Ceangail le linn

Tobac

Baineann athruithe molta ar rialacha tobac an bonn de dhlíthe an AE agus cuireann siad beatha i mbaol

ROINN:

foilsithe

on


Nuair a thagann airí sláinte an AE le chéile an 21 Meitheamh, cuirfear togra Aire Sláinte na Danmhairge ar an nóiméad deiridh lena gclár oibre a fhéachfaidh le cur isteach ar na seiceálacha agus ar na hiarmhéideanna atá ceaptha cur chuige an Aontais Eorpaigh maidir le dlíthe a rith agus rialacháin a dhéanamh. Cuireann sé isteach ar cheist a bhíonn i gcónaí conspóideach maidir le rialáil tobac agus nicotín, nuair is féidir leis an gcinneadh mícheart roghanna eile níos sábháilte a dhiúltú do dhaoine a chaitheann tobac gur minic a bhíonn orthu éirí as toitíní, rud a leanann damáiste do shláinte agus ar deireadh thiar a chosnaíonn saol an iomarca saoránach Eorpach.

Chuir Charlie Weimers, Feisire nua-atofa na Sualainne, an t-aláram, in iúl ar a chéad lá ar ais sa Bhruiséil. “De réir dealraimh, tá an Danmhairg oscailte do chosc ar bhlaistiú táirgí nua nicotín, lena n-áirítear púitsí nicotín”, tweeted sé. “Tá an Danmhairg ag iarraidh an tAthbhreithniú ar an Treoir um Tháirgí Tobac a bhfuiltear ag súil leis le linn an téarma seo a chosc”.

Theip ar an gCoimisiún Eorpach tuarascáil a fhoilsiú ar an gcomhairliúchán poiblí faoi Threoir nua um Tháirgí Tobac (TPD 2), tar éis don Uachtarán Ursula von der Leyen stop a chur le bearta a d’fhéadfadh a bheith conspóideach roimh thoghcháin Pharlaimint na hEorpa agus roimh an bpróiseas chun Coimisiún nua a cheapadh.

Ach tugadh dearbhú poiblí níos luaithe i mbliana go mbeidh an t-athbhreithniú féideartha ar an Treoir um Tháirgí Tobac agus an méid a chlúdóidh sé ag brath ar thorthaí na meastóireachta eolaíochta agus an chomhairliúcháin phoiblí, chomh maith le measúnú tionchair críochnúil.

“Is é an chéad Choimisiún eile a dhéanfaidh na cinntí polaitiúla ina leith seo, i bhfianaise na gcéimeanna ullmhúcháin thuas”, a dúirt urlabhraí. Ach tá iarracht á déanamh anois beartas nua a thabhairt tríd sula dtiocfaidh deireadh leis an gCoimisiún reatha agus sula bhféadfaidh na comhlachtaí atá freagrach as an reachtaíocht Eorpach – an Chomhairle agus an Pharlaimint – a dtuairimí a thabhairt.

Ní hé seo an chéad uair a rinne an Coimisiún iarracht gearrchiorcad a dhéanamh ar an bpróiseas daonlathach. Sheas cúirteanna sna ballstáit le dúshláin i gcoinne na reachtaíochta baile a d’aistrigh treoracha Eorpacha. Fuair ​​na breithiúna amach gur sháraigh siad dlí an AE maidir le táirgí tobac téite a rialáil agus roghanna eile níos sábháilte seachas toitíní.

Ach fiú má chailleann an Coimisiún nuair a shroicheann na cásanna sin Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa ar deireadh thiar, beidh an damáiste déanta. Leanfaidh an iomarca daoine a chaitheann tobac orthu ag úsáid toitíní in ionad athrú chuig gléasanna, mar vapes agus r-toitíní a thugann an nicotín atá uathu gan an deataigh is cúis le hailse a ionanálú.

Aiseolas

Tá sé dodhéanta gan méarloirg Ard-Stiúrthóireacht Sláinte agus Sábháilteachta Bia an Choimisiúin, DG SANTE, a fheiceáil ar iarratas a chuir Aire Sláinte na Danmhairge chuig a chontrapháirtithe san AE, ag iarraidh tacaíocht do thograí radacacha a sheachnódh go héifeachtach meastóireacht leanúnach an TPD. próiseas, tá an taifead is measa ag an Danmhairg maidir le laghdú ar chaitheamh toitíní in aon tír Nordach, agus an céatadán den daonra a chaitheann tobac trí huaire níos airde ná sa tSualainn in aice láimhe.

Tá táirge traidisiúnta eile ag an tSualainn seachas toitíní, snus, a ligeann do nicotín a ionsú gan an tobac a dhó. Cruthaíonn sé riosca i bhfad níos ísle ailse agus tá rialtas na Sualainne tar éis bogadh chun daoine a chaitheann tobac a spreagadh chun aistriú a dhéanamh tríd an gcáin ar snus a ghearradh agus í a mhéadú ar thoitíní. Tá cosc ​​ar Snus sa chuid eile den AE ach fuair an tSualainn díolúine nuair a chuaigh sí isteach san Aontas Eorpach. 

Is íoróin amháin é go bhfuil beart ag an gCoimisiún Eorpach, uasdátú ar an Treoir maidir le Máil Tobac, a d’fhéadfadh sé a thabhairt ar aghaidh sula gcuirfí próiseas cuí i bhfeidhm maidir le hathbhreithniú níos leithne ar an reachtaíocht tobac agus nicotín. Leis an TED nua atá beartaithe, a bhfuil sé mar aidhm aige beartas cánach a chomhchuibhiú ar fud na mBallstát chun feidhmiú an mhargaidh aonair a fheabhsú, cuimsítear an t-idirdhealú idir toitíní agus cineálacha éagsúla táirgí malartacha níos sábháilte.

Cuireadh stop leis nuair a nocht sceitheadh ​​chuig nuachtán go ngearrfaí an-cháin ar snus, rud a spreag agóidí láidre ó rialtas na Sualainne. Ach ba cheart go gcuirfí ar chumas an Choimisiúin dul ar aghaidh mar gheall ar ardú céime ón gCoimisiún ar an bpointe sin.

Ina áit sin, tá togra nóiméad deireanach againn ón Danmhairg. Dealraíonn sé go gcuireann sé leis an nglao a rinne roinnt Ballstát chun tobac agus táirgí nicotín nua a shrianadh nó a thoirmeasc, a bhí le hardú faoi ‘aon ghnó eile’ ag cruinniú na n-airí sláinte.

Feiceann comhairleoir neamhspleách ar shláinte phoiblí agus inbhuanaitheacht agus iar-stiúrthóir ar Action on Smoking and Health (ASH) sa Ríocht Aontaithe, Clive Bates, gur iarracht é ag roinnt airí sláinte bearta beartais tobac a fhorchur nach féidir leis na Ballstáit a chomhaontú ina leith. dlínsí féin. 

“Má cheapann siad go bhfuil bonn cirt le breis srianta, ba cheart go mbeadh cás fianaise-bhunaithe á dhéanamh acu”, a dúirt sé liom. “Ba cheart go gcuirfí san áireamh leis sin na héifeachtaí ar dhaoine fásta, na héifeachtaí ar dhaoine óga a chaitheann tobac ar shlí eile, na héifeachtaí ar dhaoine óga nach gcaitheann tobac agus éifeachtaí iarmhairtí neamhbheartaithe amhail trádáil aindleathach, daoine ag meascadh a gcuid táirgí féin, daoine ag dul ar ais. le caitheamh tobac …. Is pictiúr i bhfad níos casta é ná mar atá siad ag déanamh amach.

“Tá siad ag éileamh éifeachtaí geata, nuair a léiríonn an fhianaise go léir a mhalairt treo - go bhfuil na táirgí vaping seo agus táirgí nicotín eile ina bhealach amach ó chaitheamh tobac. Má tá údar maith agat cur isteach ar iompar pearsanta na milliúin Eorpach, déanann tú cás níos fearr ar a shon.

“Níor cheart duit a bheith ag rialú go práinneach leis an gcineál seo ruda, ag déanamh gothaí saora, populisteacha, nuair a bhíonn an saol ar an bhfód. Is ceist saoil nó báis é go ndéantar é seo i gceart, agus tá siad ag déileáil leis le cineál smeach. Teastaíonn próiseas láidir machnamhach uainn as a dtiocfaidh bearta dea-mheasta chun an tsláinte agus an margadh inmheánach a sheachadadh laistigh den AE, ní toirmisc a dhéanann dochar i ndáiríre”.

Bhí Clive Bates ag labhairt liom ag an bhFóram Domhanda um Nicitín i Vársá, áit a raibh faitíos air cheana féin - mar a dúirt na heagraithe - go seolfaidh maorlathaigh an AE na milliúin ar ais ag caitheamh tobac, agus mar thoradh air sin ní dócha go dtiocfaidh Plean an AE i mBeilleadh ar Ailse le chéile. a aidhm ailse a laghdú.

I measc na srianta dochracha ar tháirgí núíosacha nicotín atá leagtha amach sa phlean tá toirmeasc ar bhlastáin, toirmisc ar úsáid spáis phoiblí, gnáthphacáistiú agus cánachas ard ar vapes agus ar tháirgí nicotín eile atá níos sábháilte, agus iad ar fad ag tráth ina bhfuil rátaí tobac ag dul i méid i roinnt tíortha Eorpacha.

“D’fhéadfadh go mbeadh an Eoraip ar nós na hAstráile agus, go contrártha, ní féidir leat tobac a cheannach go dleathach ach amháin má tá sé le caitheamh tobac”, a dúirt an Dr Colin Mendelsohn, Cathaoirleach Bunaitheach na hAstráile um Dhíobháil Tobac a laghdú. “Tá sé chomh deacair r-toitíní a fháil go bhféadfaí iad a thoirmeasc freisin”.

Sna Stáit Aontaithe, tá an scéal chomh dochrach, agus rialacháin chomh dochraideach sin nach féidir le roghanna dlíthiúla dul san iomaíocht leis an margadh dubh, agus sa Nua-Shéalainn agus sa tSeapáin, thit rátaí caitheamh tobac leath go leith, faoi seach, tar éis an tabhairt isteach. de tháirgí tobac téite.  

“Ní hé an freagra é a dhéanamh níos deacra éirí as caitheamh tobac trí phraghsáil a dhéanamh ar dhaoine nó táirgí eile a dhéanamh chomh mítharraingteach sin nach dteastaíonn ó aon duine iad a úsáid”, a dúirt an Dr Garett McGovern, Stiúrthóir Leighis ag an Priority Medical Clinic i mBaile Átha Cliath, Éire.

Chuala an Fóram freisin go bhfuil laghdú ar an ábhar nicotín i dtáirgí frith-tháirgiúil, toisc go gcaitheann daoine níos mó, chomh maith le bheith ag bagairt ar shlite beatha feirmeoirí tobac na hEorpa. Ní féidir tobac íseal-nicitín a shaothrú ach trí bharra géinmhodhnaithe (GM) a shaothrú ach cuireann formhór bhallstát an AE cosc ​​ar na barra sin nó cuireann siad srian orthu. Ní bheidh feirmeoirí in ann iad a fheirmeoireacht, agus beidh tionchar diúltach ar fheirmeoireacht tobac.

Níl ansin ach sampla amháin de na hiarmhairtí neamhbheartaithe a d’fhéadfadh a bheith tubaisteach de bharr na reachtaíochta nach ndéantar machnamh uirthi. Mar sin, cad ba cheart a dhéanamh? Bhí saineolaithe ag an bhFóram Domhanda ar Nicitín d'aon ghuth nár cheart tobac núíosach agus táirgí nicotín a bheith i lámha na mionaoiseach. Ach tá sé naive a chreidiúint go n-éireoidh le toirmisc nó bearta foircneacha táirgí a bhaint as tíortha. I go leor cásanna is allmhairí mídhleathacha cheana féin cuid de na táirgí atá á mbailiú ag mionaoisigh. Is í an tsaincheist forfheidhmiú agus oideachas, ní rialachán neamhleor.

Ba cheart do bhallstáit an AE a n-inniúlacht eisiach i réimse na sláinte poiblí a úsáid chun aghaidh a thabhairt, nuair is gá, ar úsáid na dtáirgí sin ag daoine faoi aois. Áirítear leis sin blasanna agus pacáistiú r-toitíní agus púitsí nicotín a rialáil chomh maith le cáin mháil a thabhairt isteach chun praghsanna ró-íseal inacmhainne do mhionaoisigh a sheachaint, ceadúnú miondíoltóirí agus forghníomhú na mbeart um chosc ar rochtain óige a neartú.

Is réamhriachtanas ríthábhachtach é taithí luachmhar a bhailiú ag leibhéal na mBallstát maidir le tobac núíosach agus táirgí ina bhfuil nicotín chun gníomhú ar leibhéal an AE. Ina áit sin, tá an Coimisiún ag iarraidh neamhaird a dhéanamh de thaithí na mBallstát agus, i gcásanna áirithe, ar an rath atá orthu minicíocht chaitheamh tobac a laghdú trí tháirgí nuálacha a ghiaráil, agus ag an am céanna cosc ​​a chur ar mhionaoisigh rochtain a fháil ar na táirgí sin.

Mar shampla, tá an Fhionlainn, an Danmhairg, an Laitvia, an Liotuáin agus an Eastóin tar éis srianta a thabhairt isteach ar bhlastáin agus/nó púitsí r-toitíní agus iad ag ceadú blasanna áirithe amhail tobac - agus i gcásanna áirithe freisin miontas agus menthol-chun a áirithiú. go bhfanfaidh na táirgí seo mar rogha eile inghlactha do dhaoine fásta a chaitheann tobac.

I ndeireadh na dála ní mór an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir an acmhainneacht atá ag tobac núíosach agus táirgí nicotín chun an dochar a dhéanann caitheamh tobac a laghdú agus chun mionaoisigh a chosaint. Ní mór na táirgí seo a rialú le go bhfanfaidh siad inghlactha mar rogha eile níos fearr ar chaitheamh tobac do dhaoine fásta a chaitheann tobac agus gan a bheith an-tarraingteach do mhionaoisigh.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending