Ceangail le linn

Sláinte

Cumhacht na géineolaíochta a scaoileadh saor i réimsí galair éagsúla - Comhdháil Uachtaránachta EAPM ar Dhiagnóisic do Chách & Géanóm Sláinte Poiblí, 5 Aibreán - cláraigh anois!!

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Níl ach lá ar shiúl anois ag comhdháil bhliantúil Uachtaránacht na Comhghuaillíochta Eorpaí um Leigheas Pearsantaithe (Dé Máirt, 5 Aibreán) agus tá an clár oibre ar fáil ANSEO agus nasc clárúcháin ANSEO.   

Is é téama na comhdhála i mbliana ná ‘Bealach a chinneadh le haghaidh comhtháthú optamach ar Rochtain & Diagnóisic do Chách & Géanómaíocht Sláinte Poiblí'.   Tabharfaidh an chomhdháil cleachtas agus saineolas atá ar thús cadhnaíochta le chéile ar fud na dtíortha agus earnálacha, beifear in ann a gcuid eolais agus scileanna comhchoiteanna a chur i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin sláinte uilíocha, agus soláthróidh sí líonra chun dea-chleachtas a roinnt.  


Tá go leor deiseanna nua cruthaithe mar gheall ar dhomhan na géanómaíochta atá ag athrú go tapa i gcúram sláinte. Anois tá sé in am iad a thuiscint. 

Geallann an méid sonraí ar ghéanóim a d’fhéadfaí a roinnt go dtiocfaidh dul chun cinn beagnach do-tomhaiste i diagnóisí luatha agus an cumas an chóireáil cheart a thabhairt don othar ceart ag an am ceart - sprioc sháraitheach na míochaine pearsantaithe. 

Ach tá gá soiléir freisin le luach ar airgead a chur ar fáil i gcórais chúram sláinte a bhfuil srian airgid orthu agus atá ag streachailt le daonraí atá ag dul in aois, ag déileáil le paraidím trialach cliniciúla nua tar éis teacht ar ghalair níos neamhchoitianta agus níos neamhchoitianta, agus ag titim amach faoi. an meáchan méadú ollmhór ar chomh-ghalrachtaí.

Mar sin féin, tugann fianaise le fios go bhfuil diagnóisí ag méadú, agus ag feabhsú, trí úsáid a bhaint as seicheamhú na chéad ghlúine eile agus cinn eile géiniteacha, le costais ag titim anuas agus muinín mhéadaitheach, a d'fhéadfaí a mhaíomh, de réir mar a éiríonn an pobal níos eolaí ar an acmhainneacht sláinte a fheabhsú sa chás seo agus na glúnta seo a leanas.  

Beidh buntáiste do-tomhaiste ag an tionscnamh comhordaithe, uile-Eorpach le déanaí atá dírithe ar fhaisnéis ghéiniteach ríthábhachtach a bhailiú, chun líonrú na stórtha ábhartha a chur chun cinn, agus ar úsáid a bhaint as ardteicneolaíochtaí digiteacha maidir le sláinte shaoránaigh an AE faoi láthair agus amach anseo. 

Leis an Dearbhú a síníodh in 2018 - a bhí ar snámh agus frámaithe ag EAPM mar 'MEGA' - chonacthas Ballstáit agus tíortha eile ag obair le chéile “I dtreo rochtain ar aon mhilliún amháin ar a laghad géanóim seicheamhaithe san AE faoi 1”. 

Déantar é seo trí mheicníocht chomhoibrithe a d'fhéadfadh feabhas a chur ar chosc galair, cóireálacha níos pearsantaithe a cheadú agus scála imleor a sholáthar do thaighde géiniteach nua.  

Beidh sé mar aidhm ag gach seisiún ceisteanna nithiúla maidir le beartas a fhorbairt a bhaineann le tionscnaimh leanúnacha ar leibhéal an AE agus na mBallstát chomh maith le sonraí na gcóras cúram sláinte réigiúnach agus náisiúnta a chur san áireamh. 

Aiseolas


Smaoinigh dearfach: Pléifidh an seisiún!!


Tá go leor fianaise ar fáil anois go bhfuil éifeacht thar a bheith dearfach ag an ngéineolaíocht i réimsí galair áirithe, mar chineálacha éagsúla ailse, galar croí ó oidhreacht, galair inchinne agus galair neamhchoitianta. 

I gcás ailse, mar shampla, is féidir le seicheamh géanómach cabhrú le cóireáil a laghdú, nó a sheachaint, teagmhais dhíobhálacha a íoslaghdú agus moilleanna ama a laghdú maidir le roghnú cóireála.

Léiríodh go leor le sainaithint na géine HER2/neu in ailse chíche agus an fhorbairt cóireála ina dhiaidh sin.   

Is cinnte gur ardaigh sé seo an costas a bhaineann le cóireáil ailse chíche ach is é sin, don chuid is mó, ná costas na gcógas don 25-30% de na mná a bhfuil tástáil dhearfach acu le haghaidh HER2/neu.   

Cé gur cás costasach é gan dabht, tá buntáiste cliniciúil substaintiúil ag baint leis, agus tá airgead á shábháil ag seicheamhú in ailse chalaireicteach. 

I réimse na galair neamhchoitianta, tá sé léirithe ag taighde go bhféadfadh thart ar 1 in 17 duine, ag am éigin ina saol, fulaingt ó cheann amháin nó eile (cé nach ndéantar diagnóis ar go leor galair annamha, agus mar sin is cinnte go bhfuil an figiúr sin ar an taobh íseal).

Idir an dá linn tá bunús géiniteach ag ceithre chúigiú, ar a laghad, de ghalair neamhchoitianta agus aimsítear leath de na cásanna nua go léir i leanaí.  

I gcás roinnt galar neamhchoitianta mar ghalar croí ó oidhreacht, má bhíonn cóireálacha éifeachtacha ar fáil tar éis diagnóis galair, d’fhéadfadh sochair chliniciúla agus eacnamaíocha a bheith ag baint le seicheamhú.  

Cinnte, maidir le géanóm agus eacnamaíocht, leanfaidh an díospóireacht ar aghaidh, ach tá EAPM muiníneach, de réir mar a thosaíonn an fhianaise ag méadú, go dtiocfaidh an 'cothromaíocht luach' síos go daingean ar thaobh na n-eolaíochtaí cinniúnacha.

Aithnítear go bhfuil an tuiscint mhéadaitheach ar an ngéanóm ar cheann de na príomhchinntithigh maidir le feabhas a chur ar chúram sláinte sa todhchaí. 

Méadaíonn infhaighteacht sonraí géiniteacha ó líon mór daoine an cumas ceisteanna a imscrúdú thar go leor galair neamhchoitianta agus coitianta agus i ndaonraí éagsúla, agus soláthraíonn sé tuilleadh faisnéise freisin chun torthaí cúraim chliniciúil a thuiscint do dhuine aonair. 

Tá cuma thar a bheith dearfach ar an todhchaí mar a phléifear ag an gcomhdháil amárach sna seisiúin seo a leanas: 

  • Seisiún Oscailte:  Sláinte Phoiblí agus Géanómaíocht: tá an todhchaí anseo cheana féin
  • Seisiún Iomlánach I: An nuálaíocht a thabhairt isteach i gCórais Chúram Sláinte
  • Seisiún Iomlánach II: Diagnóisic Mhóilíneach, Scagadh agus Diagnóis Luath chun tosaigh
  • Seisiún Iomlánach III: Diagnóis agus Cóireáil Othair
  • Seisiún Deiridh

Tá an clár oibre ar fáil ANSEO agus nasc clárúcháin ANSEO

Níos mó comhordaithe ríthábhachtach ná riamh trí phainéil ilpháirtithe leasmhara

Leis an oiread sin deiseanna, ach leis an oiread sin scaipthe reatha ar chéimeanna na hEorpa chun leas a bhaint as, is léir go bhfuil gá leis na snáitheanna iomadúla a thabhairt níos gaire dá chéile. Faoi láthair tá ganntanas idirnaisc idir comhpháirtithe ionchasacha.

Teastaíonn comhaontú ón Eoraip maidir le caighdeáin maidir le giniúint sonraí géanómaíochta, anailís, príobháideacht agus comhroinnt sonraí géanómaíochta agus sonraí feinitíopaí cliniciúla agus feinitíopaí gaolmhara eile, lena n-áirítear sonraí féintuairiscithe, sonraí ó earraí inchaite, ó mhamaí agus ó íomháú. 

Agus teastaíonn faisnéisíocht chliniciúil níos éifeachtaí uaidh, le caighdeáin chomhaontaithe maidir le hidir-inoibritheacht na gcóras faisnéise sláinte. 

Chinnteodh gníomhaíocht náisiúnta chomhordaithe dea-chleachtas a thagann chun cinn maidir le cur chun feidhme cliniciúil. 

Tá bearnaí ann nach mór a líonadh le straitéis Eorpach maidir le rannpháirtíocht an phobail i bplé faoi ghéanómaíocht agus úsáid sonraí, agus le clár oiliúna Eorpach i ngéanóm, faisnéisíocht agus leigheas pearsantaithe don fhoireann chliniciúil. 

Agus tá gá le plé le agus i measc rialtóirí Eorpacha ar na meicníochtaí iomchuí chun tástáil ghéanómach chliniciúil a rialáil.

Cá bhfuil muid agus cá dtéann muid…

Go dtí seo dhírigh úsáid chliniciúil agus thaighde teicneolaíochtaí géanóm ar an 1% den ghéanóm atá mar threoracha do chealla próitéiní a dhéanamh, na géinte. Ach ní mór dúinn an buntáiste is mó a bhaint as trí dhíriú ar sheicheamhú iomlán an ghéanóim nuair is gá. 

Is é an rud atá ag teastáil anois ná rochtain ar shonraí ardcháilíochta chun cumhacht na tástála géanómaíochta a mhéadú sna tásca cliniciúla reatha agus chun na bunsraitheanna a bhunú chun leigheas géanómaíochta a chur i bhfeidhm sa todhchaí.

Tá athrú mór tagtha ar thaighde cliniciúil agus aistritheach le deich mbliana anuas ag géanómaíocht, agus tá feabhas tagtha ar an rathúlacht maidir le fionnachtain agus forbairt leighis.  

Déanfar é seo go léir a phlé inár gComhdháil Uachtaránachta amárach (5 Aibreán) ar an téama 'Cosán a chinneadh le haghaidh comhtháthú optamach ar Rochtain & Diagnóisic do Chách & Géanómaíocht Sláinte Poiblí'.

Tá an clár oibre ar fáil ANSEO agus nasc clárúcháin ANSEO.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending