Ceangail le linn

coróinvíreas

EAPM: Conas is féidir le tástáil bhithmhéadair ceo Alzheimer agus néaltrú gaolmhar a dhéanamh

foilsithe

on

Dia duit agus fáilte, a chomhghleacaithe sláinte, chuig an dara nuashonrú den tseachtain ón gComhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM). Tá neart nuachta ann inniu faoi fhoilseachán acadúil le déanaí ó EAPM, éabhlóid straitéis cógaisíochta an AE agus nuashonruithe ar an ngéarchéim leanúnach COVID-19, Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan.

Athrú bunúsach i straitéis cúram sláinte Galar Alzheimer (AD)

Sheol EAPM foilseachán acadúil le déanaí le peirspictíocht il-shealbhóirí chun dul i ngleic le ceist na mbithmharcálaithe dar teideal Ag ceo ceo Alzheimer agus Néaltrú Gaolmhar. Pléann an páipéar seo na dúshláin, liostaíonn sé na héachtaí go dtí seo, agus leagann sé béim ar na gníomhartha is gá chun ligean do thástáil bhithmharcóra a n-acmhainneacht in AD a sheachadadh níos iomláine. 

Tá an páipéar ar fáil anseo. Tá tástáil bhithmharcóra ag feabhsú na n-ionchas le dul i ngleic le Galar Alzheimer agus deirmias eile, agus tá an eochair aici chun cóireálacha nua a fhionnadh. Beidh ról lárnach le himirt ag diagnóis luath agus cúram sláinte níos pearsantaithe chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán ollmhór seo do shaoránaigh na hEorpa agus dá córais chúraim sláinte. 

Tá an AE féin ag éabhlóidiú go leanúnach, go horgánach, de réir mar a dhéantar a inniúlachtaí a bheachtú de réir a chéile, agus mar fhreagairt ar athruithe sa domhan mór. I gcúram sláinte, tá a éabhlóid marcáilte ní amháin mar gheall ar éigeandáil na paindéime COVID-19, a rinne monaplachtú ar aird phríomhinstitiúidí uile an AE i rith an chuid is mó den bhliain, ach freisin ag an méadú leanúnach ar ghalracht, a théann i bhfeidhm anois. níos mó ná an daonra atá ag dul in aois.

Le tús a chur le Spás Sonraí Sláinte Eorpach agus Straitéis Cógaisíochta nua a phléifear thíos, is nóiméad iomchuí é freisin athbhreithniú a dhéanamh ar a chur chuige i leith tástála diagnóiseacha mar ghné intreach i straitéis chomhtháite sláinte. 

Sna cúinsí casta seo, is féidir le hathmheasúnú ar thábhacht agus ar acmhainneacht tástála bithmhéadair in AD uas-tic láithreach a bhfuil géarghá leis maidir le cáilíocht agus cruinneas an chúraim. 

Ba cheart go dtabharfadh paindéim COVID-19 rabhadh freisin faoin gcaoi a bhfuil an tsochaí leochaileach i leith easnaimh in ullmhú cúram sláinte - agus ba cheart go gcuirfeadh sé béim ar an mbaol go bhféadfadh néaltrú, má dhéantar é a sheiceáil, paindéim de chomhréireanna comhchosúla nó níos mó a chur i láthair laistigh de scór bliain. Is féidir leis an Eoraip, le fíor-amharc, athrú a dhéanamh ar bheartas a choinníonn an t-ionchas go ndéanfar claochlú radacach ar chúram sna blianta amach romhainn de réir mar a thosaíonn na tairbhí iomlána a bhaineann leis an gcur chuige is fearr is féidir le bithmharcálaithe a úsáid.

Imeacht scagtha ailse scamhóg EAPM 

An 10 Nollaig, beidh comhdháil ar líne maidir le scagthástáil ailse scamhóg á reáchtáil ag an EAPM. Tuigeann an Chomhghuaillíocht agus a geallsealbhóirí, i measc eilimintí eile, gurb é atá riachtanach san Eoraip ná monatóireacht leanúnach ar scagadh, le tuairiscí rialta; comhsheasmhacht cinnte agus cáilíocht fheabhsaithe na sonraí a luaitear sna tuarascálacha scagtha; ba cheart caighdeáin tagartha do tháscairí cáilíochta agus próisis a fhorbairt agus a ghlacadh. 

Féadfaidh tú clár oibre na comhdhála an 10 Nollaig a sheiceáil anseo, agus cláraigh anseo.

Cuireann Kyriakides straitéis pharma i láthair sa Pharlaimint 

Ar an Déardaoin (26 Samhain), rinneadh díospóireacht sa Pharlaimint ar rochtain ar chógais shábháilte inacmhainne agus chun tacú le nuálaíocht cógaisíochta an AE. Chuir an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides an Straitéis Cógaisíochta nua i láthair mar chuid thábhachtach d’Aontas Sláinte nua an AE. 

Bhíothas ag súil le straitéis nua cheana féin roimh COVID-19, ach i bhfianaise na paindéime, tá moladh níos uaillmhianaí riachtanach. Ba dhíol sásaimh d’fhormhór na FPEnna an straitéis nua, a chuireann i bhfeidhm iarratais na Parlaiminte chun iarrachtaí a mhéadú chun dul i ngleic le ganntanas míochaine - fadhb atá níos measa ag COVID-19 - agus chun bogadh i dtreo úsáid agus diúscairt cógaisíochta níos ciallmhaire d’fhonn rioscaí don chomhshaol a chosc. agus sláinte an phobail. Chuir roinnt FPEanna béim ar an ngá go mbeadh rochtain chomhionann ag saoránaigh uile an AE ar chógais ardchaighdeáin. 

Chuir siad béim ar an ngá le spleáchas an AE ar allmhairí comhábhair ghníomhacha cógaisíochta ó thíortha neamh-AE a laghdú, eadhon trína dtáirgeadh san Eoraip a mhéadú agus tacú le nuálaíocht i dtionscal cógaisíochta an AE. Dúirt an Coimisiún go bhfuil sé ag iarraidh “oibriú le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle chun an Rialachán maidir le measúnú teicneolaíochta sláinte a ghlacadh”. 

Dúirt FPE EPP Peter Liese, cé go dtacaíonn sé leis an Straitéis Cógaisíochta, i ráiteas ríomhphoist: “Is é croílár na díospóireachta reatha an chaoi ar féidir linn a bheith níos lú spleách ar an tSín agus ar an India maidir le cógaisíocht tarrthála. Taispeánann géarchéim an coronavirus go bhfuil an fhadhb a bhí ann roimhe seo ag éirí níos mó agus níos mó. "

Réamhchistí do COVID-19 - Séalaíonn an Pharlaimint a gceadú

Dé Máirt (24 Samhain), cheadaigh an Pharlaimint € 823 milliún i gcabhair AE mar fhreagairt ar an ngéarchéim coronavirus i seacht dtír san AE. Déanfar an chabhair ó Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (EUSF) a dháileadh roimh ré ar an nGearmáin, Éire, an Ghréig, an Spáinn, an Chróit, an Ungáir agus an Phortaingéil mar fhreagairt ar an móréigeandáil sláinte poiblí ba chúis le paindéim COVID-19 go luath i 2020 .

Tabharfar tosaíocht do sholáthar míochaine i Uachtaránacht Chomhairle na Portaingéile 

Beidh soláthar slán cógais mar phríomhthosaíocht d’uachtaránacht Chomhairle na Portaingéile - atá le tosú i 2021 - a dúirt Rui Ivo Santos, uachtarán ghníomhaireacht drugaí na Portaingéile Infarmed. Ag labhairt dó ag painéal a d’eagraigh Comhghuaillíocht Sláinte Poiblí na hEorpa Dé Céadaoin (25 Samhain), dúirt Santos gur thacaigh sé go hiomlán le sprioc Straitéis Pharma chun infhaighteacht leordhóthanach drugaí a chinntiú.

Seolann NICE comhairliúchán ar a modhanna chun drugaí a mheas 

Tá sé beartaithe ag Institiúid Náisiúnta Feabhais Sláinte agus Cúraim na RA (NICE) athbhreithniú a dhéanamh ar a modhanna meastóireachta le haghaidh drugaí, gairis leighis agus diagnóisic. Sheol an ghníomhaireacht um measúnú teicneolaíochta sláinte (HTA) comhairliúchán poiblí an tseachtain seo caite maidir le togra le haghaidh athruithe ar na modhanna a úsáideann sí chun cóireálacha míochaine féideartha a mheas. Baineann NICE úsáid as beart na Bliana Saoil Coigeartaithe Cáilíochta (QALY) chun a fháil amach an bhfuil cóireáil éifeachtach ó thaobh costais nó nach bhfuil, agus an tairseach reatha socraithe ag thart ar £ 30,000 in aghaidh an QALY. 

Déanann an fhoirmle seo costas druga ionchasach a mheá ar feadh bliana i gcoinne leathnú na beatha agus feabhsú ar cháilíocht na beatha. Ina theannta sin, is féidir cóireálacha nua ailse a cheadú trí Chiste Drugaí Ailse (CDF) NICE a tugadh isteach in 2016. 

Tríd an CDF, is féidir le NICE breithmheas a dhéanamh ar dhrugaí agus maoiniú eatramhach a sholáthar ar feadh suas le dhá bhliain chun rochtain a thabhairt d’othair ar dhrugaí a bhfuil dréacht-mholadh acu le haghaidh gnáthúsáid ar an NHS nó dréacht-mholadh le húsáid laistigh den CDF. Cé go ndéanann NICE athbhreithnithe ar a phróisis go rialta, d’iarr go leor saineolaithe tionscail athruithe bunúsacha ar an mbealach a ndéanann sé teicneolaíochtaí agus cógais nua a mheas mar iarracht rochtain othar ar na nuálaíochtaí míochaine is déanaí a fheabhsú.

Caithfidh an AE colbhaí COVID-19 a mhaolú go mall chun tonn nua, von der Leyen, a sheachaint Deir

Ní mór don Aontas Eorpach srianta coronavirus a ardú go mall agus de réir a chéile chun tonn eile ionfhabhtuithe a sheachaint, a dúirt ceann feidhmeannas an bhloc. Labhair Ursula von der Leyen tar éis do na 27 ceannaire náisiúnta plé a dhéanamh ar chomhiarrachtaí tástála sa bhloc, vacsaíní a chur amach agus glasáil a mhaolú mar an dara tonn den phaindéim a mheá ar an Eoraip. 

Dúirt sí: "Déanfaimid togra le haghaidh cur chuige comhordaithe agus comhordaithe i leith bearta coimeádta a ardú. Beidh sé seo an-tábhachtach chun an riosca go dtarlóidh tonn eile fós a sheachaint."

Tá thart ar 11.3 milliún cás dearbhaithe COVID-19 faighte ag an Eoraip agus tá beagnach 280,000 duine tar éis bás a fháil, de réir sonraí ón Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú. Chuir an paindéim an AE isteach sa chúlú is doimhne freisin.

Agus is é sin gach rud ó EAPM don tseachtain seo, ná déan dearmad féach ar chlár oibre ár Comhdháil 10 Nollaig ar scagthástáil ailse scamhóg anseo, agus cláraigh anseo, agus tá páipéar il-shealbhóir EAPM ar thástáil biomarker le haghaidh néaltraithe ar fáil anseo. Bíodh deireadh seachtaine sábháilte, den scoth agat, agus féach leat Dé Luain (30 Samhain) do nuachtlitir mhíosúil EAPM.

coróinvíreas

Vacsaínithe COVID-19: Teastaíonn níos mó dlúthpháirtíochta agus trédhearcachta 

foilsithe

on

Thacaigh FPEnna le cur chuige coiteann an AE i leith COVID-19 a throid agus d’iarr siad níos mó aontachta agus soiléireachta le linn díospóireachta ar rolladh amach vacsaíní agus straitéis vacsaíní an AE.

Le linn díospóireachta iomlánach an 19 Eanáir faoi straitéis an AE maidir le vacsaínithe Covid-19, léirigh formhór na FPEanna tacaíocht do chur chuige coiteann an AE, a chinntigh forbairt thapa agus rochtain ar vacsaíní sábháilte. D'iarr siad, áfach, dlúthpháirtíocht níos mó fós maidir le vacsaínithe agus trédhearcacht maidir le conarthaí le cuideachtaí cógaisíochta.

Esther de Lange Dúirt (EPP, an Ísiltír): “Ní féidir ach le níos mó trédhearcachta an tuiscint fhorleathan a bhaint - cibé an bhfuil údar leis seo nó nach bhfuil - go gcuirtear brabús os comhair daoine sa tionscal (cógaisíochta) seo go minic." Mhol sí comhcheannach an AE ar vacsaíní, rud a d’fhág go raibh seasamh idirbheartaíochta níos láidre ann ná mar a bheadh ​​ag tíortha aonair an AE: “Ciallaíonn sé sin níos mó vacsaíní ar phraghas níos fearr agus faoi dhálaí níos fearr. Taispeánann sé an méid is féidir leis an Eoraip a dhéanamh nuair a bhíonn muid aontaithe. Is féidir linn cabhrú le beatha a shábháil. "

Iratxe García Pérez Thug (S&D, an Spáinn) rabhadh i gcoinne “náisiúnachas sláinte” a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don chomhar ar vacsaíní san Eoraip. Dar léi, is í an dlúthpháirtíocht agus an aontacht an freagra: “Más féidir linn aontacht a choinneáil agus dáileadh cothrom vacsaíní a bheith againn i mballstáit, tá cúiseanna againn a chreidiúint go mbeidh 380 milliún saoránach Eorpach vacsaínithe faoin samhradh. Is éacht eolaíochta agus sláinte é seo nach féidir a mhilleadh le conarthaí comhthreomhara agus ceannacháin dhíreacha. "Dúirt sí:" Lig dúinn labhairt le guth amháin ionas go dtabharfaidh an feachtas vacsaínithe is mó sa stair dóchas dúinn ar ais i 2021. "

“Cad atá á dhéanamh againn go díreach chun luas na vacsaíní a riaradh ar fud an AE a mhéadú?” a d’fhiafraigh Dacian Cioloș (Athnuachan, an Rómáin). “Tá a fhios agam gur rás in aghaidh an ama é seo, ach sa rás seo ní féidir linn dearmad a dhéanamh go bhfuil sé de fhreagracht orainn rudaí a dhéanamh go hiomlán trédhearcach, freagracht ar ár saoránaigh muinín a bheith acu astu. Is é an t-iontaobhas sin den chuid is mó a mbraitheann an feachtas vacsaínithe air. "

Joëlle Mélin Dúirt (ID, an Fhrainc) nach raibh trédhearcacht in idirbheartaíocht na gconarthaí vacsaíne. “Táimid anois sa chéim dáilte agus faighimid amach go bhfuil ganntanais agus geallúintí briste ó na cuideachtaí cógaisíochta,” a dúirt sí.

Philippe Lamberts Labhair (na Glasaigh / EFA) freisin faoin ngá le trédhearcacht agus faoin bhfíric gur choinnigh an Coimisiún Eorpach na conarthaí le saotharlanna faoi rún: “Is masla é an teimhneacht seo don daonlathas. I ngach conradh amháin ní mór go mbeadh a fhios ag an gceannaitheoir cad atá á cheannach aige nó aici ag na coinníollacha agus cén praghas. " Labhair sé freisin faoi shaincheisteanna féideartha dliteanais: “Tá sé ríthábhachtach go mbeadh a fhios agat cé a shealbhóidh an dliteanas dá mbeadh fo-iarsmaí diúltacha ag an vacsaíniú - an cinnteoirí poiblí a bheadh ​​ann nó an lucht déanta drugaí a bheadh ​​ann? Níl aon smaoineamh againn. "

Joanna Kopcińska Dúirt (ECR, an Pholainn) go raibh an cinneadh maidir leis an gcomhstraitéis vacsaínithe ceart: “Teastaíonn straitéis uileghabhálach uainn agus ar ndóigh tá a lán le déanamh ag amhras go bhfuil an vacsaíniú ag bogadh go mall, b’fhéidir go bhfuil an seachadadh déanach agus go bhfuil na conarthaí ní trédhearcach. "D'iarr sí nuashonrú córasach ar straitéisí cóireála agus feachtais faisnéise iomchuí a shíneann chuig gach duine.

Marc Botenga (An Chlé, an Bheilg) d'iarr níos mó trédhearcachta conarthaí agus freagrachta ó chuideachtaí cógaisíochta. Cháin sé rochtain mhíchothrom ar vacsaíní ar fud an domhain, ag tabhairt faoi deara go bhfuil deacrachtaí ag réigiúin níos boichte a ndóthain vacsaíní a fháil. “Ní gá aon bhrabús a dhéanamh ar an bpaindéim seo agus is cinnte nach dteastaíonn deighilt uainn ag vacsaínithe."

Díospóireacht iomlánach ar straitéis dhomhanda an AE maidir le vacsaínithe Covid-19 Cuid de na cainteoirí le linn na díospóireachta ar vacsaínithe COVID-19  

Dhearbhaigh an Coimisinéir Sláinte Stella Kyriakides do FPEnna gur éisteadh a nglaonna ar thrédhearcacht. Ba dhíol sásaimh di gur aontaigh an chéad cheann de na soláthraithe vacsaíne téacs a gconartha a chur ar fáil agus dúirt sí go raibh an Coimisiún ag obair chun táirgeoirí eile a fháil chun an rud céanna a dhéanamh.

Dúirt Kyriakides go bhfuil súil aici níos mó iarratas a fheiceáil ar údarú vacsaíní sna míonna amach romhainn. Chuir sí béim ar a thábhachtaí atá cur chuige domhanda: “Ní bheidh aon tír sábháilte agus ní thiocfaidh aon gheilleagar i ndáiríre go dtí go mbeidh an víreas faoi smacht ar gach mór-roinn." Labhair sí freisin faoi Covax - an tsaoráid dhomhanda chun rochtain chothrom uilíoch ar Covid a chinntiú- 19 vacsaín a chuidigh an AE lena mbunú - a bhfuil sé mar aidhm acu dhá bhilliún dáileog a cheannach faoi dheireadh 2021, lena n-áirítear níos mó ná 1.3 billiún do thíortha ar ioncam íseal agus meánioncaim.

Dúirt Ana Paula Zacarias, Rúnaí Stáit na Portaingéile um Ghnóthaí Eorpacha a bhí ag labhairt thar ceann na Comhairle, go gcaithfidh cur chuige coiteann an AE, a spreag an próiseas chun vacsaíní a fhorbairt, a údarú agus a chinntiú, leanúint ar aghaidh ag cinntiú go bhfuil siad ar fáil agus éifeachtach. vacsaíní a rolladh amach i ngach ballstát.

Dúirt Zacarias go gcaithfear roinnt saincheisteanna a réiteach fós, lena n-áirítear formáid agus ról an deimhnithe vacsaínithe, cur chuige coiteann maidir le húsáid agus bailíochtú tástálacha gasta antaiginí agus aitheantas frithpháirteach do thorthaí tástála COVID-19.

Backgound: Rás le haghaidh vacsaíní

Ó thús na ráige coronavirus, lean Parlaimint na hEorpa go dlúth leis an bpróiseas taighde agus forbartha vacsaíní. Chomhordaigh an AE comhiarracht chun imscaradh tapa vacsaíní in aghaidh an ghalair a chinntiú, tríd an na céadta milliún euro a shlógadh le haghaidh tionscadal taighde agus nósanna imeachta níos solúbtha. Cheadaigh an Pharlaimint maolú sealadach ó rialacha áirithe maidir le trialacha cliniciúla go ligean vacsaíní a fhorbairt níos tapa.

Chuir FPEnna ar an gcoiste sláinte béim arís agus arís eile ar an ngá le muinín an phobail i vacsaíní agus an tábhacht a bhaineann le dífhoirmiú a chomhrac agus d’iarr siad níos mó trédhearcacht maidir le conarthaí vacsaíne, údarú agus imscaradh san AE.

faoin Straitéis Vacsaíní an AE a seoladh i mí an Mheithimh 2020, rinne an Coimisiún comhaontuithe réamhcheannaigh le forbróirí vacsaíní a chaibidliú agus a thabhairt i gcrích thar ceann tíortha an AE; clúdaíonn an AE cuid de na costais a bhíonn ar tháirgeoirí mar chúiteamh ar an gceart méid sonraithe dáileoga vacsaíne a cheannach i dtréimhse ama ar leith agus ar phraghas ar leith, a luaithe a thugtar údarú margaidh dóibh. Go dtí seo, tá sé chonradh le cuideachtaí cógaisíochta curtha i gcrích.

Tar éis meastóireacht eolaíoch agus moladh dearfach ón An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, dheonaigh an Coimisiún Eorpach údarú coinníollach margaidh don chéad vacsaín i gcoinne Covid-19, arna fhorbairt ag BioNTech agus Pfizer, an 21 Nollaig 2020. Thosaigh vacsaínithe ar fud an AE go gairid ina dhiaidh sin an 27 Nollaig. An 6 Eanáir 2021, tugadh údarú coinníollach margaidh don vacsaín Moderna. D’fhéadfaí an vacsaín a d’fhorbair AstraZeneca a údarú faoi dheireadh mhí Eanáir.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Déanann ceannairí an AE colbhaí taistil a mheá thar eagla athraitheacha víris

foilsithe

on

By

Bhí ceannairí an Aontais Eorpaigh ag iarraidh Déardaoin (21 Eanáir) aghaidh a thabhairt ar dhúshláin gléasta na paindéime coronavirus, lena n-áirítear glaonna méadaithe chun taisteal a theorannú agus rialuithe teorann a dhéanamh níos doichte chun go mbeadh leaganacha níos tógálach den ghalar ann, scríobhann .

Dúirt Seansailéir na Gearmáine Angela Merkel roimh chomhdháil físe ceannairí tráthnóna gur gá do thíortha na hEorpa an sóchán nua a fuarthas sa Bhreatain a ghlacadh dáiríre chun an tríú tonn a sheachaint.

“Ní féidir linn dúnadh teorainneacha a chur as an áireamh, ach teastaíonn uainn iad a chosc trí chomhoibriú laistigh den Aontas Eorpach,” a dúirt sí le comhdháil nuachta i mBeirlín.

Bhí ceannairí, a bhfuil smacht iomlán acu ar a dteorainneacha féin, ag plé prótacal tástála do chomaitéirí trasteorann, a dúirt sí.

Dúirt Alexander De Croo, príomh-aire na Beilge, áit a bhfuil cásanna per capita níos ísle ná mar atá ina chomharsana, go n-iarrfadh sé ar chomh-cheannairí an AE stop a chur le taisteal neamhriachtanach, amhail an turasóireacht.

“D’fhéadfadh an spréach is lú na figiúirí a bhrú ar ais arís. Caithfimid ár seasamh maith a chosaint, ”a dúirt sé leis an gcraoltóir VRT.

D'áitigh ceannairí institiúidí an AE ar na ceannairí aontacht a choinneáil agus tástáil agus vacsaínithe a mhéadú, cé go ndúirt Merkel nach raibh súil aici go ndéanfaí aon chinntí foirmiúla ag an gcruinniú ó 6 in (1700 GMT), an naoú dá leithéid ó thosaigh an paindéim .

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen Dé Céadaoin nach raibh ciall ar bith le dúnadh teorainneacha blaincéad agus nach raibh siad chomh héifeachtach le bearta spriocdhírithe.

Dúirt Aire Gnóthaí Eachtracha Lucsamburg Jean Asselborn, a bhfuil a thír ag brath ar chomaitéirí óna chomharsana, le raidió Deutschlandfunk go raibh dúnadh teorainneacha mícheart in 2020 agus fós mícheart i 2021.

Teastaíonn ó fheidhmeannas an AE freisin go n-aontóidh ballstáit cur chuige coiteann maidir le teastais vacsaínithe faoi dheireadh mhí Eanáir. Mar sin ghlacfaí le deimhniú ón Eastóin sa Phortaingéil, mar shampla.

Chuir Príomhaire na Gréige Kyriakos Mitsotakis an smaoineamh an tseachtain seo caite go bhféadfaidís cabhrú le taisteal trasteorann a athbhunú. Tá an Spáinn ag brú an smaoineamh laistigh den AE agus san Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), a dúirt a haire eachtrach Déardaoin.

Dúirt taidhleoirí an AE go raibh sé seo roimh am mar nach raibh sé soiléir fós an bhféadfadh daoine vacsaínithe an víreas a tharchur chuig daoine eile.

“Maidir le tríú tíortha (neamh-AE), ansin chaithfeá féachaint an nglacfá le vacsaíní na Rúise nó na Síne,” a dúirt ceann amháin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Teastaíonn glasáil leathnaithe chun leathadh sóchán COVID a scaipeadh go mall - Merkel

foilsithe

on

By

An Seansailéir Angela Merkel (sa phictiúr) chosain Déardaoin (21 Eanáir) cinneadh chun frithdhúnadh crua sa Ghearmáin a leathnú faoi dhá sheachtain go dtí lár mhí Feabhra, ag rá go raibh sé riachtanach leagan nua agus níos ionsaithí den coronavirus a mhoilliú, scríobh Thomas Escritt agus Riham Alkousaa.

Ag labhairt dó ag comhdháil nuachta, dúirt Merkel, cé go raibh srianta ag taispeáint torthaí i bhfoirm níos lú ionfhabhtuithe nua, gur botún a bheadh ​​ann colbhaí a mhaolú ós rud é gur aithníodh an sóchán sa Ghearmáin.

“Tá bagairt ar ár n-iarrachtaí agus tá an bhagairt seo níos soiléire anois ná ag tús na bliana agus seo sóchán an víris,” a dúirt Merkel.

“Taispeánann na torthaí go bhfuil an víreas mutated i bhfad níos tógálaí ná an ceann a bhí againn le bliain agus is é seo an chúis is mó leis an ardú ionsaitheach ar ionfhabhtuithe i Sasana agus in Éirinn."

Dúirt Merkel nach raibh an sóchán ceannasach sa Ghearmáin fós agus nach bhféadfadh ach cur chuige cúramach cosc ​​a chur ar ardú ionsaitheach ar ionfhabhtuithe nua laethúla de bharr an athraitheora nua a sainaithníodh i Sasana den chéad uair.

Thuairiscigh an Ghearmáin, a bhí faoi ghlas ó thús mhí na Samhna, níos mó ná 1,000 bás agus níos mó ná 20,000 ionfhabhtú nua Déardaoin. Chomhaontaigh Merkel agus ceannairí stáit Dé Máirt múchadh crua a leathnú a choinníonn scoileanna, bialanna agus gach gnó neamhriachtanach dúnta go dtí 14 Feabhra.

“Aithníodh an sóchán seo sa Ghearmáin ach níl sé ceannasach, ar a laghad fós,” a dúirt Merkel. “Fós féin, caithfimid an bhagairt a bhaineann leis an sóchán seo a ghlacadh dáiríre. Caithfimid scaipeadh an tsócháin seo a mhoilliú a oiread agus is féidir. "

Dúirt sí: “Ní féidir linn fanacht go mbuailfidh an bhagairt seo muid, rud a chiallaíonn méadú ionsaitheach ar ionfhabhtuithe, a bheadh ​​ró-mhall chun an tríú tonn den phaindéim a chosc. Is féidir linn é seo a chosc fós. Tá roinnt ama againn fós. "

Dúirt Merkel gur féidir vacsaíní a oiriúnú d’athruithe nua den víreas agus gur cheart go mbeadh an Ghearmáin in ann gach duine a vacsaíniú faoi dheireadh an tsamhraidh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending