Ceangail le linn

EU

Disenfranchisement: Gníomhartha Coimisiún a chosaint cearta shaoránaigh an AE thar lear vótáil

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

líon na vótálaitheD'eisigh an Coimisiún Eorpach treoir inniu (29 Eanáir) do na Ballstáit a bhfuil rialacha i bhfeidhm acu as a leanann cailleadh cearta vótála do shaoránaigh i dtoghcháin náisiúnta, toisc go bhfuil a gceart chun saorghluaiseachta san AE cleachtaithe acu. Cuireann cúig bhallstát (an Danmhairg, Éire, an Chipir, Málta agus an Ríocht Aontaithe) córais i bhfeidhm a bhfuil an éifeacht sin acu. Cé go bhfuil na Ballstáit inniúil faoi na Conarthaí AE atá ann cheana féin chun a chinneadh cé a fhéadfaidh leas a bhaint as an gceart vótála i dtoghcháin náisiúnta, is féidir le cleachtais dícheadúcháin tionchar diúltach a imirt ar chearta saorghluaiseachta an AE. Tá cleachtais dícheadúcháin ag teacht salach ar an mbonn bunaidh a bhaineann le saoránacht an AE atá i gceist cearta breise a thabhairt do shaoránaigh, seachas cearta a bhaint astu.

“Tá an ceart vótála ar cheann de bhunchearta polaitiúla na saoránachta. Is cuid de chreatlach an daonlathais é. Is ionann saoránaigh a bhaint dá gceart vótála nuair a bhogann siad go tír eile san AE agus pionós a ghearradh ar shaoránaigh as a gceart chun saorghluaiseachta a fheidhmiú. Tá baol ann go ndéanfadh cleachtais den sórt sin saoránaigh den dara grád dóibh, ”a dúirt an Leas-Uachtarán Viviane Reding, coimisinéir ceartais an AE. “I litreacha, achainíocha agus idirphlé na saoránach, chuir saoránaigh in iúl dúinn cé chomh tábhachtach agus atá an cheist seo dóibh. Sin é an fáth, i dTuarascáil Saoránachta an AE 2013, gur gheall an Coimisiún aghaidh a thabhairt ar an ábhar. Inniu táimid ag déanamh ár gcuid den phost. Táimid ag iarraidh ar bhallstáit níos mó solúbthachta a thaispeáint agus táimid ag eisiúint treorach comhréire do na cúig thír lena mbaineann ionas gur féidir le saoránaigh dul ar ais ar rolla toghthóirí a dtíre dúchais. Tá súil agam go mbeidh na ballstáit réidh chun dul i ngleic leis na hábhair imní an-nithiúla seo, toisc gur mór an dochar do na daoine aonair lena mbaineann an t-idirdhealú. "

Tá rialacha náisiúnta ag cúig thír AE faoi láthair as a leanann cailleadh ceart vótála náisiúnta mar thoradh ar thréimhsí a chaitear thar lear (an Danmhairg, Éire, an Chipir, Málta agus an Ríocht Aontaithe). Athraíonn na rialacha go mór, agus caillfidh saoránaigh na Cipire a vóta mura bhfuil cónaí orthu sa Chipir sé mhí roimh thoghchán, agus ní mór do shaoránaigh na Breataine a bheith cláraithe chun vótáil ag seoladh sa Ríocht Aontaithe le haghaidh na XNUM bliana seo caite (féach forbhreathnú i an Iarscríbhinn). Tá Ballstáit eile ann a chuireann ar chumas a náisiúnaigh AE an ceart vótála a choimeád faoi choinníollacha áirithe, amhail an Ostair, a éilíonn ar shaoránaigh thar lear a gclárúchán a athnuachan go tréimhsiúil ar an rolla toghcháin, nó sa Ghearmáin, lena gceanglaítear ar shaoránaigh eolas a bheith acu de réir na polaitíochta náisiúnta.

Aiseolas

Is cosúil go bhfuil an príomhchúis leis na rialacha maidir le dícheadú a dhiúltú - go bhfuil naisc leordhóthanacha ag saoránaigh atá ina gcónaí thar lear lena dtír dhúchais - as dáta i saol idirnasctha an lae inniu.

Tá sé mar aidhm ag treoir an lae inniu a d'eisigh an Coimisiún dul i ngleic leis an bhfadhb ar bhealach comhréireach trí cuireadh a thabhairt do na Ballstáit:

  • A chur ar chumas a náisiúnaigh a úsáideann a gceart chun saorghluaiseachta san AE a gceart vótála a choinneáil i dtoghcháin náisiúnta má léiríonn siad spéis leanúnach i saol polaitiúil a dtíre, lena n-áirítear trí iarratas a dhéanamh chun fanacht ar an rolla toghthóirí;
  • agus cead a thabhairt do náisiúnaigh a bhfuil cónaí orthu i mballstát eile iarratas a dhéanamh chun a vóta a choinneáil, a chinntiú gur féidir leo é sin a dhéanamh go leictreonach, agus;
  • na saoránaigh a chur ar an eolas ar bhealach tráthúil agus cuí faoi na coinníollacha agus na socruithe praiticiúla chun a gceart vótála a choinneáil i dtoghcháin náisiúnta.

Samplaí

Aiseolas

Bhog lánúin ón Danmhairg go dtí an Pholainn chun obair ann, agus d'fhan a n-iníon sa Danmhairg chun a cuid staidéir a chríochnú. Is minic a théann siad ar ais go Cóbanhávan chun a dteaghlach agus a gcairde a fheiceáil agus fanann siad go dlúth le forbairtí polaitiúla agus sóisialta sa Danmhairg áit a bhfuil sé ar intinn acu filleadh ar deireadh thiar. Mar sin féin, ní féidir leo vótáil i dtoghcháin náisiúnta, ós rud é nach gceadaítear do shaoránaigh na Danmhairge a fhágann an tír fanacht ar na rollaí toghthóirí má tá sé ar intinn acu filleadh laistigh de dhá bhliain.

Bhog pinsinéir Briotanach go dtí an Fhrainc tar éis dó dul ar scor ach tá sé i ndlúth-theagmháil le cairde agus lena theaghlach ar ais sa Ríocht Aontaithe. Tá árasán aige fós sa Ríocht Aontaithe agus leanann sé forbairtí polaitiúla ansin trí chláir chúrsaí reatha ar raidió agus ar theilifís na Breataine, atá ar fáil go forleathan i dtíortha eile an AE. Mar sin féin, 15 bliain tar éis dó dul ar scor, ní féidir leis vótáil i dtoghcháin náisiúnta na Breataine a thuilleadh.

cúlra

Tugann saoránacht AE na cearta vótála agus seasamh mar iarrthóirí i dtoghcháin áitiúla agus Eorpacha ina dtír chónaithe AE faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh. Mar sin féin, ní bhaineann na cearta seo le toghcháin náisiúnta, agus - sna ballstáit 13 ina bhfuil réigiúin dílsithe le cumais reachtacha - na toghcháin réigiúnacha.

sa 2010 Tuarascáil ar Shaoránacht an AE, shainaithin an Coimisiún gur saincheist do shaoránaigh an AE a bhain leas as a gcearta saorghluaiseachta a bhí i gceist le 'dí-saincheadú' agus sheol sé plé ar réitigh fhéideartha.

Ar 19 Feabhra 2013, thionóil Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún a comhéisteacht ar shaoránacht an AE. Chuir rannpháirtithe, lena n-áirítear saoránaigh lena mbaineann, ionadaithe ón tsochaí shibhialta, Baill de Pharlaimint na hEorpa agus saineolaithe béim ar an ngá atá le hathmheasúnú a dhéanamh ar bheartais atá ann cheana féin a dhíríonn ar shaoránaigh - agus ar na cúiseanna atá mar bhonn leo - i bhfianaise na bhforbairtí reatha i dtreo rannpháirtíocht dhaonlathach níos cuimsithí laistigh den AE.

Ina theannta sin, i Eorabharaiméadar le déanaí maidir le cearta toghcháin, shíl dhá thrian de na freagróirí nach raibh bonn cirt leo go gcaillfidís a gceart chun vótáil i dtoghcháin náisiúnta ina dtír dhúchais ach toisc go bhfuil cónaí orthu i dtír eile den AE.

An 2013 Tuarascáil ar Shaoránacht an AE bealaí 12 nithiúla a leagan amach chun cabhrú le hEorpaigh úsáid níos fearr a bhaint as a gcearta AE, ó phost a lorg i dtír eile den AE chun rannpháirtíocht níos láidre a chinntiú i saol daonlathach an Aontais. Gheall an Coimisiún sa tuarascáil go n-oibreodh sé ar bhealaí cuiditheacha chun cur ar chumas shaoránaigh an AE a gceart vótála a choinneáil i dtoghcháin náisiúnta ina dtír thionscnaimh.

Tuilleadh eolais

Pacáiste preasa (Teachtaireacht agus Moladh an Choimisiúin)

An Coimisiún Eorpach - Saoránacht AE - Cearta Toghcháin

Leathanach baile Leas-Uachtarán Viviane Reding

Lean an Leas-Uachtarán ar Twitter: VivianeRedingEU

Lean Ceartas AE ar Twitter: @EU_Justice

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending