar an ról ríthábhachtach a bheidh ag an tsochaí shibhialta, ag riaracháin áitiúla agus ag gníomhaithe príobháideacha in atógáil na hÚcráine.
 6. Ba dhíol sásaimh dúinn síniú an Mheabhráin Tuisceana idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin maidir le Comhpháirtíocht Straitéiseach maidir le Gáis In-athnuaite le linn an Chruinnithe Mullaigh, a neartóidh ár slándáil fuinnimh, a thacóidh lenár gcomhrac in aghaidh an athraithe aeráide, agus a mbeidh tionchar dearfach aici ar an téarnamh eacnamaíoch agus ar an comhtháthú breise ar ár margaí fuinnimh.
 7. Chuireamar béim ar a thábhachtaí atá sé Lánaí Dlúthpháirtíochta an AE-na hÚcráine a chur chun feidhme tuilleadh. Trí thrádáil ar fud na n-earnálacha go léir a chumhdach agus an Úcráin a nascadh leis an AE agus leis an gcuid eile den domhan, tá siad ina saolré do gheilleagar na hÚcráine. Idir Bealtaine agus Nollaig 2022, cheadaigh siad thart ar 45 milliún tona d’earraí ón Úcráin a onnmhairiú agus, chomh tábhachtach céanna, d’allmhairiú tuairim is 23 milliún tona earraí a theastaíonn uaithi isteach san Úcráin, rud a ghin ioncam measta EUR 20 billiún d’fheirmeoirí agus gnólachtaí na hÚcráine. . D’aontaíomar tús áite a thabhairt d’iarrachtaí chun nascacht idir an AE agus an Úcráin a neartú tuilleadh, go háirithe trí naisc bhonneagair a fheabhsú, lena n-áirítear trí bhonneagar idir-inoibritheach iarnróid a fhorbairt, Comhaontú Iompair Bóthair AE-na hÚcráine a leathnú agus trí thacaíocht airgeadais an AE a shlógadh d’fhorbairt na Lánaí Dlúthpháirtíochta mar a fógraíodh i nDearbhú Comhpháirteach an AE agus an Úcráin an 11 Samhain 2022.

 Sócmhainní reoite

 1. Cuirfidh an AE dlús lena chuid oibre freisin chun úsáid a bhaint as sócmhainní reoite na Rúise chun tacú le hathchruthú na hÚcráine agus chun críocha cúitimh, i gcomhréir le dlí an AE agus le dlí idirnáisiúnta.

Tacaíocht Taidhleoireachta

 1. Cuirfidh an AE dlús lena iarrachtaí taidhleoireachta leanúnacha chun tacú leis an Úcráin sna fóraim idirnáisiúnta ábhartha uile, ag iarraidh dlúthpháirtíocht sheasmhach a dhéanamh leis an Úcráin i gcoinne chogadh ionsaitheach na Rúise. 

Oibriú le chéile chun Slándáil Dhomhanda Bia a Fheabhsú

 1. Mheabhraíomar go bhfuil an Rúis, trí armáil a dhéanamh ar bhia ina cogadh ionsaitheach in aghaidh na hÚcráine, tar éis cur isteach ar fud an domhain ar tháirgeadh talmhaíochta, ar shlabhraí soláthair agus ar thrádáil a spreag praghsanna bia agus leasacháin go leibhéil nach bhfacthas riamh roimhe. Chuireamar béim ar a thábhachtaí atá na Lánaí Dlúthpháirtíochta agus ar an ngá atá leo a neartú tuilleadh, a thug breis is 23 milliún tona de ghrán, de shíolta ola agus de tháirgí eile ón Úcráin chuig margaí domhanda idir Bealtaine agus Nollaig 2022. In éineacht le Tionscnamh Grán na Mara Duibhe de chuid na Náisiún Aontaithe agus an Ghráinne. ó chlár na hÚcráine, tá Lánaí Dlúthpháirtíochta riachtanach dár gcomhchuspóir maidir le hinfhaighteacht leanúnach agus inacmhainneacht bia agus leasacháin a chinntiú. Táimid ag seasamh i ndlúthpháirtíocht iomlán le comhpháirtithe ar fud an domhain trí ghéarú a dhéanamh ar an bhfor-rochtain taidhleoireachta agus ar thacaíocht do shlándáil bia domhanda.

Chomhpháirtíocht an Oirthir

 1. I gcomhthreo le hiarrachtaí na hÚcráine maidir le lánpháirtiú Eorpach, d’aithin an AE agus an Úcráin a thábhachtaí atá sé comhar réigiúnach saincheaptha a neartú tuilleadh lena n-áirítear Comhpháirtíocht an Oirthir, a rannchuidíonn lena cur chuige difreáilte le hathléimneacht ár gComharsanacht Oirthearach, ag éascú freisin an comhar maidir le saincheisteanna slándála, lena n-áirítear slándáil fuinnimh agus bagairtí hibrideacha.

Comhphobal Polaitiúil na hEorpa

 1. D’fháiltigh AE agus an Úcráin roimh an gcéad chruinniú rathúil den Chomhphobal Polaitiúil Eorpach a tionóladh an 6 Deireadh Fómhair 2022 i bPrág. Chuir an cruinniú ardán ar fáil do chomhordú polaitiúil agus deis le haghaidh malartuithe doimhne ar shaincheisteanna práinneacha a bhaineann leis an mór-roinn ar fad. Táimid ag tnúth leis an gcéad chruinniú eile a thionólfar i Chisinau sa chéad leath de 2023.

Tabhair cuairt ar an leathanach chruinnithe

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending