Ceangail le linn

Beartas tearmainn

Óráid: Córas Eorpach tearmainn a

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

4dd0f3df6Rinne an Coimisinéir Gnóthaí Baile Cecilia Malmström, ag freastal ar chomhdháil ‘An Córas Eorpach Tearmainn: Dúshláin agus Peirspictíochtaí’ i Sóifia an 24 Márta, an ráiteas seo a leanas.

"Díreoidh mé ar cheart bunúsach atá an-ghar do mo chroí, ceann atá furasta a fhógairt go teoiriciúil, ach atá níos casta le cosaint go praiticiúil: an ceart chun tearmainn. Tá cuid mhór de mo shainordú tiomnaithe agam don cheist seo .

"Tá tearmann ar cheann de na réimsí beartais is tábhachtaí atá againn. Ciallaíonn ár gcrios Schengen agus ár limistéar saorghluaiseachta go gcaithfimid comhchóras tearmainn a bheith againn.

Aiseolas

"Ní féidir teorainneacha oscailte agus saorghluaiseacht a bheith agat do shaoránaigh, víosaí Schengen agus comhrialacha maidir le hinimirce, ach ansin níl comhbheartas tearmainn agat. Ní oibreodh sé. Agus níor oibrigh sé roimhe seo. Bhí an córas éagobhsaí cheana féin - mar sin bhí orainn é a shocrú.

“Ba é ár gcéad chlár beartais i réimse an Cheartais agus Ghnóthaí Baile - Clár Tampere 1999 - tús an Chomhchórais Tearmainn Eorpaigh.

"Mar thoradh air seo glacadh le roinnt dlíthe nua AE maidir leis an bpróiseas tearmainn ar fad - comhchaighdeáin maidir le coinníollacha glactha, rialacha maidir le cé a cháiligh le haghaidh stádas dídeanaí, comhchaighdeáin ar nósanna imeachta, agus mar sin de.

Aiseolas

"Éacht iontach a bhí anseo, ach ní raibh ann ach an chéad chéim. Ní raibh muid sásta go hiomlán leis an toradh toisc gur iarracht leathchúiseach a bhí sna dlíthe seo ar go leor bealaí. Glacadh leo le haontoilíocht na mballstát, rud a chiallaigh go raibh gach ball d’fhéadfadh an stát a éileamh go mbeadh “a gcuid” forálacha sonracha i.

"Sa deireadh, rinneadh 'crann Nollag' de na dlíthe, trom le maisiúcháin nach dteastaíonn. Mar is eol duit mar chleachtóirí, bhí siad lán débhríochtaí agus bealaí éalaithe.

"Mar sin bhí an staid ar fud na mballstát ró-éagsúil sa deireadh - agus ní raibh na leibhéil chosanta láidir go leor fós. Chuir an easpa soiléireachta go gcaithfeadh na cúirteanna brath go mór ar léirmhínithe dlí bunaithe ar phrionsabail ghinearálta agus cásdlí a bhí doiléir go minic.

"Is é sin an fáth gur chuireamar tús le caibidlíocht a dhéanamh ar shraith athbhreithnithe de dhlíthe tearmainn an AE i 2008. Ní turas éasca a bhí anseo ó tháinig na Ballstáit ó réaltachtaí chomh difriúil.

"Bhí córais tearmainn seanbhunaithe ag roinnt ballstát a raibh drogall mór orthu iad a athrú. Bhí daoine eile, an Bhulgáir san áireamh, ina núíosaigh ar thearmann le fíorbheagán iarrthóirí tearmainn, agus bhí drogall orthu infheistíocht a dhéanamh i gcórais nua.

“An samhradh seo caite in 2013 d’éirigh linn sa deireadh an chaibidlíocht a chomhaontú agus a thabhairt i gcrích.

"Beidh cinntí tearmainn níos cothroime, níos gasta agus ar chaighdeán níos fearr mar thoradh ar ár rialacha nua-aontaithe. Beidh cosaint níos mó ann do mhionaoisigh gan tionlacan agus d'íospartaigh an chéasta.

"Cinnteoidh ár ndlíthe freisin coinníollacha glactha ábhair dhaonna (mar thithíocht) ar fud an AE agus go n-urramaítear na cearta bunúsacha go hiomlán. Agus tá srian suntasach curtha againn ar na féidearthachtaí chun iarrthóirí tearmainn a choinneáil.

CEAS a chur i bhfeidhm

"Ar ndóigh, ní aontaíonn dlí ach leath na hiarrachta. Tosóidh an fíorobair agus an dúshlán dáiríre do go leor ballstát le cur i bhfeidhm na ndlíthe nua seo.

“Ní mór dúinn córas tearmainn a chruthú a fheidhmíonn go praiticiúil ar fud an AE, agus ní mór do na Ballstáit na rialacha nua seo a thrasuí ina reachtaíocht náisiúnta.

"Beidh sé mar phríomhfhócas againn anois cur chun feidhme comhleanúnach a bhunú ar fud an AE ionas go mbeimid cinnte go mbeidh todhchaí níos fearr ann don Chóras Tearmainn Eorpach.

"Dúshlán lárnach dúinn fós is ea a bheith ar an eolas faoi cad atá ar siúl agus a bheith in ann sáruithe ar an dlí a chruthú. Ní dhéileáiltear i gcónaí le héilimh iarrthóirí tearmainn i bhfianaise seomra cúirte. Cad a tharlaíonn ag na teorainneacha, in ionaid choinneála, nó i seomraí agallaimh, is minic gan finné ná cruthúnas é. Is dúshlán faoi leith é seo dár gcumas ballstáit a thabhairt chun cúirte mar gheall ar a n-oibleagáidí a shárú.

"Ní thógtar fíorchóras tearmainn in aghaidh an lae. Táimid ag tosú anois ar thréimhse nua chun an córas a chomhaontaíomar an samhradh seo a chomhaontú.

"Tabharfaidh na dlíthe nua bunús i bhfad níos fearr dúinn, áfach, chun iad a chur i bhfeidhm go maith. Tá na téacsanna casta fós; ach anois tá rialacha soiléire (nó níos soiléire ar a laghad) ann maidir le go leor ceisteanna deacra mar a luaigh mé go hachomair roimhe seo (coinneáil, rochtain ar an nós imeachta, leigheas éifeachtach agus an ceart chun fanacht ar an gcríoch, sainmhíniú ar ghníomhaithe géarleanúna agus gníomhaithe cosanta; agus go leor eile, go leor eile).

“De réir mar a d’imigh go leor de na bealaí éalaithe, maoluithe agus an chuid eile den‘ chrann Nollag ’, beidh ar gach ballstát féachaint go domhain ar a gcórais tearmainn féin agus iad a chur in oiriúint do na comhphrionsabail.

“Dá mhéad is féidir linn a bheith cinnte go bhfuil na ballstáit go léir‘ ag tarraingt a gcuid meáchain ’agus ag taispeáint freagrachta trí na rialacha a chur i bhfeidhm i gceart, is fusa a bheidh sé do dhaoine eile dlúthpháirtíocht a thaispeáint do na Ballstáit sin a bhfuil cúnamh de dhíth orthu.

"Beidh ról na gcleachtóirí dlí an-tábhachtach anois mar beidh ort na dlíthe nua seo a úsáid agus a léirmhíniú i gcásanna praiticiúla éagsúla; bíodh sé mar bhreithiúna, ag déanamh ionadaíochta ar iarratasóirí sa chúirt nó ag déanamh ionadaíochta ar údaráis náisiúnta.

“Cuirfidh an Coimisiún cúnamh ar fáil ina leith seo - trí mhaoiniú, oiliúint agus trí thionscnaimh um chomhoibriú praiticiúil in éineacht le EASO.

"Is é ár dtosaíocht EOCHAIR sa réimse seo sna blianta amach romhainn, de réir mar a thuigeann tú, an CEAS nua a chur i bhfeidhm i gceart.

Dlúthpháirtíocht

"Táim muiníneach go gcinnteoidh cur i bhfeidhm ceart na ndlíthe cáilíocht chomh hard céanna sna córais san Eoraip. Éascófar an próiseas sin go mór, áfach, trí chomhoibriú feabhsaithe agus comhroinnt freagrachta.

"Chun é seo a bhaint amach tá Gníomhaireacht nua cruthaithe againn - an Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn, EASO - go sonrach chun cabhrú le Ballstáit dlí tearmainn an AE a chur i bhfeidhm agus i réimsí comhoibrithe praiticiúla.

“Mar shampla, tá modúil oiliúna deartha againn i gCuraclam Eorpach Tearmainn agus é mar aidhm againn oibrithe cásanna tearmainn a oiliúint de réir na gcaighdeán céanna ar fud an AE.

"Trí fhaisnéis faoin tír thionscnaimh a roinnt is féidir leis na hoibrithe cáis rochtain a fháil ar an bhfaisnéis is nuashonraithe faoin staid i dtíortha tionscnaimh, le go mbeidh siad in ann cinneadh eolasach a dhéanamh i dtaobh an bhfuil eagla géarleanúna ar an iarratasóir i ndáiríre.

"Aithním na deacrachtaí leis na teannas maidir leis an argóint dlúthpháirtíochta i gcoinne freagrachta. Bhraith roinnt ballstát go gcuireann an chuid eile síos iad, go háirithe ag an gcóras 'Baile Átha Cliath' chun an fhreagracht a leithdháileadh idir ballstáit as déileáil le héilimh ar thearmann .

"Tá míthuiscint ann, áfach, go ndéanann córas Bhaile Átha Cliath an chuid is mó d’iarratasóirí tearmainn a threorú chuig imeall an AE. Déanta na fírinne, déanann 70 Bhallstát 5% de chásanna tearmainn a láimhseáil - an Ghearmáin, an Fhrainc, an tSualainn, an Ríocht Aontaithe agus an Bheilg - ceann ar bith atá ag teorainn sheachtrach an AE.

"Ceapann roinnt ballstát mar sin nach bhfuil na freagrachtaí ag glacadh leo siúd atá ag iarraidh cabhrach. Is é an toradh a bhí air sin ná pairilis fiú nuair a iarradh gníomh práinneach.

Ról na gcúirteanna

"Leanfaidh na breithiúna de bheith ag glacadh freagrachtaí ar leith le linn an phróisis cur chun feidhme.

"Feicim é ar dhá bhealach. Tá an chéad cheann ag feidhmiú. Feabhsóidh na treoracha nua inrochtaineacht cúirteanna i gcomhthéacs an nós imeachta tearmainn trí chaighdeáin shoiléire a leagan amach maidir leis an gceart chun leigheas éifeachtach agus rochtain níos fearr ar chúnamh dlíthiúil saor in aisce; freisin i gcomhthéacs coinníollacha fáiltithe agus coinneála.

“Caithfidh na cúirteanna a chinntiú go n-urramaítear ár gcaighdeáin go hiomlán i ngach cás ar leith a gcuirtear a n-aird orthu.

"Trí seo a dhéanamh, beidh an dara ról straitéiseach ag na cúirteanna freisin. Trí chásdlí a thabhairt ar aird, leanfaidh cúirteanna ag tabhairt níos mó agus níos mó feola do na rialacha comhaontaithe, go háirithe maidir le critéir cháilíochta.

"Maidir leis seo, bheadh ​​comhoibriú maith idir breithiúna ar an leibhéal Eorpach thar a bheith úsáideach. I bhfianaise chastacht na gceisteanna tearmainn, tá sé tábhachtach go mbeadh gach cleachtóir dlí ar an eolas go hiomlán faoi na cásanna agus na saincheisteanna éagsúla a thagann chun cinn i gcúirteanna ar fud na hEorpa. .

"Sílim go bhfuil sé tábhachtach a bheith in ann réitigh a fhaightear i mBallstáit éagsúla ar fhadhbanna comhchosúla a mheas agus féachaint an féidir leo a bheith infheidhmithe i gcásanna eile. Is gné é seo de chur chuige comhleanúnach Eorpach i leith tearmainn a thógáil.

Dúshláin eile

"Díreach tar éis teacht ar chomhaontú polaitiúil maidir lenár ndlíthe tearmainn athbhreithnithe i mí an Mheithimh seo caite, rinneadh tástáil ar an gComhchóras Tearmainn Eorpach nua mar gheall ar na géarchéimeanna tromchúiseacha a d’fhorbair ar ár dteorainn sheachtrach sa tSiria agus in Adharc na hAfraice. Mar thoradh air seo díláithríodh daoine go mór. ag teacht tríd an Afraic Thuaidh.

“Ba thréimhse drámatúil í do na Ballstáit sin ar an“ líne tosaigh ”- agus go háirithe don Bhulgáir, don Ghréig, don Chipir, do Mhálta agus don Iodáil.

“Chuir an Coimisiún, in éineacht le EASO agus Frontex, tús le dlúthfhaireachán ar an staid ar an talamh roimh an samhradh, i ndlúthchomhar leis na húdaráis náisiúnta ábhartha.

"Tá sé tábhachtach go bhfuil socruithe teagmhasacha i bhfeidhm ionas go mbeimid in ann déileáil le líon mór daoine a thagann isteach, má tharlaíonn sé sin. Ba é ár gcuspóir ullmhacht an AE a fheabhsú i gcás sní isteach mór, go háirithe ón tSiria.

“Trí sin a dhéanamh d’éirigh linn an cúnamh agus na hionstraimí AE atá ar fáil a réamhshuíomh, le breis agus € 20 milliún curtha in áirithe chun na críche seo, ar bharr an mhaoinithe a cuireadh ar fáil tar éis tragóid Lampedusa.

"Úsáidfear na cistí seo chun cumais na mBallstát a neartú ar an líne tosaigh, lena n-áirítear an Bhulgáir, ach freisin MSanna eile (DE, SE, FR, NL) a bhfuil brú imirce an-ard orthu cheana féin.

Staid sa Bhulgáir

"Mar a luadh cheana, ós rud é gur" stát túslíne "é BG tá sé tar éis teacht isteach go mór d’imircigh agus do dhídeanaithe le míonna beaga anuas, rud a chuir brú mór ar an gcóras tearmainn.

"Ach nocht na forbairtí seo roinnt laigí atá ann cheana sa chóras tearmainn i BG.

"Ach fáiltím roimh na céimeanna suntasacha atá á nglacadh ag údaráis BG chun dul i ngleic leis an dúshlán. Neartóidh siad seo an cumas déileáil le líon mór iarrthóirí tearmainn.

"Tá an Coimisiún agus EASO ag cuidiú le BG sa phróiseas seo le cúnamh airgeadais, saineolas agus comhairle i dteannta le Ballstáit eile.

“Cé go bhfuil an cás fós deacair, léiríonn an cúnamh atá á thabhairt, sampla maith den chaoi ar féidir dlúthpháirtíocht a thaispeáint i leith Ballstáit faoi bhrú ar leith.

"Ar ndóigh, leathnaíonn ár spéis i gcosaint do dhídeanaithe níos faide ná teorainn an AE freisin. Ní bhaineann ár gcóras tearmainn ach leo siúd a bhfuil an t-ádh orthu é a dhéanamh chun na hEorpa. Mar thoradh air sin, is é fírinne an scéil go ndéanfaidh daoine éadóchasacha iarracht ar thurais chontúirteacha trasna an Mheánmhuir, ag cur a mbeatha i mbaol teacht anseo chun cosaint a lorg.

“Mar thoradh ar thragóid Lampedusa i mí Dheireadh Fómhair 2013, iarradh go ndéanfaí gníomh athnuaite de chuid an AE toisc go mbraitear níos mó agus níos mó ar ár dteorainn farraige ó dheas mar ábhar imní coitianta san AE, agus ní amháin imní ballstáit amháin.

"Dá bhrí sin, bunaíodh Tascfhórsa na Meánmhara agus é mar aidhm réitigh oibríochta gearrthéarmacha a fhorbairt chun tragóidí den chineál céanna a chosc arís. Cuideoidh gníomhartha an Tascfhórsa le beatha a shábháil sa Mheánmhuir agus tacú le Ballstáit a bhfuil brú imirceach trom orthu.

Tionscadail amach anseo

"I gcomhthreo lenár bhfócas ar chur i bhfeidhm, chuireamar tús leis an machnamh ar thodhchaí níos fadtéarmaí. Beagán níos mó ná seachtain ó shin chuir an Coimisiún an" Cumarsáid iar-Stócólm "mar a thugtar air i láthair a bheidh mar bhunús le haghaidh tuilleadh díospóireachtaí sa Comhairle.

"Smaoineamh amháin a aontaítear cheana, is ea oibriú ar chomhphróiseáil iarratas ar thearmann - is é sin an fhéidearthacht go n-oibreodh oifigigh ó roinnt Ballstát le chéile chun roinnt iarratas a phróiseáil, b’fhéidir mar bhealach chun tacú le Ballstát a bhfuil brúnna ar leith air .

"Cuireadh smaointe eile ar snámh freisin agus breithneofar iad. Mar shampla, tá smaoineamh ann ligean do EASO monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht na measúnuithe tearmainn trí chabhrú leis na Ballstáit a gcinntí tearmainn a iniúchadh.

"Caithfidh an AE leanúint ar aghaidh ag taispeáint dlúthpháirtíochta leis an domhan i mbéal forbartha, a óstáil an chuid is mó de dhaonra dídeanaithe an domhain - ní mór dúinn dearmad a dhéanamh i gcomhthéacs na Siria mar shampla, go bhfuil na milliúin dídeanaithe sna tíortha comharsanacha ach go bhfuil 65 000 acu teacht chuig an AE.

“Bealach tábhachtach chun dlúthpháirtíocht le tíortha comharsanacha an AE a thaispeáint is ea ár dtiomantas do dhídeanaithe a athlonnú a mhéadú.

"Ní mór dúinn ár n-iarrachtaí a threisiú freisin chun acmhainn tríú tíortha a thógáil le go mbeidh siad in ann dídeanaithe a fháil ar bhealach iomchuí, ar aon dul le caighdeáin idirnáisiúnta. Is uirlis ríthábhachtach iad Cláir Chosanta Réigiúnacha Neartaithe ina leith seo.

"Ba cheart dúinn iniúchadh a dhéanamh freisin ar an bhféidearthacht bealaí dlíthiúla a fheabhsú do dhaoine a bhfuil cosaint de dhíth orthu teacht chun na hEorpa, mar shampla trí chur chuige MS maidir le víosaí iontrála daonnúla a eisiúint a chomhordú.

Conclúid

“Nuair a labhraímid faoi chóras tearmainn ar leibhéal na hEorpa, féachaimid air uaireanta i dtéarmaí prionsabal agus coincheapa teibí.

"Ach tá na cleachtóirí i gcroílár an chórais. Agus caithfidh an córas a bheith cóir dóibh freisin. Caithfidh sé na huirlisí go léir a theastaíonn uathu a thabhairt dóibh chun post maith a dhéanamh: dlíthe soiléire, oiliúint mhaith, dóthain acmhainní .

“Sílim gur dóigh go leanfaidh an tírdhreach ar thearmann ag athrú go mór thar na blianta atá le teacht, díreach mar a rinne sé chomh mór sin le fiche bliain anuas.

"Ach tá níos mó agus níos mó noirm Eorpacha againn, agus má oibrímid le chéile sách maith, is féidir linn go leor de na neamhrialtachtaí a bhí rompu a réiteach, ionas go dtiocfaimid ar Chomhbheartas Eorpach Tearmainn, chomh maith le toradh níos fearr do ár saoránaigh araon agus dóibh siúd a thagann chuig ár nAontas. "

Tearmann san AE28: Méadú mór go beagnach 435,000 iarratasóir ar thearmann a cláraíodh san AE28 in 2013, an grúpa is mó ón tSiria

Beartas tearmainn

Is céim thábhachtach i dtreo na dlúthpháirtíochta é comhaontú ar ghníomhaireacht tearmainn

foilsithe

on

Tháinig idirbheartaithe Pharlaimint agus Chomhairle na hEorpa inniu (29 Meitheamh) ar chomhaontú maidir le hOifig Tacaíochta Tearmainn na hEorpa a athrú go Gníomhaireacht Eorpach do Thearmann.

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson: “Tá an Comhshocrú Nua ar Imirce agus Tearmann ag gluaiseacht. Táim an-sásta leis an dara comhaontú reachtach seo ó chuaigh mé i mbun oifige. Ní mór dúinn cinntí tearmainn a dhéanamh ar bhealach tapa agus cothrom agus leis an gcaighdeán ard céanna i ngach áit san Eoraip. Agus teastaíonn caighdeáin fáiltithe ard agus cóineasaithe uainn ar fud na mballstát. Cuideoidh an Ghníomhaireacht nua leis seo a bhaint amach, ag tógáil ar obair den scoth EASO (Oifig Tacaíochta Tearmainn na hEorpa). Cuideoidh sé linn freisin bogadh ón ngéarchéim go hullmhacht agus freagairt - príomhchéim i dtreo bainistíocht imirce inbhuanaithe san Eoraip. "

Dúirt FPE Elena Yoncheva (S&D, an Bhulgáir): “Is céim thábhachtach é seo i dtreo beartas tearmainn atá bunaithe ar dhlúthpháirtíocht, a bhfuilimid ag troid air anseo i bParlaimint na hEorpa; dlúthpháirtíocht leis na ballstáit túslíne, ach dlúthpháirtíocht leo siúd a dteastaíonn cosaint uathu. "

Ag tógáil ar eispéireas na hOifige Tacaíochta Tearmainn Eorpaigh, beidh sainordú athneartaithe ag an ngníomhaireacht nua a bhfuil sé mar aidhm aici cur leis:

Córais tearmainn níos éifeachtaí trí thacaíocht oibríochtúil agus theicniúil níos mó do bhallstáit, lena n-áirítear oiliúint, ullmhacht, anailís faisnéise, agus malartú faisnéise.

Cúlchiste de 500 saineolaí lena n-áirítear ateangairí, láimhseálaithe cásanna nó speisialtóirí fáiltithe atá réidh le himscaradh mar chuid d’fhoirne tacaíochta tearmainn ar iarratas ó bhallstáit.

Cinnteoireacht aonfhoirmeach ar ardchaighdeán trí chaighdeáin oibríochta, táscairí, treoirlínte agus dea-chleachtais a fhorbairt chun dlí an Aontais ar thearmann a chur i bhfeidhm.

Monatóireacht agus tuairisciú níos fearr ar chórais tearmainn agus glactha chun cleachtais níos comhsheasmhaí a chinntiú ar fud na hEorpa, de réir dhlí an AE. 

Tógáil cumais i dtíortha neamh-AE chun córais tearmainn agus fáiltithe a fheabhsú agus tacú le scéimeanna athlonnaithe an AE, ag tógáil ar an gcomhoibriú atá ann cheana le gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe.

Saga fada ag rith

Aiseolas

Thug an Coimisiún Eorpach a thogra isteach i dtosach do ghníomhaireacht tearmainn AE i mBealtaine 2016, tar éis borradh na n-imirceach ón tSiria a bhí torn cogaidh. Ag teacht i dtréimhse maolaithe agus deighilte eacnamaíochta domhain, rinne an imirce stáit Eorpacha a roinnt tuilleadh agus comhaontú polaitiúil a bhrú chun cinn. Tá mana crua fada ann ó shin chun comhaontú leathan polaitiúil a bhaint amach. Thug an Coimisiún nua spreagadh nua don cheist seo, faoi stiúir an Choimisinéara Johansson a thug isteach togra nua maidir le comhaontú imirce agus tearmainn i Meán Fómhair 2020. Choinnigh an comhaontú togra 2016 maidir le gníomhaireacht tearmainn a comhaontaíodh inniu. 

"Tugann an comhréiteach inniu maidir le Gníomhaireacht Tearmainn na hEorpa dóchas freisin don chaibidlíocht atá le teacht ar an gComhaontú Imirce, pacáiste athchóirithe dhlíthe nua imirce an AE. Áitímid anois ar bhallstáit caibidlíocht a mhéadú ar bhealach atá chomh cuiditheach leis an gComhaontú Imirce le go mbeidh sé níos láidre. , beartas imirce níos éifeachtaí an AE, ”a dúirt Tomas Tobé FPE, (EPP, an tSualainn).

Is é comhaontú an lae inniu an dara comhaontú reachtach maidir le tograí nua an chomhaontaithe, tar éis comhaontú ar an Treoir maidir le Cárta Gorm i mí na Bealtaine. 

Ó ghlac sé a chuid freagrachtaí in 2011, thacaigh EASO go leanúnach le stáit an AE rialacha tearmainn an AE a chur i bhfeidhm, trí fhaisnéis náisiúnta de thionscnamh tionscnaimh a sholáthar chun cinntí níos aonfhoirmí a spreagadh, oiliúint a dhéanamh agus líonraí tiomnaithe údarás náisiúnta a bhunú chun comhoibriú oibríochtúil a fheabhsú. ar ábhair a bhaineann le tearmann.

In 2021, tá EASO ag obair le buiséad € 142 milliún agus thart ar 500 ball foirne. Tá foirne tacaíochta tearmainn i láthair sa Chipir, sa Ghréig, san Iodáil, i Málta agus sa Spáinn. Le 10 mbliana anuas, chláraigh EASO 40% de na hiarratais ar thearmann sa Chipir, sa Ghréig, san Iodáil agus i Málta, rinne sé 80% de na measúnuithe leasa is fearr do leanaí sa Ghréig agus thacaigh sé le gach athlonnú iar-dhíbhordála ón gCipir, ón Iodáil agus i Málta.

Cad é seo chugainn?

Ní mór do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle an comhaontú ar thángthas air a fhormhuiniú go foirmiúil. A luaithe a thiocfaidh an rialachán nua i bhfeidhm (20 lá tar éis a fhoilsithe san Iris Oifigiúil), beidh an Oifig Eorpach Tacaíochta do Thearmann ina Ghníomhaireacht Tearmainn AE agus beidh sí in ann gníomhú bunaithe ar a sainordú nua.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Beartas tearmainn

Freastalaíonn an Coimisinéir Johansson ar sheoladh na Tuarascála Bliantúla ar Staid Tearmainn san AE

foilsithe

on

Inniu (29 Meitheamh), an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson (sa phictiúr) freastal ar sheoladh an 10th eagrán den Tuarascáil Bhliantúil ar Staid Tearmainn san AE, arna fhoilsiú ag an Oifig Eorpach Tacaíochta do Thearmann (EASO). Beidh Stiúrthóir Feidhmiúcháin EASO, Nina Gregori, agus Cathaoirleach Bhord Bainistíochta EASO, Mikael Ribbenvik, in éineacht leis an gCoimisinéir. Soláthraíonn an tuarascáil bhliantúil forbhreathnú cuimsitheach ar phríomhfhorbairtí i réimse an tearmainn i mBallstáit an AE agus i dtíortha bainteacha. Cuirfidh an tuarascáil treochtaí tearmainn i láthair i 2020, le fócas speisialta ar thionchar na paindéime coronavirus ar chórais tearmainn náisiúnta agus AE. Tabharfaidh an tuarascáil breac-chuntas freisin ar athruithe beartais, ar dhea-chleachtais agus ar dhúshláin leanúnacha i réimse an tearmainn. Le haghaidh ábhar preasa faoi lánchosc, déan teagmháil le do thoil EASO díreach.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Beartas tearmainn

Tá beartas na Tuirce i #Libya ag bagairt ar an AE

foilsithe

on

Ba chúis le hidirghabháil na Tuirce i gcoimhlint na Libia an éifeacht dhiúltach don réigiún: d’athraigh cothromaíocht na cumhachta agus shaor an GNA Tripilí ó fhórsaí an LNA agus chuir siad tús le hionsaí ar scála mór ar chathair Sirte le déanaí. An 6 Meitheamh tar éis idirbheartaíochta le Ceannasaí Arm Náisiúnta na Libia (LNA), d’eisigh Field Marshal Khalifa Haftar, agus cainteoir Theach Ionadaithe na Libia Aguila Saleh Issa agus Abdel Fattah Al-Sisi, uachtarán na hÉigipte, Dearbhú Cairo .

Tá sé bunaithe ar na comhaontuithe ar thángthas orthu ag Comhdháil Bheirlín ar an Libia i mí Eanáir. De réir Dhearbhú Cairo, “geallann na páirtithe uile tine a scor ó 6h am áitiúil Dé Luain, 8 Meitheamh”. Ina theannta sin, déantar foráil ann maidir le leanúint den chaibidlíocht sa Ghinéiv faoi phátrúnacht na Náisiún Aontaithe ar chomhchoiste míleata san fhormáid 5 + 5 (cúig ionadaí ó gach taobh). Braithfidh tuilleadh dul chun cinn ar shaincheisteanna eile, lena n-áirítear polaitíocht, eacnamaíocht agus slándáil, ar rath a chuid oibre.

D’fháiltigh Aire Gnóthaí Eachtracha an AE, Josep Borrell, Aire Gnóthaí Eachtracha na Fraince Jean-Yves Le Drian, Aire Gnóthaí Eachtracha na Gearmáine Heiko Maas agus Aire Gnóthaí Eachtracha na hIodáile Luigi Di Mayo roimh an dearbhú agus d’iarr sé go gcuirfí deireadh leis an gcogaíocht go léir sa Libia agus go dtarraingeofaí siar gach trúpaí eachtracha agus míleata. trealamh ón tír.

Thug uachtarán na Fraince faoi deara go bhfuil an Tuirc ag imirt “cluiche contúirteach” sa Libia. "Níl mé ag iarraidh a fheiceáil i gceann sé mhí, nó bliain nó dhó, go bhfuil an Libia sa staid ina bhfuil an tSiria inniu," a dúirt Macron.

D’fhógair Aire Gnóthaí Eachtracha na Gréige, Nikos Dendyas, Dé Céadaoin 24 Meitheamh i ráiteas tar éis chuairt Ardionadaí an AE um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála Josep Borrel chuig Evros go leanann an Tuirc “ag baint an bonn de shlándáil agus de chobhsaíocht, chomh maith le síocháin i Meánmhuir an Oirthir”, ag cruthú fadhbanna dá chomharsana go léir. "Sháraigh an Tuirc ceannasacht na Libia, na Siria, na hIaráice agus ár gcomhpháirtí AE, Poblacht na Cipire go leanúnach. Sa Libia, agus neamhaird shoiléir á tabhairt aici ar dhlisteanacht idirnáisiúnta, sáraíonn sí lánchosc na Náisiún Aontaithe agus í ag iarraidh a mianta nua-Osmanacha a bhaint amach. déanann sé neamhaird ar ghlaonna arís agus arís eile na hEorpa ar mheas ar dhlisteanacht idirnáisiúnta, "a dúirt Dendyas.

Dhiúltaigh an Tuirc do Dhearbhú Cairo: Níl “Tionscnamh Cairo” ar shocrú na Libia “diongbháilte” agus maslach, dhearbhaigh Aire Gnóthaí Eachtracha na Tuirce Mevlut Cavusoglu. Tar éis Dearbhú Cairo, chuir Cathaoirleach Chomhairle an Uachtaráin, Fayez Al-Sarraj, trúpaí an GNA chun "lean ar aghaidh lena gcosán" i dtreo Sirte.

Is é an rath a bhí ar na trúpaí GNA le déanaí ná rannpháirtíocht amhais na Siria, a bhfuil baint acu le jihadists, a chuir an Tuirc go gníomhach sa Libia chun troid i gcoinne an LNA ó Bhealtaine 2019. De réir Réadlann na Siria um Chearta an Duine (SOHR), tá an is féidir le líon na trodaithe ó na faicsin Siria atá ar son na Tuirce inniu níos mó ná 18 000 a bhaint amach. Go ginearálta, is ó Bhriogáid Al-Mu'tasim, Briogáid Sultan Murad, Briogáid na Falcons Thuaidh, Al-Hamzat agus Suleiman Shah na amhais. Gealltar go n-íocfar na amhais 1500-2000 $ in aghaidh na míosa, ach tá tuarastal míosúil reatha gach trodaire thart ar 400 $.

Léiríonn beartas na Tuirce i réigiún na Libia straitéis millteach neo-Ottoman agus pan-islamach, atá bunaithe ar na huaillmhianta neocolonialist. Is é an míniú féideartha ar an idirghabháil don Libia ná an éagobhsaíocht sa Tuirc féin agus an tóir a bhí ar Erdogan (tháinig tacaíocht pháirtí AKP ó 33.9 i mí Feabhra 2020 go 30.7 i mBealtaine 2020 de réir Metropol). Úsáideann uachtarán na Tuirce an scéal Ioslamach (sa Libia mar an cogadh ar thaobh an GNA, sa Tuirc - an tionscnamh chun Hagia Sophia a thiontú ar ais ina Mosque) chun a chumhacht a dhlisteanú. İbrahim Karagül, an colúnaí i meáin phríomhshrutha Yeni Şafak de Poblacht na Tuirce Scríobh:“Ní tharraingeoidh an Tuirc siar ón Libia choíche. Ní thabharfaidh sé suas sula mbainfidh sé a aidhm amach. "

Leathnaigh na mór-mheáin pro-Erdogan an clár oibre neocolonialist seo ó mhí na Samhna 2019 (nuair a shínigh GNA 2 déileáil le Erdogan): Feictear an Libia mar chuid den impireacht nua-ottoman.

Bagairt don AE

Is í an éifeacht dhiúltach atá ag an gclár oibre neo-ottoman sa Libia ná bagairt na géarchéime imirce nua, a d’fhéadfadh tarlú don AE. I máirseáil 2020, dhearbhaigh ceannaire na Tuirce Recep Tayyip Tayyip Erdogan, nach ndúnfaidh an Tuirc na teorainneacha do dhídeanaithe go dtí go gcomhlíonfaidh an AE a gheallúint do Ankara. Thug Aire Gnóthaí Eachtracha na Tuirce Mevlüt Çavuşoğlu faoi deara borradh tonn nua dídeanaithe chun na hEorpa i measc chobhsú staid COVID-19. Má thugann an Tuirc freagra ar an dúshlán seo, beidh géarchéim nua imirce os comhair na hEorpa agus braithfidh a seirbhísí sóisialta an príomhbhuille ón tonn nua dídeanaithe.

Is é an bagairt eile atá ann ná costais na Libia, an pointe tosaigh do thuras na n-imirceach chun na hEorpa. Tá beagnach 2,000 cathach Siria le tacaíocht ón Tuirc a iompraíodh go dtí an Libia le cúig mhí anuas tar éis náisiún na hAfraice Thuaidh a theitheadh ​​chun na hEorpa de réir Réadlann na Siria um Chearta an Duine (SOHR).

Tá rialtais na hEorpa ag glacadh céimeanna chun cur i gcoinne bheartas na Tuirce sa Libia go gníomhach: thug an Fhrainc aghaidh ar NATO ar an gceist seo cheana féin. Phléigh uachtarán na Fraince an cheist cheana le hUachtarán na SA Donald Trump, agus tá súil le tuilleadh malartuithe ar an gceist sna seachtainí amach romhainn.

D’fhonn leasanna na hEorpa a chosaint, tá sé tábhachtach an Libia a chosaint ar leathnú na Tuirce agus cosc ​​a chur ar Erdogan smacht a fháil ar shócmhainní na tíre.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending