Ceangail le linn

Sláinte

Spreag an AE 'rialachán ciallmhar' a ghlacadh chun cabhrú leis an trádáil i dtoitíní aindleathacha a chomhrac

ROINN:

foilsithe

on

Nochtann tuarascáil nua nach bhfuil ach 14% de mhuintir na hEorpa ar an eolas go gcosnaíonn an margadh toitíní aindleathach breis agus €10 billiún in ioncam caillte ar bhallstáit an AE.

Ag an am céanna deir sé go n-aithníonn níos mó ná 65% de na freagróirí tobac aindleathach mar fhadhb ar fud an AE agus tacaíonn dhá thrian le cur chuige beartais eile.

Tá siad seo i measc thorthaí suirbhé nua – a choimisiúnaigh Philip Morris International – agus a rinne an comhlacht taighde Povaddo ar fud 13 thír Eorpacha. Eisíodh na torthaí Déardaoin ag imeacht meáin sa Bhruiséil.

Creideann dhá thrian den bhreis is 13 mhíle duine fásta Eorpach a ndearnadh suirbhé orthu san AE go bhfuil fadhb ag a dtír maidir le tobac aindleathach agus táirgí ina bhfuil nicotín.

Léiríonn na torthaí freisin, cé go n-aithníonn saoránaigh san Eoraip úsáid agus trádáil aindleathach táirgí tobac mar bhagairt thábhachtach náisiúnta agus Eorpach ar a shlándáil, a sábháilteacht agus a sláinte phoiblí, nach bhfuil siad ar an eolas faoi mhéid na trádála aindleathaí agus cé mhéad a chosnaíonn sé i. ioncam stáit caillte.

De réir 67% de na freagróirí, tá tionchar aindleathach ag an mbeartas um scor tobac a chreideann go bhfuil an margadh aindleathach atá ag dul i méid ag cur as do go leor daoine a chaitheann tobac éirí as, nó táirgí núíosacha nicotín níos costasaí a ghlacadh.

Chun leas gach saoránach san Eoraip agus chun athrú dearfach a chumasú go tapa, tá gá le smaointeoireacht phragmatach agus le tuiscint choiteann, a dúradh. Léiríonn torthaí an tsuirbhé éileamh an phobail ar chur chuige “ciallmhar” maidir le cánachas, bunaithe ar riosca agus fianaise, chun:

Aiseolas
  • Ról a imirt i spreagadh na saoránach chun roghanna stíl mhaireachtála níos fearr a dhéanamh (66%).
  • Dreasú a dhéanamh ar thionscail táirgí nuálacha a fhorbairt atá níos fearr do thomhaltóirí, a laghdóidh a dtionchar ar an gcomhshaol, agus a chuireann go dearfach le hinbhuanaitheacht (73%).
  • Spreag daoine fásta a bhfuil suim acu iontu aistriú go roghanna eile saor ó thobac a bhfuil bunús eolaíoch leo trí cháin a ghearradh ar na táirgí seo níos ísle ná toitíní, ach atá ard go leor fós le húsáid ag daoine óga nó daoine nach gcaitheann tobac a dhíspreagadh (69%).

Ina theannta sin, aontaíonn seisear as gach deichniúr (60%) go mbeidh tionchar dearfach ag formhuiniú an rialtais ar tháirgí tobac nuálacha ar chaiteoirí tobac - ar an meán nach bhfuil chomh saibhir sin agus nach bhfuil an t-eolas céanna acu - agus arb ionann iad agus céatadán iomchuí de chaiteoirí tobac i go leor tíortha AE. Tá comhionannas tuillte acu le hEorpaigh níos pribhléidí eile a d'éirigh as caitheamh tobac nó a roghnaigh táirgí nua.

Ag labhairt dó ag an imeacht, dúirt GrégoireVerdeaux, Leas-Uachtarán Sinsearach, Gnóthaí Seachtracha ag PMI, “Tá a fhios againn go bhfuil an acmhainneacht ann le déanamh níos fearr do dhaoine fásta a chaitheann tobac, toisc go bhfuil cur chuige beartais comhchosúla curtha i bhfeidhm ag roinnt Ballstát maidir le fuinneamh, gluaisteáin, i measc daoine eile,. agus alcól. Tá sé de chumhacht ag beartais phragmatacha feabhas a chur ar shaol na ndaoine, rud a spreagann cuideachtaí a bheith nuálaíoch chun feabhais agus rochtain chothrom a sholáthar ar dhul chun cinn teicneolaíochta, go háirithe in aimsir éagobhsaíochta eacnamaíoch.”

Dúirt William Stewart, uachtarán/bunaitheoir Povaddo Research, go bhfuiltear ag súil go spreagfaidh na torthaí údaráis an AE agus údaráis náisiúnta nóiméad a ghlacadh chun measúnú a dhéanamh ar thorthaí na mbeartas reatha agus breathnú ar chur chuige eile.

Is féidir leis seo, a mhol sé, teacht trí “rialachán ciallmhar agus cánachas, agus timpeallacht á cruthú a chothaíonn nuálaíochtaí.”

Deir Stewart gurbh é ceann d’aidhmeanna an tsuirbhé ná “measúnú a dhéanamh ar fheasacht agus ar dhearcadh na nEorpach ar chaitheamh tobac aindleathach, daoine fásta a chaitheann tobac agus na beartais a chabhróidh leo éirí as caitheamh tobac nó athrú chuig roghanna eile níos fearr.”

Bhí sé mar aidhm ag an suirbhé, a thug sé faoi deara, díriú freisin ar cibé an bhfuil daoine fásta a chaitheann tobac ag fáil an tacaíocht cheart, “i bhfianaise na hamanna boilscithe agus éiginnteachta eacnamaíoch san Eoraip faoi láthair.”

Dúirt freagróirí an tsuirbhé gur cheart go n-éascódh forbairt teicneolaíochtaí saor ó thobac dul chun cinn agus go mbeadh ról tábhachtach aige i sláinte an phobail chun na bearta atá ann cheana a chomhlánú.

 Creideann seisear as gach deichniúr (61%) de fhreagróirí, chomh maith le spreagadh a thabhairt do scor iomlán d’iompraíochtaí rioscúla, gur cheart don AE tosaíocht a thabhairt freisin do bheartais agus do straitéisí a fhéachann le feabhas a chur ar shaol na ndaoine a leanann orthu ag caitheamh toitíní, ag ól go mífhreagrach, nó ag úsáid drugaí. . 

Feiceann seachtar as gach deichniúr (69%) go bhfuil ról ag nuálaíocht, dul chun cinn teicneolaíochta, agus an eolaíocht i rátaí caitheamh tobac a laghdú.

Aontaíonn beagnach trí cheathrú (72%) gur cheart don AE am agus acmhainní a chaitheamh le deireadh a chur le caitheamh tobac trí spreagadh a thabhairt do gach duine a chaitheann tobac éirí as go hiomlán, nó dóibh siúd nach ndéanann, athrú chuig rogha saor ó thobac a bhfuil bunús eolaíoch leis.

Chualathas ag an ócáid ​​sna meáin go raibh sé “spreagúil” go bhfuil líon méadaitheach tíortha ag glacadh le rialachán riosca-dhifreáilte a d’fhéadfadh “ról cinntitheach a imirt chun tomhaltóirí a spreagadh chun roghanna eile níos fearr a ghlacadh mura n-éireoidh siad as, agus cuideachtaí chun infheistíocht a dhéanamh i nuálaíocht.”

Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil toitíní i measc na n-earraí is mó a dhéantar a gháinneáil go mídhleathach ar domhan agus go dtagann siad i dtrí phríomhchatagóir: contrabhanna, góchumtha, agus bánna aindleathach.

Rinne Povaddo an suirbhé ar líne idir 10-15 Samhain i measc 13,630 duine fásta den daonra ginearálta in aois dhlíthiúil 18 mbliana d’aois agus níos sine i 13 bhallstát den AE: an Bheilg, an Bhulgáir, an Chróit, Poblacht na Seice, an Fhrainc, an Ghréig, an Iodáil, an Liotuáin, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin , an tSlóvaic, agus an Spáinn. Rinneadh thart ar 1,000 agallamh ar líne i ngach tír (roinnte go cothrom idir daoine fásta a úsáideann táirgí ina bhfuil nicotín agus nach n-úsáideann).

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending