Ceangail le linn

coróinvíreas

COVID-19: 10 rud atá á dhéanamh ag an AE ar mhaithe le téarnamh eacnamaíoch  

ROINN:

foilsithe

on

Faigh amach cad atá á dhéanamh ag an AE chun cabhrú leis an Eoraip dul ar ais ar a cos i ndiaidh na n-iarmhairtí tubaisteach eacnamaíoch a tháinig as an bpaindéim COVID-19, Gnóthaí an AE.

Léigh an amlíne bhearta an AE chun dul i ngleic le COVID-19 chun léargas a fháil ar gach rud atá á dhéanamh ag an AE chun cabhrú leis an Eoraip déileáil leis an ngéarchéim.

1. Spreagadh ollmhór eacnamaíochta a sholáthar

Chun cabhrú leis an Eoraip teacht chucu féin ó na hiarmhairtí eacnamaíocha uafásacha a d’fhág paindéim an choróinvíris, mhol an Coimisiún Eorpach a Plean spreagtha € 750 billiún, in éineacht le togra athbhreithnithe don An chéad bhuiséad fadtéarmach eile atá ag AE (2021-2027). An Chéad Ghlúin Eile AE go bhfaighidh an Coimisiún airgead ar iasacht ar mhargaí airgeadais, ag baint úsáide as a rátáil chreidmheasa ard chun costais iasachtaíochta ísle a áirithiú. Tá tacaíocht tugtha ag an bParlaimint don phlean téarnaimh, ach áitíonn sí go ndéanfaí an Caithfidh an Margadh Glas a bheith ina chroílár agus freisin  ag iarraidh ualach na glúine atá le teacht a sheachaint.

ceannairí an AE thángthas déileáil maidir leis an mbuiséad agus an plean téarnaimh i lár mhí Iúil. Cé FPEanna fáilte roimh an gcomhaontú ar an bpacáiste téarnaimh, bhí aiféala orthu faoin laghdú ar dheontais. Dúirt an Pharlaimint gur chuir an comhaontú maidir leis an mbuiséad fadtéarmach tosaíochtaí an AE mar an Beart Glas agus an Clár Oibre Digiteach i mbaol agus dúirt sí go raibh sí sásta a thoiliú a choinneáil siar mura bhfeabhsaítear an beart.

2. Tacú le córais agus bonneagair sláinte an AE

Tá géarghá le cumas freagartha an AE ar ghéarchéimeanna sláinte ríthábhachtach chun déileáil le géarchéimeanna airgeadais reatha agus amach anseo. Chun cabhrú leis an Eoraip dul i ngleic, sheol an AE an clár nua EU4Health, a threiseoidh córais cúraim sláinte na mBallstát mar aon le nuálaíocht agus infheistíocht san earnáil a chothú. EU4Sláinte Is cuid de na Plean téarnaimh AE na Chéad Ghlúine Eile. Bhí ag an bParlaimint D'áitigh siad clár nua sláinte neamhspleách Eorpach a chruthú.

Aiseolas

3. Gnólachtaí beaga agus meánmhéide a chosaint

Is ionann fiontair bheaga agus mheánmhéide 99% de ghnólachtaí uile an AE, rud a fhágann go bhfuil siad marthanach ríthábhachtach d’athshlánú eacnamaíoch an AE. An AE €1bn díghlasáilte óna An Ciste Eorpach do Infheistíochtaí Straitéiseacha chun bainc agus iasachtóirí a spreagadh chun leachtacht a sholáthar do níos mó ná 100,000 gnóthas beag Eorpach.

4. Rioscaí dífhostaíochta a mhaolú

Tá poist buailte go dona ag an bpaindéim, le figiúirí dífhostaíochta ag ardú go mór. Chun cabhrú le hoibrithe, daoine óga san áireamh, i ndiaidh na géarchéime Covid-19, an AE Tacú le Rioscaí Dífhostaíochta a mhaolú i gcás éigeandála (Cinnte) soláthróidh tionscnamh cúnamh airgeadais suas le € 100 billiún do bhallstáit i bhfoirm iasachtaí a dheonaítear ar théarmaí fabhracha chun cabhrú le costais scéimeanna oibre gearrthéarmacha náisiúnta a chlúdach.

5. Tacú le turasóireacht agus cultúr

Earnáil eile a dtéann an paindéim i gcion uirthi go dona is ea an turasóireacht. Is í an Eoraip an ceann scríbe turasóireachta is mó ar domhan agus an AE tugadh isteach sraith beart deartha chun cabhrú leis an tionscal déileáil le linn na géarchéime, chomh maith le pacáiste chun turasóireacht na hEorpa a atosaigh. Bearta faoisimh don earnáil iompair Tugadh isteach freisin, chun éifeachtaí na paindéime ar aerlínte, iarnróid, cuideachtaí bóithre agus loingseoireachta a laghdú.

Tá gníomhaíocht chultúrtha beagnach curtha ar stad mar gheall ar na bearta a glacadh chun dul i ngleic leis an ráig agus ba mhaith leis an bParlaimint tacaíocht spriocdhírithe chun cabhrú leis an earnáil.

6. Pacáiste baincéireachta chun tacú le teaghlaigh agus gnóthais

Chun a chinntiú go leanfaidh bainc ag soláthar iasachtaí do ghnólachtaí agus do theaghlaigh chun an toradh eacnamaíoch ón ngéarchéim a mhaolú, cheadaigh an Pharlaimint a rialacha stuamachta a mhaolú go sealadach do bhainc Eorpacha. Athruithe ar an rialachán maidir le ceanglais chaipitil cuirfidh sé ar chumas pinsinéirí nó fostaithe a bhfuil conradh buan acu iasachtaí a fháil faoi dhálaí níos fabhraí, sreafaí creidmheasa chuig fiontair bheaga agus mheánmhéide a chinntiú agus tacú le hinfheistíocht i mbonneagar.

7. Tacú le talmhaíocht agus iascaigh

D’fhonn cur isteach ar sholáthairtí bia a sheachaint agus ganntanas bia a chosc, féadfaidh an Cheadaigh an Pharlaimint bearta éigeandála chun cabhrú le feirmeoirí agus iascairí tionchar ag an bpaindéim COVID-19. Áirítear le bearta ag tacú le hiascairí agus le feirmeoirí uisce a raibh orthu a ngníomhaíocht a stopadh le linn na géarchéime agus an tacaíocht is féidir le tíortha an AE a thabhairt do ghnólachtaí beaga a mhéadú ag déileáil le bia feirme. Tugadh isteach bearta eisceachtúla margaidh freisin tacú le táirgeoirí fíona, torthaí agus glasraí an AE.

8. Cuidiú le tíortha a bhfreagairt ar ghéarchéimeanna a mhaoiniú

Le cuidiú le ballstáit a bhfreagairt géarchéime coronavirus a mhaoiniú, sheol an AE tionscnamh nua, an Tionscnamh Infheistíochta Freagartha Coronavirus. Déanfaidh sé thart ar € 37 billiún a mhaoiniú ó chistí struchtúracha an AE chun tacaíocht airgeadais láithreach a sholáthar do thíortha AE atá ag iarraidh cabhrú le daoine agus le réigiúin aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim reatha.

9. Rialacha cúnaimh stáit a scíth a ligean

De réir mar a bhí an paindéim ag tosú ag scaipeadh ar fud na hEorpa, sheol an AE a Creat Sealadach maidir le cúnamh stáit rialacha chun a áirithiú go mbeidh leachtacht leordhóthanach fós ar fáil do ghnóthais de gach cineál agus chun cabhrú le gníomhaíocht eacnamaíoch a choinneáil le linn ráig Covid-19 agus ina dhiaidh. Beidh na Ballstáit in ann suas le €800,000 a dheonú do chuideachta chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais phráinneacha leachtachta nó iasachtaí a dheonú le rátaí úis fabhracha.

10. Gnólachtaí Eorpacha lagaithe a chosaint ar iomaitheoirí eachtracha

Mar gheall ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus tá go leor cuideachtaí Eorpacha i mbaol iomaitheoirí eachtracha fóirdheontais. Chun cabhrú le gnóthaí a chosaint, an Pharlaimint d'iarr páirc imeartha cothrom do gach gnóthas, chun saobhadh ar an margadh aonair a eascraíonn as iomaíocht éagórach ó chuideachtaí eachtracha a sheachaint. Ag an am céanna, an AE treoirlínte eisithe do bhallstáit ar infheistíocht dhíreach choigríche, á áiteamh orthu infheistíochtaí ó lasmuigh den AE a scagadh go críochnúil chun rioscaí do shlándáil agus ord poiblí an AE a sheachaint.

A fháil amach 10 rud atá á dhéanamh ag an AE chun an coronavirus a throid.

Faigh amach níos mó 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending