Ceangail le linn

coróinvíreas

Teastas Digiteach COVID an AE: Is faoi thíortha an AE atá sé anois

ROINN:

foilsithe

on

Feiceann FPEanna Teastas Digiteach COVID an AE mar uirlis chun saoirse a athbhunú agus áiteamh ar thíortha AE é a chur i bhfeidhm faoin 1 Iúil, Cumann.

Tá sé mar aidhm ag an deimhniú taisteal níos éasca agus níos sábháilte a chumasú trína chruthú go bhfuil duine vacsaínithe, go ndearnadh tástáil dhiúltach COVID air nó gur gnóthaíodh é ón ngalar. Tá an bonneagar ann i bhfeidhm agus tá 23 tír réidh go teicniúil, le naoi gcinn cheana ag eisiúint agus ag fíorú cineál amháin deimhnithe ar a laghad.

Saoirse gluaiseachta a athbhunú

Aiseolas

I ndíospóireacht iomlánach an 8 Meitheamh, Juan Fernando López Aguilar Dúirt (S&D, an Spáinn), an príomh-FPE maidir leis an deimhniú, go bhfuil an-mheas ag saoránaigh an AE ar shaorghluaiseacht agus go bhfuil an chaibidlíocht ar an Teastas COVID “curtha i gcrích in am taifeadta”. “Ba mhaith linn an teachtaireacht a chur amach chuig Saoránaigh Eorpacha go bhfuilimid ag déanamh gach rud is féidir linn chun saoirse gluaiseachta a athbhunú. "

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: "Eiseoidh na ballstáit go léir an deimhniú, a bheidh saor in aisce, agus caithfear glacadh leis ar fud na hEorpa. Cuirfidh sé le srianta a ardú de réir a chéile."

Caithfidh na ballstáit na rialacha a chur i bhfeidhm

Is é an deimhniú COVID “an chéad chéim i dtreo fáil réidh le srianta agus is dea-scéal é sin do go leor daoine san Eoraip - daoine a thaistealaíonn chun oibre, teaghlaigh a bhfuil cónaí orthu i gceantair teorann, agus don turasóireacht,” a dúirt FPE Birgit Sippel (S&D, an Ghearmáin). Dúirt sí gur faoi thíortha an AE anois atá sé na rialacha maidir le taisteal a chomhchuibhiú.

“Tá súil cheart ag gach saoránach san Aontas Eorpach go mbeidh siad in ann an córas seo a úsáid faoi thús an tsamhraidh agus caithfidh na ballstáit seachadadh,” a dúirt Jeroen Lenaers (EPP, an Ísiltír). Dúirt sé go gciallaíonn sé seo ní amháin cur i bhfeidhm teicniúil an teastais, ach i bhfad níos mó: “Tá saoránaigh na hEorpa ag iarraidh go mbeadh roinnt comhordú agus intuarthacht éigin againn ar ár dteorainneacha inmheánacha.”

Sophie in 't Veld D'iarr (Renew, an Ísiltír) ar bhallstáit a chinntiú go n-athosclóidh an AE. “Teastaíonn ó na hEorpaigh go mór a saoirse a fháil ar ais. Sílim gur fiú cuimhneamh nach é an víreas a bhain a gceart chun saorghluaiseachta san Eoraip. Is é atá ann i ndáiríre ná paiste na rialacha náisiúnta a fhágann go bhfuil sé dodhéanta dóibh bogadh timpeall. "

Meas ar chearta daoine

Cornelia Ernst Dúirt (An Chlé, an Ghearmáin) gurb í an Pharlaimint agus an Coimisiún go príomha a chosain cearta daoine le linn caibidlíochta leis na ballstáit: “Caithfimid saoirsí gach duine a chosaint - ní lucht saoire amháin”, a dúirt sí.

Tineke Strik Chuir na Glasaigh / EFA, an Ísiltír) béim ar a thábhachtaí atá neamh-idirdhealú agus cosaint sonraí agus dúirt go n-urramaíonn an deimhniú seo na riachtanais seo go hiomlán. Ba cheart do na ballstáit an córas comhchuibhithe nua seo a chur i bhfeidhm agus a chur i bhfeidhm agus déanfaidh FPEanna monatóireacht go bhfuil meas ar neamh-idirdhealú, a dúirt sí.

Joachim Stanisław Brudziński Dúirt (ECR, an Pholainn) go bhfuil an deimhniú “ceaptha saorghluaiseacht a éascú agus ní coinníoll de”. Bheadh ​​sé de cheart fós ag na daoine nár vacsaíodh bogadh laistigh den Eoraip, le srianta ar nós tástálacha, féin-aonrú nó coraintín. Chuir sé béim “nach féidir an rialachán seo a fheiceáil mar rud a fhágann go bhfuil vacsaíní éigeantach”.

Christine Anderson Chuir (ID, an Ghearmáin) amhras in iúl an bhféadfadh an deimhniú saoirse gluaiseachta a athbhunú agus cearta daoine a urramú. Chuir sí imní in iúl go gcuirfeadh sé iallach ar dhaoine vacsaíniú a fháil. D’fhéadfadh sé seo a bheith mar thoradh air go mbeadh “deimhniú agat chun a chruthú go bhfuil cearta agat”. Níor chóir gur doras cúil é seo chun an vacsaíniú a éileamh, a dúirt sí.

Faigh amach conas taisteal go sábháilte le Teastas Digiteach COVID an AE.

Teastas Digiteach COVID an AE 

coróinvíreas

Laghdaíonn freagairt an AE buille eacnamaíoch COVID-19

foilsithe

on

Mura ndearna institiúidí an AE idirghabháil le linn na paindéime COVID-19, bheadh ​​geilleagar an bhloc i bhfad níos measa, a deir tuarascáil an Bhainc Dhomhanda, scríobhann Cristian Gherasim.

An tuarascáil dar teideal Fás uilechuimsitheach ag crosbhóthar dhírigh rialtais na mballstát an oiread agus ar institiúidí an AE a bhí ag céim isteach chun tionchar srianta COVID-19 ar dhaoine an-lag a mhaolú. Chiallaigh an freagra eacnamaíoch gur seachnaíodh na héifeachtaí is tromchúisí a bhí ag an bpaindéim ar fhostaíocht agus ar ioncam.

De réir doiciméad an Bhainc Dhomhanda, nocht agus mhéadaigh an paindéim éagothroime dhomhain, ag stopadh dul chun cinn i réimsí éagsúla, lena n-áirítear comhionannas inscne agus cóineasú ioncaim i ngach ballstát den AE. Meastar inniu go bhfuil idir trí agus cúig mhilliún duine san AE “i mbaol na bochtaineachta” ar bhonn tairseacha luacha náisiúnta i gcomparáid le leibhéil réamh-ghéarchéime.

Aiseolas

“Is féidir trasdul glas, digiteach agus uilechuimsitheach a dhéanamh má tá beartas eacnamaíoch dírithe níos mó agus níos mó ar leasuithe agus infheistíocht in oideachas, sláinte agus bonneagar inbhuanaithe,” a dúirt Gallina A. Vincelette, stiúrthóir do Thíortha an Aontais Eorpaigh sa Bhanc Domhanda.

Taispeánann an tuarascáil gur féidir le cuid de na córais tacaíochta eacnamaíocha atá i bhfeidhm cabhrú le hathchóirithe leanúnacha atá ag tarlú ar fud an Aontais Eorpaigh. Tá gá freisin le cur chuige leanúnach le scéimeanna tacaíochta rialtais agus vacsaíniú atá ríthábhachtach chun cuideachtaí, fostaithe agus teaghlaigh a neartú.

Mar a chonaiceamar ar fud na hEorpa, ós rud é nach bhfuil an paindéim thart, freagraíonn rialtais don ghéarchéim fhada trí chúnamh stáit a thairiscint fiú i rith 2021.

Ach, beag beann ar an bhfreagra, spreag paindéim COVID-19 an cúlú síochána is láidre san AE ón Dara Cogadh Domhanda, le crapadh eacnamaíoch 6,1% in 2020.

Iarrann tuarascáil an Bhainc Dhomhanda ar rialtais a chinntiú go bhfuil beartais fhónta mhachnaimh i bhfeidhm chomh maith le beartais ghníomhacha mhargadh an tsaothair chun tacú le téarnamh uilechuimsitheach. Cuireann an tuarascáil i bhfios go láidir gur chóir aird ar leith a thabhairt ar oibrithe leochaileacha réamh-phaindéime, mar dhaoine óga, agus daoine féinfhostaithe. Tá na grúpaí seo níos leochailí i leith athruithe ar fhostaíocht in aimsir ghéarchéime agus d’fhéadfadh go mbeadh tréimhsí níos faide dífhostaíochta nó tréimhsí acu nuair a bhíonn siad as obair agus gan foinse ioncaim acu.

Tugtar aird ar leith sa tuarascáil ar mhná a ndeachaigh géarchéim COVID-19 i bhfeidhm go díréireach orthu. Fuair ​​an tuarascáil amach go mbeidh deacracht ag bean as gach cúigear ar a laghad filleadh ar an obair, i gcomparáid le fear as gach deichniúr fear.

Ba iad na geilleagair atá ag teacht chun cinn na ceantair is deacra san AE de bharr thit amach eacnamaíochta na paindéime. I gcás na Rómáine, taispeánann tuarascáil an Bhainc Dhomhanda gur tháinig méadú suntasach ar líon na ndaoine atá i mbaol bochtaineachta ag tús na paindéime, mar thoradh ar an laghdú suntasach ar ioncaim sa chéad tonn den phaindéim.

I ngeilleagair atá ag teacht chun cinn, in ainneoin gur tugadh isteach bearta tacaíochta rialtais go tapa in éineacht le beartais um choigeartú poist a chuireann le leibhéil na bochtaineachta a mhodhnú, táthar ag súil go bhfanfaidh na rátaí bochtaineachta os cionn na leibhéal réamh-ghéarchéime.

Tugann tuarascáil Ionchas Eacnamaíoch Domhanda an Bhainc Dhomhanda le fios go mbeidh fás láidir ach míchothrom againn i 2021. Fásfaidh an geilleagar domhanda 5.6% - an ráta iar-chúlú eacnamaíochta is láidre le 80 bliain. Léiríonn an toradh den chuid is mó téarnamh láidir i roinnt geilleagair mhóra, ach slaodach i gcuid eile.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Tugann comhlacht sláinte an AE foláireamh nach dtugann sé cuairt ar oileáin choitianta na Gréige thar COVID-19

foilsithe

on

By

Seasann daoine ar Thrá Elli, i measc paindéim an ghalair coronavirus (COVID-19), ar oileán Rhodes, an Ghréig, 12 Aibreán, 2021. REUTERS / Louiza Vradi / File Photo

Marcáladh oileáin Aeigéach theas na Gréige ‘dearg dorcha’ ar léarscáil COVID-19 an Lárionaid Eorpaigh um Chosc agus Rialú Galar Déardaoin (29 Iúil) tar éis ardú ar ionfhabhtuithe, rud a chiallaíonn go spreagtar taisteal uile ach riachtanach go dtí an réigiún agus uaidh, scríobhann Karolina Tagaris, Reuters.

Cuimsíonn an cnuasach de 13 oileán na cinn scríbe is mó éilimh sa Ghréig do thurasóirí ón gcoigríoch - Mykonos, Santorini agus Rhodes - a tharraingíonn na milliúin daoine le chéile gach samhradh.

Bhí an Ghréig ag brath ar oileáin “saor ó COVID” a chur chun cinn chun cuairteoirí a tharraingt ar ais an samhradh seo, ag súil go ndéanfadh aischur i dtaisteal idirnáisiúnta a tionscal turasóireachta ríthábhachtach a athbheochan tar éis na bliana is measa aici le blianta fada i 2020. In ainneoin Meitheamh láidir i dtéarmaí teacht, tá éiginnteacht fós ann. faoin gcaoi a bhfásfaidh an séasúr. Léigh níos mó.

Aiseolas

"Táimid ag fanacht le feiceáil conas a imoibríonn na margaí (turasóireachta)," a dúirt Manolis Markopoulos, uachtarán cumann óstóirí Rhodes, áit a bhfuil níos mó ná 90% de thurasóirí ó thar lear, ag tagairt do chinneadh ECDC. Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh é an ECDC

Is iad an Ghearmáin agus an Bhreatain na foinsí is mó cuairteoirí chun na Gréige.

Cuidíonn na criosanna dearga dorcha ar mhapa ECDC le ceantair ardriosca a idirdhealú agus cabhraíonn siad freisin le ballstáit an AE rialacha a chomhlíonadh a éilíonn tástáil ar imeacht agus coraintín ar fhilleadh dóibh.

An tseachtain seo caite rinne sé íosghrádú ar Chréit, an t-oileán is mó sa Ghréig agus ceann scríbe móréilimh eile, go dtí an crios dorcha dearg.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Glaonn an Fhrainc ar rialacha coraintín na RA idirdhealaitheach agus iomarcach

foilsithe

on

By

Breathnaíonn paisinéir ar bhord imeachta le heitiltí curtha ar ceal ó Pháras go Londain agus Bristol ag aerfort Paris Charles de Gaulle i Roissy in aice le Páras, i measc scaipeadh an ghalair coronavirus (COVID-19) sa Fhrainc, 21 Nollaig, 2020. REUTERS / Gonzalo Fuentes

Tá cinneadh Shasana bearta coraintín a choinneáil do thaistealaithe ag teacht ón bhFrainc agus ní dóibh siúd a thagann ó thíortha eile an Aontais Eorpaigh idirdhealaitheach agus níl sé bunaithe ar eolaíocht, a dúirt ministir sa Fhrainc Déardaoin (29 Iúil), scríobhann Michel Rose, Reuters.

Dúirt Sasana Déardaoin go ligfeadh sé do chuairteoirí lán-vacsaínithe ón AE agus na Stáit Aontaithe teacht gan gá le coraintín ón tseachtain seo chugainn, ach go ndéanfadh sé athbhreithniú ar rialacha do thaistealaithe ón bhFrainc ag deireadh na seachtaine seo chugainn. Léigh níos mó.

Aiseolas

"Tá sé iomarcach, agus tá sé dothuigthe go macánta ar fhorais sláinte ... Níl sé bunaithe ar eolaíocht agus idirdhealaitheach i leith na Fraince," a dúirt Aire na Fraince san Eoraip Clement Beaune ar LCI TV. "Tá súil agam go ndéanfar athbhreithniú air a luaithe is féidir, níl ann ach ciall."

Dúirt Beaune nach raibh an Fhrainc ag pleanáil bearta tit-for-tat “as seo amach”.

Dúirt rialtas na Breataine go bhfuil siad ag coinneáil rialacha coraintín do thaistealaithe ón bhFrainc mar gheall ar an leagan Béite a bheith ann, ach deir oifigigh na Fraince go dtagann formhór na gcásanna ó oileán La Reunion san Aigéan Indiach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending