Ceangail le linn

Polaitíocht

An Pholainn a tugadh an 16 Lúnasa chun breithiúnais phríomhchúirt an AE a chomhlíonadh nó fíneálacha a ghearradh

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach ag tabhairt don Pholainn go dtí an 16 Lúnasa cloí le breithiúnais Chúirt Bhreithiúnais an AE ar neamhspleáchas an chórais bhreithiúnaigh. Mura ndéantar sin, gearrfar pionós airgeadais, scríobhann Catherine Feore. 

Dúirt Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Věra Jourová: “Caithfear cearta shaoránaigh agus ghnólachtaí an AE a chosaint ar an mbealach céanna ar fud na mballstát go léir. Ní féidir aon chomhréiteach a dhéanamh air seo. "

Níl aon fhaisnéis bhreise ann fós maidir le scála na fíneála, ach na rialuithe maidir le neamhspleáchas an chórais bhreithiúnaigh agus cur i bhfeidhm an dlí ag na cúirteanna sin a chuireann an Pholainn lasmuigh d’ordú dlíthiúil an AE mura ngníomhóidh sí ar bhreithiúnais na Cúirte. 

Aiseolas

Chuir Binse Bunreachtúil na Polainne in iúl cheana go gcreideann sé gur féidir leis neamhaird a dhéanamh ar rialú phríomhchúirt an AE agus dlí an AE a chur i bhfeidhm go roghnach. D'áitigh lucht acadúil freisin nach sáraíonn an staid sa Pholainn tiomantais na Polainne faoi chonarthaí an AE, ach tiomantais laistigh de bhunreacht na Polainne freisin.

Coireachta

Gabhadh 18 as smuigleáil níos mó ná 490 imirceach trasna bhealach na mBalcán

foilsithe

on

Rinne oifigigh ó Phóilíní na Rómáine (Poliția Română) agus Póilíní Teorann (Poliția de Frontieră Română), le tacaíocht ó Europol, grúpa coireachta eagraithe a raibh baint acu le smuigleáil imirceach a dhíchóimeáil ar bhealach na mBalcán mar a thugtar air.

Mar thoradh ar an lá gníomhaíochta an 29 Iúil 2021 bhí:

  • 22 cuardach tí
  • Gabhadh 18 duine atá faoi amhras
  • Urghabháil muinisin, carr cúig fheithicil, fóin phóca agus € 22 000 in airgead tirim

Bhí an líonra coiriúil, a bhí gníomhach ó Dheireadh Fómhair 2020, comhdhéanta de shaoránaigh Éigipteacha, Iaráic, Siria agus Rómánacha. Bhí cealla ag an ngrúpa coiriúil sna tíortha ar fud bhealach na mBalcán ónar bhainistigh éascaitheoirí réigiúnacha earcaíocht, cóiríocht agus iompar imirceach ón Iordáin, ón Iaráin, ón Iaráic agus ón tSiria. D'éascaigh roinnt cealla coiriúla atá lonnaithe sa Rómáin an trasnú teorann ón mBulgáir agus ón tSeirbia de ghrúpaí imirceach agus shocraigh siad a gcóiríocht shealadach i gceantar Bhúcairist agus in iarthar na Rómáine. Ansin smuigleadh na himircigh chun na hUngáire ar a mbealach chun na Gearmáine mar cheann scríbe deiridh. Idircheapadh 26 iompar neamhdhleathach imirceach agus braitheadh ​​490 imirceach mar iarracht teorainn na Rómáine a thrasnú go mídhleathach. Eagraithe go han-mhaith, bhí baint ag an ngrúpa coiriúil le gníomhaíochtaí coiriúla eile freisin, mar gháinneáil ar dhrugaí, calaois doiciméad agus coireacht réadmhaoine.

Aiseolas

Suas le € 10,000 in aghaidh an imirceach

Bhí imircigh ag íoc idir € 4,000 agus € 10,000 ag brath ar an deighleog gáinneála. Mar shampla, bhí an praghas chun an trasrian ón Rómáin go dtí an Ghearmáin a éascú idir € 4,000 agus € 5,000. Cuireadh cóiríocht ar fáil do na himircigh, cuid acu ina dteaghlaigh le leanaí óga, i ndálaí an-dona, go minic gan aon rochtain ar leithris ná ar uisce reatha. Maidir leis na tithe sábháilte, chuir na daoine a raibh amhras fúthu cóiríocht ar cíos nó d’úsáid siad áitribh bhaill an ghrúpa, atá lonnaithe go príomha i gceantair Chontae Călărași, Contae Ialomița agus Timișoara. I gceann de na tithe sábháilte, ag tomhas thart ar 60 m2, chuir na daoine a raibh amhras fúthu 100 duine i bhfolach ag an am céanna. Aistríodh na himircigh ansin i ndálaí priacal i leoraithe plódaithe idir earraí agus veaineanna a bhí i bhfolach i bhfolach gan aeráil cheart. 

D'éascaigh Europol malartú faisnéise agus chuir sé tacaíocht anailíseach ar fáil. Ar an lá gníomhaíochta, chuir Europol anailísí amháin chun na Rómáine chun faisnéis oibríochtúil a chros-seiceáil i gcoinne bhunachair sonraí Europol i bhfíor-am chun imscrúdaitheoirí sa réimse a chur ar fáil. 

Féach físeáin

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Parlaimint na hEorpa

An chéad leath de 2021: COVID-19, todhchaí na hEorpa, dlí aeráide

foilsithe

on

Le linn an chéad leath de 2021, chuaigh an Pharlaimint i ngleic le paindéim COVID-19, sheol sí an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa agus cheadaigh sí Dlí Aeráide an AE, Gnóthaí an AE.

Covid-19

I mí an Mheithimh, cheadaigh an Pharlaimint an Teastas Covid Digiteach an AE, ag impí ar thíortha AE é a chur i bhfeidhm faoin 1 Iúil. Cé go bhfeictear go forleathan go bhfuil an deimhniú mar uirlis chun saoirse gluaiseachta a athbhunú, leag FPEanna béim ar a thábhachtaí atá sé a chomhlíonadh le cearta daoine.

Aiseolas

An Pharlaimint freisin thacaigh tarscaoileadh sealadach paitinní le haghaidh vacsaíní COVID-19 agus dúirt sé i mí Feabhra go gcaithfidh an AE leanúint d’iarracht chomhbheartaithe chun an paindéim a throid agus bearta práinneacha a ghlacadh chun rampa a dhéanamh táirgeadh vacsaíní.

I mí an Mhárta, ghlac FPEnna an clár nua EU4Health, a chuirfidh ar chumas an AE ullmhú níos fearr do bhagairtí móra sláinte, agus cógais agus feistí leighis inacmhainne a chur ar fáil níos éasca.

Seiceáil conas tá an AE ag dul i ngleic le tionchar na paindéime coronavirus i 2021.

An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa a seoladh go hoifigiúil an 9 Bealtaine ag searmanas i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg. Ligeann an Chomhdháil d’Eorpaigh a gcuid smaointe ar an Eoraip a roinnt agus tograí a fhoirmiú do bheartais AE amach anseo.

Lean an ócáid ​​tionscnaimh an seoladh ardán digiteach ilteangach na Comhdhála i mí Aibreáin chun ranníocaíochtaí a bhailiú agus díospóireacht a éascú. I mí an Mheithimh, rinne an Pharlaimint óstáil ar an gcéad cheann seisiún iomlánach le hionadaithe ó institiúidí an AE, parlaimintí náisiúnta, an tsochaí shibhialta agus comhpháirtithe sóisialta chomh maith le daoine rialta.

Aeráid agus an timpeallacht

Cheadaigh an Pharlaimint i mí an Mheithimh Dlí Aeráide nua an AE, a ardaíonn sprioc laghduithe astaíochtaí 2030 an AE ó 40% go 55% ar a laghad. An Pharlaimint freisin ghlac sé a sheasamh ar an Straitéis Bithéagsúlachta an AE do 2030 chun dul i ngleic leis an ngéarchéim bithéagsúlachta atá ann faoi láthair. Teastaíonn ó FPEnna go gcosnófaí 30% ar a laghad de thalamh agus de mhuir an AE faoi 2030.

I mí na Bealtaine, cheadaigh an Pharlaimint an € 5.4 billiún Clár saoil do 2021-27. Is é an t-aon chlár de chuid an AE atá tiomnaithe don chomhshaol agus don aeráid amháin, ach ceann amháin as go leor cláir ceadaithe le linn na chéad sé mhí de 2021.

An Plean Geilleagar Gníomhaíochta CiorclánTá sé mar aidhm ag, a glacadh i mí Feabhra, geilleagar inbhuanaithe, saor ó thocsaineach agus go hiomlán ciorclach a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí.

Bhealarúis

I mí an Mheithimh, D'iarr an Pharlaimint ar an AE pionós a ghearradh orthu siúd a bhfuil baint acu le heitleán a chur i dtír i Minsk i mí na Bealtaine agus iriseoir Bealarúisis Roman Protasevich á choinneáil. D'áitigh FPEnna ar thíortha AE leanúint le smachtbhannaí i gcoinne sáruithe ar chearta an duine sa tír.

Rial An dlí

I rún a glacadh i mí an Mheithimh, thug FPEanna treoir d’Uachtarán na Parlaiminte David Sassoli glaoch ar an gCoimisiún Eorpach a oibleagáidí a chomhlíonadh agus beart a dhéanamh faoin nua Rialachán maidir le Rialachán maidir le Coinníollacht Dlí, deartha chun cistí an AE a chosaint ar mhí-úsáid a d’fhéadfadh a bheith ag rialtais an AE.

Mar fhreagairt ar chúltaca ar chearta LGBTIQ i roinnt tíortha AE, dhearbhaigh FPEnna an AE i mí an Mhárta Crios Saoirse LGBTIQ. Chuir siad imní in iúl freisin faoi ionsaithe ar saoirse na meán agus d’iarr sé ar an gCoimisiún níos mó a dhéanamh chun iriseoirí san Eoraip a chosaint.

Caidreamh AE-RA

Parlaimint na cheadaigh an comhaontú trádála agus comhoibrithe AE-RA i mí Aibreáin, ag leagan síos na rialacha don chomhpháirtíocht sa todhchaí. D'áitigh FPEnna an ba é déileáil an rogha ab fhearr chun na héifeachtaí is measa a bhaineann le tarraingt siar na RA as an AE a íoslaghdú.

Caidreamh AE-SA

Ba dhíol sásaimh do FPEnna i mí Eanáir insealbhú uachtarán nua na SA Joe Biden mar deis don Eoraip ceangail AE-SAM a neartú agus dul i ngleic le dúshláin agus bagairtí coitianta don chóras daonlathach. I mí an Mheithimh, tionóladh an chéad chruinniú mullaigh AE-SAM ó 2014 sa Bhruiséil.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Parlaimint na hEorpa

Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa: Am do chuid smaointe

foilsithe

on

Tá an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ag lorg do chuid smaointe ar an gcaoi ar cheart don AE athrú agus ar na rudaí ar cheart dó díriú orthu. Anois an t-am a bheith páirteach, Gnóthaí an AE.

Tar éis a seoladh oifigiúil san earrach, tá an Chomhdháil ag dul i gcéim ríthábhachtach: caithfidh sí an oiread ionchuir agus is féidir a fháil ó shaoránaigh maidir leis an gcaoi ar cheart don AE aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an domhain atá ag athrú.

Déan do ranníocaíocht

Aiseolas

Cuireadh níos mó ná 5,000 smaoineamh faoi bhráid an ardán ar líne, ar ábhair ag dul ó éigeandáil aeráide go daonlathas Eorpach. Is tús maith é, ach tá i bhfad níos mó ag teastáil. Brabhsáil tríd na hábhair, roinn do thuairimí ar mholtaí daoine eile agus smaoinigh ar do chuid smaointe féin.

B'fhéidir gur mhaith leat do chuid smaointe a phlé le daoine eile? Bí ar cheann le teacht ócáid nó eagraigh do chuid féin. Déan cinnte go ndéanann toradh na díospóireachta a bhealach ar an ardán.

Ní bealach í an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa ach do ghuth a chur in iúl. Is féidir le do chuid smaointe tionchar dáiríre a imirt ar chinntí tábhachtacha: gheall Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún gníomhú ar mholtaí daoine agus ar chonclúidí na Comhdhála.

Cad a tharlóidh do do chuid smaointe?

Beidh na ranníocaíochtaí a chuirtear isteach ar an ardán mar bhunús d’obair iomlán na Comhdhála trí cheithre phainéal saoránach Eorpach. Is éard a bheidh i ngach ceann acu 200 Eorpach, a roghnófar go randamach, ach ar bhealach a chinnteoidh go bhfuil siad ionadaíoch ar an AE ina iomláine.

Bunaithe ar do chuid ranníocaíochtaí, ceapfaidh gach painéal tograí le haghaidh athraithe. Ansin cuirfear na tograí seo faoi bhráid Iomlánach na Comhdhála, a thabharfaidh saoránaigh agus ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa, parlaimintí náisiúnta, rialtais an AE, an Coimisiún Eorpach, an tsochaí shibhialta agus comhpháirtithe sóisialta le chéile.

Roghnóidh gach painéal saoránach Eorpach 20 ball chun ionadaíocht a dhéanamh air ag Iomlánach na Comhdhála. San iomlán, ag comhaireamh na saoránach ó phainéil agus imeachtaí náisiúnta, agus Uachtarán Fhóram Eorpach Óige, glacfaidh 108 saoránach páirt sa suí iomlánach - an ceathrú cuid de na baill go léir.

Tiocfaidh painéil shaoránaigh na hEorpa le chéile trí huaire ar a laghad. Tá na chéad chruinnithe sceidealta do Mheán Fómhair agus go luath i mí Dheireadh Fómhair, roimh an gcéad Iomlánach eile an 22-23 Deireadh Fómhair. Tionólfar an dara cruinniú i mí na Samhna agus cuirfidh painéil a gcuid oibre i gcrích i mí na Nollag agus i mí Eanáir 2022.

Tiocfaidh an Iomlánach le chéile go déanach i mí Dheireadh Fómhair agus gach mí idir Nollaig 2021 agus Márta 2022 chun tograí daoine a phlé agus moltaí a dhéanamh maidir le gníomh nithiúil AE.

Ullmhóidh bord feidhmiúcháin na Comhdhála an tuarascáil deiridh in earrach na bliana 2022. Tá ionadaithe ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún ar an mbord - na hinstitiúidí a chaithfidh na conclúidí a leanúint - chomh maith le breathnóirí ó gheallsealbhóirí uile na Comhdhála. Dréachtófar an tuarascáil i gcomhar iomlán le Iomlánach na Comhdhála agus beidh uirthi a cead a fháil.

Faigh amach níos mionsonraithe conas a oibreoidh an Chomhdháil.

Cén fáth go bhfuil smaointe nua de dhíth ar an Eoraip?

An Pandemic COVID-19 Tá an domhan athraithe cheana féin. Anois tá an Eoraip ag lorg bealaí chun téarnamh ón ngéarchéim agus réitigh inbhuanaithe a fháil ar dhúshláin na todhchaí athrú aeráide, dul chun cinn teicneolaíochtaí digiteacha agus méadaithe iomaíocht dhomhanda.

“Más mian linn a bheith oiriúnach don fheidhm ar feadh na mblianta atá le teacht, beidh sé riachtanach an tAontas Eorpach a athchóiriú agus gan a bheith ina aontas nach n-imoibríonn ach róbheag agus rómhall leis an méid atá ag tarlú ar domhan agus inár sochaithe féin, " arsa Guy Verhofstadt, Comhchathaoirleach na Parlaiminte ar an mbord feidhmiúcháin. “Is í sin an phríomhcheist: conas an tAontas Eorpach a dhéanamh oiriúnach don fheidhm, réidh le gníomhú agus freagairt i saol an lae amárach."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending