Ceangail le linn

buiséad an AE

Vótálann Feisirí Eorpacha bearta fuinnimh a áireamh sna pleananna téarnaimh náisiúnta

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Glacadh an téacs sa suí iomlánach le 471 vóta go 90, agus staon 53 Déardaoin. Deir sé go bhfuil aon tír AE a thíolacadh leasú athléimneacht agus plean téarnaimh tar éis theacht i bhfeidhm an togra seo ní mór bearta a áireamh chun fuinneamh a chaomhnú, chun foinsí fuinnimh glan a tháirgeadh agus chun éagsúlú a dhéanamh ar fhoinsí fuinnimh, de réir forálacha an AE. REPowerEU sceideal.

Neamhspleáchas a mhéadú agus bochtaineacht fuinnimh a chomhrac

Leasaigh na Feisirí an togra bunaidh ón gCoimisiún chun feabhas a chur ar spriocdhíriú na gcaibidlí REPowerEU, a bhí beartaithe chun leochaileacht fuinnimh an AE a laghdú. Beidh feidhm ag na rialacha nua maidir le bearta a gcuirfear tús leo an 20 Feabhra 2022.

Áirítear i gcaibidlí RePowerEU bearta a thabharfaidh tosaíocht d’infheistíochtaí i laghdú na bochtaineachta fuinnimh do theaghlaigh leochaileacha, d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus do mhicrifhiontair.

Maoiniú

Ba mhaith le Feisirí Eorpacha EUR 20 Billiún breise a fheiceáil i ndeontais ón gCoimisiún. Tá sé seo le teacht ó cheant níos luaithe ar lamháltais astaíochta náisiúnta, faoi na Córas Trádála Astuithe an AE. Tiocfaidh sé in ionad liúntais ón AE Cúlchiste Cobhsaíochta Margaidh. Iarrann na Feisirí Eorpacha freisin go sainaithneodh an Coimisiún foinsí maoinithe breise chun maoiniú ghníomhaíochtaí REPowerEU a fhorlíonadh, amhail solúbthacht maidir le cistí nár caitheadh ​​ó thimthriall buiséid 2014-2020 a úsáid.

Dhéanfaí na deontais sin a roinnt ar bhallstáit ag cur san áireamh a ráta spleáchais ar fhuinneamh, méadú ar chostais a bhaineann le fuinneamh do theaghlaigh agus sciar d’ollúsáid fuinnimh intíre breoslaí iontaise.

Aiseolas

Agus bearta nua á gcur i bhfeidhm, ní mór do na Ballstáit ionchur na n-údarás réigiúnach, na n-eagraíochtaí neamhrialtasacha agus na gcomhpháirtithe sóisialta a mheas.

Bearta trasteorann agus aeráid

Iarrann Feisirí Eorpacha ar thíortha AE a chinntiú go bhfuil ar a laghad 35% dá gcaiteachas ar chaibidil REPowerEU tiomnaithe do bhearta a bhfuil toisí nó éifeachtaí il-tíre acu, fiú má dhéanann comhalta AE amháin iad, mura ndeonaíonn an Coimisiún eisceacht speisialta.

D'aontaigh siad go raibh an ina chúis le prionsabal aon dochar suntasach a chur i bhfeidhm ar chaibidlí REPowerEU mura gcomhlíontar coinníollacha áirithe. Ní bhaineann sé seo ach le bearta a bheidh i bhfeidhm faoin 31 Nollaig 2024.

Parlaimint na hEorpa Uachtarán Dúirt Roberta Metsola: "Léiríonn vóta an lae inniu dúinn go bhfuilimid sásta gach euro inár gcistí AE a úsáid chun cabhrú le ballstáit aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim fuinnimh."

Siegfried MuresanDúirt an comhrapóirtéir: "Tá méadú mór tagtha ar chostais fuinnimh, rud atá thar a bheith díobhálach do na saoránaigh is leochailí. Is cúis mhór í an ghéarchéim seo a bhfuil neamhspleáchas agus slándáil fuinnimh chomh tábhachtach sin. Bainfear an sprioc sin amach sa phlean "REPowerEU". Tá seasamh na Parlaiminte soiléir: Ba mhaith linn stop a bheith ag brath ar bhreoslaí iontaise na Rúise agus ina ionad sin infheistíocht a dhéanamh i bhfoinsí in-athnuaite agus i bhfoinsí eile fuinnimh. Áitíonn an Pharlaimint go bhfuil fíor-bhreisluach AE ag tionscadail amhail cinn trasteorann.

Eider GARDIAZABAL ROBIAL (S&D.ES), comhrapóirtéir: "Chun cabhrú le saoránaigh i ndiaidh na paindéime, sheolamar comhartha soiléir le maoiniú NextGenerationEU. Díreach nuair a cheapamar go raibh deireadh leis, rinne Putin ionradh ar an Úcráin, rud a chruthaigh géarchéim gheopholaitiúil agus dhaonnúil, chomh maith le géarchéim gheopholaitiúil agus dhaonnúil. géarchéim fuinnimh, bia agus boilscithe, a raibh uirlisí éagsúla againn ina leith. Tá REPowerEU ar cheann de na hionstraimí sin D’fheabhsaigh ár dtuarascáil an togra ón gCoimisiún trí chomhrac na bochtaineachta fuinnimh a neartú agus tacú leis na teaghlaigh is leochailí, ról údaráis áitiúil a mhéadú agus trí “Déan Uimh. Dochar Suntasach" prionsabal chun an comhshaol a chosaint.

Dragos PISLARU, Dúirt an comhrapóirtéir: "Inniu táimid ag tabhairt na huirlisí dár saoránaigh chun déileáil leis an geimhreadh seo. Le tionscadail a laghdóidh ár spleáchas ar bhreoslaí iontaise na Rúise. Chun ár mór-roinn a dhéanamh níos inbhuanaithe agus níos glaise do na glúine atá le teacht, táimid ag infheistiú ann. Chruthaíomar an Ciste Téarnaimh agus Athléimneachta dhá bhliain ó shin, á threorú ag an bprionsabal dlúthpháirtíochta Táimid anois i gcomhpháirtíocht le REPowerEU chun cabhrú le rialtais a bpleananna téarnaimh a fheabhsú trí níos mó éifeachtúlachta fuinnimh, bochtaineacht fuinnimh agus acmhainní fuinnimh ghlais.

Na chéad chéimeanna eile

Is é an vóta iomlánach an sainordú caibidlíochta do chainteanna amach anseo le tíortha AE.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending