Ceangail le linn

Polaitíocht

Seachtain amach romhainn - Bia ceart, seachadadh ceart, poist cheart?

ROINN:

foilsithe

on

Angela Rinne Zapfenstreich imeacht searmanas Merkel as oifig an tseachtain seo caite, searmanas míleata a thugann rath searmanais go dtí deireadh théarma an Seansailéir an-ró-íseal seo in oifig. 

Insealbhófar an comhrialtas solais tráchta ag teacht isteach (SPD, Green, FDP) Dé Céadaoin. Amhail an tráthnóna seo (6 Nollaig) thacaigh na trí pháirtí sa chomhrialtas le Clár 180 leathanach beartaithe an 24 Samhain. Mar gheall ar thacaíocht láidir don smacht reachta, tá cuid de autocrats wannabee an AE neirbhíseach. Ní hiontas ar bith gur bhain Viktor Orban as a bhosca ar dtús, ag glaoch ar rialtas nua na heite clé (a chuimsíonn an FDP an-liobrálach go teagmhasach), “pro-inimirce, pro-inscne, feidearálach, pro-Ghearmánach na hEorpa” ag cur leis go raibh sé anois “Ag ullmhú do chath lena shúile ar oscailt”. Mar an gcéanna, tá súile an AE oscailte go fairsing anois don bhagairt a chuireann Orban ar riail an dlí, fiú amháin chuir Páirtí an Phobail Eorpaigh deireadh leis an mbagairt a bhí ag Fidesz Orban - déanach… ach, tá a fhios agat, níos fearr déanach ná riamh .

An Eoraip le glaoch i RENEW

Mothaíonn duine go bhfuil bannaí Emmanuel Macron le Renew, grúpa Liobrálach Pharlaimint na hEorpa, beagáinín tanaí, ach mar sin féin 'La République En Marche!' Is cuid den ghrúpa seo é agus beidh Macron ag seoladh clár na Fraince d’uachtaránacht an AE Déardaoin. Tá an chuid is mó den chlár réamhordúil, ach is dóigh go mbeidh Macron ag lorg gnóthachain thapa - beidh sé i mód réamhthoghcháin, le toghchán uachtaránachta na Fraince i mí Aibreáin. 

Cibé rud atá beartaithe, beidh faoiseamh forleathan ann go bhfuil an AE tagtha chun deiridh d’uachtaránacht na Slóivéine. Rinneadh dul chun cinn tábhachtach i roinnt réimsí, ach beidh an chuid is mó acu sásta cúl na Marshall Twitt (Janez Jansa), príomh-aire na Slóivéine, fanban Orban agus Trump, a d’úsáid a chuntas Twitter chun mí-úsáid a bhaint as: Polaiteoirí freasúra na Slóivéine, an craoltóir poiblí, iriseoirí a bhí criticiúil air… 

Seachadadh díreach in am

Aiseolas

Chuir údaráis na Liotuáine in iúl don Choimisiún go raibh fadhbanna acu le himréiteach custaim ar onnmhairiú go dtí an tSín. Creidtear go bhfuil baint ag gluaiseachtaí na Síne leis an Liotuáin lena gceadaítear ionadaíocht Téaváin a oscailt (nach ambasáid ná consalacht í). Má tá, is é an chéad líne chosanta a bheidh ag an gCoimisiún ná dul chuig rialacha an WTO. Idir an dá linn, dúirt Urlabhraí an Choimisiúin atá i gceannas ar Thrádáil agus Talmhaíocht, Miriam Garcia Ferrer, go raibh an Coimisiún ag lorg soiléirithe ar an scéal. 

Tabharfaidh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Valdis Dombrovskis ionstraim nua isteach chun gníomhartha comhéigneacha ó thríú tíortha a dhíspreagadh agus a chomhrac Dé Céadaoin, beart a bhfuil cuma an-tráthúil air i bhfianaise a bhfuil an chuma air go bhfuil sé ag tarlú sa Liotuáin.

