Ceangail le linn

Geilleagar

Gearrann an Coimisiún Eorpach fíneáil € 60.5 milliún ar Teva agus Cephalon

foilsithe

on

Chuir an Coimisiún Eorpach fíneáil de € 30 milliún ar na cuideachtaí cógaisíochta Teva (€ 30.5 milliún) agus Cephalon (€ 60.5 milliún) as comhaontú 'íoc as moill' a choinnigh sé ar feadh breis agus sé bliana. 

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Tá sé mídhleathach má aontaíonn cuideachtaí cógaisíochta iomaíocht a cheannach agus cógais níos saoire a choinneáil amach ón margadh. Rinne comhaontú íoc-as-moill Teva agus Cephalon dochar d’othair agus do chórais sláinte náisiúnta, agus bhain siad cógais níos inacmhainne dóibh. "

Cuireann an Coimisiún Eorpach cúisí ar Cephalon as Teva a spreagadh gan dul isteach sa mhargadh, mar mhalairt ar phacáiste de dhéileálacha taobh tráchtála a bhí tairbheach do Teva agus roinnt íocaíochtaí airgid thirim. 

Ba é an druga Cephalon le haghaidh neamhoird codlata, modafinil, an táirge is mó díol aige faoin ainm branda “Provigil” agus ar feadh na mblianta bhí sé níos mó ná 40% de láimhdeachas domhanda Cephalon. Bhí na príomh-phaitinní a chosnaíonn modafinil imithe in éag san Eoraip faoi 2005.

De ghnáth má thagann drugaí cineálacha isteach i margadh titeann praghsanna drámatúla suas le 90%. Nuair a chuaigh Teva isteach i margadh na Ríochta Aontaithe ar feadh tréimhse ghearr i 2005, ba é a praghas leath de Provigil Cephalon. 

Fuair ​​imscrúdú an Choimisiúin amach gur chuir comhaontú ‘íoc as moill’ deireadh le Teva mar iomaitheoir ag ligean do Cephalon leanúint de phraghsanna arda a ghearradh cé go raibh a phaitinn imithe in éag ar feadh roinnt blianta.

Is é cinneadh an lae inniu an ceathrú cinneadh íoc as moill a ghlac an Coimisiún. Tá sé suntasach, mar gheall ar an bhfoirm a ghlacann na híocaíochtaí. I gcásanna roimhe seo, cuireadh moill ar iontráil chineálach trí íocaíochtaí airgid shimplí. Sa chás seo, bhí an mheicníocht i bhfad níos sofaisticiúla, ag brath ar mheascán d’íocaíochtaí airgid agus pacáiste de dhéileálacha tráchtála a raibh cuma chaighdeánach orthu. Is comhartha soiléir é seo go bhféachfaidh an Coimisiún níos faide ná an fhoirm a ghlacann íocaíocht.

EU

Seolann comhrialtas nua feachtas ar son Flaitheas Sonraí Anois

foilsithe

on

Inniu (21 Eanáir), d’fhógair comhrialtas de phríomhchomhlachtaí teicneolaíochta atá lonnaithe san Eoraip, institiúidí taighde agus eagraíochtaí neamhbhrabúis seoladh Data Sovereignty Now (DSN), feachtas a chuirfidh brú ar lucht déanta beartas na hEorpa ag gach leibhéal a chinntiú go tá rialú sonraí fós i lámha na ndaoine agus na n-eagraíochtaí a ghineann iad. Éiríonn an cheist níos práinní de réir mar a thosaíonn beartais maidir le geilleagar digiteach agus ailtireacht sonraí na hEorpa ag daingniú.

"Déanfaidh ceannasacht sonraí an 'chothromaíocht sochair sonraí' a athailíniú trí pháirc imeartha a chruthú i ngeilleagar digiteach an lae inniu," a dúirt Lars Nagel, POF an Chumainn Idirnáisiúnta um Spásanna Sonraí agus duine de thionscnóirí Fhlaitheas Sonraí Anois. "Spreagfaidh sé seo nua fás tráchtála, iomaíocht níos sláintiúla agus nuálaíocht bheoga. Creidimid gur cheart don Choimisiún Eorpach céim chinniúnach a ghlacadh chun tosaigh trí fhlaitheas sonraí a bheith mar bhunús do gach tionscnamh sonraí san Eoraip. "

Cuimsíonn comhrialtas Sonraí Sovereignty Now NewGovernance, Freedom Lab, INNOPAY, Cumann Idirnáisiúnta Spásanna Sonraí, iSHARE, Meeco, MyData Global, Sitra Ciste Nuálaíochta na Fionlainne, The Chain Never Stops, TNO agus Ollscoil Groningen. Tá sé beartaithe ag an ngrúpa díriú ar lucht déanta beartas, lucht tionchair agus grúpaí sainleasa Eorpacha chun a sprioc a bhaint amach lena chinntiú go bhféadfaidh na daoine agus na heagraíochtaí a ghineann sonraí smacht a choinneáil orthu freisin.

Tá feachtas láidir feasachta agus gníomhachtaithe beartaithe, lena n-áirítear seimineáir ghréasáin, comhbhoird agus otherevents, chomh maith le raon iomlán ábhar oideachasúil, lena n-áirítear suíomh Gréasáin agus blaganna, taighde agus ceannaireacht smaoinimh agus díospóireachtaí leis na meáin. Tá an t-am anois. Tá an Coimisiún Eorpach ag ullmhú newlegislation faoi láthair i réimse na comhroinnte sonraí. Creideann na comhpháirtithe um Fhlaitheas Sonraí Anois go láidir go mbeidh ról lárnach ag prionsabal na ceannasachta sonraí - ceart / cumas daoine aonair agus eagraíochtaí chun na sonraí a ghineann siad a rialú go cinntitheach - ní amháin cearta daoine aonair ar a gcuid sonraí a chinntiú, ach a sholáthar freisin spreagadh suntasach don gheilleagar digiteach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Airgeadas

Fáiltíonn ECR roimh an gcomhaontú maidir leis an gCiste um Chúnamh Eorpach do na daoine is díothaí

foilsithe

on

Ligfidh an dara hathbhreithniú ar an Rialachán ar an gCiste um Chúnamh Eorpach do na daoine is díothaí (FEAD) maidir leis na bearta sonracha chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim COVID-19, do Bhallstáit acmhainní breise a úsáid agus ráta cómhaoinithe suas le 100% a iarraidh . 

Tháinig foireann caibidlíochta Pharlaimint na hEorpa faoi stiúir Chathaoirleach EMPL, FPE ECR Mrs Ďuriš Nicholsonová, ar chomhaontú leis an gComhairle maidir le Rialachán FEAD a glacadh le linn an tseisiúin iomlánaigh a leasú. Tacaíonn an Ciste um Chúnamh Eorpach do na daoine is díothaí le Ballstáit bia agus cúnamh bunúsach ábhair a sholáthar dóibh siúd atá i ngátar, a sheachadtar trí eagraíochtaí comhpháirtíochta. Bunaíodh an Ciste in 2014 agus cabhraíonn sé le 13 milliún duine in aghaidh na bliana, 4 mhilliún leanbh san áireamh.

Fáiltíonn Cathaoirleach EMPL, Mrs Ďuriš Nicholsonová roimh an gcomhaontú: “Ar an drochuair tá líon na ndaoine atá ag fulaingt ó dhíothacht bia agus ábhartha ag méadú mar gheall ar iarmhairtí ghéarchéim Covid-19 agus is iad na daoine is díothaí atá ag tabhairt aghaidh ar rioscaí áirithe agus ar chruatan breise. Cuirfidh an leasú seo ar chumas na mBallstát leanúint de thacaíocht a sholáthar dóibh siúd atá i ngátar gan aon mhoill agus cur isteach. "

Ó rinne géarchéim Covid-19 deighilt shóisialta, éagothroime agus rátaí dífhostaíochta méadaithe a dhoimhniú, tá méadú tagtha ar na héilimh ar thacaíocht ó FEAD. Dá bhrí sin, agus na cúinsí á gcur san áireamh, b’éigean bearta a léiríonn an staid reatha a ghlacadh. Ligfidh an beart do Bhallstáit acmhainní breise a úsáid chun an cúnamh a sholáthar do na daoine is díothaí go dtí 2022. Beidh acmhainn ag na Ballstáit réamhíocaíochtaí a shocrú do thairbhithe chomh luath agus is féidir agus beidh siad in ann cómhaoiniú 100% a iarraidh ó buiséad an AE.

Dúirt Rapóirtéir Scáth ECR, Mrs Rafalska: “Ligfidh an rialachán a thiocfaidh i bhfeidhm go tapa do na hacmhainní breise a shlógadh láithreach, a bhfuil súil ag teaghlaigh leo i gcásanna deacra saoil, daoine faoi mhíchumas, daoine scothaostadaoine gan dídean agus imircigh. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Brexit

Bhronn Gluaiseacht Eorpach na hÉireann Gradam Eorpach na Bliana ar Michel Barnier

foilsithe

on

Bronnadh Gradam Eorpach na Bliana European Movement Ireland ar Cheann Tascfhórsa um Chaidreamh leis an Ríocht Aontaithe, Michel Barnier, ag searmanas bronnta ar líne ar maidin (21 Eanáir). Aithníonn agus íocann Gradam Eorpach na Bliana ómós do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip.

Ag glacadh leis an nGradam, dúirt an tUasal Barnier, “Is mór an onóir é an gradam“ Eorpach na Bliana ”a fháil.” Dúirt sé, “Bhí m’fhoireann agus mé an-aireach ar na hábhair imní a léirigh páirtithe agus pobail éagsúla na hÉireann agus Thuaisceart Éireann [le linn idirbheartaíochtaí AE / RA]. Thaistil muid arís agus arís eile go hÉirinn agus Tuaisceart Éireann, chuamar go dtí an teorainn, shiúil muid ar an droichead síochána i nDoire / Londonderry. Thar aon rud eile, d’éist muid le mic léinn, oibrithe, úinéirí gnó agus pobail tuaithe agus chuamar i dteagmháil leo. Toisc go mbaineann Brexit go príomha le daoine… Ní bhíonn cuimhní na dTrioblóidí i bhfad i gcéin.

“Creidim i gcónaí go gcaithfimid a bheith tírghrá agus Eorpach araon - tírghrá et européen. Téann an bheirt le chéile. Sin é an fáth go raibh sé chomh tábhachtach aontacht an AE a chaomhnú le linn phróiseas Brexit. Bhí an aontacht agus an dlúthpháirtíocht idir tíortha an AE le feiceáil ag gach céim dár gcaibidlíocht leis an RA. Murab ionann agus an méid a bhí tuartha ag go leor ag an reifreann Brexit 2016, níor spreag Brexit deireadh an Aontais Eorpaigh, ach neartú a aontachta… Le chéile, is féidir linn Eoraip a thógáil a chosnaíonn ní amháin ach a spreagann… Eoraip a dhéanann leanann orainn ag déanamh níos láidre le chéile. Ní neart go cur le chéile. Níl neart gan aontacht. "

BAILE ÁTHA CLIATH: 21/1/2021: Noelle O Connell, POF agus Maurice Pratt, Cathaoirleach EM Ireland ag óstáil searmanas fíorúil as Baile Átha Cliath chun Gradam Eorpach na Bliana EM Ireland a bhronnadh ar Michel Barnier. Grianghraf Conor McCabe Photography.

Thug Cathaoirleach Eorpach Ghluaiseacht na hÉireann, Maurice Pratt ómós do Michel Barnier, “Thar thréimhse fhada dheacair, rinne Michel Barnier iarracht leasanna agus luachanna na hEorpa a chosaint agus a chur chun cinn agus í ag obair freisin chun dlúthchaidreamh táirgiúil leis an Ríocht Aontaithe a choinneáil. Tá an comhaontú ar thángthas air dearfach. Cé go bhfuil saincheisteanna fós ann, chuir sé soiléireacht ar fáil do ghnólachtaí agus do shaoránaigh. Chomh maith leis sin, agus go tábhachtach, is féidir cur leis an gcomhaontú seo, d’fhonn a chinntiú go mbeidh caidreamh leanúnach, cuiditheach agus comhthairbheach ag an AE agus an RA sa todhchaí. Tá ról le himirt ag Éirinn, mar bhallstát bródúil den AE leis an gcaidreamh is gaire don RA, mar éascaitheoir sa phróiseas sin sa todhchaí. "

Ag onóir do Michel Barnier as a chuid oibre chun beart trádála AE-RA a fháil, dúirt Noelle O Connell, POF EM Ireland, “Tugann an dámhachtain seo aitheantas do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí a chuir go mór le forbairt na nasc agus an chaidrimh idir Éire agus an Eoraip. Is é an tUasal Barnier a rinne an t-idirdhealú seo a chur chun cinn i measc tíortha agus phobail na hEorpa le linn a ghairmréime. Níor sháraigh sé riamh a thiomantas chun sláine agus luachanna an Aontais Eorpaigh a chosaint, a chosaint agus a chosaint agus trí é sin a dhéanamh chosain sé leasanna na hÉireann le linn phróiseas Brexit. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending