Ceangail le linn

chasacstáin

Tá sé mar aidhm ag Earnáil Eitlíochta na Casacstáine a Staid Láidir a Chinntiú

ROINN:

foilsithe

on

Tá Riarachán Eitlíochta na Casacstáine (AAK), atá freagrach as rialú teicniúil agus maoirseacht ar shábháilteacht agus ar shlándáil eitlíochta sibhialta sa Chasacstáin, tar éis a cheannaireacht réigiúnach agus a láithreacht idirnáisiúnta a neartú thar na blianta.

Catalin Radu, Ard-Stiúrthóir an AAK. Creidmheas grianghraf: Aida Dosbergenova / The Astana Times

In agallamh leis an Astana Times, phléigh Catalin Radu, Ard-Stiúrthóir an AAK, tionscnaimh a d’fhág gur baineadh an Chasacstáin de liosta faire sábháilteachta aeir an Aontais Eorpaigh agus pleananna chun a próifíl eitlíochta idirnáisiúnta a ardú.“D’éirigh linn an Chasacstáin a bhaint de liosta faire an CE”Tá staid eitlíochta reatha Chasacstáin i gcruth an-mhaith, arna mheas agus arna bhunú ag comhpháirtithe idirnáisiúnta. Thug an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO) rátáil cur chun feidhme éifeachtach 80% do Chasacstáin le déanaí bunaithe ar an iniúchadh is déanaí. . Bhain an Coimisiún Eorpach (CE) an tír óna liosta faire an 15 Bealtaine.“Bhí an-chontúirt againn go gcuirfí leis an liosta aershábháilteachta, rud a chuirfeadh cosc ​​ar gach aerlíne Kazakh eitilt san Eoraip,” a dúradh. Radú. “Bheadh ​​ar an liosta dhubh le fios nach bhfuil ár n-aerlínte sábháilte go leor chun eitilt san Eoraip, rud a bhfuil tionchar diúltach aige ar iomaíocht, ar mhuinín paisinéirí, agus ar thaisteal idirnáisiúnta go dtí an Chasacstáin.” Mhínigh Radu gur chuir an AAK, le tacaíocht pholaitiúil, clár i bhfeidhm le dhá bhliain anuas. chun aghaidh a thabhairt ar imní sábháilteachta. “Le lántacaíocht ón gCoiste Eitlíochta Sibhialta, ónár leas-aire, agus ón rialtas iomlán, d’éirigh linn an Chasacstáin a bhaint den liosta faire. Táimid lántrealmhaithe anois chun maoirseacht a dhéanamh ar shábháilteacht agus ar rialáil eitlíochta sa Chasacstáin,” a dúirt sé. Creideann Radu go mbainfidh forbairt shocheacnamaíoch na Casacstáine leas suntasach as an dul chun cinn a rinneadh le déanaí san earnáil eitlíochta. Tacóidh an nasc láidir idir an eitlíocht agus an turasóireacht le hiarrachtaí chun an Chasacstáin a chur chun cinn mar cheann scríbe mór turasóireachta agus éascóidh sé léirscaoileadh an mhargaidh. Chasacstáin,” a dúirt Radu. Chuir Radu in iúl gur baineadh amach an rath seo trí chomhoibriú dlúth leis an tionscal eitlíochta. “Roinnimid faisnéis leis an tionscal agus cinntímid go bhfuil smacht againn ar ár meicníochtaí chun ardsaineolas a choinneáil laistigh den AAK. Go hidirnáisiúnta, táimid ag gabháil go gníomhach i gcomhar réigiúnach le ballstáit na hÁise Láir agus Chomhlathais na Stát Neamhspleách (CIS), ” a dúirt sé.An Chasacstáin a shuíomh mar cheannaire eitlíochta Agus ról eitlíochta na Casacstáine ag an gcéim domhanda á phlé aige, thug Radu le fios go bhfuil sé mar aidhm ag an gCasacstáin a bheith mar cheannaire san eitlíocht go réigiúnach agus go domhanda. córas eitlíochta, tá muid an chuid is fearr sa réigiún. Chomh maith leis sin, feicimid ard-infheictheacht mar gheall ar rannpháirtíocht agus idirghníomhú an-láidir le geallsealbhóirí eitlíochta idirnáisiúnta. Mar sin, táimid ag fáil níos mó agus níos mó infheictheachta,” a dúirt sé. Thug Radu faoi deara gur eagraíocht óg é an AAK ach d'fhostaigh sé níos mó ná 80 saineolaí cheana féin agus go bhfuil méadú suntasach tagtha ar oiliúint dá fhoireann. “Is é an sprioc atá againn ná láidreacht náisiúnta a thógáil agus a bheith mar cheannaire réigiúnach san Áise Láir agus i dtíortha an CIS, agus mar imreoir is fearr ar fud an domhain,” a dúirt sé. Ceapadh an Chasacstáin le déanaí mar ionadaí buan ar Chomhairle ICAO i Montréal, ag tacú lena uaillmhian bheith i do cheannaire eitlíochta domhanda. Chun é seo a bhaint amach, tá clár cuimsitheach curtha i bhfeidhm ag an AAK chun líon na gcigirí a mhéadú agus a gcáilíochtaí a choinneáil trí oiliúint. “Dúblálamar tuarastail chun saineolas a mhealladh agus a choinneáil, agus leagaimid béim ar a bheith ag obair i gcomhpháirtíocht leis an tionscal chun tacú lena fhorbairt,” a dúirt Radu. Go réigiúnach, tá sé mar aidhm ag an AAK suíochán a fháil ar Chomhairle ICAO sa chéad tionól eile in 2028 tríd an Eurasian Civil. Comhdháil Eitlíochta, a fheabhsóidh láithreacht agus tionchar polaitiúil na Casacstáine.“Tá sé mar aidhm againn stádas Catagóir 1 FAA (Riarachán Eitlíochta Chónaidhme) a bhaint amach agus oibriú go dlúth le Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) agus le comhpháirtithe Eorpacha chun aibíocht agus ullmhacht ár gcóras eitlíochta a chinntiú, " a dúirt sé. Chuir Radu béim freisin ar a thábhachtaí atá an digitiú san eitlíocht, ag tabhairt faoi deara go bhfuil an AAK sna céimeanna deiridh maidir le comhpháirtí a roghnú chun an próiseas seo a chur i bhfeidhm. “Déanfaidh sé seo níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla sinn, ag soláthar rochtain níos éasca ar ár seirbhísí do shaoránaigh agus don tionscal,” a dúirt sé.Tiomantas do shábháilteacht agus nuachóiriú aerfort Tugann an AAK tosaíocht do phrótacail slándála, a éilíonn bearta breise go minic mar gheall ar bhagairtí sealadacha féideartha. Chuir Radu béim go bhfuil sé mar aidhm ag iarrachtaí comhoibritheacha a bhfuil baint ag gníomhaireachtaí éagsúla leo, lena n-áirítear an Coiste Eitlíochta Sibhialta, an Aireacht Iompair, agus gníomhaireachtaí faisnéise, aghaidh a thabhairt go tapa ar imní agus eispéireas paisinéirí a fheabhsú. Tá infheistíochtaí suntasacha ar siúl ar fud aerfoirt na Casacstáine chun eispéireas gan uaim a chinntiú atá inchomparáide le caighdeáin idirnáisiúnta. Tá sé mar aidhm ag réitigh leictreonacha agus ag comhoibriú le comhpháirtithe idirnáisiúnta taisteal a éascú, go háirithe dóibh siúd a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe,” a dúirt sé.D'aibhsigh Radu go bhfuil cothabháil bonneagair ríthábhachtach, mar rúidbhealaí agus ardáin rochtana, ríthábhachtach don tsábháilteacht. Agus díríonn clár ionsaitheach infheistíochta ar bhonneagar aerfoirt na tíre atá ag dul in aois, ag ullmhú don fhás a bhfuiltear ag súil leis sa tionscal sna cúig nó deich mbliana amach romhainn.“Faoi láthair, tá fás ollmhór ar an trácht agus ní mór dúinn a bheith ullamh. Tá sé mar aidhm ag comhoibriú leis an Aireacht Iompair aghaidh a thabhairt ar dhúshláin theicniúla a aithníodh trí iniúchtaí agus measúnuithe,” a dúirt sé. “Cinntíonn tacaíocht an Rialtais d’infheistíochtaí bonneagair aerfoirt go bhfaigheann paisinéirí seirbhísí den chéad scoth agus nascacht laistigh de Chasacstáin.” Phléigh Radu iarrachtaí nuachóirithe aerfoirt ar fud na tíre, lena n-áirítear na cinn is déanaí. sheoladh de chríochfort nua in Almaty an 1 Meitheamh.“Tá dúshláin le sárú ag gach tionscadal nua, go háirithe sna céimeanna tosaigh. Bhí brú suntasach ar chríochfort Almaty, atá deartha le haghaidh 2.5 milliún paisinéir, anuraidh le breis agus naoi milliún paisinéir. Ina ainneoin sin, chuir oibreoirí bonneagair clár infheistíochta ionsaitheach i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar an éileamh,” a dúirt sé. Mhínigh sé go raibh an críochfort críochnaithe de réir sceidil, le coigeartuithe tosaigh chun oibríochtaí réidh a chinntiú agus go bhfuil iarrachtaí leanúnacha ar siúl chun an críochfort nua a chomhtháthú leis an mbonneagar atá ann cheana féin. , ag dul chun cinn de réir a chéile.“Tríd is tríd, tá infheistíochtaí bonneagair forleathan ar fud na tíre, lena n-áirítear forbairtí le déanaí mar aerfort Karaganda le haghaidh lasta. Tá rialtais áitiúla agus láir, chomh maith le hinfheisteoirí príobháideacha, chun tosaigh ar na tionscnaimh sin. Is é an ról atá againn ná tacú leo, comhlíonadh teicniúil a chinntiú agus tosaíocht a thabhairt do shábháilteacht agus do shlándáil paisinéirí,” a dúirt sé. Tionscnaimh fuinnimh ghlan Tá an Chasacstáin tiomanta d'inbhuanaitheacht comhshaoil ​​a bhfuil sé mar aidhm aige neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2060 trí thionscadail fuinnimh ghlan a fhorbairt agus astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú.“Nuair a tháinig mé go dtí an Chasacstáin, díríodh go príomha ar an tionscal ola agus gáis, gan mórán machnaimh ar bhreosla eitlíochta inbhuanaithe ( SAF) roghanna eile. Mar sin féin, tá iarracht chomhbheartaithe ar siúl ag na leibhéil rialtais is airde chun an Chasacstáin a aistriú go geilleagar glas. Mar fhreagra air sin, tá céimeanna glactha againn chun ár n-infheictheacht a mhéadú,” a dúirt Radu. Nuair a ghlac sé lena ról, bhunaigh sé roinn inbhuanaitheachta thiomanta, a oibríonn chun tionscnaimh a chur chun cinn sa réimse seo.“I mí na Bealtaine, d’óstáil muid an chéad fhóram idirnáisiúnta ar inbhuanaithe breosla eitlíochta, ag tabhairt le chéile ionadaithe ó na hearnálacha ola agus gáis agus eitlíochta chun táirgeadh a phlé. Téann an Chasacstáin i ngleic le cláir oibre inbhuanaitheachta idirnáisiúnta, lena n-áirítear comhaontú ríthábhachtach a shíniú leis an gCumann Idirnáisiúnta Aeriompair (IATA). Táimid ar cheann de na tíortha is fearr ar domhan a ghlacann páirt sa chlár seo,” a dúirt Radu.Le déanaí, an tír freisin sínithe comhaontú maidir le Cúnamh, Tógáil Acmhainne agus Oiliúint (ACT) le go mbeidh SAF ar an gcéad tír ón CIS a tháinig isteach sa phríomhchlár ICAO seo.Buanna áitiúla agus céimeanna amach anseo a chumhachtúDe réir Radu, tá sé ríthábhachtach aitheantas agus moladh a thabhairt do chinneadh an rialtais eisimircigh a ionchorprú i ngníomhaireacht rialtais íogair, go háirithe gníomhaireacht chomh tábhachtach leis an eitlíocht, go háirithe don Chasacstáin. “Cé go bhfuil sé ríthábhachtach an AAK a bhunú mar ghníomhaireacht agus a éifeachtúlacht a chinntiú, tagann am nuair nach mór dúinn róil cheannaireachta a aistriú chuig saineolaithe áitiúla,” a dúirt Radu. , ag díriú ar réimsí cosúil le bainistíocht próisis agus scileanna a bhaineann go sonrach leis an eitlíocht. Éascaímid a rannpháirtíocht in intéirneachtaí agus in imeachtaí tionscail chun nochtadh agus aitheantas idirnáisiúnta a fháil. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh aithne mhaith ar na ceannairí seo atá ag teacht chun cinn i measc an phobail eitlíochta domhanda,” a dúirt sé. Leag Radu béim ar an tábhacht a bhaineann le comhtháthú a chomhghleacaithe isteach sa saol idirnáisiúnta a éascú le haghaidh ullmhachta amach anseo. Ag plé na dtionscnamh amach anseo, luaigh Radu an chéad Fhóram Réigiúnach lasta agus Lóistíochta Eitlíochta riamh an 19-21 Meitheamh in Astana.Tá sé ríthábhachtach d'fhorbairt eitlíochta lasta. ról i lóistíocht agus trádáil nua-aimseartha agus tá sé mar phríomhghné de straitéis lóistíochta ilmhódúil na Casacstáine. “Tá aidhm straitéiseach ann, arna thacú ag ár n-uachtarán agus ár bpríomh-aire, an Chasacstáin a shuíomh mar mhol aerlasta mar gheall ar ár suíomh geografach fabhrach agus na hacmhainní atá againn. Tabharfaidh ár gcomhoibriú leis an gCumann Aerlasta Idirnáisiúnta (TIACA), an príomhchumann tionscail lasta aer, aghaidh ar dhúshláin agus socróidh sé an clár oibre le haghaidh theacht chun cinn na Casacstáine mar mhol réigiúnach,” a dúirt sé.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending