Ceangail le linn

coróinvíreas

Ag teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim: Ag gníomhú ar na ceachtanna luatha a foghlaimíodh

ROINN:

foilsithe

on

Chuir an Coimisiún Eorpach a Cumarsáid ar na luathcheachtanna a foghlaimíodh ó phaindéim COVID-19 le 18 mí anuas agus tógáil orthu chun gníomhaíocht ar leibhéal an AE agus an leibhéal náisiúnta a fheabhsú. Cuideoidh sé seo le rioscaí sláinte poiblí a réamh-mheas níos fearr agus le pleanáil theagmhasach a fheabhsú as a dtiocfaidh comhfhreagraí níos gasta agus níos éifeachtaí ar gach leibhéal.

Díríonn deich gceacht ar a gcaithfear a fheabhsú agus ar cad is féidir a dhéanamh níos fearr sa todhchaí. Níl na deich gceacht uileghabhálach, ach tugann siad an chéad léargas ar a gcaithfear gníomhú anois chun leasa na nEorpach go léir:   

  1. Teastaíonn faireachas sláinte domhanda láidir agus córas bailithe faisnéise paindéimeach Eorpach níos fearr chun braite níos tapa agus freagairtí níos fearr a fháil. Ba cheart don AE iarrachtaí a threorú chun láidir nua a dhearadh córas faireachais dhomhanda bunaithe ar shonraí inchomparáide. A nua agus feabhsaithe Córas Eorpach um bhailiú faisnéise paindéime seolfar é i 2021.
  2. D'éascódh comhairle eolaíoch níos soiléire agus níos comhordaithe cinntí beartais agus cumarsáid phoiblí. Ba cheart don AE a Príomh-Eipidéimeolaí Eorpach agus struchtúr rialachais comhfhreagrach faoi dheireadh 2021.
  3. Éilíonn ullmhacht fheabhsaithe infheistíochtaí leanúnacha, grinnscrúdú agus athbhreithnithe. Ba cheart don Choimisiún Eorpach clár bliantúil a ullmhú Tuarascáil ar Staid Ullmhachta.
  4. Caithfidh uirlisí éigeandála a bheith réidh níos tapa agus níos éasca a ghníomhachtú. Ba cheart don AE creat a bhunú chun gníomhachtú Staid Éigeandála Phaindéimeach an AE agus bosca uirlisí le haghaidh cásanna géarchéime.
  5. Ba cheart go mbeadh bearta comhordaithe mar athfhillteach don Eoraip. Tá an Eorpach Aontas Sláinte ba cheart iad a ghlacadh go tapa, roimh dheireadh na bliana agus ba cheart modhanna comhordaithe agus oibre a neartú idir institiúidí.
  6. Teastaíonn comhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha agus slabhraí soláthair níos láidre chun sreabhadh trealaimh chriticiúil agus chógais a chinntiú. A. An tÚdarás um Ullmhacht agus Freagairt Éigeandála Sláinte Ba cheart go mbeadh (HERA) ag feidhmiú faoi thús 2022 agus a Tionscadal Tábhachtach Sláinte Comhleasa Eorpach ba cheart é a chur ar bun a luaithe is féidir chun nuálaíocht cheannródaíoch i gcógaisíocht a chumasú. Tá an Saoráid FAB an AEBa cheart go gcinnteodh sé go bhfuil go leor cumais “riamh-the” ag an AE chun 500-700 milliún dáileog vacsaín a tháirgeadh in aghaidh na bliana, agus beidh leath de na dáileoga sin réidh sa chéad 6 mhí ó phaindéim.
  7. Tá cur chuige pan-Eorpach riachtanach chun taighde cliniciúil a dhéanamh níos tapa, níos leithne agus níos éifeachtaí. Ar scála mór Ardán AE do thrialacha cliniciúla ilionaid ba chóir a bhunú.
  8. Braitheann an cumas déileáil le paindéim ar infheistíocht leanúnach agus mhéadaithe i gcórais sláinte. Ba cheart tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit chun an t-iomlán a neartú athléimneacht na gcóras cúraim sláinte mar chuid dá n-infheistíochtaí aisghabhála agus athléimneachta.
  9. Tosaíocht dhomhanda don Eoraip is ea cosc, ullmhacht agus freagairt phaindéimeach. Ba cheart don AE leanúint den fhreagra domhanda a threorú, go háirithe trí COVAX, agus an ailtireacht slándála sláinte domhanda a neartú trí bheith i gceannas ar an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte a neartú. Comhpháirtíochtaí ullmhachta paindéime ba cheart príomhpháirtithe a fhorbairt freisin.
  10. Cur chuige níos comhordaithe agus níos sofaisticiúla i leith dul i ngleic le mífhaisnéis agus dífhabhtú ba chóir a fhorbairt.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Aiseolas

Cuirfidh an tuarascáil seo ar na ceachtanna luatha ó phaindéim COVID-19 le plé na gceannairí ag Comhairle Eorpach mhí an Mheithimh. Tíolacfar é do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle an Aontais Eorpaigh, agus leanfaidh an Coimisiún le táirgí insoláthartha nithiúla sa dara leath de 2021.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá freagairt chuimsitheach an AE ar an bpaindéim gan fasach ó thaobh scála de agus seachadadh é in am is airde, ag cruthú a thábhachtaí atá sé oibriú i gcomhpháirt san Eoraip. Le chéile, tá an méid nach bhféadfadh aon Bhallstát AE déanta ina aonar. Ach tá sé foghlamtha againn freisin faoi na rudaí a d’oibrigh go maith agus cá bhféadfaimis níos fearr a dhéanamh i bpaindéimí amach anseo. Caithfimid athruithe a dhéanamh ar na ceachtanna seo anois. "

Agus ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha Saoil á Chur Chun Cinn, dúirt Margaritis Schinas: “In ainneoin go bhfuil beartas sláinte ar leibhéal na hEorpa fós sna blianta fada, bhí freagairt an AE ar an bpaindéim fairsing, agus chuimsigh sé raon leathan tionscnamh gan fasach a dearadh agus a sheachadadh in am taifead. Ghníomhaíomar le luas, uaillmhian agus comhleanúnachas. Baineadh é seo amach freisin mar gheall ar an dlúthpháirtíocht gan fasach a léiríodh i measc institiúidí an AE a chinntigh freagairt aontaithe AE. Seo ceacht iontach amháin a gcaithfimid leanúint ar aghaidh ag cur leis. Ach níl aon am, ná seomra le haghaidh bogása. Inniu, táimid ag aithint réimsí ar leith ina bhfuil a fhios againn cheana féin gur féidir agus ar chóir níos mó a dhéanamh chun freagairt sláinte níos éifeachtaí a fháil amach anseo. Is féidir leis an ngéarchéim seo a bheith mar chatalaíoch chun comhtháthú na hEorpa a chur chun cinn sna réimsí ina bhfuil an gá is mó leis. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Is gá géarchéim sláinte poiblí gan fasach a iompú ina deis chun tógáil ar ais níos láidre. Is é an príomhcheacht a foghlaimíodh ó ghéarchéim COVID-19 an gá atá leis na réitigh ad hoc a úsáideadh chun déileáil leis an ngéarchéim a athrú go struchtúir bhuana a ligfidh dúinn a bheith ullmhaithe níos fearr sa todhchaí. Ní mór dúinn Aontas Sláinte Eorpach láidir a bheith againn chomh luath agus is féidir. Ní féidir am a chailleadh nuair a bhíonn bagairt sláinte poiblí nó paindéim eile ort. Caithfidh gníomhaíocht éigeandála a bheith ina hacmhainn struchtúrach. Is é dlúthpháirtíocht, freagracht, comhiarracht ar leibhéal na hEorpa as na bagairtí a théann i dteagmháil linn go léir an rud a chothóidh muid tríd an ngéarchéim seo agus an chéad cheann eile. "

cúlra

De réir mar a thosaigh an ghéarchéim ag teacht chun cinn, d’fhorbair an AE raon leathan freagraí ar bheartas sláinte, arna léiriú ag an gcur chuige coiteann i leith vacsaíní tríd an Straitéis Vacsaíní an AE agus tionscnaimh thar raon beartas eile. Choinnigh tionscnamh na Lánaí Glasa bia agus cógais ag sileadh ar fud an Mhargaidh Aonair. Mar gheall ar chur chuige coiteann chun rátaí ionfhabhtaithe a mheas i réigiúin éagsúla bhí tástáil agus coraintín i bhfad níos comhsheasmhaí. Agus le déanaí, comhaontaíodh Teastais Digiteacha COVID an AE agus cuireadh i bhfeidhm iad in am is airde, ag réiteach na slí chun turasóireacht agus taisteal a atosú go sábháilte an samhradh seo, agus ina dhiaidh sin. Ag an am céanna, ghlac an AE gníomh cinntitheach chun dul i ngleic le titim eacnamaíoch na paindéime. Tharraing sé seo go mór ar an taithí agus na socruithe a tógadh chun dul i ngleic le dúshláin agus géarchéimeanna roimhe seo sa réimse eacnamaíoch agus airgeadais.

Mar sin féin, ní mhaolaíonn na héachtaí seo na deacrachtaí a bhí ann, go háirithe maidir le méadú ar chumais déantúsaíochta agus táirgeachta, go páirteach mar gheall ar easpa cur chuige comhtháite go buan i leith taighde, forbartha agus táirgeachta a mhoilligh infhaighteacht tosaigh na vacsaíní. Cé gur tugadh aghaidh air seo ó shin, tá réitigh níos fadtéarmaí ag teastáil chun imeachtaí nó géarchéimeanna díobhálacha sláinte sa todhchaí a mhaolú.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid maidir le tarraingt ar na ceachtanna luatha ón bpaindéim COVID-19

Suíomh Gréasáin freagartha coronavirus an Choimisiúin Eorpaigh

Vacsaíní sábháilte agus éifeachtacha san AE

Teastas Digiteach COVID an AE

coróinvíreas

Coronavirus: Formheasann an Coimisiún conradh nua le haghaidh vacsaín féideartha COVID-19 le Novavax

foilsithe

on

Inniu (4 Lúnasa), cheadaigh an Coimisiún Eorpach a seachtú Comhaontú Ardcheannaigh (APA) le cuideachta cógaisíochta chun rochtain ar vacsaín féideartha i gcoinne COVID-19 a chinntiú i Ráithe 4 de 2021 agus i 2022.

Faoin gconradh seo, beidh na ballstáit in ann suas le 100 milliún dáileog den vacsaín Novavax a cheannach, le rogha le haghaidh 100 milliún dáileog breise le linn 2021, 2022, agus 2023, a luaithe a dhéanfaidh EMA athbhreithniú agus faomhadh orthu mar shábháilte agus éifeachtach. . Beidh na ballstáit in ann vacsaíní a bhronnadh ar thíortha ar ioncam íseal agus ar mheánioncam nó iad a atreorú chuig tíortha Eorpacha eile.

Comhlánaíonn conradh an lae inniu punann leathan vacsaíní atá le táirgeadh cheana san Eoraip, lena n-áirítear na conarthaí le AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Nua-aimseartha agus na cainteanna taiscéalaíochta críochnaithe le Valneva. Is céim thábhachtach eile í chun a chinntiú go bhfuil an Eoraip ullmhaithe go maith chun aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim COVID-19.

Aiseolas

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “De réir mar a bhíonn malairtí nua coronavirus ag leathadh san Eoraip agus ar fud an domhain, is cosaint bhreise é an conradh nua seo le cuideachta atá ag tástáil a vacsaín cheana féin i gcoinne na leaganacha seo chun ár ndaonra a chosaint. Neartaíonn sé ár bpunann leathan vacsaíní tuilleadh, chun leasa na nEorpach agus ár gcomhpháirtithe ar fud an domhain. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Tá vacsaínithe san AE ag dul chun cinn agus táimid níos gaire dár sprioc de 70% de shaoránaigh lán-vacsaínithe faoi dheireadh an tsamhraidh. Leathnaíonn ár gcomhaontú nua le Novavax ár bpunann vacsaín chun vacsaín amháin níos mó atá bunaithe ar phróitéin a áireamh, ardán a léiríonn gealltanas i dtrialacha cliniciúla. Leanfaimid orainn ag obair gan staonadh lena chinntiú go leanfaidh ár vacsaíní ag teacht ar shaoránaigh san Eoraip agus ar fud an domhain, chun deireadh a chur leis an bpaindéim chomh tapa agus is féidir. "

Is cuideachta biteicneolaíochta é Novavax a fhorbraíonn vacsaíní na chéad ghlúine eile do ghalair thógálacha thromchúiseacha. Tá a vacsaín COVID-19 faoi athbhreithniú rollach cheana féin ag EMA i bhfianaise údarú féideartha margaidh.

Aiseolas

Tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún tacú leis an vacsaín seo bunaithe ar mheasúnú eolaíoch fónta, ar an teicneolaíocht a úsáidtear, ar eispéireas na cuideachta i bhforbairt vacsaíní agus ar a cumas táirgthe an AE ar fad a sholáthar.

cúlra

Chuir an Coimisiún Eorpach i láthair an 17 Meitheamh a Straitéis Eorpach chun forbairt, déantúsaíocht agus imscaradh vacsaíní éifeachtacha sábháilte in aghaidh COVID-19 a luathú. Mar chúiteamh ar an gceart líon sonraithe dáileoga vacsaíne a cheannach laistigh de chreat ama faoi leith, maoiníonn an Coimisiún cuid de na costais tosaigh a bhíonn ar tháirgeoirí vacsaíní i bhfoirm Comhaontuithe Réamhcheannaigh.

I bhfianaise na n-éalaithe reatha agus nua éalaithe SARS-CoV-2, tá an Coimisiún agus na Ballstáit i mbun caibidlíochta le cuideachtaí atá i bpunann vacsaín an AE cheana féin comhaontuithe nua a ligfeadh vacsaíní atá oiriúnaithe go tapa a cheannach i gcainníochtaí leordhóthanacha chun díolúine a threisiú agus a fhadú.

D’fhonn na vacsaíní nua a cheannach, tá cead ag na ballstáit an REACT-AE pacáiste, ceann de na cláir is mó faoin ionstraim nua Next Generation EU a leanann ar aghaidh agus a leathnaíonn na freagraí freagartha géarchéime agus deisiúcháin géarchéime.

Tuilleadh eolais

Straitéis Vacsaíní an AE

Vacsaíní sábháilte COVID-19 d’Eorpaigh

Freagra Coronavirus an AE

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Áitíonn gníomhaireachtaí sláinte an AE ar dhaoine vacsaíniú a fháil

foilsithe

on

D'eisigh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus an Lárionad Eorpach um Chosc agus Rialú Galar (ECDC) comhráiteas ag spreagadh go láidir iad siúd atá incháilithe le haghaidh vacsaínithe, ach nach bhfuil vacsaínithe fós, iarratas a dhéanamh ar vacsaíniú. 

Is cúis imní é an ráiteas maidir leis an leagan Delta agus tuairisc mhíthreorach an-in-tarchurtha a ardaíonn imní faoi éifeachtacht na vacsaíní: “Tugann vacsaíniú iomlán le haon cheann de na vacsaíní atá formheasta ag an AE / LEE leibhéal ard cosanta i gcoinne galair thromchúisigh agus báis de bharr SARS- CoV-2, lena n-áirítear leaganacha, mar shampla Delta. Baintear an leibhéal is airde cosanta amach tar éis dóthain ama (seacht go ceithre lá dhéag) a rith ó lá na dáileoige deireanaí.

“Tá vacsaíniú tábhachtach freisin chun iad siúd atá i mbaol mór galair thromchúisí agus ospidéil a chosaint, scaipeadh an víris a laghdú, agus cosc ​​a chur ar theacht chun cinn leaganacha nua imní."

Aiseolas

Dúirt Mike Catchpole, Príomh-Eolaí ECDC: “Cé go bhfuil na vacsaíní atá ar fáil an-éifeachtach chun daoine a chosaint ar COVID-19 trom, go dtí go ndéantar cion níos airde den daonra a imdhíonadh, níl an riosca níos faide uainn. Táimid ag feiceáil anois líon méadaitheach de chásanna COVID-19 ar fud an AE / LEE agus is iad na vacsaíní an rogha is fearr atá ar fáil chun méadú ar ghalair thromchúiseacha agus bás a sheachaint. "

An t-eatramh idir dáileoga a laghdú

De réir mar a théann feachtais vacsaínithe chun cinn ar fud an AE / LEE, b’fhéidir go mbeadh sé inmholta i roinnt cásanna smaoineamh ar an eatramh idir an chéad agus an dara dáileog a laghdú, laistigh de na teorainneacha údaraithe, go háirithe do dhaoine atá i mbaol mór COVID-19 nach bhfuil na molta críochnaithe acu. sceideal vacsaín.

Aiseolas

Níl aon vacsaín 100% éifeachtach

Cé go bhfuil éifeachtacht gach vacsaín COVID-19 atá údaraithe san AE / LEE an-ard, níl aon vacsaín 100% éifeachtach. Ciallaíonn sé seo go bhfuiltear ag súil le líon teoranta ionfhabhtuithe SARS-CoV-2 i measc daoine a chomhlánaigh an sceideal vacsaínithe molta (ie ‘ionfhabhtuithe cinn’). Mar sin féin, nuair a tharlaíonn ionfhabhtuithe, is féidir le vacsaíní galar mór a chosc a bheag nó a mhór, agus líon na ndaoine san ospidéal de bharr COVID-19 a laghdú go mór.

Dúirt Fergus Sweeney, Ceann Staidéar Cliniciúil agus Déantúsaíochta an EMA: ‘‘ Tá na vacsaíní COVID-19 seo an-éifeachtach. Mar sin féin, fad a leanfaidh an víreas ag scaipeadh, leanfaimid orainn ag féachaint ar ionfhabhtuithe ceannródaíocha i ndaoine vacsaínithe.

“Ní chiallaíonn sé seo nach bhfuil na vacsaíní ag obair. Is fearr i bhfad daoine atá vacsaínithe a chosaint ar COVID-19 trom ná daoine neamh-vacsaínithe, agus ba cheart dúinn uile iarracht a dhéanamh vacsaíniú iomlán a fháil chomh luath agus is féidir. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Teastas Digiteach COVID an AE: Glacann an Coimisiún cinntí coibhéise do dheimhnithe Vatacáine agus San Mairíne

foilsithe

on

Tá cinntí glactha ag an gCoimisiún lena chinntiú go measfar teastais COVID-19 arna n-eisiúint ag Stát Chathair na Vatacáine agus San Mairíne a bheith comhionann leis an Teastas Digiteach COVID an AE. Ciallaíonn sé seo go mbeidh an dá thír ceangailte le córas an AE agus go nglacfar le teastais COVID arna n-eisiúint ag an Vatacáin agus San Mairíne san AE faoi na coinníollacha céanna leis an Teastas Digiteach COVID an AE. Go praiticiúil, beidh sealbhóirí na ndeimhnithe seo in ann na teastais seo a úsáid faoi na coinníollacha céanna le sealbhóirí Teastas Digiteach COVID an AE. Ag an am céanna, thug an Vatacáin agus San Mairíne le fios go nglacfaidís le Deimhnithe COVID Digiteach an AE le haghaidh taistil chuig a dtíortha.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil níos mó tíortha ag cur córas i bhfeidhm bunaithe ar Dheimhniú Digiteach COVID an AE. Táimid ag glacadh céimeanna gníomhacha chun teastais arna n-eisiúint ag tríú tíortha eile a aithint. Mar sin féin, caithfidh siad a bheith idir-inoibritheach le creat an AE agus ligean dóibh a bhfíordheimhneacht, a mbailíocht agus a n-ionracas a fhíorú. "

Cinntíonn an Coimisiún maidir le coibhéis an Cathair na Vatacáine agus San Marino Tá teastais COVID ar fáil líne. Tá an Coimisiún ag obair freisin ar thríú tíortha eile a nascadh. Seiceálann sé an bhfuil a ndeimhnithe comh-inoibritheach le Deimhniú Digiteach COVID an AE, rud a fhágann gur féidir a bhfíordheimhneacht, a mbailíocht agus a n-ionracas a fhíorú. Féadann an Coimisiún cinneadh coibhéise a eisiúint ag bunú a choibhéise le Teastas Digiteach COVID an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Dheimhniú Digiteach COVID an AE a fháil ar an tiomnaithe láithreán gréasáin agus Q & A.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending