Ceangail le linn

EU

Misean curtha i gcrích: Éachtaí Uachtaránacht Liotuáinis an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

logai-06De réir an FPE Justina Vitkauskaite Bernard agus Anailísí Beartais Pharlaimint na hEorpa Vira Ratsiborynska

Ag tosú ó 1 Iúil 2013 bhí an Uachtaránacht ag reáchtáil uachtaránacht rothlach Chomhairle an AE den chéad uair i stair na Liotuáine. Ba é an chéad uair riamh i stair an AE go raibh tír, an Liotuáin sa chás seo, i mbun na huachtaránachta seo ar an AE méadaithe de stáit 28. Críochnaíodh misean casta agus dúshlánach na Liotuáine le rath mór ar an gcéad cheann d'Eanáir 2014.

Ag breathnú siar ar thionchar agus ar shubstaint Uachtaránacht AE na Liotuáine, tá sé tábhachtach tagairt a dhéanamh do phríomhcheisteanna Uachtaránacht AE na Liotuáine mar: Cad iad na príomhghnóthachtálacha inmheánacha agus seachtracha a bhí aici? Cén tionchar a bhí ag Uachtaránacht AE na Liotuáine ar íomhá na tíre san AE agus cad iad na torthaí a thug sí don AE?

Aiseolas

Léiríonn an anailís ar shé mhí na hUachtaránachta go raibh na héachtaí agus torthaí na huachtaránachta iomadúla. Bhí tionchar mór ag uachtaránacht na Liotuáine ar an tír féin. Sular thosaigh an uachtaránacht fiú, d'éirigh leis an Liotuáin íomhá láidir a thógáil di féin san AE mar bhallstát nua den AE a tháinig isteach san AE i 2004 agus laistigh de naoi mbliana bhí sé tar éis é féin a athrú ó pháirtnéir nua - staid an Aontais Eorpaigh.

Dheimhnigh agus neartaigh Uachtaránacht na Liotuáine ar Chomhairle an AE an íomhá seo. Tháinig méadú de réir a chéile ar íomhá dearfach na Liotuáine agus na Liotuáine ar leibhéal an AE mar gheall ar ról éilitheach agus freagrach uachtaránacht na Liotuáine féin. Chuir na sé mhí d’uachtaránacht na Liotuáine agus infheictheacht mhéadaithe na tíre atá i gceannas ar an uachtaránacht ar an AE leis an íomhá dhearfach fheabhsaithe de bhallstát inchreidte a d’éirigh léi gach tasc a chur i gcrích le rath mór agus ardéifeachtúlacht - agus é sin ar fad gan fiú taithí uachtaránachta a bheith agat roimhe seo. Chuidigh an fhíric go raibh an Liotuáin ag déileáil go héifeachtach le go leor dúshlán a thug uachtaránacht na Liotuáine léi le comhlíonadh na hoibleagáide tábhachtacha a ghlac an Liotuáin ar leibhéal an AE.

Thaispeáin an Liotuáin gur féidir leis na ballstáit go léir oibriú go rathúil trí agus leis na hinstitiúidí Eorpacha, ag cuardach na réiteach is fearr agus ag comhordú agus ag idirghabháil na ngníomhaíochtaí riachtanacha go léir in am.

Aiseolas

Ina theannta sin, bhí an uachtaránacht luachmhar don íomhá sa Liotuáin san AE mar ní hamháin gur léirigh an Liotuáin cur chuige réamhghníomhach i mórán ceisteanna a bhí deacair don AE ach léirigh sé freisin go raibh sé ullmhaithe agus ar fáil chun dul i ngleic le dúshláin bheartais inmheánacha agus seachtracha an AE. I gcomhthéacs na géarchéime eacnamaíche, an euróisealais atá ag fás, na ndúshlán díscaoilte, an géarghá le hathchóirithe agus éagobhsaíochtaí inmheánacha an AE, dhéileáil an Liotuáin leis na saincheisteanna dúshlánacha seo go léir agus bhain sí úsáid chuí as an tréimhse dheacair seo don AE agus di féin. Thug an Liotuáin aghaidh freisin ar go leor saincheisteanna tábhachtacha don AE agus ghlac sí go leor gníomhartha dlíthiúla i “n-amanna institiúideacha” deacra an AE.

Tharla an tréimhse stoirmeach seo ag an am céanna le deireadh a chur le comhdhéanamh reatha Pharlaimint na hEorpa agus an Choimisiúin Eorpaigh agus deireadh le sean-timthriall buiséadach an AE. Ar na cúiseanna sin, bhí deis ag an Liotuáin ar an AE a thaispeáint go bhfuil an Liotuáin réidh le rannchuidiú go cinntitheach le réiteach cheisteanna lárnacha an AE agus gur féidir léi dul i ngleic leis na tascanna seo go léir le gairmiúlacht, cinneadh agus éifeachtúlacht. Agus é sin uile á chur san áireamh, rinne an Liotuáin post maith chun creidiúnacht agus íomhá an AE féin a athbhunú.

Tá rath Uachtaránacht na Liotuáine bunaithe freisin ar chlár Uachtaránacht na Liotuáine ar an gComhairle Eorpach agus tá sé dlite do bhainistiú rathúil thosaíochtaí cearta na hUachtaránachta. Ba í an phríomhtheachtaireacht a chuir an Liotuáin in iúl don AE ná go mbeadh an AE inchreidte, ag fás agus ag oscailt. Bhí na spriocanna seo ag teacht le príomhthosaíochtaí an AE agus chinn siad riachtanais an AE chomh maith, go háirithe maidir le beartais fhioscacha inchreidte agus cobhsaíocht airgeadais san AE a chinntiú, fás eacnamaíoch a bhaint amach, fostaíocht a chothú agus an AE a dhéanamh níos mealltaí le haghaidh agus ar oscailt don chuid eile den domhan.

Le linn na sé mhí sin bhí an Liotuáin ábalta dul chun cinn a dhéanamh maidir leis na cúraimí tosaíochta seo go léir san AE agus bhí sí ábalta dul ar aghaidh le go leor tograí reachtacha a dhírigh ar an Margadh Aonair a dhoimhniú agus a chomhtháthú agus ar Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta an AE a neartú. . Maidir leis an gceann deireanach sin, rinneadh dul chun cinn suntasach maidir leis an Aontas Baincéireachta a bhunú. D'éirigh go hiontach le buiséad an AE le haghaidh 2014 a fhaomhadh agus leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil do 2014-2020.

Ar an ábhar seo amháin, thug uachtaránacht na Liotuáine an chaibidlíocht chun críche ar níos mó ná 60 gníomhartha dlíthiúla a bhaineann le buiséad ilbhliantúil an AE. Bhí uachtaránacht na Liotuáine in ann cur go rathúil le dul i ngleic le dífhostaíocht na hóige agus le feabhas a chur ar an staid a bhaineann le cearta oibrithe san AE. Bhí an Liotuáin in ann torthaí ríthábhachtacha a bhaint amach freisin i réimsí an gheilleagair dhigitigh, an fhuinnimh agus an bheartais eachtraigh. D'éirigh leis an Liotuáin comhaontú tábhachtach a bhaint amach freisin maidir le rialacháin bheartais chomhtháthaithe 2014-2020 a chríochnaigh dhá bhliain de dhian-idirbheartaíocht. Go ginearálta, chabhraigh an Liotuáin le hidirbheartaíochtaí a chur i gcrích i go leor réimsí tábhachtacha a chlúdaíonn beartais éagsúla an AE a d'éiligh comhordú tuairimí agus gníomhaíochtaí idir Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún agus an Chomhairle. San iomlán, léiríonn dian-obair uachtaránacht na Liotuáine éifeachtúlacht ard-thoradh lena ghníomhartha reachtacha thart ar 137, 239 gníomhartha neamhreachtacha agus conclúidí Chomhairle AE 48.

Maidir le tosaíochtaí ginearálta na hUachtaránachta i ngné sheachtrach an AE, tarraingíodh aird ar leith ar an Liotuáin i dtreo Chomhpháirtíocht an Oirthir, rud a léirigh tosaíocht agus leas bheartas eachtrach na Liotuáine. Tá dea-chaidreamh le tíortha comhpháirtíochta an Oirthir, a gcomhtháthú féideartha san AE agus cúnamh le hathchóirithe sna tíortha sin fós i measc phríomhthosaíochtaí bheartas eachtrach na Liotuáine. Is féidir é seo a mhíniú leis an bhfíric go bhfuil go leor forbairtí stairiúla, cúlra cultúrtha agus sochaíoch roinnte ag an Liotuáin leis na tíortha seo, rud a fhágann go dtugann an Liotuáin sampla léiritheach d’iarrachtaí lánpháirtíochta agus de dhúshláin chlaochlaitheacha na dtíortha Comhpháirtíochta an Oirthir.

Agus é ina thacóir gutha do na próisis chomhtháthaithe sa chuid seo den chomharsanacht, bhí sé an-tábhachtach don Liotuáin óstáil a dhéanamh ar an tríú Cruinniú Mullaigh Comhpháirtíochta an Oirthir. Le linn agus i ndiaidh an Chruinnithe Mullaigh seo d'éirigh leis an Liotuáin comhsheasmhacht a thaispeáint ina cinneadh beartais agus d'éirigh léi glacadh leis an ról idirghabhálaí idir tíortha an AE agus Comhpháirtíocht an Oirthir.

Thug an tríú Cruinniú Mullaigh Comhpháirtíochta an Oirthir go leor torthaí don AE agus do thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir. Mhéadaigh sé infheictheacht réigiún Chomhpháirtíocht an Oirthir agus mheall sé aird an AE ar easnaimh agus bearnaí bheartas comharsanachta na hEorpa. Ina theannta sin, tharraing an Cruinniú Mullaigh seo aird an AE ar a thábhachtaí atá bainistíocht éifeachtach agus slán ar an mbeartas sa chuid seo den domhan. D'ardaigh sé feasacht san AE freisin maidir le samhail de chaidreamh comharsanachta an Oirthir inar féidir leis an triantán tíortha Comhpháirtíocht an AE-an Rúis-an Oirthir maireachtáil i gceart agus go síochánta agus ina n-urramaítear leasanna náisiúnta thíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir.

Agus na héachtaí agus na torthaí seo go léir san áireamh, ba mhisean rathúil don Liotuáin é Uachtaránacht na Liotuáine don AE ar go leor cúiseanna. Bhain an Liotuáin amach na spriocanna a bhí leagtha síos ag an gclár don uachtaránacht; dheimhnigh sé torthaí dearfacha do na saincheisteanna ar an gclár oibre agus chinntigh sé próiseas reachtach réidh i go leor ceisteanna tábhachtacha don AE. Mar gheall ar bhainistíocht éifeachtach ar chlár oibre na hUachtaránachta mar aon le torthaí dearfacha idirbheartaíochta, bhí an Uachtaránacht seo gan réiteach maidir lena torthaí. Chuir sé mhí na hUachtaránachta béim ar thionchar na Liotuáine san Eoraip agus chuir sí an Liotuáin i láthair mar thír oscailte i súile an chuid eile den domhan. Le taifead den sórt sin ar fheidhmíocht tháinig an Liotuáin chun bheith ina ball fiú níos mó de theaghlach an AE agus fuair sí níos mó meáchan polaitiúil san AE.

Le linn na sé mhí ar fad, bhí ról an-freagrach ag an Liotuáin i mbeartas eachtrach an AE a raibh torthaí an-dearfacha aige i mórán réimsí den AE. Anois tá an misean casta seo curtha i gcrích go rathúil. Ag tosú ó mhí Eanáir, ghlac ballstát eile den AE, an Ghréig, leis an ról seo, a chaithfidh leanúint ar aghaidh leis an gcosán rathúil agus leis an ualach oibre uaillmhianach atá leagtha síos ag an Liotuáin.

 

 

 

EU

Seachtain amach romhainn: An stát ina bhfuil muid

foilsithe

on

Is é píosa mór socraithe na seachtaine seo aitheasc ‘Stát an AE’ (SOTEU) Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh von der Leyen chuig Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. Is coincheap é a fuarthas ar iasacht ó SAM, nuair a thugann Uachtarán na Stát Aontaithe aitheasc don Chomhdháil ag tús gach bliana ag leagan amach a phleananna (agus bhí sé i gcónaí go dtí seo) don bhliain amach romhainn. 

Cuireann sé ionadh orm i gcónaí féinmhuinín Mheiriceá agus an creideamh beagnach doscriosta gurb é Meiriceá an náisiún is mó ar domhan. Cé go gcaithfidh smaoineamh go bhfuil tú iontach maith a bheith ina staid thaitneamhach intinne, cuireann staid uafásach na SA ar an oiread sin leibhéil i láthair na huaire dom smaoineamh go bhféadfadh gur dearcadh níos sláintiúla í an tsúil ró-chriticiúil a chaitheann na hEorpaigh ar a gcrann. Fós féin, uaireanta bheadh ​​sé go deas dá bhféadfaimis aitheantas a thabhairt do na buntáistí iomadúla atá ag an AE agus a bheith rud beag níos ‘Eorpach agus bródúil’.

Tá sé deacair a thomhas cé mhéid suime atá ag SOTEU lasmuigh de na daoine is mó a bhíonn ag gabháil do ghníomhaíochtaí an AE. De ghnáth, ní théann na hEorpaigh, seachas grúpa beag de na daoine is díograisí, timpeall ar an gcaoi a bhfuil an tAE díreach faoi bhláth, nó bíonn siad díograiseach i gcoitinne faoina threo. Cé go mb’fhéidir go mbreathnóimis ar an bhfrithéifeacht, thug an RA léargas an-láidir do gach saoránach AE ar “cad a tharlaíonn má?” 

Aiseolas

Ag féachaint cá bhfuil an domhan, tá an chuma ar an AE go bhfuil sé i riocht níos sláintiúla ná an chuid is mó - tá brí liteartha leis seo i mbliana freisin, is dócha go bhfuilimid ar an mór-roinn is vacsaínithe ar domhan, tá plean uaillmhianach ann chun ár ngeilleagar a mhuirearú as ár ngeilleagar tá a lagtrá paindéimeach agus an mhór-roinn tar éis a smig a bhaint amach agus shocraigh siad gan aon rud a dhéanamh chun an domhan a threorú chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Is dóigh liom go pearsanta go bhfuil borradh mór dóchais ann ón bhfíric gur dealraitheach gur shocraigh muid i dteannta a chéile gur leor iad siúd laistigh den AE atá ag iarraidh cúlú a dhéanamh ar luachanna daonlathacha agus ar smacht reachta. 

Beidh roinnt tograí ag teacht ón gCoimisiún an tseachtain seo: Beidh Vestager ag cur an phlean i láthair le haghaidh ‘Deichiú Digiteach na hEorpa’; Leagfaidh Borrell pleananna an AE amach maidir le naisc leis an réigiún Ind-Aigéan Ciúin; Tabharfaidh Jourova breac-chuntas ar phlean an AE maidir le hiriseoirí a chosaint; agus cuirfidh Schinas pacáiste an AE ar fhreagairt agus ullmhacht éigeandála sláinte i láthair. 

Seisiún iomlánach de chuid na Parlaiminte atá ann, ar ndóigh. Seachas SOTEU, déanfar díospóireacht ar an staid dhaonnúil san Afganastáin agus ar chaidreamh an AE le rialtas Taliban; Tá saoirse na meán agus an smacht reachta sa Pholainn, san Aontas Sláinte Eorpach, Cárta Gorm an AE d’imircigh ardoilte agus cearta LGBTIQ uile le plé.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Seachtain amach romhainn: Tá forewarned forearmed

foilsithe

on

Cuirfidh Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič an dara tuarascáil fadbhreathnaitheach straitéiseach bliantúil ón gCoimisiún i láthair Dé Céadaoin (8 Meán Fómhair). Tagann an tuarascáil seachtain roimh an aitheasc bliantúil ‘Stát an AE’ ó uachtarán an Choimisiúin. Tá an tionscnamh mar chuid d’iarracht a chinntiú go bhfuil an AE athléimneach i bhfianaise na ndúshlán, ach go bhfuil sé in ann é féin a ullmhú trí fhadbhreathnú a leabú i ngach gné de cheapadh beartais. Féachfaidh Tuarascáil 2021 ar megatrends struchtúracha domhanda i dtreo 2050 atá beartaithe le dul i bhfeidhm ar an AE, agus sainaithneofar réimsí ina bhféadfadh an AE a cheannaireacht dhomhanda a threisiú. 

Dé Máirt (7 Meán Fómhair) tionólfaidh an Coimisinéir Hahn preasagallamh maidir le glacadh Chreat na mBannaí Glasa, tá sé mar aidhm ag EUGBS (Caighdeán na mBannaí Glasa Eorpacha) a bheith ina “uirlis láidir chun a thaispeáint go bhfuil siad ag maoiniú tionscadal glas dlisteanacha atá ailínithe leis an Tacsanomaíocht an AE ”.

Parlaimint na

Aiseolas

Buailfidh an Eoraip atá oiriúnach don Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Aois Dhigiteach agus don Choimisinéir Iomaíochta Margrethe Vestager (6 Meán Fómhair) le cathaoirligh cúig choiste (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) sa pharlaimint chun tuairimí a mhalartú ar an gclár oibre digiteach. 

Tiocfaidh an Coiste um Chearta na mBan agus an toscaireacht le haghaidh caidreamh leis an Afganastáin le chéile chun staid chearta na mban agus na gcailíní a phlé.

Tiocfaidh an Coiste Speisialta ar Ailse Beating le chéile Déardaoin (9 Meán Fómhair) chun malartú sonraí sláinte agus an digitiú i gcosc agus cúram ailse a phlé, chomh maith le nuashonrú ar chur i bhfeidhm straitéis cheimiceán an AE maidir le hinbhuanaitheacht sa chomhthéacs de chosc ailse.

Aiseolas

Pléifidh an Fochoiste um Shlándáil agus Chosaint an staid san Afganastáin, chomh maith le staidéar ar ‘ullmhacht an AE agus freagraí ar bhagairtí Ceimiceacha, Bitheolaíocha, Raideolaíocha agus Núicléacha (CBRN)’ agus dréacht-tuarascáil FPE Sven Mikser (S&D, EE) ar ‘ Dúshláin agus ionchais do Airm iltaobhacha um rialú arm agus dí-armáil '. 

Court

Tabharfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tuairim ar aisghabháil € 2.7 billiún ón RA as a mainneachtain cur chuige riosca-bhunaithe a chur i bhfeidhm maidir le rialú custaim, in ainneoin rabhaidh arís agus arís eile ó OLAF, oifig neamhspleách frith-chalaoise an AE. Mar gheall ar an mainneachtain aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, b’éigean do mhonaróirí an AE dul san iomaíocht le hearraí faoi luach a tháinig isteach san AE tríd an AE. Clúdaíonn figiúr OLAF na blianta 2011-2017. Táthar ag súil le breithiúnais thábhachtacha eile i réimse an Tearmainn (C-18/20, C-768/19).

Comhairle

Beidh airí talmhaíochta agus iascaigh ag teacht le chéile go neamhfhoirmiúil ó 5-7. Beidh cruinniú neamhfhoirmiúil ag airí Eacnamaíocha agus Airgeadais trí fhíschomhdháil an 6 Meán Fómhair, agus beidh cruinniú neamhfhoirmiúil eile acu an 10-11. Mar is gnách tiocfaidh an Grúpa Euro le chéile roimh an gcruinniú uilechuimsitheach ar 10. 

BCE

Beidh a chruinniú míosúil rialta ag an mBanc Ceannais Eorpach Déardaoin, agus boilsciú níos mó ná an sprioc 2% anois, socrófar gach uile shúil ar an gcéad rud eile a dhéanfaidh an BCE.

Túinéis

Tabharfaidh Ardionadaí an AE, Josep Borrell, cuairt ar an Túinéis Dé hAoine (10 Meán Fómhair). I mí Iúil chuir Uachtarán na Túinéise Kais Saied an Príomhaire as a phost agus chuir sé amhras ar an bparlaimint ag agairt cumhachtaí éigeandála i bhfianaise léirsithe faoi chruatan eacnamaíochta agus ardú i gcásanna Covid-19, d’iarr an AE ar an Túinéis a bunreacht agus a smacht reachta a urramú. . 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Ar ais ar scoil, amharc Tuairisceoir an AE ar an tseachtain amach romhainn

foilsithe

on

Dóibh siúd agaibh a d’éirigh leat a fháil ar feadh sosa aisiríoch samhraidh, maith sibh, beidh sé uait. Beidh an chéad téarma eile gnóthach (ceann eile). 

Chuir a lán reachtaíochta tús lena thuras reachtach trí mheaisín cinnteoireachta casta an AE, le go leor tograí an-mheisciúla ar a mbealach chun iad a slisniú, a ghearradh agus a spíosrú, agus ar deireadh caitheadh ​​isteach i bpanna friochadh an choiste comhréitigh iad le cur i láthair ag a cúig am ag a polaiteoir bleary-eyed mar bhua crua Uachtaránachta. I measc na biggies tá na tograí aeráide Digiteach agus 'Fit for 55'. Gealltar go mbeidh brú ar leith sna tograí aeráide ós rud é gur comhaontaíodh cheana féin an 'Dlí Aeráide' lena socraítear tiomantais charbóin; chun cothromaíocht dheiridh a fháil idir na tograí, beidh gá le trádáil capall ar scála anaithnid go dtí seo.

Bhí criosbhealach na Bruiséile díomhaoin go leor i mí Lúnasa go dtí gur thug na himeachtaí tubaisteacha san Afganastáin 20 bliain d’idirghabháil an Iarthair chuig bealach amach scaoll agus neamhleithleach a bhí chomh líonta le bua. Tá an ‘Iarthar’ ina praiseach tattered, le muinín ag an leibhéal is ísle riamh. Chuir Coimisiún von der Leyen é féin i láthair mar cheann “geo-pholaitiúil”, dhearbhaigh riarachán Biden ‘Meiriceá ar ais!’ - agus fós anseo táimid. Rud amháin a d’fhoghlaim mé ná nach mbíonn rudaí riamh chomh dona nach féidir leo a bheith níos measa. Tabharfaidh bua an Taliban agus an meabhrúchán brúidiúil nach bhfuil ISIS imithe slán dóibh siúd a thacaíonn lena n-idéalacha in áiteanna eile. Ní pictiúr deas é, ach ní foláir don Eoraip agus don ‘Iarthar’ níos leithne misneach a bheith aici as féin a chosnaíonn cearta, daonlathas, smacht reachta agus rathúnas sa bhaile agus thar lear. 

Aiseolas

An tseachtain seo chugainn baileoidh airí Gnóthaí Eachtracha agus Cosanta do chomhairlí neamhfhoirmiúla chun iarmhairt imeachtaí le déanaí a phlé. An éagobhsaíocht uaighe níos gaire don bhaile san Afraic Thuaidh, sa Liobáin agus sa Bhealarúis - i measc nithe eile - agus, ar ndóigh, san Afganastáin.

Beidh na hairí cosanta ag teacht le chéile chun Compás Straitéiseach an AE a phlé, is é an aidhm go mbeidh doiciméad iomlán ann faoi mhí na Samhna; Taispeánann imeachtaí le déanaí gur gá don AE níos mó freagrachta agus gníomhaíochta comhbheartaithe a ghlacadh i gcúrsaí slándála agus cosanta.

Dé Máirt (31 Lúnasa) beidh cruinniú urghnách d’airí Dlí agus Cirt agus Gnóthaí Baile a thiocfaidh le chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfaidh siad le gluaiseacht dosheachanta daoine ón Afganastáin, athlonnú san AE, agus tacú leis na tíortha comharsanacha sin a bhfuil cheana acu na milliúin dídeanaithe a mbeidh níos mó tacaíochta airgeadais ag teastáil uathu.

Aiseolas

Rial An dlí

Tá sé deacair a bheith mar rabhchán don smacht reachta thar lear, má tá do chomhchodanna féin ag cuimilt noirm go sona sásta, rud a thugann go dtí an Pholainn agus an Ungáir mé áit ar fhan staid an stasis i rith an tsamhraidh.

D'aisíoc Von der Leyen FPEnna agus saineolaithe dlí i litir cúig leathanach a liostáil an chaoi ar sháraigh an Ungáir sé cinn de ocht bprionsabal riail-dlí a bhí nasctha le caiteachas bhuiséad an AE agus dá bhrí sin ba cheart dóibh an 'coinníollacht riail dlí' a luadh le déanaí a spreagadh. meicníocht chun mí-úsáid cistí a chosc. Scríobh Von der Leyen nár chuir FPEanna a ndóthain fianaise ar fáil maidir leis na sáruithe agus “nár iarradh i gceart ar an gCoimisiún gníomhú i gceart”.

Níor tharla an lá a ríomhtar an Pholainn an 16 Lúnasa agus tharla forlámhas breise ó Cheanncheathrú an Choimisiúin. Ní féidir le duine cabhrú ach smaoineamh go bhfuil duine éigin i seirbhís dlí an Choimisiúin a bhfuil luachan Douglas Adams frámaithe ar a mballa: “Is breá liom spriocdhátaí. Is breá liom an torann mór a dhéanann siad agus iad ag dul thart. "

Chiceáil an Coimisiún an canna síos an bóthar agus iad ag “léamh agus anailísiú” ar fhreagairt na Polainne. Tabharfaidh an Leas-Uachtarán Jourova cuairt ar an bPolainn Dé Luain (30 Lúnasa). Ní ábhar misnigh iad na torann a thagann ón Aire Dlí agus Cirt Zbigniew Ziobro, ag tweetáil le déanaí go bhfuil an AE i mbun “cogadh hibrideach” i gcoinne an AE. 

Idir an dá linn, leanann an tSlóivéin ar stailc maidir le hionchúisitheoirí a ainmniú chuig Oifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa, le Príomhaire na Slóivéine Jansa ag cur bac ar ainmniúcháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending