Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Talmhaíocht: Formheasann an Coimisiún tásc geografach nua ó na Stáit Aontaithe

ROINN:

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún go n-áireofaí 'Gleann Willamette'fíonta ó na Stáit Aontaithe sa chlár um Léiriú Geografach faoi Chosaint (PGI). Is fíonta fós iad 'Willamette Valley' (dearg, rós agus bán) agus fíonta súilíneacha a tháirgtear sa chuid thiar thuaidh de Oregon, agus Abhainn Columbia timpeall orthu ó thuaidh, ag Sléibhte Raon an Chósta, ar an taobh ó dheas ag an Sléibhte Calapooya, agus ar an taobh thoir ag na Sléibhte Cascáideacha. I measc na dtréithe orgánaileipteacha uathúla atá ag fíonta ‘Willamette Valley’ tá gnéithe gile agus torthaí úra, leis an aigéadacht a sholáthraíonn an aeráid fhionnuar chosanta.

Cuireann Gleann Willamette, mar gheall ar a domhanleithead ard ó thuaidh, a ghaireacht le cuan fuar agus fíonghoirt fána scáthaithe báistí, stíl uathúil d’fhíon Mheiriceá Thuaidh. Is é an t-ainmníocht nua seo an dara táirge Meiriceánach atá le cosaint, agus cuirfear leis an liosta de 1,621 fíonta atá cosanta cheana féin. Tá sé mar aidhm ag beartas cáilíochta an AE ainmneacha táirgí ar leith a chosaint chun a dtréithe uathúla a chur chun cinn, atá nasctha lena mbunús geografach chomh maith le fios gnó traidisiúnta. Tuilleadh eolais ar an Scéimeanna cáilíochta AE agus sa bhunachar sonraí eAmbrosia.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

An Coimisiún Eorpach

InvestEU: Ceapann an Coimisiún Coiste Infheistíochta

foilsithe

on

Cheap an Coimisiún Eorpach Dé Máirt, 27 Iúil, 12 saineolaí seachtracha mar chomhaltaí den Coiste Infheistíochta an Chiste InvestEU ar feadh téarma ceithre bliana. Roghnaigh agus cheap an Coimisiún an 12 bhall den Choiste Infheistíochta - ceathrar buan agus ochtar ball neamhbhuan - ar mholadh ó Bhord Stiúrtha InvestEU. Léiríonn siad eolas agus saineolas leathan sna réimsí agus sna hearnálacha ábhartha a chuimsítear sa chlár InvestEU. Beidh an Coiste Infheistíochta cothromaithe ó thaobh inscne de agus beidh baill ó gach cearn den AE ann chun léargas domhain a chinntiú ar mhargaí geografacha san AE.

Cloch mhíle eile is ea ceapachán an Choiste Infheistíochta neamhspleách chun an clár InvestEU a chur i bhfeidhm, a thabharfaidh maoiniú fadtéarmach ríthábhachtach don AE, ag plódú na n-infheistíochtaí príobháideacha tábhachtacha riachtanacha chun tacú le téarnamh inbhuanaithe agus le cuidiú níos glaise a thógáil. geilleagar Eorpach digiteach agus níos athléimní. Cinneann an Coiste Infheistíochta ar ráthaíocht an AE a dheonú d’oibríochtaí infheistíochta agus maoinithe a mhol na comhpháirtithe cur chun feidhme faoin gclár InvestEU. Tá an Coiste go hiomlán neamhspleách ag déanamh a chinntí bunaithe ar an bhfoirm iarratais ar ráthaíocht agus ar an scórchlár a sholáthraíonn na comhpháirtithe cur chun feidhme chun comhlíonadh an Rialachán InvestEU agus an Treoirlínte Infheistíochta. Feidhmeoidh an Coiste Infheistíochta i gceithre chomhdhéanamh, a fhreagróidh do cheithre fhuinneog bheartais an chláir InvestEU: bonneagar inbhuanaithe; taighde, nuálaíocht agus digitiú; cuideachtaí beaga agus meánmhéide; agus infheistíocht agus scileanna sóisialta.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cyber ​​Slándáil

Cibearshlándáil: Geallann ballstáit uile an AE bonneagar cumarsáide chandamach a thógáil

foilsithe

on

Leis an síniú is déanaí ó Éirinn ar an dearbhú polaitiúil chun cumais na hEorpa i dteicneolaíochtaí chandamach, sa chibearshlándáil agus san iomaíochas tionsclaíoch a threisiú, tá na Ballstáit uile tiomanta anois oibriú le chéile, in éineacht leis an gCoimisiún Eorpach agus an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis, chun an EuroQCI, bonneagar slán cumarsáide chandamach a chuimseoidh an AE ar fad. Beidh a leithéid de líonraí cumarsáide ardfheidhmíochta slán riachtanach chun freastal ar riachtanais chibearshlándála na hEorpa sna blianta amach romhainn. Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Eoraip Dhigiteach atá oiriúnach don Eoraip: “Táim an-sásta go bhfeicfidh gach Ballstát den AE teacht le chéile chun dearbhú EuroQCI - tionscnamh bonneagair Cumarsáide Quantum na hEorpa - a shíniú - bunús an-láidir le pleananna na hEorpa a bheith ina phríomhpháirt imreoir i gcumarsáid chandamach. Mar sin, spreagaim iad uile a bheith uaillmhianach ina gcuid gníomhaíochtaí, mar go mbeidh líonraí láidre náisiúnta mar bhunús leis an EuroQCI. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Mar a chonaiceamar le déanaí, tá an chibearshlándáil ina cuid ríthábhachtach dár bhflaitheas digiteach níos mó ná riamh. Tá an-áthas orm a fheiceáil go bhfuil na ballstáit go léir anois mar chuid den tionscnamh EuroQCI, príomhchuid dár dtionscnamh nascachta slán atá le teacht, a ligfidh do gach Eorpach rochtain a fháil ar sheirbhísí cumarsáide iontaofa, cosanta. "

Beidh an EuroQCI mar chuid de ghníomh níos leithne ón gCoimisiún chun córas nascachta slán satailíte-bhunaithe a lainseáil a chuirfidh leathanbhanda ardluais ar fáil i ngach áit san Eoraip. Cuirfidh an plean seo slándáil dhigiteach fheabhsaithe ar fáil do sheirbhísí nascachta iontaofa, costéifeachtacha. Mar sin, comhlánóidh an EuroQCI bonneagair chumarsáide atá ann cheana le sraith bhreise slándála bunaithe ar phrionsabail na meicnice chandamach - mar shampla, trí sheirbhísí a sholáthar bunaithe ar dháileadh eochair chandamach, cineál criptithe an-slán. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil anseo.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Iascaigh: Aontaíonn AE agus Oileáin Cook leanúint lena gcomhpháirtíocht inbhuanaithe iascaigh

foilsithe

on

Chomhaontaigh an tAontas Eorpach agus Oileáin Cook leanúint lena gcomhpháirtíocht rathúil iascaigh mar chuid den Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe, ar feadh tréimhse trí bliana. Ligeann an comhaontú do shoithí iascaireachta an AE atá ag feidhmiú san Aigéan Ciúin Thiar agus Lár leanúint ar aghaidh ag iascaireacht ar thailte iascaireachta Oileáin Cook. Comhshaol, Aigéin agus Iascach CoimisinéirDúirt Virginijus Sinkevičius: “Le hathnuachan an Phrótacail Iascaigh seo, beidh soithí an Aontais Eorpaigh in ann leanúint ar aghaidh ag iascaireacht ceann de na stoic tuinníní trópaiceacha is sláintiúla. Táimid thar a bheith bródúil as cur, trínár dtacaíocht earnála, le forbairt earnáil iascaigh Oileáin Cook - Stát i mBéal Forbartha na nOileán Beag a moladh go minic as a bheartais bhainistíochta iascaigh éifeachtacha agus fhreagracha. Seo mar a oibríonn Comhaontuithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inbhuanaithe an AE go praiticiúil. "

Faoi chuimsiú an Phrótacail nua, rannchuideoidh an AE agus úinéirí loinge le suas le € 4 mhilliún (NZD 6.8m) san iomlán do na trí bliana amach romhainn, agus € 1m (NZD 1.7m) chun tacú leis na hOileáin Cook ' tionscnaimh laistigh den bheartas iascaigh earnála agus muirí. Ar an iomlán, in aice le feabhsuithe in earnáil na hiascaireachta, cheadaigh an t-ioncam a fuarthas ón gComhaontú seo roimhe seo rialtas Oileáin Cook a gcóras leasa shóisialaigh a fheabhsú. Tá tuilleadh faisnéise sa mhír nuachta.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending