Ceangail le linn

coróinvíreas

Caithfidh an geilleagar, an comhshaol agus folláine daoine dul lámh ar láimh san AE iar-COVID

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ag seisiún iomlánach Iúil de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC), bhuail an t-uachtarán, Christa Schweng, agus baill le cainteoirí feiceálacha chun geilleagar na hEorpa amach anseo a phlé tar éis na paindéime.

Is féidir le rath eacnamaíoch, cúram don chomhshaol agus folláine daoine dul as láimh a chéile. Ba í seo an phríomhtheachtaireacht a thug uachtarán EESC, Christa Schweng, ag an díospóireacht ar Geilleagar iar-COVID a oibríonn do chách - I dtreo geilleagair folláine? a tionóladh ag seisiún iomlánach EESC an 7 Iúil 2021.

D'áitigh Schweng gur léir go gcaithfimid monatóireacht agus luach a chur ar ghnéithe níos leithne amach anseo ná na gnéithe a léirítear in OTI sa todhchaí: "Tá gnéithe cosúil lenár sláinte, ár nádúr, ár n-oideachas, ár gcumas a bheith nuálaíoch agus ár bpobail tábhachtach," a dúirt sí.

Aiseolas

Ag tagairt di “smaoineamh an rathúnais a chomhcheangal leis an bhféidearthacht dul chun cinn sóisialta ar scála domhanda”, agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 mar bhunús, dúirt sí: “Tá an t-am tagtha anois don AE oibriú ar straitéis chuimsitheach: an EESC réidh chun tacú leis an machnamh ar na bunsraitheanna do gheilleagar iar-COVID a oibríonn do chách agus a chuimsíonn táscairí nua maidir le feidhmíocht eacnamaíoch agus dul chun cinn sóisialta ar féidir leo pictiúr cuimsitheach a sholáthar de fholláine daoine. "

Beyond OTI: i dtreo geilleagair folláine

Ghlac ceathrar cainteoirí feiceálacha páirt sa díospóireacht iomlánach.

Aiseolas

Tim Jackson, ón Ionad um Thuiscint ar Rathúnas Inbhuanaithe, rinne sé soiléir gurbh é sláinte - agus ní saibhreas - a bhí mar bhunús don rathúnas agus an bunús le smaoineamh ar an gcineál geilleagair a theastaigh uainn tar éis na paindéime. Thug sé le fios go raibh go leor teorainneacha ag OTI agus go raibh sé tábhachtach an “spleáchas ar fhás OTI” a bhriseadh agus tosú ag machnamh ar an gcaoi a bhféadfaí córais leasa a choinneáil i ngeilleagair nach bhfuil an leibhéal fáis a bhfuil súil leo.

Fabrice Murtin, ón Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), a choinnigh an folláine sin per se córas an-chasta a bhí ann agus nach geilleagar folláine amháin a bhí ann ach go leor geilleagair. Chuir sé béim air go raibh sé ríthábhachtach tús a chur le beartais atá dírithe ar dhaoine a mhúnlú agus gur laige sistéamach agus éifeachtúlacht íslithe an neamhionannas sóisialta.

De réir Sandrine Dixson-Declève, ag déanamh ionadaíochta ar Chlub na Róimhe, bhí sé ríthábhachtach díriú ar dhaoine sláintiúla laistigh den Eoraip shláintiúil agus bogadh ó fhás bunaithe ar OTI go leas agus slándáil. D’fhéadfaí na ceachtanna a foghlaimíodh ó phaindéim COVID-19 a úsáid chun tuiscint a fháil ar a raibh riachtanach agus chun athrú a chur i gcrích.

Mar fhocal scoir, James WatsonDúirt Business Europe, gur cumadh OTI ar dtús mar thomhas ar ghníomhaíocht tráchtála ach go raibh sé fós ciallmhar é a úsáid in ainneoin a theorainneacha. Is é an bealach chun tosaigh ná scórchárta níos leithne agus cothrom a chomhlánú le táscairí eile mar tháscairí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil.

Geilleagar dírithe ar dhaoine

Ag cur an urláir le linn na díospóireachta, Séamus BolandChuir uachtarán Ghrúpa Diversity Europe, béim air nach bhféadfaí dul chun cinn sochaíoch agus geilleagar a oibríonn do chách a bhaint amach ach trí aistriú chuig samhail mhalartach forbartha atá fréamhaithe go daingean sna SDGanna agus gurb í an ghéarchéim COVID-19 an deis í a fháil. ceart.

Stefano MalliaDúirt uachtarán Ghrúpa na bhFostóirí, le tosaíochtaí nua mar Bheart Glas an AE, NextGenerationEU, Aistriú Díreach agus neodracht aeráide faoi 2050 go mbeadh tacar iomlán táscairí nua againn le dul i gcomhairle leo. Chun poist ar ardchaighdeán agus fás inbhuanaithe a sholáthar, bhí dhá philéar ag teastáil uainn: bunús tionsclaíoch láidir agus athléimneach d’fhonn fanacht ar thús cadhnaíochta sa teicneolaíocht agus sa nuálaíocht dhomhanda, chomh maith le margaí oscailte agus córas iltaobhach bunaithe ar rialacha a chaomhnaíonn leasanna an AE agus luachanna.

Oliver RöpkeDúirt uachtarán Ghrúpa na nOibrithe, tar éis an tiomantas láidir do spriocanna an cholúin shóisialta ag cruinniú mullaigh Porto, gur cheart don gheilleagar folláine freastal ar dhaoine atá ag obair agus ar a dteaghlaigh freisin, ag cinntiú pá réasúnta, cómhargáil láidir agus láidir. rannpháirtíocht oibrithe chun na haistrithe glasa agus digiteacha a bhainistiú. Dúirt sé gur cheart don téarnamh eacnamaíoch dul lámh ar láimh le folláine shóisialta má bhí sé le bheith inbhuanaithe.

Ar deireadh, Peter Schmidt, uachtarán na Rannóige Talmhaíochta, Forbartha Tuaithe agus Comhshaoil ​​(NAT) agus rapóirtéir do thuairim EESC ar An geilleagar inbhuanaithe a theastaíonn uainn, mar fhocal scoir, ag rá go raibh geilleagar folláine bunaithe ar fhreastal ar dhaoine agus go gcaithfidh an AE an deis a thugann an paindéim a thapú chun machnamh a dhéanamh ar ár laigí agus teacht ar mholtaí.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Laitvis € 1.8 milliún chun tacú le feirmeoirí eallaigh a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Laitvis € 1.8 milliún chun tacú le feirmeoirí atá gníomhach san earnáil pórúcháin eallaigh a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Faomhadh an scéim faoin Státchabhair Creat Sealadach. Faoin scéim, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Tá sé mar aidhm ag an mbeart na ganntanais leachtachta atá os comhair na dtairbhithe a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chuid de na caillteanais a thabhaigh siad mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí ar rialtas na Laitvia a chur i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Chinn an Coimisiún go bhfuil an scéim ag teacht le coinníollacha an Chreata Shealadaigh.

Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 225,000 in aghaidh an tairbhí; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an scéim faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64541 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim na Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores i gcomhthéacs na ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Portaingéile € 500,000 chun tacú tuilleadh leis an earnáil iompair paisinéirí i Réigiún na hAsóir i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Faomhadh an beart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Leanann sé scéim eile sa Phortaingéilis chun tacú leis an earnáil iompair paisinéirí in Azores a d’fhormheas an Coimisiún 4 2021 Meitheamh (SA.63010). Faoin scéim nua, beidh an chabhair i bhfoirm deontas díreach. Beidh an beart oscailte do chomhchuideachtaí iompair paisinéirí de gach méid atá gníomhach sna hAsóir. Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú agus aghaidh a thabhairt ar chaillteanais a tabhaíodh thar 2021 mar gheall ar an ráig coronavirus agus na bearta sriantacha a bhí le cur i bhfeidhm ag an rialtas chun scaipeadh an víris a theorannú.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Portaingéile ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair (i) thar € 1.8 milliún in aghaidh na cuideachta; agus (ii) deonófar é tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.64599 sa cabhair stáit clárú ar Choimisiúin láithreán gréasáin an chomórtais aon uair amháin go bhfuil aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Údaraíonn an Coimisiún scéim chúnaimh na Fraince de € 3 billiún chun tacú, trí iasachtaí agus infheistíochtaí cothromais, le cuideachtaí a dtéann an paindéim coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Tá pleananna na Fraince glanta ag an gCoimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, chun ciste € 3 billiún a bhunú a infheisteoidh trí ionstraimí fiachais agus ionstraimí cothromais agus hibrideacha i gcuideachtaí a mbeidh tionchar ag an bpaindéim orthu. Údaraíodh an beart faoin gCreat Cúnaimh Stáit Sealadach. Cuirfear an scéim i bhfeidhm trí chiste, dar teideal 'Ciste Idirthréimhseach do Ghnólachtaí a ndéanann Pandemic COVID-19 difear dóibh, le buiséad de € 3bn.

Faoin scéim seo, beidh an tacaíocht i bhfoirm (i) iasachtaí fo-ordaithe nó iasachtaí rannpháirteacha; agus (ii) bearta athchaipitlithe, go háirithe ionstraimí caipitil hibrideacha agus scaireanna roghnaithe gan vótáil. Tá an beart oscailte do chuideachtaí a bunaíodh sa Fhrainc agus atá i láthair i ngach earnáil (seachas an earnáil airgeadais), a bhí inmharthana roimh an bpaindéim coronavirus agus a léirigh inmharthanacht fadtéarmach a samhla eacnamaíochta. Meastar go mbainfidh idir 50 agus 100 cuideachta leas as an scéim seo. Mheas an Coimisiún gur chomhlíon na bearta na coinníollacha a leagtar amach sa chreat sealadach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar na Fraince a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha a leagtar amach sa mhaoirseacht shealadach. Ar an mbonn seo, d’údaraigh an Coimisiún na scéimeanna seo faoi rialacha státchabhrach an AE.

Aiseolas

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager (phictiúr), dúirt an beartas iomaíochta: “Ligfidh an scéim athchaipitlithe € 3bn seo don Fhrainc tacú le cuideachtaí a bhfuil tionchar ag an bpaindéim coronavirus orthu trína maoiniú rochtana a éascú sna hamanna deacra seo. Leanaimid orainn ag obair go dlúth leis na ballstáit chun réitigh phraiticiúla a fháil chun tionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus a mhaolú agus meas againn ar rialacháin an AE. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending