Ceangail le linn

Polaitíocht

Seachtain amach romhainn: ‘Tá an daonlathas ró-luachmhar le bogadh go gasta agus dearcadh rudaí a bhriseadh’ Jourová

ROINN:

foilsithe

on

An tseachtain seo cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Věra Jourová rialacha nua i láthair maidir le fógraíocht pholaitiúil ar líne. Cuirfear an togra nua i láthair Déardaoin (25 Samhain). 

Ag labhairt dó ag Cruinniú Mullaigh Gréasáin Liospóin (2 Samhain) dúirt Jourová gur rás neamhsheiceáilte de mhodhanna salach agus teimhneach í an fhógraíocht dhigiteach pholaitiúil reatha: “Caithfimid an cnaipe moillithe a bhualadh, toisc go bhfuil ár ndaonlathas ró-luachmhar chun an t-aistriú seo a dhéanamh go tapa agus rudaí a bhriseadh dearcadh. "

Dúirt Jourova, maidir leis na modhanna spriocdhírithe, go gcaithfimid an cnaipe moillithe a bhualadh: “Maidir le teicnící micrea-spriocdhírithe, is léir gur bosca dubh é seo, níl a fhios againn go leor, ach amháin nuair a fhaighimid an spléachadh ar sheomra an innill trí scannal eile fós, nó trí sceithire. "

Deir an leas-uachtarán nár cheart faisnéis íogair ar chlaonadh gnéasach, cine, reiligiún nó tuairimí polaitiúla a úsáid chun díriú ar chuspóirí. Ba cheart go mbeadh trédhearcacht ann freisin maidir le teicnící spriocdhírithe agus aimplithe. Clúdóidh togra an Choimisiúin an slabhra táirgeachta iomlán chun cuideachtaí mar Cambridge Analytica, an tionscal ardteicneolaíochta agus cuideachtaí eile a áireamh.

Aiseolas

Nuair a fiafraíodh di faoin méid a phléigh sí le Frances Haugen nuair a bhuail siad ag an gcruinniú mullaigh, dúirt Jourova gur cheap Haugen go raibh tograí an Choimisiúin ag dul sa treo ceart, áitigh sí freisin ar an AE a bheith diana leis na hardáin mhóra. 

Beidh an togra maidir le fógraíocht pholaitiúil mar chuid de phacáiste níos leithne ar dhaonlathas agus ionracas a threisiú i dtoghcháin: sláine toghcháin a chosaint agus rannpháirtíocht dhaonlathach a chur chun cinn; athbhreithniú ar an reacht maidir le maoiniú pháirtithe polaitiúla na hEorpa agus fondúireachtaí polaitiúla na hEorpa; agus leasuithe ar na treoracha ar cheart shaoránaigh an AE vótáil i dtoghcháin Eorpacha agus áitiúla. 

Aontas na Margaí Caipitil 

Aiseolas

I measc na saincheisteanna eile ón gCoimisiún a cuireadh síos do chruinniú seachtainiúil an choláiste tá plé ar dhul chun cinn Aontas na Margaí Caipitil, nuashonrú ar dhul chun cinn bliain tar éis plean gníomhaíochta CMU a chur i láthair. Beidh moladh ann freisin do phointe rochtana aonair Eorpach (ESAP) do chuideachtaí faisnéis airgeadais agus neamhairgeadais a nochtadh. Cuirfear é seo i láthair Déardaoin.

Bhealarúis

Nuashonrú comhpháirteach a bheidh san earra eile ó Ardionadaí an AE, Josep Borrell agus Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margaritas Schinas ar an staid ag teorainn sheachtrach an AE leis an mBealarúis agus an fhéidearthacht smachtbhannaí i gcoinne oibreoirí iompair.

Comhairle

Tiocfaidh an Chomhairle Gnóthaí Ginearálta (airí le freagracht as ‘an Eoraip’) le chéile inniu chun tús a chur le hullmhúchán don Chomhairle Eorpach a bheidh ar siúl an 16-17 Nollaig 2021. I measc na n-earraí ar an gclár oibre tá ullmhacht géarchéime, nuashonrú ar mhéadú agus phróisis chomhlachais an AE, athbhreithniú ar an staid ina bhfuil caidreamh AE-RA agus plé 'tír-shonrach' i gcomhthéacs idirphlé bliantúil riail an dlí, chomh maith le plé ar chlár oibre an Choimisiúin do 2022.

Dé Máirt (24 Samhain), tiocfaidh Comhairle an LEE (an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua) le chéile chun glacadh le dlí an AE agus an mheicníocht airgeadais a íocann siad mar a gcion ar chomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta an AE a mheas. Tionólfaidh siad díospóireacht bheartais freisin ar an mBeartas Tionscail Nua agus tionólfaidh siad tuairimí neamhfhoirmiúla ar an tSín, an Bhealarúis agus an Compás Straitéiseach ar na h-imeall. 

Beidh cruinniú mullaigh ASEM (an Áise-Eoraip) ar siúl Déardaoin agus Dé hAoine (26 Samhain) an tseachtain seo.

Ar an Déardaoin, tabharfar cuireadh do Chomhairle Iomaíochta na n-airí atá freagrach as an margadh inmheánach agus as an tionscal cur chuige ginearálta a ghlacadh maidir leis an Acht um Sheirbhísí Digiteacha agus leis an Acht um Margaí Digiteacha. Tionólfaidh na hAirí díospóireacht bheartais freisin ar chur i bhfeidhm an phlean téarnaimh don Eoraip. 

Dé hAoine, leanfaidh an Chomhairle Iomaíochais le fócas taighde, go príomha rialachas an Limistéir Taighde Eorpaigh sa todhchaí; agus, spás, go háirithe bainistíocht tráchta spáis, is cinnte go mbreithneoidh an plé ionsaí diúracán frith-satailíte na Rúise ar cheann dá satailít féin, ach a fheictear mar léiriú ar a cumas bagairt a dhéanamh ar shatailítí Eorpacha. 

Seisiún Iomlánach agus Coiste Pharlaimint na hEorpa seachtain amach romhainn (go raibh maith agat, Parlaimint na hEorpa)

Mar gheall ar chásanna COVID-19 a bheith ag ardú, chinn Comhdháil na nUachtarán togra an Uachtaráin a cheadú chun cianpháirtíocht agus vótáil do FPEanna a thabhairt isteach arís amhail an 22 Samhain.

Iomlánach

Beartas Feirme an AE a athchóiriú. Dé Máirt, tá FPEanna beartaithe chun an solas glas a thabhairt don Chomhbheartas Talmhaíochta (CBT) nua. Tá sé mar aidhm ag an CBT leasaithe seo a bheith níos glaise, níos cothroime, níos solúbtha agus níos trédhearcaí. Tionólfaidh Cathaoirleach an Choiste Talmhaíochta agus rapóirtéirí na Parlaiminte preasagallamh ag 13h. (díospóireacht agus vótáil Dé Máirt)

Comhshocrú Aeráide COP26. Tar éis an plé a rinneadh i nGlaschú Dé Sathairn 13 Samhain tar éis coicíse de chaibidlíocht, pléifidh FPEanna toradh idirbheartaíocht COP26 maidin Dé Céadaoin.

COVID-19. Pléifidh an Pharlaimint leis an gCoimisiún an staid reatha, gníomh AE amach anseo, agus bearta na mballstát a chomhordú ar bhealach níos éifeachtaí, i bhfianaise cásanna COVID-19 atá ag ardú ar fud an AE. (Dé Luain (22 Samhain))

Staid sa Bhealarúis / Ceannaire an Fhreasúra Sviatlana Tsikhanouskaya. Dé Céadaoin ag 12.00, tabharfaidh ceannaire freasúra na Bealarúise Sviatlana Tsikhanouskaya aitheasc do FPEnna. Tráthnóna Dé Máirt, tionólfaidh FPEnna díospóireacht ar leithligh leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún maidir le hiarmhairtí slándála agus daonnúla an cháis sa Bhealarúis agus ag a theorainn leis an AE.

Riail dlí agus cearta bunúsacha sa tSlóivéin. Dé Céadaoin (24 Samhain), déanfaidh FPEnna measúnú ar shaoirse na meán agus ar staid an daonlathais sa tSlóivéin, chomh maith le moill na tíre ionadaí a cheapadh d’Oifig Ionchúisitheora an AE.

Buiséad an AE 2022. Tá FPEanna beartaithe chun an plé idir idirbheartaithe na Parlaiminte agus na Comhairle ar bhuiséad AE na bliana seo chugainn a cheadú, ag tacú le tosaíochtaí amhail sláinte, an t-óg agus gníomh aeráide. Is iad na figiúirí comhaontaithe ná € 169.5 billiún i leithreasaí tiomantais agus € 170.6bn i leithreasaí íocaíochta. (díospóireacht Dé Máirt, vótáil Dé Céadaoin)

Tuairisciú Chruinniú Mullaigh an AE le Charles Michel agus Ursula von der Leyen. Déanfaidh an suí iomlánach athbhreithniú ar Chomhairle Eorpach an 21-22 Deireadh Fómhair leis na hUachtaráin Michel agus von der Leyen. I measc na n-ábhar ar dóigh go n-ardóidh FPEanna iad tá freagra an AE ar COVID-19, an borradh i bpraghsanna fuinnimh, agus staid an smachta dlí san AE (Dé Máirt).

Coistí

Margaí digiteacha. Vótálfar sa Choiste um Margadh Inmheánach agus um Chosaint Tomhaltóirí (Dé Luain) dréacht-dlí a mbeidh sé mar aidhm aige deireadh a chur le cleachtais éagóracha ag ardáin mhóra ar líne (“coimeádaithe geata” mar a thugtar orthu) agus a ligeann don Choimisiún fíneálacha a ghearradh chun iompar den sórt sin a smachtú. tráthnóna).

Comhroinn an t-alt seo:

Cumann Eorpach na Cógaiseoirí Ospidéil (EAHP)

Beartas cógaisíochta nua AE a chruthóidh todhchaí

foilsithe

on

Cógais inacmhainne, ag cur ganntanas agus tionscal atá neodrach ó thaobh na haeráide de - brú ar an bParlaimint beartas cógaisíochta nua AE, Cumann.

Le linn an tseisiúin iomlánaigh i mí na Samhna 2021, rinne an Leag Parlaimint na hEorpa sraith moltaí amach chun reachtaíocht cógaisíochta an AE a nuashonrú.

In 2019, d’údaraigh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) 103 druga dílleachta - ar drugaí iad chun riochtaí míochaine neamhchoitianta a chóireáil - ach níor shroich ach leath acu an margadh, le moill dhá bhliain ar an meán. Níl anseo ach ceann de na saincheisteanna a ardaíodh i dtuarascáil faoi bheartas cógaisíochta an AEy. Chun an fhadhb seo a réiteach d’iarr FPEanna ar amanna faofa níos giorra ag gníomhaireachtaí náisiúnta agus ailíniú leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach chun rochtain thapa agus chomhionann ar chógais ar fud an AE a chinntiú.

Léigh tuilleadh faoi Bearta sláinte poiblí an AE.

Ganntanas cógais

Aiseolas

Chuir géarchéim COVID-19 béim ar ghanntanas cógais agus trealamh míochaine, ag cur othair i mbaol agus córais sláinte náisiúnta faoi bhrú. D'iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún Eorpach aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna ganntanas agus réitigh inbhuanaithe a mholadh lena n-áirítear iontráil go tráthúil sa mhargadh de chógais chineálacha agus bhith-chosúla d’fhonn a chinntiú go bhfuil rochtain ag othair ar dhrugaí sábháilte agus inacmhainne.

Faigh tuilleadh faoi ganntanas míochaine agus Réitigh na Parlaiminte.

Tionscal cógaisíochta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol

Aiseolas

Dúirt an Pharlaimint freisin gur cheart go mbeadh an tionscal cógaisíochta neamhdhíobhálach don chomhshaol agus gur cheart go mbeadh saolré an táirge neodrach ó thaobh na haeráide de. Chuir an Pharlaimint béim ar an ngá atá ann athléimneacht déantúsaíochta agus soláthair an AE a neartú agus trédhearcacht ar phraghsanna agus maoiniú poiblí a mhéadú le haghaidh taighde agus forbairt.


Molann FPEanna feachtais feasachta comhordaithe ar frithsheasamh frithmhiocróbach; agus acmhainn leordhóthanach a fhorbairt chun substaintí gníomhacha, amhábhair agus cógais a tháirgeadh go hinbhuanaithe d’fhonn spleáchas ar fhoinsí seachtracha a laghdú.

Iarrann an tuarascáil ar an gCoimisiún an Rialachán um Thrialacha Cliniciúla a chur i bhfeidhm go hiomlán chun seoladh trialacha cliniciúla móra a dhéantar ar bhealach comhchuibhithe agus comhordaithe ar leibhéal an AE a éascú.

Faigh amach níos mó 

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Eorabharaiméadar

Eurobarometer: Taispeánann na hEorpaigh tacaíocht do phrionsabail dhigiteacha

foilsithe

on

Dar le Eurobarometer speisialta suirbhé a rinneadh i Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 2021, measann tromlach mór de shaoránaigh an AE go mbeidh ról tábhachtach ag an idirlíon agus uirlisí digiteacha sa todhchaí. Thairis sin, tá sé úsáideach don chuid is mó den Aontas Eorpach cearta agus prionsabail na hEorpa a shainiú agus a chur chun cinn chun claochlú digiteach rathúil a chinntiú.

  1. Tábhacht an dhigitigh sa saol laethúil

Taispeánann torthaí an tsuirbhé go mbraitheann níos mó ná ochtar as gach deichniúr Eorpach (81%) go mbeidh uirlisí digiteacha agus an tIdirlíon tábhachtach ina saol faoi 2030. Ceapann níos mó ná 80% de shaoránaigh an AE go dtabharfaidh a n-úsáid an oiread buntáistí agus míbhuntáistí ar a laghad. Cé nach bhfuil ach mionlach beag (12%) ag súil le níos mó míbhuntáistí ná buntáistí ó úsáid uirlisí digiteacha agus Idirlín faoi 2030.

  1. Imní faoi dhíobhálacha agus rioscaí ar líne

Chuir níos mó ná leath (56%) de shaoránaigh an AE a ndearnadh suirbhé orthu a n-imní in iúl faoi chibear-ionsaithe agus cibearchoireacht mar ghoid nó mí-úsáid sonraí pearsanta, bogearraí mailíseacha, nó phishing. Ina theannta sin, léirigh níos mó ná leath (53%) díobh imní faoi shábháilteacht agus fholláine leanaí ar líne, agus tá imní ar bheagnach leath (46%) de shaoránaigh an AE faoi úsáid sonraí pearsanta agus faisnéise ag cuideachtaí nó ag an bpobal riaracháin. Tá imní ar thart ar aon trian (34%) de shaoránaigh an AE faoin deacracht a bhaineann le cothromaíocht mhaith saoil ar líne / as líne a dhícheangal agus tá imní ar thart ar aon as gach ceathrar (26%) faoin deacracht atá ann scileanna digiteacha nua a fhoghlaim atá riachtanach chun a bheith gníomhach páirt sa tsochaí. Faoi dheireadh, léirigh thart ar dhuine as gach cúigear (23%) de shaoránaigh an AE a n-imní faoi thionchar comhshaoil ​​táirgí agus seirbhísí digiteacha.

  1. Gá le tuilleadh eolais ar chearta ar líne

De réir thorthaí an tsuirbhé, síleann tromlach shaoránaigh an AE go gcosnaíonn an AE a gcearta sa timpeallacht ar líne go maith. Fós níl líon suntasach (beagnach 40%) de shaoránaigh an AE ar an eolas gur cheart a gcearta amhail saoirse cainte, príobháideacht, nó neamh-idirdhealú a urramú ar líne freisin, agus i sé Bhallstát den AE, dar le níos mó ná triúr as gach ceathrar ar an mbealach seo. Ina ainneoin sin, measann tromlach mór shaoránaigh an AE go bhfuil sé úsáideach níos mó eolais a fháil ar na cearta seo.

Aiseolas
  1. Tacaíocht do dhearbhú ar phrionsabail dhigiteacha

Measann tromlach mór (82%) de shaoránaigh an AE go bhfuil sé úsáideach don Aontas Eorpach fís choiteann Eorpach maidir le cearta agus prionsabail dhigiteacha a shainiú agus a chur chun cinn. Ba cheart go mbeadh impleachtaí nithiúla ag na prionsabail seo do shaoránaigh, mar shampla tá naonúr as gach deichniúr (90%) i bhfabhar an prionsabal a áireamh gur cheart do gach duine, lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas nó atá i mbaol a eisiaimh, leas a bhaint as seirbhísí poiblí digiteacha atá inrochtana agus furasta le húsáid. . Ba mhaith le daoine a bheith ar an eolas go soiléir faoi na téarmaí agus na coinníollacha a bhaineann lena nasc idirlín, a bheith in ann rochtain a fháil ar an idirlíon trí nasc inacmhainne agus ardluais, agus a bheith in ann aitheantas digiteach iontaofa iontaofa a úsáid chun rochtain a fháil ar raon leathan seirbhísí poiblí agus príobháideacha ar líne.

Na chéad chéimeanna eile

Cuideoidh toradh an chéad suirbhé Eurobarometer seo leis an togra le haghaidh dearbhú Eorpach ar chearta agus phrionsabail dhigiteacha Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin a fhorbairt. Cuirfidh an Dearbhú trasdul digiteach chun cinn atá múnlaithe ag comhluachanna na hEorpa agus ag fís dhaonna-lárnach d’athrú teicneolaíochta.

Aiseolas

Tar éis an chéad suirbhé seo, déanfar sraith athfhillteach suirbhéanna Eurobaróiméadar a phleanáil ar bhonn bliantúil (ó 2023 ar aghaidh) chun sonraí cáilíochtúla a bhailiú, bunaithe ar thuiscint na saoránach ar an gcaoi a gcuirtear na prionsabail dhigiteacha, atá cumhdaithe sa Dearbhú, i bhfeidhm san AE. .

cúlra

Déanann an Eurobarometer speisialta (518) imscrúdú ar an dearcadh atá ag saoránaigh an AE ar thodhchaí uirlisí digiteacha agus ar an idirlíon, agus an tionchar a bhfuil súil leis a bheidh ag an idirlíon, táirgí digiteacha, seirbhísí agus uirlisí ar a saol faoi 2030. Rinneadh é idir 16 Meán Fómhair. agus 17 Deireadh Fómhair 2021 trí mheascán d’agallaimh ar líne agus duine le duine, nuair is féidir nó indéanta. Cuireadh 26,530 freagróir as 27 Ballstát an AE faoi agallamh.

An 9 Márta 2021, leag an Coimisiún a fhís amach maidir le claochlú digiteach na hEorpa faoi 2030 ina Chumarsáid ar an Compás Digiteach: an bealach Eorpach don Deichiú Digiteach, agus mhol sé tacar prionsabal digiteach a thiomsú a chuimsíonn an bealach Eorpach don chlaochlú digiteach agus a threoróidh beartas an AE i bhfoirm dhigiteach. Clúdaíonn sé seo réimsí mar rochtain ar sheirbhísí idirlín, ar thimpeallacht shlán iontaofa ar líne agus ar sheirbhísí poiblí digiteacha agus riarachán daonna-lárnach, chomh maith le saoirsí ar líne. 

Ag tógáil air sin, i Meán Fómhair 2021, mhol an Coimisiún creat láidir rialachais chun na spriocanna digiteacha a bhaint amach i bhfoirm a Conair chuig an Deichiú Digiteach.

Rinne an Coimisiún comhairliúchán poiblí oscailte freisin ar na Prionsabail Dhigiteacha, a bhí ar siúl ón 12 Bealtaine go dtí an 6 Meán Fómhair 2021. An torthaí léirigh an comhairliúchán seo tacaíocht leathan do Phrionsabail Dhigiteacha Eorpacha ó fhreagróirí. Fuair ​​an comhairliúchán 609 freagra, a raibh 65% díobh ó shaoránaigh, agus 10% ó eagraíochtaí na sochaí sibhialta.

Tuilleadh eolais

Tuarascáil Eurobarometer

Compás Digiteach: an bealach Eorpach don Deichiú Digiteach

Cumarsáid ar an gCosán chuig an Deichiú Digiteach

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar

Gníomh na Parlaiminte maidir le híosphá cóir san AE

foilsithe

on

Tá an Pharlaimint réidh chun tús a chur le caibidlíocht ar thogra a bhfuil sé mar aidhm aige a chinntiú go soláthraíonn íosphá do mhaireachtáil mhaith san AE. FPEnna d’fháiltigh muid roimh an togra maidir le pá leordhóthanach ar fud an AE agus ghlac sé sainordú caibidlíochta an 25 Samhain 2021. Tar éis don Chomhairle a seasamh a bhunú, is féidir tús a chur leis an gcaibidlíocht idir an dá institiúid ar fhoirm dheiridh an dlí, Cumann

Níos mó ar conas a fheabhsaíonn an AE cearta agus dálaí oibre oibrithe.

An gá le híosphá cóir

Is é an t-íosphá an luach saothair is ísle a chaithfidh fostóirí a gcuid fostaithe a íoc as a gcuid oibre. Cé go bhfuil cleachtas éigin ag an tír ar fad maidir le híosphá, i bhformhór na mballstát ní chlúdaíonn an luach saothair seo na costais mhaireachtála go léir. Bhí sé deacair ag thart ar sheachtar as gach deichniúr oibrithe pá íosta san AE deireadh a chur le chéile in 2018.

Pá íosta san AE

Aiseolas

Athraíonn íosphá míosúil go forleathan ar fud an AE in 2021, idir € 332 sa Bhulgáir agus € 2,202 i Lucsamburg. Ceann de na príomhfhachtóirí don raon leathan is ea an difríocht i gcostais mhaireachtála i dtíortha AE.

Faigh amach níos mó staitisticí ar íosphá san AE tíortha.

Tá dhá chineál íosphá i dtíortha an AE:

Aiseolas
  • Pá íosta reachtúil: trialaítear hug le reachtanna nó le dlíthe foirmiúla. Tá rialacha den sórt sin ag formhór na mballstát.
  • Pá íosta comhaontaithe le chéile: i sé thír AE, déantar pá a chinneadh trí chomhaontuithe comhchoiteanna idir ceardchumainn agus fostóirí, lena n-áirítear i gcásanna áirithe íosphá: an Ostair, an Chipir, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Iodáil, agus an tSualainn.

Cad a dhéanann an Pharlaimint ar íosphá cóir san AE

D’fhógair Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún an Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta i mí na Samhna 2017, ag leagan amach tiomantas an AE do phá cóir.


I mí Dheireadh Fómhair 2019, rinne an Pharlaimint glacadh le rún, ag iarraidh ar an gCoimisiún ionstraim dlí a mholadh le haghaidh íosphá cóir san AE.

In tuarascáil a glacadh i mí na Nollag 2020, Parlaimint na leag sí béim gur cheart go gcuirfeadh an treoir maidir le pá cóir le deireadh a chur le bochtaineacht in-obair agus cómhargáil a chur chun cinn.

Tá sé de cheart ag oibrithe pá cóir a sholáthraíonn do chaighdeán maireachtála réasúnta

Prionsabal 6 den Cholún Eorpach um Chearta Sóisialta

In 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún a togra le haghaidh treorach chun leordhóthanacht an phá íosta a fheabhsú san AE. Tá sé i gceist ní amháin oibrithe san AE a chosaint, ach freisin cuidiú leis an mbearna pá inscne a dhúnadh, dreasachtaí chun oibre a neartú agus cothrom na Féinne a chruthú sa Margadh Aonair.

Cuirtear inniúlachtaí náisiúnta agus saoirse conarthach na gcomhpháirtithe sóisialta san áireamh sa togra agus ní shocraíonn sé leibhéal an phá íosta.

Ba mhaith leis an treoir cómhargáil ar phá a chur chun cinn i ngach tír san AE. Maidir le tíortha a bhfuil íosphá reachtúil acu, tá sé mar aidhm aige a chinntiú go socraítear an t-íosphá ag leibhéil leordhóthanacha, agus dálaí socheacnamaíocha chomh maith le difríochtaí réigiúnacha agus earnálacha á gcur san áireamh.

Faigh amach cé mar ba mhaith le FPEnna dul i ngleic le hobair lchscoitheadh ​​san AE.

Coiste fostaíochta na Parlaiminte fáilte roimh an dlí nua maidir le pá leordhóthanach ar fud an AE agus ghlac sí sainordú caibidlíochta i mí na Samhna 2021. Tar éis do FPEnna é a ghlacadh le linn seisiún iomlánach, féadfaidh an Pharlaimint tús a chur le caibidlíocht leis an gComhairle maidir leis an bhfoirm dheiridh den dlí.

Faigh amach conas a oibríonn an AE chun cearta oibrithe a fheabhsú

Faigh amach níos mó 

Comhroinn an t-alt seo:

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas

trending