Oibrithe ardáin

Molfaidh Leas-Uachtaráin Feidhmiúcháin Vestager agus Dombrovskis treoir maidir le dálaí oibre in obair ardáin Dé Céadaoin: “Meastar go n-aicmíonn naoi gcinn as gach deich n-ardán atá gníomhach san AE faoi láthair daoine atá ag obair tríothu mar dhaoine féinfhostaithe. Tá an chuid is mó de na daoine sin fíor-uathrialach ... Mar sin féin, tá go leor daoine ann freisin a mbíonn forordú acu agus leibhéil éagsúla rialaithe ag na hardáin saothair dhigiteacha a bhfeidhmíonn siad, mar shampla maidir le leibhéil phá nó dálaí oibre. " Deir an Coimisiún go ndiúltaítear do chuid acu na cearta agus na cosaintí a bhfuil siad ina dteideal mar oibrithe, lena n-áirítear: an ceart chun íosphá, rialacháin ama oibre, sábháilteacht cheirde agus cosaint sláinte, pá comhionann idir fir agus mná agus an ceart chun saoire le pá , chomh maith le rochtain fheabhsaithe ar chosaint shóisialta i gcoinne timpistí oibre, dífhostaíochta, breoiteachta agus seanaoise.

Bí ag súil le rumpus ó na hoibreoirí geilleagair gig mar Uber agus Deliveroo, ar eagla go bhfuil a samhail ghnó ar tí dul suas. 

Cruinniú mullaigh Biden don daonlathas

Ar an Déardaoin agus an Aoine, tionólfaidh Biden a Chruinniú Mullaigh fíorúil don Daonlathas. Ag tabhairt ceannairí ón rialtas, ón tsochaí shibhialta agus ón earnáil phríobháideach le chéile, díreoidh an cruinniú mullaigh ar dhúshláin agus ar dheiseanna atá os comhair daonlathais. Níor tugadh cuireadh don Ungáir agus rinne sí iarracht comhráiteas AE a bhac. 

Comhairle

Eurogroup agus Ecofin

Tiocfaidh an Eurogroup agus ECOFIN le chéile ag tús na seachtaine, lena gcruinniú Airteagal IV den Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta ar an gclár oibre, chomh maith leis an gclár oibre don bhliain amach romhainn. Pléifidh ECOFIN an pacáiste Fit for 55, Aontas na Margaí Caipitil, Aontas Baincéireachta na hEorpa agus Eacnamaíoch. Iarrfar ar Airí freisin cur chuige ginearálta a ghlacadh maidir le rialacha a nuashonrú maidir le rátaí laghdaithe cánach breisluacha, ag leanúint ó thogra ón gCoimisiún 2018 a rinne iarracht liosta na n-earraí agus na seirbhísí a gceadaítear rátaí nó díolúintí laghdaithe a nuashonrú dóibh, sea. , díreach trí bliana ina dhiaidh sin…

Comhairle fostaíochta agus gnóthaí sóisialta

Ag teacht le chéile dóibh an 6 agus an 7 Nollaig, is dóigh go n-aontóidh na hairí cur chuige ginearálta maidir le dréacht-dlí AE maidir le híosphá agus maidir le treoir atá beartaithe maidir le trédhearcacht pá. Ghlac sé conclúidí freisin maidir le hobair inbhuanaithe thar chúrsa an tsaoil agus ar thionchar AI ar chomhionannas inscne sa mhargadh saothair. Beidh cruinniú Dé Máirt dírithe ar an staid sláinte

Comhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais AE-na Cosaive

An 7 Nollaig, déanfaidh an ceathrú cruinniú den Chomhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais athbhreithniú ar staid an chaidrimh idir an AE agus an Chosaiv.

Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile

Tiocfaidh Airí Justica agus Gnóthaí Baile le chéile Déardaoin agus Dé hAoine (9-10 Nollaig). Tá Schengen, bagairtí hibrideacha, coireacht eagraithe ar fad ar an gclár oibre.

Parlaimint na hEorpa - Cruinnithe coiste agus grúpaí polaitiúla

Imirce agus tearmann: Tiocfaidh FPEanna agus parlaiminteoirí náisiúnta le chéile don tríú Comhdháil Ardleibhéil ar Imirce agus Tearmann. Déanfaidh siad díospóireacht ar chomhpháirtíochtaí imirce le tíortha neamh-AE agus an staid ina bhfuil an moladh maidir le Comhshocrú ar Imirce agus Tearmann. I measc na gcainteoirí beidh Uachtarán EP Sassoli, Uachtarán Tionól Náisiúnta na Slóivéine Zorčič, Uachtarán Tionóil na Portaingéile Ferro Rodrigues agus Uachtarán Bas Bundestag na Gearmáine (Dé hAoine).

Sábháilteacht bréagán: Déanfaidh an Coiste Inmheánach um Chosaint Margaidh agus Tomhaltóirí measúnú ar an gcaoi ar cuireadh rialacha an AE maidir le sábháilteacht bréagán i bhfeidhm agus molfaidh sé bearta chun a chinntiú go bhfuil gach bréagán a dhíoltar ar mhargadh an AE, lena n-áirítear ó thíortha neamh-AE agus ar líne, sábháilte. Clúdaíonn na moltaí saincheisteanna cosúil le dul i ngleic le ceimiceáin i mbréagáin agus i lipéadú (Déardaoin).

Ailse Beating: Glacfaidh Coiste Speisialta na Parlaiminte um Ailse Beating a mholtaí deiridh chun beartas ailse an AE a fhorbairt a chuimsíonn troid i gcoinne éagothroime maidir le hailse a chosc, a chóireáil agus a mhaireann ar fud na hEorpa, níos mó tacaíochta do thaighde agus nuálaíocht ailse, rud a fhágfaidh go mbeidh cóireálacha níos inrochtana agus inacmhainne, go háirithe trí chomhmheastóireacht. chomh maith le cógais ailse a chaibidliú agus a cheannach (Déardaoin).

Comhdháil na nUachtarán / Uachtaránacht na Fraince: Buailfidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ceannairí grúpaí polaitiúla (Comhdháil na nUachtarán) i bPáras le hairí ó rialtas na Fraince, lena n-áirítear an Príomh-Aire Castex, agus le cainteoir agus baill an Tionóil Náisiúnta (Assemblée Nationale), chun na sé mhí atá le teacht a ullmhú Uachtaránacht Chomhairle an AE, ag tosú i 2022 (Déardaoin).

Ullmhóidí iomlánacha: Ullmhóidh grúpaí polaitiúla do sheisiún iomlánach 13-16 Nollaig, áit a ndéanfaidh FPEanna díospóireacht agus vótáil ar an Acht um Margaí Digiteacha, a bhfuil sé mar aidhm aige deireadh a chur le cleachtais éagóracha a úsáideann ardáin mhóra ar líne, bearta chun cearta na mban a sheasamh agus éagothroime inscne a laghdú, an staid i Nicearagua chomh maith le cúnamh daonnúil AE. Déanfaidh FPEanna díospóireacht freisin ar Chomhairle Eorpach 16-17 Nollaig, an staid ina bhfuil an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta agus vótálfaidh siad ar chearta bunúsacha agus ar smacht reachta sa tSlóivéin. Le linn an tseisiúin freisin, tabharfaidh Uachtarán Gána Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aitheasc don suí iomlánach, agus beidh an searmanas bronnta do bhuaiteoir Dhuais Sakharov 2021 Alexei Navalny ar siúl.

Gearrliosta Ghradam Lucht Féachana LUX: Nochtfar na trí scannán a bheidh san iomaíocht do Ghradam Lucht Féachana LUX, a bhronn an Pharlaimint agus Acadamh Scannán na hEorpa, le linn searmanas Gradaim Scannán na hEorpa, a chraolfar as Beirlín, Dé Sathairn (11 Nollaig) ag 19.00 CET.

Dialann an Uachtaráin: Buailfidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa David Sassoli le Príomhaire na Cosaive Albin Kurti, Dé Máirt. Dé Céadaoin, glacfaidh sé páirt i gComhdháil Ambasadóirí an AE. Ar an Déardaoin, beidh an tUachtarán Sassoli i bPáras do Chomhdháil na nUachtarán, áit a mbeidh cruinniú déthaobhach le Príomhaire na Fraince Jean Castex, agus preasagallamh ina dhiaidh sin.

Cúirteanna Eorpacha

Damáistí Dyson: Gheobhaidh Dyson agus déantúsóirí eile crúba cioglónacha gan mhála amach an éireoidh lena n-éileamh ar dhamáistí € 127 milliún ón gCoimisiún Dé Céadaoin. Rialaigh an Chúirt in 2017 go raibh ar an gCoimisiún reachtaíocht tarmligthe a chur ar neamhní maidir le lipéadú fuinnimh folúsghlantóirí. Áitíonn na héilitheoirí go bhfuil nasc cúiseach díreach idir caillteanais agus neamhdhleathacht na rialachán tarmligthe sin. 8 Nollaig. 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending