Ceangail le linn

Frontpage

Stair an AE: Dearbhú Schuman

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Faigh amach3Chuir Aire Gnóthaí Eachtracha na Fraince Robert Schuman an Dearbhú Schuman i láthair an 9 Bealtaine 1950. Mhol sé Comhphobal Eorpach um Ghual agus Cruach a chruthú, a dhéanfadh táirgeadh guail agus cruach a chomhthiomsú.

Ba iad baill bhunaitheacha an ECSC: an Fhrainc, Iarthar na Gearmáine, an Iodáil, an Ísiltír, an Bheilg agus Lucsamburg an chéad cheann de shraith institiúidí fornáisiúnta Eorpacha a bheadh ​​mar “Aontas Eorpach” an lae inniu.

I 1950, bhí náisiúin na hEorpa fós ag streachailt chun an léirscrios a rinne an Dara Cogadh Domhanda a shárú, a tháinig chun críche 5 bliana roimhe sin.

Aiseolas

Agus iad meáite ar chogadh uafásach eile den sórt sin a chosc, tháinig rialtais na hEorpa ar an gconclúid go ndéanfadh comhthiomsú táirgeachta guail agus cruach - i bhfocail an Dearbhaithe - cogadh idir iomaitheoirí stairiúla na Fraince agus na Gearmáine "ní amháin go bhfuil sé dochreidte, ach dodhéanta go hábhartha".

Ceapadh - i gceart - go gcuideodh cumasc leasanna eacnamaíocha le caighdeáin mhaireachtála a ardú agus go mbeadh sé ar an gcéad chéim i dtreo Eoraip níos aontaithe. Bhí ballraíocht an ECSC oscailte do thíortha eile.

"Ní féidir síocháin an domhain a chosaint gan iarrachtaí cruthaitheacha a dhéanamh atá comhréireach leis na contúirtí atá ina bagairt uirthi."

Aiseolas

"Ní dhéanfar an Eoraip go léir ag an am céanna, nó de réir plean aonair. Tógfar í trí éachtaí nithiúla a chruthaíonn dlúthpháirtíocht de facto ar dtús."

"Athróidh comhthiomsú na táirgeachta guail agus cruach ... cinn scríbe na réigiún sin a bhí dírithe le fada ar mhonarú muinisin chogaidh, a raibh siad ina n-íospartaigh is seasmhaí díobh."

Ní féidir síocháin an Domhain a chosaint gan iarrachtaí cruthaitheacha a dhéanamh atá comhréireach leis na contúirtí atá ina bagairt uirthi.

Tá an méid is féidir leis an Eoraip eagraithe agus beo a thabhairt don tsibhialtacht fíor-riachtanach chun caidreamh síochánta a choinneáil. Agus í ag glacadh léi féin ar feadh níos mó ná 20 bliain ról curadh na hEorpa aontaithe, bhí sé mar aidhm bhunúsach ag an bhFrainc i gcónaí seirbhís na síochána a sholáthar. Níor baineadh amach Eoraip aontaithe agus bhí cogadh againn.

Ní dhéanfar an Eoraip go léir ag an am céanna, nó de réir plean aonair. Tógfar é trí éachtaí nithiúla a chruthaíonn dlúthpháirtíocht de facto ar dtús. Éilíonn teacht le chéile náisiúin na hEorpa deireadh a chur le freasúra seanaoise na Fraince agus na Gearmáine. Caithfidh aon ghníomh a dhéantar ar an gcéad dul síos an dá thír seo.

Agus an aidhm seo i gceist, molann Rialtas na Fraince go ndéanfaí beart láithreach ar phointe teoranta ach cinntitheach.

Molann sé go gcuirfí táirgeadh guail agus cruach ina iomláine faoi Ard-Údarás, faoi chuimsiú eagraíochta atá oscailte do rannpháirtíocht thíortha eile na hEorpa. Ba cheart go ndéanfadh comhtháthú táirgeachta guail agus cruach foráil láithreach do bhunsraitheanna comónta a bhunú d’fhorbairt eacnamaíoch mar chéad chéim i gcónaidhm na hEorpa, agus athróidh sé cinn scríbe na réigiún sin a bhí dírithe le fada ar mhonarú muinisin cogaidh. , arbh iad na híospartaigh ba sheasmhaí díobh.

Fágfaidh an dlúthpháirtíocht sa táirgeadh a bhunófar amhlaidh go mbeidh sé dochreidte go mbeidh cogadh ar bith idir an Fhrainc agus an Ghearmáin dochreidte, ach dodhéanta go hábhartha. Le bunú an aonaid táirgiúil chumhachtach seo, a bheidh oscailte do gach tír atá toilteanach páirt a ghlacadh agus faoi cheangal sa deireadh na buneilimintí de tháirgeadh tionsclaíoch a sholáthar do na balltíortha uile ar na téarmaí céanna, leagfaidh sé bunchloch dá n-aontú eacnamaíoch.

Tairgfear an léiriúchán seo don domhan ina iomláine gan idirdhealú nó eisceacht, agus é mar aidhm aige rannchuidiú le caighdeáin mhaireachtála a ardú agus éachtaí síochánta a chur chun cinn. Le hacmhainní méadaithe beidh an Eoraip in ann ceann dá tascanna riachtanacha a bhaint amach, eadhon, mór-roinn na hAfraice a fhorbairt. Ar an mbealach seo, tuigfear go simplí agus go tapa an comhleá leasa sin atá fíor-riachtanach chun comhchóras eacnamaíoch a bhunú; b’fhéidir gurb é an leaven as a bhfásfaidh pobal níos leithne agus níos doimhne idir tíortha i bhfad i gcoinne a chéile ag rannáin sanguinary.

Trí tháirgeadh bunúsach a chomhthiomsú agus trí Ard-Údarás nua a thionscnamh, a cheanglóidh a chinntí an Fhrainc, an Ghearmáin agus balltíortha eile, réadófar an chéad bhunús nithiúil de chónaidhm Eorpach atá fíor-riachtanach chun an tsíocháin a chaomhnú.

Chun réadú na gcuspóirí atá sainithe a chur chun cinn, tá Rialtas na Fraince réidh le caibidlíocht a oscailt ar na boinn seo a leanas.

Is é an tasc a bheidh de chúram ar an Ard-Údarás coiteann seo nuachóiriú an táirgeachta agus feabhsú a cháilíochta a chinntiú; gual agus cruach a sholáthar ar théarmaí comhionanna do mhargaí na Fraince agus na Gearmáine, chomh maith le margaí balltíortha eile; onnmhairí go tíortha eile a fhorbairt i gcomhpháirt; cothromú agus feabhsú dhálaí maireachtála oibrithe sna tionscail seo.

Chun na cuspóirí seo a bhaint amach, ag tosú ó na dálaí an-difriúla ina bhfuil táirgeadh balltíortha suite faoi láthair, moltar bearta idirthréimhseacha áirithe a thionscnamh, amhail plean táirgeachta agus infheistíochta a chur i bhfeidhm, innealra cúitimh a bhunú chun praghsanna a chomhionannú, agus chun ciste athstruchtúraithe a chruthú chun cuíchóiriú táirgeachta a éascú. Déanfar gluaiseacht guail agus cruach idir balltíortha a shaoradh láithreach ó gach dleacht chustaim, agus ní bheidh tionchar ag rátaí difreálacha iompair air. Cruthófar coinníollacha de réir a chéile a sholáthróidh go spontáineach do dháileadh níos réasúnaí na táirgeachta ar an leibhéal táirgiúlachta is airde.

I gcodarsnacht le cairtéil idirnáisiúnta, ar gnách leo cleachtais sriantacha a fhorchur ar dháileadh agus ar shaothrú margaí náisiúnta, agus brabúis arda a choinneáil, cinnteoidh an eagraíocht comhleá na margaí agus leathnú an táirgeachta.

Beidh na bunphrionsabail agus na gnóthais a shainmhínítear thuas faoi réir conartha a síníodh idir na Stáit agus a chuirfear isteach chun a bparlaimintí a dhaingniú. Tabharfar faoin chaibidlíocht a theastaíonn chun sonraí faoi iarratais a réiteach le cabhair ó eadránaí arna cheapadh trí chomhaontú coiteann. Tabharfar de chúram air a fheiceáil go gcomhlíonann na comhaontuithe ar thángthas orthu na prionsabail atá leagtha síos, agus, i gcás clabhsúr, socróidh sé cén réiteach atá le glacadh.

Beidh an tArd-Údarás a gcuirtear de chúram air bainistíocht na scéime comhdhéanta de dhaoine neamhspleácha arna gceapadh ag na rialtais, ag tabhairt ionadaíochta comhionanna. Roghnófar cathaoirleach trí chomhaontú coiteann idir na rialtais. Beidh cinntí an Údaráis infheidhmithe sa Fhrainc, sa Ghearmáin agus i mballtíortha eile. Soláthrófar bearta iomchuí chun modhanna achomhairc a dhéanamh i gcoinne chinntí an Údaráis.

Beidh ionadaí de chuid na Náisiún Aontaithe creidiúnaithe don Údarás, agus tabharfar treoir dó tuarascáil phoiblí a dhéanamh chuig na Náisiúin Aontaithe dhá uair sa bhliain, ag tabhairt cuntas ar obair na heagraíochta nua, go háirithe maidir le cosaint a cuspóirí.

Ní dhéanfaidh institiúid an Ard-Údaráis dochar ar bhealach ar bith do mhodhanna úinéireachta fiontar. I bhfeidhmiú a fheidhmeanna, cuirfidh an tArd-Údarás san áireamh na cumhachtaí a thugtar don Údarás Idirnáisiúnta Ruhr agus na hoibleagáidí de gach cineál a fhorchuirtear ar an nGearmáin, fad a fhanfaidh siad sin i bhfeidhm.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

Aiseolas

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Aiseolas

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Aiseolas
Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending