Ceangail le linn

chasacstáin

Leathnú ar chearta an duine sa Chasacstáin nua

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Cuimhneofar ar 5 Meitheamh, 2022, mar bhuaicphointe i stair na Casacstáine. An lá sin, tháinig tromlach mór dár muintir amach agus vótáil siad i bhfabhar sraith athchóirithe a moladh ar an mbunreacht, a bheartaítear córas níos cothroime a chruthú le breis trédhearcachta, cuntasachta agus saoirsí méadaithe. Tá na hathruithe móra daonlathacha a cuireadh ar aghaidh ar lá an reifrinn seo fréamhaithe go domhain agus córasach. Leanann siad próiseas bríoch chun éisteacht leis na daoine agus glacadh lena gcuid casaoidí, scríobhann Akerke Akhmetova.

Is iomaí agus is éagsúil na saincheisteanna nach mór aghaidh a thabhairt orthu, a théann i bhfeidhm ar gach gné de chultúr sóisialta, polaitiúil agus eacnamaíoch na Casacstáine. Tá an clár athchóirithe fadtéarmach seo ar fad ag tógáil ar fhís na Nua-Casacstáin, a chruthaigh an Ceann Stáit, an tUachtarán Kassym-Jomart Tokayev. Is tír í an Aonach Nua Chasacstáin le cearta daonna, saoirsí, iomaíochas agus deiseanna comhaimseartha na Casacstáine, in éineacht le cultúr agus traidisiúin ár n-oidhreacht Lár na hÁise.

I measc na n-athchóirithe suntasacha nuálaíocha tá Foraithne Rialtais Uimh. 258, ar a dtugtar “An Plean Leantach um Chearta an Duine agus an Riail Dlí”, a ghlac rialtas na Casacstáine an 28 Aibreán 2022. Áirítear sa togra seo 27 gníomh atá roinnte ina n-ocht n-alt deartha. chun cearta na ndaoine a chosaint agus a leathnú, ag díriú ar ghrúpaí imeallaithe agus mionlaigh ar fud na Casacstáine. Tá sé de bhun Foraitheanta Uimh’ 871 agus 597 ó Uachtarán Phoblacht na Casacstáine, dar dáta 13 Aibreán, i mbliana, agus 9 Meitheamh, 2021, “Ar ghníomhaíochtaí breise Phoblacht na Casacstáine i réimse chearta an duine”.

Tá bearta laistigh den Phlean Leantach seo gan fasach le 31 bliain neamhspleáchais na Casacstáine ó chuaigh ré na Sóivéide i léig. Tá siad dírithe ar dheireadh a chur le hidirdhealú in aghaidh na mban, cearta comhionanna agus deiseanna comhionanna d’fhir agus do mhná a chur chun cinn, cearta chun saoirse comhlachais a chosaint, cearta daoine faoi mhíchumas, íospartaigh gáinneála ar dhaoine, imircigh, daoine gan stát, agus dídeanaithe, chomh maith le meicníochtaí idirghníomhaíochta le comhlachtaí na NA a fheabhsú.

Deireadh a chur le hidirdhealú in aghaidh na mban agus comhionannas inscne a chinntiú

Chuir moltaí roimhe seo a rith an rialtas seo tús leis an bpróiseas chun dul i ngleic le hidirdhealú in aghaidh na mban - mar shampla trí dheireadh a chur leis an liosta post a raibh srian ar mhná a ghlacadh, rud a mhéadaigh deiseanna fostaíochta.

Féachann an plean nua le cur leis na gnóthachain sin trí na gealltanais maidir le beartas inscne a chur chun cinn ag leibhéal an rialtais áitiúil agus guth níos cumhachtaí a thabhairt do mhná maidir le beartas trí ionadaíocht mhéadaithe i róil chomhairleacha rialtais agus stáit. Iarrann sé freisin meicníochtaí nua chun foréigean in aghaidh na mban agus leanaí a chosc agus folaíonn sé togra le haghaidh aontachais le Coinbhinsiún na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le Foréigean agus Ciapadh san Ionad Oibre a Dhíothú.

Aiseolas

Saoirse comhlachais

Iarrtar sa phlean go n-áireofar dhá dhréacht-dhlí nua chun na saoirsí a thugtar d'eagraíochtaí faoi stiúir na saoránach a leathnú. Leathnódh an chéad cheann díobh seo cearta na saoránach chun comhlachais phoiblí a bhunú agus a ngníomhaíochtaí a eagrú, rud a laghdódh cur isteach stáit ar an bpróiseas. Chuirfeadh an dara ceann feabhas ar an reachtaíocht agus ar fhorghníomhú an dlí maidir le ceardchumainn agus réiteach coinbhleachta saothair. Dréachtaíodh an chuid seo den phlean le tacaíocht agus moltaí ón Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair.

Daoine faoi mhíchumas

Tá sé beartaithe sa chuid seo den phlean sraith tograí a chur os comhair lucht riaracháin an Uachtaráin faoi dheireadh 2022 le tograí maidir le dreasachtaí neamhairgeadais do ghnóthais agus d’eagraíochtaí sna hearnálacha sóisialta agus baincéireachta agus soláthraithe seirbhíse eile, chun deiseanna méadaithe agus inrochtaineacht a áirithiú. do dhaoine faoi mhíchumas. Ní hamháin gur riachtanas morálta iad tograí den sórt sin ach mar atá le go leor de na clásail, tá siad dírithe freisin ar chúinsí a chruthú le haghaidh tionchar sóisialta agus eacnamaíoch bríoch do na daoine aonair féin agus don tsochaí i gcoitinne.

Ceartas coiriúil agus athchóiriú príosúin

Is é seo an chuid is fairsinge agus is mionsonraithe den phlean, ag tógáil arís ar an bpróiseas athchóirithe atá ann faoi láthair chun a chinntiú go mbraitear na tairbhí a bhaineann leis ar fud gach cuid den tsochaí, go háirithe iad siúd is minice a ndéantar faillí orthu, a chuirtear ar an imeall agus a ndéantar drochúsáid orthu. Rachaidh a bearta i bhfeidhm go hábhartha ar obair an rialtais, na Cúirte Uachtaraí, lucht an dlí, oifigeach príosúin, eagraíochtaí na sochaí sibhialta, agus na hearnála gnó, ag tairiscint ollchóiriú bunúsach agus ríthábhachtach ar na próisis atá ann cheana féin.

Áirítear i gcuid mhór den obair atá leagtha amach sa chuid seo moltaí chun nósanna imeachta reatha a nuachóiriú, mar iarratais ar scaoileadh luath de bharr breoiteachta nó míchumais (agus nuashonrú ar liosta na ngalar a cháilíonn an té atá ag fulaingt le haghaidh scaoileadh luath), feabhas a chur ar fheidhmiúlacht an bhunachair shonraí láraithe de an córas peannaireachta, ag cuíchóiriú an phróisis aighneachta achomhairc agus ag an am céanna rúndacht iomlán a chinntiú, agus ag uathoibriú an phróisis roghnúcháin chun liosta giúróirí a dhréachtú. Chomh maith leis sin ar an gcóras penitentiary, tá moltaí le haghaidh tógáil 17 institiúid penitentiary nua-aimseartha chun plódú a laghdú, chomh maith le athchóiriú agus uasghrádú na n-institiúidí atá ann cheana féin.

Áirítear sa chuid seo freisin léirscaoileadh ar riarachán agus ar mhaoirseacht eagraíochtaí um chearta an duine, lena chinntiú gur féidir leo a gcuid oibre a dhéanamh chun cearta na ndaoine ar a bhfreastalaíonn siad a chosaint gan cur isteach gan ghá agus gan iarraidh agus bunú meitheal oibre chun iad a chosaint. I dtéarmaí an bhrainse reachtaíochta, áirítear ar na hAirteagail agus na dlíthe sonracha atá le leasú forálacha maidir le beartais idirdhealaitheacha, gabháil riaracháin, agus “faisnéis atá bréagach go feasach” a scaipeadh.

Ar deireadh, tá rialacháin ann maidir le céasadh a imscrúdú i gcomhréir le Prótacal Iostanbúl agus scrúdú a dhéanamh ar úsáid fórsa fisiciúil agus “modhanna speisialta” trí fhorghníomhú an dlí, go háirithe ag oifigigh DG.

Íospartaigh na gáinneála ar dhaoine, imircigh, daoine gan stát agus dídeanaithe

Aithníodh iarrachtaí na Casacstáine le blianta beaga anuas chun dul i ngleic leis an sciúirse gáinneála ar dhaoine i gclár bliantúil Rialtas SAM Gáinneáil ar Dhaoine tuairisc. Sa tuarascáil, tugadh faoi deara go bhfuil “iarrachtaí suntasacha á ndéanamh” ag an gCasacstáin, go bhfuil líon na gciontuithe gáinneála méadaithe ag an tír don dara bliain as a chéile (lena n-áirítear oifigeach inniúil), agus go bhfuil an rialtas tar éis a chomhoibriú le heagraíochtaí neamhrialtasacha a leathnú agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.

Mar chuid de na hiarrachtaí sin, iarrtar sa phlean an dréacht-dlí maidir le gáinneáil ar dhaoine a chomhrac a chomhrac agus plean gníomhaíochta 2024-2026 an rialtais a ghlacadh maidir le coireanna a bhaineann le gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a chomhrac. Tá sé seo bunaithe ar thorthaí an phlean gníomhaíochta reatha agus na moltaí a cuireadh ar fáil i dtuarascáil speisialta de chuid an Choimisiúin um Chearta an Duine. Agus nádúr domhanda saincheisteanna den sórt sin á aithint, iarrann alt amháin sa phlean freisin ar rialtas na Casacstáine conarthaí idirnáisiúnta a mholadh chun cearta daonna daoine gan stát agus náisiúnach eachtrach a bhfuil cónaí orthu go sealadach sa Chasacstáin a chosaint.

Idirghníomhú le comhlachtaí na NA

Is féidir dul i ngleic le go leor de na saincheisteanna a sainaithníodh agus an plean seo á chruthú agus a laghdú trí oibriú le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus brath ar an gcorpas taighde agus prótacail atá ann cheana féin. Sa mheon sin, éilíonn an plean go gcuirfear táscairí measúnaithe ar chearta an duine i bhfeidhm go leanúnach, bunaithe ar mhúnla na dTáscairí Domhanda arna bhforbairt ag Oifig Ard-Choimisinéir na NA um Chearta an Duine.

An bóthar go dtí an daonlathas nua-aimseartha

Is céim eile fós é an Plean Leantach um Chearta an Duine agus an Riail Dlí ar aistear leanúnach na Casacstáine chun todhchaí níos fearr a thógáil dá saoránaigh. Níl aon amhras orainn faoi scála an chúraim atá romhainn — beidh an bóthar fada agus beidh foighne ag teastáil ó gach taobh.

Seolann an t-aitheasc náisiúnta is déanaí ón Uachtarán Tokayev ré nua pholaitiúil don Chasacstáin. Is féidir le nuachóiriú polaitiúil ar chuir an tUachtarán béim air féin spreagadh suntasach a thabhairt don tionscadal tógála náisiún “Uachtarán láidir – an Pharlaimint a bhfuil tionchar aici – Rialtas cuntasach”. Ach mar a leagann an tUachtarán béim ar roinnt ceisteanna práinneacha a bhaineann le hiolrachas tuairimí, tá saoirse cainte, foréigean baile agus forbairt shocheacnamaíoch fós le réiteach. 

Mar sin féin, táim lánchinnte go n-eascróidh todhchaí eacnamaíoch agus sóisialta níos gile na tíre as na hathchóirithe seo ina n-iomláine. Spreagfaidh siad meánaicme níos spreagtha agus níos rannpháirtí, le deiseanna feabhsaithe. Bunóidh siad bealaí nua chun freagairt do ghuthanna ár saoránach. In aois a bhfuil suaitheadh ​​réigiúnach agus domhanda ann, nuair a mhothaítear go forleathan imní faoi chúlsleamhnú daonlathach i go leor tíortha, táim lánchinnte go bhfuil an Chasacstáin nua ag taisteal an bóthar eile – an bóthar go dtí an Chasacstáin cothrom nua. 

Is féidir tuilleadh sonraí ar fhaomhadh Phlean Leantach na Casacstáine um Chearta an Duine agus Riail an Dlí a fháil ar an oifigeach láithreán gréasáin den Aireacht Dlí agus Cirt.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending