Ceangail le linn

Polaitíocht

Tugann AON freagra ar chruinniú mullaigh an G7 i gCorn na Breataine

ROINN:

foilsithe

on

Inniu, tá cruinniú mullaigh an G7 i gCuan Carbis ag teacht chun deiridh. Cé go raibh ardacmhainneacht ag an gcruinniú mullaigh, níor seachadadh é seo, ag cur cumas an domhain an paindéim a throid i mbaol.

Edwin Ikhuoria, stiúrthóir feidhmiúcháin don Afraic ag an bhFeachtas ONE, a dúirt: “Tháinig ceannairí chuig an gcruinniú mullaigh seo agus géarchéim dhomhanda ag teacht timpeall orainn. Cé go bhfuil roinnt dul chun cinn déanta, is í an fhírinne chrua ná go bhfágann siad Corn na Breataine tar éis dóibh an gníomh dáiríre a dhéanamh chun deireadh a chur leis an bpaindéim agus chun an téarnamh domhanda a thosú. Le linn an chruinnithe mullaigh chuala muid focail láidre ó na ceannairí ach gan an infheistíocht nua chun a gcuid uaillmhianta a chur i gcrích. 

“Rud ríthábhachtach, mar gheall ar an mainneachtain vacsaíní tarrthála a fháil ar an bpláinéad iomlán chomh tapa agus is féidir, níorbh é seo an nóiméad stairiúil a raibh súil ag daoine ar fud an domhain leis agus ní fhágann sé mórán níos gaire dúinn deireadh a chur leis an bpaindéim. Mar thoradh air sin fágtar na billiúin daoine, go háirithe iad siúd atá ina gcónaí sna tíortha is leochailí, nochtaithe go contúirteach agus fós ag fanacht le fíorphlean chun an domhan a threorú as an ngéarchéim seo. "

Aiseolas

Emily Wigens, Stiúrthóir AE ag an bhFeachtas ONE, ar lean: “Tá an domhan ag dul i dtreo éagsúlacht chontúirteach. Níl ach 0.4% dá ndaonraí vacsaínithe ag tíortha ar ioncam íseal agus tá an Afraic ag titim síos an tríú tonn, agus luasann tíortha saibhre i dtreo díolúine tréada. An níos faide a thógfaidh sé orainn rochtain dhomhanda a fháil ar vacsaíní, is mó a fhulaingeoidh an geilleagar domhanda agus is mó a chuirfimid i mbaol malairtí nua a dhealraíonn a bhaineann an bonn den dul chun cinn go dtí seo.

Taispeánann ár ríomhanna go bhféadfadh Foireann na hEorpa dáileoga 690m a roinnt i mbliana, agus gach saoránach lena n-áirítear leanaí a vacsaíniú. Caithfidh an AE gníomhú sula mbeidh sé rómhall. Níl 100 milliún dáileog faoi dheireadh na bliana in aice leis an scála agus an luas ag a gcaithfimid tíortha saibhre bogadh ag an bpointe seo sa ghéarchéim. Táimid ag súil go dtacóidh ceannairí le glao an Uachtaráin Macron go mbeidh an Eoraip chomh uaillmhianach ar a laghad leis na SA maidir le comhroinnt dáileoga. "

Is gluaiseacht dhomhanda é AON atá i mbun feachtais chun deireadh a chur le fíorbhochtaineacht agus galar coiscthe faoi 2030 ionas go mbeidh saol dínite agus deise ag gach duine, i ngach áit.

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún bearta Gearmánacha ar fiú breis agus € 2.5 billiún iad chun tacú le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, dhá scéim Ghearmánacha a thacaíonn leis an earnáil lasta iarnróid agus leis an earnáil paisinéirí iarnróid fad-achair i gcomhthéacs na ráige coronavirus.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Cuideoidh na bearta a ceadaíodh inniu le hoibreoirí lasta iarnróid agus paisinéirí sa Ghearmáin an staid dheacair ba chúis leis an ráig coronavirus. Cuideoidh na bearta le hiomaíochas iarnróid a choinneáil i gcomparáid le modhanna eile iompair, ar aon dul le cuspóirí Bheart Glas na hEorpa. Leanaimid orainn ag obair leis na ballstáit go léir chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Cinnteoidh an dá scéim tacaíocht mhéadaithe ón bpobal chun aistriú tráchta lasta agus paisinéirí a spreagadh ó bhóthar go hiarnród.

Aiseolas

Beidh tacaíocht faoi na scéimeanna i bhfoirm laghdú ar na muirir a íocann cuideachtaí iarnróid chun rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid sna hearnálacha lasta iarnróid agus paisinéirí iarnróid fadraoin. Ar an gcaoi sin cuideoidh na bearta le cailliúint scaireanna margaidh iompair iarnróid vis-à-vis modhanna iompair iomaíocha.   

Déanfaidh an chéad bheart, a bhfuil buiséad measta de € 2.1 billiún aige, faoiseamh a thabhairt d’oibreoirí paisinéirí iarnróid fadraoin de thart ar 98% de na muirir bhonneagair a íocadh le linn na tréimhse ón 1 Márta 2020 go dtí an 31 Bealtaine 2022.

Leasaíonn an dara beart an scéim chúnaimh atá ann cheana de 2018 ag tacú le hoibreoirí lasta iarnróid sa Ghearmáin. Le buiséad measta de € 410 milliún, méadaíonn an leasú an tacaíocht thart ar 98% de na muirir bhonneagair a d’íoc oibreoirí lasta iarnróid le linn na tréimhse ón 1 Márta 2020 go 31 Bealtaine 2021. Leanann an beart a méadú buiséid den chineál céanna don tréimhse ón 1 Meitheamh go dtí an 31 Nollaig 2021, a d’fhormheas an Coimisiún i mí na Bealtaine seo caite.  

Fuair ​​an Coimisiún amach go bhfuil na bearta tairbheach don chomhshaol agus don tsoghluaisteacht toisc go dtacaíonn siad le hiompar iarnróid, atá níos lú truaillithe ná iompar de bhóthar, agus ag laghdú plódú bóthair freisin. Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil na bearta comhréireach agus riachtanach chun an cuspóir a shaothraítear a bhaint amach, eadhon tacú leis an aistriú módúil ó bhóthar go hiarnród ach gan saobhadh iomaíochta míchuí a dhéanamh dá bharr.

Faoi dheireadh, tá laghdú na dtáillí bonneagair ar aon dul le Rialachán (AE) 2020 / 1429. Ligeann agus spreagann an Rialachán seo do bhallstáit údarú go sealadach laghdú, tarscaoileadh nó iarchur muirir as rochtain a fháil ar bhonneagar iarnróid faoi bhun chostais dhíreacha.

Mar thoradh air sin, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go gcomhlíonann na bearta rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe an 2008 Treoirlínte an Choimisiúin maidir le Státchabhair do ghnóthais iarnróid (“Na Treoirlínte Iarnróid”).

cúlra

Soiléiríonn na Treoirlínte Iarnróid na rialacha atá leagtha amach i gconarthaí AE maidir le maoiniú poiblí cuideachtaí iarnróid agus soláthraíonn siad treoir maidir le comhoiriúnacht an chúnaimh Stáit do chuideachtaí iarnróid le conarthaí an AE.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.63635 sa clár cásanna státchabhrach ar Choimisiúin comórtas gréasáin uair amháin aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Foilseacháin nua chinntí státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil atá liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Coronavirus: Tacaíonn an AE le ballstáit le soláthairtí riachtanacha a iompar

foilsithe

on

Leanann an Coimisiún ag soláthar tuilleadh tacaíochta airgeadais do shé bhallstát tríd an bPacáiste Soghluaisteachta den Ionstraim Tacaíochta Éigeandála dar luach níos mó ná € 14 milliún, chun trealamh a bhaineann le vacsaíniú COVID-19 agus teiripic COVID-19 a iompar. Tagann sé seo ar bharr an € 150m curtha ar fáil cheana féin chun earraí míochaine riachtanacha a iompar ón bhliain seo caite.

I measc na lastais a mhaoiníonn an Pacáiste Soghluaisteachta tá iompar drugaí dianchúraim go dtí an Bheilg, agus steallairí agus snáthaidí chun na hIodáile. Is iad na faighteoirí eile de mhaoiniú AE ná an Ostair, an tSeicis, an Rómáin agus an tSlóivéin. San iomlán, maoiníodh níos mó ná 1,000 eitilt agus 500 seachadadh.

Dúirt an Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič: “Lean an AE ag tacú le slabhraí soláthair agus seachadtaí trealaimh leighis. Ó thús na paindéime, tá an Ionstraim Tacaíochta Éigeandála cruthaithe mar uirlis luachmhar inár gcomh-chomhrac i gcoinne COVID-19. Tríd an bpacáiste is déanaí seo, rinneamar iompar soláthairtí riachtanacha a mhaoiniú, chun beatha othair a shábháil agus feachtais náisiúnta vacsaínithe a threisiú. "

Aiseolas

cúlra

Tá an Ionstraim Tacaíochta Éigeandála (ESI) mar chuid de raon níos leithne ionstraimí a sholáthraíonn cúnamh ón AE, mar shampla Meicníocht um Chosaint Shibhialta an AE, lena n-áirítear ResEU; na Comh-Nósanna Imeachta Soláthair agus an Tionscnamh Infheistíochta Freagartha Coronavirus, agus comhlánaíonn sé iarrachtaí náisiúnta na mballstát freisin.

Cuireann ESI ar chumas an Aontais Eorpaigh tacú lena bhallstáit nuair a shroicheann géarchéim scála agus tionchar eisceachtúil, agus iarmhairtí leathana aici ar shaol na saoránach. In Aibreán 2020, cuireadh ESI i ngníomh chun cabhrú le tíortha an AE aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim coronavirus. Leanann ESI ag soláthar cúnamh bunúsach.  

Idir Aibreán agus Meán Fómhair 2020, sa chéad ghlaoch ar mhaoiniú iompar lasta, chuir ESI € 150 milliún ar fáil do 18 mballstát agus don RA chun earraí míochaine riachtanacha a iompar. Thacaigh an maoiniú seo le níos mó ná 1000 eitilt agus 500 seachadadh de bhóthar agus ar muir, ina raibh trealamh cosanta pearsanta, cógais agus trealamh míochaine a shábhálann beatha. Faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2021, bronnadh € 1.15 milliún san iomlán chun 293 pearsanra míochaine agus 35 othar a iompar.

Tuilleadh eolais

Ionstraim Tacaíochta Éigeandála

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

Glacann an Coimisiún treoir nua maidir le conas tionscadail bhonneagair sa todhchaí a chosaint ar athrú aeráide

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoir theicniúil nua maidir le cosaint aeráide ar thionscadail bhonneagair don tréimhse 2021-2027. Ligfidh na treoirlínte seo breithnithe aeráide a chomhtháthú in infheistíochtaí sa todhchaí agus i bhforbairt tionscadal bonneagair, cibé acu foirgnimh, bonneagar líonra nó sraith córas agus sócmhainní tógtha iad. Ar an mbealach seo, beidh infheisteoirí institiúideacha agus príobháideacha Eorpacha in ann cinntí eolasacha a dhéanamh ar thionscadail a mheastar a bheith comhoiriúnach le Comhaontú Pháras agus le cuspóirí aeráide an AE.

Cuideoidh na treoirlínte arna nglacadh leis an AE Beart Glas na hEorpa a chur i bhfeidhm, treoracha dhlí aeráide na hEorpa a chur i bhfeidhm agus cur le caiteachas níos glaise an AE. Tá siad mar chuid den pheirspictíocht de laghdú glan ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de -55% faoi 2030 agus neodracht aeráide faoi 2050; tá meas acu ar phrionsabail 'príomhacht éifeachtúlachta fuinnimh' agus 'gan dochar suntasach a dhéanamh'; agus comhlíonann siad na ceanglais atá leagtha amach sa reachtaíocht maidir le roinnt cistí AE mar InvestEU, an tSaoráid um Cheangal na hEorpa (CEF), Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF), an Ciste Comhtháthaithe (CF) agus an Ciste Just Transition (FTJ).

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending