Ceangail le linn

Faoi Mhíchumas

Fáiltíonn EESC roimh Straitéis an AE um Chearta Míchumais ach aithníonn sé laigí ar cheart aghaidh a thabhairt orthu

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Glaonn Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) ar Straitéis nua an AE um Chearta Míchumais mar chéim chun tosaigh chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD) a chur i bhfeidhm. Thug an Straitéis aird ar go leor de na moltaí a mhol an EESC, gluaiseacht míchumais na hEorpa agus an tsochaí shibhialta. Cuimsíonn na tograí comhchuibhiú iomlán ar an gclár oibre nua agus maoirseacht neartaithe ar a chur i bhfeidhm ar leibhéal an AE. Tá imní ar an EESC, áfach, faoi na bearta ceangailteacha a uisciú agus an dlí crua a chuireann an Straitéis i bhfeidhm.

Ag a sheisiún iomlánach a tionóladh an 7 Iúil, ghlac an EESC an tuairim Straitéis ar chearta daoine faoi mhíchumas, inar thug sé a straitéis nua ón gCoimisiún Eorpach, chun saol 100 milliún Eorpach faoi mhíchumas a fheabhsú sna deich mbliana amach romhainn.

In ainneoin gur chuir sé síos ar an straitéis nua mar rud inmholta agus níos uaillmhianaí ná a réamhtheachtaí, bhí imní ar an EESC faoi na hionchais a chuirfear i bhfeidhm go fónta. Is oth leis freisin nach raibh aon bhearta nithiúla sainiúla ann chun deireadh a chur le hidirdhealú i gcoinne mná agus cailíní faoi mhíchumas.

Aiseolas

"Is féidir leis an Straitéis um Chearta Míchumais cearta daoine faoi mhíchumas san AE a chur chun cinn agus tá an cumas aici fíor-athrú a bhaint amach, ach braitheann sé seo go hiomlán ar cé chomh maith agus a chuirtear i bhfeidhm é agus cé chomh uaillmhianach is atá na gníomhartha aonair. Ghlac sí le tograí ón EESC agus an ghluaiseacht míchumais. Mar sin féin, níl uaillmhian aige sa reachtaíocht cheangailteach, "a dúirt an rapóirtéir don tuairim," Ioannis Vardakastanis.

"Caithfimid focail a iompú ina ngníomhais. Mura bhfuil an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit uaillmhianach brú a dhéanamh ar ghníomhartha a thugann dúshlán an status quo, d’fhéadfadh sé go mbeadh an Straitéis gann ar ionchais thart ar 100 milliún duine faoi mhíchumas san AE, "thug sé foláireamh.

Ba cheart Saoráid Aisghabhála agus Athléimneachta an AE (RRF) a nascadh go láidir le Straitéis an AE um Chearta Míchumais agus cabhrú le daoine faoi mhíchumas teacht chucu féin ó éifeachtaí na paindéime, mar go raibh siad i measc na ndaoine is measa. Ba cheart an nasc le cur chun feidhme agus monatóireacht an Phlean Gníomhaíochta do Cholún um Chearta Sóisialta an AE a chinntiú agus a uasmhéadú, a dúirt an EESC sa tuairim.

Aiseolas

Ba cheart go leor acmhainní daonna agus airgeadais a sholáthar don chóras monatóireachta reatha do ghníomhartha AE a bhaineann leis an UNCRPD. Mhol an EESC go láidir go bhféachfadh an Coimisiún Eorpach ar an gcaoi ar féidir le hinstitiúidí agus Ballstáit an AE comhoibriú chun daoine faoi mhíchumas a áireamh níos fearr trí athbhreithniú a dhéanamh ar an Dearbhú Inniúlachtaí atá ann cheana agus an Prótacal Roghnach a dhaingniú don UNCRPD. Tabharfaidh na céimeanna seo cead cainte níos cinntithí don AE maidir le comhlíonadh na mBallstát le forálacha UNCRPD. Caithfidh an Coimisiún a bheith diongbháilte freisin i gcoinne pleananna a chur i gcoinne infheistíochtaí a théann i gcoinne an UNCRPD, amhail infheistíochtaí i suíomhanna cúraim institiúideacha.

D'iarr an EESC go ndéanfaí gníomhartha sonracha a thabharfadh aghaidh ar riachtanais na mban agus na gcailíní faoi mhíchumas trí thionscnamh suaitheanta sa dara leath de thréimhse Straitéis um Chearta Míchumais an AE d’fhonn a chinntiú go gcuirfí an ghné inscne san áireamh. Ba cheart go gcuimseodh an fócas ar mhná gné d’fhoréigean inscne agus do mhná mar chúramóirí neamhfhoirmiúla gaolta faoi mhíchumas.

Bhí áthas ar an EESC an togra le haghaidh ionad acmhainní darb ainm AccessibleEU a fheiceáil, ceann de phríomhthionscnaimh na straitéise nua, cé nár chomhlíon sé iarratas an EESC ar Bhord Rochtana AE le hinniúlachtaí níos leithne. Is é cuspóir AccessibleEU údaráis náisiúnta a thabhairt le chéile atá freagrach as rialacha inrochtaineachta agus saineolaithe agus gairmithe inrochtaineachta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, agus monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm dhlíthe an AE lena ndéantar foráil maidir le hinrochtaineacht. Caithfidh an Coimisiún a bheith soiléir agus trédhearcach faoin gcaoi a bhfuil sé beartaithe aige an ghníomhaireacht seo a mhaoiniú agus a fhoireann, agus conas a chinnteoidh sé go ndéanfar ionadaíocht do dhaoine faoi mhíchumas, chuir an EESC béim air.

Tacaíonn an EESC go láidir leis an tionscnamh suaitheanta ar Chárta Míchumais an AE agus creideann sé go bhfuil an cumas aige athrú mór a chothú. Is oth leis, áfach, nach bhfuil tiomantas ann fós maidir le conas a chinntiú go n-aithníonn na Ballstáit é. Cuireann an Coiste béim ar an ngá go gcuirfí an Cárta Míchumais i bhfeidhm trí rialachán, a d’fhágfadh go mbeadh sé infheidhmithe go díreach agus infheidhmithe ar fud an AE.

Ba cheart an deis a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas ról iomlán a imirt i saol polaitiúil a bpobal. Tacaíonn an EESC leis an bplean do threoir ar dhea-chleachtas toghcháin a thugann aghaidh ar rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas sa phróiseas toghcháin d’fhonn a gcuid polaitíochta a ráthú. cearta.

Tá sé ríthábhachtach díriú ar phoist ar ardchaighdeán do dhaoine faoi mhíchumas, go háirithe i bhfianaise na paindéime COVID-19. Cuireann an EESC i bhfáth nach é an príomhsprioc ní amháin rátaí fostaíochta níos airde, ach fostaíocht ardchaighdeáin freisin a ligeann do dhaoine faoi mhíchumas a gcúinsí sóisialta a fheabhsú tríd an obair. Molann an EESC táscairí a áireamh ar cháilíocht fostaíochta daoine faoi mhíchumas.

Iarrann an EESC freisin ar ghluaiseacht an mhíchumais a bheith réamhghníomhach agus brú a chur ar gach gníomh den Straitéis seo a bhfuil geallta aici a chomhlíonadh. Ba cheart do chomhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta tacú go hiomlán le cur i bhfeidhm na Straitéise nua. Ní hé an Straitéis féin a thabharfaidh fíor-athrú do dhaoine faoi mhíchumas, ach neart gach ceann dá chomhpháirteanna sna deich mbliana amach romhainn, tháinig an EESC i gcrích.

Faoi Mhíchumas

Comhionannas: 12ú heagrán de Ghradam Cathair Rochtana an AE oscailte d’iarratais

foilsithe

on

An 12th Dámhachtain Cathrach Rochtana tá an iomaíocht oscailte anois d’iarratais. Tugann an dámhachtain luach saothair do chathracha a rinne iarrachtaí ar leith a bheith inrochtana agus uilechuimsitheach do dhaoine faoi mhíchumas. Is féidir le cathracha an AE a bhfuil níos mó ná 50,000 áitritheoir acu iarratas a dhéanamh go dtí an 8 Meán Fómhair 2021. Gheobhaidh na buaiteoirí 1ú, 2ú agus 3ú háit duaiseanna de € 150,000, € 120,000 agus € 80,000 faoi seach. Toisc gurb é 2021 an Bliain Eorpach Iarnróid, luafaidh an Coimisiún trácht speisialta ar chathair a rinne sár-iarrachtaí a stáisiúin traenach a dhéanamh inrochtana do chách.

Dúirt an Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli: “Tá roinnt cathracha ar fud an AE chun tosaigh maidir le spásanna níos inrochtana a chruthú. Le Dámhachtain Rochtana na Cathrach ar an AE tugaimid luach saothair as na hiarrachtaí seo agus iad a dhéanamh níos infheicthe. Tá sé de fhreagracht ar gach duine againn an Eoraip a dhéanamh inrochtana go hiomlán. Sin é an fáth go bhfuil inrochtaineacht ar cheann de na tosaíochtaí i Straitéis nua an AE um Chearta Daoine faoi Mhíchumas, a cuireadh i láthair i mí an Mhárta. "

Buaiteoir Ghradam Access City anuraidh bhí Jönköping sa tSualainn. Fógrófar buaiteoirí na ngradam ag comhdháil Lá Eorpach na nDaoine faoi Mhíchumas an 3 Nollaig 2021. Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin dámhachtain agus conas iarratas a dhéanamh, tabhair cuairt ar an Leathanach Gréasáin Gradam Access City 2022.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Faoi Mhíchumas

Straitéis uaillmhianach nua um Míchumas an AE do 2021-2030

foilsithe

on

Tar éis mholtaí na Parlaiminte, ghlac an Coimisiún Eorpach straitéis uaillmhianach míchumais iar-2020. Faigh amach a chuid tosaíochtaí. Cumann 

D'iarr Parlaimint na hEorpa sochaí uilechuimsitheach ina gcosnaítear cearta daoine atá faoi mhíchumas agus nach ndéantar idirdhealú.

I mí an Mheithimh 2020, leag an Pharlaimint amach a thosaíochtaí do Straitéis nua Míchumais AE iar-2020, ag tógáil ar an Straitéis Eorpach um Míchumas le haghaidh 2010-2020.

Aiseolas

I mí an Mhárta 2021, rinne an Coimisiún ghlac sé an Straitéis um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030 a chuimsíonn príomh-mholtaí na Parlaiminte:

 • Príomhshruthú chearta gach duine a chónaíonn faoi mhíchumas i ngach beartas agus réimse.
 • Bearta aisghabhála agus maolaithe chun daoine faoi mhíchumas a sheachaint a mbíonn tionchar díréireach ag géarchéimeanna sláinte orthu Covid-19.
 • Rochtain chomhionann do dhaoine faoi mhíchumas ar chúram sláinte, fostaíocht, iompar poiblí, tithíocht.
 • Cur i bhfeidhm agus forbairt bhreise an Cárta míchumais AE treoirthionscadal, a cheadaíonn aitheantas frithpháirteach do mhíchumas i roinnt tíortha AE.
 • Bhí daoine faoi mhíchumas, a dteaghlaigh agus a n-eagraíochtaí mar chuid den idirphlé agus beidh siad mar chuid den phróiseas feidhmithe.

Daoine a chónaíonn faoi mhíchumas san Eoraip: fíricí agus figiúirí  

 • Meastar go bhfuil 87 milliún duine faoi mhíchumas san AE.
 • Seasann ráta fostaíochta daoine faoi mhíchumas (20-64 bliana d’aois) ag 50.8%, i gcomparáid le 75% do dhaoine faoi mhíchumas. 
 • Tá 28.4% de dhaoine faoi mhíchumas san AE i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta, i gcomparáid le 17.8% den daonra i gcoitinne.  
Fear le cumais dhifriúla ag obair i siopa amputee chun páirteanna foircneacha próistéise a tháirgeadh © Hedgehog94 / AdobeStock
Fear ag obair i siopa amputee ar tháirgeadh páirteanna foircneacha próistéise © Hedgehog94 / AdobeStock  

Bearta míchumais an AE go dtí seo

Cuireadh an Straitéis Eorpach um Míchumas i bhfeidhm chun an Coinbhinsiún na NA um Chearta Daoine faoi Mhíchumas. Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas 

Aiseolas
 • Conradh idirnáisiúnta um chearta an duine atá ceangailteach ó thaobh dlí agus a leagann síos íoschaighdeáin chun cearta daoine faoi mhíchumas a chosaint 
 • Dhaingnigh an AE agus na ballstáit uile é 
 • Tá oibleagáid ar an AE agus ar bhallstáit araon na hoibleagáidí a chur i bhfeidhm, de réir a n-inniúlachtaí 

I measc na dtionscnamh nithiúil a seoladh a bhuíochas leis an Straitéis Eorpach um Míchumas tá an TAcht Inrochtaineacht Eorpach, a chinntíonn go bhfuil níos mó táirgí agus seirbhísí cosúil le fóin chliste, táibléid, ATManna nó r-leabhair inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

An treoir maidir le hinrochtaineacht gréasáin ciallaíonn sé go bhfuil rochtain níos éasca ag daoine faoi mhíchumas ar shonraí agus ar sheirbhísí ar líne mar go gceanglaítear ar láithreáin ghréasáin agus aipeanna a oibríonn institiúidí na hearnála poiblí, mar ospidéil, cúirteanna nó ollscoileanna, a bheith inrochtana.

An Erasmus + cuireann clár malairte mac léinn soghluaisteacht rannpháirtithe faoi mhíchumas chun cinn.

Cinntíonn rialacha an AE freisin rochtain fheabhsaithe ar iompar agus cearta paisinéirí níos fearr do dhaoine atá ina gcónaí faoi mhíchumas.

Faigh tuilleadh eolais ar bheartais an AE don Eoraip níos sóisialta.

Faigh amach níos mó 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Faoi Mhíchumas

Aontas an Chomhionannais: Cuireann an Coimisiún Eorpach Straitéis um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030 i láthair

foilsithe

on

An 3 Márta, chuir an Coimisiún Eorpach uaillmhian i láthair Straitéis um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030 a rannpháirtíocht iomlán sa tsochaí a chinntiú, ar bhonn comhionann le daoine eile san AE agus níos faide i gcéin, de réir an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, a bhunaíonn comhionannas agus neamh-idirdhealú. mar bhunchlocha ar bheartais an AE. Tá sé de cheart ag daoine faoi mhíchumas páirt a ghlacadh i ngach réimse den saol, díreach cosúil le gach duine eile. Cé gur thug na blianta beaga anuas dul chun cinn maidir le rochtain ar chúram sláinte, oideachas, fostaíocht, gníomhaíochtaí áineasa agus rannpháirtíocht sa saol polaitiúil, tá go leor constaicí ann fós. Tá sé thar am gníomhaíocht Eorpach a mhéadú.

Tógann an straitéis nua ar a réamhtheachtaí, an Eorpach um Míchumas Straitéis 2010 2020-, agus cuireann sé le cur chun feidhme an Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta a nglacfaidh an Coimisiún Plean Gníomhaíochta ina leith an tseachtain seo, a fheidhmíonn mar chompás do bheartais fostaíochta agus sóisialta san Eoraip. Tacaíonn an straitéis le cur chun feidhme an AE agus a Bhallstáit de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta.

Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Vera Jourová: “Caithfidh cosaint chearta daoine faoi mhíchumas a bheith i gcroílár ár n-iarrachtaí, lena n-áirítear inár bhfreagra ar an coronavirus. Bhí daoine faoi mhíchumas i measc na ndaoine is deacra a bhuail géarchéim COVID-19. Ní mór dúinn iarracht a dhéanamh a chinntiú go bhfeabhsaíonn cáilíocht beatha daoine faoi mhíchumas agus go ráthaítear a gcearta! "

Aiseolas

“Ó bunaíodh é, dhírigh an tionscadal Eorpach ar bhacainní a bhaint, de réir a fhís d’Aontas san Éagsúlacht. Mar sin féin, tá constaicí fós roimh go leor daoine faoi mhíchumas, mar shampla agus iad ag cuardach poist nó ag úsáid iompair phoiblí, ”a dúirt an Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli. Dúirt sí: “Ba cheart go mbeadh daoine faoi mhíchumas in ann páirt chothrom a ghlacadh i ngach réimse den saol. Is coinníollacha iad maireachtáil go neamhspleách, foghlaim i dtimpeallacht chuimsitheach, agus oibriú faoi chaighdeáin iomchuí agus ní mór dúinn a chinntiú do gach saoránach le go mbeidh siad in ann bláthú agus maireachtáil chomh fada agus is féidir. "

Rannpháirtíocht chomhionann agus neamh-idirdhealú a fheabhsú

Sa straitéis deich mbliana leagtar amach príomhthionscnaimh timpeall trí phríomhthéama:

Aiseolas
 • Cearta an AE: Tá an ceart céanna ag daoine faoi mhíchumas agus atá ag saoránaigh eile an AE bogadh go tír eile nó páirt a ghlacadh sa saol polaitiúil. Ag tógáil ar eispéireas an treoirthionscadail atá ar siúl in ocht dtír, faoi dheireadh 2023 molfaidh an Coimisiún Eorpach Cárta Eorpach um Míchumas do gach tír san AE a éascóidh aitheantas frithpháirteach do stádas míchumais idir na Ballstáit, ag cabhrú le daoine faoi mhíchumas taitneamh a bhaint as a gceart chun saorghluaiseacht. Oibreoidh an Coimisiún go dlúth freisin leis na ballstáit chun rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas a chinntiú sa phróiseas toghcháin in 2023.
 • Maireachtáil neamhspleách agus uathriail: Tá sé de cheart ag daoine faoi mhíchumas maireachtáil go neamhspleách agus roghnú cá háit agus cé leis ar mhaith leo maireachtáil. Chun tacú le maireachtáil neamhspleách agus cuimsiú sa phobal, forbróidh an Coimisiún treoir agus seolfaidh sé tionscnamh chun seirbhísí sóisialta do dhaoine faoi mhíchumas a fheabhsú.
 • Neamh-idirdhealú agus comhdheiseanna: Tá sé mar aidhm ag an straitéis daoine faoi mhíchumas a chosaint ar aon chineál idirdhealaithe agus foréigin. Tá sé mar aidhm aige comhdheiseanna a chinntiú i gceartas, oideachas, cultúr, spórt agus turasóireacht agus rochtain orthu. Ní mór rochtain chomhionann a ráthú freisin do gach seirbhís sláinte agus fostaíocht.

Tá sé dodhéanta páirt a ghlacadh sa tsochaí ar bhonn comhionann le daoine eile nuair nach bhfuil do thimpeallacht - fisiceach nó fíorúil - inrochtana. Buíochas le creat dlíthiúil láidir AE (m.sh. an TAcht Inrochtaineacht EorpachTreoir um Inrochtaineacht GréasáinCearta Paisinéirí) tá feabhas tagtha ar rochtain, áfach, níl go leor réimsí fós clúdaithe ag rialacha an AE, agus tá difríochtaí ann maidir le hinrochtaineacht foirgneamh, spásanna poiblí agus roinnt modhanna iompair. Mar sin, seolfaidh an Coimisiún Eorpach ionad acmhainní Eorpach ‘AccessibleEU’ i 2022, chun bunachar eolais agus dea-chleachtas a thógáil maidir le hinrochtaineacht ar fud earnálacha.  

An straitéis a sheachadadh: Comhoibriú dlúth le tíortha AE agus príomhshruthú i mbeartais inmheánacha agus seachtracha

Teastaíonn tiomantas láidir ó na Ballstáit go léir chun uaillmhianta na straitéise a bhaint amach. Is príomhghníomhaithe iad tíortha an AE i gcur i bhfeidhm Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas. Bunóidh an Coimisiún an tArdán Míchumais, ag tabhairt le chéile údaráis náisiúnta atá freagrach as an gCoinbhinsiún a chur i bhfeidhm, eagraíochtaí daoine faoi mhíchumas agus an Coimisiún chun tacú le cur i bhfeidhm na straitéise agus chun comhar agus malartú ar chur chun feidhme an Choinbhinsiúin a fheabhsú. Beidh láithreacht chuimsitheach ar líne ag an Ardán agus cinnteoidh sé leanúnachas gníomhaíochtaí i rith na bliana. Beidh daoine faoi mhíchumas mar chuid den idirphlé agus mar chuid den phróiseas chun an Straitéis um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030 a chur i bhfeidhm.

Déanfaidh an Coimisiún cúrsaí míchumais a chomhtháthú i mbeartais agus i dtionscnaimh mhóra an AE. Toisc nach dtagann deireadh le cearta daoine faoi mhíchumas ag teorainneacha na hEorpa, cuirfidh an Coimisiún cearta daoine faoi mhíchumas chun cinn ar fud an domhain. Leis an straitéis seo, neartóidh an AE a ról mar abhcóide ar son chearta daoine faoi mhíchumas. Úsáidfidh an AE ionstraimí mar chúnamh teicniúil agus cláir airgeadais, tacaíocht trí tharmligean an AE, idirphlé polaitiúil agus oibreoidh sé i bhfóraim iltaobhacha chun tacú le tíortha comhpháirtíochta agus iad ag iarraidh Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas a chur i bhfeidhm agus treoir a sholáthar chun an SDGanna ar bhealach a chuimsíonn míchumas.

cúlra

Mar a d’fhógair an tUachtarán von der Leyen, rinne an Straitéis um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030 cuireann sé le hAontas an Chomhionannais a thógáil, mar aon leis an Straitéis Comhionannais LGBTIQ 2020-2025, an Plean Gníomhaíochta Frithchiníochais an AE 2020-2025, an Straitéis Comhionannais Inscne 2020-2025 agus an Creat Straitéiseach Romach an AE.

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD), a ghlac na Náisiúin Aontaithe i 2006, ba cheannródaíoch é do chearta daoine faoi mhíchumas: tá gach ballstát ina pháirtí ann, agus is é an chéad choinbhinsiún um chearta an duine é a chuir an AE i gcrích freisin. Ceanglaítear ar pháirtithe sa Choinbhinsiún cearta daonna gach duine faoi mhíchumas a chur chun cinn, a chosaint agus a chomhlíonadh agus a gcomhionannas faoin dlí a chinntiú. Leis an Straitéis seo, soláthraíonn an Coimisiún an creat a thacaíonn le gníomhartha an AE agus na mBallstát chun an UNCRPD a chur i bhfeidhm.

An Eorpach um Míchumas Straitéis 2010 2020- réitigh sé an bealach chuig an Eoraip saor ó bhacainní, mar shampla le treoracha mar an TAcht Inrochtaineacht Eorpach, a éilíonn go mbeidh príomhtháirgí agus seirbhísí cosúil le fóin, ríomhairí, ríomhleabhair, seirbhísí baincéireachta agus cumarsáid leictreonach inrochtana agus inúsáidte do dhaoine faoi mhíchumas éagsúla. Cinntíonn cearta paisinéirí an AE go bhfuil rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar thaisteal ar bhóthar, aer, iarnród nó farraige. Trí bheartais maidir le comhar idirnáisiúnta, tá an AE chun tosaigh ar fud an domhain freisin maidir le cuimsiú agus rannpháirtíocht iomlán daoine faoi mhíchumas a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid: Aontas an Chomhionannais: Straitéis um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030

Leagan atá furasta le léamh: Straitéis do chearta daoine faoi mhíchumas 2021-2030

C&A: Straitéis um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030

Bileog Eolais: Straitéis um Chearta Daoine faoi Mhíchumas 2021-2030

Nuacht atá furasta le léamh: Cuireann an Coimisiún Eorpach straitéis nua amach chun cearta daoine faoi mhíchumas a chosaint

Tuilleadh faisnéise faoi thionscnaimh AE do dhaoine faoi mhíchumas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending