Ceangail le linn

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

EAPM: Samhradh fíorghníomhach amach romhainn do bheartas sláinte an AE

ROINN:

foilsithe

on

Tráthnóna maith, a chomhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh chéad nuashonrú na seachtaine de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM), ina bpléimid an raon earraí atá amach romhainn do mhíonna an tsamhraidh chomh fada agus a bhaineann le beartas sláinte an AE, mar sin is gnóthach é am chun tosaigh le haghaidh EAPM, Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM. 

Painéal saineolaithe diagnóiseacha in vitro

Agus is seachtain ghnóthach í do EAPM, le painéal saineolaithe diagnóiseacha in vitro ar an Déardaoin (22 Iúil). Pléann sé seo le reachtaíocht atá le teacht i bhfeidhm an bhliain seo chugainn an 26 Bealtaine, 2022 - is í an cheist ná conas a bheidh tionchar ag an reachtaíocht seo ar nuálaíocht a thabhairt isteach i gcórais cúram sláinte agus a bheith in ann othair a dhiagnóisiú níos luaithe? 

Aiseolas

Faoi láthair déantar cion suntasach de thástáil thuarthach san Eoraip chun tacú le rochtain ar chógais beachtais oinceolaíochta trí thástálacha saotharlainne (LDTanna) a úsáid, leis na himpleachtaí seo a leanas faoin IVDR, agus beidh ceanglas dlíthiúil nua ann do shaotharlanna a úsáid. tástálacha ceadaithe go tráchtála (CE-IVD) in ionad a gcuid LDTanna reatha. Mura bhfuil aon tástáil tráchtála CE-IVD ar fáil, d’fhéadfadh go mbeadh saotharlanna poiblí in ann LDT a úsáid, faoi réir fhorálacha áirithe san IVDR. 

Ceanglófar ar an saotharlann na ceanglais ábhartha go léir maidir le sábháilteacht agus feidhmíocht a chomhlíonadh, agus an monarú á dhéanamh aici faoi chóras bainistíochta cáilíochta iomchuí. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh go mbeadh costais bhreise soláthair ar go leor saotharlann le haghaidh tástálacha ceadaithe go tráchtála agus / nó an gá atá lena riachtanais sábháilteachta agus feidhmíochta a fheabhsú d’aon tairiscintí LDT.

Pléifear na saincheisteanna seo go léir i bpainéal na saineolaithe an Déardaoin seo trí chás-staidéir éagsúla. Beidh páipéar beartais mar thoradh ar an gcruinniú seo agus mar sin beidh níos mó faoi seo sna míonna amach romhainn. 

Aiseolas

Aontas Sláinte an AE 

Mar a pléadh sna nuashonruithe roimhe seo, tá pacáiste san Aontas Sláinte Eorpach tograí chun an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus an Lárionad Eorpach um Chosc agus Rialú Galar (ECDC) a neartú, agus rialachán maidir le bagairtí sláinte trasteorann. 

Tá an tSlóivéin, a bhfuil Uachtaránacht an AE aici anois agus a réamhtheachtaithe ag stiúradh an AE, na Portaingéile agus na Gearmáine, ag obair chun idirbheartaíocht a thabhairt chun críche ar thrí dhréacht-rialachán atá mar bhunús le hAontas Sláinte an AE, a dúirt Aire Sláinte na Slóivéine Janez Poklukar. 

Is é an fonn atá air na rialacháin a chomhordú i dtriail le hinstitiúidí eile an AE a luaithe is féidir, chuir an tAire leis i ráiteas. Tháinig na tráchtanna tar éis comhdhála ardleibhéil ar réitigh nuálacha a chur i bhfeidhm do chórais sláinte athléimneacha a raibh airí sláinte na Portaingéile agus na Gearmáine mar chuid díobh freisin, Marta Temida agus Jens Spahn. Dúirt Spahn gurb é comhchuspóir na dtrí thír triail a bhunú le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún. 

“Teastaíonn torthaí iarbhír uainn go praiticiúil,” a dúirt Spahn. Temida Dúirt sé go raibh sé riachtanach go leanfadh an obair a rinne uachtaráin na Gearmáine agus na Portaingéile torthaí maithe agus go raibh an t-aistriú réidh. 

Dúirt sí go léireodh glacadh an phacáiste reachtaíochta “cloch mhíle shuntasach in ullmhacht na hEorpa d’imeachtaí sláinte urghnácha”. Cuimsíonn pacáiste an Aontais Sláinte moltaí chun an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus an Lárionad Eorpach um Chosc agus Rialú Galar (ECDC) a neartú, agus rialachán maidir le bagairtí sláinte trasteorann.

Taighde agus nuálaíocht 

Ghlac an Coimisiún lena thogra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le 'Comhshocrú um Thaighde agus Nuálaíocht san Eoraip' chun tacú le beartais náisiúnta Réimse Taighde Eorpach (ERA) a chur i bhfeidhm.

Is saincheist í seo a lean an EAPM go dlúth. 

Sainmhíníonn togra an Chomhaontaithe réimsí tosaíochta roinnte le haghaidh comhghníomhaíochta chun tacú leis an ERA, leagtar amach an uaillmhian d’infheistíochtaí agus d’athchóirithe, agus is é atá ann an bonn le haghaidh próiseas simplithe comhordaithe agus monatóireachta beartais ar leibhéal an AE agus na mballstát trí ardán ERA ina bhfuil na baill is féidir le stáit a gcur chuige athchóirithe agus infheistíochta a roinnt chun malartuithe dea-chleachtas a fheabhsú. Rud atá tábhachtach, chun ERA tionchair a chinntiú, foráiltear leis an gComhaontú an teagmháil le páirtithe leasmhara taighde agus nuálaíochta. 

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin na hEorpa atá oiriúnach don Eoraip Dhigiteach: “Thaispeáin an paindéim dúinn an tábhacht a bhaineann le hiarrachtaí taighde agus nuálaíochta a aontú a thugann torthaí go tapa ar an margadh. Thaispeáin sé dúinn an tábhacht a bhaineann le hinfheistíocht i dtosaíochtaí straitéiseacha comhaontaithe idir na Ballstáit agus an AE. 

"Éascóidh an Comhshocrú um Thaighde agus Nuálaíocht atá á mholadh againn inniu, comhoibriú níos fearr agus páirt a ghlacadh inár n-iarrachtaí chun dul i ngleic le cuspóirí taighde agus nuálaíochta is tábhachtaí don Eoraip. Agus ligfidh sé dúinn go léir foghlaim óna chéile." 

Tá feidhm ag rialacha nua maidir le sonraí oscailte agus athúsáid faisnéise san earnáil phoiblí 

Ba é an 17 Iúil an spriocdháta do bhallstáit an Treoir athbhreithnithe ar shonraí oscailte agus faisnéis na hearnála poiblí a athúsáid sa dlí náisiúnta. Spreagfaidh na rialacha nuashonraithe forbairt réitigh nuálacha ar nós aipeanna soghluaisteachta, méadóidh siad trédhearcacht tríd an rochtain ar shonraí taighde arna maoiniú go poiblí a oscailt, agus tacóidh siad le teicneolaíochtaí nua, lena n-áirítear intleacht shaorga. 

Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager Dúirt: “Leis an Straitéis Sonraí atá againn, tá cur chuige Eorpach á shainiú againn chun tairbhí na sonraí a dhíghlasáil. Tá an treoir nua ríthábhachtach chun an líon mór luachmhar acmhainní a tháirgeann comhlachtaí poiblí a chur ar fáil lena n-athúsáid. Acmhainní atá íoctha ag an gcáiníocóir cheana féin. Mar sin is féidir leis an tsochaí agus leis an ngeilleagar leas a bhaint as níos mó trédhearcachta san earnáil phoiblí agus as táirgí nuálacha. " 

An Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton Dúirt: “Cuirfidh na rialacha seo maidir le sonraí oscailte agus athúsáid faisnéise san earnáil phoiblí ar ár gcumas na bacainní a chosc a choisceann athúsáid iomlán sonraí na hearnála poiblí, go háirithe do FBManna. Meastar go méadóidh luach eacnamaíoch díreach iomlán na sonraí seo ceithre huaire ó € 52 billiún in 2018 do bhallstáit an AE agus don RA go € 194bn in 2030. Rachaidh deiseanna gnó méadaithe chun leasa shaoránaigh uile an AE a bhuí le seirbhísí nua. " 

An Coimisiún chun togra HERA a dhéanamh an 14 Meán Fómhair

Cuirfidh an Coimisiún Eorpach a An tÚdarás Eorpach um Ullmhacht agus Freagairt Éigeandála Sláinte (HERA) pacáiste an 14 Meán Fómhair. Léirigh paindéim COVID-19 an gá le gníomh comhordaithe ar leibhéal an AE chun freagairt d’éigeandálaí sláinte. Nocht sé bearnaí san fhadbhreathnú, lena n-áirítear toisí éilimh / soláthair, ullmhacht agus uirlisí freagartha. 

Is gné lárnach é HERA Eorpach chun an tAontas Sláinte Eorpach a neartú le hullmhacht agus freagairt níos fearr ón AE ar bhagairtí sláinte trasteorann tromchúiseacha, trí infhaighteacht tapa, rochtain agus dáileadh na bhfrithbhearta riachtanacha a chumasú. Anuraidh, mhol an Coimisiún na sainorduithe a athrú do ghníomhaireacht galar tógálach an AE agus do ghníomhaireacht cógais, agus rinne sé togra le haghaidh rialála ar bhagairtí sláinte trasteorann tromchúiseacha.

Roinnt dea-scéil le críochnú: leanann antasubstaintí COVID-19 ‘naoi mí ar a laghad tar éis an ionfhabhtaithe’, a aimsíonn an staidéar 

Tá antasubstaintí in othair COVID-19 fós ard fiú naoi mí tar éis an ionfhabhtaithe, de réir staidéir shuntasaigh a rinne tástáil ar bhaile beag Iodálach beagnach. Dhírigh an staidéar, a foilsíodh san iris Nature Communications, ar bhaile Vo a tháinig chun bheith ina lárionad paindéime coronavirus na tíre i mí Feabhra 2020 nuair a thaifead sé an chéad bhás san Iodáil. 

Anois, rinne taighdeoirí ó Ollscoil Padua agus Imperial College London tástáil ar níos mó ná 85% de 3,000 cónaitheoir an bhaile le haghaidh antasubstaintí i gcoinne COVID-19. 

Fuair ​​na taighdeoirí go raibh 98.8% de dhaoine a bhí ionfhabhtaithe sa chéad tonn den phaindéim fós ag taispeáint leibhéil inbhraite antasubstaintí naoi mí ina dhiaidh sin, is cuma an raibh a n-ionfhabhtú siomptómach nó nach raibh. Rianaíodh leibhéil antashubstaintí cónaitheoirí ag úsáid trí "mheasúnacht" éagsúla, nó tástálacha a d'aimsigh cineálacha antashubstaintí ar leithligh a fhreagraíonn do chodanna éagsúla den víreas.

Is é sin go léir ó EAPM as seo amach - déan cinnte go bhfanfaidh tú sábháilte agus folláin agus go mbeidh seachtain den scoth agat, féach leat Dé hAoine.

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

EAPM: Titeann cásanna COVID ach ullmhaíonn an Eoraip don cheathrú tonn

foilsithe

on

Maidin mhaith, a chomhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh an dara nuashonrú de chuid na Comhghuaillíochta Eorpaí um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) na seachtaine, roimh shos Lúnasa, ach beidh EAPM leat i rith an tsamhraidh, Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

Spriocdháta do dhílleachtaí agus do phéidiatraice comhairliúcháin 

Is é inniu (30 Iúil) an spriocdháta don chomhairliúchán poiblí maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar rialacha an AE maidir le cógais do leanaí agus galair neamhchoitianta - agus tá an próiseas ag dul ar aghaidh, i mí na Samhna 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún measúnú tionchair bunaithe ag déanamh meastóireachta ar mholtaí chun rialacháin an AE a athrú. le haghaidh cógais do ghalair neamhchoitianta agus do leanaí. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh tionchar dearfach ag an rialachán dílleachta trí 210,000-440,000 bliain saoil arna choigeartú ar cháilíocht d’othair san AE in ainneoin costais a mhéadú faoi € 23 billiún ó 2000-2017. Bhí díolacháin bhliantúla níos lú ná € 73 milliún ag beagnach trí cheathrú (50%) de chógais dhílleachta i Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa, agus ní raibh ach díolacháin bhliantúla os cionn € 14 milliún ag ach 100% díobh. Fuair ​​an tuarascáil amach go bhfuair cógais dílleachta 3.4 bliana breise d’eisiatacht an mhargaidh ar an meán, arb ionann é agus thart ar 30% d’ioncam díolacháin na dtáirgí sin. Cé go bhféadfadh roinnt urraitheoirí a bheith “róchúitithe,” deir an Coimisiún gur chuidigh an eisiachas breise margaidh “le brabúsacht a mhéadú, gan cúiteamh neamhchothromaithe a thabhairt don urraitheoir” i bhformhór na gcásanna. Breathnaíonn an mheastóireacht freisin an é an tairseach reatha chun dul i bhfeidhm ar níos lú ná 5 as 10,000 othar san AE “an uirlis cheart” chun galair neamhchoitianta a shainiú.

Aiseolas

Féachann EIF le hailtireacht bhogearraí díláraithe

D’fhógair Fabric Ventures, bainisteoir fiontair a thacaíonn le bunaitheoirí ‘geilleagair oscailte’ ar fud na cruinne, inniu (30 Iúil) an ciste is mó dá chineál san Eoraip, ar luach $ 130 milliún, lena n-áirítear $ 30 milliún ón gCiste Infheistíochta Eorpach (EIF). Is é ciste Fabric Ventures 2021 an chéad chiste le tacaíocht EIF atá sainordaithe go sonrach chun infheistíocht a dhéanamh i sócmhainní digiteacha. Tacóidh sé le cothromas traidisiúnta chomh maith leis na comharthaí bogearraí agus sócmhainní digiteacha eile atá dúchasach do na líonraí agus feidhmchláir nua, uilechuimsitheacha agus chomhoibríocha seo. Tacaíonn an t-aireagán le déanaí maidir le ganntanas digiteach agus úinéireacht dá bharr sin go léir. Is minic gurb é cuspóir sainráite bhunaitheoirí an gheilleagair oscailte réitigh a sholáthar ar go leor de na dúshláin is bunúsaí atá ag an gcine daonna, go háirithe imní sláinte.

Tá an tríú dáileog vacsaín le tosú

Aiseolas

Níor thosaigh tíortha Eorpacha fós ag teanndáileog a rolladh amach, cé go ndúirt roinnt tíortha go bhfuil sé beartaithe acu - an Ungáir san áireamh, atá le tosú Dé Domhnaigh (1 Lúnasa). An tseachtain seo caite, d’fhoilsigh Iosrael sonraí ag tabhairt le fios go bhféadfadh éifeachtacht an vacsaín Pfizer / BioNTech titim go 39%. Chuir na sonraí tuilleadh breosla le fírinniú Iosrael an tríú dáileog a thabhairt. Bheadh ​​an Ungáir ar an gcéad tír san AE chun teanndáileog a thairiscint má théann sí ar aghaidh freisin le pleananna chun tús a chur leis an urchar a thairiscint Dé Domhnaigh. In éineacht le vacsaíní BioNTech / Pfizer, Oxford / AstraZeneca, Moderna agus J&J, tá an Ungáir tar éis vacsaíní Sputnik V agus jabanna ó Sinopharm na Síne a úsáid. Níl sé soiléir cén vacsaín a d'úsáidfí mar threisiú lámhaigh. 

Tá méadú ag teacht ar líon na n-ospidéal agus na mbásanna COVID-19 mar gheall ar Delta

Tá an t-ardú i gcásanna COVID-19 a spreag an t-athraitheach Delta agus leisce na vacsaíne anois ag méadú rátaí ospidéil agus básanna. Taispeánann sonraí ó Ollscoil Johns Hopkins gurbh é 19 meánlíon na gcásanna nua COVID-32,278 gach lá le seachtain anuas. Sin léim 66% ón meánráta laethúil an tseachtain roimhe sin, agus 145% níos airde ná an ráta ó choicís ó shin. Tá téama comónta ina measc siúd atá taobh thiar de na huimhreacha COVID-19 atá ag dul in olcas, a dúirt an Dr. Rochelle Walensky, stiúrthóir Ionaid na SA um Rialú agus Cosc ar Ghalair. "Tá sé seo ag éirí paindéimeach den neamh-vacsaínithe," a dúirt Walensky ag cruinniú faisnéise COVID-19.

An Ostair chun treoirlínte a leagan amach maidir le COVID 'fada'

Tá an Ostair ag leagan amach treoirlínte nua le haghaidh COVID fada, agus beidh dochtúirí chun comhairle a fháil maidir le hothair a aithint agus a chóireáil. Dúirt an aireacht sláinte go dtugann meastacháin reatha le fios go bhféadfadh iarmhairtí fadtéarmacha a bheith ag 10-20% de na daoine go léir atá ionfhabhtaithe le coronavirus. Tagann an fógra agus tíortha ag iarraidh níos mó tacaíochta a sholáthar d’othair atá fós ag maireachtáil le fo-iarsmaí i bhfad tar éis dóibh teacht ar ais ón víreas.

An Ghearmáin Roinnte thar straitéis phaindéimeach

D’fhris Aire Sláinte na Gearmáine Jens Spahn saineolaithe in Institiúid Robert Koch (RKI), a bhí ag maíomh gur cheart go bhfanfadh an ráta ionfhabhtaithe mar an príomhtháscaire maidir le bainistíocht paindéime. D'áitigh Spahn go gciallaíonn leibhéil mhéadaithe imdhíonta nach bhfuil brí níos lú ag ráta na n-ionfhabhtuithe ná mar a bhíodh. Is é atá ag teastáil ná “pointí sonraí breise chun an cás a mheas” a dúirt Spahn, ag cur mar shampla “líon na n-othar nua-iontráilte [COVID-19] in ospidéil”. Tá an ráta sin ag ardú arís le déanaí, ach cosúil le háiteanna eile san Eoraip, tá ospidéil i bhfad faoi bhun na mbuaiceanna ón bpaindéim. Mar thoradh air sin d’fhógair Spahn le déanaí go bhfuil scoith níos airde inghlactha anois toisc go mbíonn i bhfad níos lú ospidéal mar thoradh ar ionfhabhtuithe ná mar a bhíodh, agus dá bhrí sin ní theastaíonn bearta glasála nua. Ailíníonn seasamh Spahn é le cuid de phríomhphearsana stáit na Gearmáine, nach n-aontaíonn le Wieler agus atá ag iarraidh an geilleagar a choinneáil chomh hoscailte agus is féidir.

EU os comhair deacrachtaí i comhfhiach an chiste aisghabhála a aisíoc

Is gearr go dtosóidh an Coimisiún Eorpach ag aistriú billiúin i ndeontais agus iasachtaí chuig balltíortha an AE faoina chiste aisghabhála paindéime € 750 billiún - ach tá a phlean chun na hiasachtaí a aisíoc trí thobhaigh nua ar leibhéal an AE ag teacht salach ar a chéile.

Tháinig an ciste téarnaimh - ar a dtugtar Next Generation EU - le chéile an samhradh seo caite tar éis do cheannairí an AE teacht ar chomhaontú gan fasach chun na céadta billiúin a eisiúint i gcomhfhiach chun cabhrú le geilleagar an bhloc dul trí ghéarchéim COVID-19. Ach fágadh ag an gCoimisiún mionsonraí an aisíocaíochta, a shíneoidh thar trí scór bliain, a mholadh.  

Má theipeann ar iarrachtaí uile an AE an t-ioncam a ghiniúint an tsuim riachtanach de € 15 billiún a sheachadadh in aghaidh na bliana, beidh ar thíortha méideanna méadaithe do bhuiséad an AE a chasadh ag tosú ón gcéad timthriall buiséid eile i 2028 - rogha an-dochreidte do thíortha sa Tuaisceart An Eoraip a chuireann go glan le buiséad an bhloc. Rogha eile is ea cláir a ghearradh, rud a chuirfeadh isteach ar ghlanthairbhithe chistí an AE mar thíortha Lár agus Oirthear na hEorpa.

Cáin a ghearradh ar na behemoths

Tá cuideachtaí seirbhísí digiteacha mamaigh cosúil le Facebook, Google agus Amazon cleachtaithe agus oilte san ealaín a bhaineann le dlíthe cánach domhanda a ionramháil - go hiomlán dlíthiúil, ba chóir a rá - an oiread cánach agus is féidir a íoc.

Tá comhaontú ag méadú go bhfuil na heintitis uafásacha seo, a bhféadann a gcuid táirgí gan teorainn na céadta milliún ioncam a thuilleamh agus foireann chnámharlaigh á gcothabháil acu ar an gcladach, ag dul i laghad ar a gcuid oibleagáidí.

Cuireadh go leor smaointe ar bun chun iallach a chur ar na corparáidí seo níos mó a íoc: thug an Astráil agus an Ríocht Aontaithe ‘cánacha Google’ isteach, a bhí dírithe ar iallach a chur ar chuideachtaí a dhéanann a mbrabúis a threorú trí riaracháin amach ón gcósta ráta cánach níos airde a íoc.

Níos luaithe i mí Iúil, nocht an G20 agus an OECD smaoineamh nua - íosráta cánach domhanda de 15% a thabhairt isteach, rud a chuir ar chumas na milliúin a ardú le haghaidh seirbhísí riachtanacha mar shláinte.

Ceathrú tonn coronavirus san Eoraip

Tá an Eoraip ag déileáil leis an leagan Delta an-tógálach, a aithníodh den chéad uair san India, atá ag bagairt fad a chur le téarnamh geilleagrach agus derail. Tá údaráis ag cur lena n-iarrachtaí chun oll-vacsaíniú a éascú agus tá siad ag méadú for-rochtana dóibh siúd nach bhfuil coinní déanta acu. Tar éis bliana go leith de throid gan staonadh i gcoinne an ghalair, tá an coronavirus ag taispeáint seasmhachta agus an ceathrú tonn éillithe tosaithe agus táthar ag súil go ndéanfaidh sé ICUanna Eorpacha an-ghnóthach arís sa titim.

Dea-scéal le críochnú: Titeann cásanna go suntasach sa RA

Tá cásanna ag titim go suntasach sa Ríocht Aontaithe - agus dúirt an eipidéimeolaí Neil Ferguson le BBC Radio 4 gur athraigh vacsaíní bagairt COVID-19. “Tá éifeacht na vacsaíní ag laghdú riosca na n-ospidéal agus an bháis go mór, agus táim dearfach go mbeimid ag breathnú siar ar fhormhór na paindéime faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair nó Dheireadh Fómhair,” a dúirt sé.

Is é sin go léir ó EAPM as seo amach - le linn mhí Lúnasa, beidh EAPM ag déanamh nuashonrú amháin in aghaidh na seachtaine, mar sin déan cinnte go bhfanfaidh tú sábháilte agus folláin agus go mbeidh deireadh seachtaine den scoth agat.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

EAPM: Cuireann cruinniú rathúil IVDR an bealach ar aghaidh chuig comhoibrithe sa todhchaí

foilsithe

on

Tráthnóna maith, a chomhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh an dara nuashonrú de chuid na seachtaine de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM), ina bpléimid an cruinniú rathúil um Rialáil Diagnóiseach In Vitro (IVDR) a rinne EAPM inné (22 Iúil), agus brú eile saincheisteanna sláinte, Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM. 

Ardaíodh ceisteanna IVDR

Inné, bhí áthas ar EAPM cruinniú rathúil a bheith aige ar Rialachán Diagnóiseach In Vitro (IVDR), le níos mó ná 73 ionadaí ó 15 tír rannpháirteach chomh maith le Gníomhaireacht Leigheasra na hEorpa (EMA) agus ionadaithe na mballstát. 

Aiseolas

Tiocfaidh an IVDR i bhfeidhm an 26 Bealtaine 2022. Tá roinnt réimsí ann ina bhfuil easpa feasachta nó treoir shoiléir chun tacú le cur chun feidhme ar leibhéal na mballstát. Baineann na príomhréimsí imní le dhá shaincheist, eadhon an cumas teoranta laistigh de Chomhlachtaí dá dtugtar Fógra chun marcáil CE a dheonú go tráthúil, le tranglam ag ceadú roinnt IVDanna ar dóigh go n-úsáidfear iad chun othair a roghnú le húsáid le cógais bheachtais . Tá Tascfhórsa Ghrúpa Comhordaithe Feistí Leighis (MDCG) an Choimisiúin ag athbhreithniú seo.

Ina theannta sin, déantar cion suntasach de thástáil thuarthach san Eoraip chun tacú le rochtain ar chógais beachtais oinceolaíochta trí thástálacha saotharlainne (LDTanna) a úsáid, agus beidh ceanglas dlíthiúil nua ann do shaotharlanna tástálacha ceadaithe go tráchtála (CE-IVD a úsáid). ) in ionad a gcuid LDTanna reatha. Mura bhfuil aon tástáil tráchtála CE-IVD ar fáil, d’fhéadfadh go mbeadh saotharlanna poiblí in ann LDT a úsáid, faoi réir fhorálacha áirithe san IVDR. Ceanglófar ar an saotharlann na ceanglais ábhartha go léir maidir le sábháilteacht agus feidhmíocht a chomhlíonadh, agus an monarú á dhéanamh aici faoi chóras bainistíochta cáilíochta iomchuí.

Cé go bhfuil institiúidí sláinte ar an eolas i gcoitinne faoin IVDR, chuirfí fáilte roimh threoir bhreise do shaotharlanna maidir le comhlíonadh a phríomhfhorálacha, go háirithe maidir leis na díolúintí ón Rialachán a deonaíodh faoi Airteagal 5. Bunaíodh Tascfhórsa MDCG le déanaí chun an treoir sin a fhorbairt, cé nach bhfuil mórán ama fágtha do shaotharlanna ullmhú don rialachán. 

Aiseolas

Príomhcheist eile ab ea an bhfuil ballstáit ag súil le tionchair chostais mar thoradh ar an IVDR (a thabhaítear tríd an athrú ó LDTanna go CE-IVDanna nó tríd an ngá le cáilíocht agus próisis feidhmíochta a saotharlainne a fheabhsú), agus cibé an bhfuil siad tar éis dul i dteagmháil lena gcuid náisiúnta. údarás sláinte nó geallsealbhóirí ábhartha eile ar an gceist seo. 

Faoi dheireadh, príomhthoradh an chruinnithe ba ea an cheist maidir le conas is féidir leis an rialachán cuid de na réitigh a mhol ionadaithe na mballstát a éascú, agus eagrófar cruinniú leis an gCoimisiún agus leis na ballstáit níos déanaí. 

Ar aghaidh chuig nuacht sláinte eile an AE ...

An Eoraip a dhéanamh oiriúnach don aois dhigiteach

Tá an tAE fós ar gcúl ar an tSín agus na SA maidir le hinfheistíochtaí i bpríomhtheicneolaíochtaí mar intleacht shaorga agus ríomhaireacht chandamach, tá rabhadh tugtha ag Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen. “Tá an Eoraip fós ag punching i bhfad faoi a meáchan. Creidim go bhfuil sé seo mar gheall ar dhá phríomhchúis. An chéad cheann soiléir, easpa infheistíochta, ”a dúirt sí. 

Cé go ndéanann cuideachtaí Eorpacha infheistíocht mhór i dtaighde agus i bhforbairt in earnálacha ar nós na ngluaisteán nó na cógaisíochta, “tá ár n-infheistíocht i réimsí eile fós taobh thiar de na SA agus an tSín” a dúirt sí. “Is dhá shampla mhaith iad intleacht shaorga agus ríomhaireacht chandamach, agus mar gheall air seo, b’éigean do i bhfad an iomarca gnólachtaí nuathionscanta Eorpacha i ndomhan na teicneolaíochta an mhór-roinn a fhágáil d’fhonn scála a dhéanamh.”

Cruthaíonn an Bhulgáir comhlacht cearta othar

Tá comhairle airí na Bulgáire tar éis cead a thabhairt stiúrthóireacht nua a chruthú do chearta othar faoin aireacht sláinte. Cuideoidh an comhlacht nua leis an aireacht sláinte lena chinntiú go gcosnaítear cearta othar agus oibreoidh sé ar chláir agus treoirlínte a chruthú chun cosaintí othar a fheabhsú. Go ginearálta, sa Bhulgáir rialaítear na cearta atá beartaithe i gcreat reachtach na hEorpa. 

Tá cearta duine, lena n-áirítear i gcás breoiteachta (nuair a bhíonn duine i riocht “othair”) mar chuid de na cearta daonna a rialaítear le coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a daingníodh sa Bhulgáir i 1992. 

Tá saoránaigh Phoblacht na Bulgáire i dteideal cúram sláinte inrochtana agus árachas sláinte (Airt. 52 den Bhunreacht, Airt. 33, 35 den Acht Árachais Sláinte (HIA)), timpeallacht shláintiúil agus coinníollacha oibre, cáilíocht bia ráthaithe agus cosaint ar mhí-úsáid a bpearsantachta. Tá gach othar i dteideal an cúram sláinte is fearr a fháil i gcomhréir leis an reachtaíocht. 

Cibear-imní maidir le sláinte 

Nochtadh pleananna chun cibear-aonad mearfhreagartha an AE a chur ar bun a d’fhéadfadh freagairt go tapa d’ionsaithe mar an hack ransomware le déanaí de chuid Fheidhmeannacht Sheirbhís Sláinte na hÉireann (FSS). Ar fud na hEorpa, d’ardaigh cibearshlándáil 75% anuraidh, agus logáladh 756 eachtra den sórt sin, lena n-áirítear líon méadaithe ionsaithe ar chórais chúraim sláinte, a léiríonn riosca atá ag fás don tsochaí le bonneagar criticiúil i gceist, de réir an Choimisiúin Eorpaigh. “Tá a lán naimhde cibearra timpeall orainn,” 

An Coimisinéir Eorpach Thierry Briotáinis a dúirt. “D’fhulaing córas cúram sláinte poiblí na hÉireann ionsaí ransomware láidir go leor. Creidim go ndeachaigh sé i bhfeidhm ar chóras le níos mó ná 80,000 ríomhaire, mar sin ba rud láidir, láidir é sin. D’fhéadfadh sé gur rud an-tábhachtach a bhí ann, dá bhféadfaimis saineolaithe tiomnaithe a sheoladh go han-tapa chun freagairt níos gasta fós, mar tá a fhios againn, ar ndóigh, an níos faide a fhanfaidh tú is ea is measa é. " 

Tá FSS ag súil go dtógfaidh sé chomh fada le sé mhí teacht slán ón ionsaí, agus go mbeidh tionchar fós ag go leor córais sonraí ospidéil agus othar. Bhí an chibearshlat mar chuid de threocht méadaitheach ionsaithe ar chórais chriticiúla, lena n-áirítear ar an bPíblíne Coilíneach sna SA.

Tairgeann an Spáinn rialáil AI an AE a thástáil

Tá an Spáinn tar éis í féin a chur faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh mar shaotharlann chun an tAcht um Fhaisnéis Saorga a thástáil - le níos mó 117 tionscnamh eitice AI ag teacht chun cinn ar fud an domhain, tá tionscnaimh chun intleacht shaorga (AI) a rialáil tar éis teacht chun cinn ar fud an domhain, faoi cheannas leithéidí An Spáinn, OECD agus UNESCO. Tá sé in am comhchuibhiú agus comhdhlúthú, chuala comhdháil ar eitic AI a bhí faoi choimirce uachtaránacht na Slóivéine ar Chomhairle an AE an tseachtain seo. “Is léir go bhfuil muid ag pointe forbartha ina bhfuil go leor gníomhaithe agat anois ag cur leis an ngluaiseacht seo ó phrionsabail go cleachtas, agus ní gá dúinn ach oibriú le chéile ar bhealach il-shealbhóra chun na cuir chuige seo a chomhchuibhiú,” a dúirt David Leslie, de Coiste Ad hoc Chomhairle na hEorpa ar Intleacht Shaorga (CAHAI). 

Éilíonn WTO agus WHO níos mó vacsaíní

Rinne an Eagraíocht Trádála Domhanda (WTO) agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) an Eagraíocht Trádála Domhanda (WTO) mapáil ar ionchuir chriticiúla chun vacsaíní COVID-19 a tháirgeadh, mar iarracht slabhraí soláthair casta a shoiléiriú chun amhábhair agus comhpháirteanna a fhoinsiú. D’fhoilsigh na heagraíochtaí an tseachtain seo liosta táscach de 83 ionchur, a chlúdaíonn a bhformhór déantúsaíocht breabanna coronavirus, ach iad siúd a bhaineann le stóráil, dáileadh agus riarachán freisin. Clúdaíonn sé na vacsaíní a tháirgeann AstraZeneca, Janssen, Moderna agus Pfizer-BioNTech, lena n-áirítear sonraí táirge agus a gcóid HS dóchúla nuair a onnmhairítear iad. Cuireadh an liosta le chéile i gcomhpháirt le Banc Forbartha na hÁise, an OECD agus an Eagraíocht Chustaim Dhomhanda, chomh maith le hionadaithe ón tionscal cógaisíochta, an saol acadúil agus lóistíocht. Tá sé faoi réir modhnú agus feabhsúchán breise ag brath ar chomhairle shaineolach, a deir an WTO. Rinneadh an cleachtadh i measc imní faoi ráta táirgeachta na vacsaíne.

Iarrann FPEanna aitheantas frithpháirteach do dhian-dhílseoirí

Cé go bhfuil an Eoraip ag ullmhú chun an dara samhradh a chaitheamh faoi scáth COVID-19, tá lucht déanta cinntí na hEorpa ag brú clár oibre uaillmhianach chun cinn agus ag ullmhú chun Aontas Sláinte Eorpach níos athléimní agus níos inbhuanaithe a sholáthar. Chun an úsáid is fearr a bhaint as na ceachtanna cruafhoghlama ón bpaindéim, tá lucht déanta beartas ag teacht le glao laochra na géarchéime sláinte gan fasach seo: na hoibrithe cúraim sláinte in Aonaid Dianchúraim (dian-dhianóirí) a tháinig faoi bhrú ollmhór agus a chuir as dóibh féin i gcónaí chun beatha a shábháil. Ní stopann pandemics ag ár dteorainneacha agus admhaíonn Feisirí Pharlaimint na hEorpa (FPEanna) an gá atá le réitigh Eorpacha ar fhadhb Eorpach. I litir a seoladh chuig Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen, áitíonn FPEnna go n-aithneofaí leigheas dianchúraim mar phríomhcholún den Aontas Sláinte Eorpach nua. De réir na FPEnna, tá easpa aitheantais fhrithpháirtigh ann d’oiliúint leigheas dianchúraim i measc go leor tíortha san AE, rud a choisceann freagairt Eorpach thapa agus éifeachtach in aimsir na paindéime agus bagairtí sláinte trasteorann eile.

Dea-scéal le críochnú: Geallann tíortha an AE go roinnfidh siad vacsaíní go dáileoga 200M

Tá tíortha an AE tiomanta do 200 milliún dáileog de vacsaíní coronavirus a roinnt le tíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim faoi dheireadh 2021, ag dúbailt tiomantas roimhe seo.

Dhírigh an Coimisiún inniu freisin ar a chuid iarrachtaí eile rochtain ar vacsaíní san Afraic a mhéadú go háirithe, ach tá an AE fós go láidir i gcoinne tarscaoileadh ceart maoine intleachtúla le haghaidh vacsaíní coronavirus.

Is é sin go léir ó EAPM as seo amach - déan cinnte go bhfanfaidh tú sábháilte agus folláin agus go mbeidh deireadh seachtaine den scoth agat, féach leat an tseachtain seo chugainn.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

EAPM: Tuarascáil Uachtaránachta Comhdhála ar fáil anois, nuashonruithe digiteacha, Delta ag tabhairt spící nua

foilsithe

on

Tráthnóna maith, a chomhghleacaithe sláinte, agus fáilte roimh chéad nuashonrú na seachtaine de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM), Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM. 

Nuálaíocht, Iontaobhas Poiblí agus Fianaise: Tuarascáil Chomhdháil Uachtaránachta an AE 

An 1 Iúil, reáchtáil EAPM comhdháil fíorúil idirlinne ar líne chun ceannaireacht aistrithe Chomhairle Aire an AE a thionscnamh chuig Uachtaránacht nua AE na Slóivéine - ar aon dul leis an traidisiún seanbhunaithe EAPM anois, chuir an chomhdháil droichead riachtanach ar fáil chun leanúnachas rianúil a chinntiú. machnaimh ar a shaincheisteanna sláinte tosaíochta thar na hathruithe i gceannaireacht Chomhairle Airí an AE. Ag teacht díreach tar éis Uachtaránacht theagmhasach na Portaingéile, agus díreach ag tús Uachtaránacht na Slóivéine, rinne an cruinniú athbhreithniú ar an dul chun cinn a rinneadh le déanaí maidir le nuálaíocht phearsantaithe i gcúram sláinte, in ailse próstatach agus scamhóg agus chun rochtain othar ar ard-dhiagnóisic mhóilíneach a chinntiú. 

Aiseolas

Léirigh a theideal ‘Nuálaíocht, Iontaobhas Poiblí agus Fianaise: Ailíniú a Ghiniúint chun Nuálaíocht Phearsantaithe i gCórais Cúraim Sláinte a éascú’ ról eile EAPM mar dhroichead - maidir le páirtithe leasmhara a thabhairt le chéile ó gach cearn den speictream is leithne cúraim sláinte, chun talamh agus comhdhearcadh coitianta a lorg. , agus éagsúlachtaí agus dúshláin leanúnacha atá fós le sárú a aithint agus cúram pearsantaithe á chur i bhfeidhm san Eoraip agus níos faide i gcéin. 

Dá bharr sin, mheall a phainéal cainteoirí oirirce ón bpobal taighde, gníomhaireachtaí rialála, cinnteoirí sláinte poiblí, cliniceoirí, othair agus an tionscal 164 toscaire ó raon disciplíní níos leithne fós. 

Is é an nasc leis an tuarascáil ar fáil anseo, agus soláthraíonn sé forbhreathnú mionsonraithe ar léargas gach cainteoir chomh maith leis na moltaí. 

Aiseolas

ENVI chun vótáil ar chomhaontú deiridh HTA 

Inniu (13 Iúil), caithfidh an Coiste Comhshaoil, Sláinte Poiblí agus Sábháilteachta Bia (ENVI) vótaí deiridh ar chomhaontú sealadach an Mheasúnaithe Teicneolaíochta Sláinte (HTA), tar éis d’Aire Sláinte na Slóivéine Janez Poklukar aitheasc a thabhairt do ENVI Dé Luain chun clár oibre na hUachtaránachta a chur i láthair i an réimse sláinte. D'athdhearbhaigh Poklukar tosaíochtaí sláinte na tíre. 

Ina measc tá athléimneacht i gcoinne bagairtí seachtracha, lena n-áirítear “cibear-ionsaithe paindéime agus mórscála”. Mar a thug FPE Veronique Trillet-Lenoir faoi deara, bhí an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach mar sprioc ag hackers i gcomhthéacs a próiseas faofa vacsaín. Díreoidh an uachtaránacht freisin ar “breisluach an chomhoibrithe ar leibhéal an AE maidir le réitigh nuálacha a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do chórais sláinte athléimneacha,” a dúirt Poklukar. Beidh HERA - an tÚdarás Eorpach um Ullmhacht agus Freagairt Éigeandála Sláinte (HERA) - ina thosaíocht freisin. 

An tAcht um Margaí Digiteacha

“Beidh sé mar aidhm ag uachtaránacht na Slóivéine Acht spriocdhírithe ar an Margadh Digiteach, atá infheidhmithe go tapa freisin,” a dúirt Aire Forbartha Eacnamaíochta agus Teicneolaíochta na Slóivéine Zdravko Počivalšek. Dúirt sé freisin go raibh sé mar aidhm ag an tSlóivéin cur chuige ginearálta a bhaint amach faoi mhí na Samhna do Chomhairle Iomaíochais. Ó thaobh na rialála de, dhírigh an tAire ar an bPacáiste Seirbhísí Digiteacha mar phríomhfhócas na chéad Uachtaránachta eile. 

Maidir leis an Acht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) agus Acht na Margaí Digiteacha (DMA), tá uaillmhian ag rialtas na Slóivéine cur chuige ginearálta a chur ar bun ag an gComhairle Iomaíochais a bheidh ar siúl i mí na Samhna. 

An tAcht um Rialachas Sonraí 

I rialacha an AE chun geilleagar na sonraí a neartú, chruthaigh ré mhór na sonraí acmhainní luachmhara le haghaidh torthaí leasa phoiblí, cosúil le cúram sláinte. Le 18 mí anuas, léirigh an luas a raibh eolaithe in ann freagairt don phaindéim covid-19 - níos gasta ná aon ghalar eile sa stair - na buntáistí a bhaineann le bailiú, comhroinnt agus luach a bhaint as sonraí ar mhaithe le leas níos leithne. 

Chuir rochtain ar shonraí ó 56 milliún de thaifid mhíochaine na Seirbhíse Sláinte Náisiúnta (SNS) ar chumas taighdeoirí sláinte poiblí sa RA cuid de na sonraí is láidre a sholáthar maidir le fachtóirí riosca maidir le básmhaireacht chomhfhiúsach agus gnéithe a bhaineann le covid fhada, agus chuir rochtain ar thaifid sláinte suas an cóireálacha míochaine tarrthála a fhorbairt cosúil leis na vacsaíní teachtaire-RNA a tháirgeann Moderna agus Pfizer. Ach is próiseas íogair é na buntáistí a bhaineann le comhroinnt sonraí a chothromú le príobháideacht aonair agus eagraíochtúil a chosaint - agus mar is ceart. 

Tá rialtais agus gnóthais ag bailiú cuid mhór sonraí níos mó, ag spreagadh imscrúduithe, imní maidir le príobháideacht, agus glaonna ar rialáil níos déine. I litir chuig TranspariMED dar dáta 8 Iúil, dúirt Ceannairí na nGníomhaireachtaí Leigheasra (HMA), líonra de cheann na rialtóirí i Limistéar Eacnamaíoch na hEorpa, go mbeadh sé ag cur tús le comhghníomhaíocht leis an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach agus leis an gCoimisiún chun comhlíonadh a fheabhsú. 

Tagann an litir cúpla lá díreach tar éis do thuarascáil a thabhairt le fios go bhfuil ag teip ar rialtóirí cógais i 14 tír Eorpacha a chinntiú go bhfuil sonraí faoi chógais nua ar fáil go tapa go poiblí mar a éilítear faoi rialacha an AE. Ag míniú dó an chúis atá leis an neamhchomhlíonadh, dúirt an HMA gur “easpa eolais ar rialacha na hEorpa féin ar thaobh na n-urraitheoirí atá mar bhunchúis.” Tá bord bainistíochta an HMA ag ullmhú forbhreathnú ar ghníomhartha atá á ndéanamh ag balltíortha chun comhlíonadh a fheabhsú, le scaipeadh mar dhoiciméad dea-chleachtais. 

Molann WHO rialáil ar eagarthóireacht géanóm eiticiúil 

Ar Dé Luain (12 Iúil), d’iarr coiste comhairleach de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO) ar an údarás sláinte poiblí is mó ar domhan seasamh le ráiteas 2019 a Ard-Stiúrthóra ag impí stop a chur le haon turgnaimh a d’fhéadfadh breith níos mó géine a bheith mar thoradh air daoine -edited. Dúirt an coiste - a bunaíodh i mí na Nollag 2018, seachtainí tar éis don nuacht briseadh faoi bhreith cailíní cúpla a raibh a gcuid géanóm curtha in eagar ag an eolaí Síneach He Jiankui - i bpéire tuairiscí a rabhthas ag súil leo le fada gurb í an teicneolaíocht eagarthóireachta germlíne ba chúis leis na ‘leanaí CRISPR’ tá an scannal fós ró-eolaíoch agus eiticiúil le húsáid. Ach maidir le cineálacha eile eagarthóireachta géine nach bhfuil chomh conspóideach sin, cuireann na tuarascálacha bealach ar fáil maidir leis an gcaoi a bhféadfadh rialtais an teicneolaíocht a bhunú mar uirlis chun sláinte an phobail a fheabhsú.

 “Aithníonn an creat gur dócha go n-athróidh na beartais a rialaíonn an teicneolaíocht ó thír go tír,” a dúirt comhchathaoirleach an choiste agus iar-choimisinéir Riaracháin Bia agus Drugaí na SA Margaret Hamburg ag preasagallamh fíorúil. “Mar sin féin, iarrann an creat ar gach tír príomhluachanna agus prionsabail a ionchorprú ina gcuid beartas, mar chuimsitheacht, fiúntas morálta comhionann, ceartas sóisialta, maoirseacht fhreagrach ar eolaíocht, dlúthpháirtíocht agus ceartas sláinte domhanda." 

Déileáil le Delta - spící nua an AE

Is é an t-athróg delta an ceathrú malairt imní a shainaithin an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO), a sainaithníodh den chéad uair san India (Aibreán 2021) agus tá sé ag éirí go tapa mar an leagan ceannasach ar fud an domhain. Tá sé anois sáraithe ag an éiceachóras míochaine ar fud an domhain. Ó shin i leith rinne sé a bhealach chuig go leor tíortha san Eoraip. De réir an taighde, is é an leagan Delta an fhoirm is in-tarchurtha den víreas agus is marbhánta den chuid is mó freisin. 

Is é an rud a fhágann go bhfuil leagan Delta difriúil agus níos contúirtí ó na sócháin eile ná go bhfuil go leor próitéiní spíce ann a chuireann ar a chumas ceangal lenár gcealla coirp níos gasta agus níos éifeachtaí. Is iondúil go dtarchuireann daoine atá ionfhabhtaithe leis an sóchán seo níos mó den víreas seo, agus mar thoradh air sin bíonn tionchar aige ar thart ar 60% móide go héifeachtúil níos mó ná na leaganacha roimhe seo. 

Go fíorasach, tá go leor cosúlachtaí idir na malairtí coronavirus go léir, áfach, léiríonn torthaí le déanaí go dtosaíonn an t-athraitheach deilte níos mó tinneas cinn, chomh maith le scornach tinn, srón runny, agus fiabhras. Ba dhíol suntais é gur breathnaíodh na hairíonna luatha traidisiúnta de COVID-19 níos lú san athróg nua seo, mar shampla casacht agus cailliúint boladh. Tá seans níos airde ag daoine atá ionfhabhtaithe leis an leagan nua seo a bheith san ospidéal i gcomparáid leis an leagan alfa. Is féidir é seo a thuiscint go héasca agus tú ag smaoineamh ar na dolaí báis scanrúil ar fud an domhain. 

Tugann COVID fós ‘buartha agus contúirteach’ a thugann WHO rabhadh 

Dúirt an Dr David Nabarro ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) le clár Today ar Radio 4 sa Ríocht Aontaithe go bhfuil an víreas “buartha agus contúirteach”, go bhfuil an “paindéim ag dul chun cinn go fíochmhar ar fud an domhain” agus go bhfuil “ní dóigh liom go bhfuil fuair áit ar bith in aice leis an rud is measa de ”. Agus é ag fiafraí faoi athrú an rialtais go freagracht phearsanta, amhail an 19 Iúil, dúirt sé: "Ní luíonn sé seo go léir leis an seasamh a ghlac an Bhreatain, mar aon le náisiúin eile, roinnt míonna ó shin nuair a rinneadh iarracht dáiríre iarracht a dhéanamh chun cosc ​​a chur ar líon mór daoine an galar a fháil, go páirteach mar gheall ar riosca an bháis agus go páirteach mar gheall ar an riosca a bhaineann le COVID fada a aithint. 

"Sea, scíth a ligean, ach ná bíodh na teachtaireachtaí measctha seo agat faoina bhfuil ar siúl. Níl an víreas contúirteach seo imithe, tá a leaganacha ag teacht ar ais agus ag bagairt orthu siúd a bhí vacsaínithe cheana féin - caithfimid é a ghlacadh dáiríre."

Is é sin go léir ó EAPM as seo amach - ná déan dearmad ár dtuarascáil ar ár gcomhdháil fhíorúil is déanaí a sheiceáil ar fáil anseo, agus déan cinnte go bhfanfaidh tú sábháilte agus folláin agus go mbeidh seachtain den scoth agat, féach leat go luath.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending