Ceangail le linn

Covid-19

Teastas Digiteach COVID an AE glactha in am taifead

foilsithe

on

Tá FPEanna beartaithe chun a gceadú deiridh a thabhairt do Theastas Digiteach COVID an AE, chun taisteal laistigh den AE a éascú le linn na paindéime agus cur leis an téarnamh eacnamaíoch. Ghlac an Coimisiún agus an Chomhairle le go leor d’iarrataí na Parlaiminte. 

Thángthas ar an gcomhaontú leis an gComhairle ach dhá mhí tar éis don Choimisiún an togra tosaigh a thíolacadh, d’fhonn é a bheith i bhfeidhm in am do shaoire an tsamhraidh agus chun cabhrú leis na geilleagair sin a dtéann an paindéim go mór i bhfeidhm orthu. 

Cruthóidh an deimhniú, a bheidh saor in aisce agus a d’fhéadfadh a bheith digiteach nó páipéar, go ndearnadh sealbhóir a vacsaíniú, a aisghabháil ón mbreoiteacht nó gur éirigh leis tástáil dhiúltach a dhéanamh le déanaí. Ligfidh comhchreat do bhallstáit uile an AE teastais a eisiúint a bheidh idir-inoibritheach, comhoiriúnach, slán agus infhíoraithe ar fud an Aontais Eorpaigh.

D'áitigh an rapóirtéir ar an reachtaíocht, Juan Fernando Lopez Aguilar FPE, atá ina chathaoirleach ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, ar bhallstáit gan srianta breise taistil a fhorchur ar shealbhóirí teastais - mar choraintín, féin-aonrú nó tástáil - mura bhfuil údar leis ar chúiseanna sláinte poiblí. , agus iarrfaidh sé go n-imscarfar an córas go gasta.

Nuair a ghlacfaidh an suí iomlánach iad, beidh ar an gComhairle na rialacháin a ghlacadh go foirmiúil agus a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, sular féidir leo tosú ag cur isteach ón 1 Iúil.

Covid-19

Faigheann cúirt sa Bheilg amach gur cheart go mbainfeadh AstraZeneca úsáid as táirgeadh na RA chun conradh an AE a chomhlíonadh

foilsithe

on

D’fhoilsigh Cúirt Chéadchéime na Beilge inniu breithiúnas maidir leis an gcás a thionscain an Coimisiún Eorpach agus a bhallstáit AstraZeneca (AZ) le haghaidh bearta eatramhacha. Chinn an chúirt nár éirigh le AZ “na hiarrachtaí réasúnacha is fearr” a chomhlíonadh a leagtar amach ina comhaontú réamhcheannaigh (APA) leis an AE, go tábhachtach fuair an chúirt go ndearnadh monaplachtú ar shaoráid táirgthe Oxford chun gealltanais na RA a chomhlíonadh in ainneoin tagairtí follasacha dó san APA.

Spreag gníomhartha AZ an tAontas Eorpach chun srianta trádála a bhí imscríofa go cúramach a achtú a bhí dírithe ar aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb seo.

Beidh ar AstraZeneca 80.2 milliún dáileog a sheachadadh faoi dheireadh mhí Mheán Fómhair nó costas € 10 a thabhú ar gach dáileog a mhainníonn sé a sheachadadh. Tá sé seo i bhfad ó iarratas an Choimisiúin Eorpaigh ar 120 milliún dáileog vacsaín faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2021, agus 300 milliún dáileog san iomlán faoi dheireadh Mheán Fómhair 2021. Tugann ár léamh ar an mbreithiúnas le tuiscint go n-admhaítear go bhfuil táirgeadh na RA ba cheart iad a úsáid chun riachtanais an AE a chomhlíonadh agus táirgeadh eile i dtíortha neamh-AE eile atá ag teacht ar líne is dócha go bhfuil na dáileoga seo inrochtana anois.

Chuir AstraZeneca agus an Coimisiún Eorpach fáilte roimh an gcinneadh, ach leithdháileadh costais ar bhonn 7: 3 agus chlúdaigh AZ 70%.

Ina preasráiteas dúirt Abhcóide Ginearálta AstraZeneca, Jeffrey Pott: “Táimid sásta le hordú na Cúirte. Chomhlíon AstraZeneca go hiomlán a chomhaontú leis an gCoimisiún Eorpach agus leanfaimid orainn ag díriú ar an tasc práinneach vacsaín éifeachtach a sholáthar. "

Ina ráiteas, áfach, fáiltíonn an Coimisiún Eorpach roimh na breithiúna a fháil go ndearna AstraZeneca sárú tromchúiseach (‘faute lourde’) ar a oibleagáidí conarthacha leis an AE.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula von der Leyen: “Deimhníonn an cinneadh seo seasamh an Choimisiúin: níor chomhlíon AstraZeneca na gealltanais a thug sé sa chonradh." Deir an Coimisiún freisin go ndearnadh “bunús fónta dlíthiúil” an Choimisiúin - a chuir roinnt daoine i gceist - a fhíorú. 

Ina bpreasráiteas dúirt AstraZeneca: “Fuair ​​an Chúirt nach bhfuil aon eisiachais ná ceart tosaíochta ag an gCoimisiún Eorpach thar na páirtithe conarthacha eile go léir." Mar sin féin, ní raibh sé seo i gceist, d’iarr an chúirt comhréireacht nuair a bhíonn conarthaí contrártha ann.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Comhráiteas ó institiúidí an AE: Glanann an AE bealach do Theastas Digiteach COVID an AE

foilsithe

on

An 14 Meitheamh, d’fhreastail uachtaráin na dtrí institiúid AE, Parlaimint na hEorpa, Comhairle an AE agus an Coimisiún Eorpach ar an searmanas sínithe oifigiúil don Rialachán ar Theastas Digiteach COVID an AE, ag ceiliúradh deireadh an phróisis reachtaíochta.

Ar an ócáid ​​seo dúirt na hUachtaráin David Sassoli agus Ursula von der Leyen agus an Príomh-Aire António Costa: “Is siombail é Teastas Digiteach COVID an AE ar a seasann an Eoraip. As Eoraip nach dtiteann nuair a chuirtear faoi thástáil í. Eoraip a aontaíonn agus a fhásann nuair a bhíonn dúshláin os a comhair. Léirigh ár nAontas arís go n-oibrímid is fearr nuair a oibrímid le chéile. Chomhaontaigh ár n-institiúidí Rialachán Teastas Digiteach COVID an AE idir 62 lá. Agus muid ag obair tríd an bpróiseas reachtach, thógamar cnámh droma teicniúil an chórais, geata an AE, atá beo ón 1 Meitheamh.

"Is féidir linn a bheith bródúil as an éacht iontach seo. Is Eoraip gan bhacainní í an Eoraip atá ar eolas againn go léir agus a theastaíonn uainn go léir. Cuirfidh Teastas an AE ar chumas na saoránach taitneamh a bhaint as an gceart inláimhsithe agus measúil seo de chearta an AE - an ceart chun saor gluaiseachta. Sínithe ina dhlí inniu, cuirfidh sé ar ár gcumas taisteal níos sábháilte an samhradh seo. Athdhearbhaímid le chéile inniu go bhfuil Eoraip oscailte i réim. "

Tá an ráiteas iomlán le fáil líne agus is féidir leat féachaint ar an searmanas sínithe ar EbS.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Covid-19

Teastas Digiteach COVID an AE - 'Céim mhór i dtreo téarnamh sábháilte'

foilsithe

on

Inniu (14 Meitheamh), d’fhreastail uachtaráin Pharlaimint na hEorpa, Comhairle an AE agus an Coimisiún Eorpach ar an searmanas sínithe oifigiúil don Rialachán ar Theastas Digiteach COVID an AE, ag ceiliúradh deireadh an phróisis reachtaíochta., scríobhann Catherine Feore.

Dúirt Príomhaire na Portaingéile, Antonio Costa: “Inniu, tá céim mhór á déanamh againn i dtreo téarnamh sábháilte, chun ár saoirse gluaiseachta a aisghabháil agus chun téarnamh eacnamaíoch a threisiú. Is uirlis chuimsitheach an deimhniú digiteach. Cuimsíonn sé daoine a tháinig slán ó COVID, daoine le tástálacha diúltacha agus daoine vacsaínithe. Inniu táimid ag cur mothú athnuaite muiníne chuig ár saoránaigh go sáróimid an paindéim seo le chéile agus go mbainfimid taitneamh as taisteal arís, go sábháilte agus go saor ar fud an Aontais Eorpaigh. "

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Ar an lá seo 36 bliain ó shin, síníodh Comhaontú Schengen, chinn cúig bhallstát ag an am sin a dteorainneacha a oscailt dá chéile agus ba é seo tús an lae inniu do go leor saoránach. , ceann de na héachtaí is mó san Eoraip, an fhéidearthacht taisteal go saor laistigh dár n-aontas. Tugann an deimhniú digiteach Eorpach COVID suaimhneas dúinn faoin spiorad seo maidir le hEorpa oscailte, Eoraip gan bhacainní, ach Eoraip freisin atá ag oscailt go mall ach is cinnte tar éis na tréimhse is deacra, is siombail í an deimhniú d’Eorpa oscailte agus dhigiteach. "

Tá trí bhallstát déag tosaithe cheana féin ar Dheimhnithe Digiteacha COVID an AE a eisiúint, faoin 1 Iúil beidh na rialacha nua infheidhmithe i ngach stát den AE. Tá geata curtha ar bun ag an gCoimisiún a ligfidh do bhallstáit a fhíorú go bhfuil na deimhnithe barántúla. Dúirt Von der Leyen freisin go raibh an deimhniú inchurtha i leith rath straitéis vacsaínithe na hEorpa. 

Beidh tíortha an AE fós in ann srianta a fhorchur má tá siad riachtanach agus comhréireach chun sláinte an phobail a chosaint, ach iarrtar ar gach stát staonadh ó shrianta breise taistil a fhorchur ar shealbhóirí Theastas Digiteach COVID an AE

Teastas Digiteach COVID an AE

Is é aidhm Theastas Digiteach COVID an AE ná saorghluaiseacht laistigh den AE a éascú le linn na paindéime COVID-19. Tá sé de cheart ag gach Eorpach saorghluaiseacht, gan an deimhniú freisin, ach éascóidh an deimhniú taisteal, ag díolúine sealbhóirí ó shrianta cosúil le coraintín.

Beidh Teastas Digiteach COVID an AE inrochtana do gach duine agus déanfaidh sé:

  • Clúdaigh vacsaíniú, tástáil agus aisghabháil COVID-19;
  • a bheith saor in aisce agus ar fáil i ngach teanga AE;
  • a bheith ar fáil i bhformáid dhigiteach agus pháipéar-bhunaithe, agus;
  • a bheith slán agus cód QR sínithe go digiteach a áireamh.

Ina theannta sin, gheall an Coimisiún € 100 milliún a shlógadh faoin Ionstraim Tacaíochta Éigeandála chun tacú le ballstáit tástálacha inacmhainne a sholáthar.

Beidh feidhm ag an Rialachán ar feadh 12 mhí amhail an 1 Iúil 2021.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending