Ceangail le linn

Éilliú

Achoimrí ar caibidlí náisiúnta ó gcoinne Éilliú Tuarascáil Eorpach

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

051112-corruptioneurope-mAn Ostair

Neartaíodh troid na hOstaire i gcoinne éillithe trí iarrachtaí chun cosc ​​agus ionchúiseamh a dhéanamh. Sa tuarascáil seo, tá an Coimisiún Eorpach ag moladh go gcinntíonn an Ostair na hacmhainní riachtanacha d’ionchúisitheoirí speisialaithe chun cásanna éillithe a phróiseáil. Ina theannta sin, dá ndéanfaí rochtain ar fhaisnéis cuntas bainc a éascú, i gcásanna amhrais éillithe, dhéanfaí ionchúiseamh breabaireachta níos éifeachtaí freisin. Molann an Coimisiún freisin go dtugann an Ostair meicníocht monatóireachta isteach chun dearbhuithe sócmhainní d’oifigigh shinsearacha tofa agus cheaptha a sheiceáil.

In éineacht le hanailís ar an staid i ngach ballstát, tá an Coimisiún Eorpach ag cur dhá vótaíocht fhairsing tuairimí i láthair. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 66% de na hOstaire, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Taispeánann na pobalbhreitheanna freisin gurb í an Ostair an t-aon tír in Iarthar na hEorpa ina mbeadh cion réasúnta mór - beagnach aon trian de na freagróirí - inghlactha fabhar a dhéanamh nó bronntanas a thabhairt mar mhalairt ar sheirbhís phoiblí. Deir ceathrar faoin gcéad nó na hEorpaigh, agus 5% de na hOstaire, gur iarradh orthu nó go rabhthas ag súil go n-íocfadh siad breab le bliain anuas. Measann ceithre as gach deich gcuideachta Eorpacha agus Ostaracha go bhfuil éilliú ina chonstaic ar ghnó a dhéanamh.

Aiseolas

Belgium

Tá an creat frith-éillithe riachtanach i bhfeidhm sa Bheilg, ach is féidir níos mó a dhéanamh. Sa lá atá inniu ann, tá baol ann nach dtabharfar aghaidh ar éilliú sa Bheilg ar bhealach comhsheasmhach mar gheall ar inniúlachtaí éagsúla ag leibhéal réigiúnach agus cónaidhme. Mar sin, sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach go gcuirtear rialacha eiticiúla i bhfeidhm do gach oifigeach ceaptha agus tofa ag leibhéil cónaidhme, réigiúnacha agus áitiúla. Ina theannta sin, ba chóir don Bheilg cumas an chórais cheartais agus forfheidhmiú an dlí a mhéadú lena chinntiú go ndéantar cásanna éillithe a ionchúiseamh sula dtiocfaidh deireadh lena dteorainneacha ama. Molann an Coimisiún freisin go leathnaítear reachtaíocht fhrithbhriseadh ar mhaoiniú páirtí chuig páirtithe nach bhfaigheann fóirdheontais cónaidhme.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 67% de na Beilge, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir ceithre faoin gcéad de mhuintir na hEorpa, agus 3% de mhuintir na Beilge, gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas. Measann ceathrar as deich gcinn de chuideachtaí na hEorpa agus na Beilge go bhfuil an t-éilliú ina bhac ar ghnó a dhéanamh.

Aiseolas

an bhulgáir

Is tosaíocht don Bhulgáir le fada an lá éilliú a chomhrac, agus mar thoradh ar athchóirithe dlí bunaíodh struchtúir nua. Mar sin féin, tá éilliú forleathan fós. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur cheart don Bhulgáir institiúidí frith-éillithe a chosaint ó thionchar polaitiúil agus a mbainistíocht a cheapadh i nós imeachta trédhearcach bunaithe ar fhiúntas. Ba cheart go ndéanfaí sannadh randamach cásanna i gcúirteanna a chinntiú trí chóras éifeachtach náisiúnta. Chomh maith leis sin, molann an Coimisiún go nglactar cód eitice do bhaill an Tionóil Náisiúnta, agus go gcuirtear smachtbhannaí athchomhairleacha ar éilliú i soláthar poiblí i bhfeidhm ar leibhéal náisiúnta agus áitiúil.

Mar aon le hanailís ar an staid i ngach ceann bhallstát, tá an Coimisiún Eorpach ag cur dhá vótaíocht fhairsinge i láthair freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 84% ​​de Bhulgáirigh go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir ceithre faoin gcéad d’Eorpaigh, agus 11% de Bhulgáirigh, gur iarradh orthu nó go rabhthas ag súil go n-íocfadh siad breab le bliain anuas. Agus ní mheasann ach 9% de na Bulgáraigh - an céatadán is ísle san AE - go bhfuil ionchúisimh leordhóthanacha ann chun daoine a chosc ó chleachtais éillitheacha.

An Chipir

Tá tiomantas léirithe ag an gCipir chun éilliú a chosc trí reachtaíocht a leasú agus comhlacht comhordaithe a bhunú. Ag an am céanna, léiríonn an líon beag cásanna ionchúiseamh gur gá an córas forfheidhmithe a neartú. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach go ndéanann Cyprus nósanna imeachta a shruthlíniú chun imscrúduithe éifeachtacha ar éilliú laistigh de na póilíní a chinntiú. Ba cheart freisin go dtabharfaí isteach cóid iompair d'oifigigh thofa agus cheaptha, d'fhonn sócmhainní a dhearbhú go tréimhsiúil. Ina theannta sin, molann an Coimisiún go gcuireann an Chipir srian ar an bhféidearthacht go gcuirfeadh cuideachtaí faoi úinéireacht an stáit urraíocht ar imeachtaí polaitiúla, go rialaíonn sí síntiúis d'iarrthóirí toghcháin, agus cuireann sé iallach ar pháirtithe faisnéis airgeadais a fhoilsiú ar líne.

In éineacht le hanailís ar an staid i ngach ballstát, tá an Coimisiún Eorpach ag cur dhá vótaíocht fhairsing tuairimí i láthair. Deir 57% de na Cipire, agus 26 faoin gcéad d’Eorpaigh san iomlán, go mbíonn tionchar pearsanta ag éilliú orthu ina saol laethúil. Deir ceithre faoin gcéad d’Eorpaigh, agus 3% de na Cipire, gur iarradh orthu nó go rabhthas ag súil leo breab a íoc le bliain anuas. Deir 83% de na Cipire - an céatadán is airde san AE - gurb é an t-aon bhealach le bheith rathúil i ngnó ná trí naisc pholaitiúla. Ina theannta sin, síleann 85% d’fhiontraithe na Cipire go gcuireann fabhraíocht agus éilliú isteach ar iomaíocht ghnó.

croatia

Tá iarrachtaí suntasacha déanta ag an gCróit le blianta beaga anuas chun a creat frith-éillithe a fheabhsú. Mar sin féin, is cosúil go bhfuil níos mó béime ar chois éillithe seachas ar chosc. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur cheart don Chróit cóid iompair a fhorbairt d’oifigigh tofa ag leibhéil lárnacha agus áitiúla le huirlisí cuntasachta leordhóthanacha, seiceálacha suntasacha a dhéanamh ar dhearbhuithe sócmhainne agus coinbhleachtaí leasa oifigeach poiblí, agus meicníocht éifeachtach a bhunú le haghaidh coisc éillithe i gcuideachtaí faoi úinéireacht an stáit agus cuideachtaí faoi rialú stáit. Ina theannta sin, molann an Coimisiún go gcuireann an Chróit straitéis i bhfeidhm chun éilliú a chosc i soláthar poiblí, lena n-áirítear maidir leis an earnáil cúram sláinte, agus cinntíonn sí meicníochtaí cosanta do sceithirí a thuairiscíonn éilliú.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 94% de Chróit, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir ceathrar faoin gcéad de mhuintir na hEorpa, agus sé faoin gcéad de Chróitigh, gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas. Agus creideann 81% de ghnólachtaí na Cróite go gcuireann fabhraíocht agus éilliú bac ar iomaíocht ghnó sa Chróit.

Poblacht na Seice

Le deich mbliana anuas, tá creat straitéiseach chun éilliú a chomhrac ag teacht chun cinn i bPoblacht na Seice. Mar sin féin, baineann fadhbanna leanúnacha le cleachtais soláthair phoiblí agus le mí-úsáid cistí poiblí. Go dtí seo níor éirigh le hiarrachtaí chun reachtaíocht a chur i bhfeidhm a chlúdaíonn coinbhleachtaí leasa sa státseirbhís. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach go gcuirfí reachtaíocht den sórt sin i bhfeidhm, ag clúdach earcaíochta bunaithe ar fhiúntas agus ráthaíochtaí i gcoinne dífhostú treallach. Tá an Coimisiún ag moladh freisin go ndéantar caiteachas agus tabhartais feachtais toghcháin a phoibliú i dtuarascálacha airgeadais bliantúla, agus go neartófaí cumas ionchúisitheoirí cásanna éillithe a láimhseáil ar bhealach neamhspleách.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 95% iomlán na Seicigh go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir 8% de na Seicigh gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas, atá dhá oiread níos mó ná an meán Eorpach. Deir 71% de ghnólachtaí na Seice, an céatadán is airde san AE, go bhfuil an t-éilliú ina bhac mór ar ghnó a dhéanamh.

danmhairg

Tá an Danmhairg ar cheann de na taibheoirí is fearr san AE i dtéarmaí trédhearcachta, sláine agus rialú éillithe. Tá roinnt feabhais ann áfach, go háirithe maidir le maoiniú páirtithe polaitiúla agus an creat chun corparáidí a ionchúiseamh ar fhorais breabaireachta i dtíortha iasachta. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach na meicníochtaí trédhearcachta agus maoirseachta a bhaineann le maoiniú páirtithe polaitíochta agus iarrthóirí aonair a fheabhsú tuilleadh. Tá an Coimisiún ag moladh freisin go ndéanfar iarrachtaí breise chun dul i ngleic le breabaireacht eachtrach, trí, mar shampla, leibhéal na bhfíneálacha a ardú do chorparáidí.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. I measc na Danes, níl san uimhir sin ach 20%, agus tá an Danmhairg rangaithe go seasta i measc na dtíortha is truaillithe san AE. Iarradh ar níos lú ná aon faoin gcéad de shaoránaigh na Danmhairge bribe a íoc le bliain anuas, i gcomparáid le meán an AE de 4%.

An Eastóin

Is féidir a mheas go bhfuil leibhéil éillithe san Eastóin i gcomparáid idirnáisiúnta. Mar sin féin, molann an Coimisiún Eorpach inniu iarrachtaí breise chun trédhearcacht agus maoirseacht ar mhaoiniú páirtithe polaitíochta a fheabhsú, chomh maith le soláthar poiblí. Tá an Coimisiún ag moladh freisin gur chóir don Eastóin cód iompair a ghlacadh do bhaill na Parlaiminte, mar aon le meicníocht éifeachtach maoirseachta agus smachtbhannaí.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 65% de na hEastóine, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir ceithre faoin gcéad de na hEastóine gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas, an líon céanna leis an meán Eorpach.

an fhionlainn

Ar an iomlán, tá an Fhionlainn ar cheann de na taibheoirí is fearr san AE maidir le frith-éilliú. Mar sin féin, bhí roinnt cásanna éillithe ardleibhéil ann inar malartaíodh fabhair ar bhonn caidreamh neamhfhoirmiúil, agus stocaireacht ag gnólachtaí a chuir maoiniú feachtais ar fáil do pholaiteoirí. Dá bhrí sin, sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach go gcuireann an Fhionlainn dualgas ar bhardais agus ar réigiúin trédhearcacht a chinntiú i gconarthaí poiblí le fiontraithe príobháideacha. Molann an Coimisiún freisin gur cheart don Aonad Frith-Éillithe de chuid an Bhiúró Náisiúnta Imscrúduithe tacú go héifeachtach le himscrúduithe ar choireanna a bhaineann le héilliú, agus comhordú a dhéanamh ar nósanna imeachta frith-éillithe idir gníomhaireachtaí rialtais.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir tuairim is duine as gach ceathrar Eorpach, ach amháin 9% de na Fionlannaigh, go bhfuil tionchar ag éilliú orthu ina saol laethúil. Deir ceithre faoin gcéad de mhuintir na hEorpa, agus níos lú ná aon faoin gcéad de na Fionlannaigh, gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas.

France

Sa Fhrainc, rinneadh bearta reachtaíochta le déanaí maidir le coinbhleachtaí leasa a eisiúint i measc polaiteoirí agus oifigeach poiblí. Mar sin féin, níor tugadh aghaidh ar rioscaí a bhaineann le héilliú san earnáil soláthair phoiblí agus in idirbhearta gnó idirnáisiúnta. Dá bhrí sin, sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur chóir don Fhrainc measúnú cuimsitheach a dhéanamh chun rioscaí a shainaithint ag an leibhéal áitiúil, agus tosaíochtaí a leagan síos do bhearta frith-éillithe a bhaineann le soláthar poiblí. Tá an Coimisiún ag moladh freisin go bhfeabhsaíonn an Fhrainc an reachtaíocht maidir le breabaireacht eachtrach, go dtugann sí aghaidh ar na moltaí maidir le maoiniú páirtithe a d'ardaigh Comhairle na hEorpa, agus a dhéanann iarrachtaí chun neamhspleáchas oibríochtúil ionchúisitheoirí a mhéadú.

In éineacht le hanailís ar an staid i ngach ballstát, tá an Coimisiún Eorpach ag cur dhá vótaíocht fhairsing tuairimí i láthair. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 68% de na Francaigh, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir ceithre faoin gcéad de na hEorpaigh, agus dhá faoin gcéad de na Francaigh, gur iarradh orthu nó go raibh súil acu breab a íoc le bliain anuas. Measann ceithre as gach deichniúr cuideachtaí Eorpacha go bhfuil éilliú ina chonstaic ar ghnó a dhéanamh. Tá an líon don Fhrainc níos airde - measann sé chuideachta as gach deichniúr de chuid na Fraince gur constaic é seo.

Ghearmáin

Maidir le héilliú a chomhrac, tá an Ghearmáin i measc na dtíortha is fearr san AE. Mar sin féin, is féidir níos mó a dhéanamh. Sa tuarascáil seo, cuireann an Coimisiún Eorpach in iúl go mbainfeadh an Ghearmáin leas as dianphionóis a thabhairt isteach as éilliú oifigigh tofa. Tá an Coimisiún ag moladh freisin gur cheart don Ghearmáin beartas a fhorbairt chun déileáil leis an bhfeiniméan ‘doras imrothlach’, áit a bhfágann oifigigh a n-oifig chun obair do chuideachtaí a chuidigh siad le déanaí. Ina theannta sin, bheadh ​​sé ina chuidiú feasacht a mhéadú faoi na rioscaí a bhaineann le breabaireacht eachtrach i measc fiontar beag agus meánmhéide, agus d’fhéadfadh an Ghearmáin níos mó a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar imní faoin mbealach a mhaoinítear feachtais toghcháin.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach comhalta Ssate, tá dhá vótaíocht fhairsinge á gcur i láthair ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Cé nach bhfuil mórán taithí ag na Gearmánaigh ar bhreabaireacht, deir ceathrar faoin gcéad de mhuintir na hEorpa ar an iomlán gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas. Deir 9% de na Gearmánaigh go bhfuil aithne phearsanta acu ar dhuine a ghlac breabanna.

An Ghréig

Tá na hinstitiúidí atá ag troid éillithe sa Ghréig faoin mbrú céanna le cuid mhór de riarachán poiblí na Gréige. Cé go ndearnadh roinnt céimeanna dearfacha, lena n-áirítear straitéisí earnála a fhorbairt agus comhordaitheoir náisiúnta frith-éillithe a cheapadh, tá dúshláin mhóra roimh an éilliú sa Ghréig. Tá an creat frith-éillithe casta fós agus déanann sé a dhícheall torthaí a bhaint amach. Sa tuarascáil seo, cuireann an Coimisiún Eorpach in iúl go bhfuil soláthar poiblí fós ina réimse riosca, áit a mbeadh maoirseacht níos mó tairbheach. D’fhéadfaí níos mó a dhéanamh freisin chun na pleananna earnáilsonracha a chur i gcrích agus chun obair an chomhordaitheora frith-éillithe a neartú. Chuirfeadh maoirseacht mhéadaithe ar mhaoiniú páirtí agus dearbhuithe leasa ag polaiteoirí, agus athchuairt ar cheist na díolúine, le staid níos fearr sa Ghréig.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. I measc Gréagaigh, is é 99% an uimhir sin. Deir 4% d'Eorpaigh agus de 7% de na Gréagaigh gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas.

An Ungáir

Tá roinnt uirlisí i bhfeidhm ag an Ungáir chun sláine agus trédhearcacht i riarachán poiblí a mhéadú. Forbraíodh roinnt polasaithe frith-éillithe uaillmhianacha. Mar sin féin, tá imní fós ann, amhail na hábhair imní a bhaineann le caidreamh neamhfhoirmiúil idir gnólachtaí agus gníomhaithe polaitiúla ar leibhéal áitiúil. Tugann an Coimisiún Eorpach, sa tuarascáil seo, aird ar roinnt réimsí inar féidir iarrachtaí breise a dhéanamh, go háirithe maidir le páirtithe polaitiúla a mhaoiniú, agus meicníochtaí rialaithe a bhaineann le nósanna imeachta soláthair phoiblí agus coinbhleachtaí leasa i measc oifigigh phoiblí. Is féidir níos mó iarrachtaí a dhéanamh chun caighdeáin chuntasachta a neartú d'oifigigh thofa agus cheaptha, agus chun déileáil le rioscaí a bhaineann le fabhar i riarachán poiblí. Is féidir céimeanna breise a ghlacadh freisin chun deireadh a chur leis an gcleachtas íocaíochtaí buíochais san earnáil cúram sláinte de réir a chéile.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 89% de Hungarians, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir 4% d'Eorpaigh, agus 13% de Hungarians, gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas.

Éireann

Tá athchóiriú suntasach déanta ag rialtas na hÉireann ina chuid beartas frith-éillithe. Tá trédhearcacht feabhsaithe aici maidir le maoiniú páirtithe agus tá céimeanna glactha aici chun freagairt do imní an phobail. Mar sin féin, d'fhéadfaí níos mó oibre a dhéanamh chun feabhas a chur ar an gcumas chun cásanna éillithe a ionchúiseamh agus a phionósú ar bhealach tráthúil. D’fhéadfaí a thuilleadh oibre a dhéanamh freisin chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá fágtha maidir le páirtithe polaitíochta, feachtais toghcháin agus reifrinn agus rioscaí éillithe a bhaineann le coinbhleachtaí leasa ag leibhéal áitiúil, agus i réimse na pleanála uirbí.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 81% de na hÉireannaigh, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir 4% d'Eorpaigh agus de 3% de mhuintir na hÉireann gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas.

An Iodáil

Is céim mhór chun tosaigh é an dlí frith-éillithe a ghlacadh i mí na Samhna 2012 sa chomhrac in aghaidh an éillitheachta san Iodáil: aibhsíonn sé beartais um chosc a dhíríonn ar leibhéal na cuntasachta a ardú laistigh den riarachán poiblí agus na Scothaicme polaitiúla agus cothromaíocht idir an t-ualach frith-éillithe, atá ag titim beagnach go heisiach ar an taobh forfheidhmithe dlí. In ainneoin iarrachtaí suntasacha, áfach, is dúshlán tromchúiseach é an t-éilliú san Iodáil. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur cheart don Iodáil an córas sláine d'oifigigh thofa a neartú trí chóid eiticiúla, lena n-áirítear uirlisí cuntasachta. Ba cheart don Iodáil an creat dlíthiúil agus institiúideach ar mhaoiniú páirtí a threisiú freisin. Ina theannta sin, ba cheart aghaidh a thabhairt gan mhoill ar na heaspaí a bhaineann le réimeas na teorann. Tá an Coimisiún ag moladh freisin go neartaíonn an Iodáil cumhachtaí agus cumas na Gníomhaireachta Náisiúnta Frith-Éillithe chun ról láidir comhordaithe a chomhlíonadh, go gcuireann sé le trédhearcacht maidir le soláthar poiblí agus go dtógann sí bearta breise chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh maidir le héilliú san earnáil phríobháideach. Tá gá le níos mó iarrachtaí maidir le coinbhleachtaí leasa agus nochtadh sócmhainní oifigeach poiblí, chomh maith le meicníochtaí rialaithe maidir le caiteachas poiblí áitiúil agus réigiúnach.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach Ballstát den AE, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus iomlán 97 de na hIodálaigh, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Creideann beagnach 2 in Eorpaigh 3 agus 88 faoin gcéad de shaoránaigh na hIodáile gurb é breabaireacht agus úsáid nasc an bealach is éasca chun seirbhísí poiblí áirithe a fháil.

latvia

Tá dul chun cinn déanta ag an Laitvia maidir le héilliú a chosc agus aghaidh a thabhairt uirthi, le bunachar sonraí inchuardaithe ar líne de shíntiúis pholaitiúla. Tá sé ag forbairt agus ag scagadh a dhlíthe frith-éillithe. Tá an obair leanúnach seo dearfach, ach tá imní ann fós faoi chur i bhfeidhm an chreata dlí. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach tógáil ar éachtaí an Bhiúró maidir le héilliú (KNAB) a chomhrac agus a chosc trína neamhspleáchas a neartú agus a chosaint ar chur isteach polaitiúil féideartha. Ina theannta sin, chuideodh teicnící ríomhsholáthair agus iomaíocht níos fearr le haghaidh conarthaí poiblí a chur chun cinn le dul i ngleic le rioscaí i soláthar poiblí. Chomh maith leis sin, is féidir leis an Laitvia trédhearcacht cuideachtaí faoi úinéireacht an stáit a fheabhsú, agus Cód Eitice na Parlaiminte a chur i bhfeidhm ar bhealach níos déine.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 83% de Laitvia, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir 4% d'Eorpaigh agus de 6% de Laitvia gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas.

An Liotuáin

Tá tiomantas léirithe ag an Liotuáin cheana féin maidir le héilliú a chosc agus a chomhrac, trí chreat dlíthiúil fairsing. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur cheart don Liotuáin tús áite a thabhairt d'ionchúiseamh cásanna móra agus uirlisí coiscthe a fhorbairt chun éilliú i soláthar a bhrath, ag díriú ar an leibhéal áitiúil agus ar an earnáil cúram sláinte. Molann an Coimisiún freisin gur cheart don Liotuáin straitéis a fhorbairt i gcoinne íocaíochtaí neamhfhoirmiúla i gcúram sláinte, agus feabhas a chur ar rialú dearbhuithe coinbhleachta leasa arna ndéanamh ag oifigigh thofa agus cheaptha. Éilíonn trédhearcacht mhaoiniú páirtithe polaitiúla iarrachtaí breise freisin.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 95% iomlán na Liotuánach, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Iarradh nó táthar ag súil go n-íocfaidh 29% iomlán de shaoránaigh na Liotuáine bribe le bliain anuas - an líon is airde san AE, ina bhfuil an meán iomlán 4% de na saoránaigh.

Lucsamburg

Meastar gur tír í Lucsamburg nach fadhb í mionéilliú agus tá córais éifeachtacha i bhfeidhm chun cosc ​​a chur ar éilliú i seirbhísí poiblí. Mar sin féin, cuireann nádúr beag agus daingean an phobail ghnó, agus an easpa rialacha maidir le brústocaireacht chomh maith le rochtain ar fhaisnéis, an baol go bhfuil coinbhleachtaí leasa ann. Mar sin, sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur cheart do Lucsamburg oibleagáidí cuntasaíochta agus dualgais chuntasaíochta na bpáirtithe polaitíochta a shoiléiriú, agus sásra maoirseachta a thabhairt isteach do chuntais fheachtais pholaitíochta. Molann an Coimisiún freisin go bhfeabhsaíonn Lucsamburg na rialacha maidir le coinbhleachtaí leasa, agus go nglacann sé reachtaíocht maidir le rochtain ar fhaisnéis phoiblí. Ba chóir go méadófaí na hacmhainní a úsáidtear chun an choireacht airgeadais agus eacnamaíoch a chomhrac.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 42% de shaoránaigh Lucsamburg, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Níor iarradh nó ní raibhtear ag súil ach le 1% de shaoránaigh Lucsamburg bribe a íoc le bliain anuas, agus is é an meán Eorpach ná 4%.

Málta

Chuir Málta cosc ​​ar éilliú ar cheann dá tosaíochtaí, rud as ar eascair athchóirithe a dhírigh ar níos mó trédhearcachta. Mar sin féin, ní mór aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna áirithe fós. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach go ndéanann Málta athbhreithniú ar mhaoiniú na bpáirtithe polaitíochta, rud nach bhfuil rialáilte den chuid is mó. Ba cheart comhordú idir na hinstitiúidí a dhéanann imscrúdú ar éilliú a fheabhsú freisin chun bailiú éifeachtach fianaise a áirithiú. Tá an Coimisiún ag moladh freisin go ndéantar iarrachtaí leanúnacha chun trédhearcacht ceapachán breithiúnach a fheabhsú, agus ar chinnteoireacht i bpleanáil chomhshaoil.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 83% den Mháltais, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir 53% de shaoránaigh Mhálta go bhfuil éilliú forleathan go háirithe i measc oifigeach a eisíonn ceadanna tógála. Measann tuairim is duine as gach ceathrar Eorpach agus 29% den Mháltais go bhfuil tionchar ag éilliú orthu ina saol laethúil.

An Ísiltír

D’fhéadfadh cur chuige comhtháite na hÍsiltíre chun éilliú a chosc agus a bhrath feidhmiú mar mhúnla in áiteanna eile san AE. Mar sin féin, níor chomhaontaigh páirtithe polaitiúla rialacha nua le déanaí maidir le trédhearcacht an mhaoinithe, agus tá easpa fianaise ann go rachfar i ngleic go leordhóthanach le breabaireacht eachtrach. I dtuarascáil an lae inniu, tugann an Coimisiún Eorpach le fios go leathnaítear catagóirí sócmhainní oifigeach tofa nach mór a dhearbhú. Tá an Coimisiún ag moladh freisin gur cheart don Ísiltír a n-iarrachtaí a dhíriú ar chásanna éillithe a ionchúiseamh in idirbhearta gnó idirnáisiúnta, trí mhéadú a dhéanamh ar an gcumas chun breabaireacht eachtrach a imscrúdú go réamhghníomhach.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 61% de na hÍsiltíre, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir 4% d'Eorpaigh, agus 2% de na hÍsiltíre, gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas.

An Pholainn

Tá an Pholainn ag cur bearta i bhfeidhm agus ag déanamh polasaithe a mhionchoigeartú i gcoinne éillithe, ach tá gá le cur chuige níos straitéisí chun réitigh chuimsitheacha a chinntiú. Dá bhrí sin, sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach straitéis fhadtéarmach a chur i bhfeidhm in aghaidh an éillithe, ag liostáil gníomhartha sonracha, an fráma ama agus na hacmhainní atá le cur i bhfeidhm, agus iad siúd atá freagrach. Tá gá le hathchóirithe breise chun trédhearcacht soláthair phoiblí agus cúram sláinte a chosaint. Molann an Coimisiún freisin gur cheart don Pholainn cosaintí a neartú i gcoinne polasaithe a d'fhéadfadh a bheith ann sa Phríomh-Bhiúró Frith-Éillithe (CBA). Ba cheart bearta frith-éillithe a neartú maidir le maoirseacht a dhéanamh ar chuideachtaí faoi úinéireacht an stáit.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 82% de na Polannaigh go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Iarradh nó táthar ag súil go n-íocfaidh 15% iomlán na bPolaithe, i gcomparáid le 4% de mhuintir na hEorpa ar an iomlán, bribe le bliain anuas, a bhain le cúram sláinte den chuid is mó.

An Phortaingéil

Sa Phortaingéil, cé go bhfuil tionscnaimh frith-éillithe éagsúla curtha i bhfeidhm le deich mbliana anuas, lena n-áirítear reachtaíocht nua, níl aon straitéis náisiúnta fhrith-éillithe chuimsitheach i bhfeidhm. Ina theannta sin, is dúshlán i gcónaí é cásanna éillithe ardleibhéil a ionchúiseamh. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach go gcinntíonn an Phortaingéil go bhfuil an-chumas ag breithiúnas forfheidhmithe dlí, ionchúisimh agus breithiúna déileáil go héifeachtach le cásanna éillithe casta, agus bunaítear cuntas teiste diongbháilte ar chásanna éillithe. Ba cheart tabhairt faoi ghníomh coisctheach eile i gcoinne cleachtas truaillithe i gcistiú páirtí, agus ba chóir cóid iompair do oifigigh thofa a fhorbairt. Tá an Coimisiún ag moladh freisin gur gá iarrachtaí breise a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt go leordhóthanach ar choinbhleachtaí leasa agus nochtadh sócmhainní ag leibhéil áitiúla. Ba cheart meicníochtaí trédhearcachta agus rialaithe maidir le nósanna imeachta soláthair phoiblí a neartú a thuilleadh. Thairis sin, ba cheart go n-aithneodh an Phortaingéil fachtóirí riosca maidir le héilliú i gcinntí pleanála uirbí áitiúla.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 90% iomlán na Portaingéile, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Scórálann an Phortaingéil níos fearr ná meán an AE, áfach, nuair a iarrtar ar shaoránaigh an bhfuil taithí dhíreach acu ar éilliú - deir níos lú ná aon faoin gcéad de na Portaingéile gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas, agus an meán Eorpach 4%. Measann 36% de shaoránaigh na Portaingéile go bhfuil tionchar ag éilliú ina saol laethúil orthu.

Rómáin

Sa Rómáin, is fadhb shuntasach í an chaimiléireacht pholaitiúil agus pholaitiúil araon. Cé gur breathnaíodh roinnt torthaí dearfacha maidir le cásanna éillithe ardleibhéil a ionchúiseamh, ní raibh an toil pholaitiúil chun aghaidh a thabhairt ar éilliú agus ardchaighdeáin ionracais a chur chun cinn. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach go gcinntíonn an Rómáin go bhfuil na ráthaíochtaí riachtanacha go léir i bhfeidhm chun neamhspleáchas agus leanúint imscrúduithe neamhpháirtithe i gcásanna éillithe ardleibhéil a chosaint, lena n-áirítear maidir le hoifigigh tofa agus ceaptha. Molann an Coimisiún freisin go bhforbraíonn an Rómáin cóid iompair chuimsitheacha d'oifigigh thofa agus go gcinntítear smachtbhannaí athchomhairleacha do chleachtais truaillithe. Moltar freisin meicníochtaí coiscthe agus rialaithe a neartú maidir le soláthar poiblí agus conarthaí poiblí, lena n-áirítear i gcuideachtaí faoi úinéireacht an stáit agus cuideachtaí faoi rialú stáit. Ina theannta sin, molann an Coimisiún go méadófaí éifeachtúlacht cosc ​​agus brath coinbhleachtaí leasa i measc oifigigh phoiblí, chomh maith le cosaintí a neartú maidir le maoiniú poiblí a leithdháileadh, agus straitéisí a dhéanamh chun éilliú i gcúram sláinte a laghdú.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa agus 93% iomlán de na Rómhánaigh go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Iarradh nó táthar ag súil go n-íocfaidh 25% de na Rómhánaigh, an dara céatadán is airde san AE, bribe le bliain anuas, i gcomparáid le meán an AE de 4%.

An tSlóvaic

Tá iarrachtaí suntasacha déanta ag an tSlóvaic chun an creat dlíthiúil frith-éillithe a fheabhsú don dlí coiriúil agus do sholáthar poiblí. Mar sin féin, cuireann roinnt tosca teorainn le héifeachtacht na hoibre frith-éillithe; fadhbanna le reachtaíocht, an easpa neamhspleáchais a bhraitear i gcodanna na mbreithiúna, agus dlúthnaisc idir an mionlach polaitiúil agus gnó. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur cheart don tSlóvaic neamhspleáchas na mbreithiúna a láidriú, go háirithe trí chritéir a shonrú nuair is féidir uachtaráin agus leas-uachtarán na gcúirteanna a chur as oifig. Tá an Coimisiún ag moladh freisin go méadófaí trédhearcacht mhaoiniú páirtí ag leibhéil áitiúla agus réigiúnacha. Maidir le mí-úsáid Chistí an AE, molann an Coimisiún meicníochtaí rialaithe a neartú chun coinbhleachtaí leasa a chosc.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 90% iomlán de shaoránaigh na Slóvaice, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Bhí cás éillithe nó feicthe ag 8% d'Eorpaigh agus de 21% de na Slóvaicis le bliain anuas. Sa tSlóvaic, measann 66% d'ionadaithe gnó go bhfuil éilliú mar fhadhb le haghaidh gnó a dhéanamh.

An tSlóivéin

Tá an tSlóivéin i measc na dtíortha is gníomhaí i stáit Lár agus Oirthear na hEorpa sa chomhrac i gcoinne na caimiléireachta, le creat frith-éillithe dlí agus institiúide dea-fhorbartha. Mar sin féin, is cosúil go bhfuil meath tagtha ar thiomáint pholaitiúil i gcoinne na caimiléireachta le blianta beaga anuas, i measc líomhaintí agus amhras faoi shláine na n-oifigeach ardleibhéil. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur cheart don tSlóivéin pionóis athchomhairleacha a chur i bhfeidhm ar oifigigh thofa agus cheaptha nuair a sháraítear ceanglais chun sócmhainní agus coinbhleachtaí leasa a nochtadh agus bearta breise a dhéanamh chun caighdeáin chuntasachta a neartú d'oifigigh tofa. Tá an Coimisiún ag moladh freisin gur cheart don tSlóivéin neamhspleáchas agus acmhainní oibríochtúla na gcomhlachtaí frith-éillithe agus na seirbhísí ionchúisimh a chosaint atá speisialaithe i gcoinne na coireachta airgeadais. Ba cheart don tSlóivéin meicníochtaí frith-éillithe a neartú maidir le cuideachtaí faoi úinéireacht an stáit agus cuideachtaí faoi rialú stáit, chomh maith le nósanna imeachta soláthair phoiblí agus príobháidithe. Is féidir níos mó iarrachtaí a dhéanamh chun maoirseacht éifeachtach ar mhaoiniú páirtí a chinntiú.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 91% iomlán na Slóivéine, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Deir 4% d'Eorpaigh, agus 3% de na Slóivéinigh gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas.

spain

Cé go bhfuil creat dlíthiúil frith-éillithe i bhfeidhm den chuid is mó sa Spáinn agus go bhfuil torthaí maithe léirithe ag forfheidhmiú an dlí maidir le cleachtais éillitheacha a imscrúdú, léiríonn tuarascáil an lae inniu líon áirithe easnamh. Dúshlán ar leith is ea éilliú polaitiúil agus seiceálacha agus iarmhéideanna easnamhach, go háirithe i meicníochtaí caiteachais phoiblí agus rialaithe ar leibhéil réigiúnacha agus áitiúla. Sa tuarascáil seo, tugann an Coimisiún Eorpach le fios go bhforbrófar straitéisí frith-éillithe saincheaptha do riaracháin ar leibhéil réigiúnacha agus áitiúla, go ndéantar leasuithe leanúnacha agus cur i bhfeidhm na rialacha nua maidir le maoiniú páirtí, agus go ndéantar cóid chuimsitheacha iompair do dhaoine tofa. Forbraítear oifigigh a bhfuil uirlisí cuntasachta leordhóthanacha acu. Tá an Coimisiún ag moladh freisin gur cheart aghaidh a thabhairt ar neamhrialtachtaí i nósanna imeachta soláthair phoiblí ag leibhéil réigiúnacha agus áitiúla.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de mhuintir na hEorpa, agus 95% iomlán de shaoránaigh na Spáinne, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Measann thart ar dhuine as gach ceathrar Eorpach go bhfuil éilliú ina saol laethúil ag dul i bhfeidhm orthu. Sa Spáinn, is é an líon sin 63%, an céatadán is airde san AE. Deir 4% d'Eorpaigh agus de 2% de shaoránaigh na Spáinne gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas.

An tSualainn

Tá an tSualainn i measc na dtíortha is lú truaillithe san AE. Tá ról uaillmhianach aige maidir le dul i ngleic le héilliú, agus tá roinnt tionscnamh frith-éillithe déanta. Mar sin féin, tá roinnt réimsí imní fós ann, mar rioscaí éillithe i limistéir bhardasacha agus i gcontaetha, chomh maith le bearnaí i gcreat na Sualainne chun corparáidí na Sualainne a ionchúiseamh ar fhorais breabaireachta i dtíortha iasachta. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur cheart go mbeadh sé d'oibleagáid ar bhardais agus comhairlí contae trédhearcacht a chinntiú i gconarthaí poiblí le fiontraithe príobháideacha. Molann an Coimisiún freisin gur cheart leibhéal na bhfíneálacha do chorparáidí a dhéanann breabaireacht eachtrach a ardú, agus gur cheart dliteanas a chur chun cinn fiú má rinne idirghabhálaithe nó gníomhairí tríú páirtí an choir. Ba cheart don tSualainn freisin machnamh a dhéanamh ar athbhreithniú a dhéanamh ar sholáthar dé-choiriúlacht, trína gcaithfidh cion a bheith ina choir faoi dhlí na tíre ina bhfuil sé líomhanta. Is féidir leis an tSualainn trédhearcacht mhaoiniú páirtithe polaitíochta a fheabhsú a thuilleadh, trí chosc ginearálta a chur ar shíntiúis ó dheontóirí nach bhfuil a gcéannacht ar eolas.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach stát áirithe, tá dhá vótaíocht forleathan á gcur i láthair ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Deir 4% de mhuintir na hEorpa gur iarradh orthu nó go bhfuiltear ag súil go n-íocfaidh siad bribe le bliain anuas, ach sa tSualainn, tá an líon sin i bhfad níos ísle (níos lú ná 1%). Mar sin féin, deir a oiread agus is 18% de Sualainnigh go bhfuil aithne phearsanta acu ar dhuine a ghlacann nó a thóg bribe, atá níos airde ná meán an AE (12%).

an Ríocht Aontaithe

Sa Ríocht Aontaithe, ní cosúil gur dúshlán é mionéilliú. Thairis sin, tá dul chun cinn déanta ag an Ríocht Aontaithe chun a cuid cuideachtaí a spreagadh chun staonadh ó oifigigh thar lear a bhreabadh, trí reachtaíocht dhian agus trí threoirlínte mionsonraithe. Go traidisiúnta, cuireann an Ríocht Aontaithe caighdeáin arda eiticiúla seirbhíse poiblí chun cinn. Mar sin féin, chun rath leanúnach a chinntiú, tá gá le hiarrachtaí breise chun dul i ngleic le rioscaí breabaireachta eachtrannaigh i dtionscail leochaileacha mar chosaint. Sa tuarascáil seo, molann an Coimisiún Eorpach gur cheart don Ríocht Aontaithe trédhearcacht a chinntiú i socraíochtaí lasmuigh den chúirt i gcásanna éillithe. Is féidir cuntasacht i rialachas na mbanc a neartú a thuilleadh. Molann an Coimisiún freisin go dtabharfaí síntiúis do pháirtithe polaitíochta, go gcuirfí teorainneacha ar chaiteachas feachtais toghcháin agus go gcinnteofaí monatóireacht agus ionchúiseamh réamhghníomhach ar sháruithe féideartha.

Chomh maith le hanailís a dhéanamh ar an staid i ngach ballstát, tá dhá phobalbhreith fhairsing ag an gCoimisiún Eorpach freisin. Aontaíonn níos mó ná trí cheathrú de shaoránaigh na hEorpa, agus 64% de fhreagróirí na Ríochta Aontaithe, go bhfuil éilliú forleathan ina dtír dhúchais. Measann thart ar dhuine as gach ceathrar Eorpach go bhfuil éilliú ina saol laethúil ag dul i bhfeidhm orthu. Sa Ríocht Aontaithe, tá an figiúr seo i bhfad níos ísle ná meán an AE, 16%.

Tuilleadh eolais

Ceisteanna Coitianta: Tuarascáil Frith-Éillithe an AE
Preasráiteas: IP / 14 / 86
Tuarascáil Frith-Éillithe an AE lena n-áirítear caibidlí tíre, suirbhéanna Eorabharaiméadair, bileoga fíricí agus ceisteanna agus freagraí
Cecilia Malmström's láithreán gréasáin
Lean an Coimisinéir Malmström ar Twitter
Ard-Stiúrthóireacht um Ghnóthaí Baile láithreán gréasáin
Lean AS um Ghnóthaí Baile ar Twitter

Éilliú

Méadaíonn an dearcadh éillithe san AE le linn na paindéime

foilsithe

on

Tuarascáil le déanaí a d’eisigh Trédhearcacht AE AE Taispeánann líon méadaitheach díobh siúd a chreideann go bhfuil éilliú i mballtíortha an AE i láthair i gcuid shuntasach den earnáil phoiblí, i bhfad níos mó ná riamh roimh an bpaindéim COVID-19.

 “Is fadhb mhór í an éilliú do thíortha leochaileacha i dtéarmaí an smachta reachta. Tosaíonn sé le maorlathas iomarcach, príomhchúis an éillithe ”, a dúirt Cristian Paun, ollamh ollscoile eacnamaíochta le Tuairisceoir an AE.

Dúirt dhá thrian de na 40.000 saoránach AE a ndearnadh suirbhé orthu gur fadhb mhór í an éilliú laistigh dá n-institiúidí poiblí agus dar le níos mó ná a leath go bhfuil a gcuid rialtas á rialú ag leasanna príobháideacha ag ardú ceist na stocaireachta gnó san AE.

Aiseolas

“Tá géarú ar éilliú bainteach le méadú ar iompar maorlathach ar fud na mór-roinne. Tá iarmhairtí nach dteastaíonn uait mar gheall ar an smaoineamh gur féidir leat neamhfhoirfeacht an mhargaidh a réiteach trí idirghabháil. Dá mhéad an stát é, is mó is féidir éilliú a dhéanamh ar institiúidí poiblí ”, a mhínigh an tOllamh Paun do Thuairisceoir an AE.

Tugadh fócas faoi leith sa tuarascáil don chóras cúram sláinte i roinnt ballstát den AE.

Fuair ​​an suirbhé amach gur bhain 29% d’áitritheoirí an bhloc úsáid as naisc phearsanta cosúil le cairde nó teaghlaigh dea-nasctha chun aire leighis a fháil. Cuireann na torthaí in iúl an staid chasta atá i gcórais leighis, áit a mbíonn cúnamh míochaine ag teastáil go práinneach ó shaoránaigh agus nuair is gá dóibh déileáil leis an tionchar dochrach a bhíonn ag éilliú.

Aiseolas

D'íoc thart ar sé faoin gcéad de shaoránaigh an AE breab iomlán chun cúram sláinte a fháil, agus tá na huimhreacha i bhfad níos measa i roinnt ballstát den AE. Bhí rátaí breabaireachta i gcúram sláinte is airde sa Rómáin (22%) agus sa Bhulgáir (19%), agus ba i bPoblacht na Seice (54%) agus sa Phortaingéil (46%) a bhíothas ag brath ar naisc phearsanta.

"Le linn géarchéime sláinte, is féidir le naisc phearsanta a úsáid chun rochtain a fháil ar sheirbhísí poiblí a bheith chomh díobhálach le breabanna a íoc. Is féidir beatha a chailleadh nuair a fhaigheann daoine ceangailte vacsaín Covid-19 nó cóireáil leighis os a gcomhair siúd a bhfuil riachtanais níos práinní acu", a dúirt Delia Ferreira Rubio, cathaoirleach Transparency International.

Mar a thaispeántar sa tuarascáil, is iad naisc phearsanta is tábhachtaí sa Phortaingéil, san Ungáir agus i bPoblacht na Seice - áit a raibh leath na bhfreagraí ag brath orthu chun rochtain agus cúram a fháil.

“Is minic gur comhartha é an éilliú ar dhearcadh cosanta ó ghrúpaí leasa, go háirithe i dtíortha a bhfuil saincheisteanna riail dlí acu”, a mhínigh Paun do Thuairisceoir an AE.

Cuireann an tuarascáil béim ar an bhfíric gur thug an paindéim ceist na trédhearcachta i measc shaoránaigh an AE freisin. Mar sin "sa Fhrainc, sa Pholainn agus sa Spáinn, dúirt 60 faoin gcéad de na freagróirí nó níos mó gur ghníomhaigh a rialtais ar bhealach neamh-thrédhearcach", tugann Transparency International le fios.

Bhí ról riachtanach ag an bpaindéim agus na srianta a theastaíonn i meon na ndaoine a ndearnadh suirbhé orthu maidir le trédhearcacht a theorannú ar fud an AE. Cuireann sé seo leis an mothú ginearálta ar fud an AE agus luaigh trian de na saoránaigh ón mbloc 27 tír go bhfuil éilliú níos measa le 12 mhí anuas.

D’fhéadfadh an méadú ar éilliú, in éineacht leis na riachtanais chun dul i ngleic leis an bpaindéim COVID-19 institiúidí daonlathacha ar fud na hEorpa a athrú agus buneilimintí an daonlathais ar fud na mór-roinne a ghortú.

“Measann na daoine go bhfuil an méadú seo ar éilliú mar gheall ar shrianta COVID. Tá roinnt scannail éillithe i dtíortha éagsúla an AE tar éis an radharc polaitiúil a chroitheadh ​​agus tá géarchéimeanna dáiríre mar thoradh air gur thit páirtithe rialaithe éagsúla. Tá go leor sonraí poiblí ann gur bhain na ceannairí i dtíortha éagsúla an AE úsáid as na srianta a fhorchuirtear ar chúiseanna sláinte chun sonraí faoi chonarthaí a cheilt, chun na deiseanna gnó a fhorchuireann an paindéim a úsáid ar bhealach ciniciúil ”, Armand Gosu, ollamh Ollscoil Búcairist agus Oirthear na hEorpa dúirt saineolaí le Tuairisceoir an AE.

D'ainmnigh an suirbhé an Ungáir agus an Pholainn mar thíortha a úsáideann an paindéim mar "leithscéal chun an bonn a bhaint den daonlathas" trí bhearta a fhorchur a lagaíonn institiúidí daonlathacha.

Lean Armand Gosu ar aghaidh ag míniú dúinn le linn na tréimhse seo go bhfaca muid an mothú foriomlán éillithe sa chóras míochaine a tháinig chun cinn i bhfoirm muiníne sna baill foirne agus sna húdaráis leighis. Tá sé seo soiléir má fhéachaimid ar chéatadáin na ndaoine vacsaínithe i dtíortha nach bhfuil mórán muiníne ag an daonra iontu sna húdaráis.

Cé gur cheap níos lú ná 20% de na daoine a bhí ina gcónaí sa Danmhairg agus san Fhionlainn gur fadhb mhór ina dtír féin éilliú sa rialtas, chreid níos mó ná 85% díobh siúd sa Bhulgáir, sa Chróit, sa Chipir, san Iodáil, sa Phortaingéil agus sa Spáinn go raibh.

Cuireann údair na tuarascála béim ar an bhfíric go bhfuil imní mhór air seo ós rud é go bhfuil ballstáit ag ullmhú chun na céadta billiúin euro a leithdháileadh le haghaidh téarnamh iar-phaindéimeach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Ríocht Aontaithe #Fraud agus #Bribery?

foilsithe

on

 

 

An mbeidh rochtain fós ag an Ríocht Aontaithe ar phríomhchórais faisnéise Eorpacha agus ar uirlisí breithiúnacha, lena n-áirítear na Barántais Ghabhála Eorpacha (EAW), tar éis Brexit? Príomh-Aire na Ríochta Aontaithe Theresa May insists go bhfuil an tsaincheist fós faoi chaibidil, go mór i gcodarsnacht le hidirbheartaíocht Brexit an AE Michel Barnier ráiteas go scoirfidh an Ríocht Aontaithe de bheith ina ball de thionscnaimh mar Europol a luaithe agus a fhágann sí an tAontas Eorpach, agus go gcaithfeadh sé dul i mbun caibidlíochta fada próiseas chun iad a athfhilleadh mar thír neamh-AE Schengen.

Níl an fasach do thír neamh-AE atá rannpháirteach i scéim EAW i bhfad níos tuar dóchais inti; Ghlac conarthaí eiseachadta na hIorua agus na hÍoslainne leis an AE, rud atá cosúil le EAW den chuid is mó bliana dul i mbun caibidlíochta agus gan teacht i bhfeidhm go hiomlán fós. Is é cinneadh rialtas na Breataine fanacht mar chuid den EAW ná “tosaíocht“Is cuma cé chomh neamhdhóchúil is atá sé seo ó thaobh na Bruiséile de, molann sé go bhfuil oifigigh na Ríochta Aontaithe ar an eolas go bhfuil baol ann go mbeidh siad sábháilte do choirpigh gan EAW agus uirlisí eile um chomhar breithiúnach.

Rinne an EAW, a tugadh isteach i mí Eanáir 2004, an próiseas eiseachadta san Eoraip a shruthlíniú agus a dhí-dhí-lárú go mór, mar nach bhfuil na tíortha rannpháirteacha a thuilleadh ann chun a gcuid saoránach féin a dhíolmhú ó eiseachadadh agus tá cinnteoireacht feidhmiúcháin bhaint ón nós imeachta um ghéilleadh. Maolaíodh riail na dé-choiriúlachta, faoina mbíonn gníomhartha mar bhunús le heiseachadadh ach má mheastar gur coir iad sa dlínse iarrthach agus sa dlínse iarrtha araon. Anois, le haghaidh 32 catagóirí coireanna, idir na cinn is tromchúisí (sceimhlitheoireacht, dúnmharú, éigniú) agus daoine nach bhfuil chomh soiléir (calaois, smuigleáil seanaoise, coireacht chomhshaoil) níl aon ghá le dé-choiriúlacht a chruthú.

Más rud é sna seanlaethanta, duine atá faoi amhras a phróiseáil agus a eiseachadadh in aghaidh na bliana, réitítear faoin nós imeachta luathaithe i 48 lá ar an meán. A bhuíochas leis sin, tá an EAW an-éifeachtach i gcoinne cineálacha coireachta atá ag teacht chun cinn, mar shampla scéim le déanaí ina n-úsáideann dronganna Oirthear na hEorpa aerlínte ar chostas íseal chun taisteal thar lear agus coireanna a dhéanamh sula bhfilleann siad go tapa ar a dtír.

Fáiltíonn roinnt Brexiteers ar líne roimh an eisiamh atá ag teacht chun cinn sa Ríocht Aontaithe ón EAW, cásanna piocadh silíní éileamh “go raibh go leor Briotanach neamhchiontach faoi mhí-úsáid tubaisteach ag údaráis Eorpacha neamhinniúla nó fiú truaillithe”, déanann an hipearbhrú seo neamhaird ar na héachtaí suntasacha a bhfuil scéim EAW freagrach astu. Rinne Cumann na bPríomhoifigeach Póilíneachta tagairt don EAW mar uirlis 'ríthábhachtach' i gcoinne na coireachta eagraithe; Rúnaí Baile na Coimeádaí, Amber Rudd, aithin sé sin “uirlis éifeachtach” a bhí in EAW a bhí “fíor-riachtanach chun breithiúnas éifeachtach a sheachadadh do na dúnmharfóirí, na rapists, agus na pedophileoirí ar éirigh linn breithiúnas a lorg orthu”.

Tá go leor samplaí ardphróifíle de na coirpigh Tá tagairt ag Rudd do bheith tugtha chun na Ríochta Aontaithe chun aghaidh a thabhairt ar cheartas tríd an EAW, ó sceimhlitheoireachta Husain Osman le pedophile Stephen Carruthers, a bhí ar cheann de dheich gcinn de na coirpigh ba mhó a bhí ag teastáil sa Bhreatain nuair a gabhadh é sa Fhrainc i mí Eanáir 2017, go sagart Laurence Soper, a tugadh ar ais ón gCosaiv go dtí an Ríocht Aontaithe chun aghaidh a thabhairt ar mhuirir i leith mí-úsáid ghnéasach buachaillí agus iad a chur faoi réir bualadh go brónach. Bhain Whitehall tairbhe freisin as go leor de choirpigh a raibh próifíl níos ísle acu a eiseachadadh go tapa, agus níor tugadh cuid mhaith díobh os comhair an cheartais gan na EAW.

Cé go bhfuil comhaontú ginearálta ann go bhféadfaí an EAW a fheabhsú, go háirithe trí a tástáil comhréireachta le treoirlínte coiteanna do thíortha uile an AE, téann an scéim amach go hiomlán leis an bhfolcadán agus d'fhágfadh sé an Ríocht Aontaithe ar ais chuig córas, mar Theresa May í féin faoi ​​deara, a ligfeadh do 22 tír AE, lena n-áirítear an Fhrainc agus an Ghearmáin, diúltú a gcuid náisiúnach a eiseachadadh chuig an Ríocht Aontaithe Tá imní curtha in iúl ag oifigigh iomadúla na RA faoi riosca slándála tromchúiseach má scoitear póilíní na Breataine as acmhainní Eorpacha. Chuir tuarascáil le déanaí ó lucht acadúil i King’s College London béim ar na geallta arda atá i gceist agus rabhadh i gcoinne “cur isteach tromchúiseach ar chomhar slándála”, agus oifigigh shinsearacha póilíní comhairle go mbeidh gá le “blianta dáiríre oibre” chun leibhéil reatha an chomhair idirnáisiúnta a chaomhnú.

Tá na deacrachtaí tosaithe cheana féin. A oiread agus is 20 Tá iarrataí eiseachadta a lorgaíonn póilíní na Breataine á gcoinneáil faoi láthair in Éirinn mar gheall ar imní faoi cad é an creat eiseachadta a bheidh ann idir an dá thír tar éis Brexit. Tá imní mhéadaitheach ann go ndéanfaidh an Ríocht Aontaithe bheith “Dídean tosaíochta gach coiriúil san Eoraip”.

Tá údar maith leis na heagla seo: teitheadh ​​ó choirpigh Eorpacha ó tháillí calaoise agus éillithe chuig an Ríocht Aontaithe cheana féin. Léiríonn an Rómáinis oligarch Alexander Adamescu an sampla foirfe den chineál coiriúil a dhéanfaidh an t-iar-Bhrexit UK a thuilte. Theith Adamescu chun na Ríochta Aontaithe chun breabaireacht agus líomhaintí calaoise a sheachaint, cosúil leo siúd a chuir a athair nach maireann i bpríosún. A nimhiúil meascán ar straitéis meán ilchasta agus shuaiteach a chuir a chuid dlíodóirí Briotanacha agus a Thoraí líne crua i bhfeidhm urghabháil ar chás Adamescu chun a gclár frith-AE, frith-EAW a chur chun cinn, choinnigh sé é sa Ríocht Aontaithe in ainneoin an Bharántais Ghabhála Eorpaigh atá faoina ainm. Agus é ag seachaint ceartais sa Ríocht Aontaithe agus masquerading mar dhrámadóir, tá Adamescu saor anois chun leanúint dá thacsaithe uafásacha. Tá sé agairt stát na Rómáine, ag argóint go bhfuil na cúisimh ina choinne agus a athair spreagtha go polaitiúil, agus go bhfuil sé fiú ag éileamh Oidhreacht Ghiúdach - ó tharla ceann de na roinnt bealaí chun sáraíocht a dhéanamh ar EAW tá sé i gcásanna idirdhealaithe ciníoch nó reiligiúnaigh.

Ní amháin go bhfuil Adamescu ina áit tharraingteach chun an Ríocht Aontaithe a cheilt ón gceartas. 28 is náisiúnaigh choigríche faoin gcéad de na daoine a gabhadh i Londain, agus is ón AE a leath díobh. Agus baineann sé seo leis an mBarántas Gabhála Eorpach atá i bhfeidhm - gan é, tuar Theresa May go mbeidh an RA ina “pota mealaGan dabht, is cinnte go gcruthóidh coirpigh atá ag seachaint an cheartais Eorpaigh fíor.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Éilliú

#Kokorev: Cás ‘Cúirteanna Kangaroo’ ar na hOileáin Chanáracha

foilsithe

on

Tá an íomhá de neamhchlaontacht cúirteanna na Spáinne curtha shaken mar gheall ar an scannal a bhaineann leis an Ard-Chúirt Las Palmas (hOileáin Chanáracha, An Spáinn). I mí Dheireadh Fómhair 2016, d'fhoilsigh an nuachtáin áitiúil taifeadadh fuaime scagadh de phlé príobháideach idir ceithre giúistísí na hArd-Chúirte (Audiencia Cúige), lena n-áirítear Breithiúna Carlos Vielba, Salvador Alba agus Cathaoirleach na hArd-Chúirte, Emilio Moya. Phléigh na moltóirí a n-eagla na leanaí na Rúise sa scoil céanna mar sin de giúistísí 'páistí féin. "Tá gach Rúiseach coirpigh, go háirithe na cinn óga agus leis an airgead" Ceann de na giúistísí dhearbhaigh go.

In ainneoin an outcry meáin agus an t-iarratas oifigiúil a rinne an Chonsalacht na Rúise i Las Palmas chun an t-údar de na ráitis a aithint, níor ghlac an Roinn na Spáinne Dlí agus Cirt aon bhearta sna sé mhí tar éis an scannal, agus d'fhan suspiciously Mute ar an gceist. A mhalairt i ndáiríre, tá mar ar a laghad ceann amháin de na giúistísí curtha chun cinn go reportedly ó tharla an eachtra.

Féin, de réir na tuairiscí ag an phreas na Spáinne, tá an eachtra seineafóibeach roghnaíodh ar deireadh suas roinnt tarraingt i mí Aibreáin 2017 agus tá sé á imscrúdú anois ag an Stiúrthóireacht Lárnach Dlí agus Cirt na Spáinne (Consejo Ginearálta de Poder Breithiúnach). Réir dealraimh, tá an t-athrú a bheith a thiomáineann iarratas foirmiúil a rinneadh thar ceann Pharlaimint na hEorpa le stádas ar cheann de na cásanna is mistéireach i stair le déanaí an cheartais Spáinne a shoiléiriú.

An Cás Kokorev mar a thugtar air, ina bhfuil na hiarratais ar fhaisnéis undertones polaitiúla agus seineafóibeach araon aitheanta, tosaíonn leis an gcinneadh ar bhreitheamh imscrúdaitheach ó Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano, a ordú choinneáil réamhthrialach ar an teaghlach ar fad d'fiontraí Spáinne mbunús Rúisis-Giúdach, Vladimir Kokorev. An fear gnó, a bhean chéile agus a mhac fós i bpríosún ar hOileáin Chanáracha feadh beagnach dhá bhliain, faoi amhras líomhnaithe a bheith ar an tosaigh-fir do Teodoro Obiang, cuirfidh Uachtarán Ghuine Mheánchriosach. Le linn am seo go, níl aon chúisimh foirmiúil curtha i láthair agus gan ach le fíordhéanaí an cás é féin tar éis éirí inrochtana do na attorneys chosaint.

Curiously go leor, sa-céanna "uathoibríoch" (cinneadh breithiúnach), a dheachtú an choinneáil réamhthrialach, d'admhaigh an Breitheamh de Vega go "a mhéid [Samhain 2015], an chúirt a bhí in ann aon fhianaise ag nascadh na cistí a fháil, [fuair Kokorevs] le haon éadálacha eastát réadach, le haghaidh aon bhaill den rialtas Guine ".

breitheamh Imscrúdú Ana Isabel de Vega Serrano

breitheamh Imscrúdú Ana Isabel de Vega Serrano

Is é sin, admhaíonn an cinneadh céanna a chuir triúr nach raibh aon stair choiriúil acu taobh thiar de bharraí le beagnach dhá bhliain, nach bhfuil aon fhianaise ag an gcúirt ina gcoinne. Ba é an chúis gur fhan an réasúnaíocht áiféiseach phaitinn seo bailí ó thaobh dlí de ná gur athainmnigh an Breitheamh de Vega Serrano céanna admháil go raibh easpa fianaise i gcoinne an chúisí, faoi leithscéal rúndacht an cháis. Choinnigh breitheamh na Spáinne an cás i gcoinne Kokorevs faoi rún ar feadh beagnach cúig bliana, dhá cheann acu a chaith siad sa phríosún, gan aon eolas acu ar an gcúis a raibh siad cúisithe nó ar bhonn na fianaise, ós rud é, dar leis an mBreitheamh Serrano “go bhféadfadh an t-eolas sin dochar a dhéanamh sna himeachtaí ”. Is é sin, réasúnaigh breitheamh na Spáinne go bhféadfadh sé dochar a dhéanamh dá cás ligean do na daoine a chuir sí faoi choinneáil réamhthrialach agus a ndlíodóirí a fhios nach raibh aon fhianaise iarbhír ina gcoinne.

Rinneadh achomharc arís agus arís eile ar chinneadh Kafkaesque an teaghlach ar fad a chur i bpríosún bunaithe ar fhianaise rúnda agus ar réasúnaíocht rúnda os comhair Audiencia Provincial - ardchúirt Las Palmas (an Spáinn). Is fiú a thabhairt faoi deara go raibh rochtain ag na giúistísí a bhí i gceannas ar an athbhreithniú ar théacs iomlán an chinnidh - murab ionann agus aturnaetha Kokorev féin - is é sin, bhí siad ar an eolas go hiomlán faoi réasúnaíocht uafásach Serrano maidir le coinneáil réamhthrialach a ordú agus iad ag admháil go raibh easpa orthu freisin. fianaise i gcoinne an chúisí. Diúltaíodh gach achomharc go córasach, áfach.

Na baill de theaghlach Kokorev a choimeád i saoráidí ar leith i bpríosún Canarian Juan Grande, agus faoin gcóras príosún is déine in áirithe do coirpigh go háirithe contúirteacha agus sceimhlitheoirí. Tá an patriarch an teaghlaigh, Vladimir Kokorev, bhí fhulaing a stróc mion agus oibríocht próstatach go gairid roimh an phríosúnacht, Shéan cóir leighis. A iarratais a cheadú Rabbi chun cuairt a bhí air neamhaird freisin ar feadh 8 mhí go dtí an riarachán na bpríosún budged faoi bhrú de Spáinne Giúdach Association.

"Tá sé deacair gan aontú le tuairim an chosaint ar, a dhearbhaíonn go bhfuil an taifead á choinneáil rúnda a cheilt ar an easpa fianaise i gcoinne an Kokorevs, ag tabhairt le tuiscint de cás polaitiúil leasanna príobháideacha a sheirbheáil. Seachas sin go bhfuil sé dodhéanta a mhíniú ar na sáruithe soiléire agus neamhnáireacha ar na noirm an dlí idirnáisiúnta agus na dlíthe na Ríocht na Spáinne, "deir an litir a bheidh dírithe chuig an Ard-Oifig an Spáinneach Ionchúisimh dhá Feisirí Eorpacha.

A seachtain tar éis don iarraidh fáil don phobal, an breitheamh Serrano tarraingíodh siar an rúndacht an cás le ráiteas "cé go leanann an t-imscrúdú, is é an rúndacht riachtanach a thuilleadh".

Chun an t-iontas agus dismay na attorneys cosanta Kokorev, tá an cás ina gcoinne bunaithe an gcéad dul síos ar na ráiteas dá bhforáiltear de iar-aturnae Panamanian Vladimir Kokorev ar, Ismael Gerli. An tUasal Gerli Tá dhíotáil ar a laghad dhá scór de bhrionnú i Panama, forgeries a rinne sé é le rún aird níos mó ná maoine eastát réadach, roinnt ar úinéireacht ag Vladimir Kokorev & a mhac Igor, lá tar éis a n-gabhála. Is é an aturnae Panamanian ag feitheamh le haghaidh trialach agus forbidden faoi láthair an tír a fhágáil.

Mar sin féin, ní chiallaíonn sé seo go bhfuil nightmare Kokorevs 'in áit ar bith in aice leis a deireadh. níl aon dáta le haghaidh éisteacht an cháis, ná aon chúisimh foirmiúil fós. Tá achomharc nua de Igor Kokorev go Las Palmas Ard-Chúirte Diúltaíodh le déanaí. An réasúnaíocht an giúistís a dhiúltú Igor bhannaí (tar éis chaith 18 mhí i bpríosún) chomh puzzling mar sin an bhreithimh imscrúdaithe: "Ní chuireann a choinneáil réamhthrialach a cheangal ar aon fhianaise, nó nach bhfuil, a cheangal le fianaise den sórt sin a bheith barántúla . "Dealraíonn sé cinnte go gcloíonn an cheartais ar na hOileáin Chanáracha ag a leagan féin de rialacha an-áirithe.

De réir na Tuarascála Scórchlár 2017 AE Ceartas, caoga is ocht gcéad (58%) den Spáinnigh bhrath an neamhspleáchas na n-gcúirteanna mar "go cóir olc" nó "an-olc", méadú% 2 ón bhliain seo caite. Is é an Spáinn an ceathrú tír ag bun an liosta, mar aon leis an mBulgáir, an Chróit agus an tSlóvaic.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending