Ceangail le linn

Polaitíocht

Aontaíonn ceannairí an AE ar smachtbhannaí do 40 duine sa Bhealarúis, ach ní i gcás Lukoshenko

foilsithe

on

Tar éis beagnach deich n-uaire an chloig de chaibidlíocht, d’éirigh le ceannairí an AE aontú ar deireadh smachtbhannaí a chur ar thart ar daichead duine. Ní chuimsíonn liosta smachtbhannaí an AE Alexander Lukoshenko, murab ionann agus liostaí na RA agus Ceanada. Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen go raibh sí an-sásta go raibh bealach chun tosaigh sroichte acu sa deireadh. Go dtí tráthnóna inniu chuir an Chipir bac ar an aontoilíocht a bhí ag teastáil mar gheall ar mhainneachtain tacú le smachtbhannaí ar an Tuirc, féachfar arís ar an gceist seo i mí na Nollag. Ina gconclúidí cháin an Chomhairle Eorpach an foréigean do-ghlactha ag údaráis na Bealarúise i gcoinne lucht agóide síochánta, chomh maith le imeaglú, gabhálacha treallach agus coinneálacha tar éis thoghchán na huachtaránachta.
D'iarr an Chomhairle Eorpach ar údaráis na Bealarúise deireadh a chur le foréigean agus faoi chois, gach duine faoi choinneáil agus príosúnach polaitiúil a scaoileadh saor, meas a bheith acu ar shaoirse na meán agus ar an tsochaí shibhialta, agus idirphlé náisiúnta uilechuimsitheach a thosú, lena mbaineann OSCE (An Eagraíocht um Shlándáil agus Chomhoibriú san Eoraip, b’fhéidir). . Spreag an Chomhairle an Coimisiún Eorpach freisin chun plean cuimsitheach de thacaíocht eacnamaíoch a ullmhú don Bhealarúis dhaonlathach agus athdhearbhaigh sí an tábhacht a bhaineann le sábháilteacht a chinntiú ag Gléasra Cumhachta Núicléiche na Bealarúise, Ostrovets.

EU

Formheasann an Coimisiún fadú scéim réitigh na Polainne do bhainc chomhar agus tráchtála bheaga

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, fadú scéim réitigh na Polainne ar feadh dhá mhí dhéag go dtí an 29 Deireadh Fómhair 2021. Ceadaíodh an scéim i dtosach i nollaig 2016. Tá sé fada ceithre huaire, an uair dheireanach i aibreán 2020. Ní thugann an cúigiú fadú seo aon athruithe ar an scéim roimhe seo. Leanfaidh an beart de bheith ar fáil do bhainc chomhoibritheacha agus do bhainc thráchtála bheaga a bhfuil sócmhainní iomlána faoi bhun € 3 billiún acu, ach amháin má chuireann na húdaráis náisiúnta inniúla iad i rún.

Is é cuspóir na scéime obair údaráis réitigh na Polainne a éascú, má thagann cás nithiúil agus riachtanas chun cinn ina leith. Chinn an Coimisiún go raibh fadú na scéime ag teacht le rialacha státchabhrach an AE, go háirithe an 2013 Cumarsáid Baincéireachta agus rialacha baincéireachta an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin sa clár cás faoin gcás SA.58389 a luaithe a bheidh aon saincheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Ghréagach € 7.7 milliún chun tacú le gníomhaíochtaí cultúrtha i mBardas na hAithne i gcomhthéacs ráig coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Ghréagach € 7.7 milliún chun tacú le micrea-chuideachtaí agus cuideachtaí beaga atá gníomhach san earnáil chultúrtha i mBardas na hAithne i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Ceadaíodh an beart faoin státchabhair Creat Sealadach. Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach agus beidh sé á chómhaoiniú ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa. Glacfar liosta de na costais a thabhaigh na cuideachtaí seo in 2019 mar phointe tagartha chun an méid cúnaimh in aghaidh an ghnóthais a ríomh, a d’fhéadfadh a bheith idir € 10,000 agus € 200,000.

Is é aidhm an bhirt na ganntanais leachtachta tobann atá os comhair na gcuideachtaí seo a mhaolú mar gheall ar na bearta a bhí le déanamh ag rialtas na Gréige chun leathadh an víris a theorannú agus leanúnachas a ngníomhaíochta eacnamaíochta a chinntiú. Cuideoidh an beart le cuideachtaí imeachtaí cultúrtha a eagrú a chuireann sócmhainní cultúrtha chathair na hAithne chun cinn. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil beart na Gréige ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Go háirithe, ní rachaidh an tacaíocht (i) thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta mar a fhoráiltear leis an gCreat Sealadach; agus (ii) deonófar í tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2021. Chinn an Coimisiún go bhfuil an scéim riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus coinníollacha an Chreata Shealadaigh.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59033 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Athrú aeráide

2030 Spriocphlean Aeráide: Iarrann an Coimisiún aiseolas tosaigh ar cheithre thogra reachtacha amach anseo

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún a Mheasúnuithe Tionchair Inception ar cheithre phíosa lárnacha de reachtaíocht aeráide na hEorpa, atá le glacadh i Meitheamh 2021 chun Spriocphlean Aeráide 2030 a chur i bhfeidhm. Cuideoidh na ceithre thogra seo amach anseo le seachadadh a dhéanamh ar an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an sprioc laghduithe astaíochtaí nua atá beartaithe de 55% ar a laghad a bhaint amach faoi ​​2030. Na Measúnuithe Tionchair Tosaithe ar an Córas Trádála Astuithe an AE, an Rialachán maidir le Comhroinnt Iarrachtaí, an Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Rialáil Foraoiseachta agus Caighdeáin CO2 do charranna tá siad oscailte anois le haghaidh aiseolais ón bpobal ar feadh ceithre seachtaine, go dtí Déardaoin, 26 Samhain 2020. Leagann siad amach cineál agus scóip fhéideartha na n-athbhreithnithe do gach ceann de na hionstraimí beartais seo agus den anailís a dhéanfaidh an Coimisiún sna míonna amach romhainn. Leanfaidh an tréimhse aiseolais tosaigh seo in am trátha le Comhairliúcháin Phoiblí Oscailte eile.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending