Ceangail le linn

Belgium

Formheasann an Coimisiún scéim fóirdheontais pá € 434 milliún chun tacú le cuideachtaí Beilgeacha a ndeachaigh ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim fóirdheontais pá € 434 milliún ón mBeilg chun tacú le cuideachtaí a raibh orthu a gcuid gníomhaíochtaí a chur ar fionraí mar gheall ar bhearta éigeandála nua a chuir an Rialtas i bhfeidhm chun scaipeadh an coronavirus a theorannú. Faomhadh an scéim faoin státchabhair Creat Sealadach.

Beidh an scéim oscailte do chuideachtaí sna hearnálacha fáilteachais, cultúir, áineasa agus imeachtaí, spóirt, páirceanna saoire agus ionad campála, chomh maith le gníomhaireachtaí taistil, tionscnóirí turas agus seirbhísí faisnéise turasóireachta. Tá feidhm ag an mbeart freisin maidir le cuid dá soláthraithe, faoi réir an choinníll gur fhulaing siad laghdú suntasach ar láimhdeachas mar thoradh ar mhúchadh éigeantach a gcliant.

Beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach, de mhéid a fhreagraíonn do na ranníocaíochtaí slándála sóisialta atá dlite ag na fostóirí idir Iúil agus Meán Fómhair 2020. Tá sé mar aidhm ag an scéim asleagain a sheachaint agus cuidiú leis na tairbhithe a gcuid gníomhaíochtaí gnó a atosú tar éis an múchadh éigeantach tréimhse.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Beilge ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Creat Sealadach. Go háirithe, deonófar an tacaíocht (i) do chuideachtaí a dtéann an ráig coronavirus go mór i bhfeidhm orthu; (ii) nach rachaidh sé thar 80% d’olltuarastal an phearsanra sochair sa tréimhse 3 mhí iomchuí; agus (iii) faoi réir an choinníll go ngeallfaidh na fostóirí gan an pearsanra ábhartha a chur as oifig le linn na dtrí mhí tar éis an chabhair a dheonú. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an scéim riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.59297 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Belgium

Formheasann an Coimisiún bearta Beilge € 23 milliún chun tacú le táirgeadh táirgí a bhaineann le coronavirus

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach dhá bheart Beilgeacha, as iomlán de € 23 milliún, chun tacú le táirgeadh táirgí atá ábhartha don ráig coronavirus i réigiún Vallúnais. Faomhadh an dá bheart faoin Státchabhair Creat Sealadach. Beidh an chéad scéim, (SA.60414), le buiséad measta de € 20m, oscailte d’fhiontair a tháirgeann táirgí a bhaineann le coronavirus agus atá gníomhach i ngach earnáil, seachas na hearnálacha talmhaíochta, iascaigh agus dobharshaothraithe, agus airgeadais. Faoin scéim, beidh an tacaíocht phoiblí i bhfoirm deontas díreach a chlúdóidh suas le 50% de chostais na n-infheistíochtaí.

Sa dara beart (SA.60198) tá cúnamh infheistíochta € 3.5m, i bhfoirm deontas díreach, d’Ollscoil Liège, a bhfuil sé mar aidhm aige tacú le táirgeadh uirlisí diagnóiseacha a bhaineann le coronavirus agus na hamhábhair riachtanacha ag an institiúid. . Clúdóidh an deontas díreach 80% de na costais infheistíochta. Chinn an Coimisiún go bhfuil na bearta ag teacht le coinníollacha an Chreata Shealadaigh.

Go háirithe, (i) ní chumhdóidh an chabhair ach suas le 80% de na costais infheistíochta incháilithe is gá chun cumais táirgeachta a chruthú chun táirgí a bhaineann le coronavirus a mhonarú; (ii) ní bheidh ach tionscadail infheistíochta a thosaigh amhail an 1 Feabhra 2020 incháilithe agus (iii) ní mór tionscadail infheistíochta incháilithe a chríochnú laistigh de shé mhí tar éis an chabhair infheistíochta a dheonú. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an dá bheart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun an ghéarchéim sláinte poiblí a chomhrac, de réir Airteagal 107 (3) (c) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún na bearta faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda de na cinntí ar fáil faoi chás-uimhreacha SA.60198 agus SA.60414 sa clár cúnamh stáit ar shuíomh Gréasáin chomórtais an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Nochtadh stair Ríoga Léigiún na Breataine sa Bhruiséil

foilsithe

on

An raibh a fhios agat gur phós thart ar 6,000 de lucht seirbhíse na Breataine mná na Beilge agus gur shocraigh siad anseo tar éis an Dara Cogadh Domhanda? Nó gur pacáladh leannán colscartha an Banphrionsa Margaret Peter Townsend go dtí an Bhruiséil go searmanach chun scannal a sheachaint? Má tá rudaí den sórt sin nua duit, ansin beidh taighde nua spéisiúil le Dennis Abbott as an mBeilg atá lonnaithe sa Bheilg díreach suas do shráid, scríobhann Martin Banks.

Saothar grá a bhí ann, Dennis, iar-iriseoir mór le rá (sa phictiúr, thíos, ón uair a bhí sé mar chúltacaire ar Operation TELIC Iraq i 2003, áit a raibh sé ceangailte leis an 7ú Briogáid Armúrtha agus an 19ú Briogáid Mheicnithe) rinne sé iniúchadh ar stair shaibhir agus éagsúil Léigiún Ríoga na Breataine chun cabhrú le 100 an RBL a mharcáilth comóradh níos déanaí i mbliana.

Is é an toradh atá air ná crónán iontach den charthanas a rinne, le blianta fada, obair fhiúntach chun freastal ar fhir agus mhná, veterans agus a dteaghlaigh.

Ba é spreagadh an tionscadail iarratas ó Cheanncheathrú Léigiún Ríoga na Breataine ar bhrainsí comóradh 100 bliain an RBL a cheiliúradh i 2021 trína scéal a insint.

Tá brainse na Bruiséile den RBL féin 99 bliain d’aois i 2021.

Thóg an stair Dennis díreach os cionn ceithre mhí chun taighde agus scríobh a dhéanamh agus, mar a admhaíonn sé go héasca: “Ní raibh sé chomh furasta sin."

Dúirt sé: “Nuachtlitir bhrainse na Bruiséile (ar a dtugtar The Wipers Times) gur foinse saibhir faisnéise é ach ní théann sé siar ach go 2008.

“Tá miontuairiscí cruinnithe coiste ann ó 1985-1995 ach tá go leor bearnaí ann."

Ba é nuachtán na Beilge ceann de na foinsí faisnéise ab fhearr a bhí aige, suas go dtí 1970 Le dhomhanfhad.

"Bhí mé in ann cuardach a dhéanamh trí na cartlanna digiteacha i Leabharlann Náisiúnta na Beilge (KBR) le haghaidh scéalta faoin mbrainse."

Iriseoir ab ea Dennis roimhe seo ag An Ghrian agus An Daily Mirror sa Ríocht Aontaithe agus iar-eagarthóir ar Guth na hEorpa sa Bhruiséil.

Nocht sé, le linn a chuid taighde, go leor cnaipí spéisiúla faisnéise faoi imeachtaí a bhí nasctha leis an RBL.

Mar shampla, tháinig Edward VIII amach anseo (a tháinig chun bheith ina Dhiúc Windsor tar éis dó a scor) agus WW1 Field Marshal Earl Haig (a chuidigh le Léigiún na Breataine a bhunú) chun cuairt a thabhairt ar bhrainse na Bruiséile i 1923.

Deir Dennis freisin go bhfuil lucht leanúna na An Choróin Is féidir le sraith Netflix a fháil amach, trí stair RBL, cad a tháinig de leannán colscartha an Banphrionsa Margaret, Captaen Peter Townsend, tar éis dó a bheith pacáilte go searmanach chun na Bruiséile chun scannal a sheachaint ag tús réimeas na Banríona Eilís II.

Is féidir le léitheoirí foghlaim freisin faoi na gníomhairí rúnda a rinne an Bhruiséil mar bhunús dóibh tar éis WW2 - go háirithe an Leifteanantchoirnéal George Starr DSO MC agus an Captaen Norman Dewhurst MC.

Dúirt Dennis: “Gan amhras ba iad na 1950idí an tréimhse ba ghile i stair na craoibhe le taibhithe scannáin, ceolchoirmeacha agus damhsaí.

“Ach baineann an stair den chuid is mó le gnáthsheirbhísigh WW2 a shocraigh sa Bhruiséil tar éis dóibh cailíní na Beilge a phósadh. An Daily Express Áiríodh go raibh 6,000 pósadh den sórt sin ann tar éis WW2!

Dúirt sé: ”Scríobh Peter Townsend sraith alt do Le dhomhanfhad faoi ​​thuras domhanda aonair 18 mí a thug sé faoi ina Land-Rover tar éis dó scor den RAF. Is é mo buille faoi thuairim gurb é a bhealach chun déileáil leis an mbriseadh suas leis an mBanphrionsa Margaret. Ba í an chéad duine a chuaigh sé a fheiceáil tar éis dó filleadh ar an mBruiséil.

“Sa deireadh phós sé ban-oidhre ​​Beilgeach 19 mbliana d’aois a raibh cosúlacht mhaith aici le Margaret. Cuimsíonn an stair píosaí scannáin díobh ag fógairt a rannpháirtíochta. "

An tseachtain seo, mar shampla, bhuail sé le Claire Whitfield, 94 bliain d’aois, duine de na 6,000 cailín Beilgeach a phós lucht seirbhíse na Breataine.

Bhuail Claire, a bhí 18 ansin, lena fear céile amach anseo RAF Flight Sgt Stanley Whitfield i Meán Fómhair 1944 tar éis an Bhruiséil a shaoradh. “Ba bhreá leis ar an gcéad amharc,” a mheabhraigh sí. Is minic a thabharfadh Stanley í ag damhsa chuig an 21 Club agus RAF Club (sa phictiúr, príomhphictiúr). Phós siad sa Bhruiséil.

Cuireadh an stair isteach an tseachtain seo chuig ceanncheathrú náisiúnta Léigiún Ríoga na Breataine i Londain mar chuid dá gcartlann céad bliain.

Is é an stair iomlán RBL a thiomsaigh Dennis fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Tá ionfhabhtuithe coronavirus laethúla na Beilge ag titim i gcónaí

foilsithe

on

Tá meán-ionfhabhtuithe coronavirus nua laethúla na Beilge ag titim i gcónaí, de réir na bhfigiúirí is déanaí a d’fhoilsigh institiúid sláinte poiblí Sciensano, scríobhann Jason Spinks, Brussels Times.

Idir 21 agus 27 Nollaig, thástáil 1,789.9 duine nua ar an meán dearfach in aghaidh an lae le seachtain anuas, sin laghdú 29% i gcomparáid leis an tseachtain roimhe sin.

Is é 644,242 líon iomlán na gcásanna deimhnithe sa Bheilg ó thús na paindéime. Léiríonn an t-iomlán gach duine sa Bheilg a bhí ionfhabhtaithe, agus folaíonn sé cásanna gníomhacha dearbhaithe chomh maith le hothair a tháinig slán ón víreas nó a fuair bás mar thoradh air.

Le coicís anuas, dearbhaíodh 262.8 ionfhabhtú in aghaidh gach 100,000 áitritheoir, ar laghdú 6% é i gcomparáid leis an dá sheachtain roimhe sin.

Idir 24 agus 30 Nollaig, tugadh 154.3 othar ar an meán isteach san ospidéal, atá 15% níos lú ná an tseachtain roimhe sin.

San iomlán, tá 2,338 othar coronavirus san ospidéal faoi láthair, nó 85 níos lú ná inné. As gach othar, tá 496 i ndianchúram, atá 14 níos lú ná inné. Tá 264 othar san iomlán ar aerálaí - 10 níos lú ná inné.

Ón 21 go dtí an 27 Nollaig, tharla meánlíon 74 bás in aghaidh an lae, ag marcáil laghdú 20.7% i gcomparáid leis an tseachtain roimhe sin.

Is é 19,441 líon iomlán na mbásanna sa tír ó thús na paindéime faoi láthair.

Ó cuireadh tús leis an bpaindéim, rinneadh 6,900,875 tástáil san iomlán. As na tástálacha sin, tógadh 29,512.9 ar an meán in aghaidh an lae le seachtain anuas, agus ráta dearfach de 7.1%. Ciallaíonn sé sin go bhfaigheann duine as gach ceithre dhuine dhéag a dhéantar tástáil toradh dearfach.

Tháinig laghdú 0.5% ar an gcéatadán, chomh maith le laghdú 24% sa tástáil.

Fanann an ráta atáirgthe, faoi dheireadh, ag 0.92, rud a chiallaíonn go ndéanann duine atá ionfhabhtaithe le coronavirus ionfhabhtú níos lú ná duine amháin eile ar an meán.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending