Ceangail le linn

EU

Lá Domhanda um Shábháilteacht Bia: Ráiteas ón gCoimisinéir Stella Kyriakides

foilsithe

on

Ar ócáid ​​an Lá Domhanda um Shábháilteacht Bia (7 Meitheamh), rinne an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides an ráiteas seo a leanas: “Inniu déanaimid Lá Domhanda um Shábháilteacht Bia a cheiliúradh, lá a léiríonn cé chomh tábhachtach agus atá bia sábháilte agus cothaitheach don domhan ar fad. Ní amháin gur leag an paindéim COVID-19 béim ar a thábhachtaí atá meicníochtaí ullmhachta agus coiscthe géarchéime sláinte agus slabhraí soláthair a chinntíonn gluaiseacht leanúnach earraí riachtanacha, ach freisin an tábhacht ríthábhachtach atá le bia sábháilte atá inrochtana go huilíoch agus inacmhainne. Neartaíonn bia sábháilte agus cothaitheach ár gcórais imdhíonachta agus cosnaíonn sé ó bhreoiteacht. Tá bia sábháilte ríthábhachtach do shlándáil bia.

D'oscail an bhliain seo caite an deis córais láidre bia a thógáil don todhchaí. Córais ar féidir leo cur le tacú le téarnamh glas inbhuanaithe ar COVID. San AE tá fís straitéiseach fadtéarmach againn anois maidir le conas an bealach a ndéanaimid bia a tháirgeadh, a dháileadh agus a ithe - Straitéis Feirme go Forc na hEorpa. Tá sé ar cheann de na príomhuirlisí atá idir lámha againn chun ár n-uaillmhian claochlaitheach a bhaint amach. Is deis uathúil é Farm to Fork le haghaidh athraithe. Agus is é sábháilteacht an bhia a dhéanaimid agus a ithimid ar fud an domhain an pointe tosaigh. Táimid bródúil as go mbreathnaítear ar ár leibhéal ard cosanta mar an caighdeán órga go minic.

"Coinneoimid na caighdeáin seo chun cinn ar fud an domhain trí oibriú as láimh a chéile le heagraíochtaí Idirnáisiúnta, mar Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Tá sábháilteacht ár mbia níos tábhachtaí ná riamh agus táim ag tnúth leis na Náisiúin Aontaithe Cruinniú Mullaigh na gCóras Bia i mí Mheán Fómhair seo chugainn agus chun mo thacaíocht is láidre a thabhairt d’athruithe claochlaitheacha ar an mbealach a tháirgeann agus a itheann an domhan bia. "

Tá an ráiteas iomlán le fáil líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Slóg Freasúra na hIaráine os comhair ambasáid na SA sa Bhruiséil chun beartas daingean a iarraidh ar SAM agus ar an AE i dtreo réimeas na hIaráine

foilsithe

on

Tar éis chruinniú mullaigh an G7 i Londain, óstálann an Bhruiséil cruinniú mullaigh NATO le ceannairí na SA agus an AE. Is é an chéad turas é ón Uachtarán Joe Biden lasmuigh de na SA. Idir an dá linn, tá tús curtha le caibidlíocht mhargadh na hIaráine i Vín agus in ainneoin na n-iarrachtaí idirnáisiúnta an Iaráin agus na SA a thabhairt ar ais chun comhlíonadh an JCPOA, níor léirigh réimeas na hIaráine aon spéis filleadh ar a tiomantais faoi chomhthéacs JCPOA. Sa tuarascáil IAEA le déanaí, ardaíodh imní tábhachtach nár éirigh le réimeas na hIaráine aghaidh a thabhairt orthu.

Reáchtáil diaspóra na hIaráine, lucht tacaíochta Chomhairle Náisiúnta Friotaíochta na hIaráine sa Bheilg, rally inniu (14 Meitheamh) os comhair ambasáid na SA sa Bheilg. Bhí póstaeir agus meirgí acu leis an bpictiúr de Maryam Rajavi, ceannaire ghluaiseacht freasúra na hIaráine a dhearbhaigh an Iaráin neamh-núicléach ina plean 10 bpointe don Iaráin shaor dhaonlathach.

Ina gcuid póstaeir agus slogáin, d’iarr na hIaránaigh ar na SA agus an AE oibriú níos deacra chun réimeas na mullahs a choinneáil cuntasach as a sáruithe ar chearta an duine freisin. Chuir an lucht agóide béim ar an ngá le beartas cinntitheach ag na SA agus ag tíortha na hEorpa leas a bhaint as rompu na mullahs ar bhuama núicléach, chuir siad dlús leis an mbrú sa bhaile, agus gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta thar lear.

De réir na tuarascála nua IAEA, in ainneoin an chomhaontaithe roimhe seo, diúltaíonn an réimeas cléireachais ceisteanna IAEA a fhreagairt ar cheithre shuíomh faoi dhíospóid agus (chun am a mharú) tá tuilleadh cainteanna curtha siar go dtí tar éis a thoghcháin uachtaránachta. De réir na tuarascála, tá cúlchistí úráiniam saibhrithe an réimis 16 oiread na teorann a cheadaítear sa mhargadh núicléach. Is cúis mhór imní dúinn 2.4 kg de úráiniam saibhrithe 60% agus thart ar 62.8kg de úráiniam saibhrithe 20% a tháirgeadh.

Dúirt Ard-Stiúrthóir IAEA Rafael Grossi: In ainneoin téarmaí comhaontaithe, “Tar éis míonna fada, níor thug an Iaráin an míniú riachtanach maidir le láithreacht na gcáithníní ábhair núicléacha… Táimid ag tabhairt aghaidh ar thír a bhfuil clár núicléach ardleibhéil uaillmhianach aici agus atá ag saibhriú Úráiniam an-ghar do leibhéal grád airm. "

D'athdhearbhaigh ráitis Grossi, a thuairiscigh Reuters inniu freisin: “Cuirfidh an easpa soiléirithe ar cheisteanna na gníomhaireachta maidir le cruinneas agus sláine Dhearbhú Cosanta na hIaráine isteach go mór ar chumas na gníomhaireachta nádúr síochánta chlár núicléach na hIaráine a chinntiú."

Maryam Rajavi (phictiúr), dúirt Uachtarán togha Chomhairle Náisiúnta Friotaíochta na hIaráine (NCRI), go léiríonn tuarascáil le déanaí ón nGníomhaireacht Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach (IAEA) agus ó ráitis a hArd-Stiúrthóra go gcinnteoidh sí go mairfidh sí níor thréig réimeas cléireachais a thionscadal buama adamhach. Taispeánann sé freisin gur lean an réimeas lena bheartas rúndachta chun an pobal idirnáisiúnta a chur amú chun am a cheannach. Ag an am céanna, tá an réimeas ag dúmhál a n-idirghabhálaithe eachtracha chun smachtbhannaí a ardú agus neamhaird a dhéanamh ar a chláir diúracán, onnmhairiú na sceimhlitheoireachta, agus gnó coiriúil sa réigiún.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Idirbheartaí Brexit iar-AE Barnier: Clú na Ríochta Aontaithe i gceist i ndiaidh Brexit

foilsithe

on

By

Freastalaíonn Ceann an Tascfhórsa um Chaidreamh leis an RA, Michel Barnier ar an díospóireacht ar chomhaontú trádála agus comhair AE-RA le linn an dara lá de sheisiún iomlánach i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil, an Bheilg 27 Aibreán, 2021. Olivier Hoslet / Pool trí REUTERS

Dúirt Michel Barnier, iar-idirbheartaí Brexit an Aontais Eorpaigh, Dé Luain (14 Meitheamh) go raibh cáil na Ríochta Aontaithe i gceist maidir le teannas faoi Brexit.

Tá polaiteoirí an AE tar éis cúisí a thabhairt do Phríomh-Aire na Breataine Boris Johnson nach bhfuil meas acu ar ghealltanais a rinneadh maidir le Brexit. Bhagair an teannas atá ag fás idir an Bhreatain agus an AE dul thar scáth chruinniú mullaigh Ghrúpa na Seacht Dé Domhnaigh, le Londain ag cúisiú na Fraince as ráitis “ionsaitheacha” nach raibh Tuaisceart Éireann mar chuid den RA. Léigh níos mó

"Caithfidh an Ríocht Aontaithe aird a thabhairt ar a cáil," a dúirt Barnier le France Info radio. "Teastaíonn uaim go mbeadh meas ag an Uasal Johnson ar a shíniú," a dúirt sé.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Iarrann uachtarán na Parlaiminte Misean Eorpach um Chuardach agus Tarrtháil

foilsithe

on

Uachtarán na Parlaiminte Eorpaí David Sassoli (sa phictiúr) D'oscail sé comhdháil ardleibhéil idirpharlaiminteach maidir le himirce agus tearmann a bhainistiú san Eoraip. Dhírigh an chomhdháil go háirithe ar ghnéithe seachtracha na himirce. Dúirt an t-uachtarán: “Tá sé roghnaithe againn gné sheachtrach na mbeartas imirce agus tearmainn a phlé inniu mar tá a fhios againn nach mbeimid in ann aghaidh a thabhairt ar an bhfréamh ach trí dhul i ngleic leis an éagobhsaíocht, na géarchéimeanna, an bhochtaineacht, na sáruithe ar chearta an duine a tharlaíonn lasmuigh dár dteorainneacha. cúiseanna a chuireann brú ar na milliúin daoine imeacht. Ní mór dúinn an feiniméan domhanda seo a bhainistiú ar bhealach daonna, chun fáilte a chur roimh na daoine a bhuaileann ar ár ndoirse gach lá le dínit agus le meas.
 
“Tá tionchar as cuimse ag paindéim COVID-19 ar phatrúin imirce go háitiúil agus ar fud an domhain agus bhí éifeacht iolraitheora aige ar ghluaiseacht éigeantach daoine ar fud an domhain, go háirithe i gcás nach ráthaítear rochtain ar chóireáil agus ar chúram sláinte. Chuir an paindéim isteach ar bhealaí imirce, chuir sé bac ar inimirce, scrios sé poist agus ioncam, laghdaigh sé seoltáin, agus bhrúigh sé na milliúin imirceach agus daonraí leochaileacha i mbochtaineacht.
 
“Is cuid dhílis de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais Eorpaigh an imirce agus an tearmann cheana féin. Ach caithfidh siad a bheith mar chuid de bheartas eachtrach níos láidre agus níos comhtháite sa todhchaí.
 
“Creidim go bhfuil sé de dhualgas orainn i dtosach báire beatha a shábháil. Ní ghlactar a thuilleadh leis an bhfreagracht seo a fhágáil ach ar eagraíochtaí neamhrialtasacha, a chomhlíonann feidhm ionaid sa Mheánmhuir. Caithfimid dul ar ais ag smaoineamh ar chomhghníomhaíocht ag an Aontas Eorpach sa Mheánmhuir a shábhálann beatha agus a théann i ngleic le gáinneálaithe. Teastaíonn meicníocht cuardaigh agus tarrthála Eorpach uainn ar muir, a úsáideann saineolas na ngníomhaithe uile atá i gceist, ó na Ballstáit go dtí an tsochaí shibhialta go gníomhaireachtaí Eorpacha.
 
“Ar an dara dul síos, ní mór dúinn a chinntiú gur féidir le daoine a bhfuil cosaint de dhíth orthu teacht chuig an Aontas Eorpach go sábháilte agus gan a saol a chur i mbaol. Ní mór dúinn bealaí daonnúla a shainiú in éineacht le hArd-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe. Ní mór dúinn oibriú le chéile ar chóras athlonnaithe Eorpach bunaithe ar chomhfhreagracht. Táimid ag caint faoi dhaoine ar féidir leo cur go mór le hathshlánú ár sochaithe a ndeachaigh an meath paindéimeach agus déimeagrafach orthu, a bhuíochas dá gcuid oibre agus a gcuid scileanna.
 
“Ní mór dúinn freisin beartas fáiltithe imirce Eorpach a chur i bhfeidhm. Le chéile ba cheart dúinn na critéir maidir le cead iontrála agus cónaithe amháin a shainiú, ag measúnú riachtanais ár margaí saothair ar leibhéal náisiúnta. Le linn na paindéime, tháinig deireadh le hearnálacha eacnamaíocha iomlána mar gheall ar easpa oibrithe inimirceacha. Teastaíonn inimirce rialáilte uainn chun ár sochaithe a aisghabháil agus chun ár gcórais chosanta sóisialta a chothabháil. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending