Ceangail le linn

Polaitíocht

Fógraí polaitiúla: Croílár an daonlathais agus an gheilleagair

ROINN:

foilsithe

on

Bhain an AE garsprioc amach i mí an Mhárta nuair a thug sé comhaontú i gcrích ar an Acht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA), in éineacht lena chomh-reachtaíocht, an tAcht um Margaí Digiteacha (DMA). Geallann an pacáiste reachtaíochta athruithe bunúsacha agus ceannródaíocha a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibríonn an domhan ar líne agus a mbíonn tionchar aige ar ár saol laethúil. Mar sin féin, ní stopfaidh uaillmhianta digiteacha Choimisiún an AE ansin. Cuirfidh an togra ón gCoimisiún maidir le fógraíocht pholaitiúil síos faoi dhó ar na hiarrachtaí atá ar bun i bplé teicniúil an DSA ar thrédhearcacht agus ar mhaoirseacht ar mhodhnóireacht ábhair, a scríobhann Konrad Shek, an Grúpa Faisnéise Fógraíochta (AIG)..

Le linn na caibidlíochta ar an DSA, agus fiú ag dul siar go dtí na cinn atá sa Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR), bhí fógraí polaitiúla fós ina saincheist dhúshlánach. Tá ról ríthábhachtach ag fógraí polaitiúla i dtoghcháin dhaonlathacha, ag cinntiú gur féidir lenár bpáirtithe polaitíochta agus lenár n-iarrthóirí dul i bhfeidhm ar shaoránaigh chun tacú lena gcuid beartas, tosaíochtaí agus luachanna. Mar sin féin, tá imní tagtha chun cinn faoi chumas gníomhaithe áirithe, inmheánach agus seachtrach, próisis dhaonlathacha a ionramháil trí úsáid a bhaint as fógraí polaitiúla ar líne chun dífhaisnéis a mhéadú nó chun easaontas a chothú.

Níl aon rud nua san fhógraíocht pholaitiúil. Tá sé thart chomh fada agus a bhí feachtais dhaonlathacha ann. Mar sin féin, tá athrú tapa tagtha ar an tírdhreach mar gheall ar theacht an idirlín trí shaibhreas faisnéise a sholáthar a d'athraigh fógraí feachtais ó chláir fógraí go fógraí meirgí. Agus lucht déanta beartas ag smaoineamh ar conas fógraí polaitiúla a rialáil, tá sé ríthábhachtach go mbeadh siad soiléir faoin sainmhíniú ar cad is fógra polaitiúil ann ionas go gcosnóidh an reachtaíocht léiriú polaitiúil agus tráchtála.

Cé go bhfuil togra an Choimisiúin maidir le fógraí polaitiúla á fhorbairt fós, beidh an sainmhíniú ar fhógraí polaitiúla tábhachtach. Ar cheann de na tascanna is déine a bheidh ann beidh aicmiú a dhéanamh ar cad is fógra polaitiúil ann agus cad nach fógra polaitiúil agus cé atá freagrach as cinneadh den sórt sin a dhéanamh. Deir Airteagal 2(b) den rialachán atá beartaithe go mbeidh feidhm ag raon feidhme na rialacha maidir le fógraí a “dhlitear tionchar a imirt” ar ghníomhaíocht pholaitiúil. Maidir le fógraí a bhaineann le toghchán, reifreann, nó páirtí polaitíochta ar leith, tá sé seo soiléir. Mar sin féin, is féidir léirmhíniú suibiachtúil a bheith ann maidir le cibé an bhfuil fógra bunaithe ar shaincheist polaitiúil nó nach bhfuil.

Is minic a reáchtáiltear fógraí bunaithe ar eisiúint chun críocha tráchtála, trí bhranda nó táirge a nascadh le saincheisteanna sochaíocha leathana. Tá sé seo ríthábhachtach do chuideachtaí na luachanna a sheasann siad a chur in iúl agus a nascann siad le custaiméirí a mbaineann na luachanna sin leo. Bheadh ​​cath in airde ag feachtais ar an bpobal agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta freisin, toisc go bhféadfadh an rangú débhríoch seo dúshlán a thabhairt dá gcumas cúiseanna sóisialta a chur chun cinn agus rannpháirtíocht i ndíospóireacht phoiblí a bhailiú.

Smaoinigh ar pholaitíocht an athraithe aeráide. Cé go bhfuil an pobal eolaíochta beagnach d’aon ghuth maidir le tionchar an chine daonna ar an aeráid, níl aon chomhdhearcadh ann maidir le conas dul i ngleic leis an ngéarchéim aeráide agus tá polaitíocht na ceiste mar thoradh air sin. Má ghlacann branda seasamh ar leith trí fhógra faoin athrú aeráide, cuireann sé an cheist i dtaobh an dtagann an ghníomhaíocht seo le sainmhíniú an Choimisiúin; agus má tá, ar chóir é a rangú mar sin?

Smaoinigh ar fhógra I'MPOSSIBLE Adidas a chuireann a raon hijabs spóirt chun cinn do lúthchleasaithe mná Moslamach. Is ceist thábhachtach í seo ó thaobh saoirse reiligiúin de – cuireann sé ar chumas mná-lúthchleasaithe Moslamacha páirt a ghlacadh i spóirt agus an meas céanna a bheith acu ar a gcreidimh. Ach ní raibh úsáid an hijab gan chonspóid san Eoraip, go háirithe sa Fhrainc. Ina theannta sin, sheas páirtithe i bhfad ar dheis ar ardáin frith-Ioslamach. Cé go mb’fhéidir go mbreathnódh Adidas ar a bhfógra mar fheachtas bunaithe ar cheisteanna, cad a stopfadh polaiteoirí nó páirtithe polaitíochta ón bhfógra sin a fhógairt?

Aiseolas

Mar thoradh ar imní faoi cad is fógra polaitiúil ann, d’fhéadfadh éiginnteacht mhór a bheith ann maidir le léirmhíniú dlíthiúil agus ceanglais chomhlíonta. Tá sé seo ríthábhachtach d'fhógróirí agus d'ardáin araon atá freagrach as an spás fógraíochta a idirghabháil. Cuirfidh an DSA oibleagáidí trédhearcachta i bhfeidhm, rud a chiallaíonn go bhféadfadh an rialachán maidir le fógraíocht pholaitiúil roinnt de na ceanglais sin a dhéanamh iomarcach. Bíonn sé deacair nuair nach bhfuil sé ar intinn ag branda fógraí bunaithe ar eisiúintí a léirmhíniú mar fhógraí polaitiúla nó a bheith cleamhnaithe le páirtí polaitíochta. Is é an toradh a bheidh air ná drogall i leith úsáid a bhaint as fógraí bunaithe ar shaincheisteanna agus d’fhéadfadh go gcuirfí bac ar nuálaíocht sa spás fógraíochta.

Athróidh an t-ualach a bhaineann le caighdeáin fógraíochta polaitiúla a chomhlíonadh tairbhí sóisialta na fógraíochta. D’fhéadfadh an dréachtrialachán brandaí a dhíspreagadh ó bheith páirteach i bhfógraíocht shaincheist-bhunaithe ar eagla go mbreathnófaí ar fhógraí mar fhógraí “polaitiúla” agus dá bhrí sin faoi réir saincheisteanna comhlíonta dlíthiúla agus grinnscrúdú ag rialtóirí. Tá sé seo thar a bheith tábhachtach do FBManna agus do bhrandaí níos lú nach bhfuil na hacmhainní agus an t-airgead acu is gá chun cloí le rialacháin chasta. Bheadh ​​am níos deacra ag cuideachtaí cumarsáid a dhéanamh maidir lena dtáirgí, a mbrandaí agus a bhféiniúlacht do chustaiméirí.

Is saincheist ríthábhachtach í an fhógraíocht pholaitiúil a théann i bhfeidhm ar gach duine, ón tsochaí shibhialta go fathaigh chorparáideacha agus gnólachtaí beaga teaghlaigh. Tá sé tábhachtach don daonlathas agus dár dtoghcháin. Tugann sé cumhacht do pháirtithe polaitíochta teagmháil a dhéanamh le vótálaithe maidir leis na saincheisteanna is tábhachtaí dóibh. Níor cheart go mbeadh aon débhríocht ann maidir le cad is fógraíocht pholaitiúil ann, agus ba cheart idirdhealú soiléir a dhéanamh idir í agus fógraí bunaithe ar shaincheisteanna a tháirgtear chun críocha tráchtála. Ní mór ról agus freagrachtaí fógróirí a shoiléiriú freisin ionas gur féidir le fógraí polaitiúla an daonlathas a chosaint agus a chur chun cinn seachas cur isteach air.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending