Ceangail le linn

chasacstáin

Éachtaí Teicneolaíochta na Casacstáine: Catalaíoch don Eolaíocht Dhomhanda agus don Nuálaíocht

ROINN:

foilsithe

on

Tá an Chasacstáin, náisiún a bhfuil cáil air as a n-acmhainní nádúrtha saibhre agus a seasamh geopolitical straitéiseach, ag déanamh dul chun cinn suntasach i réimse na teicneolaíochta agus na nuálaíochta. Le fiche nó tríocha bliain anuas, tá infheistíocht mhór déanta ag an tír chun a cumas eolaíochta agus teicneolaíochta a fhorbairt, agus í féin ina príomhghníomhaí sa tírdhreach domhanda teicneolaíochta. Scrúdaíonn an t-alt seo éachtaí teicneolaíochta na Casacstáine agus an méid a chuireann siad le heolaíocht agus teicneolaíocht i ndomhan atá ag athrú go tapa.

An Chasacstáin Digiteach: Treoirphlean don Todhchaí

Straitéis Náisiúnta um Dhigitiú. Arna sheoladh i 2017, is straitéis chuimsitheach é an tionscnamh "Digital Kazakhstan" atá dírithe ar an tír a athrú i ngeilleagar digiteach. Díríonn an tionscnamh seo ar roinnt príomhréimsí:

Bonneagar Digiteach a Fhorbairt. Cáilíocht agus inrochtaineacht seirbhísí idirlín ar fud na tíre a fheabhsú.

Rialtas Digiteach. Seirbhísí ríomh-rialtais a chur i bhfeidhm chun éifeachtúlacht agus trédhearcacht sa riarachán poiblí a fheabhsú.

Bóthar Síoda ​​Digiteach. Nascacht dhigiteach agus comhtháthú le margaí domhanda a chur chun cinn.

Forbairt Caipitil Daonna. Litearthacht dhigiteach agus scileanna a chothú i measc an daonra.

Aiseolas

Éiceachóras Nuálaíochta. Tacú le gnólachtaí nuathionscanta agus cultúr nuálaíochta a chothú.

Éachtaí agus Tionchar

Faoi thionscnamh na Chasacstáin Digiteach, tá dul chun cinn suntasach feicthe ag an tír:

Seirbhísí Ríomhsheirbhísí an Rialtais. Tá an Chasacstáin i measc na dtíortha is fearr in Innéacs Forbartha R-Rialtais na Náisiún Aontaithe, rud a léiríonn a chuid seirbhísí poiblí digiteacha chun cinn.

Nascacht Leathanbhanda. Chuir leathnú an bhonneagair leathanbhanda feabhas suntasach ar rochtain idirlín, go háirithe i gceantair thuaithe.

Cathracha Cliste. Tá cathracha mar Nur-Sultan (Astana roimhe seo) agus Almaty ag comhtháthú teicneolaíochtaí cliste chun saol uirbeach a fheabhsú, lena n-áirítear bainistíocht tráchta cliste agus fóntais dhigiteacha.

Taiscéalaíocht agus Taighde Spáis

Clár Kazsat

Bhunaigh an Chasacstáin í féin mar láithreacht iontach i dteicneolaíocht spáis trí chlár satailíte KazSat. Ó seoladh KazSat-1 in 2006, tá sraith satailítí cumarsáide forbartha ag an tír a bhfuil ról ríthábhachtach acu i bhfeabhsú seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus idirlín.

Cosmodrome Baikonur

Leanann Cosmodrome Baikonur, ceann de na háiseanna seolta spáis is sine agus is mó ar domhan, de bheith ina mhol do mhisin idirnáisiúnta spáis. Tá comhpháirtíocht Chasacstáin leis an Rúis maidir le taiscéalaíocht spáis agus seolta satailíte tar éis an tír a shuíomh mar imreoir suntasach i ngníomhaíochtaí spáis domhanda.

Comhoibriú Idirnáisiúnta

Comhoibríonn an Chasacstáin le gníomhaireachtaí spáis ar fud an domhain, lena n-áirítear NASA agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA), ar thionscadail taighde agus forbartha éagsúla. Éascaíonn na comhpháirtíochtaí seo malartú eolais agus cuireann siad le dul chun cinn san eolaíocht agus sa teicneolaíocht spáis.

Fuinneamh In-athnuaite agus Teicneolaíochtaí Glasa

Aistriú go Geilleagar Glas

Tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh ag an gCasacstáin maidir lena haistriú i dtreo fuinneamh in-athnuaite agus teicneolaíochtaí inbhuanaithe. Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag an rialtas chun an sciar den fhuinneamh in-athnuaite sa mheascán náisiúnta fuinnimh a mhéadú, agus é mar aidhm leis 50% a bhaint amach faoi 2050.

Fuinneamh Gréine agus Gaoithe

Soláthraíonn réigiúin mhóra steppe na Chasacstáin timpeallacht iontach do ghiniúint cumhachta gréine. Tá tionscadail gréine ar scála mór, mar shampla an Burnoye Solar-1 agus Solar-2, ag cur go mór le cumas fuinnimh in-athnuaite na tíre.

Príomhréimse fócasaithe eile is ea fuinneamh gaoithe, le tionscadail ar nós Feirm Ghaoithe Ereymentau agus Stáisiún Cumhachta Gaoithe Zhanatas ag baint leasa as acmhainní gaoithe na tíre chun fuinneamh glan a ghiniúint.

Nuálaíocht Teicneolaíochta Glas

Tá an Chasacstáin ag infheistiú freisin i nuálaíocht teicneolaíochta glas. Cuireann Coincheap an Gheilleagair Ghlais, a seoladh in 2013, chun cinn forbairt agus glacadh teicneolaíochtaí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol thar earnálacha éagsúla, lena n-áirítear talmhaíocht, tionscal agus iompar.

Biteicneolaíocht agus Taighde Leighis

Dul chun cinn sa Bhiteicneolaíocht

Tá dul chun cinn á dhéanamh ag Chasacstáin sa bhiteicneolaíocht, ag díriú ar réimsí cosúil le biteicneolaíocht talmhaíochta, cógaisíocht agus taighde leighis. Tá roinnt institiúidí taighde agus ionaid nuálaíochta bunaithe ag an tír atá tiomanta do thaighde agus forbairt biteicneolaíochta a chur chun cinn.

Freagra COVID-19

Chuir paindéim COVID-19 béim ar chumais na Casacstáine i dtaighde leighis agus i mbiteicneolaíocht. D'fhorbair an tír a vacsaín féin, QazVac, a riaradh sa bhaile agus a roinntear le tíortha comharsanachta. Léiríonn an t-éacht seo saineolas méadaitheach Chasacstáin i dtaighde agus forbairt vacsaíní.

Intleacht Shaorga agus Nuálaíocht TF

Forbairt AI

Tá an Chasacstáin ag leanúint go gníomhach le dul chun cinn in intleacht shaorga (AI) agus foghlaim meaisín. Tá an rialtas agus an earnáil phríobháideach ag infheistiú i dtaighde AI chun nuálaíocht a thiomáint i réimsí éagsúla, lena n-áirítear cúram sláinte, airgeadas agus lóistíocht.

Éiceachóras TF

Soláthraíonn bunú moil nuálaíochta cosúil le Mol Astana agus Almaty Tech Garden éiceachóras tacaíochta do ghnólachtaí nuathionscanta agus d’fhiontraithe TF. Cuireann na moil seo acmhainní, meantóireacht agus deiseanna líonraithe ar fáil, rud a chothaíonn pobal bríomhar teicneolaíochta.

Tá éachtaí teicneolaíochta Chasacstáin ag athmhúnlú a thírdhreach náisiúnta agus ag cur go mór le heolaíocht agus teicneolaíocht domhanda. Ó chlaochlú digiteach agus taiscéalaíocht spáis go fuinneamh in-athnuaite agus nuálaíocht biteicniúil, tá an Chasacstáin ag seasamh dó féin mar náisiún atá ag breathnú chun cinn agus atá tiomanta do dhul chun cinn teicneolaíochta. De réir mar a leanann an domhan ag forbairt, beidh ról ríthábhachtach ag infheistíochtaí Chasacstáin san eolaíocht agus sa teicneolaíocht chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda agus nuálaíocht a thiomáint sa todhchaí.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending