Ceangail le linn

EU

‘Ní rún ar bith é go bhfuil rudaí casta le ceithre bliana anuas’ Borrell

foilsithe

on

I ndíospóireacht (11 Samhain) i bParlaimint na hEorpa ar thoghcháin na SA le déanaí, rinne Ardionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha, Josep Borrell, comhghairdeas leis an Uachtarán togha Joe Biden agus leis an Leas-Uachtarán-togha Kamala Harris as a mbua stairiúil.

Mhol Borrell an rannpháirtíocht is mó i stair toghcháin na Stát Aontaithe, ag rá gur léirigh sé go soiléir go raibh saoránaigh Mheiriceá ar an eolas go mór faoi thábhacht an toghcháin seo.

Atosaigh caidreamh AE / SAM

Dúirt Borrell go bhféachfaidh an AE anois ar dheiseanna chun a chomhpháirtíocht straitéiseach leis na Stáit Aontaithe a chur chun cinn, tiomantas a rinne Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen ina aitheasc ‘Stát an AE’ chuig Parlaimint na hEorpa i Meán Fómhair. 

Níor cheilt ar an Ardionadaí go raibh brú níos mó ar chaidreamh an AE / na SA faoi riarachán Trump, “Ní rún ar bith é ach go bhfuil rudaí casta inár gcaidreamh le ceithre bliana anuas. Táim ag tnúth le filleadh ar idirphlé macánta. "

Ba dhíol sásaimh do Borrell tiomantas soiléir an Uachtaráin-thofa Biden chun aontacht agus meas ar noirm agus institiúidí daonlathacha a athbhunú agus oibriú le comhghuaillithe bunaithe ar chomhpháirtíocht. Agus é ag aithint gur gá don AE oibriú i gcomhar leis na Stáit Aontaithe i go leor creataí - creataí cosanta agus eile - dúirt sé go gcaithfeadh an AE a neamhspleáchas straitéiseach a threisiú le bheith ina chomhpháirtí níos láidre. 

“Ní gá dom a mhíniú go raibh caidreamh déthaobhach an-suntasach againn ar fud an domhain [leis na Stáit Aontaithe],” a dúirt Borrell, ag cur leis “Tá stair choiteann againn, luachanna comhroinnte agus cloímid le prionsabail dhaonlathacha. Léiríonn an chomhpháirtíocht seo an chaoi a rachaimid thar gach réimse eacnamaíoch, agus comhoibriú leathan mar bhonn agus mar thaca leis. " 

Thug an tArdionadaí breac-chuntas ar liosta fada de chomhspriocanna straitéiseacha: an comhar sna fóraim iltaobhacha a athbheochan, go háirithe sna Náisiúin Aontaithe; leanúint ar aghaidh ag obair chun meas iomlán ar chearta an duine a chur chun cinn; aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí san Eagraíocht Trádála Domhanda, go háirithe an mheicníocht chun díospóidí a réiteach; comhoibriú chun troid in aghaidh COVID-19, lena n-áirítear obair na hEagraíochta Domhanda Sláinte agus cumas an chórais sláinte dhomhanda a neartú, ag tosú le hullmhacht agus le freagairt d’éigeandálaí; gníomhaíocht uaillmhianach aeráide domhanda a luathú agus infheistíocht a dhéanamh chun leas a bhaint as an gclaochlú teicneolaíochta; chun breathnú ar an tSín, an Iaráin agus ár gComharsanacht. 

Chuir sé nóta le rabhadh go raibh sé réidh chun teagmháil a dhéanamh leis na haisteoirí nua, ach dúirt sé go raibh trasdul fada amach romhainn, “tá súil againn nach trasdul mór a bheidh ann.”

ailse

EAPM: Cluaisíní a choinneáil ar ailse scamhóg agus straitéis pharma an Choimisiúin

foilsithe

on

Lá maith, agus fáilte, comhghleacaithe sláinte, chuig an gcéad nuashonrú na seachtaine de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM). Tá níos mó nuachta againn ar bhord cruinn EAPM atá le teacht ar ailse scamhóg, chomh maith leis na gnáth-nuashonruithe uile ar chúram sláinte, scríobhann an Comhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Denis Horgan.

Scagadh ailse scamhóg agus Plean Eorpach Ailse Beating

Sea, tá a fhios againn go léir gurb é an bealach is fearr le fada chun líon na n-othar ailse scamhóg a laghdú ná daoine a chaitheann tobac a stopadh. Cé nach gcaitheann tobac gach duine atá ag fulaingt, nó a bhí riamh. Tá grúpaí ardriosca ann, ar ndóigh, agus tá diagnóis luath ríthábhachtach. Faoi láthair, níl ach rátaí marthanais cúig bliana ag 13% san Eoraip agus 16% os a chionn i Meiriceá. Pléifear é seo inár n-imeacht atá le teacht an 10 Nollaig. 

Is é an ailse is coitianta a fhaightear i measc na bhfear agus tá “ardú buartha” á léiriú ag ailse scamhóg i measc na mban de réir na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Is daoine a chaitheann tobac go rialta thart ar aon billiún duine ar an phláinéid. Agus léiríonn figiúirí go mbíonn ailse scamhóg ina chúis le beagnach 1.6 milliún bás gach bliain ar fud an domhain, arb ionann é agus beagnach an cúigiú cuid de na básanna ailse go léir. 

An Cumann Riospráide Eorpach agus Cumann Eorpach na Raideolaíochta (a thacaíonn leis an ócáid ​​freisin, mar atá Comhghuaillíocht Othar Ailse na hEorpa - ECPC), mhol na cumainn scagadh le haghaidh ailse scamhóg faoi na cúinsí seo a leanas: “Go cuimsitheach, cinnte go bhfuil cáilíocht ann cláir fhadtréimhseacha laistigh de thriail chliniciúil nó i ngnáthchleachtas cliniciúil ag ionaid liachta ildisciplíneacha deimhnithe. "

NELSON agus bua?

Léirigh staidéar NELSON ar scagadh tomagrafaíochta ríofa (CT) ar ailse scamhóg go laghdaíonn scagthástáil den sórt sin básanna ailse scamhóg ag 26% i bhfir asymptomatic ardriosca.  Léirigh na torthaí freisin go bhféadfadh na torthaí a bheith níos fearr i measc na mban le scagadh.

Ionas go mbeidh an scagadh éifeachtach ó thaobh costais, caithfear é a chur i bhfeidhm ar an daonra atá i mbaol. Maidir le hailse scamhóg, níl sé seo bunaithe go simplí ar aois agus gnéas, mar atá sé i bhformhór na scagthástála ailse chíche nó colon. Caithfidh an Eoraip gach príomhghrúpa a bheith páirteach i bhforbairt moltaí agus treoirlínte maidir le cur chun feidhme, arna n-oiriúnú de réir thírdhreach cúram sláinte tíortha aonair. 

Léirigh ballstáit éagsúla toilteanas cheana féin dul ar aghaidh i scagthástáil ailse scamhóg, agus glacfaidh ionadaithe ó roinnt tíortha páirt san imeacht.

Tuigeann an Chomhghuaillíocht agus a geallsealbhóirí gurb é atá riachtanach san Eoraip, i measc eilimintí eile: monatóireacht leanúnach ar scagadh, le tuairiscí rialta; comhsheasmhacht cinnte agus cáilíocht fheabhsaithe na sonraí a luaitear sna tuarascálacha scagtha; ba cheart caighdeáin tagartha do tháscairí cáilíochta agus próisis a fhorbairt agus a ghlacadh. 

Pléifear gach a bhfuil thuas ag an ócáid ​​scagtha ailse scamhóg, agus táthar ag súil go dtiocfaidh plean comhordaithe chun cinn, a dhéanfaidh a bhealach chuig lucht déanta beartas an Choimisiúin agus na Parlaiminte agus ceannairí chórais sláinte na mballstát.

Féadfaidh tú clár oibre na comhdhála an 10 Nollaig a sheiceáil anseo, agus cláraigh anseo.

Straitéis Pharma an AE ar na spéire 

Is iad inacmhainneacht, infhaighteacht agus inbhuanaitheacht príomhphointí fócais straitéis cógaisíochta nua an AE, atá le foilsiú amárach (25 Samhain). Ag teacht i ndiaidh na paindéime COVID-19, tá sé mar aidhm ag straitéis chógaisíochta an AE “earnáil cúraim sláinte na hEorpa” a chosaint sa todhchaí. Tá an straitéis nua, atá le nochtadh Dé Céadaoin, deartha chun rochtain othar ar chógais shábháilte agus inacmhainne a fheabhsú agus a luathú agus tacú le nuálaíocht i dtionscal cógaisíochta an AE freisin. 

Chuir an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides síos ar an straitéis roimhe seo mar “bhunchloch” an bheartais sláinte sna cúig bliana amach romhainn. Meastar gur príomhcholún í d’fhís an Choimisiúin chun aontas sláinte níos láidre a thógáil, mar a leag an tUachtarán von der Leyen amach ina óráid faoi Staid an Aontais 2020. Cuirfidh sé bonn eolais faoin gClár EU4Health nua-bheartaithe agus ailíneoidh sé le clár Horizon Europe le haghaidh taighde agus nuálaíochta, chomh maith le rannchuidiú le plean Ailse Beating na hEorpa. 

Agus nocht an Coimisiún Eorpach na chéad bhunchlocha de phacáiste sláinte níos leithne atá dírithe ar raon na n-uirlisí ullmhachta a mhéadú chun freagairt do bhagairtí sláinte trasteorann amach anseo. Cur chuige atá dírithe ar othair Cuireann an chéad chuid den straitéis béim ar “gur cheart tosaíochtaí taighde a chur ar chomhréim le riachtanais na n-othar agus na gcóras sláinte.” 

Dá bhrí sin, ba cheart córas iomlán dreasachtaí cógaisíochta an AE a atreorú chun nuálaíocht a spreagadh i réimsí a bhfuil riachtanais mhíochaine gan chomhlíonadh, mar shampla galair néar-athghiniúna agus neamhchoitianta chomh maith le hailse péidiatraice. Sampla de riachtanais mhíochaine gan chomhlíonadh a luaitear sa doiciméad ná friotaíocht frithmhiocróbach (AMR), a laghdaíonn cumas dochtúra galair thógálacha a chóireáil agus gnáth-mháinliacht a dhéanamh. Faoi 2022, déanfaidh an Coimisiún iniúchadh ar chineálacha nua dreasachtaí le haghaidh frithmhiocróbach nuálach, chomh maith le bearta chun úsáid cógais frithmhiocróbach a shrianadh agus a bharrfheabhsú.

COVID 'mabs'

Tá Údarás um Úsáid Éigeandála (EUA) díreach eisithe ag gníomhaireacht rialála drugaí na SA, FDA (Riarachán Bia agus Drugaí) chun cóireáil a dhéanamh ar COVID-19 déine go measartha in othair aosacha agus péidiatraiceacha nach raibh siad san ospidéal. Tá an teiripe, atá fós á imscrúdú, bunaithe ar antasubstaintí monoclónacha agus tugtar bamlanivimab uirthi. Is antashubstaint monoclonal (mab) é an gníomhaire teiripeach seo, a d’fhorbair an chuideachta chógaisíochta Eli Lilly, cosúil leis na cinn a bhí mar chuid de mhanglaim na ndrugaí do COVID-19 a tugadh do Donald Trump. 

Ag tosú Aontas Sláinte an AE

Tá an Coimisiún Eorpach ag cur tús leis an Aontas Sláinte Eorpach nua a thógáil chun cabhrú le creat slándála sláinte an AE a neartú, agus chun ullmhacht géarchéime agus ról freagartha príomhghníomhaireachtaí an AE a threisiú. D’fhógair Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen, cruthú an Aontais Sláinte Eorpaigh ina aitheasc faoi Staid an Aontais. Tá an Coimisiún ag cur sraith moltaí chun cinn chun creat sláinte na hEorpa a threisiú toisc go bhfuil gá le níos mó comhordúcháin ar leibhéal an AE d’fhonn an troid i gcoinne éigeandálaí paindéime COVID-19 agus éigeandálaí sláinte sa todhchaí a mhéadú. 

Sláinte shaoránaigh na hEorpa a chosaint

Díríonn na tograí ar an gcreat dlíthiúil atá ann cheana a athchóiriú le haghaidh bagairtí trasteorann tromchúiseacha ar shláinte, chomh maith le hullmhacht géarchéime agus ról freagartha príomhghníomhaireachtaí an AE mar an Lárionad Eorpach um Chosc agus Rialú Galar (ECDC) agus an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach a threisiú. (EMA). Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen: “Is é an aidhm atá againn sláinte shaoránaigh uile na hEorpa a chosaint. 

Chuir an paindéim coronavirus béim ar an ngá le níos mó comhordúcháin san AE, córais sláinte níos athléimní, agus ullmhúchán níos fearr do ghéarchéimeanna sa todhchaí. Táimid ag athrú an chaoi a dtugann muid aghaidh ar bhagairtí sláinte trasteorann. Inniu, tosaímid ar Aontas Sláinte Eorpach a thógáil, chun saoránaigh a bhfuil cúram ardchaighdeáin acu a chosaint i ngéarchéim agus chun an tAontas agus a bhallstáit a threalmhú chun éigeandálaí sláinte a théann i bhfeidhm ar an Eoraip ar fad a chosc agus a bhainistiú. " 

Molann Von der Leyen go dtógfaí de réir a chéile glas-ghlasanna coronavirus

Ba cheart do rialtais na hEorpa glasanna glasa coronavirus agus srianta sóisialta eile a ardú de réir a chéile chun an tríú tonn d’ionfhabhtuithe a chosc, de réir Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen. Tá an Eoraip ag dul i ngleic leis an dara borradh in ionfhabhtuithe Covid-19 ó Mheán Fómhair agus mar thoradh air sin tugadh isteach glasanna glasa i dtíortha áirithe agus cuireadh srian iomlán ar shrianta ar fud an réigiúin. 

In ainneoin moilliú i gcásanna i roinnt tíortha le cúpla lá anuas, tá na huimhreacha fós ard agus níl comharthaí soiléire suaitheanta á thaispeáint acu fós. Idir an dá linn, tá Eorpaigh ag smaoineamh an mbeidh siad in ann bailiú lena dteaghlaigh thar thréimhse na saoire.

Dóchas vacsaín

Cuireadh áthas forleathan ar an nuacht go bhfuil an vacsaín AstraZeneca / Oxford éifeachtach agus go bhféadfadh éifeachtúlacht suas le 90% a bheith aici Dé Luain (23 Samhain). “Táimid ag súil go bhforbróidh vacsaíní COVID-19 go margadh suntasach de réir mar a gheobhaidh táirgí nua cead agus go dtosóidh siad ag freastal ar an éileamh ard ar chosaint ón ngalar,” de réir anailíse gairid a rinne Fitch Solutions. Tugann sé dá aire, agus níos mó táirgí ag súil go rithfidh siad rianta rialála, “cuideoidh na táirgí seo le vacsaíní COVID-19 a fhorbairt ina ndeiseanna tráchtála ilbhilliún dollar”. 

"Meastar go n-ardóidh praghsanna sa ghearrthéarma de réir mar a fhéachann tíortha le rochtain a fháil i bhfianaise thorthaí dearfacha trialach Chéim 3, ach san fhadtéarma táthar ag súil go dtitfidh siad siar de réir mar a thiocfaidh táirgí nua isteach sa mhargadh, ”a dúirt an faisnéisiú. “Is gearr go mbeidh cuideachtaí in ann leas a bhaint as rath i dtrialacha Chéim III trí phraghsanna arda a ordú do vacsaíní,” a deir an anailís.

Seisiún iomlánach breise idir an Nollaig agus Oíche Chinn Bhliana

Tá Parlaimint na hEorpa ag ullmhú do sheisiún iomlánach breise idir an Nollaig agus Oíche Chinn Bhliana chun a toiliú a thabhairt do bheart trádála iar-Brexit a d’fhéadfadh a bheith ann leis an RA, de réir roinnt oifigeach agus taidhleoirí AE. Is dóigh go mbeidh sé ar siúl an 28 Nollaig, chun deis a thabhairt do rialtais an AE an guth deireanach a rá, mar a bhí tuartha ag nósanna imeachta an bhloc, roimh dheireadh idirthréimhse Brexit na RA an 31 Nollaig.

Cuireadh iallach ar ospidéil phríobháideacha sa Ghréig othair COVID-19 a thógáil

Ghlac rialtas na Gréige dhá ospidéal phríobháideacha i Thessaloniki an 19 Samhain inar tarchuireadh an víreas corónach go forleathan. Thángthas ar an gcinneadh tar éis gur theip ar na clinicí príobháideacha 200 leaba a sholáthar go deonach d’othair COVID-19 in ainneoin achomhairc ón Aireacht Sláinte. Bhí ospidéil phoiblí i Thessaloniki agus in áiteanna eile i dtuaisceart na Gréige ag streachailt chun dul i ngleic le sní isteach na n-othar coronavirus, ag cur leapacha ó bhardaí eile agus ag cur pubaill aonrúcháin ar bun tar éis dóibh a gcumas oifigiúil a bhaint amach. .

Agus is é sin gach rud ó EAPM go dtí seo, bí ag faire i rith na seachtaine le haghaidh nuashonruithe breise ar gach saincheist a bhaineann le sláinte, bí slán, agus cuimhnigh ar chlár oibre bhoird bhabhta ailse scamhóg EAPM an 10 Nollaig a sheiceáil anseo, agus cláraigh anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tosaíonn triail iar-uachtarán na Fraince Nicolas Sarkozy

foilsithe

on

Tá imscrúdú á dhéanamh ar Nicolas Sarkozy le blianta Tugadh an t-uachtarán "bling-bling" air mar leas a chonaic go leor sa Fhrainc mar a chuid cách mór - ach anois Nicolas Sarkozy (sa phictiúr) os comhair réaltacht lom seomra cúirte gan anam. Chuaigh sé ar a thriail cúisithe as éilliú agus tionchar-peddling, as líomhain go ndearna sé iarracht giúistís a bhreabadh mar chúiteamh ar fhaisnéis faoi imscrúdú ar airgeadas a pháirtí.

Is é Sarkozy an chéad iar-uachtarán sa Fhrainc nua-aimseartha a bhí le feiceáil sa duga. Bhí sé i gceannas ar an bhFrainc ó 2007 go 2012. Bhí a chéad láithriú cúirte gairid, áfach. Cuireadh an seisiún ar fionraí tar éis 30 nóiméad - go dtí Déardaoin - toisc go gcaithfear scrúdú leighis a dhéanamh ar phríomhfhigiúr sa chás, an t-iar-bhreitheamh sinsearach Gilbert Azibert. Tá sé 73 agus ní raibh sé le feiceáil sa duga lena chomhchúisitheoir - Sarkozy, 65, agus iar-dhlíodóir an iar-uachtarán Thierry Herzog. Tá comhartha ceiste ann faoi na himeachtaí cúirte mar gheall ar an gcur isteach ginearálta coronavirus. Tá an triail ar siúl go dtí an 10 Nollaig.

Má fhaightear ciontach é, d’fhéadfadh pianbhreith príosúin 10 mbliana agus fíneáil € 1m (£ 889,000) a bheith ar Sarkozy. Tugadh pianbhreith príosúin ar fionraí dhá bhliain d’iar-uachtarán na heite deise eile, Jacques Chirac, in 2011 as cistí poiblí a atreorú agus chun mí-úsáid a bhaint as muinín an phobail. Chuaigh na cionta siar go dtí a thréimhse mar mhéara Pháras. Ach níor tháinig sé i láthair sa chúirt, mar gheall ar dhrochshláinte. Shéan sé éagóir. Tá giúistísí na Fraince tar éis blianta a chaitheamh ag fiosrú líomhaintí faoi éilliú ag dul siar ar fheachtais toghcháin Sarkozy agus a thréimhse in oifig.

Tá an cás seo nasctha le himscrúdú le fada an lá ar amhras go n-úsáideann polaiteoir na heite deise síntiúis rúnda chun a fheachtas uachtaránachta 2007 a mhaoiniú. Líomhnaíonn an t-ionchúiseamh gur fhéach Sarkozy agus an dlíodóir Thierry Herzog le breab a thabhairt do Gilbert Azibert le post mór le rá i Monacó mar chúiteamh ar fhaisnéis faoin imscrúdú sin.

Tugtar an “cás sreangaithe” air sa Fhrainc, toisc gur tapaíodh glaonna teileafóin idir Sarkozy agus Herzog in 2013-2014, inar bhain Sarkozy úsáid as an ailias “Paul Bismuth” agus phléigh siad an Breitheamh Azibert. Tuairiscíonn meáin na Fraince gur chuala Sarkozy ag rá le Herzog "Gheobhaidh mé ardú céime dó, cabhróidh mé leis."

Séanann Sarkozy aon éagóir - agus cuireann sé in iúl nach bhfuair an Breitheamh Azibert seasamh Mhonacó. "Ní bhfuair Gilbert Azibert aon rud, ní dhearna mé aon chur chuige [thar a cheann] agus dhiúltaigh an Chúirt Cassation dom," a dúirt Sarkozy in 2014, ag tagairt dá chath chun a ainm a ghlanadh. I mí Dheireadh Fómhair 2013 scaoil giúistís é óna n-imscrúdú ar éilimh gur ghlac sé le híocaíochtaí aindleathacha ó ban-oidhre ​​L’Oreal Liliane Bettencourt as a fheachtas uachtaránachta i 2007.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

Athdhearbhaíonn an AE tacaíocht don Afganastáin ag Comhdháil 2020 sa Ghinéiv

foilsithe

on

D'athdhearbhaigh an tAontas Eorpach inniu (24 Samhain) a dhlúthpháirtíocht agus a chomhpháirtíocht le muintir na hAfganastáine le fada an lá, ag gealladh tacaíocht de € 1.2 billiún thar an tréimhse 2021–2025 i gcúnamh fadtéarmach agus éigeandála ag Comhdháil 2020 na hAfganastáine 'Peace, Rathúnas agus Féin-mhuinín '.

Ardionadaí an AE do Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála / Leas-Uachtarán Josep Borrell, ag labhairt ag an seisiún oscailte Dúirt an chomhdháil: “Le caibidlíocht síochána laistigh den Afganastáin tosaithe, ach foréigean uafásach fós ag fulaingt go mór do mhuintir na hAfganastáine, tá an Afganastáin ag crosbhóthar. Is féidir le muintir na hAfganastáine brath ar thacaíocht an Aontais Eorpaigh do thodhchaí rathúil agus síochánta dá dtír, ach tá ár dtacaíocht ag brath ar an daonlathas, cearta an duine agus an dul chun cinn sóisialta a chosaint. "

An Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen, a d’fhógair sé gealltanas an AE ag an gcomhdháil agus ghlac siad páirt i taobh-eachtra ar fhrith-éilliú, a dúirt: “Léiríonn gealltanas € 1.2 billiún do na ceithre bliana amach romhainn ár dtiomantas do mhuintir na hAfganastáine. Tacóidh ár gcúnamh le clár oibre údaráis na hAfganastáine maidir le forbairt dhaonlathach, inbhuanaithe agus nuachóiriú, ag cabhrú le daoine a thógáil amach as an mbochtaineacht, rialachas a fheabhsú, éilliú a laghdú agus saol laethúil mhuintir na hAfganastáine a fheabhsú. "

An Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič, a chomhóstáil a taobh-imeacht ar thógáil síochána inbhuanaithe, chomh maith le cruinniú ardleibhéil ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta agus ar chosaint sibhialtach san Afganastáin roimh an gcomhdháil, dúirt: “Táimid ag treisiú ár gcabhair dhaonnúil chun cabhrú leo siúd is mó atá i ngátar. Cé nár cheart go mbeadh sé ina ionstraim pholaitiúil riamh, caithfidh cúnamh daonnúil, Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta agus cosaint sibhialtach a bheith lárnach in idirbheartaíochtaí leanúnacha Phróiseas Síochána na hAfganastáine. Ní féidir le cosaint shaol sibhialta agus meas ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta i gcoimhlint fanacht go gcuirfear deireadh leis an gcaibidlíocht síochána. Caithfidh sé tosú anois. "

Tacaíocht shuntasach ach coinníollach

Taispeánann an tiomantas suntasach airgeadais go bhfuil an AE gan staonadh ina chinneadh Afganastáin síochánta, daonlathach, ceannasach agus rathúil a chur chun cinn, atá tuillte ag daoine agus a bhfuil súil leis le fada, agus déanann sé soiléir go bhfuil cúnamh forbartha an AE bunaithe ar dhálaí agus phrionsabail shoiléire.

Tá na coinníollacha seo leagtha amach in a páipéar arna chomhúdar ag an AE agus ag príomhpháirtithe idirnáisiúnta eile na tíre, a sholáthraíonn 80% den chúnamh idirnáisiúnta don Afganastáin le chéile. Mar a d'athdhearbhaigh an tArdionadaí / Leas-Uachtarán Borrell agus an Coimisinéir Urpilainen ag an gComhdháil, tá tacaíocht an AE don Afganastáin ag brath ar phróiseas síochána uilechuimsitheach, faoi úinéireacht na hAfganastáine, a thógann ar éachtaí polaitiúla agus sóisialta na 19 mbliana anuas. . Is iad iolrachas daonlathach a chaomhnú, an t-ord bunreachtúil, trédhearcacht institiúideach agus cuntasacht, agus an smacht reachta, cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chur chun cinn tuilleadh, go háirithe do mhná, do leanaí agus do mhionlaigh agus saoirse na meán san áireamh, agus síocháin, forbairt agus rathúnas inbhuanaithe a shaothrú. riachtanach do thodhchaí na hAfganastáine.

Tá go leor de na prionsabail maidir le tacaíocht AE agus idirnáisiúnta le feiceáil in úComhpholaitíocht Pholaitiúil agus an Creat Comhpháirtíochta na hAfganastáine, a glacadh ag an gComhdháil.

Tá cúnamh forbartha an AE faoi réir ghlacadh an chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile de chuid an AE de réir mar a mhol an Coimisiún Eorpach an 2 Meitheamh. Tacóidh an cúnamh seo le cur i bhfeidhm an dara ceann Creat Náisiúnta Síochána agus Forbartha na hAfganastáine ag clúdach na tréimhse 2021-2025. Cuideoidh tacaíocht an AE freisin le dul i ngleic leis na leibhéil bochtaineachta atá ag fás san Afganastáin i ndiaidh na paindéime COVID-19.

Chomh maith le tacaíocht forbartha, leanfaidh an AE de chúnamh daonnúil neamhchlaonta, tarrthála a sholáthar, ag cur leis an bhfreagra coronavirus chomh maith le cuidiú le híospartaigh coinbhleachta agus díláithriú éigeantach, lena n-áirítear le soláthar éigeandála bia, seirbhísí cosanta chun aghaidh a thabhairt ar fhoréigean inscne, an oideachas leanaí, chomh maith le habhcóideacht i leith an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta ag gach páirtí sa choinbhleacht.

cúlra

In 2016, gheall an AE mar an gcéanna € 1.2bn don Afganastáin thar thréimhse ceithre bliana. Sháraigh na híocaíochtaí iarbhír in 2016–2020 € 1.75bn. I 2002–2020, gheall an tAontas Eorpach níos mó ná € 5.1bn san iomlán don Afganastáin. Is í an Afganastáin an tairbhí is mó de chúnamh forbartha AE ar domhan. Tá sé mar aidhm ag tacaíocht an AE éachtaí polaitiúla agus forbartha na 19 mbliana anuas a chaomhnú agus tá sé treoraithe ag prionsabail láidre daonlathacha agus chearta an duine.

Bhí an AE i measc na ndeontóirí daonnúla is flaithiúla chun na hAfganastáine. Is ionann cúnamh daonnúil iomlán an AE sa tír ó 1994 agus beagnach € 1bn.

Tuilleadh eolais

Suíomh Gréasáin Chomhdháil na hAfganastáine 2020

Óráid an Ardionadaí / Leas-Uachtaráin Josep Borrell ag Seisiún Oscailte Chomhdháil 2020 na hAfganastáine

Idirghabháil an Choimisinéara Jutta Urpilainen ag Comhdháil 2020 na hAfganastáine

Comhpholaitíocht Pholaitiúil Chomhdháil na hAfganastáine 2020

Creat Comhpháirtíochta na hAfganastáine 2020

Páipéar: Príomhghnéithe le haghaidh tacaíochta idirnáisiúnta marthanaí don tSíocháin agus don Fhorbairt san Afganastáin

Cruinniú taobh: “Tacaíocht don tSíocháin agus don Rathúnas trí Chomhpháirtíochtaí Poiblí-Príobháideacha in Príomhinfheistíochtaí Bonneagair”

Craoladh gréasáin de chruinniú taobh ardleibhéil ar an Dlí Daonnúil Idirnáisiúnta agus ar Chosaint Sibhialta san Afganastáin

Bileog fíricí ar chaidrimh idir an AE agus an Afganastáin

Suíomh Gréasáin Thoscaireacht an Aontais Eorpaigh chun na hAfganastáine

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending