Ceangail le linn

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

Sláinte mar inniúlacht AE – an bealach chun cinn?

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Dea-tráthnóna, a chomhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh nuashonrú na Comhghuaillíochta Eorpaí um Leigheas Pearsantaithe (EAPM), a dhíríonn inniu ar shaincheist ríthábhachtach an chúraim shláinte mar inniúlacht AE, i.e. Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM.

Ar cheart go mbeadh an tsláinte ina hinniúlacht san AE?

A screenshot de dhréachtdhoiciméad ó Pharlaimint na hEorpa, gur dealraitheach go léiríonn sé go bhfuil Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla Pharlaimint na hEorpa ag obair ar rún ag iarraidh roinnt athruithe ar an gconradh, lena n-áirítear athrú ar Airteagal 4 chun sláinte a dhéanamh ina hinniúlacht chomhroinnte idir an AE agus na Ballstáit. 

Tagann sé seo i ndiaidh conclúidí na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa, a d’éiligh go mbeadh níos mó cumhachtaí ag an AE i gcúram sláinte a labhair mar seo a leanas: “Léiríonn an phaindéim an tábhacht a bhaineann le comhordú i measc tíortha Eorpacha chun sláinte daoine a chosaint, le linn a géarchéime agus i ngnáth-amanna inar féidir linn dul i ngleic le bunchoinníollacha sláinte, infheistíocht a dhéanamh i gcórais sláinte láidre agus an lucht saothair cúram sláinte a oiliúint,” a dúirt an Coimisiún. “Feabhsóidh an tAontas Eorpach Sláinte cosaint, cosc, ullmhacht agus freagairt ar ghuaiseacha sláinte daonna ar leibhéal an AE.” 

Tá teorainn le cumhachtaí iarbhír Pharlaimint na hEorpa — ní féidir léi na conarthaí féin a athoscailt ar dhóigh ar bith. Is gnóthas dian é sin a mbeadh comhaontú na 27 mBallstát ag teastáil uaidh. Ach guth amháin eile a bheadh ​​ann a bheith ag iarraidh athruithe bunúsacha a dhéanamh ar bhunreacht reatha an AE. 

Inniúlacht sláinte an AE agus dlúthpháirtíocht an AE 

Ar cheann de na tairiscintí ón Aontas Eorpach chun cúram sláinte a fheabhsú bhí an treoir maidir le cearta othar i gcúram trasteorann ó 2013. Tugann sé seo léiriú grafach ar cé chomh fada agus atá an Eoraip ó aon fhíor-chomhleanúnachas maidir le beartas sláinte agus nuálaíocht.

Aiseolas

Faoi rialacha an AE, ráthaítear an ceart do shaoránaigh rochtain a fháil ar sheirbhísí cúram sláinte in aon tír laistigh den bhloc tríd an treoir trasteorann um chúram sláinte. Go praiticiúil, áfach, tá siad faoi réir roinnt teorainneacha agus constaicí maorlathacha. I ngach ballstát seachas seacht mBallstát, teastaíonn réamhúdarú ó othair óna dtír dhúchais sula mbeidh siad in ann rochtain a fháil ar sheirbhísí sláinte thar lear.

Ceapadh na rialacha nua chun cearta na saoránach a shoiléiriú agus a atreisiú chun rogha a dhéanamh maidir le cóireáil leighis a fháil, agus cad iad na himthosca. 

Braitheann éifeachtúlacht na Treorach ar chomhoibriú na mBallstát ar leibhéal an AE.

Mar sin féin, is annamh a bhaineann saoránaigh an AE leas as a gceart chun cóireáil a fháil in ospidéil i dtíortha eile laistigh den bhloc, a deir tuarascáil ar an ábhar a d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach.

D’fhéadfadh an reachtaíocht a bheith in ann aistriú ó aonrú náisiúnta sa tsláinte. Tá sé mar aidhm ag na rialacha nua go n-oibreoidh margadh inmheánach cáiliúil an AE don tsláinte den chéad uair, trí na saoirsí a bhaineann le gluaiseacht earraí, daoine agus seirbhísí a neartú. Is í an fhís atá ann go bhféadfadh othair bogadh timpeall na hEorpa chun rochtain a fháil ar chúram sláinte trasteorann atá sábháilte agus ar ardchaighdeán, agus saorshreabhadh a sonraí sláinte ó thír go tír ag gabháil leis.

Más rud é amháin, ach mairimid i ndóchas!

Tá beagnach 50 bliain ann ó ghlac an AE lena chéad reachtaíocht ar dhrugaí, ach in ainneoin an iliomad treoracha, rialachán agus cinntí ina dhiaidh sin, a chlúdaíonn na mílte leathanach, tá dlí an AE fós ina bhreacachan de bheartais ar leith ar na coinníollacha atá mar bhonn agus mar thaca ag nuálaíocht agus rochtain. . 

Ní hamháin go bhfuil an milleán ar na dúshláin eacnamaíocha atá os comhair na mBallstát faoi láthair ach freisin ar an áiteamh náisiúnta ar mhodhanna náisiúnta a choinneáil.

Chun gealltanas na míochaine pearsantaithe a bhaint amach, d'fhéadfadh athrú conartha a bheith ríthábhachtach chun dul chun cinn a dhéanamh. Saorghluaiseacht othar agus sonraí ar fud na hEorpa; comhar níos dlúithe ar líonraí tagartha agus ar bhainc sonraí; rochtain níos leithne ar fhaisnéis; tras toirchiú institiúideach idir soláthraithe, íocóirí agus rialtóirí; agus comhthuiscint fheabhsaithe ar mheasúnú ar theicneolaíocht sláinte is réamhchoinníollacha iad go léir le haghaidh éabhlóid rathúil na míochaine pearsantaithe.  

D’oibrigh an AE ar na saincheisteanna sin go céimeanna éagsúla le blianta beaga anuas, mar is léir ón togra le déanaí ó Spás Sonraí Sláinte an AE. 

Tá gá le leibhéal nua comhleanúnachais maidir le beartas an AE. 

Is cás tástála é rath, nó teip, sheachadadh ghealladh na míochaine pearsantaithe do chumas na hEorpa deiseanna a thapú, mar aon le cinntitheach ríthábhachtach maidir le cé chomh fada agus cé chomh tapa agus is féidir leis an Eoraip cineálacha cur chuige luachmhara teiripeacha agus diagnóiseacha a fhorbairt.

Ach má chailltear an deis — nó má dhéantar mí-láimhseáil air — beidh an damáiste le mothú ní hamháin ag othair an lae inniu, ach ag othair an lae amárach freisin.

Imeacht na hEastóine - Ceannaireacht ar an mbealach sa leigheas pearsantaithe

Tá Ollscoil Tartu agus Comhairle Taighde na hEastóine ag eagrú seimineár líonraithe don 15-17 Meitheamh, dar teideal ‘Leading the way in personalized medicine: Solutions for Europe’. 

Is iad príomhthionscnaimh an AE amhail an tionscadal Géanóim 1M/MEGA agus an Plean Beating Cancer an bealach chun cosc ​​agus cóireáil phearsantaithe agus luath a éascú. Tá an Eastóin, lena taifid sláinte leictreonacha agus bunachair shonraí móra géanómaíochta atá bunaithe ar an daonra, suite go foirfe chun inscálaitheacht chomhtháthú géanómaíocht le córas cúram sláinte náisiúnta a léiriú. 

Leagann an seimineár béim ar chur chuige straitéiseach an Choimisiúin Eorpaigh agus eagraíochtaí atá chun tosaigh sa leigheas pearsantaithe, a bhfuil an cumas acu earnáil cúram sláinte an AE a athrú ó bhonn. Le tuilleadh eolais a fháil agus le clárú, faoin 26 Bealtaine, cliceáil anseo.

Coiste COVID-19

Níor tháinig aon torthaí nithiúla amach ag an gcéad chruinniú de choiste nua COVID-19 de chuid Pharlaimint na hEorpa (COVI) Déardaoin (12 Bealtaine) ach léirigh sé an raon leathan ábhar ar mian leis na Feisirí aghaidh a thabhairt orthu agus iad ar thóir ceachtanna a foghlaimíodh ón bpaindéim.

Ag an gcéad chruinniú de COVID, chuir an Cathaoirleach Kathleen van Bremp fáilte roimh an gCoimisinéir Sláinte Stella Kyriakides, ag dearbhú di nach mbeadh anseo ach ceann amháin den iliomad cuirí di chun díospóireacht a dhéanamh le baill an choiste. “Táimid fós an-ghar don ghéarchéim, agus mar sin tá lucht déanta beartas agus saineolaithe a bhí ann le linn na géarchéime, ar nós tusa, an Coimisinéir Uasal, fós in oifig. 

"Inniu níl ach seachtar airí sláinte inár mballstát a bhí in oifig ag tús na géarchéime. Beidh an saineolas sin ar fad ag teastáil uainn."

Dúirt Bremp le linn a ráiteas tosaigh. Chuir an Pharlaimint glas ar an gcoiste speisialta nua i mí an Mhárta 2022 a bhfuil de chúram air maoirsiú a dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh ón bpaindéim COVID-19 agus moltaí a dhéanamh don todhchaí. Mar is amhlaidh le coistí speisialta eile, tá sainordú tosaigh 19 mhí tugtha don choiste COVID-12, ar féidir é a shíneadh má mheasann Feisirí Eorpacha go bhfuil gá leis.

Foilsíonn institiúidí an AE téacs deiridh don Acht um Margaí Digiteacha

D’fhormheas agus d’fhoilsigh Coiste Buanionadaithe Rialtais na mBallstát chuig an Aontas Eorpach téacs deiridh an chomhaontaithe shealadaigh don Acht um Margaí Digiteacha. Tháinig formheas COREPER gan aon athruithe breise i gcomparáid leis an leagan leasaithe deiridh den téacs DMA ón 18 Aibreán. Rialaíonn an DMA iomaíocht i margadh digiteach an AE, ach tá oibleagáidí agus tagairtí comhchosúla aige do Rialachán Ginearálta an AE ar Chosaint Sonraí

Maoiniú sláinte domhanda ón AE

Ba é maoiniú an AE do thionscnaimh shláinte dhomhanda amhail COVAX an t-ábhar a pléadh ag comhéisteacht phoiblí bhuiséad agus choistí forbartha Pharlaimint na hEorpa Dé Máirt (17 Bealtaine). Chuir an AE in iúl go soiléir go dtacaíonn sé le cumas déantúsaíochta réigiúnach a mhéadú, go háirithe san Afraic. Go deimhin, ba thoradh lárnach é seo ar chruinniú mullaigh AE-AU i mí Feabhra. Mar sin féin, níl ag éirí go maith le cúrsaí mar nach bhfuil ordú amháin faighte fós ag an gcéad áis chun vacsaín a tháirgeadh don Afraic. 

Tá athbhreithniú déanta ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ar gach ceann de na seacht staidéar domhanda ar an dara teanndáileog vacsaíne COVID-19 a riar agus tháinig sí ar an gconclúid go bhfuil buntáiste gearrthéarmach éigin ag teanndáileog mRNA sna grúpaí is mó riosca. Áirítear leis seo oibrithe sláinte, iad siúd atá os cionn 60 bliain d’aois agus daoine a bhfuil imdhíon-chomhréiteach orthu. 

Ag tacú le meabhairshláinte

Is gné dhílis agus bhunriachtanach den tsláinte í meabhairshláinte. Tá sé ríthábhachtach do leas an duine aonair, chomh maith le rannpháirtíocht shóisialta agus eacnamaíoch. Roimh phaindéim COVID-19, b’ionann na costais iomlána a d’eascair as fadhbanna meabhairshláinte agus níos mó ná 4% den OTI ar fud na mBallstát (Health at a Glance: Europe 2018). Níl na hualaí troma aonair, eacnamaíocha agus sóisialta a bhaineann le meabhairghalar dosheachanta. 

Cé go bhfuil beartais agus cláir ag go leor Ballstát chun aghaidh a thabhairt ar mheabhairghalar ag aoiseanna éagsúla, tá dáileadh na ngníomhaíochtaí sin míchothrom ar feadh chúrsa an tsaoil. Ina theannta sin, tá iarmhairtí láithreacha agus fadtéarmacha ag an bpaindéim COVID-19, lena n-áirítear ar mheabhairshláinte, a éilíonn gníomhaíocht a dhíríonn ar ghrúpaí leochaileacha, lena n-áirítear leanaí, agus dídeanaithe agus pobail imirceach. Mar sin, tá géarghá le feasacht, comhroinnt eolais agus forbairt acmhainní i réimse na meabhairshláinte a mhéadú.

Tacaíonn an Coimisiún leis na Ballstáit chun ualach na ngalar neamhtheagmhálacha a laghdú chun SDGanna na NA a bhaint amach. Tá an Coimisiún ag obair ar Thionscnamh nua, 'Níos Sláintiúla le Chéile', a chuimsíonn cúig shnáithe: galair cardashoithíoch, diaibéiteas, galair riospráide ainsealacha, meabhairshláinte agus neamhoird néareolaíocha, agus snáithe cothrománach ar chinntithigh sláinte. I ngach ceann de na snáitheanna seo, rachfar i ngleic le laghdú ar neamhionannais sláinte. 

Agus is é sin gach rud ó EAPM faoi láthair. Slán agus slán, agus bain sult as do lá.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending