Ceangail le linn

EU

Oinceolaíocht agus sláinte péidiatraice - Glao ar Pháipéir agus G7, HTA

foilsithe

on

Comhghleacaithe sláinte tráthnóna maith, agus fáilte roimh chéad nuashonrú na seachtaine de chuid Chomhghuaillíocht na hEorpa um Leigheas Pearsantaithe (EAPM). Tá obair idir EAPM agus irisleabhair éagsúla ar siúl anois maidir le saincheist speisialta a bhaineann le hailse agus galair fola a dhiagnóisiú agus a chóireáil i leanaí i dtíortha forbartha agus i mbéal forbartha, Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM. 

Oinceolaíocht agus sláinte péidiatraice: Glao ar Pháipéir

Tá an tírdhreach le haghaidh teiripe ailse fola péidiatraice ag tosú ag baint amach na féidearthachta atá tuartha ag oncogenomics beachtais. Chruthaigh na forbairtí seo timpeallacht nua, timpeallacht ina bhfaigheann tuismitheoirí le leanbh nua-dhiagnóisiú nascleanúint a dhéanamh ar thírdhreach an-difriúil ná an ceann a d’fhéadfadh a bheith ag tuismitheoir in 2010. 

San eagrán speisialta seo, tugaimid cuireadh d’údair ó thíortha forbartha agus i mbéal forbartha ailt bhunaidh taighde agus athbhreithnithe a dhéanamh a dhíríonn ar ghnéithe éagsúla d’fhorbairt ailse péidiatraice, cúiseanna, cothabháil, agus straitéisí teiripeacha. 

I measc na n-ábhar tá forbairtí, dúshláin agus deiseanna i ndiagnóisiú agus i gcóireáil ailse agus galair fola i leanaí i dtíortha forbartha agus i mbéal forbartha.  

Tá teacht domhanda ag an gceist speisialta seo, mar sin tá ailt á lorg ní amháin ón AE ach ón Afraic, ón Áise, ó Mheiriceá Laidineach agus ón Meánoirthear freisin. 

Ba cheart go dtabharfadh ábhar an Ábhair seo léargas ar iarrachtaí míochaine beachtais ailse péidiatraiceacha i dtíortha forbartha agus i mbéal forbartha, agus gan ach micreascóp de na feidhmchláir reatha atá ag oncogenomics sa spás fuadar seo den aistriúchán cliniciúil. Foilseoidh an Topaic taighde, tráchtaireachtaí, peirspictíochtaí beartais, léargas stairiúil, agus breathnuithe cliniciúla agus saotharlainne. 

Cuirfear torthaí an Ábhair i láthair ag comhdháil idirnáisiúnta sa dara leath de 2021 - is é an 1 Meán Fómhair 2021 an spriocdháta d’aighneachtaí teibí agus is é an 1 Deireadh Fómhair 2021. an spriocdháta d’aighneachtaí lámhscríbhinní. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach le do thoil nasc

Agallaimh ar an Aontas Sláinte Eorpach 

D’fhéadfadh Meán Fómhair a bheith mar mhí do phleananna an Aontais Sláinte Eorpaigh, le hoifigeach de chuid an Choimisiúin ag aibhsiú go bhféadfadh triológa ar na trí chomhad EHU tosú tar éis shos an tsamhraidh má théann gach rud de réir an phlean. 

Aontaíonn airí sláinte G7 le cairt trialacha cliniciúla

Gheall airí sláinte ó chuid de na daonlathais is mó ar domhan comhaontú idirnáisiúnta nua a dhéanamh níos éasca agus níos gasta torthaí ó thrialacha vacsaíne agus teiripeacha a roinnt chun dul i ngleic le COVID-19 agus bagairtí sláinte sa todhchaí a chosc. Tar éis chruinniú Airí Sláinte G7, arna óstáil ag an Ríocht Aontaithe, a chur i gcrích in Oxford, cuirfear Cairt um Thrialacha Cliniciúla Teiripice agus Vacsaíní i bhfeidhm go tapa. Cuideoidh sé seo le fianaise ardchaighdeáin, iontaofa agus inchomparáide a sholáthar ó thrialacha cliniciúla idirnáisiúnta chun rochtain ar chóireálacha agus vacsaíní ceadaithe a bhrostú, chun leasa daoine sa RA agus ar fud an domhain. 

Áireofar leis seo comhoibriú níos láidre i dtrialacha idirnáisiúnta ar mhórscála chun éagsúlacht níos mó rannpháirtithe a chumasú, lena n-áirítear daoine torracha agus leanaí. Cuideoidh an chairt freisin le dúbailt iarrachtaí gan ghá a sheachaint, deireadh a chur níos tapa le cógais nach n-oibríonn, agus soláthróidh sí fianaise chliniciúil láidir ar féidir í a eachtarshuíomh chuig líon níos mó daonraí agus áiteanna chun níos mó beatha a shábháil. Tagann an comhaontú i ndiaidh na nuachta go bhfuil ceannairí tionscail ag teacht le chéile chun comhiarrachtaí a mhéadú chun beatha a shábháil ó ghalair agus dul i ngleic le paindéimí domhanda, le tiomantas nua cosaint a thabhairt i gcoinne bagairtí paindéime sa todhchaí agus am slais chun diagnóisic, teiripic agus vacsaíní nua a fhorbairt agus a imscaradh go díreach 100 lá.

Measúnú teicneolaíochta sláinte

Tháinig an Coimisiún, an Chomhairle agus an Pharlaimint le chéile an tseachtain seo caite le haghaidh na gcainteanna triolóige is déanaí ar an gcomhad um measúnú teicneolaíochta sláinte (HTA) - chuir HTA agus modhanna praghsála atá ag éirí níos ionsaitheach brú ar mhonaróirí drugaí, ach dúirt taidhleoir AE go ndearna siad dul chun cinn maith: “The Dheimhnigh comh-reachtóirí an obair a rinneadh ar leibhéal teicniúil agus mhalartaigh siad tuairimí ar sheasamh na Comhairle agus PE ar bheagnach gach saincheist pholaitiúil… agus shocraigh siad leanúint ar aghaidh leis na díospóireachtaí teicniúla d’fhonn ullmhú don chéad triológ eile agus an dóchas deireanach, a bhí sceidealta cheana go 21 Meitheamh. "

Plean Ailse Beating an AE

Tháinig grúpa teagmhála geallsealbhóirí Phlean Ailse Beating na hEorpa - meascán de thart ar 200 ionadaí ó shaol na ngrúpaí othar, eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus an tionscail - le chéile den chéad uair Dé hAoine (4 Meitheamh) chun straitéis ailse an Choimisiúin a phlé. Pléadh Misean Ailse an AE - gan é a mheascadh le Plean Ailse Beating na hEorpa - le linn chruinniú an ghrúpa teagmhála. Tá sé ar cheann de na cúig mhisean de chlár oibre taighde an AE, ar a dtugtar Horizon Europe. De réir rannpháirtí amháin i gcruinniú na ngeallsealbhóirí, áfach, b’fhéidir nach bhfuil gach rud go maith: Nuair a chuirtear ceist air faoin dóchúlacht nach rachaidh an misean ar aghaidh, Jan-Willem van der Loo, ceannaire foirne Ailse ag an Ard-Stiúrthóireacht um Thaighde agus Nuálaíocht , a dúirt go bhfuil an “próiseas athbhreithnithe ar na misin diana” agus dhiúltaigh sé “freagra céatadáin a thabhairt air sin, ag admháil gur cosúil go raibh ceist de chineál éigin ann,” dar le rannpháirtí.

Bhí thart ar 50% d’Eorpaigh míshásta le bainistíocht paindéimeach an AE

Tá suirbhé nua tugtha le fios ag beagnach leath de fhreagróirí na hEorpa nach bhfuil sásta le bearta an AE mar fhreagairt ar phaindéim COVID-19. Fuair ​​sé go raibh 49% míshásta le bearta a rinne an tAontas, agus bhí 43% sásta agus 8% gan chinneadh. Fuarthas an cion is airde míshástachta sa Ghréig, i Lucsamburg agus sa Bheilg, a fuarthas sa vótaíocht Eurobarometer. Léirigh na torthaí, a d'eascair as suirbhé a rinneadh idir 12 Feabhra agus 11 Márta ar fud 27 tír an AE agus 12 tír eile lasmuigh den AE, an RA san áireamh, go raibh míshástacht leis an AE maidir le coronavirus suas cúig phointe céatadáin ón samhradh seo caite. Cuirtear i gcomparáid é freisin le 43% de dhaoine a dúirt go raibh siad sásta le bearta COVID-19 an AE - síos dhá phointe céatadáin ón samhradh - agus 8% a dúirt nach bhfuil “a fhios acu” conas a bhraitheann siad faoi fhreagra coróivíreas an AE, síos trí phointe céatadáin. 

Fuarthas na comhréireanna sástachta is airde sa Danmhairg (68%), sa Liotuáin (67%) agus sa Phortaingéil (66%). Idir an dá linn, chuir tromlach na bhfreagróirí in iúl go raibh míshástacht ag 12 mballstát, agus an Ghréig chun tosaigh ag 68%, agus Lucsamburg (63%) agus an Bheilg (61%) ina dhiaidh sin. Sa Spáinn agus san Ísiltír, roinneadh tuairim an phobail go cothrom, le 44% sásta agus 44% nach raibh sásta san iar-thír agus an dara ceann acu ag feiceáil an rud céanna, ach ag 43%.

Agus sin uile ó EAPM as seo amach - ná déan dearmad, tá tuilleadh faisnéise le fáil anseo maidir le hailse agus galair fola a dhiagnóisiú agus a chóireáil i leanaí Saincheist Speisialta, fan slán, bíodh seachtain den scoth agat, féach leat go luath.

EU

Diúltaíonn breithiúna achomhairc eiseachadadh an fhir ghnó is mó sa Rómáin a d’fhulaing triail ‘éagórach follasach’

foilsithe

on

Ordú chun eiseachadadh Gabriel Popoviciu (sa phictiúr), tá fear gnó ard-phróifíle sa Rómáin, ón RA go dtí an Rómáin curtha ar neamhní. Chuir an Ard-Chúirt i Londain síos ar chás Popoviciu mar chás “neamhghnách”, scríobhann Martin Banks.

Fuair ​​an Chúirt go raibh fianaise inchreidte ann chun a thaispeáint gur chabhraigh breitheamh na trialach a chiontaigh Popoviciu sa Rómáin - agus é i seilbh oifige breithiúnacha, agus thar roinnt blianta - le lucht gnó “faoin domhan” lena gcuid cúrsaí dlí. Go háirithe, chuir breitheamh na trialach “cúnamh míchuí agus truaillithe” ar fáil don ghearánach, agus do phríomhfhinné an ionchúisimh i gcás Popoviciu, lena n-áirítear breabanna a lorg agus a fháil.  

Bhí teip lárnach ag mainneachtain bhreitheamh na trialach a chaidreamh truaillithe a bhí ann cheana leis an ngearánach a nochtadh - agus mainneachtain údaráis na Rómáine an nasc seo a imscrúdú i gceart.

Tháinig an Chúirt ar an gconclúid dá bhrí sin nár thriail binse neamhchlaonta Popoviciu agus gur fhulaing sé “séanadh iomlán” ar a chearta trialach córa mar a chosnaítear le hAirteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine. Chinn an Chúirt freisin gur “treallach” a bheadh ​​i bpianbhreith príosúin a sheirbheáil bunaithe ar chiontú míchuí agus dá bhrí sin go léireodh eiseachadadh Popoviciu “séanadh neamhnáireach” ar a cheart chun saoirse mar atá faoi chosaint ag Airteagal 5 den Choinbhinsiún Eorpach.

Dá réir sin chuir an Chúirt an t-ordú um eiseachadadh ar ceal agus cheadaigh sí an t-achomharc.

Is é seo an chéad uair a tháinig an Ard-Chúirt ar an gconclúid go léiríonn eiseachadadh chuig Ballstát den AE riosca dáiríre go ndiúltófar “séanadh neamhnáireach” do chearta Choinbhinsiúin an duine iarrtha.

Mar a mhínigh príomh-thráchtaire dlí na Breataine Joshua Rozenberg, ó 2004, cheadaigh barántas gabhála na hEorpa eiseachadadh mear idir baill den AE. Tá aitheantas frithpháirteach bunaithe ar an tuiscint gur féidir le gach stát AE muinín a bheith acu as próisis bhreithiúnacha gach ballstáit eile.

Lean Rozenberg ar aghaidh ag rá: “Is furasta a rá más é seo caighdeán an cheartais i dtír atá ina ball den AE ó 2007, is fearr an Ríocht Aontaithe gan barántas gabhála na hEorpa. Ar an láimh eile, ordaíodh eiseachadadh Popoviciu (“géilleadh” go docht) sula bhfágfadh an RA an AE agus bheadh ​​toradh an achomhairc mar an gcéanna beag beann ar Brexit. "

Dúirt sé: “Is fíorcheacht an cás seo: ní gá duit taisteal i bhfad chun iompar breithiúnach a fháil a bheadh ​​dochreidte sa RA. Ba cheart go mbeadh sé dochreidte san AE freisin. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

EAPM: Moill ar HTA, EMA… agus ailse a bhualadh

foilsithe

on

Beannachtaí, comhghleacaithe, agus seo an nuashonrú is déanaí ón gComhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) agus muid ag druidim leis an ngnáth ‘samhradh’ a bhfuil súil againn. Níl ann ach beagán difriúil agus níos fearr i mbliana, ar ndóigh, agus rátaí na vacsaíne ag piocadh suas. Cé go bhfuil a lán tíortha ag foirceannadh a gcuid próiseas glasála go mall ach go cinnte, tá sé fós le feiceáil cé mhéad duine a mbeidh an deis againn saoire a thógáil thar lear - cibé áit a mbeidh sé sin - i measc na n-eagla leanúnach maidir le leaganacha COVID-19 . Tá forchoimeádas déanta ag roinnt anamacha dána, ar ndóigh, ach is dóigh go mbeidh ‘fanacht’ i roinnt taistealaithe aireach mar ord an lae an uair seo thart arís, agus go leor acu ag cinneadh saoire ina dtíortha féin. Idir an dá linn, ná déan dearmad go bhfuil comhdháil fhíorúil ag EAPM atá le teacht go han-luath - i níos lú ná dhá sheachtain, i ndáiríre, Déardaoin, 1 Iúil, Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM. 

I dteideal Comhdháil idirlinne: Nuálaíocht, Iontaobhas Poiblí agus Fianaise: Ailíniú a Ghiniúint chun Nuálaíocht phearsantaithe i gCórais Cúraim Sláinte a éascú, feidhmíonn an chomhdháil mar ócáid ​​idirlinne idir Uachtaránachtaí AE ar An Phortaingéil agus An tSlóivéin.

In éineacht lenár gcainteoirí iontacha iomadúla, tarraingeofar lucht freastail ó shaineolaithe mór le rá i réimse na míochaine pearsantaithe - lena n-áirítear othair, íocóirí, gairmithe cúraim sláinte, móide an tionscal, an eolaíocht, an saol acadúil agus an réimse taighde.

Cuimseoidh gach seisiún díospóireachtaí painéil chomh maith le seisiúin C&A chun an rannpháirtíocht is fearr is féidir a thabhairt do na rannpháirtithe go léir, mar sin anois an t-am chun clárú anseo, agus déan do chlár oibre a íoslódáil anseo.

Déileáil HTA

Dé Céadaoin, (16 Meitheamh) shínigh leas-ambasadóirí an AE an togra is déanaí maidir le measúnú teicneolaíochta sláinte (HTA) Uachtaránacht Chomhairle na Portaingéile ionas gur féidir léi bogadh go triológa an 21 Meitheamh. Tá tíortha sásta dáta an iarratais agus an chomhréitigh ar an gcóras vótála a ghiorrú, ach níl fonn orthu budge a dhéanamh ar Airteagal 8 - díospóireacht a d’fhéadfadh moill a chur ar an mbeart. Sa chás go bhfuil tuairimí éagsúla ann, d’aontaigh tíortha AE go gcaithfidh aon tír an bunús eolaíoch le haghaidh tuairimí contrártha a mhíniú. 

Togra athchóirithe EMA - comhaontaíodh seasamh coiteann an AE

Tháinig airí sláinte an AE le chéile den chéad uair faoi uachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle an AE chun aontú ar sheasamh an chomhlachta sin maidir le caibidlíocht le Parlaimint na hEorpa ar rialacha nua chun ról na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpach (EMA) a neartú.

Ag cruinniú i Lucsamburg Dé Máirt (15 Meitheamh) faoi chathaoirleacht Aire Sláinte na Portaingéile Marta Temido, tháinig na 27 rialtas ar chomhaontú maidir lena seasamh maidir leis an gcaibidlíocht atá le teacht leis an bParlaimint.

Bhí siad aontaithe cheana féin ar roinnt athruithe ar an togra tosaigh a chuir an Coimisiún Eorpach i láthair i mí na Samhna maidir le hathbhreithniú rialacha chun sainordú an EMA a neartú, mar chuid de phacáiste níos leithne ar an Aontas Sláinte Eorpach mar a thugtar air.

Ceann de phríomhchuspóirí na ndréachtrialacha nua EMA is ea é a chumasú níos fearr monatóireacht agus maolú a dhéanamh ar ghanntanais fhéideartha agus iarbhír cógais agus feistí leighis a mheastar a bheith ríthábhachtach chun freagairt d’éigeandálaí sláinte poiblí amhail an paindéim COVID-19, a léirigh easnaimh Maidir Leis seo.

Tá sé mar aidhm ag an togra freisin “forbairt thráthúil cógais ar ardchaighdeán, sábháilte agus éifeachtúil a chinntiú, le béim ar leith ar fhreagairt d’éigeandálaí sláinte poiblí” agus “creat a sholáthar d’oibriú painéil saineolaithe a dhéanann measúnú ar fheistí leighis ardriosca agus comhairle riachtanach a sholáthar maidir le hullmhacht agus bainistíocht géarchéime ”.

Saol tar éis ailse le BECA 

Reáchtáil coiste speisialta na Parlaiminte chun ailse a bhualadh (BECA) éisteacht ar chláir náisiúnta rialaithe ailse Dé Céadaoin chun éisteacht leis an gcaoi a raibh tíortha éagsúla ag dul i ngleic leis an dúshlán. 

In ainneoin dul chun cinn i ndiagnóisí ailse agus teiripí éifeachtacha a chuidigh le rátaí marthanais a mhéadú, tá dúshláin shuntasacha fós ag marthanóirí ailse. De réir Phlean Ailse Beating na hEorpa, ba cheart dul i ngleic le hailse ar fud chonair iomlán an ghalair, ó chosc go cáilíocht beatha othar ailse agus marthanóirí a fheabhsú. Déanta na fírinne, tá sé ríthábhachtach a chinntiú go bhfuil marthanóirí “ag maireachtáil saol fada, sásúil, saor ó idirdhealú agus constaicí éagóracha”. 

Tá an saol i ndiaidh ailse ilghnéitheach ach tá fócas na díospóireachta ar líne seo ar bheartais a chur i bhfeidhm a thugann aghaidh ar an dúshlán sonrach filleadh ar an obair do mharthanóirí ailse. 

Athbhunaíodh treoir chúraim sláinte trasteorann Thuaisceart Éireann

Tá an tAire Sláinte Robin Swann chun an treoir cúram sláinte trasteorann a athbhunú i bPoblacht na hÉireann. Is beart sealadach é an treoir ar feadh tréimhse 12 mhí chun cabhrú le liostaí feithimh Thuaisceart Éireann a laghdú agus beidh sí faoi réir critéar docht. 

Dúirt an tAire: “Príomhphrionsabal dár seirbhís sláinte is ea go bhfuil rochtain ar sheirbhísí bunaithe ar riachtanas cliniciúil, ní ar chumas an duine íoc. Táimid in amanna eisceachtúla, áfach, agus caithfimid féachaint ar gach rogha chun dul i ngleic leis na liostaí feithimh i dTuaisceart Éireann. 

“Ní bheidh tionchar drámatúil ag na leaganacha feithimh foriomlána ar leagan teoranta den treoir cúram sláinte trasteorann go hÉirinn a athbhunú, ach tabharfaidh sé deis do chuid acu a gcóireáil a fháil i bhfad níos luaithe. 

“Teastaíonn cur chuige práinneach comhchoiteann uainn ar fud an rialtais chun dul i ngleic leis an gceist seo agus seirbhís sláinte a sholáthar atá oiriúnach don 21ú haois." 

Leagann Scéim Aisíocaíochta Phoblacht na hÉireann creat amach, bunaithe ar an Treoir um Chúram Sláinte Trasteorann a ligfidh d’othair cóireáil a lorg agus íoc as san earnáil phríobháideach in Éirinn agus a aisíocfaidh an Bord Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh na costais. Aisíocfar costais suas le costas na cóireála i Sláinte agus Cúram Sóisialta i dTuaisceart Éireann. 

Nochtann suirbhé dearcaí an phobail i leith rochtain ar ghalair neamhchoitianta agus ar chógais 

Fógraíodh i bPreasráiteas an 17 Meitheamh Cumann BioIndustry na RA (BIA) tuarascáil a chuireann torthaí suirbhé i láthair ar dhearcadh an phobail i leith rochtain chomhionann ar chógais dóibh siúd a chónaíonn le galair neamhchoitianta. 

Taispeánann torthaí an tsuirbhé, a rinne YouGov, go gcreideann an pobal go láidir gur cheart go mbeadh rochtain chomhionann ag othair a chónaíonn le galair neamhchoitianta ar chógais tríd an tSeirbhís Sláinte Náisiúnta (SNS) agus iad siúd a chónaíonn le riochtaí níos coitianta. 

Ina theannta sin, d’aontaigh formhór na bhfreagróirí suirbhé gur cheart go mbeadh rochtain ag othair le galair neamhchoitianta ar chógais a dhearbhaíonn an NHS ar bhonn riachtanas cliniciúil, beag beann ar a gcostas. 

Leanann torthaí an tsuirbhé dearbhuithe a rinne an Institiúid Náisiúnta um Fheabhas Sláinte agus Cúraim (NICE) le déanaí, ag sonrú nach bhfuil fonn ar an bpobal i gcoitinne bearta sonracha a dhéanamh chun dul i ngleic le galair neamhchoitianta. Tuarascáil BIA, Dearcadh an Phobail ar Ghalair Neamhchoitianta: 

Molann an Cás um Rochtain Chomhionann, go ndéanann NICE athbhreithniú ar a seasamh maidir le riochtaí neamhchoitianta agus rochtain ar chógais, agus go mbreithneodh an comhlacht luach modhnóra neamhchoitianta agus measúnuithe teicneolaíochta sláinte á ndéanamh aige. 

Taispeánann an suirbhé seo go bhfuil tacaíocht leathan phoiblí ann do bhearta chun rochtain ar chógais do ghalair neamhchoitianta a chinntiú bunaithe ar riachtanas cliniciúil fiú dá mbeadh costais níos airde i gceist leis sin.

Is é sin go léir ó EAPM na seachtaine seo - bain taitneamh as do dheireadh seachtaine, fan slán agus folláin, agus ná déan dearmad clárú do chomhdháil Uachtaránacht AE Slóivéinis EAPM an 1 Iúil anseo, agus déan do chlár oibre a íoslódáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Tarraingíonn an AE liosta de na tíortha ar cheart srianta taistil a ardú - an Ríocht Aontaithe eisiata

foilsithe

on

Tar éis athbhreithnithe faoin moladh maidir leis na srianta sealadacha ar thaisteal neamhriachtanach isteach san AE a ardú de réir a chéile, rinne an Chomhairle nuashonrú ar liosta na dtíortha, na réigiún riaracháin speisialta agus aonáin eile agus údaráis chríochacha ar cheart srianta taistil a ardú ina leith. Mar a leagtar síos i moladh na Comhairle, leanfar ag athbhreithniú an liosta seo gach coicís agus, de réir mar a bheidh, á nuashonrú.

Bunaithe ar na critéir agus na coinníollacha atá leagtha amach sa mholadh, amhail ón 18 Meitheamh 2021 ba cheart do bhallstáit na srianta taistil ag na teorainneacha seachtracha a ardú de réir a chéile d’áitritheoirí na dtríú tíortha seo a leanas:

 • Albáin
 • Astráil
 • israel
 • An tSeapáin
 • lebanon
 • An Nua-Shéalainn
 • Poblacht na Macadóine Thuaidh
 • Ruanda
 • serbia
 • Singeapór
 • An Chóiré Theas
 • An Téalainn
 • Stáit Aontaithe Mhéiriceá
 • tSín, faoi réir dearbhaithe cómhalartachta

Ba cheart srianta taistil a ardú de réir a chéile freisin do réigiúin riaracháin speisialta na Síne Hong Cong agus  Macao. Tá riocht na cómhalartachta do na réigiúin riaracháin speisialta seo ardaithe.

Faoi chatagóir na n-eintiteas agus na n-údarás críochach nach n-aithníonn ballstát amháin ar a laghad mar stáit, srianta taistil le haghaidh Taiwan ba chóir a ardú de réir a chéile freisin.

Ba cheart cónaitheoirí Andóra, Monacó, San Mairíne agus na Vatacáine a mheas mar chónaitheoirí an AE chun críche an mholta seo.

An critéir chun na tríú tíortha ar cheart an srian taistil reatha a ardú a chinneadh nuashonraíodh an 20 Bealtaine 2021. Clúdaíonn siad an staid eipidéimeolaíoch agus an freagra foriomlán ar COVID-19, chomh maith le hiontaofacht na bhfoinsí faisnéise agus sonraí atá ar fáil. Ba cheart cómhalartacht a chur san áireamh freisin ar bhonn cás ar chás.

Glacann tíortha a bhaineann le Schengen (an Íoslainn, Lichtenstein, an Iorua, an Eilvéis) páirt sa mholadh seo freisin.

cúlra

An 30 Meitheamh 2020 ghlac an Chomhairle moladh maidir leis na srianta sealadacha ar thaisteal neamhriachtanach isteach san AE a ardú de réir a chéile. Áiríodh sa mholadh seo liosta tosaigh de na tíortha ar cheart do bhallstáit tosú ag ardú na srianta taistil ag na teorainneacha seachtracha. Déantar athbhreithniú ar an liosta gach coicís agus, de réir mar a bheidh, nuashonraítear é.

An 20 Bealtaine, ghlac an Chomhairle moladh leasaitheach chun freagra a thabhairt ar na feachtais leanúnacha vacsaínithe trí tharscaoiltí áirithe a thabhairt isteach do dhaoine vacsaínithe agus maolú a dhéanamh ar na critéir chun srianta a ardú do thríú tíortha. Ag an am céanna, cuirtear san áireamh sna leasuithe na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag malairtí nua trí mheicníocht coscáin éigeandála a leagan amach chun freagairt go tapa ar theacht chun cinn athraithe leasa nó imní i dtríú tír.

Ní ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí é moladh na Comhairle. Tá údaráis na mballstát fós freagrach as ábhar an mholta a chur i bhfeidhm. Ní fhéadfaidh siad, le trédhearcacht iomlán, ach srianta taistil a ardú de réir a chéile i dtreo tíortha atá liostaithe.

Níor cheart do bhallstát a chinneadh na srianta taistil do thríú tíortha neamhliostaithe a ardú sula ndéantar cinneadh air seo ar bhealach comhordaithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending