Ceangail le linn

Cruinnithe Mullaigh an AE

2021 G7 Communiqué na gceannairí: Ár gclár oibre comhroinnte maidir le gníomhaíocht dhomhanda le tógáil ar ais níos fearr

ROINN:

foilsithe

on

Ag deireadh an chruinnithe G7 is déanaí (11-13 Meitheamh), d’éirigh le ceannairí G7 aontú ar chomhphobal - i gcomparáid leis an G7 deireanach nuair a d’aontaigh Trump agus ansin dhiúltaigh siad an communiqué, is féidir é seo a thabhairt faoi deara cheana féin mar dhul chun cinn. Bhí comhaontú leathan ann maidir leis an ngá le hiarrachtaí a chur le chéile chun cabhrú leis an bhfreagairt dhomhanda ar an bpaindéim. I measc na saincheisteanna eile ar tugadh aghaidh orthu bhí idéil choitianta chun sochaí oscailte agus daonlathas a chur chun cinn, tiomantais chomhchoiteanna i leith iltaobhachas agus rath a chur chun cinn de réir mar a théann an domhan ar ais ón bpaindéim.

Na príomhphointí.

Aiseolas

EU

Bíonn idirphlé beartais ardleibhéil ag an AE agus an tSeapáin maidir le hoideachas, cultúr agus spórt

foilsithe

on

An 10 Bealtaine, thionóil Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel físchomhdháil le hAire Oideachais, Cultúir, Spóirt, Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Seapáine, Koichi Hagiuda (sa phictiúr), chun comhoibriú AE-na Seapáine a phlé i réimsí a bpunanna. D'athdhearbhaigh an dá thaobh a dtiomantas do chomhoibriú agus tacaíocht leanúnach óna gcláir faoi seach, agus d'aontaigh siad teacht le chéile maidir le soghluaisteacht taighdeoirí. Tá tábhacht nua ag baint leis an gcomhar leanúnach seo le linn na géarchéime COVID-19, a bhuail na hearnálacha seo go crua.

Dúirt an Coimisinéir Gabriel: “Tugann oideachas, cultúr agus spórt daoine le chéile - chun foghlaim, chun múineadh, chun cruthú agus chun dul san iomaíocht. Beidh tuiscint níos fearr i gcónaí mar thoradh ar chomhar idirnáisiúnta sna réimsí seo - cosúil leis an Eoraip agus an tSeapáin. Sa Bhruiséil, mar atá i dTóiceo, táimid ag féachaint ar thodhchaí an oideachais agus an aistrithe dhigitigh. Bhí an-áthas orm smaointe agus dea-chleachtais sa réimse seo a mhalartú, chomh maith leis an gcultúr agus an spórt, leis an Uasal Hagiuda agus a fhoireann. "

Roimh na Cluichí Oilimpeacha Samhraidh sa tSeapáin, rinne an tAire Haiuda nuashonruithe a roinnt le linn an chruinnithe ar eagrú imeachta ar mhórscála sna hamanna gan fasach seo. Coimisinéir Gabriel agus d’fháiltigh an tAire Hagiuda roimh dhul chun cinn an trí chomhchlár speisialta AE-tSeapáin Erasmus Mundus Máistir i róbataic, réaltacht leathnaithe, agus stair, a seoladh mar thoradh ar an an chéad idirphlé beartais d’Iúil 2018. Faoi dheireadh, leag an bheirt acu béim ar thábhacht na malartuithe idir daoine agus daoine agus d’aontaigh siad díospóireachtaí díreacha a choinneáil ar bhonn rialta. Cuirfidh an Cruinniú Mullaigh AE-na Seapáine atá le teacht béim bhreise ar scála agus fairsinge an chomhoibrithe faoin Comhaontú Comhpháirtíochta Straitéiseach AE-an tSeapáin. A jráiteas oint agus tuilleadh eolais a fháil tar éis chruinniú an lae inniu ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cruinnithe Mullaigh an AE

Glacann an tUachtarán von der Leyen páirt i gcruinniú ceannairí 30-láidir AE-India

foilsithe

on

Amárach, Dé Sathairn 8 Bealtaine, tiocfaidh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, le huachtarán na Comhairle Eorpaí, 27 ceann stáit nó rialtais an AE, agus le Príomhaire na hIndia Narendra Modi, le haghaidh AE-India cruinniú ceannairí trí fhíschomhdháil, arna óstáil ag Príomhaire na Portaingéile António Costa. Glacfaidh Ardionadaí / Leas-Uachtarán Josep Borrell páirt freisin. Léiríonn gach ball den Chomhairle Eorpach agus den Phríomh-Aire Modi le chéile den chéad uair neart Chomhpháirtíocht Straitéiseach an AE-na hIndia, agus an toilteanas frithpháirteach ár gcaidreamh a chur chun cinn. Tionóltar an cruinniú i gcomhthéacs staid drámatúil coronavirus san India, ar fhreagair an tAontas Eorpach dó i ndlúthpháirtíocht iomlán agus sciobtha. Trí Mheicníocht um Chosaint Shibhialta an AE, rinne an Coimisiún comhordú agus comh-mhaoiniú ar sheachadadh ocsaigine, aerálaithe, cógais agus trealamh cosanta pearsanta ag 16 ballstát i gceann de na freagraí is mó riamh ón Meicníocht.

Meastar go bhfuil luach seo os cionn € 100 milliún. Chuir an Coimisiún Eorpach ranníocaíocht airgeadais de € 2.2m leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte chun inniúlachtaí tástála agus cúraim othar san India a mhéadú. Tabharfaidh cruinniú na gceannairí deis dlúthpháirtíocht agus toilteanas leanúnach an AE chun tacú leis an India ag an am deacair seo a chur in iúl. Bítear ag súil freisin go nglacfaidh ceannairí céimeanna chun naisc thrádála agus infheistíochta AE-India a neartú, comhpháirtíocht a chomhaontú maidir le nascacht, agus an troid i gcoinne athrú aeráide, comhar teicneolaíochta, agus dúshláin bheartais eachtracha agus slándála a phlé. Tionólfaidh an tUachtarán von der Leyen, an tUachtarán Michel agus an Príomh-Aire Costa comhphreasagallamh tar éis don chruinniú a bheith críochnaithe, a bhfuiltear ag súil leis ag 16h CET (15h áitiúil), a shruthófar beo ar EbS. Tá tuilleadh faisnéise faoin gcruinniú ar fáil ar an láithreán gréasáin.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

An Eoraip Shóisialta: Uachtarán von der Leyen agus baill an Choláiste chun páirt a ghlacadh i gCruinniú Mullaigh Sóisialta Porto

foilsithe

on

Inniu (7 Bealtaine), Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen (sa phictiúr) páirt a ghlacadh sa Cruinniú Mullaigh Sóisialta i Porto, arna eagrú ag Uachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle an AE. Glacfaidh Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin Vestager agus Dombrovskis, Ardionadaí / Leas-Uachtarán Borrell chomh maith leis na Coimisinéirí Gabriel, Schmit agus Ferreira páirt freisin. Tabharfaidh Cruinniú Mullaigh Sóisialta Porto institiúidí an AE, Cinn Stáit nó Rialtais, comhpháirtithe sóisialta agus ionadaithe na sochaí sibhialta le chéile. Deis a bheidh sa chruinniú mullaigh an tiomantas comhpháirteach don Eoraip shóisialta láidir agus téarnamh cothrom, uilechuimsitheach agus athléimneach a athnuachan. I mí an Mhárta, chuir an Coimisiún Plean Gníomhaíochta chun an Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta agus aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí socheacnamaíocha na paindéime, chomh maith le dúshláin déimeagrafacha, sochaíocha agus teicneolaíochta níos fadtéarmaí. Molann an Plean Gníomhaíochta freisin spriocanna ar leibhéal an AE maidir le fostaíocht, scileanna agus cosaint shóisialta a bhaint amach faoi 2030. Díreoidh seisiúin thiomnaithe ar na hábhair ‘Ó Gothenburg go Porto’ agus ar ‘Cholún Eorpach um Chearta Sóisialta’ a Chur i bhFeidhm, agus trí cinn ina dhiaidh sin ceardlanna comhthreomhara atá tiomnaithe do 'Obair agus fostaíocht', 'Scileanna agus nuálaíocht' agus 'Cosaint stáit leasa agus sóisialta'. Beidh óráidí ag na seisiúin oscailte agus deiridh den chéad lá den Chruinniú Mullaigh beo EbS, chomh maith leis an bpreasagallamh leis na hUachtaráin von der Leyen, Sassoli agus Michel agus Príomh-Aire na Portaingéile Costa a bheidh ar siúl ag +/- 19:40 CEST. Foilseofar preasráiteas ar thorthaí an chéad lá den Chruinniú Mullaigh tráthnóna. Tá tuilleadh faisnéise faoi chlár Chruinniú Mullaigh Sóisialta Porto chomh maith le socruithe sna meáin ar fáil ar an suíomh gréasáin seo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending