Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

Óráid an Uachtaráin Martin Schulz don Chomhairle Eorpach, 12 2015 Feabhra

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Martin-Schulz-014Cruinniú neamhfhoirmiúil de na ceannairí stáit agus rialtais 

Óráid ó Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Martin Schulz, 12 Feabhra 2015 

"A dhaoine uaisle, 

Aiseolas

Pléifimid inniu an troid i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Is mór againn na mothúcháin gur chóir go mbeadh 17 duine tar éis a mbeatha a chailleadh sna hionsaithe ar Charlie Hebdo agus ar ollmhargadh kosher díreach mar gheall ar líníochtaí nach raibh lucht fanatics ag iarraidh iad a fheiceáil i gcló, díreach mar gheall gur mar phóilíní a bhí siad á gcosaint againn, nó toisc go raibh siad bhí Giúdaigh, fós an-amh. 

"Ba mhaith liom na ráitis seo a leanas a chur in iúl duit, Uachtarán Hollande, thar ceann Pharlaimint na hEorpa. D’iompar féin ag an am deacair seo, freagra tomhaiste do rialtais agus, thar aon rud eile, an agóid chiúin, dhínit a thug na milliúin daoine le chéile an 11 Eanáir i bPáras agus ar fud na Fraince, le tacaíocht ó na hionadaithe is sinsearaí den phobal idirnáisiúnta, go deimhin ag beagnach gach duine againn a bhí i láthair anseo inniu, chuir siad teachtaireacht shoiléir amach - ní ghlacfaidh náisiún na Fraince le sceimhlitheoirí. Níl daoine sásta tabhair suas ár luachanna lamháltais, meas agus saoirse tuairime ar eagla na sceimhlitheoireachta. Níl siad sásta ach an oiread go mbainfear an bonn de na luachanna agus na cearta bunúsacha sin in ainm an chomhraic i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Bearta frithsceimhlitheoireachta A dhaoine uaisle, Is é an dualgas orainn daoine san Eoraip a chosaint ar ionsaithe sceimhlitheoireachta Tá athrú tagtha ar nádúr na bagairt atá romhainn le blianta beaga anuas: eagraíochtaí sceimhlitheoireachta a bhfuil struchtúir ordaithe soiléire acughéill siad do chealla réigiúnacha a scaradh agus anois do dhaoine aonair nó do ghrúpaí beaga a phleanálann agus a dhéanann a n-ionsaithe sceimhlitheoireachta féin. Trí fhreagairt don chineál nua bagairt seo is gá dul i ngleic le dúshláin mhóra nua. Le seachtainí beaga anuas bhí dianphlé againn i bParlaimint na hEorpa.

“Sna díospóireachtaí sin go léir, cibé acu sna grúpaí polaitiúla, sna coistí, i gComhdháil na nUachtarán nó sa suí iomlánach, agus sa rún a ghlacamar inné le tromlach mór, cuireadh smaoineamh amháin in iúl arís agus arís eile i dtéarmaí láidre: ba mhaith linn cur chuige iltoiseach a ghlacadh chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac, bunaithe ar thrí philéar: cosc, cosaint agus ionchúiseamh. Ar an gcéad dul síos, cosc. Caithfimid déileáil le feiniméan nua: daoine óga a radacú agus a earcú trí ardáin meán sóisialta. Tá siad ag dul chun troda sa tSiria agus san Iaráic toisc go mbraitheann siad anseo sa bhaile nach bhfuil aon rud bainte amach acu, nach bhfuil aon todhchaí acu agus nach mbaineann siad leo. Is daoine iad seo a radacaíodh agus iad ina gcónaí inár measc. Ní mór dúinn níos mó a dhéanamh chun an feiniméan seo a chomhrac, aghaidh a thabhairt ar bhunchúis na faidhbe trí chuimsiú sóisialta a chothú, comhtháthú, idirphlé agus caoinfhulaingt a chur chun cinn, agus oibriú níos dlúithe le pobail áitiúla. Thairis sin, ní mór dúinn frith-scéalta a fhorbairt chun gríosú ar líne chun ionsaithe sceimhlitheoireachta a dhéanamh. Is ábhar mór imní é radacú i bpríosúin agus caithfear aird faoi leith a thabhairt air. Is cinnte go gcaithfear an chuid is mó den obair seo a dhéanamh ar leibhéil áitiúla agus náisiúnta. Ach ní mór don AE cuidiú, mar shampla trí dhíriú níos fearr ar mhaoiniú agus malartuithe dea-chleachtas a spreagadh. Táim ag súil go ndéanfaidh an Coimisiún scrúdú ar an mbealach is fearr is féidir leis an AE tacú leis na Ballstáit sa réimse seo agus conas is féidir aghaidh a thabhairt ar fhadhb an radacaithe tríd an idirlíon. A dhaoine uaisle, Táimid go catagóiriúil i gcoinne ciorrú a dhéanamh ar shaoirse gluaiseachta i gceantar Schengen. Ag an am céanna, áfach, ní mór dúinn níos mó a dhéanamh go soiléir chun rialuithe ag na teorainneacha seachtracha a neartú, agus mar sin molaim duit na rialacha atá ann a chur i bhfeidhm ar bhealach níos láidre. Ní mór dúinn ár náisiúnaigh a chosc ó thaisteal go criosanna cogaidh, dul isteach i ngrúpaí sceimhlitheoireachta ar nós an Stáit Ioslamaigh mar a thugtar air agus na coimhlintí atá ag bagairt inár gcomharsanacht a chosc. Agus tá an baol ann go bhfillfidh na trodaithe eachtracha seo ar an Eoraip ansin chun ionsaithe a dhéanamh. An tUasal. Tusk, d’ardaigh tú ceist an dul chun cinn go sonrach ar an gcomhad EU-PNR. Chuala Parlaimint na hEorpa d’achomharc. Táimid ag obair go cuiditheach leis an gComhairle ar ndóigh. Gheall an Pharlaimint inné oibriú i dtreo bailchríoch a chur ar EU-PNR faoi dheireadh na bliana seo. Tá mo chomhghleacaí Timothy Kirkhope ag obair go dian leis na grúpaí polaitiúla eile agus le tacaíocht an Choimisiúin, ar an dréacht-tuarascáil ar EU-PNR, a fhéachann le togra an Choimisiúin in 2011 a leasú, agus cuirfear i láthair é an 26 Feabhra. Mar is cinnte go dtuigfidh tú, níor mhaith liom réamh-mheas a dhéanamh ar an gcinneadh a dhéanfaidh Parlaimint na hEorpa ar an gceist seo. Is é an t-aon réiteach inghlactha ná réiteach a chuidíonn lenár n-údaráis forfheidhmithe dlí cineál na mbagairtí atá os ár gcomhair a mheas go cruinn agus ag an am céanna atá slán ó thaobh dlí, comhréireach agus tá cosaintí láidre ann maidir le cearta bunúsacha. Is dóigh linn i bParlaimint na hEorpa go bhfuil i bhfad níos mó le déanamh fós ar leibhéal an AE. -Ní mór dúinn foinsí ioncaim sceimhlitheoirí a ghearradh - sa chiall seo, tá athchóiriú déanta againn ar Threoir Sciúradh Airgid an AE. Anois caithfidh rialtais na rialacha nua seo a chur i ngníomh go tapa. -Ní mór dúinn tosaíocht a thabhairt don troid i gcoinne na trádála mídhleathaí in airm. - Ní mór dúinn bealaí éalaithe inár ndlí coiriúil a dhúnadh - ciallaíonn sé seo comhchuibhiú a dhéanamh ar chionta a bhaineann le trodaithe eachtracha agus freagairt an dlí choiriúil a chomhordú níos fearr trí EUROJUST. -Ní mór dúinn athchóiriú EUROPOL a thabhairt i gcrích agus is tábhachtaí fós go seasaim go bhfuil Parlaimint na hEorpa ag súil le dul chun cinn soiléir ar an bPacáiste um Chosaint Sonraí, lena n-áirítear an Treoir, atá blocáilte sa Chomhairle faoi láthair. - Ní mór dúinn na Conarthaí a úsáid a mhéid is féidir, lena n-áirítear an Clásal Dlúthpháirtíochta agus a oibleagáid cheangailteach ortsa, an Chomhairle Eorpach, chun bagairtí atá os comhair an Aontais a mheas go rialta. Táimid ag tnúth le scrúdú a dhéanamh ar an gClár Oibre Slándála Eorpach a bheidh an Coimisiún ag cur ar aghaidh i mí Aibreáin agus a chaithfidh a mheas an bhfuil bearta éagsúla AE ag obair i gceart agus na bearnaí atá fós le dúnadh. A dhaoine uaisle, Deir saineolaithe slándála ceannródaíocha linn arís agus arís eile go bhfuil dhá fhadhb ag cur isteach ar an gcomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Ar an gcéad dul síos, ní dhéanann seirbhísí faisnéise Eorpacha agus údaráis slándála faisnéis a roinnt go leor fós. Teastaíonn léiriú soiléir ar d’uacht pholaitiúil agus do mhonatóireacht rialta ar dhul chun cinn anseo chun drogall ar an leibhéal teicniúil a shárú. D’fhéadfaí feabhsuithe suntasacha a bhaint amach freisin trí úsáid níos éifeachtaí a bhaint as Córas Faisnéise Schengen agus trí údaráis náisiúnta a spreagadh chun oibriú níos dlúithe le EUROPOL - trí ardán tiomnaithe - agus EUROJUST. Féadann líonrú níos éifeachtaí, comhar níos dlúithe agus malartuithe faisnéise níos cuimsithí beatha a shábháil. Ar an dara dul síos, ar an drochuair is amhlaidh fós nach mbíonn na hacmhainní a theastaíonn uathu i gcónaí ag na fórsaí slándála agus ag na cúirteanna. Go minic ní hé an fhadhb atá ann ná go bhfuil an iomarca faisnéise againn - gan eisceacht, bhí aithne ag na húdaráis ar na daoine a rinne ionsaithe le blianta beaga anuas agus bhí siad ar liostaí faire - ach go dteipeann orainn an fhaisnéis atá ar fáil againn a úsáid i gceart. Táimid i mbaol sonraí a bháthadh agus an cumas na sonraí sin a léirmhíniú go héifeachtach a chailleadh. Tá anailísiú fianaise bunúsach don obair chun coireacht a imscrúdú, agus ní mór dúinn bearta a dhéanamh chun a chinntiú gur féidir leis na húdaráis forfheidhmithe dlí a gcuid post a dhéanamh i gceart. Thug dúnmharuithe brúidiúla an iriseora Seapánaigh Kenji Goto agus an píolótach Iordáin Muaz al-Kasaesbeh abhaile dúinn arís gur bagairt dhomhanda an Stát Ioslamach mar a thugtar air. Chomh fada agus a fhanfaidh an mhílíste sceimhlitheoireachta seo gan chosaint, leanfaidh sí uirthi ag mealladh daoine óga ón Eoraip agus ó áiteanna eile agus ag liostáil ina streachailt fhoréigneach. Tá an cogadh cathartha sa tSiria ag dul isteach sa cheathrú bliain. Chomh fada agus a leanann an choimhlint fhuilteach sin, tiocfaidh an Stát Ioslamach mar a thugtar air níos láidre i gcónaí, go míleata agus go hidé-eolaíoch, agus leanfaidh sé ar aghaidh lena raon geografach a leathnú. Tugaimid faoi deara le sástacht dianghníomhaíocht Ms Mogherini sa Chomhairle Gnóthaí Eachtracha agus an iliomad gníomh mionsonraithe a bhfuil súil aici leis. Caithfidh an AE comhpháirtíocht dhomhanda i gcoinne na sceimhlitheoireachta a chur chun cinn, ag obair go dlúth leis na Náisiúin Aontaithe, le gníomhaithe réigiúnacha mar Aontas na hAfraice, Comhairle um Chomhar na Murascaille, Sraith na hAraibe agus go háirithe le tíortha comharsanacha sa tSiria agus san Iaráic mar an Iordáin, an Liobáin agus an Tuirc. Tragóid na Meánmhara A dhaoine uaisle, D’fhoghlaim muid le turraing agus brón mór tubaiste daonnúil eile sa Mheánmhuir. Dé Luain rinne Garda Cósta na hIodáile iarracht daoine a d’fhág cósta na Libia a tharrtháil ar dinghí gan aon bhia agus gan uisce. D’fhéadfaí 80 beatha a shábháil. Ach tá timpeall 300 duine fós ar iarraidh. Arís eile léiríodh easpa follasach bheartas imirce an Aontais Eorpaigh. Ní féidir linn daoine a theith óna dtíortha mar gheall ar bhochtaineacht nó foréigean chun trócaire na farraige. Is stain ar an Eoraip gach saol a chailltear. Iarrann Parlaimint na hEorpa go práinneach beartas cuimsitheach imirce AE agus tá sí ag obair ar bhonn traspháirtí chun é seo a bhaint amach - ach ní féidir linn é a dhéanamh linn féin. B’fhéidir go bhfuil Oibríocht Triton Eorpach - rud a bhfuil fáilte rompu go cinnte - ach stadann sé i gcomparáid le Mare Nostrum, an iarracht cuardaigh agus tarrthála a bhí in úsáid ag údaráis na hIodáile roimhe seo. Ní mór dúinn ár n-oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála a uasghrádú go práinneach. Fiafraím díot: cá fhad níos faide go dtí go gcuirfimid deireadh leis an tragóid dhaonna leanúnach seo ar leac an dorais againn? An tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a dhoimhniú A dhaoine uaisle, Má mhúin an ghéarchéim rud amháin dúinn: Ní féidir linn geilleagar na hEorpa a shamhlú mar bhoscaí dubha, geilleagair náisiúnta ar leithligh - tá ár ngeilleagair fite fuaite ina chéile. Bíonn tionchar ag an méid a tharlaíonn i dtír amháin ar thíortha eile. Toisc gur dúshlán Eorpach é an dúshlán, caithfidh réiteach Eorpach a bheith againn. Go deimhin, leag an ghéarchéim na lochtanna i ndearadh an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. Rinneadh na lochtanna sin uaireanta a athrú go bagairtí ar ár gcomh-airgeadra agus ar an margadh inmheánach a bheith ann. Trí an fhírinne seo a admháil, is gá glacadh le freagracht as ailtireacht institiúideach a oibríonn dár n-Aontas a chur ar bun, atá sothuigthe agus atá daonlathach. I mí an Mheithimh 2012, d’iarr tú ar na “Ceithre Uachtarán” ón gCoimisiún, ón gComhairle Eorpach, ón BCE agus ón nGrúpa Euro “mapa bóthair sonrach agus faoi cheangal ama” a dhréachtú faoi mhí na Nollag 2012, ag sonrú an phróisis agus na céimeanna nithiúla, lena n-áirítear bearta a éilíonn athrú Conartha, chun fíor-EMU a chríochnú. Ó shin i leith, leanadh leis an bplé agus rinneadh roinnt dul chun cinn, go háirithe maidir le haontas baincéireachta a bhunú agus faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus sóisialta tír-shonracha. Comhlánaíonn na huirlisí seo an beartas airgeadaíochta aonair don euro; faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus sóisialta tír-shonracha agus ar bheartais mhargaidh aonair. Fáiltímid roimh an bhfíric go n-atosóidh tú anois an díospóireacht ar dhoimhniú an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. Maidir leis seo, áfach, leanaimid orainn ag éileamh go gcaithfidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa a bheith lánpháirteach ar chomhchéim leis na hinstitiúidí eile san anailís agus i bhforbairt leanúnach treochlár. Tá na hinstitiúidí eile go léir rannpháirteach agus is ceist í an t-aon institiúid Eorpach a toghadh go díreach a bheidh páirteach go hiomlán sa phlé faoi thodhchaí an AEA. Toisc go bhfuilimid ag obair ar na hábhair ábhartha le blianta, is cinnte go dtabharfaimid breisluach don phlé. Lig dom cúig phointe thábhachtacha atá ríthábhachtach do Pharlaimint na hEorpa a lua: An Chéad Phointe: cuntasacht dhaonlathach a chinntiú. Creideann Parlaimint na hEorpa go dteastaíonn comhordú eacnamaíoch níos dlúithe uainn. Ach ní ghlacfaimid le níos mó Eoraip má chiallaíonn sé sin níos lú parlaiminteachais agus níos lú daonlathais. Déanann an Pharlaimint achomharc duit: ná bí ag fiontair níos faide síos an fána sleamhain i dtreo idir-rialtasachas! Taispeánann taithí go bhfuil an modh Comhphobail ní amháin níos daonlathaí, ach go bhfuil sé níos éifeachtaí freisin. Cé go bhfágann aontoilíocht beagnach dodhéanta teacht ar chomhaontú agus cruthaíonn conarthaí idir-rialtasacha nósanna imeachta daingniúcháin agus cur chun feidhme an-fhada agus fada, ceadaíonn an modh Comhphobail torthaí níos cáilíochtúla agus níos gasta freisin, i dtéarmaí cinntí agus cur chun feidhme. Ní mór dúinn freisin an t-easnamh daonlathach atá ann sa chreat nua rialachais eacnamaíoch a dhúnadh. Mar sin teastaíonn rannpháirtíocht níos láidre ó Pharlaimint na hEorpa agus ó pharlaimintí náisiúnta araon. Agus tá moltaí an-nithiúla curtha ar aghaidh againn maidir le conas é seo a bhaint amach. Creidimid gur cheart go mbeadh an Coimisiún in ann na Moltaí Tír-Sonracha a chur i láthair sna parlaimintí náisiúnta sula nglacfaidh an Chomhairle iad. Chomh maith leis sin, ba cheart an ESM a dhéanamh cuntasach do Pharlaimint na hEorpa. Agus ba cheart go mbeadh cinntí lárnacha, amhail cúnamh airgeadais a dheonú do Bhallstát agus meabhráin a thabhairt i gcrích, faoi réir grinnscrúdú ceart ag Parlaimint na hEorpa. An dara pointe: comhordú na mbeartas eacnamaíoch a fheabhsú. Chun comhordú níos fearr a bhfuil géarghá leis a chinntiú idir tíortha, ní mór dúinn féachaint ar an gcothromaíocht fhoriomlán agus an meascán beartais a mheas ó thaobh na hEorpa de. Tá sé seo tábhachtach go háirithe, más mian linn sineirgí agus comhleanúnachas a mhéadú. Ba cheart dúinn oibriú i dtreo beartais fhioscacha agus eacnamaíocha níos mó a chomhtháthú agus leibhéal cur chun feidhme na Moltaí Tír-Sonracha a mhéadú. Ar an drochuair, tá an ráta cur chun feidhme fós an-íseal ar an drochuair. Ionas go bhfeidhmeoidh an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta tá sé riachtanach do Bhallstáit a ngealltanais a dhéanamh ar leibhéal an AE. Tuigimid go mbíonn dea-thoil ann uaireanta ach go mbíonn fadhbanna praiticiúla ann maidir le cur i bhfeidhm. Dá bhrí sin, ba mhaith linn go molfaí Moltaí Tír-Sonracha d’fhonn an spás beartais a theastaíonn ó na Ballstáit a sholáthar. Maidir le bearta a dhearadh agus le haghaidh leasuithe ar leith a ligfidh don mholadh a chur i bhfeidhm. An Tríú Pointe: an ghné shóisialta a neartú. Tá Parlaimint na hEorpa ag éileamh go mbeidh colún sóisialta láidir laistigh den AEA le tamall maith. Ar feadh blianta fada bhí an tAontas Eorpach ina ghealltanas ar shíocháin, ar an daonlathas agus ar an rathúnas. Táimid ag iarraidh go dtiocfaidh an AE mar gheallúint arís trína chuspóirí ardleibhéil fostaíochta agus cosanta sóisialta a bhaint amach. Ba cheart dúinn an oiread céanna airde a thabhairt ar tháscairí fostaíochta agus sóisialta agus a dhéanaimid ar tháscairí buiséadacha agus maicreacnamaíocha. Ní bheadh ​​anseo ach monatóireacht bhliantúil chun a fháil amach an bhfuil na Ballstáit ag onóir na ngnóthas a thugtar mar chuid de Straitéis Eoraip 2020. I dtuarascáil Thyssen, d’iarr Parlaimint na hEorpa Comhshocrú Sóisialta don Eoraip. Teastaíonn pá uainn a chuireann ar chumas daoine maireachtáil le dínit, seirbhísí poiblí ar ardchaighdeán, rochtain ar thithíocht inacmhainne agus clár tógála tithíochta sóisialta, rochtain uilíoch ráthaithe ar chúram sláinte bunúsach, cearta sóisialta agus fostaíochta a chosaint, pá comhionann agus cearta comhionanna do obair chomhionann agus poist do dhaoine óga. Is saincheisteanna iad seo a bhfuil cúram ar ghnáthdhaoine san Eoraip fúthu! Agus leanfaimid orainn ag troid ar son gné shóisialta a ionchorprú san AEA ar mhaithe le gnáth-Eorpaigh. An ceathrú pointe: na Conarthaí atá ann a úsáid in ionad an díospóireacht a dhíriú ar athrú conartha. Ón tús tá foláireamh tugtha ag Parlaimint na hEorpa faoi na contúirtí a bhaineann le hathrú Conartha. Chuir mé in iúl arís agus arís eile ár bhfíor-eagla go gcuirfidh na díospóireachtaí ar leasuithe ar Chonarthaí agus ar choinbhinsiúin bhunreachtúla, cé chomh tábhachtach agus a d’fhéadfadh siad a bheith, dall orainn go gcaithfimid forálacha na gConarthaí atá ann cheana a úsáid chun an ghéarchéim reatha a shárú. D’fhéadfaí beagnach na hathruithe go léir a theastaíonn chun an AEA a dhoimhniú ar bhonn na gConarthaí atá ann cheana, mar atá imlínithe go mion ag an gCoimisiún cheana féin ina threoirphlean. Is mór an faoiseamh dúinn é, go bhfuil níos mó agus níos mó i measc tú ag tréigean an smaoineamh ar athrú conartha. An cúigiú pointe: aontacht an aontais a chosaint. Ní féidir an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a Neartú ar phraghas scoilteadh an AE. Caithfidh Ballstáit uile an AE a bheith in ann páirt a ghlacadh i gcomhordú níos dlúithe ar bheartas eacnamaíoch ar bhonn deonach. Ní gá ar chor ar bith Ceardchumainn nua, comhthreomhara agus institiúidí nua comhthreomhara a chruthú. I gcomhthéacs rialachas limistéar an euro freisin, caithfear sláine na n-institiúidí Comhphobail a chosaint. Is ró-imoibriú é iarracht a dhéanamh an AE a scoilt toisc go bhfuil dhá thír tar éis éirí as an aontas airgeadra. Ós rud é go bhfuil gach Ballstát eile de chuid an AE faoi cheangal ag an gConradh an euro a thabhairt isteach, mholfaí go maith dúinn leasuithe a chur i bhfeidhm a chuireann ar chumas na 25 Ballstát a bhfuil fonn orthu páirt a ghlacadh i mbeartais uile an AE é sin a dhéanamh. A dhaoine uaisle, Mar achoimre, tá súil ag Parlaimint na hEorpa nach leanfaidh tú ar aghaidh leis an modh ‘mear-shocrú’, ag déanamh deisiúcháin sheiftithe aon uair a bhíonn scoilteanna le feiceáil i bpróiseas lánpháirtithe na hEorpa agus uaireanta ag dul i muinín tógálacha Frankenstein lasmuigh de na Conarthaí, mar shampla Comhshocrú Fioscach nó na 'socruithe conarthacha'. Tá deis agat anois - agus seo an rogha atá romhat - an praiseach institiúideach seo a réiteach faoi dheireadh agus daonlathas na hEorpa a neartú. Ní bhfaighidh ach Eoraip atá daonlathach agus a sheachadann poist agus fás muinín na ndaoine arís. A dhaoine uaisle na hÚcráine, Tabhair cead dom buíochas a ghabháil ar dtús leis an Seansailéir Merkel agus leis an Uachtarán Hollande as a dtionscnamh chun ceannairí na Rúise agus na hÚcráine a thabhairt ar ais go dtí an tábla idirbheartaíochta. Bhí oíche fhada agat i Minsk le caibidlíocht dheacair agus go leor i gceist. Is cúis mhór faoisimh dúinn go léir go bhféadfaí comhshuíomh a bhaint amach sa deireadh. Níl muid díograiseach, ach is cúis mhór faoisimh dúinn gur comhaontaíodh tine a stopadh agus dearbhaíodh an comhaontú ar thángthas air i Minsk i mí Mheán Fómhair seo caite. Anois tá amchlár soiléir againn chun comhaontú Minsk a chur i bhfeidhm maidir le toghcháin, rialuithe teorann, agus malartú príosúnach i measc pointí eile. Tá súil againn go mbeidh comhaontú na maidine seo ina chéad chéim chun an géarú a stopadh. Táimid ag súil go mbeidh meas ag gach taobh ar an tine a scoirfidh agus go staonfaidh siad ó aon ghníomhartha a d’fhéadfadh teacht i bhfeidhm an tine scoir a chur i mbaol. Sa chás seo, tá ról lárnach le himirt ag an Aontas Eorpach. Caithfidh sé a aontacht a choinneáil ar gach costas agus a bheith réidh chun tacú leis an Úcráin feadh an bhóthair. Chuaigh Gnáth-Ukrainians chun na sráideanna chun a thaispeáint i bhfabhar an daonlathais i stíl na hEorpa ina dtír féin. Tá siad ag iarraidh ar a rialtas athruithe móra a chur i bhfeidhm - mar is ceart. Tá ár dteachtaireacht chuig an rialtas i Kyiv gan athrú: tá an smacht reachta, an lamháltas nialasach i leith éillithe agus athchóirithe polaitiúla agus eacnamaíocha riachtanach. Is í an Úcráin leasaithe, a fheidhmíonn i gceart an freagra is fearr ar ionsaí. Leanfaimid orainn ag soláthar tacaíochta i bhfoirm cúnaimh agus saineolais. Molaim duit smaoineamh ar thacaíocht airgeadais agus eacnamaíoch don Úcráin a chabhróidh leis an tír a chobhsú. Glacfaidh Parlaimint na hEorpa a páirt i cuidiú le Verkhovna Rada nua-thofa dul chun cinn a dhéanamh ar chonair an athchóirithe. Táim ag tnúth le bualadh lena Uachtarán, Volodymyr Groysman, ag deireadh na míosa seo. Ag an gcruinniú sin seolfaimid ár gclár tacaíochta d’fhorbairt acmhainní parlaiminte san Úcráin. Ní mór dúinn leanúint ar aghaidh ag déanamh gach rud inár gcumhacht chun a chinntiú nach bhfillfear ar achrann míleata. Caithfidh réiteach taidhleoireachta a bheith mar aidhm againn agus tugann nuacht na maidine seo ó Minsk dóchas leochaileach dúinn, ach dóchas an-tábhachtach go bhfuil an tsíocháin fós indéanta. Is dúshaothrú agus rath ann féin é gur dhiúltaigh muid go dtí seo gach iarracht deighilt a dhéanamh eadrainn.

Aiseolas

toghcháin Eorpacha

Tá fonn ar pháirtí fada na Gearmáine a bheith páirteach sa chomhrialtas agus stiúrann cuid eile go soiléir

foilsithe

on

Labhraíonn comh-cheannaire an Pháirtí Clé Susanne Hennig-Wellsow ag preasagallamh le linn clochar de pháirtí clé na Gearmáine ‘Die Linke’ i mBeirlín. Cóipcheart  Creidmheas: AP

Cé Angela Merkel (sa phictiúr) sheachain sí feachtasaíocht pholaitiúil ar feadh cuid mhaith den toghchán, de réir mar a tháinig sé chun solais go raibh a páirtí ag triall sna pobalbhreitheanna, chuaigh sí i ndiaidh a leas-lár-chlé le seanlíne ionsaithe, scríobhann Lauren Chadwick

“Le mise mar Sheansailéir, ní bheadh ​​comhrialtas ann a mbeadh baint ag an Chlé leis. Agus cibé an bhfuil sé seo roinnte ag Olaf Scholz nó nach bhfuil, tá sé fós le feiceáil, ”a dúirt Merkel ag deireadh mhí Lúnasa.

Bhí cáineadh ag Scholz freisin ar Die Linke - an Páirtí Clé - ach níor éirigh leis diúltú go hiomlán an fhéidearthacht comhrialtas a dhéanamh leo. Dúirt sé le Tagesspiegel laethúil na Gearmáine go gceanglófaí ar an bpáirtí ar an taobh clé tiomantas a thabhairt do NATO agus tá an chomhpháirtíocht thrasatlantach anois ina líne ionsaithe leanúnach ó na Daonlathaithe Críostaí sa mhéid a deir daoine áirithe mar iarracht díog deiridh chun measarthacht a fháil ar an gclaí idir lár Merkel páirtí ceart go leor agus na Daonlathaigh Shóisialacha ar chlé, atá chun tosaigh sna pobalbhreitheanna.

Feiceann vótálaithe “taobh thiar” den líne ionsaithe ón CDU, a dúirt an Dr Rüdiger Schmitt-Beck in Ollscoil Mannheim, mar go bhfuil sé “hata chomh sean” .about: bán

Aiseolas

Dúirt Schmitt-Beck gur “comhartha éadóchais” a bhí ann go raibh an CDU ag dul i muinín na líne ionsaithe seo arís mar gur theip ar an iarrthóir Armin Laschet vótálaithe a ghalbhánú, léiríonn pobalbhreitheanna.

Comhrialtas féideartha rialaithe?

Cé go ndeir saineolaithe nach é comhghuaillíocht lena mbaineann Die Linke i bhfad ar chlé a theastaíonn ó cheannaire Daonlathach Sóisialta Scholz, ní dócha go gcuirfidh sé as don fhéidearthacht go hiomlán.

Sin má tá an vótáil reatha ceart, caithfear comhrialtas an rialtais sa Ghearmáin amach anseo a bhunú le trí pháirtí polaitiúla den chéad uair, rud a chiallaíonn nach raibh an Páirtí Clé riamh níos gaire ná láthair fhéideartha a fháil i gcomhrialtas.

Aiseolas

Tá an páirtí ag vótáil ag thart ar 6% go náisiúnta faoi láthair, rud a fhágann gurb iad an séú páirtí polaitiúil is mó éilimh sa tír.

Dúirt comh-cheannaire páirtí Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow, le nuachtán na Gearmáine fiú Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung go luath i mí Mheán Fómhair: “Bhí an fhuinneog chomh leathan agus a bhí riamh. Cathain mura bhfuil anois? ” maidir le comhrialtas féideartha leis na Daonlathaithe Sóisialta agus na Glasaigh.

Chonaic go leor daoine go raibh a cuid focal ag léiriú dóchas ard agus ullmhúcháin an pháirtí le dul isteach sa rialtas.

Ach cé go bhfuil an Páirtí Clé atá ann faoi láthair níos príomhshrutha ó bunaíodh é go hoifigiúil i 2007 - d’fhéadfadh go gceanglódh a naisc stairiúla díreacha leis an gcumannachas agus a bheartas eachtrach crua as an rialtas go deo.

Stair chumannach agus radhairc chrua

Cuireadh Die Linke le chéile mar chumasc de dhá pháirtí: Páirtí an tSóisialachais Dhaonlathaigh (PDS) agus páirtí nua Saothair agus Ceartais Shóisialaigh. Is é an PDS comharba díreach Pháirtí Aontacht Sóisialach na Gearmáine, an páirtí cumannach a rialaigh in Oirthear na Gearmáine ó 1946 go 1989.

“Tá go leor daoine sa Ghearmáin a fheiceann an oidhreacht seo mar fhadhb mhór,” a dúirt an Dr Thorsten Holzhauser, comhlach taighde ag Fondúireacht Theodor Heuss House i Stuttgart.

"Ar an láimh eile, tá an páirtí ag dí-radacú le cúpla bliain nó fiú fiche nó tríocha bliain anois. Tá sé aistrithe i dtreo próifíl daonlathach sóisialta níos eite chlé le blianta beaga anuas, rud atá aitheanta freisin ag go leor daoine."

Ach tá Die Linke polaraithe go leor go hinmheánach le polaitíocht níos measartha in Oirthear na Gearmáine agus guthanna níos radacaí i roinnt réigiún in Iarthar na Gearmáine.

Cé go bhfuil baint níos mó ag glúin óg vótálaithe le saincheisteanna ceartais shóisialta agus topaicí polaitiúla te mar an aeráid, feimineachas, frithchiníochas agus imirce, tarraingíonn codanna eile den pháirtí níos mó airde ar an bpobal agus bíonn siad in iomaíocht leis an Malartach is faide ar dheis don Ghearmáin (AfD), deir saineolaithe.

Tá aire-uachtarán stáit amháin ag an bpáirtí faoi láthair: Bodo Ramelow i Thuringia.

Ach de bharr cuid de thuairimí crua-líne bheartas eachtrach an pháirtí is rogha dóchúil é do pháirtí rialaithe.

“Dúirt an páirtí i gcónaí go bhfuil sé ag iarraidh fáil réidh le NATO, agus is páirtí é a eascraíonn as Oirthear na Gearmáine, ó chultúr polaitiúil an-pro-Rúiseach, cultúr polaitiúil an-frith-Iarthair, mar sin tá sé seo i DNA an pháirtí, ”a deir Holzhauser.

Tá Die Linke ag iarraidh an Ghearmáin a bhaint as NATO agus gan aon imscaradh eachtrach a dhéanamh ar arm na Gearmáine, an Bundeswehr.

“Ní ghlacfaimid páirt i rialtas a íocann cogaí agus a cheadaíonn misin comhraic ag an Bundeswehr thar lear, a chuireann armáil agus míleatú chun cinn. San fhadtéarma, táimid ag cloí le fís an domhain gan arm, ”a léann an t-ardán.

Diúltaíonn Die Linke freisin caitheamh leis an Rúis agus an tSín mar “naimhde” agus teastaíonn caidreamh níos dlúithe leis an dá thír.

‘Ní dócha’ a bheith páirteach i gcomhrialtas

“Tá seans ann. Ní seans an-mhór é, ach tá seans ann (d’fhéadfadh Die Linke a bheith i gcomhrialtas), ”a deir Holzhauser, ach go traidisiúnta bhí na“ tactics scanraithe ag na Caomhaigh an-láidir ag slógadh i gcoinne comhghuaillíocht na heite clé ”.

D’fhéadfadh sé go mbeadh fadhb ag Die Linke, a bhíodh ag vótáil chun tosaigh ar na Glasaigh agus Malartacha don Ghearmáin (AfD), ag fáil tacaíochta sa todhchaí, a dúirt sé, de réir mar a éiríonn sé níos lú de pháirtí poblachta agus níos mó bunaíochta.

“Cé gur éirigh go maith le Die Linke roimhe seo mar fhórsa poblachtánach a shlógadh i gcoinne bhunaíocht pholaitiúil Iarthar na Gearmáine, sa lá atá inniu ann, tá an páirtí níos mó agus níos mó den bhunaíocht,” a deir Holzhauser.https: //www.euronews .com / leabú / 1660084

“I gcás go leor vótálaithe, go háirithe in Oirthear na Gearmáine, d’éirigh leis lánpháirtiú i gcóras páirtí na Gearmáine. Mar sin is é seo an taobh smeach den bhonn a d’éirigh leis féin, go bhfuil sé ag éirí níos comhtháite agus níos bunaithe ach ag an am céanna cailleann sé tarraingt mar fhórsa poblachtánach. "

Maidir le saincheisteanna sóisialta, is dóichí go mbeidh éilimh chosúla ar na Glasaigh agus na Daonlathaithe Sóisialta, áfach, lena n-áirítear cáin rachmais agus íosphá níos airde. Is smaointe ardáin iad nár tháinig i gcrích sa chomhrialtas SPD / CDU reatha.

Ach tá sé le feiceáil an bhfuil sé sin ag dul isteach sa rialtas, in ainneoin na ndóchas ard a fheictear do cheannairí an pháirtí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

toghcháin Eorpacha

Ardaíonn coimeádáin na Gearmáine tuairim is riail ar an taobh clé roimh an toghchán

foilsithe

on

By

Labhraíonn Gregor Gysi de pháirtí na heite clé Die Linke le linn slógadh feachtais toghcháin i München, an Ghearmáin, 17 Meán Fómhair, 2021. REUTERS / Michaela Rehle / File Photo
Tá comhcheannaire na Gearmáine ar pháirtí na heite clé Die Linke Janine Wissler, príomhiarrthóir d’olltoghchán Mheán Fómhair, i mbun feachtais i München, an Ghearmáin, 17 Meán Fómhair, 2021. REUTERS / Michaela Rehle / File Photo

Tá scáth ag teannadh le toghchán na Gearmáine: taibhse an pháirtí Linke ar chlé, oidhre ​​na gcumannach a bhí i gceannas ar Oirthear na Gearmáine uair amháin, ag teacht isteach ón bhfásach polaitiúil, scríobh Paul Carrel agus Thomas Escritt.

Ar a laghad, is é sin a theastaíonn ó choimeádaithe Angela Merkel do vótálaithe smaoineamh. Taobh thiar de na pobalbhreitheanna díreach cúpla lá roimh vóta an Domhnaigh (26 Meán Fómhair), tá a comharba ionchasach ag tabhairt foláireamh go ligfeadh na Daonlathaigh Shóisialacha, dá mbuafadh siad, an lucht clé i gcumhacht. Léigh níos mó.

"Caithfidh seasamh soiléir a bheith agat ar na foircinní," a dúirt an t-iarrthóir coimeádach Armin Laschet lena iomaitheoir Daonlathach Sóisialta Olaf Scholz le linn díospóireachta ar an teilifís níos luaithe an mhí seo. "Ní thuigim cén fáth go bhfuil sé chomh deacair duit a rá 'Ní rachaidh mé i gcomhrialtas leis an bpáirtí seo'."

Aiseolas

Maidir leis na conservatives, tá an Linke chomh neamh-chomhoiriúnach leis an Malartach ar thaobh na láimhe deise don Ghearmáin, a gheall na páirtithe móra go léir a choinneáil amach as an rialtas. Léigh níos mó.

Chuir Scholz in iúl go soiléir gurb iad na Glasaigh na comhpháirtithe is fearr leis, ach deir na conservatives go mbeidh tríú páirtí ag teastáil uaidh chun comhrialtas a bhunú. Agus deir siad go bhfuil na Daonlathaithe Sóisialta níos gaire don Linke ar bheartais shóisialta ná mar a bhí ag na Saor-Dhaonlathaigh pro-ghnó - an páirtí damhsa is fearr leis na conservatives.

Is beag duine a bhíonn ag súil go dtarlóidh sé seo - níl ach 6% sna pobalbhreitheanna, leath 11% na liobrálaigh, rud nach dócha gur leor chun an tromlach parlaiminte riachtanach a thabhairt do Scholz.

Aiseolas

Ach i gcás roinnt infheisteoirí, is riosca é nár cheart dearmad a dhéanamh air.

"Is é ár n-intinn gurb é an Linke a áireamh i gcomhrialtas rialaithe an cárta fiáin aonair is mó le fada do mhargaí airgeadais ó thoghcháin na Gearmáine," a dúirt Sassan Ghahramani, príomhfheidhmeannach SGH Macro Advisors atá lonnaithe sna SA, a thugann comhairle do chistí fálaithe .

Ba leor polasaithe Linke cosúil le caipín cíosa agus cánacha maoine do mhilliúnóirí chun go leor a spochadh i rang gnó na Gearmáine.

Glacann an chuid is mó díobh go n-áireofaí Scholz buacach - aire airgeadais le strait caol agus iar-mhéara Hamburg - na Saor-Dhaonlathaithe mar thionchar measartha ina chomhrialtas.

Níor dhiúltaigh SPD agus na Glasaigh araon a bheith ag obair le páirtí ar bith a dhiúltaíonn tiomantas a thabhairt do chomhghuaillíocht mhíleata NATO nó do bhallraíocht an Aontais Eorpaigh sa Ghearmáin, ar chuir an Linke amhras orthu.

LÉIGH DO RIALTAS?

Gan amhras, tá na daoine fágtha ag cur as dóibh féin a bheith réidh le haghaidh freagrachta rialtais trí scór bliain tar éis d’Oirthear na Gearmáine imeacht ón léarscáil.

"Táimid i NATO cheana féin," a dúirt comhcheannaire an pháirtí Dietmar Bartsch ag comhdháil nuachta le déanaí, ag ceistiú ceisteanna faoi an gcoinneodh a dhearcadh ar bheartas eachtrach é ó dhul isteach sa rialtas.

Tá Bartsch, 63, ar thosaigh a shlí bheatha pholaitiúil nuair a chuaigh sé isteach i bPáirtí Aontacht Sóisialach Oirthear na Gearmáine i 1977, i gceannas ar an Linke in éineacht le Janine Wissler, 40, iarthar a thagann as baile díreach taobh amuigh de phríomhchathair airgeadais na Gearmáine Frankfurt.

Más constaic é beartas eachtrach, is fearr leis an bpáirtí eacnamaíocht a labhairt. Níl sé i bhfad ó na Daonlathaigh Shóisialacha ná na Glasaigh agus deir Bartsch uair amháin sa rialtas go ndéanfadh an páirtí cinnte go gcomhlíonfadh a chomhpháirtithe geallúintí feachtais, mar an íosphá 12 euro in aghaidh na huaire atá beartaithe ag an SPD.

Tá an páirtí tar éis dul thar a bhunáit in Oirthear na Gearmáine, ag bunú daingin i gcathracha bochta, iar-thionsclaíocha in iarthar na Gearmáine.

Tá sé i gceannas ar an rialtas i stát thoir Thuringia, agus is é an comhpháirtí sóisearach leis an SPD agus na Glasaigh i rialtas cathrach Bheirlín.

Deir anailísithe go mbeadh Scholz, mar chroílár, níos compordaí leis na Saor-Dhaonlathaithe, ach ní chuirfidh siad as don Linke giaráil a choinneáil ar na liobrálaigh, fonn orthu lucht rí a imirt i gcainteanna comhrialtas.

Tugann ceannaire na nDaonlathaithe Sóisialta sna pobalbhreitheanna le tuiscint freisin go mbíonn níos lú meáchain ag vótálaithe ná mar a bhí san am atá thart ar fhréamhacha cumannaithe na láimhe clé. Dúirt ceannaire na Glasaigh, Annalena Baerbock, go raibh sé mícheart a rá go raibh siad chomh dona leis an eite dheis toisc nach raibh meas ag an dara ceann ar noirm dhaonlathacha na Gearmáine.

"Measaim go bhfuil an chothromóid seo den AfD leis an Chlé thar a bheith contúirteach, go háirithe toisc go ndéanann sé fánach ar fad nach bhfuil an AfD ailínithe leis an mbunreacht," a dúirt Baerbock i ndíospóireacht teilifíse an mhí seo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Parlaimint na hEorpa

EYE2021 ar líne: Glac páirt agus múnlaigh an todhchaí

foilsithe

on

Má tá tú idir 16 agus 30 bliana d’aois agus má theastaíonn uait todhchaí na hEorpa a mhúnlú, glac páirt san EYE2021 ar líne agus cuir do ghuth in iúl, Gnóthaí an AE.

Le linn na chéad seachtaine de Dheireadh Fómhair, glacfaidh na mílte daoine óga ón AE seilbh ar an bParlaimint i Strasbourg don Imeacht Óige na hEorpa (EYE), chun smaointe a phlé agus a roinnt ar conas todhchaí na hEorpa a mhúnlú.

Beidh deis acu páirt a ghlacadh i ndíospóireachtaí painéil, ceardlanna, gníomhaíochtaí spóirt, seastáin agus léirithe ealaíne chomh maith le smaointe a mhalartú le saineolaithe, gníomhaígh, lucht tionchair agus cinnteoirí.

Aiseolas

Glac páirt in eispéireas fíorúil

Mar sin féin, ní gá duit a bheith i Strasbourg chun páirt a ghlacadh: tá tonna gníomhaíochtaí ar líne le fáil in EYE2021 freisin.

Ceangail leis an ardán ar líne trí aon ghaireas nó tríd an aip thiomnaithe a íoslódáil. Glac páirt i bhfíor-am agus smaointe a mhalartú nó teacht suas níos déanaí.

Aiseolas

Chun an leas is fearr a bhaint as an taithí, cláraigh ar an ardán, ag ligean duit:

  • Líonraigh le rannpháirtithe, cainteoirí, eagraíochtaí eile: seol teachtaireachtaí chuig rannpháirtithe eile agus roinn do thuairimí leis na cainteoirí / eagraíocht
  • Faigh amach eagraíochtaí óige agus foghlaim níos mó faoina gcuid oibre
  • Cuir in áirithe na gníomhaíochtaí a bhfuil suim agat iontu
  • Cuir ceisteanna, roinn tuairimí, freagair pobalbhreitheanna agus comhrá le rannpháirtithe eile beo
  • Glac páirt i gcomórtais ar líne agus bhuaigh duaiseanna


Gníomhaíochtaí ar líne tosú 4 Deireadh Fómhair. Is féidir leat é a leanúint ar na meáin shóisialta leis an hashtag # EYE2021.

Is leatsa an todhchaí agus sinne

Beidh EYE2021 mar bhuaicphointe ar phróiseas comhairliúcháin óige Pharlaimint na hEorpa don Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa. Comhroinn do chuid smaointe roimh 9 Deireadh Fómhair.

Déanfaidh rannpháirtithe EYE2021 iniúchadh ar na smaointe i gceardlanna agus ansin vótálfaidh siad orthu. Rachaidh na torthaí i dtuarascáil, a chuirfear faoi bhráid bhaill na Comhdhála agus a chuirfear isteach sa díospóireacht pholaitiúil.

EYE2021 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending