Ceangail le linn

Gaeilge

Formheasann an Coimisiún scéim ráthaíochta Spáinneach € 2.55 billiún chun daoine féinfhostaithe agus cuideachtaí áirithe a chúiteamh as damáistí a d’fhulaing de bharr ráige coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, scéim Spáinneach € 2.55 billiún chun daoine féinfhostaithe agus cuideachtaí áirithe, atá ag leanúint comhaontuithe comhdhéanamh breithiúnach, a chúiteamh as damáistí a fhulaingíodh de bharr ráige coronavirus. Beidh an cúiteamh i bhfoirm ráthaíochtaí poiblí maidir le hiasachtaí nua inaisíoctha arna ndeonú ag institiúidí airgeadais faoi mhaoirsiú, agus nótaí nua arna n-eisiúint ar an Margadh Ioncaim Seasta Malartach. Faoin scéim, déanfar timpeall 15,000 cuideachta féinfhostaithe agus cuideachtaí a bhfuil comhaontuithe comhdhéanamh formhuinithe acu le creidiúnaithe tar éis imeachtaí dócmhainneachta breithiúnacha a chúiteamh as damáistí a tabhaíodh idir 14 Márta agus 20 Meitheamh 2020.

Comhtháthaíonn an tréimhse seo leis an tréimhse nuair a chuir rialtas na Spáinne bearta sriantacha i bhfeidhm chun scaipeadh an víris a theorannú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta cúnaimh stáit arna ndeonú ag ballstáit a cheadú chun cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh as na damáistí a tharlaíonn mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail an ráig coronavirus. Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh scéim na Spáinne damáistí atá nasctha go díreach le srianta ráigeanna coronavirus.

Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc nach sáraíonn an cúiteamh atá beartaithe an méid is gá chun na damáistí a shlánú. Mar sin bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an scéim ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa clár cás poiblí, faoin gcás-uimhir SA.59045.

Gaeilge

Formheasann an Coimisiún scéim tacaíochta do chuideachtaí atá dian ar fhuinneamh sa Spáinn

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, scéim sa Spáinn chun cuideachtaí atá dian ar fhuinneamh a chúiteamh go páirteach as na costais a thabhaítear chun tacaíocht a mhaoiniú do (i) táirgeadh fuinnimh in-athnuaite sa Spáinn, (ii) comhghiniúint ardéifeachtúlachta sa Spáinn, agus (iii) giniúint cumhachta i gcríocha neamh-leithinis na Spáinne. Rachaidh an scéim, a bheidh i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2022 agus a mbeidh buiséad bliantúil sealadach de € 91.88 milliún aici, chun leasa cuideachtaí atá gníomhach sa Spáinn in earnálacha a bhfuil dian-fhuinneamh orthu go háirithe (mar sin a bhfuil tomhaltas ard leictreachais acu i gcoibhneas le breisluach an táirgeachta) agus níos nochta do thrádáil idirnáisiúnta.

Gheobhaidh na tairbhithe cúiteamh as suas le huasmhéid 85% dá ranníocaíocht le maoiniú tacaíochta do tháirgeadh fuinnimh in-athnuaite, comhghiniúint ardéifeachtúlachta agus giniúint cumhachta i gcríocha neamh-leithinis na Spáinne. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha státchabhrach an AE, go háirithe, an Treoirlínte maidir le Státchabhair maidir le cosaint an chomhshaoil ​​agus fuinneamh 2014-2020, a leathnaíodh go dtí deireadh 2021. Údaraíonn na Treoirlínte laghduithe - suas go leibhéal áirithe - ar ranníocaíochtaí a ghearrtar ar chuideachtaí atá dian ar fhuinneamh atá gníomhach in earnálacha áirithe agus atá nochtaithe do thrádáil idirnáisiúnta, d’fhonn a n-iomaíochas domhanda a chinntiú. .

Chinn an Coimisiún nach ndeonófar an cúiteamh ach do chuideachtaí atá dian ar fhuinneamh atá nochtaithe do thrádáil idirnáisiúnta, de réir cheanglais na dTreoirlínte. Cuirfidh an beart spriocanna fuinnimh agus aeráide an AE chun cinn agus áiritheoidh sé iomaíochas domhanda úsáideoirí agus tionscail atá dian ar fhuinneamh, gan an iomaíocht a shaobhadh go míchuí. Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an beart ag teacht le rialacha státchabhrach an AE. Maidir leis an scéim seo, chuir údaráis na Spáinne in iúl don Choimisiún beart ag deonú ráthaíochtaí i ndáil le comhaontuithe fadtéarmacha ceannaigh cumhachta arna dtabhairt i gcrích ag cuideachtaí atá dian ar fhuinneamh le haghaidh leictreachais ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite, an Cúlchiste mar a thugtar air chun Ráthaíocht Mhór Tomhaltóirí Leictreachais (FERGEI).

Tá sé mar aidhm ag an scéim ráthaíochta seo táirgeadh fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a éascú. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha státchabhrach an AE, go háirithe, 2008 Fógra ón gCoimisiún maidir le státchabhair i bhfoirm ráthaíochtaí, agus bhain sí de thátal as nach ionann an scéim ráthaíochta stáit agus cúnamh de réir bhrí Airteagal 107 (1) CFAE. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gaeilge

Measann an Bhruiséil ar cheart díolúine pharlaiminteach Puigdemont a ardú

foilsithe

on

D’fhill Parlaimint na hEorpa ar ais ag smaoineamh Dé Luain (16 Samhain) ar cheart díolúine pharlaiminteach iar-cheannaire na Catalóine, Carles Puigdemont, a ardú. (sa phictiúr). Cuireadh éisteacht Puigdemont - in éineacht le beirt deighilteoirí Catalónacha eile - ar fionraí ar feadh seacht mí mar gheall ar an bpaindéim coronavirus. Theith Puigdemont in 2017 tar éis don Spáinn barántas a eisiúint chun é a ghabháil as a pháirt i reifreann neamhspleáchais neamhspleáchais Catalóinis, dar le Maidrid, scríobh Ana Lazaro agus Jack Parrock.

Chríochnaigh sé sa Bheilg agus bhí sé ina FPE ó toghadh é in 2019. Tá coiste gnóthaí dlí an EP ag smaoineamh ar a dhíolúine a ardú - rud a choisceann ar Mhaidrid a eiseachadadh a iarraidh - ar iarratas ón Spáinn. D'iarr Maidrid an rud céanna do dhá FPE eile ar son neamhspleáchais, Toni Comín agus Clara Ponsatí.

Tar éis an chruinnithe Dé Luain, suífidh an coiste arís an 7 Nollaig, áit a mbeidh na trí FPE in ann labhairt.

Má thógtar a ndíolúine, a d’fhéadfadh ceithre mhí a thógáil, bheadh ​​an Spáinn in ann eiseachadadh a iarraidh arís. Chinnfeadh breithiúna na Beilge agus na hAlban, tíortha cónaithe na dtrí FPE, ansin. Tá ardchúirt na Spáinne ag iarraidh go gcuirfí triail ar pholaiteoirí na Catalóine maidir le suaitheadh, claonpháirteachas agus disobedience as a rannpháirtíocht i reifreann 2017.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Gaeilge

Tá súil ag an Spáinn na chéad vacsaíní Pfizer a fháil go luath i 2021 - aire

foilsithe

on

By

Tá an Spáinn ag seasamh chun a chéad vacsaíní a fháil i gcoinne COVID-19 a d’fhorbair Pfizer agus a pháirtí BioNTech go luath i 2021, a dúirt an tAire Sláinte Dé Máirt (10 Samhain), faoi mhargadh atá á chaibidliú ag an Aontas Eorpach, scríobh Inti Landauro, Belen Carreno agus Nathan Allen.

Tá súil ag an AE conradh a shíniú go luath do na milliúin dáileoga den vacsaín, d’fhógair an Coimisiún Eorpach Dé Luain, uaireanta tar éis don dá chuideachta a rá go raibh sé níos mó ná 90% éifeachtach, sa mhéid a d’fhéadfadh a bheith ina bhua mór sa troid i gcoinne an paindéim coróinvíris.

Gheobhadh an Spáinn 20 milliún dáileog vacsaín ar dtús, go leor chun 10 milliún duine a imdhíonadh, a dúirt an tAire Sláinte Salvador Illa ar an gcraoltóir stáit TVE, ag cur leis go mbeadh an vacsaíniú saor in aisce.

Bheadh ​​go leor daoine vacsaínithe faoi Aibreán-Bealtaine, ionas go mbogfadh an troid i gcoinne na paindéime sa Spáinn go céim eile, a dúirt Illa.

Fuair ​​39,756 duine bás den víreas sa Spáinn, agus tá go leor réigiún ar ais faoi shrianta glasála chun leathadh an ghalair a chosc. D’ardaigh an dola báis Dé Máirt 411 - an scóir laethúil is mó sa dara tonn sa tír.

Thaifead an Spáinn 17,395 cás nua de coronavirus Dé Máirt, léirigh sonraí aireacht sláinte, ag cúlú ó bhuaicphointí níos mó ná 20,000 a taifeadadh an tseachtain seo caite agus ag tabhairt an t-iomlán go díreach faoi bhun 1.4 milliún - ceann de na cinn is airde in iarthar na hEorpa.

Thairg Pfizer cuidiú leis an lóistíocht an vacsaín a dháileadh, a chaithfear a choinneáil reoite go domhain le go mbeidh sé éifeachtach, dúirt an tAire Eolaíochta Pedro Duque le faisnéisiú nuachta.

Déanfaidh rialtais láir agus réigiúnacha na Spáinne cinneadh maidir le cé a mbeidh tosaíocht aige bunaithe ar “chritéir mhíochaine”, a dúirt Duque.

Dúirt Illa go ngníomhódh rialtas na Spáinne chun cuid mhaith den daonra a chur ina luí a thugann pobalbhreitheanna le fios go bhfuil siad ar an airdeall faoi aon vacsaín i gcoinne COVID-19.

“Inseoimid an fhírinne, is é sin go sábhálann vacsaíní beatha,” a dúirt Illa.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending