Ceangail le linn

Frontpage

An Úcráin: Todhchaí na hEorpa ag Stake

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

ukraineGan dochar do chinneadh polaitiúil amach anseo maidir le síniú a d'fhéadfadh a bheith ann, ghlac an Coimisiún inniu leis na tograí maidir le Cinntí ón gComhairle maidir leis an síniú agus an cur i bhfeidhm sealadach chomh maith le tabhairt i gcrích Chomhaontú Comhlachais an AE-na hÚcráine, a tharchuirfear chuig an gComhairle le haghaidh tuilleadh próiseála. Chuir an Coimisiún ráiteas polaitiúil in éineacht leis an dá thogra.

Le cinneadh an lae inniu, tá an AE ag glacadh céim ullmhúcháin riachtanach d’fhonn a bheith réidh go teicniúil chun an Comhaontú Comhlachais a shíniú (lena n-áirítear a Limistéar Saorthrádála Deep agus Cuimsitheach - DCFTA) ag Cruinniú Mullaigh Comhpháirtíochta an Oirthir i Vilnius i gceann sé mhí ó anois . Chuir an AE i bhfios go láidir nach síneoidh sé ach má chruthaíonn an Úcráin na cúinsí polaitiúla is gá.

Cuireann glacadh an dá thogra le haghaidh Cinneadh na Comhairle inniu ar chumas an AE dul ar aghaidh leis na socruithe ullmhúcháin riachtanacha gan réamhchinneadh a dhéanamh ar aon chinneadh: tá síniú an Chomhaontaithe fós ag brath ar ghníomh cinnte agus ar dhul chun cinn inláimhsithe ag údaráis na hÚcráine ar na tagarmharcanna atá leagtha amach ag conclúidí na Comhairle an 10 Nollaig 2012 agus le measúnú ag na Ballstáit roimh Chruinniú Mullaigh Vilnius níos déanaí i mbliana (caingne leantacha ó thoghcháin pharlaiminteacha Dheireadh Fómhair 2012; aghaidh a thabhairt ar chásanna an cheartais roghnaíche agus aon atarlú a chosc agus dul ar aghaidh leis an gcomhpháirt. clár oibre athchóirithe aontaithe).
Sula n-údaraítear síniú, ní mór dóthain ama a thabhairt do na Ballstáit dá nósanna imeachta inmheánacha, lena n-áirítear dul i gcomhairle le parlaimintí náisiúnta. Agus fad agus castacht an Chomhaontaithe á chur san áireamh, tógfaidh an próiseas seo sé mhí ar a laghad.

Aiseolas

Is é an Comhaontú an chéad cheann de ghlúin nua de Chomhaontuithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus tíortha Chomhpháirtíocht an Oirthir. Tá sé mar aidhm aige an caidreamh polaitiúil agus eacnamaíoch idir an Úcráin agus an AE a dhoimhniú, chomh maith le rochtain na hÚcráine ar Mhargadh Inmheánach an AE a fheabhsú, lena n-áirítear trí DCFTA, agus ar an gcaoi sin coinníollacha níos fearr a sholáthar do chomhar eacnamaíoch idir an AE agus an Úcráin.

Cuireadh bailchríoch ar chaibidlíocht an Chomhaontaithe Comhlachais in 2011 agus an 30 Márta 2012, chuir príomh-idirbheartaithe an Aontais Eorpaigh agus an Úcráin tús le téacs Chomhaontú Comhlachais AE-Úcráin.

An 10 Nollaig 2012, ghlac an Chomhairle Gnóthaí Eachtracha Conclúidí maidir leis an Úcráin, ag cur in iúl tiomantas an AE do shíniú an Chomhaontaithe Comhlachais, lena n-áirítear an DCFTA, a luaithe a thaispeánann údaráis na hÚcráine gníomh diongbháilte agus dul chun cinn inláimhsithe sna trí réimse (toghcháin, roghnacha. ceartas, agus leasuithe foriomlána mar atá leagtha amach i gClár Oibre an Chomhlachais), b’fhéidir faoi Chruinniú Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir i Vilnius i mí na Samhna 2013. Chuir sé béim freisin ar an ngá atá leis an Úcráin a timpeallacht ghnó a fheabhsú. Chuir an Chomhairle in iúl freisin go bhféadfadh oscailt chun cur i bhfeidhm sealadach codanna den Chomhaontú a bheith ag gabháil le síniú an Chomhaontaithe.

Aiseolas

Mar a iarradh ar Chonclúidí na Comhairle an 10 Nollaig 2012, tá an tArdionadaí agus an Coimisiún ag déanamh monatóireachta agus ag coinneáil na Comhairle ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta ag an Úcráin maidir leis na ceanglais atá leagtha amach i gconclúidí na Comhairle a bhaint amach, lena n-áirítear i gcomhthéacs ullmhúcháin mhí an Mheithimh 2013 Comhairle um Chomhar idir an AE agus an Úcráin agus Samhain 2013 Cruinniú Mullaigh Chomhpháirtíocht an Oirthir i Vilnius.

Seoladh caibidlíocht an Chomhaontaithe chuimsithigh agus uaillmhianaigh seo idir an AE agus an Úcráin i mí an Mhárta 2007. I mí Feabhra 2008, tar éis cinneadh a dhéanamh maidir le haontachas na hÚcráine leis an EDT, sheol an AE agus an Úcráin caibidlíocht ar an DCFTA, mar chroíghné den Chumann Comhaontú.

Tá sé mar aidhm ag an gComhaontú Comhlachais dlús a chur le doimhneacht an chaidrimh pholaitiúil agus eacnamaíoch idir an Úcráin agus an AE, chomh maith le rochtain de réir a chéile na hÚcráine ar Mhargadh Inmheánach an AE lena n-áirítear tríd an DCFTA a bhunú. Is bealach nithiúil é chun leas a bhaint as an dinimic i gcaidreamh AE-Úcráin, ag díriú ar thacaíocht do chroí-athchóirithe, ar théarnamh agus fás eacnamaíoch, rialachas agus comhoibriú earnála. Is é atá sa Chomhaontú freisin clár oibre athchóirithe don Úcráin, bunaithe ar chlár cuimsitheach chun reachtaíocht na hÚcráine a chomhfhogasú le go leor noirm AE, ar féidir le comhpháirtithe uile na hÚcráine iad féin a ailíniú agus a gcabhair a dhíriú. Tá cúnamh an AE don Úcráin nasctha leis an gclár oibre athchóirithe de réir mar a thagann sé chun cinn ón gComhaontú. Tá an Clár Cuimsitheach Foirgníochta Institiúideach an-tábhachtach maidir leis seo.

 

Anna van Densky

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

Aiseolas

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Aiseolas

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Aiseolas
Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending